Benny Hinn spådde massevekkelse etter Oral Roberts og Billy Grahams død

“Kristen student ble nektet å dele ut løpesedler som inviterte til kristen bønne-kampanje fordi løpeseddelen inneholdt bibelvers” Den amerikanske velstands og lykkeforkynneren Benny Hinn teller nå ned dagene til en historisk kjempevekkelse. I følge en spådom fremsatt av Benny Hinn, som mange mener er en falsk lærer og profet, – vil Billy Grahams død være startskuddet på en gigantisk vekkelse som innebærer en historisk manifestasjon av makt og kraft. Den kontroversielle forkynneren som lever sitt eget  liv i luksus og endeløs velstand skal angivelig ha hørt dette fra Herren i 1989.

I følge Benny Hinn skal “Gud da ha sagt at “Oral Roberts og Billy Graham’s død vil være et tegn eller en nøkkel til den største vekkelsen verden noensinne har sett. Hinns uttalelse falt på tv kanalen “Trinity Broadcasting Network” allerede i 2010 og saken har nå fått fornyet interesse etter Paul Crouch død lørdag.   Billy Graham som nå er 95 år har i den senere tid slitt med svekket helse og flere sykehusopphold, og dersom vi skal tro Benny Hinn er det nå bare et tidsspørsmål før Dr Graham dør og verden eksploderer i vekkelse og veldige makt-manifestasjoner av Guds kraft. I mellom tiden sliter vanlige kristne, som ikke er neddopet av et ubibelske lykkebudskapet med en kamp om å få lov til å promotere sin tro i det offentlige rom. Nylig ble en kristen student nektet å dele ut løpesedler som inviterte til felles bønnemøte for studenter.

billyinhellDet er ikke bare Benny Hinn og de troende som følger hans budskap som nå har startet nedtellingen til Billy Grahams død. I Topeka i Kansas sitter en liten hat-gruppe, sekten Westboro Baptist Church som ikke er en del av baptist-samfunnet og venter på Billy Grahams død. For dem er Billy Graham en falsk profet som vil gå til helvete som en “fag enabler”. Den kontroversielle gruppen som ledes av pastor Fred Phelps har lovet å “feire” Grahams død ved å møte opp for å demonstrere og vise avsky ved hans begravelse. “Billy Graham går rett til helvete,” sier gruppens representanter mens de flirende vifter med sine fargerike plakater som forteller alle at “Gud hater Amerika og resten av verden også. I følge nettstedet http://www.godhatestheworld.com/ finnes det nå ikke en eneste nasjon som ikke er under Guds hat. Fred Phelps budskap står i skarp kontrast til det budskapet den amerikanske studenten som ble nektet å dele ut løpesedler ved “Robert E. Clark Middle School” i Kansas inneholdt. For her lød invitasjonen  “See You at the Pole” som var en invitasjon til å ta del i en spesiell nasjonal bønnedag da studentene skulle samles ved skolens flaggstang for å be for sine medelever, lærere og staben ved amerikanske skoler. Årsaken til at studenten ble nektet å dele ut løpeseddelen var fordi den blant annet inneholdt bibelvers, og det ble for sterk kost for ledelsen ved Kansas skolen. “Offentlige skoler bør oppmuntre til og ikke nekte frie utveksling av ideer,” sier juridisk rådgiver Matt Sharp. “Loven om dette er ekstremt klar: Skolenes policy kan ikke være å nekte religiøse ytringer. “Konstitusjonen beskytter ytringsfrihet for alle elevene uavhengig av religiøs eller politisk overbevisning,” sier juridisk rådgiver Matt Sharp.

En rådgiver ved skolen konfronterte student ved en skoledans foran hennes venner og sa at det var “ulovlig” å dele ut løpesedlene på grunn av bibelversene, og at disse ikke kunne bli distribueres på skolen. Distriktets retningslinjer forby distribusjon av religiøst materiale på skolens område eller i nærheten av skolens anlegg før, under eller etter endt skoledag eller annen skoleaktivitet. Den aktuelle rådgiveren tok fra jenta løpesedlene og ødela dem. På grunn av trussel om straff fra skolens rådgiver, kunne studenter bare i hemmelighet dele ut invitasjoner til andre studenter og resultatet ble minimal oppslutning om arrangementet. Over hele USA merker man nå en innstramming i den religiøse ytringsfriheten og det er ikke tvil om at Amerika er i ferd med å bli avkristnet og er i akutt behov av vekkelse.

Spådommer som ikke slo til

hinn-tbnBenny Hinns spådom eller profeti om en gigantvekkelse etter Billy Grahams død har kanskje skapt nye håp for paniske tros-forkynnere som gjentatte ganger har spådd vekkelse og gode tider for Amerika. Benny Hinn som en rekke ganger har forsøkt seg som profet med vekslende hell har tidligere “spådd” at Jesus skulle dukke opp på plattformen i ett av hans møter. Den 19 oktober 1999 spådde han at i stedet for å begrave de døde mennesker rundt om i verden, skulle man stille kister rundt fjernsynsapparater, plassere hendene til de døde på fjernsynsapparatet og dermed vil deres kjære våkne opp igjen. Flere ikke-innfridde Benny Hinn profetier kan du lese på denne siden. (Kan du ikke engelsk bruk google oversetter)

Spådommen om gigantvekkelsen 

Mr Hinn’s famøse spådom om vekkelsen etter Billy Grahams død stemmer rett og slett ikke med det bibelske frelsesbudskapet. Bibelen som er Guds Ord forteller at de siste tider vil være preget av frafall, avkristning og moralsk oppløsning og det er intet i Guds Ord som ber oss tolke en predikant’s dødsfall som et tegn fra Gud om en kommende vekkelse. Dette smaker mer av magi enn av bibelsk kristendom, og sett på bakgrunn av Benny Hinn’s mange feilslåtte profetier og lære som er påvirket av gnostisisme velger vi heller å forholde oss til Bibelens ord fremfor til det som hostes opp av diverse tros-profeter. Paulus som vi holder for en sann apostel sier følgende: ” For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret,” 2 Tim 4,3, – og det er nettopp en slik  “klø i øre profeti” vi tror Benny Hinn framsatte i 2010. Vi håper og ber om vekkelse både i Europa, USA og Norden, men denne må være basert på Bibelens Ord og ikke de eventyr man får høre av pengegriske og grådige velstands-profeter. “Tilbake til Guds Ord” bør være mottoet for Guds folk.

 

.”

 

 

 

 

 

2 tanker om “Benny Hinn spådde massevekkelse etter Oral Roberts og Billy Grahams død

  1. Benny Hinn (Hinnmaen) Spådde at Fidel Castro skulle dø før år 20000, det “profeterte” han tidlig på 90 tallet

Det er stengt for kommentarer.