Fremveksten av en islamsk antikrist -et utradisjonelt syn på hvor Antikrist vil komme fra

Opp gjennom den kristne kirkes historie har det blitt gjort mange tanker omkring Antikrist, hvem han er og hva slags opphav han kommer fra. En tradisjonell teori har vært at det er zach-drevdet romersk katolske systemet skulle bære frem antikrist i form av en pave, andre holder fast på at Antikrist ville være en politisk størrelse båret på ryggen av det europeiske systemet (EU) som en tid var ti stater. En tredje teori setter USA i sentrum hvorpå en eller annen amerikansk president vil bli Antikrist. Både Kennedy, Ronald Reagan, George Bush, Barack Hussein Obama eller en fremtidig president vil vurdert opp mot Åpenbaringsbokens ord om dyrets tall. Den islamske Antikrist er en fjerde teori som ser ut til å vinne oppslutning, og det kan nevnes fremveksten av det ekstreme islam og gjenfødelsen av det Det osmanske riket (Stor-Tyrkia) og det kan nevnes at Tyrkia i dag har en president i Recep Tayyip Erdoğan som i følge engelsk Gematria har tallverdi 666 i navnet.

Erdogan som kom til makten i 2003, først som statsminister og deretter som president, har i løpet av sine 13 år med makten, snudd opp ned på det tyrkiske samfunnet. Tyrkia som tidligere hadde et sekulært regime med tette bånd til Israel har under Erdogans ledelse gått i retning av ekstrem islam, og man frykter at landet på sikt vil anta islamsk lovgivning (Sharia) Stadig flere kristne, deriblant Walid Shoebat og Joel Richardson som blant annet har skrevet boken ” The Islamic Antichrist”  er blant dem som hevder at den tradisjonelle Antikrist forståelsen er feil, og Antikrist vil tre frem på verdensarenaen med islamsk bakgrunn. Nylig var Joel Richardson gjest på Zach Drews “Revelation In The News” og i samtalen under samter Zach Drew, Joel Rihardson, Sasha Voltz og Andrew Bellers om den kommende Antikrist som vil reise ut fra islamsk tro. Islam som gjerne omtales som “fredens religion” har både en religiøs og politisk side og oppfyller på mange måter kriteriene for å være antikrist religion. Sett av en kort halvtime for å lytte til deres samtale

 

 

 

 

2 tanker om “Fremveksten av en islamsk antikrist -et utradisjonelt syn på hvor Antikrist vil komme fra

  1. Mens kristne venter på at Jesus skal komme tilbake så ventet muslimer på sin Mahdi, den 12. imam, motstykket til Jesus. Mahdi skal skape fred, men det er en falsk fred. Kanskje er Mahdi antikrist. Bibelen sier at satan har sin trone i Pergamum, som nå befinner seg i Tyrkia. Hvis Mahdi er antikrist er det rimelig å tro at han er tyrkisk.

    Store norske om Mahdi:
    “Mahdi, frelsesskikkelse i islamsk eskatologi; messias-skikkelse som skal vise seg i de siste tider for å tilintetgjøre all urett på jorden og opprette et rettferdig islamsk rike.

    Ordet mahdi forekommer ikke i Koranen, men ble anvendt i det eldste muslimske samfunnet som en ærestittel: “Den som er rettledet av Gud”. Det var sjiaislam som utviklet tanken om mahdien som en guddommelig skikkelse. Mahdien ble identifisert med den tolvte imam – også kalt Muhammed al-Mahdi – som i tidens fylde skal vende tilbake etter å ha levd i skjul siden 873 e.Kr. Forestillingen om imam Mahdi fikk en sentral plass i sjia-islams teologi, og anses som et sentralt element i sufismen. I sunni-islam forekommer også tanken om mahdien, men den fikk ingen sentral plass i den teologiske tradisjonen.”

  2. Donald Trump ????? ” Populær” hos mange. Israel vennlig.. Vil ha den Amerikanske ambassade til Jerusalem.. D.v.s. Kan da styre mange saker derfra. ” Antikrist skal jo sitte i Jerusalem. ” ? Han vil også rydde av vegen muslimer, kriminelle meksikanere. Mer skatt til de rike. Det kan lett bli en registrering av ” skikkelige, lovlydige borgere” Enten er du med, eller så er du ikke med. Med chippen i høyre hånd eller panne, finner han fort ut det. Resten er bare ” kjeltringer”, og skal behandles deretter. Det er da mine tanker om trengselstid for de kristne begynner. Minner om tidsaspektet på 42 måneder, eller 3,5 år, da Antikrist skal regjere fra Jerusalem, i en tid med trengsel, som aldri før har vært på denne jord. Tiden vi lever i disse dager, minner vel om Sodoma og Gomora ??
    Tror tiden er i ferd med å renne ut for menneskene på jorden. Fyll opp lampene med olje, før det er forsent.

Det er stengt for kommentarer.