Fra NRK kveldsnytt: “Hoaxen er over!”

På NRK kveldsnytt i kveld hvor det ble fortalt om hvordan folk i storbyene feirer “gjenåpningen av landet” ble det sendt et innslag fra Oslo sentrum hvor rapporteren snakket med en politimann om den heftige festingen i gatene. Midt på det direktesendte innslaget kunne man over politimannens venstre skulder se en hånd holde opp en mobiltelefon hvor man fra skjermen kunne lese “HOAXEN ER OVER,” . En politisk bestemt og styrt plandemi som kom til å vare fra fra 12 mars 2020 frem til politikerne bestemte å avslutte den i dag. Og personen som holdt frem telefonskjermen med budskapet “HOAXEN ER OVER!” kan smile fornøyd med seg selv. Hans budskap ble promoterte på selveste statskanalen. NRK Kveldsnytt.

Facebook Comments

10 tanker om “Fra NRK kveldsnytt: “Hoaxen er over!”

 1. NRK er et ett hundre prosent globalsosialistisk talerør. Det samme er snart resten av samfunnet. Det er Satan Djevelen som har gjennomsyret de vestlige samfunnene nå som oppgjøret med Jehovah Gud står for døren.

  Etter 6000 år uten Guds korrigerende inngripen (annet for en tid i nasjonen Israel for å fremskaffe Kristus) er menneskene nådd genetisk endeholdeplass. Vettet er som forsvunnet i et svart hull, og resultatet er himmelropende idiotisk.

  Og stridsspørsmålet? Jo, skal verden styres av en verdensregjering via FN ledet av Satan, eller skal verden styres av Jehovah Guds og Kristi verdensregjering – Guds rike? Det får vi ganske snart svar på.

  2
  3
  • Egentlig spiller det ingen rolle om du sitter med masse kunnskap om FN og verdensregjering, fordi kunnskapen gjør en oppblåst, om man ikke bruker den rett. Om man er forført – og på vei til å forderve seg selv – fordi man ikke er i Kristus, i forsoningen via Jesu blod – så hva hjelper da at man vet mye.

   Jesus sa, hva hjelper det om du vinner verden, om du da taper din sjel, hva kan man gi som vederlag for sin sjel.

   Jeg vet at jeg er frelst – og jeg har kontakt med Faderen hver en dag – jeg pratet med Ham – i Jesu navn. Jeg kan også prate med Den Hellige Ånd – fordi talsmannen er en person – og Gud – og kan prates til. Det var på den måten Abraham også kommuniserte med Gud – og Gud hørte ham, når han ba – som teks. 1 Mos. 18 – før Gud ødela Sodoma i 1 Mos. 19.

   Kjenner man ikke Gud, eller viktigere, Gud ikke kjenner deg – så hjelper det ikke – man går bare fortapt. Å være i Kristus – handler om familie – og at man blir innlemmet pga nåde inn i Guds familie, ellers kommer man aldri inn i Himmelen.

   Når da verden blir overtatt av satan, for 3,5 år – før Kristus kommer for å styre – så vil det bli en mørk tid – spesielt for de som ikke kjenner Kristus. Det er en tid – hvor også Israel vil bli prøvd, som det står i Åpenb. 12. Og det er også på oljeberget, Jesus vil komme igjen – til jødene – til israelittene – til Israel – som det bla. står i Sakarja 12 og 14.

   Men først vil verden bli prøvet – og må bøte på sine synder, som det står i Jesaja 24. Og denne gangen vil Gud dømme verden med ild – altså atomkrig. Der er det vi nærmer oss nå….

 2. Jeg – JV – Jehovahs ambassadør for Kristi rike – blir av flere her på Søkelys omtalt som “farlig”. La meg først si at jeg som menneske ikke er fysisk farlig for noen. Men for ateister og falske kristne er det budskapet jeg på vegne av Gud overbringer dere, er disse i høyeste grad farlige for de som avviser dem.

  Sanne Jehovahs tjenere er imidlertid like godt forberedt på forfølgelser, baktalelser og endog fysiske angrep mot oss som Kristus selv. Og disse budskapene er i sannhet livsfarlige for de som velger å avslå dem.

  Jehovah Gud ved min storebror Kristus er nemlig krystallklare i sine profetiske dommer over de som velger alle andre enn Jehovah. Det er INTET håp om evig liv fra noen annen kanal. Alle de øvrige religiøse utspillene tilhører Satan Djevelen og hans tilbedere.

  Derfor har alle motstandere som likevel frykter Jehovahs bibelske dommer helt rett. Disse dommene er ikke som de sier “tusen ganger farligere enn covid”. Nei de er UENDELIG mye farligere for alle Guds fiender. Men Hans jordiske folk bør de absolutt ikke frykte.

  Vi utvikler ikke – som nasjonen Israel – masseutryddelsesvåpen. Vi er fredelige som lam, men unnlater heller ikke å fremfører budskapet. Derfor er vi DE ENESTE ateistene her inne virkelig frykter. De øvrige bare spotter de for deres religiøse selvmotsigende dårskap. At Jehovahs tjenere blir tatt alvorlig som “farlige” er derfor et bevis på at vi har sannheten.

  Takk Jehovah Gud, himmelens og jordens Skaper – for at vi små entiteter på planeten din får lov til å bli forfulgt av Satans og demonenes folk. Uendelig takk Far!

  JV

  PS. Og til våre forfølgere: Slutt nå for all del ikke å være redd oss og baktale oss. Profetiene MÅ gå i oppfyllelse vet dere. Takk til dere også!

  3
  3
 3. Man skal ikke sjekke mange av JV’s kommentarer før man forstår at hans tro er identisk med jehovahs vitners lære. Selv om han prøver å være så utydelig som mulig på dette. Jeg har hatt mange besøk av dem på døra og snakket mye med dem. De har aldri bedt meg om å lese i Bibelen men i bøkene, bladene og broskyrene de har med seg. I disse står det hva jehovahs vitner sier om betydningen av det som står i Bibelen. Typisk plukkes det frem noen tilfeldige linjer som skal “bevise” de er de eneste “sanne kristne”. Dette til tross for at ingen hadde hørt om jehovahs vitner før Rutherford tok over ruiene etter Russels “bibelstudenter” for rundt hundre år siden. Russel var den første falske profeten i denne endetidslærereligionen.

  JV er sikkert ikke farlig men det er JV’s religiøse forestillinger. JV kan kalle evangelisk troende for satans tjenere og djevelens barn som tror på et trehodet troll, men straks han selv blir utsatt for kritikk påberoper han seg straks martyrstatus. Ganske falsk mao.

  Jeg tviler på om JV noen ganger har vært en troende evangelisk kristen. Men for de som har vært dette vil det å benekte det som står i Bibelen om Den Hellige Ånd og kalle dens gjerninger for “djevelens verk” være ødeleggende. Det er dette bla. Markus ev. 22-29 handler om. Fariseerne sa det samme om det Jesus gjorde som jehvoahs vitner har sagt om kristnes forbønn og helbredelser siden Rutherfords dager. De sa dette var samarbeidet med de ånde ånders fyrste.

  Da sa Jesus: “Men den som spotter Den Hellige Ånd, han får i all evighet ikke forlatelse, men han er skyldig i en evig synd.”

  Slike skriftsteder er ikke noe problem for jehovahs vitner for de tillegger dem alltid sine egne meninger. De forkynner som slangen i paradiset.

  Vi har trosfrihet men det å forfalske evangelisk tro og med utgangspunkt i en slik forfalskning påberope seg eneretten til å ha “den sanne lære” er det samme som tilhengerne av islam og mange andre sekter gjør. Rutherfords motiv var det samme som motivet til de som lagde koranen. Og selv om både muslimer og jehovas vitner ikke kjenner opphavet til sin tro så tror de alikevel.

  4
  1
 4. Pandemien som ikke var en pandemi, men en kraftig influensa epidemi, skulle i utgangspunktet ikke landet stenges ned. Når myndigheter gjorde dette og innså senere fadesen, var det kun vaksiner som kunne få dem ut av dette uten å tape ansikt. Da ble fryktpropaganda et våpen for å få alle til å vaksinere seg. Åpningen av landet i natt beviser at nedstengingene og en pandemi var en Hoax. Det var aldri en pandemi, men en naturlig influensa epidemi.

  2
  2
  • Det vet vi – men man må også skjønne det åndelige bak det:

   https://toreblogg77.blogspot.com/2020/10/13-mars-2020-profetisk-budskap-til.html

   Ok – vi fikk en åndelig invasjon. Men det folk ikke forsto, var det demoniske som kom etter – nemlig vaksiner. Og hele forførelsen handler kun om vaksinene.

   Dr. Tenpenny – som også er en kristen – sier at dette er godt planlagt mordermaskin – som de har brukt enormt med penger for å lage og planlegge. Hun har studert vaksiner i 21 år – og hun forteller at de skadene man får med vaksinene, går ikke å reversere.

   https://vekterbloggen75.blogspot.com/2021/08/27-aug-2021-reinette-sensum-og-dr.html

   Les også info på http://www.viktigviten.no

   Når da Hanevold går på krigsstien mot kristne som taler imot vaksinen, så har han blitt bedratt – han har ikke beskyttet ryggen sin, satan har klart å komme inn på innsiden – pga overmot og stolthet.

   Og en av grunnene til dette, er fordi de fleste menighetene i dette landet – og de fleste kristne – ønsker ikke å høre på profeten eller den profetiske tjenesten. Vi har hyrden, læreren og evangelisten – men la oss slippe den “negative” tjenesten profeten, og apostelen sender vi ut på misjonsmarken.

   Men hele NT er skrevet av profeter og apostler – den rene profetene er Judas brev og Jakobs brev – mens de andre er skrevet av apostler. Apostlene har alle de 5 tjenestegavene i seg – men det er viktig å se at han også har den profetiske. Den er veldig viktig.

   Om du ser eks. Paulus, som er apostel – så er han hyrde ett sted, så er han evangelist ett annet sted – så er han læreren på ett annet sted – så er han profeten på ett sted – i sin kraft og myndighet som apostel.

   Og likevel, få forakter Kristi kropp de tjenestene, men likevel så sitter vi og leser NT – som disse tjenestegavene serverer oss – og likevel så vil vi ikke ha den inn i menigheten. Ikke rart at alt blir så bakvendtland da. Derfor trenger vi kristne å ydmyke oss, og slutte å være så selvkloke.

   “Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk,
   bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.
   Ef 2:19-20

   “Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere,
   for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde,

   for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep.
   Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus.
   Ef 4:11-15

 5. Jeg – JV – Jehovahs ambassadør for Kristi rike – blir av flere her på Søkelys omtalt som “farlig”. La meg først si at jeg som menneske ikke er fysisk farlig for noen. Men for ateister og falske kristne er det budskapet jeg på vegne av Gud overbringer dere, er disse i høyeste grad farlige for de som avviser dem.

  Sanne Jehovahs tjenere er imidlertid like godt forberedt på forfølgelser, baktalelser og endog fysiske angrep mot oss som Kristus selv. Og disse budskapene er i sannhet livsfarlige for de som velger å avslå dem.

  Jehovah Gud ved min storebror Kristus er nemlig krystallklare i sine profetiske dommer over de som velger alle andre enn Jehovah. Det er INTET håp om evig liv fra noen annen kanal. Alle de øvrige religiøse utspillene tilhører Satan Djevelen og hans tilbedere.

  Derfor har alle motstandere som likevel frykter Jehovahs bibelske dommer helt rett. Disse dommene er ikke som de sier “tusen ganger farligere enn covid”. Nei de er UENDELIG mye farligere for alle Guds fiender. Men Hans jordiske folk bør de absolutt ikke frykte.

  Vi utvikler ikke – som nasjonen Israel – masseutryddelsesvåpen. Vi er fredelige som lam, men unnlater heller ikke å fremfører budskapet. Derfor er vi DE ENESTE ateistene her inne virkelig frykter. De øvrige bare spotter de for deres religiøse selvmotsigende dårskap. At Jehovahs tjenere blir tatt alvorlig som “farlige” er derfor et bevis på at vi har sannheten.

  Takk Jehovah Gud, himmelens og jordens Skaper – for at vi små entiteter på planeten din får lov til å bli forfulgt av Satans og demonenes folk. Uendelig takk Far!

  JV

  PS. Og til våre forfølgere: Slutt nå for all del ikke å være redd oss og baktale oss. Profetiene MÅ gå i oppfyllelse vet dere. Takk til dere også!

  3
  3
  • Vel, jeg har vokst opp med JV helt siden barnsben – som nærmeste nabo – jeg har hatt de på jobben, og når jeg utdannet meg, så var jeg sammen en fin gjeng med JV kvinner. Så menneskelig sett, bra mennesker – men når det gjelder det åndelig, helt tomme og bedratte.

   Vi hadde en på jobben – når vi skulle telle over kontantbeholdningen, vel alle gjorde det på 1 minutt – han gjorde det 3 ganger – for å være sikker. Han irriterte alle. Men da slo det meg en dag – han tjener bare sin avgud – på den måten. Han gir sin lovsang til onde ånder.

   For man kan ikke ære Faderen med de ytre tingene – alt må komme fra hjertet – ved Jesus Kristus – ved Hans dyrebare blod – og forsoningen. Og eneste grunnen til at forsonningen fungerer, er fordi Jesus er Gud – det står det minst 2 ganger i NT – sikkert ikke i den korrupte bibelen til JV. Og Den Hellige Ånd må også være Gud – ellers hadde han ikke hatt en sånn makt.

   Da jeg diskuterte heftig med en JV – og han forsøkte å sette meg fast med sin kunnskap – så til slutt slo det meg – jeg spurte han – er Jesus din Herre – ja , han er herre han også – ja, men er han din Herren – og han svarte det samme – men jeg ga meg ikke – til slutt sa han Nei, han var ikke hans Herre. Da sa jeg til ham – men da skjønner du ikke skriften, da er det heller ikke noen vits å diskutere. Fordi skriften blir åpnet når man bekjenner Jesus som Herre, og da blir den levende.

   Da jeg ble frelst i 1988 – og da hadde jeg søkt Guds rike over lengre tid. Og jeg hadde lest NT 2 ganger – uten å forstå særlig mye. Unntatt når jeg kom til ildsjøen i Åpenbaringsboken – da kom Ånden over meg – så sa han “Der vil du havne, om du ikke vender om” – jeg gråt – fordi Ånden overbeviste meg om synd, rettferdighet og dom.

   ca 6 mnd. senere tok jeg imot Jesus på en Jerusalem konsert – og da flyttet Ånden inn i meg. Da jeg kom hjem – så ble plutselig skriften levende. Jeg leste ca 500 sider på 2 -3 uker – fra 5 mosebok til jesaja – fordi alt ble så levende.

   Fordi uten Ånden – så blir all religion, uansett hva man kaller det – en død religion. Å følge skriten uten Ånden, blir man bare som fariseerne – man fokuserer på visse skriftsteder, men klarer aldri å ta inn over seg hovedfokusen. Fordi summen av Guds ord er Sannhet.

   Han som startet JV – han er nå i dypest dødsriket – og roper til Gud hver dag – fordi Gud sa at den som forfører en av Hans minste – så hadde det vært bedre å ha en kvernstein rundt hans hals. Så løs deg fra de vantro båndene – og vend om til Kristus – ellers er det ildsjøen neste….

 6. Ser ut som om JV rett og slett spammer inn helt like innlegg for å drukne kritiske meninger om seg selv og sin tro. Jehovahs vitner fornekter seg aldri. De har vært beryktet for sitt ensidige mas og påtrengende adferd i hundre år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *