Fra ABC Nyheter: Prost kobler knivdrap og norsk homokamp

trond-bakkevig“Prost Trond Bakkevig kobler knivdrapet under homoparaden i Jerusalem til homokampen i Den norske kirke. I forrige uke ble seks personer skadet da en ultraortodoks jøde angrep en homoparade i Jerusalem. Den 16 år gamle jenta Shira Banki døde i helgen av knivskadene. Shira var for øvrig ikke selv homofil, men ville vise solidaritet med lesbiske og homofile venner,” melder avisen Dagen torsdag. Den omstridte prosten som er en del av den norske kirke skal i følge nettstedet ABC nyheter ha lagt ut sin oppsiktsvekkende kobling i en melding på Facebook. (foto: Skjermdump fra Dagen)

Det liberale presteskapet i den norske kirke tar nå i bruk absolutt alle mulige koblinger for å sverte de i kirken som representerer det bibelske ekteskapssynet. På Flekkerøy utenfor Kristiansand pågår det nå en større strid etter at stedets sokneprest har markert seg som svært liberal i synet på likekjønnede ekteskap. Prost Trond Bakkevik som er en profilert prost i Vestre Aker i Oslo kobler sammen knivangrepet en ortodoks jøde gjennomførte mot en deltakere i en homoparade i Jerusalem som medførte at en 16 år gammel jente ble påført stikkskader slik at hun døde. Den liberale prosten forsøkte på Facebook og koble opp dette drapet til homofili-kampen  i den norske folkekirke.

Les saken fra Dagen.no

– Hvilken kobling ser du mellom et grufullt knivdrap i Jerusalem og kirken her hjemme? spurte ABS nyheter prosten: – Det er den kobling at homofile tradisjonelt diskrimineres i alle religioner som jeg kjenner til, og at det innenfor religiøse tekster finnes sterke no_bibleutsagn mot homofili, svarer Trond Bakkevig, som også jobber med dialog mellom muslimer, kristne og jøder i Jerusalem.  – Det er den samme type tekster den ultraortodokse jøde bruker som argument for knivstikking i Jerusalem, som brukes for å forhindre at homofile får gifte seg i norske kirker, sier Bakkevig, som også har fortid som generalsekretær i Mellomkirkelig råd og sentralstyremedlem i Kirkenes Verdensråd, forteller ABC nyheter. Dermed er det i realiteten de religiøse tekstene i Bibelen prost Bakkevig kobler opp mot drapet i Jerusalem.  “– Det er stor forskjell på å være uenige om i synet på homofili i Den norske kirke, og å stikke med kniv. Men ingen som observerer homofiles situasjon i dag – og for så vidt århundrene som ligger før oss – kan unngå å se tekster som fremmer fordommer. Derfor kreves oppgjør med disse tekstene, sier Bakkevig til ABC Nyheter. Den omstridte prosten tar med dette frafallet i kirken ett skritt lengre, nemlig til oppgjør med de tekster i Bibelen som entydig fordømmer homofil praksis. Dersom kirken følger logikken til Bakkevig, vil det være bibeltekster i både GT og NT som enten må fjernes fra Bibelen eller som må bli så forvridd at man ikke lenger kjenner dem igjen.

Les saken fra ABC nyheter

Strid på Flekkerøy

Debatten omkring likekjønnede ekteskap og bibelsyn har rast på Flekkerøy i hele 2015 etter at øyas sokneprest gikk ut med et innlegg i Flekkerøy posten med overskriften flekkerøy-kirke-wiki“Jesus, Luther og seksualetikken” hvor han blant annet mener at kirken må tilpasse seg samfunnet rundt oss, og “at  må vi arbeide med å forkynne evangeliet som ferskvare, som en aktuell og frigjørende kraft. Og vi må framfor alt ikke servere det som myglet mat eller som en museumsgjenstand,” slik at “våre kristne trossamfunn skal unngå å bli lukkede sekter.” Faktisk tyr presten til å argumentere med Luthers ekteskap med en nonne som et bevis på at Luther brøt med samtidens syn på ekteskapet. “Luther, han brøt med den ene, rette katolske lære om ekteskapet for 500 år siden. Han giftet seg med en rømt nonne som hadde avlagt klosterløftene, deriblant sølibatet,” skriver sokneprest Gunnar Lindtveit. Luthers ekteskap med en nonne brøt riktignok med de katolske skikkene, slik Lindtveit argumenterer, men ikke med Guds ord og skaperordning slik de er nedfelt i Den Hellige Skrift.

“Luther sa og gjorde mye rart. Også han et barn av sin tid. Men når det gjelder Bibelen, treffer han blink. Og han er god til å skille mellom sentrum og periferi, mellom det som er viktig i kristen tro og det som forandres med kulturen. For Luther er ikke ekteskapet en gudgitt størrelse, men noe som kommer av kulturen og kan variere med denne. Ekteskapet er ikke saliggjørende eller hellig, men en verdslig sak og del av den statlige jurisdiksjon. I så måte er det kanskje på sin plass å minne om at når det inngås ekteskap i kirken i vår tid, så er det heller ikke nå kirken som vier, men vigsleren. Og denne gjør det aldri på vegne av kirken eller trossamfunnet, men på vegne av staten. Så ekteskapet er også i vår tid en verdslig størrelse,” slår Lindtveit fast før han slenger på bordet en håpløs sammenligning: ” Det rare er at mens mange kristne er veldig frie i forhold til etikken (hva om jeg sa til deg at dersom du kjører dieselbil med piggdekk så «lever du i synd»?)”  Hva kan man si her? Bibelen omtaler homofil praksis (herunder også likekjønnet ekteskap) som synd og et brudd på Guds lov. Det samme finner vi ikke i Guds ord om å kjøre dieselbil med piggdekk, -og derfor blir sammenligningen fullstendig håpløs, og slik blir det også når teologen ikke finner teologisk argument for å støtte sitt syn. Når deler av den norske kirke nå er villig til å åpne opp for likekjønnede ekteskap, enten i form av et forbønns ritual eller vigsel av slike “ekteskap” finner de ikke grunnlag for en slik praksis i Guds ord, ei heller hos kirkefedrene. Derfor, når kirken en eller annen gang bøyer knær og innfører en slik praksis, er det i realiteten Guds Ord og Kristus Jesus de forkaster. Hele sokneprest Gunnar Lindtveits argumentasjon for sitt syn kan leses her, mens Richard Tørresen som har kastet seg inn i kampen for Guds ord’s svar og argumentasjon kan leses her.

bibelogtro

Søkelys vil gjerne få uttrykke sin sympati og støtte til den fløy av hellige som nå utkjemper sin kamp for Guds Ords skyld og for Jesu ords skyld på Flekkerøy. Vi ønsker å oppmuntre og uttrykke støtte til dem som betaler prisen for å kjempe for den tro som engang ble overgitt til de hellige samtidig som vi oppfordrer alle troende, uansett hva slags kirketilhørighet man måtte ha, til å be for dem som kjemper for det bibelske ekteskapssynet i den norske kirke. Det er grunn til å frykte at dersom kirken faller her, vil presset etterhvert også falle på frimenigheter og frikirker.

Vi vil oppfordre våre lesere til å besøke bloggen Bibel og Tro

Én tanke om “Fra ABC Nyheter: Prost kobler knivdrap og norsk homokamp

  1. Viktig kamp denne Richard Tørresen nå utkjemper. Vi ser retningen den norske kirke går i. Snart er det vår tur til å bli utsatt for dette presset. Det vi ser er de utroligste argumenter for å presse inn synden i den norske kirke.

Det er stengt for kommentarer.