Forhistoriske demon-guder står bak Gay-agendaen

Jonathan Cahn i samtale med Vlad Savchuk om de demoniske kreftene som har tatt kontroll over våre Vestlige land. Tidligere tiders demon-guder har gått inn og erstattet de åndelige territorier som bibelsk kristendom tidligere kontrollerte. Siden de store kirkesamfunn i økende grad har erstattet bibelsk teologi med woke og falsk kristendom som er formet av tidsånden har kristendommen blitt fordrevet fra mange territorier. I tidligere tider var det bønn i skolen og  salmesang. Dette var et tegn på at lovløshetens hemmelighet ble holdt tilbake. Men, når kirkene og skolene har forlatt Guds ord og kastet kristen moral på skraphaugen -har noe annet sluppet inn. Regnbuer, pride, LGBTQ og den åndsmakt som preget Sodoma og Gomorra.

Det er åndelig og profetisk åpenbaring i dette Jonathan Cahn og Vlad Savchuk samtaler om i videoen under.  “Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, men finner den ikke. Da sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus, som jeg fór ut av. Og når den kommer dit, finner den det ledig og feid og pyntet.  Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første. Således skal det også gå denne onde slekt. (Matt 12,43-45) Det er ikke så vanskelig å se hva som skjer nå. Den vestlige verden har forlatt Gud, har valgt seg ledere som jobber med begge hender for å avkristne verden. Kirkene som var ment til å være salt og lys har latt seg fordrive og ikke villet kjempe for kongens konge. Kirkene i Vesten er blitt woke, kraftløse, verdsliggjorte og har latt seg forme av kulturens verdier. Derfor velsigner kirkene likekjønnede ekteskap, er tause om fosterdrap og er politisk korrekte på alle områder. Gamle avguder og deres demoner har trengt inn og tatt over -og vi vil høste fruktene av dette.

17 tanker om “Forhistoriske demon-guder står bak Gay-agendaen

  • Skjønner, Du går for Pride VG du også.
   Ikke rart vantroen har erstattet bibelsk tro.
   Dersom du noen gang skulle lese i Skriften: Les Efeserbrevet
   Ef 6,11-13 Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; 12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.
   Når du ikler deg VG i stedet for Kristus så er det en lett jobb og bli forført av demonene. De som kjenner Guds Ord vet at Gud tillater demonene og slippe ut over jorden under endetidens trengsler.
   For å kunne motstå: Legg bort VG, gå inn i Guds Ord og søk å bli en stridsmann i Ånden. Legg vekk hjernekristendom -den er død likevel

   6
   14
 1. Er det virkelig noen i Norge i dag som i fullt alvor tror dette er sant?

  Vel, disse fantasiene er ikke merkeligere enn de mytologiske eventyrene i Bibelen og troen på overnaturlige åndsmakter der. Det er fortsatt mennesker som tror på Gud, selv med vanlig norsk kunnskapsnivå.

  Tro er nettopp følelser og gjetninger om virkeligheten som mangler belegg og bevis. Det er selve definisjonen.

  «Religion» er bare et høfligere ord for «overtro».

  Vel overstått påske!

  😘😘😘

  6
  10
  • At Kjell Andersen lar hånere og spottere av kristendommen få herje fritt på Søkelys viser at denne nettsiden er besatt av demoner. Husk å advare alle nye, yngre lesere mot denne nettsiden som er et forsøk fra Satan på å bryte ned kristen tro.Tenk om Bibelen skulle tillatt slik ren blasfemi mellom permene. Dette viser hvordan det ble i endetiden.

   4
   5
  • Anita..
   Det er vel nettopp akkurat som du åndsmaktene manifesterer seg i mennesker. Et klassisk eksempel på hvordan djevelen opererer i mennesker. Stakkars deg Anita.
   Du beviser jo bare sannheten i budskapet de to Herrens tjenere gir.

   2
   4
  • Det er synd han får holde på med denne håningen i nesten hvert eneste innlegg han skriver.

   1
   4
  • Tro har ingenting med følelser å gjøre, hvis så var, var det få som ville trodd. Troen er ene og alene en gave.

   1
   4
  • For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg.

   2
   3
  • Aril. Bibelens ord, inklusiv de ord som omtaler at Jesus drev ut onde ånder av mennesker. Også apostlene drev ut onde ånder av mennesker
   Apg 8,7 For det var mange som hadde urene ånder, og de fór ut av dem med høie skrik, og mange verkbrudne og vanføre blev helbredet.
   Disse onde og urene ånder kom ut av de besatte med høye skrik.
   Skriften sier også at noen ånder kun kan drives ut med bønn og faste. Mark 9,29 Og han sa til dem: Dette slag kan ikke drives ut uten ved bønn og faste.
   Den kristne kirke har i sin 2000 år lange historie holdt fast på at dette med onde ånder og demoniske krefter er en åndelig realitet.
   Jeg vet at den moderne “kirke” har forkastet eller bortforklart disse tingene, men faktisk er det mange kristne som ennå fastholder at dette er en virkelighet. Når vi ser på følgende av avkristningen i samfunnet og ondskapen som tar over, er det tydelig at det er mye i det Jonathan Cahn og Vlad Savchuk snakker om i videoklippet. For å si det slik: Uansett hvor mange ganger du kaller vår tro for overtro og mener vi er koko -så vil vi av gudsfrykt holde fast på at det Guds Ord snakker om er en realitet.

   5
   4
  • Jeg skal gjøre dette kort og enkelt forklart.
   Det finnes kun tre riker

   1 Guds rike, som er positiv, kreativ og god.

   2 Menneskenes rike som i utgangspunktet er nøytral.

   3 Djevelens rike som er lumsk, destruktiv, hatsk og ondt.

   Når mennesker er i utgangspunktet nøytral, så kan de påvirkes av både av Guds rike og djevelens rike. Hvilket rike de er påvirket av vises i menneskenes oppførsel, gjerninger og ord.

  • Fint med tro og håp og kjærlighet så lenge det ikke går ut over noen!

   Men det er dessverre altfor mange eksempler på at all slags overtro og religiøse dogmer har ført til terroraksjoner, krig, hets og forakt. Det vil jeg skal ta slutt. Så enkelt.

   Ideologisk overtro finnes i alle leire, men her rettes søkelyset ofte mot hatpropaganda og faktafornektelse i ekstreme kristne miljøer. Bloggen formidler ofte ufrivillig komisk skrekkpropaganda.

   Mange abrahamittiske fundamentalister følger religiøse bud og regler som oppfordrer til overgrep mot frafalne og meningsmotstandere. Ja, enkelte religiøse ekstremister tror de følger god «moral», men i virkelighetenes verden er de selv representanter for «ondskap» som forårsaker lidelse og nød. Det bør de holde opp med.

   Budskapet om kjærlighet, omsorg og medmenneskelighet er fantastisk! Men fordømmende hatretorikk og kunnskapsløshet kan i verste fall være dødelig.

   Historien har vist oss at menneskeheten kan lære. Samfunn har klart å kvitte seg med ovetro og skadelige tradisjoner før.

   Ja, det er håp for alle!

   3
   1
 2. ???
  Jeg er 100% mot Pride og den religiøse lapskausen i tiden, men biter ikke på alle surrete profetier, skriverier og blogger i diverse nettsider. Ei heller at nrk, vg og andre media skriver bare løgn

  5
  6
 3. Men ikke for dét: det må være lov å dagdrømme og lengte og håpe og tro på både spøkelser og ufoer og Tor og Odin og karma og Kristus! Selvfølgelig!

  Problemet oppstår når noen begrunner maktovergrep i virkeligheten med moral som blir bestemt av fiktive fantasiskikkelser.

  For eksempel er det troende som mener at en berømt guddom i verdenslitteraturen hater visse mennesker og avvikende, men harmløse handlinger – og at urimelige bud i en bok rettferdiggjør angrepskrig og folkemord.

  Fantasivenner kan ikke selv utføre straffedommer. Men hellig overbeviste selvmordsbombere og hatpredikanter kan agere på vegne av eventyråndene og spre lidelse til dem som tenker og elsker annerledes.

  «Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.»

  😘😘😘

  6
  2
 4. Kjære Kjell og Søkelys

  Ja nettopp! Lært gudsfrykt gjør at folk tviholder på villfarelser uten belegg og bevis. Selvsagt omvender ikke min kritikk noen som er «hellig» overbevist. Likevel er det på sin plass å si i fra om tullete overtro som skader andre.

  Aril

  3
  1
  • Burde latt norske kristenfundamentalister på mikrobloggen her være i fred. Men konspirasjonsteoriene og hatretorikken som spres på det mørke kristennettet, går ut over medmennesker. Det er ingen belegg og bevis for bibelske bud om å hetse annerledeshet. Og det ingen fornuft i å konstruere problemer som ikke fins. Overtro og fantasi er ikke galskap. Men å plage, forlede, skremme og terrorisere uskyldige, på grunnlag av eldgamle vrangforestillinger, likner veldig.

   3
   1
  • Ja nettopp! Lært vantro gjør at folk tviholder på villfarelser uten belegg og bevis. Selvsagt omvender ikke min kritikk noen som er i sin vantrosoverbevisning. Likevel er det på sin plass å si ifra om tullete vantro som skader andre.

  • Burde latt norske kristne på mikrobloggen her være i fred. Men konspirasjonsteoriene og hatretorikken som spres av vantro som meg på det flotte kristennettet, går ut over oss vantro. Det er masse belegg og bevis for bibelske bud om å advare de vantro. Og det ingen fornuft i å konstruere problemer som ikke fins. Overtro og fantasi er galskap. Men å advare mot, den skremme og fryktelige dommen som kommer for de vantro og syndige, på grunnlag av eldgamle og falske overtroisk het, likner veldig gammel åsatro.

Det er stengt for kommentarer.