Er vi under dom? Det de gamle forkynne advarte mot ser ut til å komme

flom-norgeStadig flere mennesker i Norge mister jobber, aktiviteten i norsk industri faller fortsatt, stadig flere mennesker må henvende seg til NAV for støtte, det sorte gull vi pumper opp fra Nordsjøen er halvvert i verdi og Norge rammes av stadig flere natur og flom katastrofer vi ikke er vant til å ha her hjemme. Bildene vi så fra Agder og Rogaland i helgen med oversvømte sentrum og folk som måtte evakuerer minner om bildene vi har sett på CNN fra USA hvor flom og tørke er de verktøy Gud bruker for å varsle nasjonen om Guds kommende dom. Også Norge er nå på Guds “OBS liste” fordi vi i likhet med Amerika går på frafallets vei.

Med halverte oljepriser, fallende industriproduksjon, økende arbeidsledighet og omfattende innvandring som kommer til å koste Norge dyrt samt flere og større flom og naturkatastrofer kan vi vente mer av i tiden som kommer. Mandag fikk ytterligere 900 arbeidstagere i NOV en relativt ubehagelig julegave i form av at de vil miste jobben. Årets Shemitah har rammet Norge tungt og det de gamle og forlengst kasserte forkynnerne vi valgte å smile overbærende av -når de kom med sine politisk og religiøst ukorrekte fraser om en dag av gjengjeldelse og dom, er nå i ferd med å gå i oppfyllelse like for våre øyne. Etter å ha falt fra over 110 dollar fatet da oljeprisene var på sitt høyeste er oljeprisene mandag i nærmest fritt fall og har hittil stupt med 5,7 prosent og mange tror det bare er et spørsmål om tid før norsk olje omsettes for under 40 dollar fatet. Mandag kveld ble amerikansk lettolje omsatt for 38 dollar fatet, noe som er årsverste for oljeprisene.

Vil skje gradvis

Under årets Shemitah var det mange som knyttet store profetiske forventninger til bestemte dager og datoer, og når tingene ikke skjedde slik man forventet, var det mange hoseassom trodde at de profetiske ordene ikke slo til. Det jeg personlig tror er bibelsk og som vi også skal se etter, er et mer et profetisk mønster enn spesifikke dager eller datoer. Gjennom alt som skjer både ute og hjemme vil ethvert åndsfylt Guds barn se et mønster i det som skjer. Profeten Hoseas, en Gudsmann som virket omkring 750 år før Jesu fødsel var en mann som hørte fra Gud. Han var en av dem som “Herrens ord kom til” og hans oppdrag var å bringe et budskap fra Herren til et folk som ikke ville lytte. Hoseas var en av de menn Gud sendte til Nordriket, som kjent hadde Nord gjort opprør mot sør under kong Rehabeams regjeringstid og riket som kong David og den vise kong Salomo hadde bygd opp møysommelig hadde blitt splittet og i Nord hadde forfallet, frafallet, avgudsdyrkelsen og synden spredd om seg som en ondartet kreftsvulst. Og det budskapet  Herren beordret Hoseas å formidle var noe som slett ikke hadde skapt halleluja stemning i Lakewood Church eller i våre “søkervennlige” forsamlinger:

Et budskap om dom

” Hør Herrens ord, I Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet.  De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord.  Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og mord-draphimmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes. (Hos 4,1-3) -Å lese disse mer enn
2750  år gamle ord er på mange måter nesten som å lese i vår tids aviser. I hele den vestlige verden har avkristningen skutt fart, og selv om enkelte optimistiske apostler sier noe annet -ser vi at det moderne vestlige mennesket i større og større grad henfaller til synd, umoral og dyrkelse av vår tids mange avguder. Mens folk på Hoseas tid kastet seg ned i dyrkelse av Baal, Astarte, Moluk, Himmelens dronning og andre primitive avguder, har vår tids mennesker gitt seg i kast med en dyrkelse av egen kropp, penger, status og vi lengter ikke lenger etter å kjenne Jesus party-timeKristus og vokse i hellighet, men snarere etter nye ting, flottere bilder, siste Iphone eller alt annet vi kan kjøpe for penger. Samtidig trenger vi ikke bruke så mye tid foran tv eller i en avis før vi ser at de ting som preget Hoseas samtid også preger nyhetsbilde i vårt eget land. Løgn, korrupsjon, tyverier, hor i ulike former florerer blant det moderne mennesket -og daglig leser vi også nyheter om vold, mord, voldtekt og annet kriminalitet. Berusede mennesker banner, fester, sverger, driver hor og nyter til fulle og hele en livsstil i synd. Og det er med sorg vi også har sett at deler av den livsstilen er blitt dradd inn i Guds menighet. Sannheten er at vi ser de samme synder i vår tid som i fortidens Israel -som Herren sendte sine profeter til..

Et kall til oppbrudd og omvendelse

Når vi ser på vårt eget land og på verden slik den er blitt med all sin terror, all sin synd, all sin ulykke og den nedadgående spiralen vi befinner oss i, kreves det ikke mye åndelig bønn-for-nasjonenåpenbaring for å forstå at vi nå er i de siste tider. Som det var i Noah og Lots dager skal det være i tiden før Menneskesønnen kommer,” sa Jesus i Lukas 17, 28 og 29. Lots og Noahs dager hadde det til felles med vår tid at det var synden og ugudeligheten som rådde grunnen, med et lite antall som levde rett og rettferdig i Den Hellige Guds øyne. Selv om den gammeltestamentlige profeten ikke lovet gode dager for det falne Nordriket var det likevel en vis optimisme i noen av det profetiske vekkelsesbudskapet: “Så eder en sæd, som rettferdigheten krever, få eder en høst efter kjærlighetens bud, bryt eder nytt land! For nu er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over eder.  I har pløid ugudelighet, I har høstet urett, I har ett løgnens frukt; for du har satt din lit til din ferd og til dine mange helter. (Hos 10,12-13)

Vi må vende om til Gud

Hovedhensikten med profetens oppdrag i Guds ord er å formidle ord fra Gud til mennesket barnas-blodslik at det skaper vekkelse og omvendelse. Når Gud  i 721 før Kristus lot sin dom ramme Nordriket hadde folket overtrådt en “rød strek” ved at man på tross av utallige advarsler fortsatte å synde med å fastholde synden som om den var rett. Den samme tabbe har Norge begått og enkelte tror at Gud vil se gjennom fingrene med det. Siden 1978 har Norge som nasjon årlig myrdet omkring 15 000 ufødte menneskebarn og de uskyldige barnas blod hviler tungt over vår nasjon. (Noe profeten Børre Knudsen illustrerte med å helle en skål blod over sitt eget hode) I tillegg har vi som nasjon igjen og igjen stilt oss sammen med de krefter som er fiender av Israel og den jødiske staten med å støtte en såkalt Osloavtale som har brakt død og terror til et stort antall jøder, -noe som er å sammenligne med å spytte Herren selv i ansiktet. En tredje offentlig og fastholdt synd vi har begått og fremdeles begår er å akseptere homofili og homofile ekteskap som rett. Som kjent kommer den norske kirke mest sannsynlig til å vedta kirkelig velsignelse av homofile “ekteskap” under kirkemøtet til våren -og krefter internt i kirken som sier i mot, -opplever nå i stadig større grad forfølgelse fra den seirende liberale fløy. “For både profet og prest er gudløse; selv i mitt hus har jeg funnet deres ondskap, sier Herren,” og dette ordet ble sagt av profeten Jeremias som forkynte Guds dom til nasjonen i tiden før Guds dom rammet Juda og Jerusalem i 587 før Kristus. Både Nordriket og Sørriket hadde i trass og opprør trådt over Guds røde strek og begge nasjoner ble med ca 135 års mellomrom rammet av den varslede straffedom.

En skrittvis dom?

22 juli 2011 har og blir omtalt som en Guds dom over nasjonen blant annet i boken til Jeremy Hoff som er blitt dømt nedenom og hjem av det politisk korrekte religiøse  etablissementet. En av dem som har brukt harde ord om Jeremy Hoffs bok er den politisk korrekte Vebjørn Selbekk som selv tilhører den norske frafallskirken. Andre som har mer lys over Ordet har inntatt en helt annet holdning til Jeremy Hoffs profetiske analyse av hendelsen den 22 juli. I tiden etter den tragiske hendelsen har Norge ikke gjort bot, land og folk har ikke søkt Gud eller ville latt seg vekke opp, og man kan bare undres på hva slags ulykke som ligger foran oss i tiden som kommer. Rent personlig tror jeg Gud vil dømme Norge økonomisk med å fjerne de økonomiske velsignelser vi har nytt godt av de siste 40 år.  Og han sa til mig: Menneskesønn! Se, jeg sønderbryter brødets stav i Jerusalem, og de skal ete brød efter vekt og med bekymring og drikke vann efter mål og med forferdelse, (Esek 4,16) – når jeg sender inn blandt dem hungerens onde piler, som er til ødeleggelse, dem som jeg sender for å ødelegge eder, når jeg hoper op hunger over eder og sønderbryter brødets stav for eder. (Esek 5,16) -Menneskesønn! Når et land synder mot mig og gjør sig skyldig i troløshet, og jeg rekker ut min hånd mot det og sønderbryter brødets stav for det og sender hungersnød over det og utrydder både mennesker og fe av norge-russlanddet, (Esek 14,13) “Norge har olje og er et rikt land, men det vil ikke hindre at  det norske folk vil bli rammet av en stor økonomisk krise.” Det mener den kristne pastoren Harold Eatmon i følge Norge IDAG. Eatmon er ikke den eneste som har pekt på at Norge vil bli rammet på flere måter i den kommende dommen over vårt land: “-Umoral, drap og vold er synd i mot den Levende Gud, og synd fører til straff. Som et land sår må det høste. Ugudeligheten har fordervet det norske folk og nasjonen. Når syndens beger er fult kommer dommen. Vi har med en høyst levende Gud å gjøre som følger nøye med. Vårt land er kommet i stor fare. Forurensningen av våre sinn må stanses. Gud har gitt oss domsbudskap og advart oss igjennom mennesker som eksempel Anton Johansen. Gud viste han i et syn en flodbølge over Norge og en krig mot Norge. Dette synet om denne krigen kommer jeg tilbake til i et senere innlegg, synet om flodbølgen har jeg skrevet om. Skal Gud ta vekk dommen over vårt land, må vi vende oss bort fra synden! Vår eneste redning er Jesus blod som fløt på Golgata kors for vår skyld. Vår synd er sonet. Gud la alle våre synder på Jesus, sin høyt elskende Sønn, for at vi skal gå fri , dersom vi tar i mot Jesus kristus som vår Frelser. Forkaster vi dette kommer Guds dom over oss,” skriver en anonym blogger hvis side kan besøkes her

 

4 tanker om “Er vi under dom? Det de gamle forkynne advarte mot ser ut til å komme

 1. Alvorlig og tankevekkende artikkel. Nå er det sannelig på tide at kristenheten våkner opp og ser hva som skjer i landet vårt. Det er ikke lenger tid for å høre på pastorer, predikanter og kirkeledere som ikke lenger er opptatt av Guds ord, men som ønsker å tekkes det moderne mennesket som ikke vil høre om synd og omvendelse. Vi er en nasjon på vei mot dom. Jesus kommer snart, vi må gjøre oss rede.

 2. Dette profeterte jo David Wilkerson da han var både her og i Sverige for ca 10 år siden (pluss/minus et år eller to) – nemlig en dom over vår økonomi – og nå er den her. Det som forundrer meg mest er at våre myndigheter under slike stadig verre økonomiske forhold, fortsetter å ta inn såkalte migranter i titusener. Det må jo ende helt galt og fordi vi ikke vet noenting om de fleste så har vi allerede fått
  første manifestasjon på pestsykdommer blant de da en igår hadde fått diagnosen svineinfluensa men at de ikke visste hvor denne kom fra.. Er dessverre redd dette bare er begynnelsen også på dette området. I tidligere tider ble immigranter til USA satt i karantene på Ellis Island før de kom ut i samfunnet nettopp for å ha kontroll på smittefarlige sykdommer . Og: Når folks lommebøker trues så skjer det noe med folk flest som ikke er av det gode . .
  Og når asylsøkere får kontantstøtte og mye annet mens egne borgere kommer bakerst i de fleste køer kan man ikke regne med velvillighet. De som styrer et land har først og fremst et ansvar overfor egne borgere . Hva skjer når også alle disse blir uten arbeid og uten bolig? Jo: lovløsheten tar overhånd som det skrevet står om denne tid. Det står atter skrevet at når Israel forlot Herren så reiste han opp en motstander mot dem. Da ropte de til Herren i sin nød igjen og Han fridde dem ut.. Som med Israel så også med oss . Alle ting er også “jøde først og så greker” som Ordet sier.

 3. Tror mye av elendigheten kom med at likestillingsideologien ble innfort i kristne mengigheter. Det begynte med kvinnelige prester i statskirken og siden har andre trossamfunn fulgt etter paa rekke og rad.

  Mange av de forste kvinnelige prestene sa at paa samme maate som noen hjalp dem til religios makt saa foler de seg forpliktet til aa hjelpe f.eks homofile til releigios makt.

  Mange av de som snakker om omvendelse vet knapt hva de snakker om.

 4. Jeg ser at du ikke er kristen Langesæter. Hvordan kan du da tro på profetiene og det som står i GT? Er du jøde?

Det er stengt for kommentarer.