Historisk Obama tale om terror fra det ovale kontor for å gjenopprette nasjonens tillit til at han evner å bekjempe IS

obama-devil-hornKlokken 0200 norsk tid vil president Barack Hussein Obama tale direkte til nasjonen og det er mye som står på spill for den amerikanske presidenten. Meningsmålinger viser at stadig færre amerikanere har tillit til at Obama administrasjonen er i stand til å bekjempe IS og dermed også beskytte amerikanske borgere fra islamistisk terror. Barack Obama erkjennelse om at USA på onsdag ble rammet av et islamistisk motivert terrorangrep satt svært langt inne og et overveldende flertall av amerikanerne er rett og slett misfornøyde med måten Obama har taklet terrortrusselen. Hele 64 prosent av de spurte sier de er misfornøyd med hvordan Obama håndterer trusselen fra IS, og analytikere sier Obama i natt er nødt til å skape et inntrykk av at han har kontroll, en strategi og en klar plan for å knuse Islams Stat.

Som kjent gikk den amerikanske presidenten ut rett før “thanksgiving” og forsikret om at myndighetene ikke hadde noe kjennskap til terrortrussel mot Amerika, og noen få dager senere, gjennomfører to muslimske terrorister et godt planlagt terrorangrep som krevde 14 liv. Det vi ser i form av ISIS eller Islamsk Stat er en gjenfødelse av den ånd som preget det gammeltestamentlige “Assyriske” riket. ISIS eller IS som det også kalles går frem i samme ånd som det som preget det assyriske riket og de kontrollerer og områder i Syria og Irak slik det assyriske rike gjorde, sier Jonathan Cahn som mener det hele er en ny harbinger av dom.

https://www.youtube.com/watch?v=EZ1aC2pYSNA