Er vi i ferd med å krysse Guds røde linje?

Mens Hussein Obama lot Syria’s president Bashar Assad slippe unna med å trø over den røde linje Obama hadde satt ved bruk av kjemiske stridsmidler mot sin egen befolkning. Himmelens Gud, Jahve som er den suverene Herre og konge har gjentatte ganger gjennom historien demonstrert at å trå over hans røde streker vil få konsekvenser

obama-red-line-cartoonI 2013 bebudet den amerikanske presidenten at hans administrasjon hadde tegnet en ukrenkelig “rød linje” overfor president Bashar Assad. Budskapet fra president Obama var dette: “Anvendelse av kjemiske våpen i konflikten ville være et overtramp som ville utløse en amerikansk militær innblanding i den blodige borgerkrigen. Da Assad regimet trosset Obama’s røde linje og likevel valgte å anvende kjemiske våpen sommeren og høsten 2013, trodde mange at det ville komme mer enn tom amerikansk sabelrasling som konsekvens. Men Obama bøyde unna, -og tapte all troverdighet både blant allierte og fienden i regionen. Den allmektige Gud derimot, opererer med tilsvarende røde linjer, men i motsetning til Obama som ikke besto testen, følger Gud alltid opp sine trusler med handling. Dette er også noe han demonstrert opp gjennom historien, -og i vår tid bør vi alle stille spørsmålet: Har Europa og Amerika overtrådt Guds røde linje, -eller finnes det ennå nåde å synde på?

Både Israels statsminister Benyamin Netanyahu og USAs Barack Hussein Obama har
rode-linje
begge en fortid med å opererer med røde linjer eller streker overfor situasjoner eller fienden. Mens Hussein Obama strøk med glans etter et massivt militæroppbud og lot den syriske presidenten slippe av kroken, gjenstår det ennå se hvorvidt den israelske statsministeren akter eller har vilje til å følge opp sin famøse røde linje tegnet under en tale til FNs hovedforsamling hvor han advarte mot trusselen fra et kjernefysisk Iran som Netanyahu oppfatter som en eksistensiell trussel mot den jødiske staten. Det store 5000 kroners spørsmålet er hvorvidt Netanyahu kommer til å “ta en Obama” overfor Iran eller om han følger opp trusselen med håndfast handling. Mens president Obama strøk med glans og Netanyahu etterlater usikkerhet ligger Guds røde linjer fast og han har bevist for all verden, -gjentatte ganger -at han følger opp sine trusler med handling.

Første eksempel: Etter syndefallet, Guds første røde linje overtrådt

I første Mosebok kapittel 3 møter vi det som teologiens verden omtales som Adam_Eva_slangensyndefallsberetningen. Skapelsen er over og mennesket og Gud lever i nær og tett relasjon til hverandre. I den forgående dialogen mellom Gud og Adam ble mennesket forespeilet ett eneste forbud, nemlig forbudet mot å ete av treet til kunnskapen om godt og ondt: Gud sa:”men treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av; for på den dag du eter av det, skal du visselig dø.” Og det er nettopp i denne teksten vi for første gang i menneskehetens historie møter en Gud som setter grenser eller en rød linje som ikke måtte bli overtrådt. Grensen mennesket ikke måtte tråkke over var å ikke ete av et bestemt tre hagen, treet til kunnskapen om godt og ondt, -og her trekte Gud sin første røde strek noensinne. Konsekvensen av å tråkke over denne grensen ville, i følge Guds utsagn være “da skal du visselig dø!” Hvordan historien videre utspant seg finner vi i kapittel 3. Slangen dukker opp, frister mennesket, -som falt og krysset Guds røde linje, -og konsekvensen ble som Gud hadde sagt, mennesket ble en dødelig skapning, utstøtt av Guds paradis og dømt til et liv i slit, svette og tårer.

Gud trekker en rød linje overfor realiteten at jorden var blitt fylt med ondskap og urett

Den neste røde linjen Gud trekker finner vi i historien om Noah og vannflommen. I Guds øyne var situasjonen på jordkloden blitt så fordervet av menneskelig ondskap og urett at vannflommenGud angret på at han hadde skapt mennesket. Der var blitt  en menneskehet som bevist krenket og overtrådte Guds røde linje. “Og Herren så at menneskets ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfunn bare var onde den hele dag.” (1 Mos 6,5)    I Guds øyne var mennesket blitt uhelbredelig fordervet og kun Noah og hans nære familie fant nåde for den allmektiges øyne. Med unntak av Noah og hans familie hadde jordens befolkning krysset Guds røde linje og måtte nå betale for sine handlinger: “Da sa Gud til Noah: Jeg har satt mig fore å gjøre ende på alt kjød, for de har fylt jorden med urett; og nu vil jeg ødelegge både dem og jorden.”

Begrenser menneskets levealder

Den neste røde linje eller strek vi møter på i Skriften finner vi også i kapittelet omkring vannflommen, i 1.Mosebok 6,3: “Da sa Herren: Min Ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin villfarelse er de kjød, og deres dager skal være hundre og tjue år,” og spor av en ny slik rød linje finner vi i salme 90 vers 10 som gjengir en bønn av Moses som blant annet inneholder dette: “Vårt livs dager er sytti år, og når styrken er stor, åtti år. Deres herlighet er strev og møye. For snart er det forbi, vi flyr av sted.” Med andre ord ser vi her at Gud har gitt oss en levetid på jorden som er begrenset, -nettopp av en rød linje som burde fortelle oss alle at vi lever på lånt tid og at Gud når som helst kan sette strek.

Et tårn som tråkket over Guds røde linje

Etter vannflommen og etter at livet gang var blitt gjenopprettet på jorden møter vi nok en gang en historie om hvordan mennesker tråkket over Guds røde linje. Menneskene som åpenbart ennå ikke hadde glemt vannflommens katastrofe fattet en beslutning, en tanke som innebar å tråkke over Guds røde linje: “Så sa de: Kom, la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og gjøre oss et navn, så vi ikke skal spres over hele jorden!” Gud som er “den som ser”, -så hva mennesket hadde satte seg fore og reagerte sporenstreks: La oss da stige ned der og forvirre deres tungemål, så den ene ikke forstår den andres tungemål!  Så spredte Herren dem derfra over hele jorden, og de holdt opp med å bygge på byen. ( 1 Mos 11,7-8)

 Mennene i Sodoma var onde og syndet stort -og trådte over Guds røde linje

Historien om Sodoma er kanskje en av bibelens mest dramatiske beretninger. Her overtrådte folket i denne storbyen virkelig Guds røde linje da de med makt ville ha seksuell omgang med de engler Gud hadde sendt til byen.  Et klagerop over Sodoma var nådd opp til himmelen og Gud hadde hørt: ” Og Herren sa: Ropet over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig meget svær. Jeg vil stige ned og se om de i alt har båret sig slik at som det lyder det rop som er nådd opp til meg, og hvis ikke, så vil jeg vite det. (1 Mos 18,20-21) En av dem som bodde i Sodoma var Lot, som var sønn av Abrahams bror. Lot og Abraham hadde en tid i forveien skilt lag og Lot som så at gresset i Sodoma var grønt hadde stadig flyttet sitt telt nærmere inntil Sodoma. Under forberedelsene til det som skulle komme gav Gud Abraham varsler om hva som ville komme til å skje, og den gudfryktige hebreer kastet seg straks inn i bønnekamp for byene. Du kan lese om den dramatiske bønnekampen fra 1.Mosebok 18,22-32, -som endte opp med at Herren ville spare byen dersom det fantes 10 rettferdige i den.

https://www.youtube.com/watch?v=gye58BHWO5Q

Hvordan dette gikk forteller historien. Guds engler kommer til byen om kvelden og blir møtt av Lot som satt ved byporten. Lot inviterer dem hjem til sitt hus, -og selv om englene ønsket å være på gatene om natten ble de nødet inn i huset til Lot. “Da nødde han dem meget, og de tok inn hos ham i hans hus; og han gjorde i stand et måltid for dem og bakte usyrede brød, og de åt,” (1.Mos.19,3) Imidlertid var det ikke lenge de fikk fred, for på kvelden -i mørket-dukket byens menn opp, hele folket, unge og gamle, -og de hadde et krav, -et krav som overtrådte Guds røde linje, -da de forlangte: “Hvor er de menn som er kommet til deg inatt? Før dem ut til oss, så vi kan få vår vilje med dem!” Med andre ord, Sodomas folk, -som fordervet tvers i gjennom krevde regelrett å få seksuell samkvem med de to Guds engler som besøkte byen, -ikke bare søkte de og få, -men med makt og vold søkte de tilfredsstillelse, -og dermed overtrådte de også Guds røde linje, -og en konsekvens var uunngåelig. Guds dom og ild!

Israelfolket trør over Guds røde linje

Allerede i første Mosebok blir vi kjent med Guds utvelgelse av Abraham og hans etterkommere da Gud gir ham dette løftet:. “I deg skal alle slekter velsignes,”  En rekke ganger under Abrahams jordiske vandring stadfestet Gud nettopp denne sannhet som så mange i vår tid ikke kan akseptere: “Jeg oppretter en pakt mellom meg og deg og dine etterkommere fra slekt til slekt, en evig pakt. Jeg vil være Gud for deg og for dine ætlinger israeletter deg.  Landet du bor i som innflytter, hele Kanaan-landet, gir jeg deg og din ætt som eiendom til evig tid; og jeg vil være deres Gud.”  (1.Mos.17,7-8)  Abrahams etterkommere som vi kan følge historien til gjennom hele det gamle testamentet vitner om at Gud var trofast mot sitt løfte. Dette på tross av at folket, -Israel – flere ganger tråkket over Guds røde linje og pådro seg stor vrede fra Gud -som likevel aldri gikk tilbake på sitt løfte til Abraham. Den mest markante “røde linje” vi møter i israelernes historie er når deres gjentatte brudd på Guds lov og bud, fører til at folket blir bortført i fangenskap til Babylon. På samme måte som med utgangen fra Egypt er dette som skjedde omkring 587 år før Kristus en betydelig begivenhet i Israels og GTs historie. Tegningen er forsåvidt ganske enkel og Danielbokens forfatter gjengir Daniel slik: “Vi har syndet og gjort ille og vært ugudelige og satt oss opp imot deg; vi har veket av fra dine bud og dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre fyrster og våre fedre og til alt folket i landet.” Dan 9,5-6

Israelerne hadde med sitt frafall, avgudsdyrkelse og skitne synder overtrådt en rød linje og betalte prisen: “Vi har vist trosløshet, vi har syndet mot deg… For vi har satt oss opp imot ham, -og vi hørte ikke på Herrens, vår Guds røst og fulgte ikke hans lover, som han forela oss ved sine tjenere, profetene; – men hele Israel overtrådte din lov og vek av fra deg og hørte ikke på din røst;” …bekjenner Daniel der han sitter som bortført til Babylon…og årsaken hadde Daniel sett…Folket hadde overtrådt Guds røde linje…derfor ble den utøst over oss, den forbannelse som han hadde svoret å sende, og som står skrevet i Mose, Guds tjeners lov; for vi hadde syndet mot ham, – og han oppfylte de ord som han hadde talt mot oss og mot våre dommere, som dømte oss, og han lot så stor en ulykke komme over oss at det ikke under hele himmelen har hendt noe sådant som det som har hendt i Jerusalem,” erkjenner Daniel som sikter til katastrofen i 587.  Det som var skrevet til advarsel hadde skjedd – og årsaken til ulykken -var at Israel nektet å høre og krysset den linjen Gud hadde sagt. Å trå over Guds røde linje ville på tross av alle Guds løfter få konsekvenser…og folket betalte.

Golgata og Jesus, -en rød linje for Israel

Den neste markerte Guds røde linje vi møter i historien er de begivenhetene som fant sted i det vesle lille Israel for omlag 2000 år siden. En frelser var blitt født, et budskap ble forkynt, men Israel forkastet det og tok ikke i mot. Det oppsummeres slik av den kristne legen Lukas som er en viktig kilde til fortellingen om Jesus og om den kristne kirkes fødsel: “. Dere kjenner det ord han sendte til Israels barn med evangeliet om fred ved Jesus Kristus, han som er alles Herre. Dere vet om det som begynte i Galilea etter at Johannes hadde forkynt sin dåp, og som siden spredte seg over hele Judea, nemlig at Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og at han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.  Og vi er vitner om alt han gjorde rundt omkring i jødenes land og i Jerusalem, han som de hengte på et tre og drepte.  Men Gud reiste ham opp på den tredje dag og lot ham tre synlig fram,….. Og han bød at vi skulle forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til dommer over levende og døde.

I dette tekstavsnittet forteller Lukas leserne at Gud i Kristus har trukket en tydelig rød linje som gjelder både jøde og greker, nemlig at det ikke finnes noen annen vei til frelse enn den veien som Jesus har banet ved sin død på korset. Det finnes ingen annen vei, -intet annet navn – gitt under himmelen ved hvem vi kan bli frelst. ” Det er ikke frelse i noen holocaustannen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.” Apg 4,12. Israel som nasjon forkastet det budskapet Jesus bar fram, Johannes fastslo det slik: “Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham,” (Joh.1,11) Og Israel som nasjon kom få år senere til å betale en høy pris for dette da Gud i år 70 etter Jesu eget profetord lot templet ødelegges og det jødiske folket ble bortført til alle verdens nasjoner. I forkastelsen av Messias Kristus hadde Israel overtråkket Guds røde linje og prisen de kom til å måtte betale kom til å bli skyhøy. De neste 1878 år skulle ble tunge og vanskelige for det jødiske folk med forfølgelse og trakassering, -også fra kristne – og alt kulminerte i de mørke krigsårene og holocaust hvor mer enn 6 millioner jøder ble myrdet, gasset, skutt i Nazi-Tysklands dødsleirer. Imidlertid, den røde strek som ble trukket i år 70 var ikke Guds endelige røde linje for dette folket, noe også Paulus understreker: Apg 15,16 “Derefter vil jeg vende tilbake og igjen opbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter opbygge, og jeg vil igjen opreise den,”

En rød linje som tegn for oss alle

Guds handlemåte med Israel og det jødiske folk nå i disse siste tider er et vekker-rop til verden og til moderne menneske. Da jødene i 1948 fikk sitt land tilbake etter nesten 1900 år i landflyktighet gikk det profetisk sus over den ganske jord. Alle profetiske alarmlamper blinket rødt, og blant troens folk ble det tent håp og liv om at vi snart skulle få se og erfare vår frelsers gjenkomst og menighetens bortrykkelse. Misjons og forkynnelsesarbeidet skjøt fart og og ny glød for verdens unådde folkeslag ble tent.  Til oss som er troens folk er den jødiske staten et veldig profetisk tegn og vi elsker dette landet og folket fordi vi gjenkjenner Guds verk og Guds hånd i begivenhetene som utspiller seg i Israel.  “Og nu har jeg sagt dere det før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Joh 14,29

Det moderne mennesket er i ferd med å tråkke over Guds røde linje, et varsel om tiden som ligger foran

Hele den vestlige verden er nå i ferd med å krysse Guds røde linje i et stadig mer eskalerende tempo, og Sodomas synd som var åpenlys homoseksualitet blir nå akseptert og velsignet i nasjon etter nasjon. Bare i løpet av de få siste årene har aksepten for homoseksualitet og såkalte homoekteskap vokst både i samfunn og kirke mens vi skrittvis nærmer oss det punktet hvor Gud sier “nok”. I forkant av dommen over Sodoma som hadde krysset Guds røde linje sa Herren dette:  “Og Herren sa: Ropet over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig meget svær. Jeg vil stige ned og se om de i alt har båret sig slik at som det lyder det rop som er nådd opp til meg, og hvis ikke, så vil jeg vite det. ”  (1.Mos.18,20-21 Sodomas synd gjentar seg i vår generasjon. Av alle de synder som Sodoma var skyldig i, var den alvorligste av de alle homoseksualitet i davewden form at en rasende mobb av Sodomas befolkning ville voldta de to Guds engler som besøkte Lot.  “Det er bare to krefter som holder tilbake de homofiles fullstendige overgivelse til sin synd, og disse kreftene er samfunnets forkastelse og kirkens fornektelse og lære. Når samfunnet ikke lenger forkaster deres synd som abnorm, men fullt ut aksepterer og oppmuntrer dem i deres abnorme synder, og når kirken ikke lenger fordømmer det som synd, men trøster dem i deres seksuelle aktiviteter – da vil det ikke lenger eksistere noen som helst hemmende krefter. Slusene blir åpnet og homofile blir oppmuntret til å fortsette i sin synd. I mitt syn har jeg sett at disse to sperringene blir revet bort. Når det som hindrer blir tatt bort, vil kaos følge. De homoseksuelle gruppene kommer til å bli så aggressive og frekke at de om kort tid vil skryte av sin synd i radio og fjernsyns-intervjuer,” skrev pastor David Wilkerson i sin bok Visjoner fra 1973. I dag,. mer enn 40 år senere må vi i dag erkjenne at Wilkersons visjon fra 1973 er i ferd med å oppfylles like for våre øyne. I hele den vestlige verden har samfunnet fullt og helt akseptert homoseksualitet som normalt, og innenfor kristenheten og kirken jobber nå sterke krefter for at kirken skal velsigne og foreta vielser av homofile ekteskap. I Vest-Europa og USA er kirkene i ferd med å oppgi sin tradisjonelle motstand mot homoseksualitet, og dette gjelder også vår egen kirke. Frafallet innenfor kristenheten er nå kommet så langt at det finnes mengdevis med kristne pastorer som ikke ønsker å promotere noe standpunkt i denne saken, og blant dem Hillsong leder Brian Houston som under en pressekonferanse nektet å mene noe om homoseksuelle ekteskap.

https://www.youtube.com/watch?v=garMJgkih_U

Vesten og store deler av den vestlige kirke har lenge vært på kollisjonskurs med hva Guds ord lærer om homoseksualitet og mange har rett og slett blitt skremt av de  mektige mørke kreftene som kontrollerer de homoseksuelle’s agenda.  Av redsel for å bli en paria og isolert størrelse har man i stedet for å modig forkynne Guds ord, valgt å sitte musestille og håpe å unngå å bli konfrontert med spørsmålet. De få røster som ennå våger å være tydelige på hva Bibelen lærer, blir møtt med pipekonserter og noen ganger også sjikane og latterliggjørelse i pressen. I følge David Wilkerson’s visjon fra 1973 ville de to sperrene bli fjernet, og det er nettopp det som skjer like foran våre øyne.  Det sekulære samfunnet har allerede akseptert synden og krysset over Guds røde linje, men hakk i hæl kommer kirkene -som allerede nå er i ferd med å sette sitt godkjenningsstempel på noe Bibelen kaller synd. Sodomas synder-blir ikke lenger fordømt fra prekestolene -og ,majoriteten av kristenfolket er enten musestille eller og velsigner det hele, og bryr seg lite om Guds røde linje blir overtråkket. Mange kirker og åndelige ledere har enten “glemt” eller er for feige til å fortelle verden at å tråkke over Guds røde linje vil få alvorlige konsekvenser -som vi ser i dag -i form av ekstrem-vær, oversvømmelser, tørke og den elendighet vi ser i verden.

Nytter ikke å lukke øynene

Litt for mange kristne er som strutsen når det gjelder budskap om svovel og dom. I stedet for å ta alvoret inn over oss rømmer vi inn i en verden av tom fornøyelse og sanseløs underholdning. På den andre siden, dersom vi skulle våge å ta et skikkelig blikk på virkeligheten, på realitetene -ser vi overalt i samfunnet tegnene på at vi som land, folk og samfunn -har tråkket over Guds røde linje og at Gud er i ferd med å si stopp. Ulike Guds strutsemannmenn og kvinner har advart om at disse skjebnetimer vil måtte komme, -og at vi engang vil måtte høste konsekvensene av vårt frafall og vår neglisjering av hans ord og bud. Selv om mange kanskje misliker å høre det, tror jeg at det vi ser av ekstremvær, branner og katastrofer er en form for Guds tale til oss alle. Vitenskapsmenn og politiske ledere prøver å fortelle oss at alt er menneskeskapt og at det skyldes global oppvarming samt at menneskene kan frelse seg selv ved å kjøre Tesla og slutte å anvende fossilt brennstoff. Det våre leder og vitenskapsmenn tilbyr er vel egentlig budskapet om at mennesket er sin egen frelser og at vi kan redde oss selv ved å kjøre Elbil. Dette er en dårskapens avvei  forførelse, -en blindvei som ikke fører annet enn undergang og dom, fordi det er Guds røde linje vi krenket, -og vi kan ikke kjøpe oss ut ved hjelp av Tesla og klimakvoter. Historien burde egentlig ha lært oss at å trosse Guds røde linje er alvorlig og en seriøs sak – som får konsekvenser og tilsist en evig dom. Vårt håp nå er i Kristus og i Jesu navn, og ennå, tenk ennå er ikke Guds endelige røde linje overtrådt, -for ennå finnes det tilbud og frelse for en sønderknust troende som kommer til Ham, det slaktede Guds lam.

 

 

 

10 tanker om “Er vi i ferd med å krysse Guds røde linje?

 1. Hei

  Forskjellen er Jesus som sonet våre synder.
  Men loven kom til for at fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, ble nåden enda større. rom 5,20.

  men la ikke nåden være en unnskyldning for å synde

  Guds ord er urokkelig, og Guds løfter står fast fra første ord til siste ord. Igjennom profetier fra Bibelen, er menneskene blitt advart gang på gang om den kommende fare, men allikevel så trosser menneskene Guds advarsler.Trenger vi noe mer bevis på at Gud ikke holder ord ? Man kan lese Historiene i Bibelen og der finner man svar på hva som skjedde når man trosset Guds advarsler. slik er det også i dag. Ignorere man Guds advarsler til menneskeheten, så vil straffen være slik man sår den. Guds nåde holder enda krefter tilbake, slik at menneskene skal få mulighet til å vende om. men hjertene er så harde og likegyldige fordi denne verdens ånd har festet sitt grep rundt deres liv.Dette gjelder også mange kristne som slumrer, og sover i denne tid.

  Dette verset er til den troende som setter sitt håp til vår Skaper.

  Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene:
  Hvor skal min hjelp komme fra?
  Min hjelp kommer fra Herren,
  han som skapte himmel og jord.
  Han lar ikke din fot bli ustø,
  din vokter blunder ikke.
  Nei, han blunder ikke og sover ikke,
  Israels vokter.
  Herren er din vokter, Herren er din skygge,
  han er ved din høyre hånd.
  Solen skal ikke stikke deg om dagen
  og månen ikke skade deg om natten.
  Herren skal bevare deg fra alt ondt
  og verne om ditt liv.
  Herren skal bevare din utgang og din inngang
  fra nå og til evig tid.

  Guds fred

  MVH
  R

 2. Hei Rune. Har i de siste ukene lest gjennom endel eldre Wilkerson bøker i kronologisk rekkefølge, “Visjoner, Festen er over” og den siste basun. La meg si det slik: Mye er oppfylt men endel ligger foran. Men oppfyllelsen av profetordet til vår tid eskalerer nå. Det har vært mer som er blitt oppfylt de siste 10-15 år enn de forgående 20-30 år. Homofilisaken er et eksempel. Kirkens restriktive syn og samfunnets nei til det hele var krefter som holdt igjen, men så fikk vi legaliserte fosterdrap, økende Israelfiendtlighet i Norge og Europa og militante homoseksuelle krever nå sin rett både her og der. Først vil kirken som bastion falle, -og deretter vil presset øke på frikirkene. Denne åndsmakten slår seg ikke til ro før Guds røst er truet til taushet. Sodomas menn ville storme huset der Lot og Guds to engler var. Hører vi lyden av mobben som presser på Guds hus?

 3. Takk for en tankevekkende artikkel. Jeg har selv kjent på samme sak over noe tid nå. Synden i verden blir bare verre og verre, og tv og aviser er fylt av pervers søppel, pornografi og mennesker som åpent promoterer synden. I vår menighet har det lenge pågått en helliggjørelsesvekkelse og flere av familiene har kastet ut fjernsynet da de ikke ønsker at verken de selv eller barna skal bli tilsmusset av slikt grums fra helvete. I denne tid trenger vi å søke nærmere Guds hellighet og flytte våre telt bort fra Sodoma som du skriver Søkelys.
  Takk for et vekkende budskap! Guds velsignelse

 4. Hei Kjell

  Mobben vil ikke avta. Mobben vil forkludre sannheten i Guds ord. men røstene må allikevel være tydelige i dag. Stå på muren og la sannheten komme først slik at vi alltid tale Guds ord rent og Hellig. David wilkerson var en mann i sin tid , og den kommende tid vil man gå inn i ferdiglaget profetier som oppfylles foran våre øyne, kan man se eller er man blind på disse advarslene som Gud sender ut til sitt folk. en likegyldighet til sannheten har kommet med denne tidsånd. så det å være våkne i denne tiden er ikke en selvfølgelighet lengre. et fint innlegg som er i den rette tid Kjell.

  mvh
  R

 5. God morgen. For et år siden leste jeg boka Profetien av Jonathan Cahn, og den har virkelig gjort et stort inntrykk. I løpet av en del år har jeg lest svært mange kristne bøker med utlegging og profetier om endetid. De fleste har ikke vært verd å beskjeftige seg med. Mennesker som ønsker å ‘være noe’ har skrevet bøker og profetert i øst og i vest. Men…boka til Cahn har virkelig krøpet inn under huden. Jeg har også hørt mange taler av han på youtube, og han fremstår som en seriøs og oppriktig kristen som maner til omvendelse og til å ha et nært forhold til Herren.

  Vil sterkt oppfordre dere til å lese boka. Vi står nå sannsynligvis rett foran en stor økonomisk kollaps som også vil ramme Norge hardt. Pastor Wilkerson har også skrevet om de kommende ting i sine bøker. (Jeg har lest bøkene du nevnte, Kjell). Jeg ser at også kjente økonomer snakker om et økonomisk sammenbrudd og sier klart at dollaren vil kollapse.
  Uansett, det er på tide å våkne opp og prioritere rett. Jesus er vår eneste redning i stormen. La oss leve etter hans ord!

 6. Torstein. Hvordan vurderer du resultatet av gårsdagens mellomvalg? Spiller det noe inn på din tenkning? Obama har nå to år igjen med begrenset handlingsrom da flertallet også i senatet. Forandrer dette på din teori?

 7. Som jeg har skrevet tidligere Torstein. Vi lever uansett i svært spennende tider, og Guds plan for de siste dager vil komme til å bli oppfylt med eller uten GWB.

 8. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte når jeg ser hva langesæter skriver. Snakk om å leve i sin egen verden. Alt du formidler er en klipp og lim teori fra bibelen sammen med mennesketradisjoner og en livlig fantasi. Guds ord advarer mot spåmenn og villfarelse som dette. Tro på Jesus som din stedfortreder og forsoner. Da kan sløret du har over øynene bli fjernet og du vil se kristi herlighet.

 9. Torstein. Jeg fastholder at Paulus er en ekte apostel, og jeg mener ikke Paulus på noen som helst måte fremmer erstatningsteologi. Tvertimot mener jeg ut fra min studie av Pauli skrifter konkluderer med at Paulus så avgjort understreker Israels rolle i endetiden. Det som skjer i med Israel og Midt-Østen har så avgjort enorm profetisk betydning.

Det er stengt for kommentarer.