Maner Kirk Cameron til omvendelse for å ha oppfordret kristne til å feire Halloween

Flere kristne reagerer sterkt på at den tidligere skuespilleren og programlederen for kirk-cameron“The Way Of The Master” Kirk Cameron nylig gikk ut og oppfordret kristne til å ta del i feiringen av Halloween. “Kirk Cameron trenger å omvende seg,” sier Mike Gendron i den kristne organisasjonen “Proclaiming the Gospel” til Christian News Network

“The Way Of The Master” programleder Kirk Cameron som er kjent blant annet fra 80 talls TV serien, “Growing pains”, filmserien “Left Behind” og programmene på “The Way Of The Master” som kan ses på ulike kristne tv kanaler oppfordres nå til å vende om fra å ha oppfordret kristne til å ta del i feiringen av Halloween. Skuespilleren og  tv produsenten har gjennom sitt samarbeid med Ray Comfort gjennom tv program i regi av “The Way Of The Master” stod tidligere i denne uken frem i Christian Post hvor han promoterte sin kampanje om “å redde julen” og også Halloween som mange kristne oppfatter som en hedensk og regelrett diabolsk feiring.

Kirk Cameron kalles nå til omvendelse etter at han tidligere i denne uken gikk ut i Christian Post og oppfordret kristne ikke bare til å ta tilbake julen, men også å ta del i feiringen av halloweenHalloween. I intervjuet med den kristne avisen sa Cameron at “kristne bør ha den største
Halloween-fest i nabolaget, og i sin argumentasjon for at kristne skulle ta del i denne okkulte feiringen henviste han til katolske kalendere som knytter Halloween opp mot den katolske “all helgens dag”. Hvis du går tilbake til gamle kirke-kalendere, spesielt de katolske, vil du ser at disse feiret “Alle helgeners dag” med Halloween-aftenen kvelden før når de ville minnes de døde. Dette er knyttet til Halloween. Cameron fortsatte med å oppfordre kristne til å delta i Halloween ved å kle seg ut og feire for å vise at de kristne har overtaket i feiringen. Tidligere ville kristne kle seg i kostymer som djevelen, spøkelser.troll og hekser for å få frem poenget at disse tingene var beseiret da Jesus Kristus stod opp fra de døde,” sa Cameron videre. Disse kostymene ble brukt for å gjøre narr av djevelen og ondskapen ved å vise at de var offentlig beseiret i Jesu oppstandelse.” I følge Cameron har hedninger i vår tid kuppet dagen, -og kristne oppfordres til å ta den tilbake.

En hedensk skikk i strid med Guds ord

En av dem som reagerer sterkt på Cameron’s uttalelser er  Mike Gendron i den kristne organisasjonen “Proclaiming the Gospel.” I følge Christian News Network er Gendron dypt uenig i Cameron’s konklusjon og viser til at de historiske røtter til Halloween er mike-gendronknyttet til den hedenske skikken i romersk katolsk tradisjon, og at denne tradisjonen står fjernt fra bibelsk kristendom. “Disse to typer tro er motpoler og befinner seg i opposisjon til hverandre,” sa Gendron som la til at han “er sterkt uenig med Kirk Cameron i dette og oppfordrer ham til å unngå å feire noe som har med den hedenske praksisen til frafalne katolske kirke å gjøre.” I følge Gendron går den katolske Halloween tradisjonen tilbake til de 11 århundre da katolske munker satte til en dag for å be for de døde. Gendron er opptatt av at forbindelser med hedenske feiringen oppstod på grunn av en katolsk fabrikasjon av skjærsilden der katolikker må etter at de er døde for å få sine synder renset i ilden før de kan komme til himmelen. “Grunnen til Martin Luther hang opp sine 95 teser på kirkedøren den 31 oktober 1517 var at det allerede neste dag var “All helgens dag” og katolikkene skulle komme til kirken for å ære knokler og relikvier av døde “hellige”. Slottskirken i Wittenberg hadde over 1900 slike relikvier av slike døde hellige å vise frem. Katolikker ble innvilget avlat til syndens forlatelse dersom de æret relikviene og bekjente sine synder. Denne form for necromancy er strengt forbudt i følge Gud som befaler oss:  “Dere skal ikke vende dere til dødningemanere og ikke ty til sannsigere, så dere gjør eder urene ved dem; jeg er Herren deres Gud.” 3 Mos 19,31 og videre sier Moses: “For enhver som gjør slikt, er en vederstyggelighet for Herren, og for disse vederstyggelige tings skyld er det Herren din Gud driver dem bort for deg. 5 Mos 18,12

Gendron oppfordret Cameron å omvende seg fra sitt budskap som oppfordrer kristne til å feire Halloween.

Mike Gendron formante videre Cameron til å omvende seg fra sitt budskap som oppfordrer kristne til å delta i denne mørke feiringen som forherliger djevelen, spøkelser, nisser og hekser. “Videre, feiringen av Halloween tilslører og overskygger årsdagen for reformasjonen, som er en stor dag i den kristne kalenderen,” sa Gendron videre. På 31 oktober mens Kirk Cameron oppfordrer folk til å feire Halloween, vil vår organisasjon oppmuntre mennesker til å minnes reformatorene som ble brutalt torturert, myrdet og brent kirk-cameron1-620x479på på bålet fordi de forsvarte evangeliet om Jesus Kristus. I en  nylig debatt på Liberty Universitet  sammenlignet Cameron kritikken av feiringer av fester som har hedensk opphav med kinesisk mat, og han brukte sarkasme for å håne de som var skeptiske til å feire Halloween på grunn av bekymring for det hedenske opphavet. Cameron endte sin argumentasjon ved å hevde at jorden hører Herren til, og den inneholder har Gud skapt hellig, noe som tyder på at de kristne i hans øyne har lov til å nyte verdslige tradisjoner. Gendron på sin side gikk imot Camerons synspunkt. “Kirk behøver å forstå at Satan forsøker å lede mennesker på avveie fra den oppriktige og hellige hengivelse til Kristus, -og det er nettopp det Halloween gjør.  Å oppfordre folk til å ha det gøy ved å ta del i de ufruktbare mørkets gjerninger er ikke å ære Gud eller å være til behag for Jesus Kristus. (Efeserne 5,11) sa Gendron avslutningsvis.

Facebook Comments

6 tanker om “Maner Kirk Cameron til omvendelse for å ha oppfordret kristne til å feire Halloween

 1. Godt er det at noen reagerer på den mørke siden Halloween representerer. Kirk Cameron som forøvrig jeg trodde var en forholdsvis bibeltro personlighet er her helt på jordet for å si det slik. Halloween er faktisk ikke en tradisjon som bør kristeliggjøres, men forkastes i sin helhet. På fruktene skal treet kjennes og det er åpenbart lovløse åndsmaker som står bak halloween feiringen http://www.vg.no/nyheter/innenriks/kiosk-robbet-av-barnezombier-med-godtesug/a/23327197/
  Det er en skam at Cameron ønsker å forsvare slikt. Undres på hvordan denne Ray Comfort stiller seg til Camerons utspill?. Å forsvare jula blir også litt søkt, da vi i vårt samfunn har mistet fokus på det jul burde dreie seg om. Et barn født i en stall uten glitter og stas, og hvor julenissen var fraværende. Også i forhold til julefeiringen som langt på vei er hedens er Cameron på tur.
  Jeg vil tro at Mike Gendron oppfordring til Kirk Cameron om å vende om er på sin plass.

  • Jeg er enig med dere begge. Halloween er ikke noe vi kristne skal feire og det overrasker meg personlig at Kirk Cameron som på mange måter har gode holdninger ønsker å promotere at kristne skal feire Halloween. Det er som du sier Lis Jensen, okkultisme.

 2. Ja, det er uforståelig at Kirk Cameron kan promotere Halloween. Jeg forstår ikke vitsen med det. Vi som tror på Jesus skal ikke være lik verden. Halloween er med på å ufarliggjøre det okkulte. Når vi, som kristne, er med på å markedføre det som hører den mørke verden til, er faren stor for at vi forfører disse minste inn i esoterik og okkultisme.

  Da ungene våre var små, gikk hele familien sammen med en annen kristen familie med barn på samme alder ut og spiste pizza på Halloween kvelden. Slik ungikk vi Halloween besøk fra barnas venner og de fikk en god opplevelse som vi alle ser tilbake på med glede. Vi pratet også mye sammen med barna om hvorfor vi ikke feiret Halloween. Og best av alt; Vi gav dem noe som er så mye bedre ; Evangeliet!

  Jesus er verdens lys! Vi som har sett lyset må også vandre i det og peke på det

  • Det overrasket meg også. Halloween er en tradisjon vi som følger Jesus ikke kan ta del i som du sier Hildi. Vi har ikke relasjon verken til demoner eller avdøde hellige, men med den korsfestede og oppstandne Jesus. Jeg finner det dypt bedrøvelig at Kirk Cameron med dette faktisk er med på å promotere en hedensk feiring. Som kristne er vi et annerledes folk og slike tradisjoner må ikke få innpass. Jeg finner det berettiget at Cameron har blitt oppfordret til omvendelse og håper virkelig at han ser at dette ikke var et klokt utspill.

 3. Om ein les Åp 18 så beskriv Gud Babylon .

  « Fallen, fallen er Babylon den store!
  Ho har vorte ein bustad for vonde ånder,
  ein gøymestad for alle ureine ånder,
  ein gøymestad for alle ureine fuglar,
  ein gøymestad for alle ureine og avskyelege dyr.

  3 For alle folkeslag har drukke
  vreidevin frå horeriet hennar.
  Kongane på jorda har drive hor med henne,
  og kjøpmennene på jorda har vorte rike
  av hennar overdådige luksus.»
  ————-
  Endetidas Babylon- USA utviklar seg negativt.
  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

  Til og med religionen er vorte eit sammenblanding av spiritisme og liitt kristendom.
  Halloween vert stadig meir populært i Norge og.
  Berre kostymane burde får kristne til å tenkja på djevelen.

  No burde heller ikkje 24/25 desember ein bibelsk heilagdag.
  Yeshua vart fødd om hausten.

  http://www.annomundi.com/bible/christmas.htm

  “So why do we celebrate Christmas on 25th December? Some people say it’s as good a time as any, and it doesn’t really matter when Jesus was born as long as we celebrate his birth at some time. But if we are going to celebrate the birthday of Jesus on December 25th, we need to know the reason why we do it on that day because it’s also the traditional birthdays of Nimrod, Osiris, Jupiter, and various other representations of the child-god of the Babylonian religious system..

  The Bible does not identify Nimrod’s mother, or his date of birth, but Egyptian and Babylonian antiquities identify his mother as Semiramis, and his birthday is celebrated on 25th December. Sometimes Semiramis is referred to as the mother of Nimrod, and sometimes as his wife, leading to the belief that Nimrod married his mother.
  There is nothing in the Bible about the death of Nimrod, but the ancient traditions suggest that he died a violent death. One tradition says that he was killed by a wild animal. Another says that Shem killed him because he had led the people into the worship of Baal….
  ….His wife-mother, Semiramis, who had risen to greatness on his account, was not going to disappear into obscurity because of his death. Instead she pronounced him to be a god, so that she herself became a goddess. She produced another son, and proclaimed him to be the resurrected Nimrod. This was not difficult, because she was so promiscuous she produced many children whose father could not be identified. She proclaimed that she had gone down to the world of the dead, rescued Nimrod and brought him back.”

  Jeremias 10 skriv litt om det.

  “De skal ikkje læra dykk å gå dei vegane folkeslaga går,
  og ikkje frykta teikna på himmelen
  sjølv om folkeslaga fryktar dei.

  3 For skikkane til folka er tomme.
  Dei høgg eit tre i skogen,
  ein handverkar lagar det til med øks,

  4 dei pryder det med sølv og gull,
  dei fester det med naglar og hammar
  så det står støtt.”

  Kven er Santa Claus?
  http://www.biblebelievers.com/jmelton/SantaClause.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *