Er dette dyrets merke? Endetiden er over oss og mange sover

Mens enkelte troende er opptatt med å henge ut navngitte pastor som kjeltringer og forbrytere som bruker gaver gitt til menigheten på personlig forbruk, er andre kristne opptatt av det aller viktigste. Nemlig å spre evangeliet til flest mulig mennesker både i vestlige storbyer og som misjonærer under fremmede himmelstrøk. Vi lever i en tid der teknologien tar over mer og mer, og selv om mange ennå ikke har oppdaget virkeligheten, blir bibelske profetier om endetiden oppfylt hver eneste dag. Evangeliet blir forkynt, falske Messiaser og profeter popper opp nær sagt over hele verden med sine materalistiske og bibelfremmede budskap.

Evangelist David Wilkerson anno 1958 holder opp sin kjære Bibel som var drivkraften for å forkynne for narkomane og storbygjenger i New York.

Samtidig som vi ser at bibelens profetier oppfylles, kan kristenmedia fortelle oss om at flere ledende kristenfigurer, deriblant Joshua Harris som skrev boken «I Kissed Dating Goodbye» stått åpent frem og erklært at han ikke lenger tror på Gud, og at han med andre ord er en frafallen. Selv om vi alle syntes det er trist når noen forlater den kristne tro, så er det likevel ikke overraskende for dem som kjenner hva Guds ord sier og lærer. “Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer.” (1 Tim 4,1) Også Paulus som var en sann og ekte apostel og budbærer for Jesu Kristi evangelium måtte oppleve at nære venner og medarbeider falt i fra troen og således ble apostater: ” For Demas forlot mig, fordi han fikk kjærlighet til den nuværende verden, og drog til Tessalonika, Kreskens til Galatia, Titus til Dalmatia.” (2 Tim 4,10)  Å få kjærlighet til den nuværende verden er kanskje ennå lettere nå enn tidligere. I mange menigheter og forsamlinger har det populære men bunnfalske velstands-evangeliet fått dypt innpass, og vi ser at troende misbruker Guds navn og Guds Ord for egne egoistiske og materielle formål.

Alvorlige tider

Selv om ingen av oss kjenner dagen eller timen, så kan vi likevel se og merke at vi nå beveger oss stadig dypere inn i de siste tider. Vi ser at Bibelens profetier om Israel og det jødiske folk går i oppfyllelse, vi ser jordskjelv, krig, uro, pest, krig og borgerkrig og økende usikkerhet rundtforbi. Imidlertid, selv om vi lever i alvorlige tider, så vet vi at vi likefult har et oppdrag, nemlig å holde frem evangeliet om Kristus og stå fast på hva Skriften sier om lovløsheten som brer seg i samfunnet. I løpet av de siste årene har vi sett hvordan unaturlig kjønnsliv blir hyllet av media og vi som troende blir nærmest foraktet dersom vi ikke vil hylle “pride og regnbuen” sammen med våre ledende politikere og religiøse ledere i kirken. Vi lever i uhyre spesielle tider og vi alle lever og er satt her med en spesiell hensikt:

Åpenbaringens ord om dyrets merke

“Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes.  Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn.  Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.”(Åp 13,15-18) I videoen uder fra “Living Water” blir tematikken omkring dyrets merke og mikrochip tatt opp. Budskapet jeg henter ut av hele videoen er: Hold øye med hva som skjer på den profetiske himmel, men hold samtidig fast på kallet om å dele og utfordre mennesker med evangeliet om Jesus Kristus.

Én tanke om “Er dette dyrets merke? Endetiden er over oss og mange sover

Det er stengt for kommentarer.