Emanuel Minos budskap: Den tredje verdenskrig og Jesu gjenkomst

Jesu gjenkomst og den tredje verdenskrig ligger nå foran oss og det profetiske ord er i ferd med å gå i oppfyllelse nettopp i våre dager -i vår egen tid. Hør det profetiske budskap og la denne nå avdøde Herrens tjener tale til oss alle i denne alvorlige tid

https://www.youtube.com/watch?v=451fLGhv9zk

Av respekt for avdøde stenges denne saken for kommentarer og måtte vi alle lytte til hva Minos forsøker å formidle her, -og ta hans budskap alvorlig og prøve det på Guds Ord som er nedskrevet i den hellige skrift som er ufeilbar.