Christensen: En kristenplikt å stå opp med sivil ulydighet mot Oslo kommune og PBE da de er den ondes tjenere

“Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen mener at det er en kristenplikt å stå opp mot Oslo kommune og Plan og bygningsetaten da disse gjør urett og er den ondes tjenere. Bibelen har ikke et entydig budskap at en skal i blind lydighet følge myndighetene i et og alt. Tvert imot, det er ganger der en må ty til såkalt sivil ulydighet. Myndighetene er mennesker, som også gjør feil. Her i vårt tilfelle med Oslo Kommune lyver og taler de usant hele tiden. De bryter helt bevist Norsk lov, og de offentlige forvaltningene som er satt for å passe på. De bryter åpenbart Norsk lov,” skriver bibellæreren og  viser til at de ikke besvarer hans spørsmål, forskjellsbehandler ham kontra naboer i området. Christensen mener han ble veiledet av en saksbehandler i Plan og Bygningsetaten til å bygge muren, som etaten nå krever revet. Derfor og siden myndighetene helt åpenbart står i ledtog med det onde og er styrt åpenbart av mørke og negative krefter, er sivil ulydighet og tross veien å gå.

Adolf Hitler var også en lovlig innvalgt myndighet slik PBE også er det, mener Christensen

“Adolf Hitler og Nazistene var lovlig innvalgt og styrte Tyskland ifra 1933 – 45. PBE er lovlig innsatt de også. Nå driver ikke PBE med direkte vold. Men de vil egentlig kaste oss ut av vårt eget hjem. Det vitner om deres ufyselige innstiling og propaganda ovenfor oss. Der alt er tillatt, hvis de kan ramme oss.PBE og Oslo Kommune sin oppgave er følgende: «Han skal være en Guds tjener til hevn og vrede over dem som gjør ondt.»    -Her i vårt tilfelle er det vi som gjør godt, mens Plan- og bygningsetaten gjør ond, lyver, forskjellsbehandler og bare holder på med garp! Da er det rett, og på sin plass å si ifra!,” skriver bibellæreren som har hatt problemer med saksbehandlere siden 2014 da han sendte en søknad om dispensasjon til å føre opp en bod.. Søknaden ble raskt avsluttet som mangelfull -og kort tid etterpå fikk PBE en anonym klage med teksten: “Boden det er skrevet klage til Fylkesmsnnen på er allerede satt opp. Samme gjelder støttemur mot Stormyrveien. Allerede da så vi det angiversamfunnet vi i dag møter når publikum ringer politiet fordi det står mange biler parkert utenfor en forsamling eller kirke. Dette angiversamfunnet kjenner vi best fra tidligere Øst-Tyskland og Stasi, der befolkningen ble oppfordret til å spionere og sladre på hverandre. Christensens lange konflikt mot gjenstridige og vanskelige saksbehandlere har egentlig pågått siden høsten 2014, og krigen har tatt ham både til fylkesmann, sivilombudsmann og tingretten. Alt er like korrupt og den ene etat eller instans forsvarer den andre, og derfor fører klager ikke frem. Christensen har fått et tvangsvedtak som pålegger han å rive muren, men i sivil ulydighet nekter Christensen å etterkomme pålegget. “Det er en kristenplikt å stå i mot urett som Christensen nå gjør. Plan og bygningsetaten og Oslo kommune er det ondes tjenere og må følgelig trosses, mener bibellæreren som sammenligner Norge med Nord-Korea og Kongo.

32 tanker om “Christensen: En kristenplikt å stå opp med sivil ulydighet mot Oslo kommune og PBE da de er den ondes tjenere

 1. “HELE verden er i den ondes vold”, sier Bibelen. Så derfor er det ikke noen prinsippiell forskjell på den ene eller andre regjeringen hva angår den kristnes plikt til å lyde “keiseren” så lenge “kiserens” påbud ikke er i strid med de prinsipper alle kristne til enhver tid må la gå foran. Som å tvinges til å drepe andre i det militære o.l.

  Støttemurer eller retten til hva en ønsker å spille av programmer høyt på en buss er ikke prinsippielt av interesse i så måte. Dette er det arbeidsgiver og myndigheter som bestemmer visavis alle. Selv om det for oss kan synes urettferdig. En kan heller ikke trekke sammenlikninger med før i tiden da jødene hadde en nasjon som Jehovah Gud korrigerte fra tid til annen slik at Jesus til slutt kunne komme gjennom denne lovte ætten.

  Nå har jo Christensen etter hvert tatt av i sin bitterhet overfor de foresatte myndigheter. Vi kan jo alle synes at det presteres mye urett fra eliten i denne verden. Like fullt må den sanne kristne vente på Gud. Det er jo nettopp det vi er lovt med lidelser og ondskap. Ingen steder heter det i de kristne skrifter at kristne skal gjøre opprør og revolusjonere Satans verden. “Verden skal Gud dømme. Det er blant oss selv vi skal dømme”, heter det.

  Det er fint at Kjell Andersen viser oss eksempler på hvor galt det går når vi står myndighetene i mot. Å prøve saker rettslig er helt legitimt. Men når saken er avgjort må selv de mest sta av oss bøye nakken. Det ser ikke ut til at Christensen skjønner dette, men for sanne ydmyke kristne er slike saker opplagte.

  17
  4
  • Slik jeg vurderer dette, er det utelukkende når Guds sak eller troen er truet at vi skal ty til ulydighet mot myndighetene.
   I det øyeblikket keiseren krever Guds plass i våre liv, eller ber oss unnlate å adlyde Guds ord -da er tiden inne for ulydighet.
   På områder som ikke angår troen eller innebærer en krenkelse av troen -skal vi følge myndighetene.
   Christensen har utprøvd alle muligheter, inklusiv rettsvesenet -og har rett til det.
   Når disse mulighetene er utprøvd er fortsatt kamp eller tross svært vanskelig og vil kunne komme til å koste dyrt.

   17
   5
  • Hvorfor sier du ikke det til pudlene dine, kloakktømmeren Rune og selveste dyret, Bjørn?

   1
   8
  • Mener Bjørn og Rune at man ikke skal følge myndighetenes lover?
   Slik jeg leser bibeltekstene er det kun når den kristne frihet og når Guds rike/Guds bud blir krenket av myndighetene at vi kan unnlate å følge uriktige påbud/forbud.
   Når myndighetene eksempelvis stenger ned gudstjenester og slik krenker forsamlingsfriheten og pålegget vi har om å komme sammen til Ordets forkynnelse, kan det være riktig å trosse myndighetene. Apg 2,42 Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfundet, ved brøds-brytelsen og ved bønnene.
   Samfundet. brødsbrytelsen og bønnene var noe som var aktiviteter gjort i fellesskap under møter/husmøter osv.
   Når keiseren nekter dette, da har keiseren overtrådt sitt mandat -og da er Guds barn ikke tvunget til å lyde øvrigheten i det spørsmål.
   Men nå vet jeg ikke helt hva dere måtte ha diskutert og hva Rune/Bjørn måtte ha skrevet om temaet.
   Men ut fra mitt ståsted, er det ikke tvil om at Guds ord gir klare føringer på når man skal underordne seg og når man skal trosse.
   Et slik spørsmål så vi under abortaksjonene på 1980 og 1990 tallet hvor dilemmaet var “Myndigheten ved politiet påla abortmotstandere å fjerne seg fra sykehus hvor det ble drept barn og i Guds ord fant man dette” Ordsp 24,11-12 Frels dem som hentes til døden, og hold tilbake dem som føres skjelvende bort til retterstedet! 12 Når du sier: Se, vi visste ikke noget om det, mon da ikke han skjønner det, han som veier hjertene, og han som gir akt på din sjel, mon ikke han vet det og gjengjelder enhver efter hans gjerninger?
   Her mente abortmotstandere at det ufødte barn liv og et forsøk på å redde dem, veide mer enn myndighetenes pålegg om å fjerne seg fra drapsstedet.
   Og for dette satt jeg fengslet i litt over to uker i Åna kretsfengsel. 🙂

  • De ikke bare MENER. De har gjentatte ganger sagt i klartekst at vi IKKE skal følge pålegg fra myndighetene.

  • Rune og Bjørn har gjort det klinkende klart at vi IKKE skal holde fast ved apostlenes lære. De har til og med fått støtte av “fri pinsevenn”.
   Jeg har veldig vanskelig for å tro at du ikke har fått det med deg. Så pass mange ganger som de har ytret det.

  • Gjest/Søkelys/Birgir
   Vi skal ikke blindt følge myndighetene. Når de leder til ondskap skal og bør vi trosse disse.
   Paulus er tydelig på at det kun er myndigheter som er innsatt av Gud som skal lydes. Vi må som Christensen stå opp mot uretten og ugudelighet. Enten det er PBEs onde vedtak eller ledelsen i Unibuss som gir ham sparken fordi han lytter til kristne radioprogram.
   Når Christensen nekter å følge pålegg fra arbeidsgiver trosser han sine foresatte myndigheter for rettferdighets skyld.
   Dere andre dømmer urett, dere dømmer ettersom situasjonen passer dere selv.
   Dere må komme der ut i Åndens frihet.

  • Og der var fariseeren Birgir Hermansen ute med sine religiøse demoner igjen. Det er vondt å se hvor bitter Hermansen er blitt på dem som er kommet ut i Åndens frihet og som følger Lammet hvor det går.
   Jesus ble stadig utsatt for kritikk fra Birgir Hermansens likesinnede i fariseerpartiet. De var lærde i skriften, men har faret vill fordi de ikke kjenner Guds ord og Guds kraft. Bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende heter det i Guds ord.
   Fariseerne var flinke til å sitere fra løsrevne skiftsteder og loven, og Birgir gjør samme feil. Han siterer Romerbrevet 13 uten å se på summen av Guds ord som er sannhet.
   Det er betingelser knyttet opp om å være myndighet innsatt av Gud. De myndigheter som er innsatt av Gud gjør det gode og fremmer det som er rett. Dem skal vi lyde fordi vi vet at de er rettferdighetens tjenere. Når det gjelder Erna og AP og disse onde menneskene som styrer Norge, er ikke de en myndighet innsatt av Gud. Fruktene deres er onde og de straffer dem som følger Guds bud og hyller dem som fremmer homoseksualitet, fosterdrap, stenger kirker osv.
   Det Hermansen og andre gjør er å hevde at Hitler, Pol Pot, Stalin osv er myndigheter innsatt av Gud.
   Jeg må bare si det Birgir Hermansen. Du har mistet salvelsen over livet ditt. Du er i behov av omvendelse.

   6
   1
  • Dette er, ifølge Bjørn og satan, et løsrevet sitat:

   Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom. For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den. For den er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde. Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Derfor betaler dere jo også skatt, for de er Guds tjenere som nettopp tar vare på dette. Gi alle det dere skylder dem: skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til dem som bør æres.
   Romerne 13:1‭-‬7.

  • Du gjør den tradisjonelle feilen. Det blir det samme om du trekker et vers ut av bibelen eller et avsnitt. Dersom du ikke ser på summen av hele Guds ord, hele Bibelen, både GT og NT og vurderer den ene teksten i lys av den andre, da farer du vill.
   Du har hengt deg opp i et bestemt avsnitt og misbruker det for å fremme en bestemt agenda -blind underkastelse og lydighet mot myndigheter som er en del av denne verdens mørke.
   Det finnes nok av eksempler i Guds ord på troende som ikke blindt underkastet seg myndighetene.

   5
   1
  • “Du gjør den tradisjonelle feilen.”
   Der har vi slangen igjen. Bjørn (slangen) gjør akkurat det samme som i Edens hage. Han tråkker Guds Ord ned i sølet, og setter seg selv høyere enn Gud og apostlene. Han setter Guds Ord i tvil. Selv djevelen har mere vett enn Bjørn. Djevelen tror, og han skjelver, for han VET at han skal tilbringe evigheten i ildsjøen som aldri skal slukne. Bjørn VET at han, slik han oppfører seg nå, skal tilbringe evigheten sammen med djevelen. Og allikevel er Bjørn ikke ydmyk for hva Guds Ord VIRKELIG sier.

  • Birgir Hermansen har tydelig lært sin bibel troskap av bibelens fariseere. De stemplet også Jesus slik Birgir stempler meg.
   Birgir gjør akkurat som fariseerne i Skriften, forsøker hersketeknikk.
   Når Jesus gjorde det gode pekte fariseerne på at Jesus gjorde dt ved hjelp av onde ånder.
   Matt 12,24 Men da fariseerne hørte det, sa de: Det er bare ved Be’elsebul, de onde ånders fyrste, han driver de onde ånder ut.
   En typisk måte og tråkke ned andre på og late som om man er bibeltro og from. En ting tror jeg alle troende med åndsåpenbaring nå klarer å se, og det er at Gud bruker Coronasituasjonen til å skape et skille i kristenheten. På den ene siden har vi de som er bundet av tradisjonelt religiøse ideer og sitter fast i foreldede forestillnger og sitter på sin høye pidestall og rakker ned på andre kristne, og på den andre siden har vi åndsfylte kristne som går utenfor leiren og bærer Kristi vanære. Det er dypt tragisk å se hvor dypt Birgir har falt.
   Tidligere var det til berikelse å lese hva Birgir skrev, nå er det bare nedtrykkende.

   4
   1
  • Birger mener at I blind lydighet er det viktig å følge myndighetene.
   Uansett.
   Pol pol. Stalin. PBE her I Oslo og Bukah Haram og alle andre skal følges.
   Uansett.
   Vi skal underordne oss.
   He-he.
   Selv Satan er ikke så dumt som dette.

   2
   1
  • Birgir har som du sier Christensen endt opp i bokstavtrælldom mot enkelte tekstutdrag -og da går det fullstendig av skaftet.
   Skrift skal fortolke skrift og Bibelen må ses på i lys av det totale budskap. Birgirs problem er at han ikke forstår innholdet i hele Skriften.
   Han bruker et tekstavsnitt uten å se på forutsetningene og betingelsene som ligger i teksten for å kunne være “myndighet som innsatt av Gud”.
   Dermed blir det riktig det du skriver. Pol Pot, Stalin, BokoHaram, Islamsk stat, Adolf Hitler -alle disse blir “myndigheter innsatt av Gud” som blindt skal lydes.
   Birgir har forvillet seg inn i bokstavtrælldom mot utvalgte bibelsitater mens andre blir uviktige.
   Derfor kreves blind lydighet mot urettens tjenere.

   3
   1
  • Bjørn, Rune og Jan Kåre Christensen er alle sammen som slangen i Edens Hage. De har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. De setter seg over Gud. Akkurat som morgenrødens sønn.

  • Enig med deg Rune.
   Det er en balansegang.
   Vi opplever en stor urett.
   Vil også si at dette gjør jeg ikke helt på «egenhånd».
   Det er mennesker som har sagt flere ting til meg angående hvordan gå frem.
   De har fått ord i fra Gud, så dette vi her gjør, er ikke helt på «egenhånd!»

   Takk for støtte!

  • Det lønner seg ikke å trosse myndighetene.
   Det vil du snart merke Christensen.
   Du gjør deg selv til klovn for hele Norge.
   Det er på tide kjerringa di banker litt vett inn i hue på deg.

   7
   2
 2. Feil Søkelys. Vi skal kunne følge myndighetene når de gjør det som tjener til det gode.
  Myndighetene er satt der til å hjelpe borgere til å berike seg selv og gjør det greit for borgere. Hvorfor skal myndighetene avgjøre hvor mye man kan bygge på egen tomt.
  Det Christensen opplever er ikke mindre enn maktmisbruk og undertrykkelse og det er med rette han står opp mot dette.
  Myndighetene er der for å tilrettelegge for at Christensen og andre skal kunne bygge ut og gjøre det greit for seg selv og sine.
  Vi ser at Oslo kommune og Plan og Bygningsetaten er Satans tjenere som står i mot Gudsmannen og evangelisten Jan Kåre Christensen.
  Christensen har som Gudsmann og evangelist krav på å ha plass til både basseng og trampoline. Han har krav på en bod og trapp og muren er bare til berikelse og gunst for alle. Dette har Christensen skrevet mange ganger og da må det jo være sant. Det Paulus skriver i Romerbrevet 13 er kun skrevet til menigheten i Rom og er ikke gyldig for Christensen.

  8
  1
  • Jeg skjønner ironien Birger. Men det er ikke sikkert Christensen eller alle andre gjør det. Derfor som svar til følgende:

   “Christensen har som Gudsmann og evangelist krav på å ha plass til både basseng og trampoline.”

   Bibelen: “Har du mat, klær og husly skal du nøyes med det.”

   Og: “Det Paulus skriver i Romerbrevet 13 er kun skrevet til menigheten i Rom og er ikke gyldig for Christensen.

   Bibelen: “HELE skriften er inspirert av Gud”.

   10
   1
 3. Birgir mener at I blind lydighet er det viktig å følge myndighetene.
  Uansett.
  Pol pol. Stalin. PBE her I Oslo og Bukah Haram og alle andre skal følges.
  Uansett.
  Vi skal underordne oss.
  He-he.
  Selv Satan er ikke så dum som dette.

  • Birgir Pol Pot ville nok hatt deg i en eller annen post.
   Han drepte ikke så mange Millioner som Stalin og Hitler.
   Alle disse var myndighetene.
   Disse skal en lyde sier du.
   Du må være totalt tanketom?
   Plan- og bygningsetaten her I Oslo lyver og forskjellsbehandler oss.

   ALDRI I HELE VERDEN 😁 OM JEG OG MIN KONE KOMMER TIL Å INNRETTE OSS ETTER DERES GALSKAP 😅 OG ONDE LØGNER 🙃

   2
   1
 4. Birgir Pol Pot ville nok hatt deg i en eller annen post.
  Han drepte ikke så mange Millioner som Stalin og Hitler.
  Alle disse var myndighetene.
  Disse skal en lyde sier du.
  Du må være totalt tanketom?
  Plan- og bygningsetaten her I Oslo lyver og forskjellsbehandler oss.

  ALDRI I HELE VERDEN 😁 OM JEG OG MIN KONE KOMMER TIL Å INNRETTE OSS ETTER DERES GALSKAP 😅 OG ONDE LØGNER 🙃

  • Enig Jan Kåre. Det er fullstendig absurd at man skal følge myndighetene blindt. Vi trenger mange som deg. Som ber myndighetene ta sine pålegg og vedtak og stikke dem et vist sted.
   Det vi ser i PBE og din sak er myndigheter som misbruker makten. Slikt er en vemmelse for Gud og mennesker.
   Du må ikke finne på å bøye deg for diktatur og urettferdige skrivelser.
   Disse er en vemmelse i Guds øyne.
   Det samme er kristne som blindt følger myndighetene.

  • Jesu vitne enig, når PBE holder på som de gjør, så er det riktig å så i fra.
   Se her:
   https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

   Det er en hinsides urettferdighet med vårt avslag på dispensasjon når nabo av oss får dispensasjon på utnyttelsesgraden 57 ganger mer enn oss, da snakker vi om virkelig forskjellsbehandling!

   Måten vi er blitt behandlet på av PBE her i Oslo, Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og rettsvesenet i Norge tror jeg kan si at jeg ikke vet om noen som har møtt så stor urettferdighet som oss?!

   Det er 1000 eksempler å ta frem, men vil i denne artikkelen kun ta frem et!

   Det er at nabo i Stormyrveien 9 c som ligger i luftstrekning fra oss 50 meter har fått dispensasjon på utnyttelsesgraden på 57 ganger mer enn oss. Har du hørt om noe verre? Ikke jeg, og de får lov å ha sitt stående, men vi må rive vårt.

   Her er regnestykke. Og det er også viktig, jeg vil ikke at de skal rive noe. Men at de skal få beholde alt. Det som er det onde her fra alles sider, er at vi skal rive det vi har bygget som er fortreffelig og pent, samt ikke til sjenanse for noen. Det er ei hellet «ulikt» noen andres murer eller noe, da vår er mye lavere enn mange andres. Selv naboens som er en 2.5 meter høy mur, mens vår er 185 cm høy.

   Naboen i Stormyrveien har også søkt i flere omganger og fått dispensasjon. De har holdt på med dette lenge etter vi bygget, da de var «ferdig» med alt i mars 2018.

 5. Birgir
  Birgir Pol Pot ville nok hatt deg i en eller annen post.
  Han drepte ikke så mange Millioner som Stalin og Hitler.
  Alle disse var myndighetene.
  Disse skal en lyde sier du.
  Du må være totalt tanketom?
  Plan- og bygningsetaten her I Oslo lyver og forskjellsbehandler oss.

  ALDRI I HELE VERDEN 😁 OM JEG OG MIN KONE KOMMER TIL Å INNRETTE OSS ETTER DERES GALSKAP 😅 OG ONDE LØGNER 🙃

  3
  1
  • Se hva du skriver Christensen. Du hentyder til at Birgir hadde hatt en post i Pol Pot regimet, selv om det eneste han skriver er at en troende er forpliktet til å underordne seg myndighetene.
   Nå åpner Skriften for adgang til å trosse myndighetene når de pålegger noe som er i strid med Guds ord.
   I tillegg finnes det også samvittighetsspørsmål som kan gi grunn til sivil ulydighet mot myndighetene. Men du kan ikke i fullt alvor mener at din snuskete mur kan begrunnen med Guds ord eller er et samvittighetsspørsmål??

   1
   2
  • Birgir skal si at Satan får oppmuntret deg. Du er som en liten trassig 4 åring, som ikke tåler noe imot deg, Stakkars deg, du får da bare leve i ditt eget spy!

   3
   1
  • Du har aldri sett på deg selv Jan Kåre? Jeg har fulgt deg siden ca. 2006. Du har skrytt av at du har Åndens gaver. Du har skrytt av å ha profetisk gave. Du har skrytt av at du har visdoms tale. Du har skrytt av at du har nådegaver til å helbrede. Du har skrytt av at du har kunnskaps tale. Du har skrytt av at du har gaver til å prøve ånder. Du har skrytt av at du tåler i tunger. Du har skrytt av at du tyder tunger. Tlf dags dato har du med all tydelighet vist, og bevist, at Ingen ting av det har rot i virkeligheten. Du har skrytt av at du er en profet, større enn Jeremias….. etc. etc…. Skal jeg fortsette, blir det sene kvelden før jeg blir ferdig. Og ikke å forglemme alle de ubegrunnede, stygge og ekle kommentarene og beskyldningene om GUDSMENNENE David Wilkerson og Emanuel Minos. Bare for å nevne NOEN. Så hvem som lever i sitt spy, får jo du ha som en påminnelse.
   Men jeg tar disse kommentarene dine som noen knallgode komplementer.

Det er stengt for kommentarer.