Carter Conlon: Den frafalne kirke i Amerika

Video: Pastor Carter Conlon i Times Square Church avleverer her en sterk tale om USAs frafalne kirke. Conlon som overtok tjenesten som hovedpastor i Times Square Church da David Wilkerson døde, er en verdig og tydelig arvtaker til den profetiske tjenesten pastor Wilkerson stod i. I sitt budskap retter pastor Carter Conlon et alvorlig budskap om frafallet som har skjedd i den amerikanske kirke og kristenhet. Et sterkt budskap illustrert av filmklipp som viser frafallet som har skjedd og skjer

Se videoen hvor broder Carter Conlon og John MacArthur tar et oppgjør med lykkeprofeter som Joel Osteen, Kenneth Haging og andre falske pengepredikanter som opererer i Kristi legeme med sitt falske new-age budskap om “the power of I AM”