Broder Mario: Det vi ser skje er et push mot the new world order, dyrets merke og en verdens regjering

Mario Brisson, her avbildet for flere år siden da han nylig hadde startet opp sin kristne virksomhet på You Tube

Mario the Vigilant Christian eller Mario Brisson er en kristen You Tube profil som er blant dem som tror at vi lever i de siste tider og at dagene for trengsel, antikrist rike, dyrets merke og en verdensregjering og en “one world religion” nå er på trappene. Mange kristne tror at Jesus vil hente menigheten hjem før alt dette skjer, og det er selvfølgelig noe vi alle kan håpe. Imidlertid er det flere tolkninger omkring spørsmålet om når bortrykkelsen vil skje, og representantene for de forskjellige teoriene har alle sine bibelske begrunnelser for det de tror. Vi kan alle se at samfunnet, media, religiøse ledere, politikere pusher på for den nye verdensordning -endetidens babylonske verdenssystem som tilsist vil presse seg frem -og kreve blind underkastelse under en verdensleder som på et eller annet punkt vil kreve tilbedelse og lydighet -slik at menneskeheten må bære dyrets merke, dyrets navn eller tallet for hans for å kunne kjøpe og selge.

Paulus skrev: “Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft – og disse skal du vende dig fra. For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse. Som Jannes og Jambres stod Moses imot, således står også disse sannheten imot, mennesker som er fordervet i sitt sinn og uduelige I troen. (2 Tim 3,1-8)

Paulus til menigheten

Folks respekt for lov og orden er i fritt fall og anarki og lovløshet tar over gatene i Europa og USA. Foto: Glenn Stangeland (lisens)

Og i sitt brev til menigheten i Tessalonika skrev han dette: “Vi ber eder, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham, at I ikke så snart må la eder drive fra vett og sans eller la eder skremme, hverken ved nogen ånd eller ved nogen tale eller ved noget brev, likesom det skulde være fra oss, som om Herrens dag stod for døren. La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud. Minnes I ikke at jeg sa eder dette da jeg ennu var hos eder? Og nu vet I hvad som holder igjen, (hva som holder igjen er folks respekt for Guds lov og det sekulære lov og rettssystemet) så han først skal åpenbares i sin tid. For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den/det som nu holder igjen, ryddes av veien; og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under,  og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.  Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,  forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.” (2 Tess 2,1-12) (Endel kristne tror at det/den som holder igjen for Antikrists fremtreden er menigheten/kirken/bruden. Imidlertid er det delte meninger om det er en riktig tolkning av versene -og andre tolkninger peker på andre muligheter)

Johannes advarsel til kirken i den siste tid

Apostelen Johannes skrev:  “Og jeg så et annet dyr stige op av jorden, og det hadde to horn likesom et lam, og talte som en drage.  Og det bruker det første dyrs hele makt for dets øine, og gjør at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr, hvis dødssår blev lægt,  og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øine.  Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live.  Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes.  Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.” (Åp 13,11-18)

Uansett om man tro på bortrykkelse før, under eller etter trengselstiden er det nok noe vi alle kan være enige om. Først: Ikke tilbe noen falsk messias bortsett fra Ham som har naglemerkede hender og som vi kjenner fra Skriftens ord. Nr 2: Aldri ta et merke i høyre hånd eller panne -for slik å kunne kjøpe og selge dersom dette skulle bli innført mens vi er på jorden. 3: Være bevist og forberedt på den kommende kristenforfølgelse og trengsler vi risikerer å gjennomgå for Jesu navns skyld..

Mario Brisson sier mye fornuftig og sant i videoen under..

Loading