Canadiske myndigheter holder pastor James Coates fengslet i to måneder til rettslig høring i mai

Den canadiske James Coates som er pastor og hyrde for menigheten GraceLife Church i Edmonton vil forbli fengslet i ytterligere to måneder fordi han nekter å gi myndighetene et løfte om å ikke avholde gudstjenester i kirken. Pastoren ble fengslet tirsdag den 16 februar og blir nå sittende fengslet i ytterligere to måneder frem til en ny rettslig høring i mai. Det Sovjet-inspirerte regimet som nå styrer Canada har kjørt en knallhard linje overfor kristne forsamlinger og personer som velger å holde fast på at den kristne tro og Jesu Kristi kirke må settes høyere enn ugudelige myndigheters fordervelige skrivelser. I store deler av verden opplever kristne kirker og husforsamlinger store restriksjoner i det myndighetenes Covid-19 lover setter sterke restriksjoner på den kristne forsamlingsfriheten.

Mens de aller fleste religiøse forsamlingene forholder seg lydige til myndighetenes massive nedstengninger av kirker og kristen virksomhet, er det stadig flere som begynner å murre og omtaler myndighetenes restriksjoner og nedstengninger som ulogiske og destruktive. Pastor Coates som er blant dem som mener at myndighetenes restriksjoner både er grunnlovsstridige og gjør at han ikke kan oppfylle det kall Gud har gitt ham om å ivareta og se til at flokken han er satt til å være hyrde for. For å kunne løslates hadde myndighetene satt som betingelse at han måtte love å ikke sette sine føtter i kirken og ikke oppfylle sine plikter som hyrde for menigheten. Dette var noe pastor James Coates ikke ville gi løfte om -og dermed blir pastoren fengslet i ytterligere to måneder, frem til en rettslig høring 3 mai. Nyheten om at pastoren vil forbli fenslet i ytterligere to måneder fordi han ikke vil love å unnlate å gjøre sin plikt som pastor, blir møtt med forferdelse av kristne som har støttet pastoren. Den verdenskjente pastoren og bibellæreren John MacArthur uttrykte nylig støtte til pastor Coates og Grace Community Church ba forrige søndag for pastor Coates og hans familie. Utenfor rettslokalet samlet menighetsmedlemmer og kristne som er bekymret for den religiøse friheten seg til demonstrasjon og protest mot myndighetenes fengsling av pastor James Coates og nedsteningene av kristen virksomhet i Canada.

“A trial set eight weeks down the road is too long for an innocent Pastor to be in jail. Pastor Coates is a peaceful Christian minister. The Justice of the Peace should not have required him to violate his conscience and effectively stop pastoring his church as a condition to be released. This is a miscarriage of justice,” sier advokat John Carpay som forsvarer den fengslede pastoren. I Sør-Afrika har også forfølgelsen av kristne blitt trappet opp og forrige søndag ble en kvinnelig pastor arrestert da væpnet politi stormet gudstjensten i navn av å skulle ivareta smittevern. “Canada har med dette fått sin første samvittighets-fange, en mann som sitter fengslet for sin kristne tros skyld. Vi slutter oss til skaren av kristne som nå er begynt å be for den fengslede pastoren. “Canada is a Marxist country, some provinces are worse than others on church crackdowns. If this happens in America people need to stand up and fight back.,” sier Laura McDonough, en amerikansk kristen kvinne som ser hvor galt det er blitt i den vestlige verden. “Jesu Kristi kirke er under angrep -fra Covid-19 regler som tilsynelatende virker rett og riktig, men som nå er blitt et redskap som ateismen var for kommunistene i det gamle Sovjet. Det er nå gått 62 år siden den rumenske presten og grunnleggeren av “The Voice of the Martyrs” ble fengslet av rumenske myndigheter fordi han prekte Guds ord i strid med myndighetenes forskrifter og lover. Nå gjentar historien seg og Jesu Kristi kirke i Vesten bør forberede seg på trengsler og forfølgelse. Vi er kanskje forferdet over at slikt skjer i et såkalt vestlig demokrati .men det står intet i Guds ord om at demokrati gir immunitet mot forfølgelse. Det eneste som gir immunitet mot trengsler og forfølgelser er kompromiss og blind lydighet mot “herskerne i denne verdens mørke.”

5 tanker om “Canadiske myndigheter holder pastor James Coates fengslet i to måneder til rettslig høring i mai

 1. Jeg er egentlig ikke overrasket. Den sjuårs-periode vi er inne i vil bli svært vanskelig for bibelske kristne. Den store trengsel er begynt og som vi ser, såkalte “demokratiske” myndigheter bryr seg null og niks om Gud og Guds befalinger.
  Våre myndigheter enten det er her i Norge eller det er i Canada, hater Gud og Guds lov. De forlanger blind lydighet mot seg.
  Et flertall av kristenlederne i den korrupte kirke, har gått på kompromiss, de ofrer til “keiserens genius” som de falske og frafalne gjorde under de første tre århundrer av kirkens historie. For hver eneste kristen martyr var det fem som gikk på kompromiss.
  Slik vil det bli under denne siste trengselstid også.
  Det overveldende flertall av navnekristne vil gå på kompromiss.
  Disse vil ha all slags kirkelige merkelapper, være pinsevenner, lutheranere, baptister, metodister, bedehusfolk.
  De har forlengst avvist hva det profetiske ord sier om de siste dager, stoler mer på hva de leser i avisene enn de tror og stoler på Gud.
  Derfor reagerer de ikke når en kristen pastor i Canada blir satt i fengsel fordi han ikke kan love å gjøre det Gud har kalt ham til.
  Måtte Herren reise opp et nytt åndelig lederskap i vår nasjon slik at hjorden får åndelig mat og styrke til å stå gjennom denne siste store trengsel.

  1
  1
  • Hvis det på noe tidspunkt i nådetiden skulle vært noe tegn på at vi var kommet tinn i trengselstiden, så måtte det være under 2. Verdenskrig og med Hitler som Antikrist.
   Men det var det ikke, og når trengselstiden begynner, skal de som opplever den ikke være i tvil. «For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og heller ikke mer skal bli», Matt 24:21

 2. Steffen skrev: “For hver eneste kristen martyr var det fem som gikk på kompromiss. Slik vil det bli under denne siste trengselstid også.
  Det overveldende flertall av navnekristne vil gå på kompromiss.
  Disse vil ha all slags kirkelige merkelapper, være pinsevenner, lutheranere, baptister, metodister, bedehusfolk.”

  Jeg har lurt på om dette kan være årsaken til at kirker blir stengt. Var det ikke slik i det gamle Israel at jo mer de syndet jo mer problemer fikk de og omvendt? Til slutt kom det noen å rev ned hele templet. Kanskje det er dette vi ser idag?

  Jeg kan faktisk ikke forstå at nedstengning av kirker kan være noe problem i det hele tatt. Min erfaring er at det er vanskeligere å være tro mot Bibelen i et kirkemiljø enn utenfor. Jeg har opplevd noen slike miljøer som direkte nedbrytende. De som betyr noe i menigheten lever sine egne liv og resten består av en vanskelig blanding av alle slags mennesker.

  Jeg tør ikke si sikkert om vi lever i de siste syv årene før tusenårsriket men noen stor trengsel i den vestlige verden er det i hvert fall ikke. I andre deler av verden har det vært stor trengsel så lenge jeg har levd. Men hvis vi virkelig går inn i de siste syv årene hvor nesten alle skal falle fra, så kan det være fristende å minne om at noen av de mest kjente bibelske personene levde et ganske avsondret sosialt liv før de ble kalt av Gud. Moses og David gjette sauer, Johannes døperen levde også helt for seg selv.

  I dag er det ikke mange slanger som tilbyr epler. Men det er veldig mange mennesker som spør om vi har sett ett eller annet i de ugudelige mediene. Har vi ikke det så må vi være fanatikere. Andre byr oss alkohol. Og drikker vi ikke det så er vi antagelig “lovtreller” osv. Folk påvirker hverandre hele tiden og litt etter litt flyttes grensene. I begynnelsen kan vi kanskje høre en stemme inne i oss som sier at dette ikke er bra. Men på et tidspunkt hører vi den ikke lenger. Og da glir vi over fra livet i lyset til mørket. Til det mørket hvor vi ikke lenger har noen bevissthet om synd. Da forsvinner gudsfrykten og Bibelen blir noe man tolker som man vil.

  • Du skriver dette: “Jeg kan faktisk ikke forstå at nedstengning av kirker kan være noe problem i det hele tatt. Min erfaring er at det er vanskeligere å være tro mot Bibelen i et kirkemiljø enn utenfor. Jeg har opplevd noen slike miljøer som direkte nedbrytende. De som betyr noe i menigheten lever sine egne liv og resten består av en vanskelig blanding av alle slags mennesker.”

   Den opprinnelige kirke/kristne menighet var ikke slik og det finnes heldigvis ennå levende fellesskap som er til velsignelse for mennesker. Samtidig har du rett. Det er mange forsamlinger som fungerer som lekeplass for ledere som ser på forsamlingen som sin eiendom. Jeg har også inntrykk av at store deler av kirke-Norge inkludert bedehus og frimenigheter er kontrollert av mennesker som ikke har kall fra Gud til å være det de er.
   I vår tid går hele bevegelser og menigheter i arv. Ta Oslo kristne senter. Den ble startet av grunnlegger Åge Åleskjær og nå er det Åleskjærs sønn som eier menighetene.
   Det samme gjelder Sarons dal. Grunnlagt av Aril Edvardsen og nå eier hans sønn, Rune det hele. Mye går på riktig etternavn og familiebånd i kristen-Norge.
   Jeg tror ikke Gud har behag i dette, og derfor er det ingen ild eller vekkelse. Det blir mye innavl av slikt.
   Men opprinnelig var menighetene/kirken en størrelse som vant stadig skarer av mennesker og som ble en familie
   Den bibelske kirke var helt annerledes enn det vi har nå. Men likevel har kirkene som nå er betydd mye for misjon, nødhjelp til fattige osv.
   Nå ligger mye misjonsarbeid brakk fordi menighetene og kirkene ikke lenger har gudstjenester og når folk ikke lenger er på møter og gir kollekt, går det utover viktig arbeid som omsorg for fattige og misjon.

 3. Dette er beviset på at covid narrative er plantet i verden for å knuse den kristne kirke. Covid er satans masterplan for å undertrykke kristne.

Det er stengt for kommentarer.