Bush, Antikrist, endetiden, Paulus, Langesæter og Søkelys

“Å si at Paulus er en falsk apostel er å bryte med all tradisjonell kristen tenkning og svekker tilliten til Bibelen som Guds Ord”

paul_apostelSent lørdag kveld publiserte Søkelys en sak hvor den utviste “verdidebatt debattanten” Torstein Langesæter fritt fikk fortelle om sitt nokså kuriøse syn på endetiden og hva han tror ligger foran oss. Langesæter skrev i 2012 ett innlegg hos oss og lørdagens intervju med den kontroversielle debattanten som blant annet bommet på sin teori om at det amerikanske valget i 2008 ville bli avlyst. Redelig nok innrømmet Langesæter da at han hadde tatt feil, mens han nå i ettertid mener at valget vil bli kansellert som en følge av sheriff Joe Arpaio og den såkalte “birther-bevegelsens” kampanje for å få Obama fjernet. Som kjent hevder disse at Obama’s fremlagte fødselsattest er en forfalskning og at Barack Hussein Obama vil måtte gå av når “århundres bedrageri” avsløres.

Torstein Langesæter som nylig ble utestengt fra verdidebatt er en koselig kar. Under hans nest siste runde med debattredaktør Morken rykket mange av de han brukte å debattere med ut gav Langesæter gode skussmål. “Langesæter er aldri ufin mot noen eller tyr til skitne personangrep” skrev flere av dem han debatterte med da. Imidlertid er det verken hans debattform eller hans noe eiendommelige syn på George Bush og Hussein Obama’s eventuelle avgang som er tema for denne kommentaren, men Langesæters offisielle, – og etter vårt skjønn ubibelske syn på apostelen Paulus og Det Nye Testamentet.

Mener Paulus var en falsk apostel

I likhet med en rekke andre troende som både aktive på nettet og aktive på You Tube mener Langesæter at Paulus var en falsk apostel, en mørkets tjener og forfører som gjennom sine skriverier i Det Nye Testamentet, har forført mange, – og brakt kristendommen bort fra kristendommens opprinnelige skrifter, som man primært finner i GT eller Det Gamle Testamentet. For Torstein er Bibelen egentlig mest bare det gamle testamentet og mange av bøkene i NT “er null verd”. Videre hevder også Langesæter at det er Paulus skrifter som er årsaken til all karismatisk villfarelse vi i dag ser, og han tilskriver også Paulus eller hans krets å stå bak de to Peters brev i Bibelen. Videre er heller ikke Lukas forfatterskap helt til å stole på, og med dette bryter Langesæter med en forholdsvis samlet kristenhet som fastholder det som i dag utgjør Kanon. Dette synet på deler av NT og Paulus posisjon er han ikke alene om, for dersom man “googler” kombinasjonen “Paul+ False+apostle” får man innpå 25 millioner resultater. Også vist man søker på You Tube vil man finne haugevis av videoklipp som drøfter for eller i mot denne teorien. En av videoene kan du se nedenfor

Ideen om at Paulus var en falsk apostel bryter helt åpenbart med all kristen tradisjon og tenkning og ideen er med på å underminere tilliten til Bibelen som er Guds Ord. Stiller man spørsmål ved Paulus og hans skrifter står man i fare for å fare med fremmed lære og man vil uten tvil legge seg ut med det store flertall av kristne. Så langt vi kan se, er det intet i Pauli skrifter som undergraver nødvendigheten av å følge Guds bud eller som underbygger den ubibelske erstatningsteologien slik Langesæter syntes å mene. Alle tekster i Den Hellige Skrift, enten de er skrevet av Paulus, Jacob, Matteus eller av en av profetene i det gamle testamentet kan bli misbrukt for å fremme falsk lære slik eksempelvis trosbevegelsen har gjort- Det er svært problematisk, sett i lys av kristen teologi å forsvare de synspunkter Langesæter har om Paulus. Torstein Langesæter må ha lov til å tro og mene akkurat hva han selv vil om Paulus, Obama og ekspresident Bush. Og dette uten å bli latterliggjort, hånet, spottet eller undertrykt av oss som mener noe annet!

Imidlertid må man, når man har en såpass tvilsomme meninger om Paulus regne med å bli motsagt samt å møte motargumenter fra kristne som holder fast på hele bibelen. Videoen nedenfor er en slik forsvarstale og motargumenter mot Langesæters forståelse og lære.

Vi er grunnleggende uenig med Torstein Langesæter i hans syn på Paulus og når Langesæter forkaster alle Pauli brev,  store deler av Lukas evangeliet samt også antyder at Paulus selv eller kretsen rundt han, skal ha vært de egentlige forfattere av Peters-brevene står vi i realiteten svært langt fra hverandre i synet på Bibelen. Jeg skal ikke helt avvise at Langesæter kan få rett i noe av det han sier om Iran,USA og Hussein Obama, – men jeg kan kategorisk slå fast at vi er grunnleggende uenige i synet på Paulus og hans skrifter i NT. Dette er Guds Ord gitt gjennom en tjener som møtte Kristus på vei til Damaskus, og Pauli liv er fortellingen om hvordan en forfølger møtte Kristus og ble en av urkirkens mest markante og  ruvende skikkelser. Pauli innflytelse på utviklingen i den kristne kirke kan ikke bli overvurdert og hans skrifter har for oss apostolisk autoritet og er nyttig til lærdom og opptuktelse i troen. Det Langesæter sier om Paulus gjør at de aller fleste kristne avskriver ham fra all seriøs debatt og derfor blir Langesæter heller ikke lyttet til.

Sluttord

paulus “Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utkåret til å forkynne Guds evangelium, 2 som han forut lovte ved sine profeter i hellige skrifter,  om hans Sønn, som efter kjødet er kommet av Davids ætt,  som efter hellighets ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved opstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre, ved hvem vi fikk nåde og apostelembede for å virke troens lydighet blandt alle hedningefolkene til hans navns ære, (Rom 1,1-5) Vi vil ikke spotte, håne eller rakke ned på Langesæter selv om vi er fundamentalt uenige i synet på Paulus. Både vi og de aller fleste kristne anerkjenner fullt ut Paulus som en rettelig kalt apostel med apostolisk autoritet som verken Langesæter eller noen andre vil klare å anfekte. Vist vil forsøk bli gjort, men dette vil ikke rokke med Pauli posisjon som kanskje den mest betydningsfulle personligheten i hele kirkehistorien. Pauli “For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker; (Rom 1,16) er urokkelige ord og et tydelig vitnesbyrd om en evangelisk kristendomsforståelse. Gode gjerninger eller lydighet mot Guds bud vil aldri komme til å frelse oss da skriften klart å tydelig slår fast at vi “blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus,” (Romerbrevet 3,24) og videre at frelsen er en fri gave: “For av nåde er I frelst, ved tro, og det ikke av eder selv, det er Guds gave.” (Efeserbrevet 2,8) Selv om Bibelen lærer oss at vi som er Guds barn skal følge Guds lov, har Jesu stedfortredende død på korset vist oss at vi ikke kommer til himmelen ved å holde budene eller gjøre gode gjerninger. “For alle har syndet og fattes Guds ære,” skrev Paulus i Romerbrevet 3,23, og dersom vi er ærlig med oss selv, – må vi alle innrømme at Paulus har rett. Vi trenger alle den rettferdighet Gud gir ved tro, for uten den er vi redningsløst fortapt. “Men nu er Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om, åpenbaret uten loven,  det vil si Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus for alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell;  alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.” (Rom.3,21-24)

 

 

3 tanker om “Bush, Antikrist, endetiden, Paulus, Langesæter og Søkelys

 1. Om noen er “blåst” og på viddene er nok Langesæter en av de største på de fleste områder, tolkninger av skriften og synet på Paulus.Stakkars mann….

 2. Hei Torstein
  Jeg er grunnleggende uenig i ditt syn på Paulus, og Søkelys har i mange saker brukt sitater fra Paulus for å motsi falsk teologi som eksempelvis trosteologien. Alle bøker i Bibelen kan misbrukes, og selv ord av Kristus selv blir av mange misbrukt på det groveste, et eksempel er Amigthywind sekten som bruker Jesu egne ord på å spre sine grove forbannelser. Men vi avviser vel ikke Kristus fordi at noen misbruker eller overtolker hans ord og skaper falske eller mystiske dogmer. Når det gjelder alt det andre, så er det ingen grunn til å betvile din personlige integritet som debattant, medmenneske. Du er modig og møter hån uten selv og ty til stygge personangrep, så folk har mye å lære av deg når det gjelder dette å snu det andre kinnet til i debatter.

 3. Hei

  Kristi lære er den eneste sannhet i Evangeliet. Paulus forkynte Kristi lære. Paulus sier det i galater brevet, at den som forkynner et annet evangelium, en Kristi lære skal være forbannet. Dette er harde men sanne ord. Den som hevder at Paulus var en falsk apostel, driver med vranglære. Trist, men man kan håpe at man får visdom om den sannhet som er åpenbart for hver den som har mottatt Kristus i sitt hjerte.

  mvh
  R

Det er stengt for kommentarer.