Tror Obama’s fall og Bush tilbakekomst i presidentstolen står for døren

Torstein Langesæter: ” Tror at Iran vil bombe USA og George Bush kommer tilbake i USAs presidentstol – og vil fremstå som Antikrist

bush_antichristTorstein Langesæter som nylig ble bortvist fra nettstedet “verdidebatt.no” har gjennom flere år fastholdt sin teori om at president Hussein Obama snart vil falle og dette vil bringe tidligere president George Bush tilbake i presidentstolen. Denne gangen ikke bare som USAs president, men også som selveste Antikrist, som er omtalt i Åpenbaringen som villdyret hvis navn skal ha tallverdi 666. Selv om Torstein Langesæters profeti-syn kanskje ikke har så stor tilslutning blant norske kristne, finnes det likevel nettsteder og mennesker som deler Langesæters tro på at George Walker Bush er Antikrist. Ved et kort søk på Google finner vi omtrent 2 140 000 treff på kombinasjonen Bush og antichrist. Søkelys har spurt Torstein Langesæter om hvordan han vurderer den  profetiske utviklingen og hva han tror vil skje i tiden som kommer. Kom gjerne med kommentarer til Torsteins synspunkter.

obama_birth_freudTorstein Langesæter som lenge bidro i debatten “århundrets bedrag” på verdidebatt.no er nå kastet ut av det omdiskuterte nettstedet som er kjent for en streng praksis med å sensurere meninger og ytringer. Gjennom flere år har Langesæter tross spott fra mange holdt fast på sin overbevisning om at Obama’s fall står for døren, og at det aldri har vært nærmere enn nå. “Det er primært det såkalte “fødselsattest bedrageriet” som vil være årsaken til Obama’s fall fra makten,” sier Torstein i samtalen med Søkelys.

Iran vil bombe USA!

Midt-Østen og USA står foran dramatiske tider på tross av det bedrede forholdet mellom USA og Iran og de pågående samtalene om Irans atomvåpenprogram. Hva skal til for at Iran bomber USA Torstein? “Det som skjer no er eit spel for galleriet, Iran har ikkje til hensikt å slutta å anrika uran og dei kommer til å lykkes,” sier Langesæter og legger til at “tida jobbar for dei.Advarslane har vore mange,ikkje minst frå George Bush,” som advarte om en tredje verdenskrig.

“Han sa at dersom ein skal unngå verdskrig III, må ein unngå at Iran får atomvåpen.
Dei siste opplysningane er ikkje lovande. “Iran trosser åpenlyst fem sentrale forpliktelser,” sier Torstein og viser til en artikkel i det israelske debka.

Tror bombingen fører til Obama’s fall

Joe_Arpaio_by_Gage_SkidmoreSøkelys: Vil Iran bombe USA før Obama faller og dette medføre hans fall?
“Ja,i følge teksten vil Obamas fall vera resultatet av to hendingar. a) Iran bombar USA
b) Avsløringar som gjer at valet vert kansellert.  – Valet kan berre verta kansellert om noko ulovleg har skjedd. Fødselsattesten (til Obama er falsk”, og Obama er dermed ulovleg valgt,” sier Torstein og viser til  sheriff Joe Arpaio som lenge har samlet bevis på at Obama’s fødselsattest er en forfalskning. I følge Langesæter vil det i mars 2014 bli lagt frem nye beviser som media ikke vil se bort i fra. Søkelys:  Hvorfor tror du media generelt velger å overse denne saken?  “Obama la fram fødselsattesten sin etter at Donald Trump hadde skapt mykje røre. Se blant annet  http://www.youtube.com/watch?v=k8TwRmX6zs4.  Media (med få unnatak) gjekk fem på,og hadde fått det beviset dei ville ha, “Birtharane” som de kalles ble latterliggjorte men da Arpaio seinare la fram dokumentasjon på at fødselsattesten til Obama var eit digitalt falsum, var det berre nokre få aviser som ville dekka det,” sier Torstein Langesæter videre.

Tror ikke Obama blir drept i ett attentat slik enkelte har spådd

Som kjent har enkelte “spådommer” og profetier hevdet at Obama kommer til å bli drept i ett politisk attentat, men dette tror ikke Torstein er tilfelle. “Eg trur Obama går av stilt og roleg når han vert avslørt, slik Nixon gjorde det,” sier Langesæter som tror Obama er en forløper til antikrist. Nettstedet “examiner.com” stiller i en artikkel spørsmålet hvorvidt Obama vil oppfylle profetien i Daniel 11,20. Den saken kan leses her. “Kort tid etter blir han knust, men ikkje ved vreide og ikkje i krig” (Dan.11,20) – og dette dreier seg mest sannsynlig om Obama og viser at Obama neppe vil dø som Kennedy eller andre myrdede presidenter. Søkelys: Hvordan er det mulig ut fra amerikansk lovgivning at Bush som allerede har sittet to perioder igjen kan bli president? “George Bush har site i 8 år,og kan etter lova ikkje styra lenger. SR Shearer har skrive nokre artiklar om det han no ser for seg vil skje i USA,” sier Torstein og viser til  www.antipasministries.com hvor Åpenbaringen 17 blir forklart ved hjelp av enkle illustrasjoner. Deretter fortel han at høgresida i USA, godt støtta av dei evangelisk kristne vil kuppa det heile. (Link)  “Such a catastrophe would no doubt sweep Obama from power in a military coup presided over by America’s financial elites and the Religious Right – the Religious Right acting as the coup’s “MINIMUM GROUP.” – siterer Langesæter og viser til nettstedet “theforbiddenknowledge.com

Er Obama Antikrist?

obama antikristSøkelys: Noen har hevdet at Obama er antikrist. Hva slags rolle mener du Obama har i lys av det profetiske ord? “Han er denne “taxraiser” eller skatteaukemannen i Daniel 11,20 “Obamacare” er ei ny skjult skatteauke for dei fleste amerikanarane. Dette er i ferd med å gå opp for mange,og av den grunn vert Obama stadig mindre populær,” sier Torstein som mener at George Bush er den som er utvalgt til å være Antikrist. “Alt med Bush passer på Bibelens beskrivelse av Antikrist forklarer Torstein og viser til en rekke artikler publisert blant annet her og her. “George Walker Bush passar og på talet 666. Åp 17 viser at Antikrist har styrt før,men kjem tilbake til alle si overrasking.  Han er nummer 8 i rekkja av styrande presidentar,” forklarer Torstein videre.

Dyrets merke og adventist-teorier

torsteinlSøkelys: Hva mener du er “dyrets merke”? Microchip? Eventuelt enkelte adventistenes teori om at helligholdelsen av sabbaten er dyrets merke? Torstein:  “I GT les me om neBUSHadnezzar. Han var Kongen av Babylon. Antikrist er og kongen av endetidas Babylon – USA. Nebukadnesar sette opp “dyrets bilete” eller biletstøtta som alle måtte tilbe eller dø. På slutten vil Antikrist setja seg i jødane sitt tempel (øydeleggande styggedomen) og jødane må tilbe dette “dyrets bilete” eller dø. Det ligg i korta at mikrochipen vert påtvungen menneska på slutten. Alt i dag er det mange som brukar dette systemet. Gud seier tydeleg at om nokon tilber dyrets bilete og tek dyrets merke,så går dei fortapt. Søkelys: “I enkelte kretser snakkes det om “søndagslover” hva mener du Torstein?  “Sabbaten er den sjuande dagen. Den gjeld på lik linje som dei andre 9 boda. At adventistane seier dette er dyrets merke, meiner eg er feil. At det vil verta innført strenge sundagslover har eg liten tru på. Det går heller i motsatt retning. Antikrist skal forandra heilage tider og lov. Til no har vekedagane kome etter kvarandre. Sabbaten har aldri vore skipla. Jødane har kunna halda den. Det er konkrete planar og å setja inn ein ekstra dag etter laurdag i slutten av året av praktiske hensyn. Då vil ein i såfall forandra på Guds heilage tider og lov, sier Torstein Langesæter videre men han viser til http://en.wikipedia.org/wiki/The_World_Calendar

Bush til Israel for tredje gang?

I følge enkelte profetier skal George Bush besøke Israel en tredje gang og som kjent har Torstein både på verdidebatt og i en rekke andre nettdebatter stilt spørsmålet hva som eventuelt vil skje mellom George Bush andre og tredje besøk i Israel. “Det andre besøket skjedde mai 2008. Bush kom då til 60-årsjubilumet i Israel. Det var då dette enorme jordskjelvet i Kina skjedde. (saken fortsetter under videoen)

 

I tiden før Obama ble president fulgte Torstein nøye med på hva som skulle komme til å skje og under denne tiden var dette nettstedet (link) en inspirasjonskilde for Torsteins granskninger av det profetiske ord. “Bush reiste til Israel i januar 2008, og ingenting spesielt skjedde. Profetien sa at Bush ville reisa tilbake til Israel etter ei kort stund. Fire måneder etter kom han tilbake. Profetien sa då at jorda ville rista,” sier Torstein som videre forklarer sin teori om Bush

“The MOUNTAINS WILL MOVE AND THE HILLS WILL SHAKE, But My lovingkindness will not be removed from you, And My covenant of peace will not be shaken”
bushKina vart hardt ramma .
Gud lovar at kjærleiken Hans til Israel aldri vil forsvinna.
12. Når tror du Iran bomber USA og hvorfor?
Iran ser på USA som den store Satan.
Iran har lide mykje under sanksjonane ,men er på ingen måte interessert i å avslutta atomprogrammet sitt.
USA kjem til å innføra enno fleire sanksjonar om ikkje Iran lyder.
Det er snakk om fullt boikott av Irans sal av olje .
I praksis betyr det at Iran mister inntektene sine.
Kva gjer eit desperat land?
Eg trur desse tinga oppfyllest i året 2014 når forhandlingane bryt saman.
13. Hva er Netanyahu’s rolle i det hele?
Netanyahu prøver så godt han kan å bevara forholdet til USA,men med Obama ved roret er det ikkje lett.
George Bush er rekna som den mest israelsvennlege presidenten i historien. Under han var alt mykje enklare

.
Den Katolske kirke er kanskje den falske profet

popePå spørsmål om hva slags rolle den katolske kirke og paven har i endetidens puslespill blir Torstein noe mer usikker: “Eg er ikkje heilt sikker,men trur “den falske profet” som støttar opp under Antikrist vert paven. Når det gjelder profetiene omkring Gog og Magog som vi finner i Esekiels bok skiller Torstein lag med den alment aksepterte teorien om at dette er Russland og dets politiske leder. “Som skrive utallige gonger så har Sanhedrin og Tempelinstitute fortalt oss kven GOG er. Det er GeOrGe Bush,” forklarer Torstein og viser til linken http://www.templeinstitute.org/megillat-bush.htm  “Dei har gitt George Bush denne berømte papirrullen. “Who comes seeking the presence of the Most High God, to Jerusalem, city of God, Divinely chosen site of the Holy Temple, eternal capital of our land, “the joy of the entire earth (Psalms 48:3),” may it be rebuilt and established speedily and in our days, Amen! Esteemed Mr. George W. Bush, the chief prince of Meshech and Tubal (Ezekiel 38:1), leader of the west!”

Mener Bush er Esekiel-bokens Gog skikkelse

“Det er George Bush beskrive som er denne GOG-en me les om i Esekiel,” sier Langesæter og forklarer videre: “Antikrist er Israels beste ven som bedreg dei til slutt. Salme 55 seier det så tydeleg: “Fienden legg hand på sine vener, han bryt si pakt. Hans tale er glattare enn smør, men han har strid i sinne. Hans ord er mjukare enn olje, men dei er dregne sverd Bush sine ord er glattare enn smør. Han ord er mjuke som olje.Fienden (Antikrist) bryt pakta med Israel. Salmane 55 seier og. “Var det ein fiende som spotta meg, kunne eg bera det. Var det ein uven som såg ned på meg, ville eg gøyma meg for han. 14 Men det er du, min like, min gode ven og kjenning, 15 vi som tala fortruleg saman og gjekk i festtog i Guds hus”.


2 tanker om “Tror Obama’s fall og Bush tilbakekomst i presidentstolen står for døren

  1. Georg Bush har allerede 8 år som president og kommer ikke mer i det hvite hus….

  2. Et eiendommelig syn på endetiden. Er redd Torstein tar feil. Tror ikke Bushen blir president for tredje gang.

Det er stengt for kommentarer.