Bodnariu-familien tapte i menneskerettighetsdomstolen -fordi saken ikke hadde vært prøvd først i norsk rettsvesen

I 2016 utløste den norske barnevernssaken en rekke de demonstrasjoner i mange land. Nå er familiens klage avvist i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) EMD skriver i sin kjennelse at saken må avvises, da klagerne ikke har uttømt nasjonale rettsmidler, altså saken ble ikke prøvet hele veien i det norske rettssystemet, før det ble sendt klage til Strasbourg. Da kan ikke Menneskerettsdomstolen ta saken til behandling. Klagerne har argumentert med at det under omstendighetene i deres sak ville «undergrave ånden» i konvensjonen hvis de først måtte gå gjennom en lang kamp i det nasjonale rettssystemet. De hevdet også at de har opplevd seg å være persona non grata i Norge.

Dette førte altså ikke fram. Dermed får ikke Bodnariu familien medhold av menneskerettighetsdomstolen fordi de først burde ha fått saken behandlet i norske domstoler. Vi kan forstå at familien ikke ønsket å gjennomgå “bingobehandlingen” norske domstoler gir. Fadesen omkring Eirik Jensen som først delvis ble frifunnet av lagmannsretten, deretter ble juryens kjennelse satt til side -fordi han skulle dømmes uansett. Etter det gikk saken til en ny behandling i lagmannsretten -uten jury -slik at kun statsbetale dommere skulle bestemme hans skjebne. Rettssystemets død ble så bekreftet av høyesterett -og vi kan godt forstå hvorfor familien i stedet for å la seg gjennomgå et slikt skuespill hvor staten sitter på nærmest alle sider av bordet -tok barna med seg og reiste til Romania. Imidlertid fikk de da ikke mulighet  Saken omkring Bodnariu-barna vekket opp et kraftig engasjement verden over -og siden da har tilliten til norsk barnevern -og rettsbehandlingen barnevernssaker får i Norge -lidd totalforlis.

Facebook Comments

5 tanker om “Bodnariu-familien tapte i menneskerettighetsdomstolen -fordi saken ikke hadde vært prøvd først i norsk rettsvesen

 1. Alt du omtaler i Erik Jensen saken er helt vanlige ting.

  Det er ikke uvanlig at fagdommerne overprøver en jury. Det er en del av systemet og slik systemet er ment å fungere.

  Når det ikke ble juryordningen i ankesaken er det rett og slett fordi det ikke finnes jurybehandling i lagmannsretten. Det var derimot 5 lekdommere og 2 dommere slik ordningen etter norsk lov er,

  Nå er foresten juryordningen avskaffet i Norge.

  Erik Jensen er forøvrig helt åpenbart skyldig.

  Det virker rett og slett som du ikke forstår domstoler tekniske karakter. Det finnes ingen anledning til å jobbe utenfor regelverket, hverken i Norge eller EMD.

  • Uenig med deg i Jensen saken.
   Ved avskaffingen av jury-ordningen blir folk ikke lenger dømt av likemenn, men av godt betalte statlige ansatte -som må tenke på sjefene før de avleverer noen dommer.
   Det var uhyre talende at Jensen saken var den siste jury-saken i Norge og at den endte med å sette til side kjennelsen -og la statsbetalte ansatte i stedet skrive dommen.
   Jensen saken betød punktum for en fair rettsbehandling i Norge.
   Kenguru-rettssystem
   Det som trengs er uavhengige domstoler -ikke dette statssystemet stadig færre har tillit til.
   Jeg sier ikke at det var rett av Bodnariu familien å skippe rettssakene i Norge, men jeg forstår at de valgte en annen vei -da det er en grusom prosess å bli stilt til doms av et system som ikke består av likemenn.
   Og selvfølgelig har det omkostninger for en familie å gå gjennom heksejakt i media som runder i retten vil føre med seg.
   Jeg skjønner at de skippet det hele -tilliten til systemet blant dem som er utsatt for barnevernet er syltynn.

   Ennå tynner ble den etter at barnevernet tok et barn (som barnevernet dermed var ansvarlig for) og overgav det i hendene på “omsorgspersoner” som skulle ta seg av barnet som nå er død og det ble funnet indre skader.
   At “omsorgspersonene” er i varetekt er jo greit. Men jeg spør også hvorfor de ansvarlige barnevernet ikke er i varetekt. Det var jo de som muliggjorde at barnet falt i hendene på “omsorgspersoner” som så til at barnet ble skadet og døde…

   Ingen grunn til å ha tillit til dette systemet.

  • Forståelsen din er helt grei den. Poenget mitt er at dette er en type forståelse en domstol ikke kan ha. En domstol er mer som en maskin. Regelverket må følges,

   Synes i det hele tatt jeg møter dette ofte når folk blir frustrerte over lovverket at de ikke skjønner en lovs natur. De prøver stadig å appellere til forståelse for sin situasjon mot et lovverk som veldig ofte er svart/hvitt. Enten oppfyller du vilkårene, eller så gjør du ikke det,

   Forøvrig var det jo 5 lekdommere i lagmannsretten det tilsvarer på mange måter jury ordningen og de er vel ikke statsansatte?

 2. Er enig med Søkelys i at norsk rettsvesen ikke er uavhengig.
  Jeg er såpass gammel at jeg husker rettsskandalene hvor det var tydelig at rettsvesenet ikke er uavhengig, men korrupt.
  Lien saken nedpå Sørlandet var et eksempel. Mens dere satt i sankassa ble en mann dømt for underslag, og saken var en hekseprosess.
  Det ene religiøse vitne etter det andre stod frem og anklaget Lien for å spise rekesmørbrød. Og sammensuriet ble at mannen ble dømt i en totalt uverdig hekseprosess
  Også Bratterud saken viste hvor korrupt systemet er. Der ble Bratterud frikjent i Lagmannsretten -av juryen -men fra toppen i Norge, regjering/statsadvokat og gutteklubben grei ble signalene gitt videre nedover i systemet. Døm han, og slik, ble det. Norsk rettssystem er gjennomkorrupt -et rettsvesen verdig en bananstat.
  Norsk rettsvesen har “makta” til å sende folk til lange straffer, men retten har de ikke. De er ikke uavhengige, det er ikke likemenn, de er den lønnede overklassen.
  Av og til må de gi noen uskyldige medhold -men det er for å opprettholde et skinn av at de gir folk en fair behandling.

  Et skuespill -og disse som sitter i dommersetet er ugudelige mennesker som er hjernevasket av staten og er således statens menn. De har makta -men aldri retten på sin side.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.