Apostat-kirkene: Fellesmøtene i Kristiansand velger kompromissets vei

“Vil ikke invitere homoliberale talere” De religiøse menighetene i Kristiansand våger ikke å trosse homovinden og velger å fortsette å samarbeide med den norske frafallskirken, melder avisen Fædrelandsvennen lørdag. Fellesmøtene i Kristiansand er en årlig forseelse som finner sted i Kristiansand domkirke, men fellesmøteledelsen som representerer byens religiøse elite sier de nøyer seg med å ikke invitere talere som har et homoliberalt syn. Dermed risikerer fellesmøtene som forlengst har mistet sin åndelige legitimitet, å stå sammen med homoliberale i dyrkelsen av Guddommen, selv om de ikke vil la homoliberale slippe til som talere.

Det er stort kompromiss fellesmøtene og de menigheter som står sammen om det “gode religiøse klima” som er i Kristiansand. Gjennom å samarbeide med homokirken, gir fellesmøtene legitimitet til frafallskirken, og representerer da et åndelig kompromiss hvor man i realiteten må skyve homoproblematikken under teppet. Egentlig har ikke Fellesmøtene spesielt mye tillit blant bibeltroende kristne, etter byens religiøse lederskap nektet å bøye knær da forkynner Sten Solberg utfordret byens åndelige lederskap til omvendelse på midten av 1990 tallet. Sten Solberg som forkynte svært tydelig Guds Ord er heller ikke blitt invitert tilbake, og vi antar at det skyldes at hans forkynnelse var for tydelig -for et religiøst lederskap som søker kompromiss fremfor den levende Guds Ord. Søkelys vil sterkt beklage at Fellesmøtene ikke benyttet kirkens homovedtak til å ta det nødvendige bruddet med apostat kristendom, og i stedet vil disse kirkesamfunnene snart komme til å erfare at homofile par banker på Betania, Frikirken eller Filadelfias dør for å forlange menighetens velsignelse over parforholdet eller “ekteskapet” med en partner av samme kjønn. Vi snakker her bare om tid, for han man først valgt kompromisset vei, vil resultatet også bli deretter. En annen problematikk vi også tror vil skje i fellesmøte regi, er et at en eller annen modig våger å forkynne Guds ord -om homofili, med det resultat at noen vil føle seg støtt, -og det blir bråk og kontrovers i avisene. Det religiøse Sørlandet er i forandring, -og fellesmøtenes vilje til kompromiss, viser med tyngde at vi nå virkelig er blitt det mørke fastland. Lysestaken er i ferd med å bli tatt bort fra Kristiansand, og vi som tror på Bibelen, vil sterkt beklage at Fellesmøtene velger å gå kompromisset vei. Det vil ikke føre til velsignelse verken over fellesmøtene, -eller de menigheter som deltar i fellesmøtene i Kristiansand. Bibelske kristne bør styre unna og finne alternative møter som holder kompromissløst fast på Guds Ord.

 

3 tanker om “Apostat-kirkene: Fellesmøtene i Kristiansand velger kompromissets vei

 1. Homofili er noko av det mest provoserande Herren Gud ser.
  Før syndefloda vart samsliv mellom homofile legalisert og førte til straffedommen for omlag 4330 år sidan.

  Det er og mange andre ting som Gud vert oppgitt over.

  “For Herren skal halda dom med eld
  og med sverd mot alle menneske;
  mange er dei som blir drepne av Herren.

  Dei som gjer seg heilage og reine
  for å gå til hagane etter ein som er der inne,
  dei som et svinekjøt, motbydelege ting og mus,
  dei skal gå til grunne, alle saman,
  seier Herren. “Esaias 66

  “Dei et svinekjøt
  og koker suppe på ureint offerkjøt.
  Dei seier: «Hald deg unna,
  kom ikkje nær meg,
  for eg er heilag for deg!»
  Slike er røyk i nasen på meg,
  ein eld som brenn heile dagen.” Esaias 65.

  Det er mange ting som er direkte vemmeleg eller styggedomar som Gud kallar det.

  • Du har helt rett her Torstein Langesæter. Og jeg vil og rette en takk til Søkelys som fortsetter å være tydelig for Herren. Jeg hadde personlig forventet at fellesmøtene i Kristiansand hadde valgt en tydelig vei og brutt opp. Men vi ser alle nå at det er kompromissets ånd som råder i kristenfolket i Norge. De tror de kan “forsikre” seg med å ikke slippe til “homoliberale talere” men det blir religiøs lapskaus ut av det, og tilsist vil homofile banke hardt på dørene til Frikirken, Betania. Filadelfia, Baptistkirken og Metodistkirken og kreve at pastorene og menighetene velsigner deres ekteskap.
   Det er bare snakk om tid, og Herren viste meg at også frikirkene i Norge vil bøye kne for folkets røst. Det norske folk har talt og sagt: Vi vil ha homofile og lesbiske ekteskap og norske frimenigheter kommer ydmykt til å bøye seg -av redsel for hva avisene vil skrive.
   Fellesmøtekomiteen hadde nå en mulighet til å ta et nødvendig brudd med frafallsånden, men valgte i snillismens navn et billig og uholdbart kompromiss.
   Jeg og min familie kommer ikke til å delta i fellesmøter med en kirke som velsigner det Herren forbanner.
   Det er bare trist at fellesmøtekomiteen ikke ser alvoret.
   Det valg de har tatt vil få alvorlige konsekvenser.
   Vi ser for alvor nå at Herren har flyttet lysestaken bort fra norsk kristenhet, og det finnes knapt tydelige røster tilbake.
   Unntaker er Søkelys

 2. Menneskefrykten har overtatt Guds ord i mange sammenhenger. At homofile velger å leve som det, er det ingen som kan nekte de, men at menigheter ikke tør å si hva Guds ord sier om dette, er skremmende. Å tillate homofile å sette standarden på menighetene fordi vi er kommet til år 2016, viser bare at noen tror Guds ord har endret seg og Vår Herre er blitt “moderne”. Er det fine prekener og feighet som fører mennesker til omvendelse, eller er det DHÅ,”s overbevisning om synd/dom og rettferdighet? Man må for all del ikke støte noen, er visst malen i dag. Savner forkynnelse der man kaller en spade for en spade, uansett for vondt det måtte kjennes der og da.

Det er stengt for kommentarer.