Kjent forhenværende pastor for en tidligere stormenighet skal ha blitt skilt fra sin kone

 

enevald-flåtenDen velkjente norske pastoren og grunnleggeren av Levende Ord Bibelsenter i Bergen, skal i følge nettsiden til Jan Kåre Christensen ha blitt skilt fra sin mangeårige kone. Bloggeren som har en lang forhistorie i å spre historier om ekteskapelige kriser blant kristne ledere forteller videre at det “skal det ha vært utroskap og annet inne i bildet”. Christensen som bringer historien om Enevald Flåtens påståtte skilsmisse for å sette pinse-karismatisk kristendom i vanry, omtaler Enevald Flåtens skilsmisse i to blogginnlegg. Mens Christensen tilsynelatende forsøker å slå mynt på dette triste som skal ha skjedd i familien Flåten, sitter vi andre igjen med en følelse av sorg og avmakt over at nok et ekteskap er gått i stykker “Dersom dette som står på Christensens blogg er riktig føler jeg for å gråte og be, -for det er en tragedie når ekteskap går i stykker,” sier pastoren til Søkelys.

 

Vi et at ekteskapet i vår tid er under press fra mange hold. Opprinnelig var skilsmisseekteskapet en ordning innstiftet av Gud selv -og Gud selv sier gjennom profeten Malakias at han hater skilsmisse. (Mal 2,16)  I Guds ord er ekteskapet også et bilde på forholdet mellom Kristus og menigheten og i disse dager ser vi at ekteskapet er under press fra flere hold. Gjennom den norske kirke har vi fått introdusert såkalte likekjønnede “ekteskap” som er blasfemisk i det det skitner til en ordning innstiftet av den hellige Gud. Vi lever nå i en tid hvor mange krefter forsøker å ødelegge ekteskapet gjennom å gjøre utroskap normalt. Som Guds folk skulle vi gråte når vi hører rykter om skilsmisser eller det er snakk om ekteskap i krise. Ekteskapet er en av de bærende institusjoner i samfunnet og vi ser i dag ekteskap under press fra en listig fiende som søker å vanhellige de ordninger Den Hellige Gud har innstiftet. Guds menighet på jorden er kalt til å være et bedende folk, et folk som roper til Gud om nåde og barmhjertighet, men vi er også kalt til å nedbe Guds beskyttelse over kristne ekteskap. Dette er ikke tiden for å bruke slike tragedier til å fremheve seg selv eller egen kjepphest, men det er tiden for å løfte hellige hender og rope til Gud om Hans beskyttelse og hans velsignelse over kristne ekteskap.