Apokalypsens ryttere rir nå -to segl er åpnet, 11 profetiske år ligger foran oss

Apokalypsens ryttere er den kollektive betegnelsen som brukes om rytterne på de fire hester i Johannes åpenbaring kapittel seks. Blant kristne er det ulike meninger og fortolkninger på hvor på den profetiske tidslinje man skal plassere åpningen av seglene og om de fire ryttere vil slippes løs eller under den store trengsel. Opp gjennom årene har man spekulert på hva disse fire hestene betyr og enkelte har antydet at den første hest, den hvite hest -skulle representere  evangeliets seiersgang over verden, noen peker på at den første rytter er antikrist, mens andre igjen -har antydet at den hvite hest -skulle bety fremveksten av falske messiaser og falske profeter i endetiden.

En teori som er blitt fremsagt de helt siste år er at den første rytteren er noe vi opplevde under Corona-pandemien fra 2020-2023 da verden gikk inn i lockdown og panikk. Corona-pandemien startet i 2020 og varte i tre og et halvt år frem til juni 2023. Nå, på slutten av 2023 opplever vi krig både i Ukraina og ikke minst i Midtøsten og Israel som er bibelske kjerneområder. Endel kristne tror at det vi nå ser og hører drønn av hovslag av, er åpningen av det andre segl og rytteren på den røde hest er begynt å galoppere rundt om i verden. Et prinsipp som kan være klokt å bruke om fortolkning av bibelsk profeti kan være dette: “Og nu har jeg sagt eder det før det skjer, forat I skal tro når det Skjer.”  Joh 14,29 -Vi har sett Coronaen og gjennomlevd en global nedstening med tyranni og myndighetsmisbruk og nedstegning av kirker og menigheter. Og vi både ser og hører bulder av krig og som under Coronaen, igjen er folk splittet.  Selve ordene Johannes skrev lyder slik fra åpenbaringen 6,1-8: “Og jeg så da Lammet åpnet et av de syv segl, og jeg hørte et av de fire livsvesener si som med tordenrøst: Kom!  Og jeg så, og se, en hvit hest, og han som satt på den, hadde en bue, og det blev gitt ham en krone, og han drog ut med seier og til seier. Og da det åpnet det annet segl, hørte jeg det annet livsvesen si: Kom! Og det kom ut en annen hest, som var rød, og ham som satt på den, blev det gitt å ta freden fra jorden, og at de skulde slakte hverandre, og det blev gitt ham et stort sverd.” Pastor Steve Cioccolanti holdt nylig en gudstjeneste hvor nettopp dette var tema. Tegnene på at han kan ha rett i sin teori nærmest blinker i øynene våre. “Vi befinner oss nå under veldet til den røde hest..

 

Og Guds ord fortsetter om de to neste rytterene som skal slippes løs: “Og da det åpnet det tredje segl, hørte jeg det tredje livsvesen si: Kom! Og jeg så, og se, en sort hest, og han som satt på den, hadde en vekt i sin hånd. Og jeg hørte likesom en røst midt iblandt de fire livsvesener, som sa: Et mål hvete for en penning, og tre mål bygg for en penning; men oljen og vinen skal du ikke skade. Og da det åpnet det fjerde segl, hørte jeg røsten av det fjerde livsvesen, som sa: Kom! Og jeg så, og se, en gul hest, og han som satt på den, hans navn var døden, og dødsriket fulgte med ham; og det blev gitt dem makt over fjerdedelen av jorden, til å drepe med sverd og med sult og med pest og ved villdyrene på jorden.

29 tanker om “Apokalypsens ryttere rir nå -to segl er åpnet, 11 profetiske år ligger foran oss

 1. Revelation Chapter 22: THE END! with R. Michael Skobac – 1630
  https://www.youtube.com/watch?v=bmuQOnqYDZA&t=1624s

  Johannes Åp. er diverre ikkje Guds ord og mange ting som står der er i direkte konflikt med Tanakh. Skobac tek opp eit kpt- 22.
  I Tanakh er det berre Herren Gud og ikkje noko lam. Lammet skal i Åp. symbolisera Jesus.
  Det kjem ikkje noko nytt Jerusalem. Tanakh seier at Jerusalem i Israel vil vera midtpunktet på kloden. Ut frå tempelet vil det koma vatn som vil vatna dalen nedover.
  “Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost. 7 Det skal være én lang dag – Herren kjenner den – ikke dag og natt, ved kveldstid skal det være lyst. 8 Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem, halvparten til havet i øst og halvparten til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter.

  9 Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være én og hans navn ett.” Sak 14

  Tanakh nemner kun Herren Gud som skal vera konge over heile kloden. Kor er Lammet?
  I det bokstavlege Jerusalem skal tempelet liggja,
  Esaias 2 fortel at folk skal koma frå heile kloden og læra TORAH -Guds lover.

  ” I de siste dager skal det skje
  at Herrens tempelberg skal stå urokkelig
  som det høyeste av fjellene
  og rage over høydene.
  Dit skal alle folkeslag strømme.
  3 Mange folk skal dra av sted og si:
  «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell,
  til Jakobs Guds hus,
  så han kan lære oss sine veier
  og vi kan ferdes på hans stier.
  For lov skal gå ut fra Sion,”

  ÅP er skrive for å forvirra.

  7
  7
  • Sorry, men det er det nok ikke😃 Man blir alt annet enn forvirret.
   (Og ingen hester enda👍 Men helt seriøst; jeg så en lilla hest oppi gaten her i dag)

   3
   7
  • Gud er suveren til å bestemme hvordan han vil ordne opp i problemene på jorden. Bibelen er tydelig på at han har valgt nettopp Jesus Kristus til å være ansvarlig for denne oppgaven.

   Salme 110: 1 og 2: (Kommentar i parantes) “Herren (Jahve) sa til min Herre (Jesus Kristus etter hans oppstandelse): Sett deg ved min høyre hånd (først i himmelen, senere i Jerusalem), til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter! (Vil skje ved slutten av tusenårsriket). Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion: Hersk midt iblant dine fiender!”

   Men ikke nok med det; Jesus skal også være prest, selv om han ikke var av Levi stamme. Vers 4: ” Herren har sverget, og han skal ikke angre det: Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis”.

   Går vi til Daniel kapittel 7, ser vi også at Gud har en medregent, fra vers 13: “Fremdeles så jeg (Daniel) i mine nattlige syner (en framtidsvisjon), og se – en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager (Gud) og ble ført fram for ham. Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne”.

   Her har vi altså to profetier som viser at Herren Gud vil ha en medregent på tronen, i Åpenbaringen omtalt blant annet som Lammet.

   3
   4
  • Man kan ikke ta folk seriøst som verken tror på Paulus eller Johannes Åpenbaring. En som er frelst – gjenkjenner Guds kraft over Ordene i alle ordene som er gitt i NT/GT. Om man eks. lese Enoks bok – som er høyst interessant, og Judas referer også til det, som da også har blitt Guds Ord – så vil man endog kjenne en lett velsignelse om man leser Enoks bok, men ikke Guds kraft som Ordet gir – eller som også Jesus prater om – som også er mat til den troende. Man lever som sagt ikke av brød alene – men av hvert Ord som kommer fra Guds munn.

   Derimot – når Judas referer til Enoks bok 1 – så blir den Guds Ord – som om Gud selv har talt dem. Kun disse få ordene – og da blir det totalt sant også – og mat for vårt indre menneske.

   Vi vet ikke hvordan Gud salvet Guds mennesker for å gi videre Guds Ord – men jeg tror Gud la noe helt spesielt på dem – så det nettopp ble Guds Ord. Jeg kan profetere – og tale ut profetiske ord – men bare Guds Ord er Guds Ord – og bare når man refererer til Ordet ,så får det en egen kraft – som djevelen hater.

   Og djevelen hater også åpenbaringen i Åpenbaringsboken. Fordi det taler om hans endelige nederlag.

   2
   3
 2. Ok. Det kommer oppdaterte spekulasjoner og tidsangivelser for de siste tider, altså før Skapergudens ragnarokk og de troendes himmelreiser.

  Som vanlig.

  For uklare religiøse tekster må nødvendigvis tolkes og da trengs stadig nye gjetninger. Ja, hver generasjon og sekt har kjempet for å finne sannheten. Og hver gang har milliarder av personlige grublere, både sanne og usanne kristne, både ekte og uekte barn, ment at deres oppfatning er den eneste korrekte.

  Sannheten er vel at kristne de siste to tusen år alltid har feiltolket sikre endetidstegn i samtiden. Smatrende hovtramp har vært falsk alarm. Hver gang.

  I hvert fall hittil.

  For nå er det endelig alvor?

  Det er fortsatt ikke godt å si. Apokalypsens ryttere har vært et yndet skrekkmotiv både hos kristne kunstnere og svovelpredikanter uten at profetiene har blitt oppfylt.

  Greit nok. Den som lever får se. Det samme mente vel Jesus da han prediket at han ville vende tilbake før tilhørerne der og da skulle dø.

  God natt og god dag til alle! Nå er det snart jul!

  😘😘😘

  9
  3
  • Bibelen sier:

   Fariseerne og saddukeerne kom til ham og fristet ham, og ba ham vise dem et tegn fra himmelen.
   Men han svarte og sa til dem: Om kvelden sier dere: Det blir godvær, for himmelen er rød.
   Og om morgenen: I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde!
   Matt 16:1-3

   De ventet på Messias – og selv da det sto klart for de hvilken tid han kom i, om man regnet på Daniels bokens årsuker, likevel kjente de ikke igjen Messias, når Han sto fremfor dem. Men de lærde og religiøse sto Herren i mot – som da – som i vår tid.

   På samme måte vil det bli i endetiden – folk får så my tegn, og hendelser – og likevel, så slår de seg til ro – og tenker, ja, det har de pratet om lenge – men Herren kommer ikke nå. Og mange kommer til å bli overrasket – den dagen Herren henter sin hjemme, og mange kristne vil ikke bli med – fordi de våket ikke, de våket ikke over eget hjerte.

   Det sikreste tegnet på at Jesus kommer snart, er at menigheten har sluttet å prate om det. Fordi det finnes en velsignelse i å tenke at Jesus kommer i morgen – selv for 2000 år siden, fordi da våket du, og man lot seg ikke sløve inn i en syndig søvn. Derfor snakket Paulus og de andre mye om dette – og det var en forventing allerede der – enda kirkefedrene skjønte etter hvert, at det var når jorden var 6000 år – siden Adams skapelse – så ville Jesus komme for 2 gang – altså det er tiden vi lever i nå.

   Men da Israel ble opprettet som Stat – da begynte nedtellingen mot de 7 siste årsukene som enda ikke er oppfylt. Tegnet er Israel – på samme måte som tegnet i Noahs dager var en ark – man lo og hånet Noah – men han bygde i trofast en stor ark – for frelse for seg selv og sine og mange dyr. På samme måte gir Gud tegn for Endetiden – og det er Israel.

   At ting drøyer ut – spiller ingen rolle. For når Dagen er her – så skjer alt raskt, og ingen rekker å omvende seg, fordi ingen vet en dato for Hans komme – man må ha gjort seg rede på forhånd. Og det finnes en Guds visdom i å ikke nevne dato – men for de forstandige, de vil skjønne tidene – når ting blir alvorlige og at man trenger å gjøre seg klar.

   Når Israel ble angrepet av Hamas, og 1200 slaktet – og over 200 bortført – så var også det ett dårlig tegn – fordi dette vil spre seg over alt – og alle nasjoner som rettferdiggjør Hamas ugjerning, vil få en dom over seg – som eks. Norge. Og dette som skjedde da – er noe som vil dra Israel og hele jorden inn i endetiden.

   Om du ikke skjønner tidene – så skjønner du heller ingenting. Om du leser i Matteus 25 – om de 10 jomfruene – så var de i utgangspunktet alle frelst – men 5 kloke, og 5 uforstandige – de regnet ikke med at ting drøyde ut. Så selv om alle sovnet – altså fordi det drøyde ut – så hadde endog de kloke olje i sine kanner, de holde seg våken i troen – og levde nær sin Herre – som sørget for hele tiden å fylle opp deres kanne med olje. For det holder ikke med den oljen man får som nyfrelst – den må påfylles hele livet ved bønn og bibellesing – og å vandre i lydighet der Herren leder hver og enkelt av oss, som tror. Mange har dessverre allerede gitt opp troen – fordi det drøyde så lenge – og hengitt seg til andre ting.

   Men det virket som du er mer opptatt av jul – og så frem til det. Vel, jul er en av de høytidene som virkelig er hedensk – og drar folks oppmerksomhet bort fra Guds Rike – og inn i masse kjødelige ting og stress. Jeg vet virkelig ikke om jeg ønsker noen God jul – da desember er en måned som det blir forløst mye demoniske krefter, ofte religiøse, i forhold til andre måneder i året.

   La oss ikke gjøre julen til noen avgud – men henvende oss til Skaperen – og forstå tidene. Forstår vi ikke tidene, kan vi få ett havari på troen – fordi man da lettere glir inn i søvn – og så bort fra Korset – som de 5 uforstandige jomfruene.

   3
   2
  • « Det sikreste tegnet på at Jesus kommer snart, er at menighetene har sluttet å prate om det»! Godt sagt. Har undret meg over at man nesten ikke hører noe om det lengre, ikke at jeg er så påkoblet, men det er ikke vanskelig å forstå. Kristne brødre og søstre finnes ikke i hopetall, mange har nok med sin egen omgangskrets uten at jeg skal klandre dem for det. Det kom et vers i min hukommelse her en dag som står i Jesaja « Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din bolig, hold ikke igjen! Strekk dine snorer langt ut, og gjør dine teltplugger faste! Det var et ord som Sally Olsen (tror jeg det var) som kom med i menigheten en gang for over 30 år siden.

 3. La oss bare konkludere at her på forumet har anti krist med sine falske læresetninger gode kår, sikter spesielt til dere tre som har kommet med de første kommentarene om denne artikkelen.

  4
  6
  • Talk for den, Insignia! Jo, «Anti-Kristus» er en skikkelig luring!

   😉

   Ja, det morsomme er at hen kan være nesten hvem som helst. Det har i hvert fall ikke manglet på viltre forslag siden gjetteleken begynte i antikken.

   Fasiten har kanskje bare «Jehova»? Men han er jo selv er en luring og vil slett ikke røpe noe som helst uten å pakke det inn i snubletråder, selvmotsigelser og splittende tåkeprat.

   😜

   Nei, overtro bygger ikke på nøktern dokumentasjon, kun på fantasifullt føleri. Derfor må dogmene om overnaturlig magi ha stort slingringsmonn for kreativ spekulasjon. Det gjør grublingen gøyere. Ja, gudskjelov for det!

   😘

   7
   3
  • Aril

   Ingen er lurere enn den som lurer seg selv. Så værsågod – og tro at ingen kan lure deg, enda du lever i ett bedrag. Ingen tvinger deg inn på Sannhetens sti – det er bare ett søkende hjerte, og som er ydmyk – som finner den trange sti:

   Gå inn gjennom den trange porten! For vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den.
   For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.
   Matt 7:13f

   3
   5
 4. Joh. Åp har mykje som er direkte i strid med Tanakh eller GT.
  Ta td GOG-krigen.

  I Esekiel 38 og 39 er dette veldig tydeleg.
  På slutten av dei 6000 åra vil GOG og hans hærstyrkar prøva å utrydda nasjonen Israel. Tilsynelatande ser det ut som han lykkast. Men då stig harmen opp hos Herren Gud.
  “Den dagen, når Gog går mot Israels land, sier Herren Gud, da skal harmen stige opp i meg. 19 I min sjalusi og brennende harme sier jeg: Sannelig, den dagen skal det komme et kraftig jordskjelv over Israels land. 20 Da skal de skjelve for meg, fiskene i havet, fuglene under himmelen og dyrene på marken, alt kryp som det kryr av på jorden, og alle menneskene som bor på jorden. Fjellene skal styrte sammen, berghyllen..

  Gud kjem til å kalla ein by for Hamona.

  “Når de drar gjennom landet og får øye på en menneskeknokkel, skal de sette et merke ved siden av den til graverne kommer og gravlegger den i Gog-flokkens dal. 16 Der er det også en by som heter Hamona. Slik skal de gjøre landet rent.e skal falle ned og alle murene falle i grus.”

  I Joh Åp kjem forvirrande opplysningar om GOG.

  Det er tusen ting å ta opp omkring det som står i NT. Det ein ser er at det er skrive for å forvirra og bedra.

  5
  4
  • Det startet med at du ble forført og tok feil både om Bush og Obama. Så har du hengt deg opp i Trump og vil ta feil igjen.
   Herren har ikke behag i det Torstein.
   Derfor har Han tillatt at du er blitt en frafallen. Overgitt til et sinn som ikke duger.
   På dommens dag vil du stå der ikledd din egen rettferdighet -fordi du har forkastet Jesus Kristus.
   Guds sønn og offerlam.
   Hebreerbrevet skriver: “Hebr 10,26-29 For synder vi med vilje efter å ha lært sannheten å kjenne, da er det ikke mere tilbake noget offer for synder, 27 men bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brand som skal fortære de gjenstridige. 28 Har nogen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vidners ord; 29 hvor meget verre straff tror I da den skal aktes verd som har trådt Guds Sønn under føtter og ringeaktet paktens blod, som han blev helliget ved, og har hånet nådens Ånd?

   3
   8
 5. PS.

  Unødvendig å gni det inn hos de sprenglærde her, men prøver likevel:

  For en allmektig, allvitende og uendelig forutseende og omsorgsfull guddom er Bibelen mildt sagt en merkelig informasjonskanal. Ja, det er en svært skrøpelig mediestrategi å spre sine spilleregler om underkastelse, evig liv og evig straffedom i form av gåtefull oldtidspoesi.
  Budskapet er endog skrevet ned kun én gang, i analfabetismens gullalder, på materialer som smuldrer bort og språk som dør ut, helt uten oppdatering. Istedenfor opplysning, satser Jehova på å skru av lyset.

  Kanskje versene ikke kommer fra høyeste hold likevel, men fra menneskeskapt mytologi og ørkenfolkenes støvete grublerier og kreative kroker?

  Kan ikke annet enn å smile av dem som mener en slik kommunikasjon er tegn på en supergud. Men det er penger å tjene selvsagt, og makt å vinne, i hierarkiske forestillinger. For dem som sikrer seg eierskap til sannheten.

  God ny uke til alle!

  🤪😜🤣😘

  9
  2
 6. Til hannah du fornekter bla johannes åpenbaring du påstår at vi kristne ikke skal oppleve trengselstiden bla, enda det er ingen ting i bibelen som sier at vi skal rykkes opp til himmelen før trengselstiden , johannes åpenbaring omtaler endetiden som vi helt sikkert befinner oss i spør jødene, spør de kristne i land som muslimene okkuperer i Midtøsten og nord afrika spør kristne i Frankrike Tyskland Sverige og div andre land i verden som usa og canada om de ikke er forfulgt av staten og sosialistene?.

  1
  7
  • Så hva mener Jesus så med at han reddet ut Lot og Noah? Husk – menneskers og demoners vrede, forfølgelse ol. – vil vi ikke slippe unna – men en direkte Guds vrede, vil Gud frelse oss ut av. Gud slipper ikke sin vrede mot Hans Barn som lever i forventning om hans komme .

   Men sånn jeg ser det – så vil Gud kveste sin menighet – og slippe løs forfølgelse og menneskers hat – for at Matteus 24 skal bli oppfylt:

   9 Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere i hjel. Og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.
   10 Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre.
   11 Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange.
   12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.
   13 Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst!
   Matt 24:9-13

   Holde ut til enden – dvs. denne tidsalderens ende som Lukas 21 prater om – dvs. da hedningefolkets tider er til ende – vi er nærme der.

   Og Evangeliet må ut – til alle folkeslag – før Jesus selv kommer med dom i Åp. 19 – og setter seg i Jerusalem på sin trone der – og styrer Jorden, ved sine tjenere de Hellige – som har forvaltet sitt pund bra, mens de har levd sitt liv her på jorden. Ikke alle Hellige får posisjon i 1000 års riket – bare de Gud setter der.

   Så vi kan vente oss hardere tider – krig og forfølgelse. Men de som holder på Kristus uansett – vil bli frelst – og være verdt å være med i bortrykkelsen.

   3
   4
  • Haloo? Bryr meg vel lite om tomler ned her fra en spesiell gruppe😀 Men kanskje heller si hvem DU tror det var til da du ser på deg som glupere enn meg?
   Det sto et spørsmål der og jeg lurer på om jeg -eller Insigna, skal svare på det.

   Uansett så er det et merkelig spørsmål om Noah og Lot …

   Og stadig fortsetter den kjente store gjengen her med skremsel-greiene sine.

   Jeg undres DAGLIG;
   HAR man intet annet å komme med?

   Gud skal KVESTE sin menighet. (!) Oisann🤔 Osv osv.

   Og en komet ramler nok ned på Karl Johan i natt…
   (Og ja, jeg VET at Norge bør velsigne Israel. Hvis ikke så…)

   Helt tydelig at man ikke blir sett på som LIKEVERDIGE søsken i Herren her inne. Det er jo helt pinlig for de kristne…

  • Vil vel mene at det er en generell beskrivelse, og ikke myntet på noen bestemte. Vær ikke så nærtagende, ikke alt dreier seg om deg. Jeg vil tro han mente meg, hvem bryr seg?

   2
   1
  • Jeg ler!!

   Hadde nemlig tenkt å skrive at siden jeg er kvinne så kommer det det nok ganske sikkert noe om NÆRTAGENHET nå..

   Jeg ler.! Arne O, jeg elsker deg👍Dagens!

   «Hvem bryr seg vel?» spør du.
   Om DU driter i ting og folk og detaljer her inne, så gjør ikke jeg det🤓

   Det er godt det finnes både type «meg» og «deg» ,
   er du ikke enig Arneguten?

 7. PPS. Min betimelige latterliggjøring av tåpelig teologi, og min omsorg for de overtroiske, skyldes selvsagt at det meste av kristenekstremismen som serveres her, handler om hat og forakt for annerledeshet og gode medmennesker.

  Ifølge bronsealderens ørkenskrøner skapte den omnipotente Jehova en ufullkommen verden med umulige spilleregler av smerte og lidelse, selv om han på forhånd forutså hvert miste pust og utfallet av alle “frie” valg som tas. Som en iskald mafiaboss truer han så menneskene med sadistiske straffer for all slags ulydighet og meningsløse forseelser. Og så videre og så videre. Galskapen har ingen ende.

  At en slik guddom kalles kjærlig og påstås å ville mennesker vel, er et hån mot menneskets virkelige godhet – og mot all sunn fornuft.

  😇😈😇😈

  7
  2
  • “At en slik guddom kalles kjærlig og påstås å ville mennesker vel, er et hån mot menneskets virkelige godhet – og mot all sunn fornuft” (Aril)

   Nei Aril, ikke noe hån. Gud er perfekt på godhet. Menneskene er ikke.

   Det er bare at du ikke har forstått. Gud er kjærlig og rettferdig. Ikke har du lyst å forstå heller, fordi da må du si ja til Jesus. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg, sa Jesus. Husk det Aril 🙂
   Altså INGEN mulighet for Aril og meg til å faktisk forstå før vi gjør det. Gud er kjærlig og gir alle frihet til å velge selv.

   Folk ønsker ikke ha med Ham å gjøre, men vi er skapt av Ham hver og en, og er SKAPT FOR å være Hans barn. Helt til vi sier JA har vi en tomhet i oss. Jeg har vært der du er -og det var ok nok det på mange måter. Og jeg har vært der jeg er nå, og BLIR 🙂

   Nå står det jo også TYDELIG i Bibelen at “Satan -som er DENNE VERDENS gud”. Så, hvis det var 99% kristne på jorden, så ville det allikevel ikke vært så godt her.

   2
   5
  • Kjære Hannah.

   Forstår at du tror, men kan du dokumentere, belegge eller «bevise» forestillingene om det overnaturlige med annet enn henvisning til en bok og til egne følelser? Er det bevis som ville holdt i en rettssak? At noen har skrevet ned at en mistenkt har gjort noe, men ellers fullstedig mangel evis eller belegg?

   Det meste forstår vi ikke. Det vil være gåter og mysterier for all fremtid. Selvsagt. Men si noe sikkert om ting, og beskrive virkeligheten i detalj, det krever mye mer enn bare ønsketenknig, gjetninger og spekulasjon.

   På samme grunnlag kan jo enhver annen tro godtas som sann. Nei, metoden for å finne sannhet går ikke gjennom tro alene… Tilsvarende hokuspokus og kulturelle tradisjoner kan alle religisøse henvise til, med et helt annet innhold, men altså med samme rett til å bli tatt på alvor.

   Den som ikke forstår dette enkle prinsippet, vel, den er godtroende og lettlurt. Så enkelt.

   Alle kristne er ateistiske til andre religioner. Kriste vil si at disse religionene ikke er sanne eller korrekte. Hvordan avgjøres det? Hvilken metodikk for å bedømme virkeligheten brukes?

   Nei, den viktigste enkeltfaktoren for hva vi tror, er stedet vi er oppvokst.

   PS: Jeg godtar selvsagt utrolige fakta – hvis det er gode gruner for det. Men dette enkle kravet kan ikke religionene oppfylle. I hvert fall er det ikke lagt frem god dokumetasjon hittil.

   😘

   3
   1
  • Aril, Jesus kommer antagelig ikke inn i rommet ditt og viser seg (selv om jeg HÅPER det)

   Så du vil aldri få de beviser som du tenker man burde ha…
   Det er et valg Aril, og jeg har aldri hørt om noen som angret på det valget. Bare at man ikke gjorde det før. (meg selv innkludert)

   Men for mange muslimer har han vist seg. Dette trenger du heller ikke tro på😊 Men du er jo en hard nøtt, akkurat som muslimene, så kanskje…😊 (Jeg var også det)

   Aril, for meg holder TROEN👍 Man tar et valg. «Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser» sier Guds Ord. Dette holder for meg.

   Nytter ikke for meg å si til deg at jeg vet at Gud har grepet inn i mange situasjoner. Jeg vet. At jeg VET Han går ved min side. Du forstår ikke det før du tar i mot Jesus som din Frelser.

   Det viktigste er at Jesus har frelst meg (reddet meg). For alltid sammen med Gud skal jeg være. Og EN dag ser jeg Jesus face to face. Hopla🦄 Tror Han har en hvit hest (uten horn i panna).
   Folk her inne tenker jeg er frafallen når jeg bruker den demoniske emoji-hesten🙈 Sorry folks at jeg ler!!

   Jeg vet jeg er reddet ifølge Bibelen. I følge Romerne ti-ni-ti. Men dette kan jeg i følge deg IKKE vite, fordi du tror jo ikke på Bibelen👍 Så jeg forstår deg jo veldig godt jeg…🤔

   Jeg er veldig glad for at Gud ikke skriver på veggen, gir oss stadige syner, trer beviser nedover hodet på oss. Bibelen er Ordet inn i våre liv. Guds Ord. Alt er sant.

   Nick har også gitt deg mye å tenke på -som er mer enn gode nok beviser for oss, men ikke deg… Håper du sjekker det opp igjen🤔

   Fremdeles tar jeg meg i å tenke at himmelen hadde blitt kjedelig uten Aril😥 (men det kan den ikke bli, jeg tror jo på Bibelen😊Så der ER det perfekt)

   Men men… Blir nok ufattelig glad om du er der hvertfall😍 Det gjør spesielt noen andre her inne også👍

   1
   2
 8. Det startet med at du ble forført og tok feil både om Bush og Obama. Så har du hengt deg opp i Trump og vil ta feil igjen.
  —————
  Eg tok feil med Bush som Antikrist.
  Donald Trump ser ut til koma tilbake som president.

  Som skrive i det siste har eg innsett at Joh Åp er direkte i strid med Tanakh.
  Masse motsigelsar.
  Ta td Jerusalem og tempelet. I Tanakh står det at tempelet skal stå til evig tid.
  I Joh.Åp står det at det ikkje skal vera noko tempel.
  I Tanakh går livet vidare og det bokstavlege Jerusalem med tempelet vert senter på kloden. Folkeslaga til koma dit.
  i Joh.Åp kjem det eit nytt Jerusalem ned frå himmelen. Berre tull.
  I Tanakh er det berre Herren Gud som er konge og styrer. I Joh Åp er det Lammet og Herren Gud.
  I Tanakh skal sol og måne skina framleis.

  ” Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost. 7 Det skal være én lang dag – Herren kjenner den – ikke dag og natt, ved kveldstid skal det være lyst. 8 Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem, halvparten til havet i øst og halvparten til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter.”

  Ein tekst er det mange som har lurt på.
  Esaias 65:

  “Der skal det ikke lenger finnes spedbarn
  som bare blir noen dager gamle,
  eller gamle som ikke når sine dagers fulle mål.
  Ung er den som dør hundre år gammel,
  den som ikke blir hundre, må være forbannet”

  Ved Herrens kome vil livet halda fram. Folk vil få ungar. Dei vil verta gamle og dø. Det vil kanskje halda fram heilt fram til 1000-årsrikets slutt.
  Til slutt skal døden fjernast for alltid.

  1
  6
 9. Egentlig ett merkelig kommentarfelt. Når Kjell skriver – veldig bra profetiske ting – så er folk opptatt av helt andre ting, enn det profetiske. At det kommer så mye verdslig vis lære, og fariseisk surdeig – er overraskende – men også at så mange gir tommelen opp for det.

  Sånn jeg ser det – så har ikke kommentarfeltet noen funksjoner som ærer Himmelen. Om jeg leser kommentarfeltet på Document.no – så lærer jeg en masse ting – og finner lenker – som jeg av og til bruker i min blogg. Selv ufrelste virker som de har rik med forstand – og observerer viktige ting i samfunnet og verden og med Israel.

  Men på denne bloggen – så er folk opptatt av alt mulig annet – for det meste – jeg tenker på det Ordet Gud ga meg – helt som nyfrelst i 1988 – jeg fikk det i en drøm, før jeg hadde lest Jeremia bok. Ordene jeg fikk:

  Jeg lyttet og hørte etter. Det som ikke er rett, det taler de. Det er ingen som angrer sin ondskap og sier: Hva har jeg gjort! Alle sammen stormer fram som en hest styrter av sted i krigen.
  Jer 8:6

  La deg advare, så min sjel ikke skal vende seg fra deg, Jerusalem, så jeg ikke skal gjøre deg til en ørken, til ubygd land!
  Jer 6:8

  Dette her er til de som kaller seg kristne – først og fremst i min egen hjemby – men jeg tror jeg kan si at dette er ganske vanlig mange steder i dette landet – hvor hodet til Kroppen – Kristus – ikke får gitt ordre til sin egen Kropp – ved å gjøre det Han ønsker – fordi kroppen er avhengig av å krangle seg imellom – eller å være i direkte opprør mot Herren, gjerne ved å trykke ned profetiske tjenester Gud sender.

  Nå som vi er i endetiden – så må vi huske Peters formaning:

  For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium?
  Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen?
  Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste Skaper, idet de gjør det gode.
  1Pet 4:17-19

  Når Peter sier med Nød og Neppe – så så betyr det at å komme til Himmelen, selv som frelst, er en egentlig i prinsipp en umulig oppgave – fordi vandringen er full av prøvelser, fristelser og hindringer. Du burde kjøpe boken “En pilgrims vandring” med Bunyon – så får du ett bilde av hva en sann kristen vandring er.

  Den siste biten av “En Pilgrims vandring” – en bok som er profetisk, og fått i en drøm, fra Himmelen – så går de gjennom forhekset mark. Og det var den siste prøvelsen de måtte gjennom – og der var det veldig lett å sovne i troen, også fordi man kunne bli forført til kjødelige lyster etc – det var bare de som var mest våkne i troen – som kom gjennom.

  Jeg tror at mange kristne – sitter fast i dypere ting – og spesielt de som har vært frelst i flere år – de ønsker ikke forandring – de ønsker ikke omvendelse – men dag etter dag, så gjør man Den Hellige Ånd sorg. Fordi Gud lar ikke profetiske tjenester – som eks. Kjell – bare holde på – for å underholde deg. Han er der for å skjerpe deg i troen – sånn at du våkner og våker – og om du ikke akter på det Herren har gitt ham – så vil du må stå til ansvar for det. Gud tar veldig på alvor – når man nekter å lytte til profetiske tjenester.

  Dere kan ikke fortsette å holde på sånne idiotiske ting – for ellers vil dere snart bli feid vekk fra troen – fordi det er tiden hvor Gud dømmer overfladiske kristne, som rettferdiggjør synd og som gjør vold på relasjonene med Jesus. Det holder ikke å være vær-hane kristen – som følger vinden der den blåser – enten følger man Ånden – ellers vil man miste retningen, og gå seg vill – som du kan lese om i boken til Bunyon – de som valgte å gå de enkleste veiene, fremfor der den smale stien gikk.

  Kjøp boken til Bunyon – så kanskje du lærer noe – om eks. ydmykhet. Det trengs. En som alltid lar seg såre av andre – er en veldig umoden kristen. Spesielt om de får en refs fra en gudfryktig. Får du det – så ikke ta lett på det – søk Gud om det – til Han gir deg svar. Og så omvend deg, om det er behov for det! Gud tilgir alt – men da må hver og enkelt av oss komme til sannhets erkjennelse. hesten, som Jeremia snakker om – ut i striden, uten at Ånden leder deg.

  Du vet – man kan føle at man aldri gjør noe galt, spesielt om alle mennesker skryter av deg. Men når man kommer inn i Ånden – inn i Hans herlighet – da vet man – og da vil Ånden peke på de områdene! Der burde vi være – når vi daglig søker Herren i bønn og bibellesning.

  3
  7
  • «Sånn jeg ser det – så har ikke kommentarfeltet noen funksjoner som ærer Himmelen» (Tore)

   Kanskje på tide å finne brillene da…🙈

   Jeg MÅ le… Sorry

   2
   2

Det er stengt for kommentarer.