Ingen beviser på at Mike Bickle har begått overgrep

Granskning gjennomført av ledelsen i International House of Prayer (IHOP) viser at det ikke finnes noen bevis på at anklagene fremmet mot Mike Bickle som har grunnlagt menigheten er riktige. I en firesiders “Rapport om innledende funn” som er lagt ut på IHOPs nettside slår lederskapsteamet fast at det ikke finnes bevis på anklagene som er fremsatt mot Bickle.

«I løpet av kort tid begynte lederskapsteamet  å konsultere eksterne juridiske eksperter om hvordan man kan gjennomføre en skikkelig undersøkelse av fakta og hvordan man best håndterer situasjonen. Det er vesentlig at påstandene til enhver tid ble behandlet som om de var troverdige for å ta vare på et tidligere eller nåværende offer mens objektiv granskning av anklagene pågikk.  “Men etter gjennomgang av eksterne juridiske rådgivere, ble det fastslått at innsamlingen og presentasjonen av påstandene fra klagegruppen manglet noen form for pålitelighet eller rettferdig prosess.” IHOPKC var i stand til å identifisere fem av de åtte kvinnene som klagegruppen hevder er ofre for Bickle. Tre av de påståtte ofrene kalte påstandene “løgner.” Et av de påståtte ofrene nektet å kommunisere med advokater fra menigheten. Det kan dermed se ut som om anklagene mot Bickle er i ferd med å smuldre opp og at vi her snakker om ei fjær som ble til fem høns. Saken vil imidlertid bli videre gransket før en endelig konklusjon vil bli trukket. Bickle selv har benektet alle anklager og ser frem til at saken blir ferdig behandlet. En video hvor Mike Bickle kommenterer krigen i Israel.