Mener 6 juni 2016 vil bli Antikrists dag- Hevder Obama er Antikrist som vil lede verden inn i tredje verdenskrig

Nettside sparker til Torstein Langesæters “Bush er Antikrist tese” ved å hevde at Barack Hussein Obama vil stå frem som antikrist den 6 juni 2016  og at Antikrist nå har erklært krig mot ISIS. 

obama-devil-hornSpørsmålet om hvem som vil bli Antikrist eller selveste Mr.666 fortsetter å utløse spekulasjoner blant troende mennesker over hele verden. Mange mulige kandidater har stått frem på rad og rekke og etter den russiske presidentens militære eventyr i Ukraina begynte flere å peke på Vladimir Putin som en het Antikrist kandidat. Imidlertid er det ennå USAs Barack Hussein Obama som er den heteste antikrist-kandidaten blant de mange amatør-profetene som spekulerer på hvem Antikrist vil komme til å være. Torstein Langesæters teorier om at George Walker Bush vil komme tilbake som president og den kommende Antikrist har blitt mindre og mindre aktuell i samme takt som den fredsprisvinnende amerikanske presidenten begynner å vise tenner. “Barack Hussein Obama’s krigserklæring overfor ISIS vil lede verden inn i den tredje verdenskrig,” er i hvert fall det mange nå tror. 
USAs president Barack Hussein Obama vil i følge spekulasjonene til en rekke av vår tids mange amatør-profeter være den amerikanske presidenten som vil føre verden inn i den tredje verdenskrig. (Bildet tatt under president Obamas fjernsynstale tidligere i denne uken vil neppe dempe disse spekulasjoner da USAs president under talen fremstod med noe mange oppfatter som to djevelhorn. Obamas to “djevelhorn” er allerede blitt omtalt både på Alex Jones Infowar og hos You Tube profilen Mark Dice.

https://www.youtube.com/watch?v=TP7iVGVy9VQ&list=UUzUV5283-l5c0oKRtyenj6Qiframewidth=570height=300src=//www.youtube.com/embed/TP7iVGVy9VQframeborder=0allowfullscreen/iframe

Den amerikanske presidenten er så avgjort en langt mer “het” antikrist kandidat enn Torstein Langesæters teori om at USAs tidligere president George W Bush på en eller annen måte vil tilrane seg makten i de forente stater og stå frem som Antikrist. I google søk er Obama også langt mer het med sine rett over 2 millioner treff mot George Bush ca 475000 treff.  Spekulasjonene på hvem som kan være “fortapelsens sønn eller villdyret kjennetegnet av tallsymbolene 666 er fremdeles et tema som blir diskutert i forskjellige kristne retninger. Blant de kandidater vi rent historisk har sett vil vi nevne Antiokus Epifanes, Keiser Nero, omtrent hver eneste pave har blitt tildelt denne tittelen, popekeiser Napoleon, Aleister Crowley og Franklin Delano Roosevelt har vært blant kandidatene. Andre som kan nevnes er Benito Mussolini, Adolf Hitler, Joseph Stalin og Francisco Franco som var spansk diktator fra 1936 til 1975. Etter hans død fikk prins Juan Carlos den tvilsomme ære å bli kalt antikrist, og det samme ære ble tildelt John F Kennedy. Henry Kissinger var lenge en mulig kandidat. Irans avdøde Ayatollah Khomeini var kandidat og det samme var Ronald Wilson Reagan som ble nevnt fordi det er seks bokstaver i hans tre navn. Også Sovjetunionens siste president Mikhail Gorbatsjov vil forbli under profetigranskernes vaktsomme øyne inntil han dør. Lord Maitreya som sier å være på jorden nå er absolutt en spennende kandidat. Også pastor Sun Myung Moon som døde i 2012 etter å ha ledet den forente familie ble av noen ansett for å være Antikrist og det samme gjaldt den avdøde palestinske terroristlederen Yassir Arafat.

.Bill Clinton var/ er ennå en kandidat og det samme er Bill Gates. Prins Charles av Wales har ennå sine tilhengere som en mulig antikrist og det samme gjelder også den prins William. Den tyrkiske lederen Recep Erdogan har også vært lansert som antikrist fordi hans navn har kommet ut som 666 i English Gematria kalkulatoren som du kan beast-putinsjekke ut her. Også Israels nåværende statsminister, Benjamin Netanyahu skal i følge enkelte spekulasjoner være antikrist. Vladimir Putin seiler opp som en “outsider” til den prominente jobben det vil være å bekle denne endetids-posisjonen da mange mener at Putin eller en fremtidig russisk leder vil bekle posisjonen som “Gog i Magogs land” utfra profetiene hos Esekiel. En annen teori som har vunnet betydelig tilslutning er at Antikrist ikke vil være fra Europa, Russland eller USA, men en muslimsk skikkelse som vil stå fram i den muslimske verden. Islam er som kjent en religion som avviser at Gud har en sønn og som krever total underkastelse under Allahs vilje.

Hussein Obama’s kandidatur

Torstein Langesæters hovedtese omkring  Bush og Obama har hatt flere tilbakeslag. I forkant av presidentvalget i 2008 gikk Torstein ut med tanken om at det amerikanske presidentvalget ville bli kansellert og at George Bush på en eller annen måte ville bush_antichristkomme til å slå kloa i makta for tredje gang. Imidlertid gikk det ikke slik, og redelig nok trakk Torstein tilbake påstanden og innrømmet at han hadde tatt feil. Imidlertid førte dette midlertidige tilbakeslaget ikke til at Langesæter ga opp sin teori om at Bush på en eller annen måte klarer å sno seg tilbake i posisjonen som USAs president og Antikrist og hevder nå at skandalene rundt Obama’s tvilsomme fødselsattest skal felle Obama og bringe Bush tilbake på tronen. Støtte for dette synet finner han blant de såkalte “birthere” og følger nøye med på “Birther Report” som gir jevnlige oppdateringer av kontroversene rundt Obama og sheriff Joe Arpaio  granskning av den amerikanske presidenten. Torstein Langesæters tanker omkring dette her kan leses her.

Imidlertid er det likevel så at det er Hussein Obama’s kandidatur som for øyeblikket står sterkes blant dem som heller til tankene om at Antikrist vil være å finne i Det Hvite Hus og flere vil hevde at Obama gjennom sin krigserklæring overfor ISIS (Islamsk staten Irak og Syria) er i ferd med å lede verden inn i den tredje verdenskrig. Enkelte har allerede lenge omtalt konflikten i Midt-Østen som WW3 og Hussein Obama’s planlagte krig med ISIS som skal involvere Irak og Syria har potensiale til å bli noe langt større enn en mindre krig mot terror. (Saken fortsetter under videoen)

https://www.youtube.com/watch?v=d4wAoaYpT8Y

Skal vi tro de mange som hevder seg å ha fått drømmer eller visjoner som  avslører at den nåværende amerikanske presidenten er Antikrist står verden overfor sin verste periode noensinne. I følge mange av de som hevder at Obama er Antikrist vil mye komme til å skje i de neste få år: I følge nettsiden antichristobama2016.webs.com/ peker bibelens bevis på tre viktige fakta: Antikrist Obama vil komme til å gjøre sitt avgjørende trekk i Jerusalem i 2016 og Antikrist skal i følge denne teorien være kongen av Babylon hvor byen New York er den store mystiske byen omtalt i åpenbaringsboken. Barack Hussein Obama vil være lederen for det enorme verdenrike på rett tid og han skal i følge dem som forfekter Obamas kandidatur oppfylle mange av bibelens beskrivelser av Antikrist. Den 6 juni 2016 vil angivelig komme til å være “Antikrists dag” lang-neseog dermed er det bare knappe to år til vi får avdekket om vi står overfor nok en tvilsom spådom fremført i Guds navn. Etter Harold Campings feilslåtte dommedagsprofeti som gikk ut på at dommedag ville inntreffe 21.mai 2011 var det mange som trodde at dem som bedriver vågale endetidsspekulasjoner med fastsettelse av dager og bestemte tidsangivelser ville være mer forsiktig, men den gang ei. Mens Langesæter med sin Bush teori peker på en dato i 2028 er det mange som nå profeterer og peker på 2016 selv om Skriften sier: “Ingen kjenner dagen eller timen”. I likhet med Harold Camping som spådde dommedag i mai 2011 risikerer dem som skråsikkert hevder datoer og årstall på endetidsbegivenhetene og bli sittende igjen med lang nese og som falsk profet ribbet for troverdighet.

Har Tyrkia og Recep Erdogan annonsert en antikristelig koalisjon av 10 muslimske stater?

Mange kristne tror at Antikrist vil ha muslimsk bakgrunn og fremstå innenfor den muslimske verden. Ideen om at Antikrist vil komme ut av den muslimske verden burde ikke være fremmed for den kristne kirke når vi ser hvilket hat den muslimske verden nærer til kristne og jøder. I følge endel troende er den tyrkiske presidenten, Recep Erdogan hvis navn skal ha tallverdi 666 en svært aktuell kandidat for posisjonen som Antikrist.

https://www.youtube.com/watch?v=z8qAR0AA50Y

https://www.youtube.com/watch?v=u_jhBybaEt4

Kjennetegn på Antikrist

Av Bjørn Olav Hansen (Bjørn O Hansen blogg)

I følge pastor Bjørn Olav Hansen som har skrevet en kort og leseverdig artikkel om de 7 kjennetegnene på Antikrist var Adolf Hitler en av historiens mange antikrister, alle eksempler på den virkelige Anti-Krist som en dag vil stå frem på verdensarenaen. Som jeg skrev i går finnes det enkelte kjennetegn på han som en dag skal komme. I Bibelen har Anti-krist fått syv forskjellige titler som illustrerer hans vesen, karakter og virksomhet:

Han kalles først og fremst for Anti-Krist. Det forteller oss at han vil imitere Kristus. Mye tyder på at Antikrist vil fremstå som en fredens mann, og dermed vil mange la seg forføre. Kanskje vil han lykkes med å skape fred i Midt-Østen. Årsaken til at jeg sier dette er at Templet i Jerusalem skal bygges opp igjen, for Bibelen sier jo at Antikrist skal sette seg i Templet, og da må jo nødvendigvis det tredje templet bli bygget opp igjen. “Han (Antikrist) er den som står imot og opphøyer seg over alt det som kalles gud eller om blir tilbedt, slik at han sitter som om han var Gud i Guds tempel og viser seg selv fram som om han er Gud.” (2.Tess 2,4) På grunn av at han fremstår som en fredens forkjemper, vil mange ta feil av ham, og mange vil vise ham uinnskrenket tillit og tro at han vil være den rette til å skape fred og orden i en verden preget av økende vold og kaos. Han er utrustet av djevelen selv, og derfor skal det gjennom hans “svikefulle ferd” lykkes for ham. (Dan 8,25) Det er underlig å lese i Åpenbaringen at det var “det lille horn” som skulle stå frem med en slik overveldende maktstilling etter hvert. I Åp 6,2 står det om en som rir på “en hvit hest” og som dro ut “med seier til seier”. I denne sammenhengen er ikke dette Jesus, selv om Han opptrer på en hvit hest senere i endetidsbegivenhetene. Dette er snarere han som omskaper seg til en lysets engel.

I 2.Tess 2,3 og v.8 finner vi tre andre titler på Antikrist. Det første er “syndens menneske”. Som renheten og helligheten var personifisert i Jesus – hele guddommens fylde hadde jo fullkomment tatt bolig i Ham, så vil Antikrist ha syndens fylde. Synden har gjennomtrengt og forenet seg med alt i hans person. Jeg er personlig overbevist om at Antikrist kommer til å være homoseksuell. Det begrunner jeg med Dan 11,37 hvor det står at Antikrist ikke kommer til å ha “kvinnenes lyst”, og homoseksualitet kommer i endens tid til å bli mer og mer akseptert, og åpenbar og denne synden kommer til å bli hyllet mer og mer. For Herren er dette en vederstyggelighet.

Antikrist kalles også “fortapelsens sønn”. Som Jesus var fra himmelen, kommer Antikrist til å være fra avgrunnen.

For det tredje kalles han “den lovløse”. Det er i forbindelse med Antikrist at det tales om “lovløshetens hemmelighet”. Jeg tror dette har to betydninger. Den ene handler om lovløsheten i Guds menighet, hvor man forlater den ene trossannheten etter den andre, og man viker av fra sannhetens ord. Misbruket av nåden kommer til å bli stort. Det andre er det som skjer i samfunnet. Der hvor man før har bygget på De 10 bud, og den jødisk-kristne tradisjonen, kastes dette over bord, og man lovpriser relativismen, hvilket man også gjør i flere kristne sammenhengene. Føles det riktig og godt for deg, så er det bra, uansett om Guds ord sier noe annet. Dette handler om å sette humanismen i høysetet, ikke Bibelen.

1.Joh 2,22 kaller Antikrist for “løgneren”. Gjennom sine løgner vil han forføre menneskene, derfor kalles han da også for “forføreren”. Han skal med list og løgn forføre “dem som bor på jorden.” “All jorden undret seg og fulgte dyret,” heter det i Åp 13,3. Der finner vi også den siste uhyggelige tittel på ham: “dyret”. Det dyriske har da fått fullstendig makt i menneskeheten og i den personen som representerer denne.

34 tanker om “Mener 6 juni 2016 vil bli Antikrists dag- Hevder Obama er Antikrist som vil lede verden inn i tredje verdenskrig

 1. Hei

  Dette tallet har jeg båret på i noen år.Tallet 616. 1606. 1616 har gått igjen hos meg mange ganger daglige har disse tallene dukket opp på de mest utenkelige steder. Hva om ikke dyrets merke er 666, men 616. Dette tallet har fått meg til å undre. For når man leser åpenbaringen, om dyrets merke så sier Johannes forstå det den som forstår dette, Når Han sier hva tallet på dyrets merke er. At Antikrist dukker opp og som åpenbares den 16.06 er ikke en ny tanke for meg, siden disse tallene til stadig har dukket opp , så har jeg bedt om betydningen av disse tallene. Jeg vet at det vil skje noe i dette årstallet og at det er i juni. 2016. men den andre tanken er at dyrets merke ikke er 666 , men 616. Hvem er det da som dukker opp som antikrist med dette tallet 616. Skal det komme en som fremdeles ikke har vert så mye fremme i søkelyset, men som er kjent, og som er godt likt.Dette er bare tanker jeg har båret på i den siste tiden. er det noen andre som har fått noe lignende? at tallet til dyret kan være 616?

  mvh
  Rune

  • Hei Rune. Jeg er ikke ukjent med dette med 616 kontra 666. Jeg tror likevel når vi siterer fra Guds ord gjør klokt i å holde oss til den alment aksepterte teksten som anvender 666. Hvis man ser på teksten i Skriften omkring dette med dyrets merke, står det: Åp 13,16-18 Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. 18 Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.
   Ser ut som dette fremtidige systemet innebærer at man enten har dyrets merke, dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

   Det blir tøffe tider for menneskeheten som vil unngå systemet. Med andre ord står menneskene overfor tre valg: Man kan enten bære dyrets merke i pannen eller høyre hånd, eller og dyrets navn eller tredje valg dyrets tall.

   Hva tenker du om dette? Ser ut til å være noe trefoldig her. Jeg holder også på med å se på ideen om at Antikrist vil være fra den muslimske religion. Uansett er det spennende tider vi lever i og viktig å ha åndens øyne og ører åpne..for å se tidens tegn.

   Hvis man ser litt på You Tube er det mange som nå fremmer budskapet: Jesus kommer snart.. og uansett om Antikrist skulle dukke opp før Jesus henter bruden er det likevel Kristus vi venter på: Apostelen Paulus som selv forkynte Jesu komme og bortrykkelsen anmoder likevel Guds folk til å være våkne og tenkende:

   2 Tess 2,3-12 La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme og Den Lovløse komme til syne, han som ender i fortapelse.
   [Den Lovløse: Antikrist. Se 1 Joh 2, 18. 22.]

   4 Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud.

   5 Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere?

   6 Dere vet også hva som nå holder igjen, slik at han først står fram når tiden er inne. 7 Lovløshetens hemmelighet er alt virksom med sin kraft, men han som ennå holder igjen, må først bli tatt bort. 8 Da skal Den Lovløse komme til syne. Men den dagen Herren Jesus kommer i sin herlighet, skal han utrydde ham med pusten fra sin munn og tilintetgjøre ham.

   9 Når Den Lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan, og han opptrer med stor makt og med under og falske tegn.

   10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. 11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som virker i dem så de tror løgnen.

   12 Og slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde på sannheten, men hadde sin glede i uretten.

 2. Hei

  Fant dette på en nettside.på Haralds strø tanker.

  Dersom man skriver Kaisar Næron, gresk for Keiser Nero, med hebraiske bokstaver får man קסר נרון (QSR NRWN), det gir tallverdiene 100+60+200+50+200+6+50=666.

  Vi tar det en gang til: Dersom man skriver Kaisar Næron, gresk for Keiser Nero, med hebraiske bokstaver får man קסר נרון (QSR NRWN), det gir tallverdiene 100+60+200+50+200+6+50=666.

  Med andre ord: «Dyret fra havet» i Åpenbaringen 13 er en beskrivelse av den romerske keiseren Nero, som regjerte i årene 54-68.

  Og om du ikke er overbevist av denne elegante gematria-løsningen, kan jeg tilføye at det finnes en godt attestert tekstkritisk variant (altså ett eller flere gamle greske bibelmanuskripter) som påstår at dyrets tall er 616. Hvordan kan det ha seg at en slik tilsynelatense korrumpert tekst ble kopiert og tatt vare på i flere eksemplarer? Jo, dersom man skriver den latinske utgaven Cæsar Nero på hebraisk, קסר נרו (QSR NRW) får vi summen 616. Samme navn, to skrivemåter, to tall – som begge er attestert i bibelmanuskriptene.

  Med andre ord: Verdien 666 viser til navnet Keiser Nero på gresk. Verdien 616 viser på sin side til navnet Keiser Nero på latin. Uansett språkvariant virker det som om referansen er en og den samme. Enkelt og elegant, spør du meg.

  Kaisar eller Cæsar burde strengt tatt hett קיסר (QYSR) på hebraisk. Men nettopp formen קסר (QSR) er kjent fra Dødehavsrullene, så dette kan ha vært en «klammeform» som ikke ville blitt oppfattet som helt u-plausibel av datidens lesere.

  Utregningen over forutsetter at Johannes kodet navnet på en latinsk keiser med hebraiske bokstaver etter dets greske skrivemåte. Dette kan virke unødig komplisert. Men seeren Johannes brukte hebreernes tradisjoner og bildespråk for å beskrive den latinske keiserens framferd, og han skrev på gresk språk. Det kan forklare trespråkligheten i koden han bruker. En annen og faktisk ikke helt usannsynlig mulighet er at Åpenbaringsboka rett og slett kan ha vært forfattet på hebraisk, og at den versjonen vi har bevart på gresk er en tidlig oversettelse. Det vil også forklare den utstrakte bruken av hebraismer – greske setninger formulert med hebraisk ordstilling og i tråd med hebraisk grammatikk – i skriftet.

  I tillegg kan vi føye til at dersom du skriver det greske ordet for «dyr», altså «thærion», med hebraiske bokstaver så gir dette tallverdien תריון (TRYWN) =400+200+10+6+50=666. Det er godt mulig at dette er ment som en kodenøkkel som skal fortelle leseren at det er nettopp hebraiske bokstaver som skal brukes når dyret skal identifiseres. Sett igjennom våre postmoderne lesebriller kan slike sammenhenger virke lite åpenbare (sic!), men så driver vi ikke så innmari mye med gematria lenger heller.

  Styrken med en forklaring som knytter sammen tallet 666/616 med Nero er at myten om den «tilbakevendende Nero» helt tydelig ligger under i skildringene av dyret i Åp 13 og 17. Min personlige mening er at ovennevnte utregning får de ulike bitene til å falle pent på plass ved siden av hverandre.

  Ganske interessant.

  MVH
  RUNE

 3. Jeg tenker av og til på dette med antikrist jeg også. Men jeg innser at hvem han er betyr langt mindre enn hvordan den antikristelige ånden påvirker meg. Bare i min levetid har millioner av kristne blitt frafalne, men de fleste er seg ikke dette bevisst selv. De mister bare gradevis bevisstheten om hva som er synd og gudsfrykt byttes ut med liberale almennreligiøse forestillinger. Og new-age-bølgen med all sin nyreligiøsitet har blitt så omfattende at det å snakke om “sekter” har blitt helt urellevant. Den har blandet seg inn over alt.

  Og faktisk er det vel dette som gjør at antikrist vil få så stor makt. Antikrists vei til makten går gjennom påvirkning av det som skjer inne i de kristnes hoder. Og når Den Hellige Ånd trekker seg ut kommer antikrists ånd inn.

  Mange er likegyldig og tenker at det går nok greit. Noen venter på opprykkelsen og andre tenker at de snart vil være i tusenårsriket. Men rent historisk og ut fra det som skjer den dag i dag vet jeg at man bør være forberedt på både det ene og det andre. Ting mange i norge knapt ville tenke seg muligheten av.

 4. Torstein. Et hypotetisk spørsmål. George Bush er 68 år gammel, født den 6 juli 1946 og hadde her i Norge dersom han bodde her, mottatt alderspensjon fra folketrygden. Hva vil din teori være dersom CNN kunne melde. “tidligere president George Bush avled i dag med døden etter hjertestans. Er du åpen for ideen at Jeb Bush som er født i 1953 kan være den tredje Bush?

 5. Hei søkelyset

  Man må prøve det som kommer av visdom, om det er noe i det man får, så vil det vise seg i det sanne lyset. For det er mange teorier om dyrets merke, noen mener det handler om chipen som gjerne vil bli innført i vårt system , som betalings middel, og etc. som først vil innføre res igjennom helse vesenet.slik at det blir lettere å få dette inn via det økonomiske delen også, som en betalings ordning.

  Ja frafallet er allerede i gang,det blir og har blitt et større skille mellom teologene og den Bibel troende i dag, og større vil det bli, når man leker seg og bygger broer mellom religionene, og når budskapet blir utvasket av løgner. men jeg fikk sendt en snut fra en søster, som jeg syntes var interessant.som jeg gjerne vil dele. siden du også har din interesse av dyret merke og hvor det måtte befinne seg, slik du nevnte at det gjerne ville komme fra muslimene, og det er ikke utenkelig

  .blob:http%3A//www.youtube.com/190422b8-4bfa-4b21-96bd-a5b4fecc83eb

  blob:http%3A//www.youtube.com/190422b8-4bfa-4b21-96bd-a5b4fecc83eb

  mvh
  Rune

 6. For meg virker det forholdsvis uinteressant hvem som er eller blir antikrist. Det eneste som er interessant er hvorfor han kommer.

  Noe av det vi kan lære av GT er at det ikke var Israels fiender som var problemet for datidens menighet. Problemet var Isralittenes frafall og at Gud selv sørget for at de fikk erfare konsekvensen av deres synder.

  Mens folk diskuterer antikrist forfaller kristenheten mer og mer. Det man heller burde diskutere er hva som skjer med “kristenheten”.

  Antar antikrist vil ha noe til felles med Hitler. Det var mange som forsto at han ville bli et problem. Men ingen gjorde noe før det var for sent. I tyskland var gud avsatt og de som hadde penger og makt var bare opptatt av sine egne meninger og interesser. Hitler manipulerte og overbeviste millioner av mennesker om at han ville gjøre tyskland til noe stort.

  Når tiden kom var det ikke Hitler som var problemet. Men alle de som tjente ham. De som valgte å gjøre urett bare fordi de trodde det ville tjene en “stor sak”.

  Det som antagelig er det viktigste symptomet på et sosialt system i alvorlig fare er at folk flest kan tenke seg å følge ordre selv om det forstår at det de gjør er galt. Da er det ikke noen grenser for hva en ond leder kan få til. Og slik tror jeg det er i ferd med å bli.

 7. “Gud vil gjera det same no i endetida med folket Sitt – Israel.”

  Jeg er litt usikker på dette men tror hedningene har langt mer å frykte. Jødene har lidd gjennom to tusen år og i dag henger dommen over folkeslagene. De har fått sin sjanse akkurat som jødene fikk i det gamle Israel. Men i dag har store deler av kristenheten falt fra og resten ser ut til å befinne seg på kanten av et stup.

  Ser ikke lyst på fremtiden. Norge har ikke mye å rose seg av.

 8. Noen spørsmål jeg stiller meg:

  Kan man si at det å tape et presidentvalg er det samme som å “falle” eller bli “dødelig såret”? Havner de forhenværende presidentene i “avgrunnen”? For dyret skal jo komme opp fra avgrunnen.

  Det som står i Joh åp 17, hvor dyret omtales, fortsetter med å fortelle om “lammets bryllup”. Dette skal vel finne sted etter Tusenårsriket?

  Hvorfor skrives det så lite om det så lite om krisetiden som skal finne sted etter Tusenårsriket? Sannsynligvis er denne langt mer spektakulær enn det vi vil få se under antikrist. Det beskrives jo som et totalt sammenbrudd med jordklodens undergang etter tusen år med bare fred!

  Og til slutt. Finnes det noe ellers i teksten som skulle forklare hvorfor samtalen mellom englen og Johannes i 17, 10 akkurat skulle tidfestes til “nine elleven”?
  Selv om episoden med tvillingtårnene var spesiell er den vel likevel bare en av veldig mange hendelser som har skjedd i striden mellom islam og resten av verden siden Mohammed etablerte begrepet jihad for sine tilhengere?

  Og i verdenshistorisk sammenheng er både nine-elleven og “krigen mot terrer” kun for en bagatell å regne.

 9. “Fyrst må du identifisera kven som er Babylon i Åp 17/18, så kan du prøva å forstå orda i Åp 17 om desse 7 personane.”

  “Sjøgen” er i hvert fall en by. Den har “kongemakt” over jordens konger og i denne byen blir det funnet spor etter alle som er blitt myrdet på jorden. Skulle tro det måtte være en gammel by?

  Kanskje den som er beskrevet i Joh åp 11, 8 ? Ut fra det jeg kan lese må det nødvendigvis være en by som skal eksistere ved slutten av Tusenårsriket, men da skal den utslettes for evig og alltid.

  Men hvilket av dyrene sitter sjøgen Babylon på? Det som steg opp av havet og ble dødelig såret med sverd, forsvant, og gjennoppsto, eller det siste dyret, som steg opp av jorden? Var det ikke dyret som steg opp av jorden som hadde tallet 666? Jeg trodde antikrist var det som beskrives som “et annet dyr” i 13, 11.

 10. Torstein, alt du kommer med er klipp og lim fra bibelen, matematikk, og menneskebud..Det er både trist og komisk å se hvor forført og langt ut på sidesporet du er fra Herren Jesus sin sunne lære. “NebBUSHcanezzar”?? Ha ha 🙂 Hvor kom du opp med noe så tåpelig? Du sier også vi ikke skal spise svin (som muslimene)..Mens Jesus sier “det som gjør mennesket urent er det som går UT AV MUNNEN, ikke det som går inn”..Du har regnet ut når 1000års riket begynner og vet at George Bush er antikrist. Og at man blir frelst ved gjerninger mener du også. (Stikk motsatt av hva bibelen og Herren Jesus sier)..Torstein, du er forført, og desverre under forbannelse. Alt du sier vitner om en meget forvirret mann.

 11. Langesæter skrev:
  “Esaias 66 seier tydeleg at svin-spising fører til fortaping.”

  Her er du inne på noe igjen som jeg lurer veldig på. Du regner deg åpenbart som jøde under moseloven. Men jeg kan rett og slett ikke en gang forestille meg muligheten for at du holder alle disse lovene og budene. Det ville i tilfelle vakt nasjonal oppsikt.

  Og ut fra dette lurer jeg på: Hvordan begrunner du at du må holde akkurat de budene du holder og ikke alle de andre som du ikke holder?

 12. Langesæter skrev:
  “I endetida vert verdas supermakt kalla Babylon(mystery). Ho har kongsmakt over dei andre nasjonane på kloden. Dei som har drive handel med henne er blitt rike.
  Heile Åp 18 handlar om dette.”
  ——–

  Men er det slik at alle undrer seg, som det står i Bibelen, fordi det babylonske riket har fått sitt banesår leget og blitt til USA?

  Eller hva er egentlig “det første dyret” før og etter banesåret? Og hva er det andre dyret? Det står jo at de har en nær forbindelse med hverandre alle tre.

  Jeg forstår ikke dette ut fra det du skriver.

 13. Enig i at mus er vemmelig mat. Selv katta vil ikke ha mus Torstein. Når det gjeld svin så liker jeg ikke det, men jeg minnes noe Peter opplevde: Apg 10,11-16 Han så at himmelen hadde åpnet seg, og at noe dalte ned; det så ut som en stor duk som ble senket ned mot jorden etter de fire hjørnene.

  12 I den var alle slags dyr som lever på jorden, firbente, krypdyr og himmelens fugler. 13 Og en røst talte til ham: “Peter, ta for deg, slakt og spis.” 14 Men Peter svarte: “Det kan jeg ikke, Herre. For jeg har aldri spist noe vanhellig og urent.”
  <3 Mos 11; Esek 4, 14>
  15 For annen gang talte røsten til ham: “Det som Gud har sagt er rent, må ikke du kalle urent.” 16 Dette hendte tre ganger, og så ble duken tatt opp til himmelen igjen.

 14. Langesæter. Du går imot Jesus Kristus sine egne ord. Du er bare forvirret og besatt av dine menneskebud og regnestykker som bibelen advarer imot. Les hva Gud sier i sitt ord. Du lever under loven og er på sikker vei til fortapelse med egne gjerninger som din rettferdighet.. Kom til Jesus, Omvend deg og bli født på ny.

  Matteus 15:9-11

  “Men de dyrker meg forgjeves idet de kommer med lærdommer som er menneskebud. Og han kalte folket til seg og sa til dem: Hør og forstå! Ikke det som kommer inn gjennom munnen, gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.”

  Apostlenes gjerninger 10:11-15

  “Han ser himmelen åpnet, og noe som kommer dalende ned. Det så ut som en stor linduk som ble senket ned på jorden etter de fire hjørnene. På den var det alle slags firføtte dyr og jordens kryp og himmelens fugler. Og en røst kom til ham: Stå opp, Peter, slakt og et! Men Peter svarte: På ingen måte, Herre! Aldri har jeg spist noe vanhellig eller urent. Og en røst kom igjen til ham, for andre gang: Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent.”

 15. Jeg kan tenke meg noe mer vemmelig en juleribba ja. Fritert mus eller kokt rotte,
  Gjennom Paulus har slangen lykkast i å få dei kristne til å putta i seg alt slags svineri.
  ———————————————————————————————-
  Apg 15,28-31 For den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge nogen annen tyngsel på eder enn disse nødvendige ting: 29 at I avholder eder fra avgudsoffer og blod og det som er kvalt, og hor; dersom I vokter eder for disse ting, vil det gå eder vel. Lev vel! 30 Da nu disse var sendt avsted, kom de til Antiokia, og de samlet hele menigheten og gav dem brevet. 31 Da de hadde lest det, blev de glade over trøsten de fikk.

  Matt 15,11 Ikke det som kommer inn i munnen, gjør mennesket urent; men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.
  Mark 7,15 Det er intet utenfor mennesket som kan gjøre ham uren når det kommer inn i ham; men det som går ut av mennesket, det er det som gjør mennesket urent.
  Mark 7,18-23 Og han sa til dem: Er da også I så uforstandige? Skjønner I ikke at intet som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre ham uren? 19 Det kommer jo ikke inn i hans hjerte, mere bare i hans buk, og går ut den naturlige vei, hvorved all mat blir renset. 20 Men han sa: Det som går ut av mennesket, det er det som gjør mennesket urent. 21 For innenfra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker: utukt, tyveri, mord, 22 hor, havesyke, ondskap, svik, skamløshet, ondt øie, bespottelse, overmot, uforstand. 23 Alle disse onde ting kommer ut innenfra og gjør mennesket urent.

 16. Torstein, at Jesus her snakker om mat er underforstått i teksten: 19 Det kommer jo ikke inn i hans hjerte, men bare i hans buk, og går ut den naturlige vei, hvorved all mat blir renset.

  Slik jeg leser tekstene snakker Jesus her enn langt mer enn å vaske hendene før man spiser. Å vaske hendene før man tar på maten er faktisk rent fornuftig rent hygienisk og spesielt i datiden da mye mat ble spist uten bestikk. Jeg vasker alltid hendene grundig dersom jeg eter på restauranter som ikke tilbyr bestikk, Mac Donald etc

 17. Langesæter skrev:
  svin er vemmeleg mat.

  Yeshua er heilt klar på at dei 10 boda ikkje skal forandrast eller forsvinna.
  Dei gjeld for alle.
  —————–

  Hvilket av de ti bud forbyr svinekjøtt?

  Eventuellt, hvis du plukker ut et og annet fra moseloven, hvorfor går man fortapt hvis man bryter noen få av budene men ganske greit kan bryte alle de andre?

  Regner selvsagt ikke med at du kan svare på dette. Du gjør som så mange andre religionsskapere opp gjennom historien. Først bestemmer du deg for hva du vil tro, og så plukker du ut passende bibelvers som kan “dokumentere” dette.

  Jeg har noen ganger snakket med jehovas vitner. Det tar litt tid før man får stengt dem opp i et hjørne, men det går som regel. Det de gjør da er å henvise til “de eldste”. De som alltid forvalter “den fulle sannhet”. Selv om denne har variert hele tiden. Dette forstår de, men bryr seg ikke om det. Det viktigste for dem er nemlig å forsvare sin egen religion. De har investert så mye penger og tid i denne at de ikke for noen pris kan tenke seg å stille spørsmål ved den. Det er slik sekter består.

 18. Torstein. Hele Loven er oppfylt I Jesus. Han oppfylte alt loven krever slik at vi ikke lenger skulle være bundet under seremonielle lover, mat bud og gjerninger for å tilfredsstille Gud (slik som du fortsatt er bundet under) Dette var lover og bud for jødene, og som ikke er påkrevd av oss. Det Gud krever av alle mennesker er at de omvender seg fra sin synd og tror på hans Sønn og det han har gjort på Golgata kors. Det ville holdt til frelse for deg også Torstein. Igjen sier jeg det: Jesus oppfylte loven fordi du og jeg ikke er o stand til det. Etter at steintavlene ble gitt til Moses, hva ser du? Jo er ulydig folk. Hvorfor? Fordi lovens krav er umulig for mennesket, viser oss vår synd, viser Guds Hellighet, knuser oss og leder oss til kristus Jesus som vår stedfortreder.

 19. Dette er slik bibelen taler om disse ting Torstein. Ingen har noen gang holdt loven, kun Kristus. Jødene ville ikke innse at frelse er ved tro og nåde, og prøvde derfor å legge lovens krav også på de kristne(slik du gjør). Som jeg har sagt før, holder du ikke alle lover perfekt i ditt hjerte går du fortapt. Kom derfor til Jesus. Han er ditt eneste håp.

  Apostlenes gjerninger 15:10-11

  “Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke som verken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde, på samme måte som de.”

 20. Mye av sin tid brukte Jesus på å vise at Fariseernes lov lære var falsk og ødela mennesket. Det er nettopp slik fariseerne tenkte og påla andre at de skulle leve du gjør. Du prøver å tre lovens krav over mennesker for at de skal bli frelst. Nøyaktig det Jesus hehe tiden gikk i rette med. Ser du virkelig ikke dette Torstein? Du forsvarer bibelens falske lærere Fariseerne, og går imot Jesus.

  Apostlenes gjerninger 15:5

  “Men det reiste seg noen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen, og de sa: De må bli omskåret, og en må pålegge dem å holde Mose lov.”

  Dette er motsatt av hva Jesus lærte, man kunne og kan kun bli frelst ved tro.

 21. Torstein, problemet er at du ikke forstår lovens hensikt, og evangeliets hensikt. Du forstår ikke Guds frelsesplan med mennesket fordi hjertet ditt er forherdet og sløret dekker for dine øyne. Gud er Hellig, og det samme er hans lov. En syndig tanke eller fornemmelse av noe annet enn total perfeksjon i ord, tanke, og gjerning, gjør at mennesket blir dømt og kastet i fortapelsen. Budet sier “du skal ikke stjele”, men har du bare tenkt tanken på å stjele er du uren og syndig i Guds øyne. Altså, Loven må oppfylles med hjertet. Uten synd selv i tankene. Dette gjorde Jesus, fordi ingen andre kan dette, dette er hans stedfortreder gjerning, sammen med synbæringen på korset og oppstandelsen..Tro alene på dette bringer forsoning og fred med Den Hellige Gud. Det du tror på gjør deg til en fariseer, som hater Jesus, hater hans gjerning og legger lit il sin egen fromhet og gjerning for å oppnå frelse og forsoning med Gud. Men du bommer, du er en fortapt synder Torstein, som djevelen har lurt bort fra bibelen, akkurat slik han prøver på: “Har Gud virkelig sagt?”..Du har falt langt inn i dette. Slangen har lurt deg til å stole på din egen rettferdighet og lydighet, istedet for Kristi rettferdighet og lydighet. Du vil møte Jesus som dommer, ikke frelser slik du holder på. Dine regnestykker og menneskebud, samt alle dine referanser fra andre bøker enn bibelen, og i tillegg åpenbaringer fra menn som påstår at de skal gjenreise templet fordi Gud har sagt det, viser at du er totalt i din egen verden. Den verden fører til fortapelse. Snu nå Torstein mens du kan.

 22. Slik taler Jesus om dette, han viser hva og hvordan loven skal følges og hvor uoppnåelig dette er…Hvordan går det med deg Torstein i møte med disse ordene? Eller Lyver Jesus Guds Sønn?

  Matteus 5:21-22

  “Dere har hørt det er sagt til de gamle: Du skal ikke slå i hjel, men den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere: Den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for Rådet. Og den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvetes ild.”

  Matteus 5:27-28

  “Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet! Men jeg sier dere: Hver den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte.”

  Matteus 5:38-39

  “Dere har hørt det er sagt: Øye for øye, og tann for tann! Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør det onde mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.”

  Matteus 5:43-45

  “Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende! Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige.”

 23. Torstein, Gud spør ikke etter noe som helst slikt. Det eneste som teller er om man er blitt rettferdiggjort ved tro på Guds Sønn. Ikke om man har holdt sabbaten. Du snakker som en sann egenrettferdig fariseer. Loven følges som frukt av frelsen, ikke som krav til frelse. Tro alene på Jesus holder for frelse. Hør hva Herren sier:

  Johannes 5:24

  “Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Han kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.”

  Johannes 3:36

  “Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.”

  Og her kan du høre hva Herren sier om din egen rettferdighet Torstein. Lykke til. Det trenger du. Du som forkaster Guds nåde og legger lit til deg selv.

  Jesaja 64:5

  “Vi ble som den urene alle sammen. All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Som løvet visnet vi alle sammen, og som vinden førte våre misgjerninger oss bort.”

 24. Kjære deg, forstår du ikke norsk Torstein? Beviset på en sann omvendelse og frelse er lydighet. Jeg er jo ikke uenig I det? Du mener derimot at lydighet fører til frelse. Dette sier ikke Jesus. Den rike unge mannen får loven servert av Jesus nettopp for å vise ham at Guds krav er umulig..Derfor kom Jesus. Si meg, tror du evangeliene også er falske? Jesus sier jo gang på gang “Din tro har frelst deg”..

 25. Langesæter skrev:
  “Det er ikkje riktig.
  Gjennom heile Skrifta seier Gud at menneska KAN halda Guds lov.”
  ———–

  Synd har ikke bare noe å gjøre med hva man KAN, men hva man VIL.

  Kan du ikke fortelle litt om hvordan du følger alle de andre påbudene i moseloven også? Det er jo veldig mange av dem. F.eks om duskene moseloven påbyr at man syr på klærne. Eller loven om at de som dyrker jorden ikke skal høste langs kantene, låne ut til de som trenger uten rente og ettergivelse av gjeld, ikke spise blekksprut eller fisk uten skjell osv osv osv. Du overholder vel alle disse?

  Opp gjennom årene har jeg lagt merke til at det ofte er to måter å lese Bibelen på. Noen har bestemt seg for ett eller annet og prøver kun å finne dekning for dette. De ser bare sine egne “forklaringer” når de leser i Bibelen. Alt de kan bruke holdes frem som “ugjendrivelige bevis” for disse og det som ikke passer må enten være helt feil eller helt uforståelig, og da blir det bare oversett.

  Andre bare leser Bibelen og trekker ikke konklusjoner som de ikke er sikre på. De vet hva Bibelen sier om falske profeter.

  En ganske kjent bibellærer sa en gang noe veldig interessant. Hvis det var noe i Bibelen han ikke kunne forklare på en enkel måte, så hadde han ikke forstått det. Det han ikke sa var at det også er mulig å forklare noe man ikke forstår på en enkel måte. F.eks sa han selv at Tusenårsriket bare var en dag, “for tusen år for Gud var som en dag og omvendt”. Forklaringstrikset her var å overse at Bibelen faktisk er skrevet for mennesker og konsekvensen av hans påstand ville vært at ingen tidsangivelser i Bibelen hadde noen mening for folk flest.

  Det står at et av dyrets hoder blir dødelig såret med sverd, blir borte, livner til igjen og kommer opp fra avgrunnen for å forføre menneskene. Og dyret, som har syv hoder er selv ett av dem. Dette hodet/dyret skal gå til krig mot de hellige og vinne over dem.

  “Det andre dyret”, det som skal komme opp av jorden og ha tallet 666, skal bruke det første dyrets makt, etter oppdrag fra dette, for å få alle til å tilbe det første dyret. Blant annet ved å blåse liv i dyrets bilde og drepe alle som ikke vil tilbe det eller ta dyrets merke.

  Hvem er “dødelig såret av sverd” eller befinner seg i “avgrunnen”. For det skal være et dyr som blir kastet ned i avgrunnen og som skal komme opp derfra igjen. Hvem er antikrist? Hodet som ble dødelig såret eller kanskje ett av hornene på “det andre dyret”? Det som skal drepe alle som ikke vil tilbe dyrets bilde.

  Til dags dato har jeg ikke fått noen troverdige forklaringer på dette. Men tror det finnes en del falske profeter, som Jesus advarte mot, som bare lager sine egne forklaringer. Uansett om Gud åpenbarer noe for dem eller ikke holder de på til de synes de har funnet en rimelig bara forklaring. Typisk for slike forklaringer er at de alltid fortolker mest mulig av de bibelske profetiene inn i samtiden. Og selvsagt blir altid “antikrist avslørt” ved å peke ut en eller annen passende syndebukk.

  Historien viser at hele verden kan bli snudd opp ned på få år, men dette tar ingen høyde for. For da blir det ikke så interessant å lage forklaringer.

  Ved utbruddet av 2.VK f.eks var det tilsynelatende bare rene tilfeldigheter som hindret Hitler i å bli verdensdiktator sammen med sine alierte. Hadde han blitt det så kan man lett tenke seg hvordan hele verden hadde blitt totalt ugjennkjennelig i løpet av svært kort tid.

  Det verden kan stå ovenfor i dag er kombinasjonen av krig, økonomisk sammenbrudd, bølger av terror, global sultkatastrofe og nye sykdomsepidemier. Nasjoner kan gå i fullstendig oppløsning på kort tid og en verdenshersker kan komme til makten på rekordtid.

 26. Her har du fundamentet i sann tro..

  Filipperne 3:8-9

  “Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen.”

 27. Torstein, Peter likestiller Paulus sine brev med resten av skriften. Legg bort disse konspirasjonsteoriene nå Torstein,og bli en kristen. Bekjenn din synd ovenfor Herren,Omvend deg og ta imot nåden. Det er eneste vei til Faderen. Da blir du opptatt av Jesus og hans nåde og frelsesverk til fortapte syndere. Det er det du trenger.

  2 Peter 3:15-16

  “og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang.”

 28. Hvilken begrunnelse bruker du ved å påstå at Paulus har skrevet Peter sine brev? Hvor har du dette fra? Du legger ut videoklipp og skriv fra mennesker som absolutt ikke er inspirert av Ånden? Peter sier ikke annet enn hva skriften selv sier.

  Sefanja 1:18

  “Verken deres sølv eller deres gull skal kunne berge dem på Herrens vredes dag. Ved hans nidkjærhets ild skal hele jorden bli fortært. For han vil gjøre ende, ja, brått gjøre ende på alle dem som bor på jorden.”

Det er stengt for kommentarer.