Bekymring over økt offentlig motstand mot gateforkynnelse og evangelisering

Britisk politi oppfordrer offentligheten til å filme gateforkynnerne dersom de fremsetter evangeliske utsagn som virker frastøtende for folk flest

London-police-officersMike Overd som har vært en gateevangelist i mer enn fem år i britiske byer ble i forrige uke innkalt til Taunton politistasjon for avhør etter at politiet hadde mottatt seks klager på hans forkynnelse i byens sentrum. I følge Mike skal bakgrunnen for at han ble innkalt til politiavhør ha vært at for noen måneder siden hadde en politisersjant oppfordret lokale næringsdrivende til å bruke mobiltelefoner for å ta opp på video forkynnelse som kan virke støtende og den britiske forkynneren forteller at han etter dette har følt seg trakassert.

Såkalte “Streetpreachers” eller gateevangelister  er blant de første som får kjenne på den økende kristendomsfiendtligheten som preger den vestlige kultur. Både i Europa, USA og Australia er det sterke krefter som nå motarbeider kristen forkynnelse og mange opplever at det er høyere toleranse for islam enn for bibelsk kristendom. Både i Storbritannia, USA og Australia har kristne gateforkynnere blitt arrestert samtidig som lokale myndigheter innfører restriksjoner på kristen forkynnelse. Mike Overd som har prekt Guds ord på gaten siden 2009 kan fortelle at politimannen som hadde oppfordret lokale næringsdrivende til å filme ham, også har gått ut på tv og i lokale aviser og oppfordret folk til å filme ham for å “bevise” at hans forkynnelse er støtende. “Det er åpenbart at denne politimannen er fast bestemt på å forhindre meg fra å forkynne evangeliet, -og dette er et utidig angrep på ytringsfriheten,” sier den britiske gateforkynneren. Mike har selv tatt opp sin gateforkynnelse på video for å bevise at han ikke gjør noe galt, og under avhøret gav han politiet sine egne filmopptak på to DVDer som dekket hendelsene han er under etterforskning for.

Forkynner de evangeliske sannheter

“Det jeg gjør er å forkynne de evangeliske sannhetene fordi jeg kjenner meg tvunget til det (1.Kor.9,16) og når jeg ser en stor gruppe mennesker samlet føler jeg meg tvunget til å proklamere de gode nyheter som evangeliet er,” sier Mike Overd som har evangelisert i Glasgow, Sheffield, Manchester og fortiden i Taunton som er i nærheten av der han og hans kone bor. “Min forkynnelse er utfordrende fordi jeg omtaler synden som det den er, og jeg bruker en liten forsterker som henger rundt halsen på meg slik at jeg skal bli hørt og jeg trenger ikke rope høyt,” forklarer den britiske forkynneren. “De seks klagene som er rettet mot meg er fullstendig tåpelige med klagere som ikke er i stand til huske hva som er sagt eller som har glemt når de påståtte støtende utsagn hadde skjedd. “Det er oppsiktsvekkende at politiet forsøker å gjøre det ulovlig å forkynne evangeliet på gatene våre fordi evangeliet av og til konfronterer synderen med sannheten,” sier Mike Overd videre. “De er også feil når en politisersjant går ut og oppfordrer næringsdrivende til å filme min forkynnelse for å finne bevis for at min forkynnelse er støtende, og det er også galt når politi går ut på tv og gjennom pressen oppfordrer folk til å filme bevis for mulig støtende forkynnelse,” sier forkynneren som får juridisk hjelp av “Christian Legal Centre”. (Videoen er fra David Sesters gateforkynnelse til en gruppe ungdommer i Geelong Australia)

https://www.youtube.com/watch?v=W9PqtPLl6jY&list=UUkKpuAqf-yAQ1uYHa3pI-3giframewidth=570height=340src=//www.youtube.com/embed/W9PqtPLl6jYframeborder=0allowfullscreen/iframe

Støtende å forkynne at Jesus er eneste vei til frelse

Å konfrontere synderen med hans/hennes synd er ikke uvant i kristne sammenhenger. Dette har blitt gjort i forkynnelsen i snart 2000 år og resultatet har vært mennesker som finner frelse og forsoning i troen på den oppstandne Herre og Frelser. I vår tid hvor samfunnet i stadig større grad er blitt avkristnet finnes det flere og flere mennesker som finner mye i den kristne tro støtende og intolerant. Et eksempel på et slikt støtende og intolerant uttrykk kan være dette: “Og det er ikke frelse i noen annen; for det er heller ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.” (Apg 4,12) eller “Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette,” (1 Kor 6,9)

Én tanke om “Bekymring over økt offentlig motstand mot gateforkynnelse og evangelisering

 1. Dette er vel noe som nesten alltid skjer. Misjonærer møter ofte stor motstand når de møter kulturer preget av okultisme ol. Og kristendommen møter ofte stor motstand når den over lengre tid har blitt svekket og blitt erstattet av liberalisme og mange andre ting. Da vil den alltid svi som salt i såret.

  Det jeg lurer mest på er hvorfor kristne land avkristnes. Jeg tror ikke avkristningen eller generell antikristelighet er en “kraft” i seg selv. Det er noe som bare slipper til etter hvert som kristendommen svekkes og forvitrer. Det fyller opp tomrommet på samme måte som når vann trenger inn i en båt som er lekk.

  Og hvorfor forvitrer kristnedommen?

  Tror outsidere som har lest Bibelen noen ganger forstår dette godt. Ikke så lett å se likheten mellom “urmenigheten” og dagens virksomheter.

  For en del år siden hørte jeg en pastor reklamere veldig for alfakurs. Dette kurset var utviklet gjennom mange år med tanke på at folk skulle få en possitivt opplevelse av kristen tro. Etter å ha lest litt om hva kurset gikk ut på spurte jeg den samme pastoren om hvorfor ikke trossamfunnet hans hadde lært noe av dette. Da ble han stram i maska. For dette var nok enda en som likte å stå på talerstolen og snakke og snakke og snakke og snakke……

  Og når han hadde snakket seg mett ville han gjerne hjem og slappe av.

  Men han skjønte veldig godt hva jeg mente.
  Spesiellt de unge faller lett ut av den ensidige snakke-og-høre-kristendommen. Og det er vel det som har skjedd. Det er visst snart mest eldre mennesker igjen.

  Det var litt slik for litt over 200 år siden også. Da dukket det opp en gatepredikant i norge som også møtte utrolig mye motstand. Han fikk nok oppslutning til at kristendommen overlevde. Spørsmålet er om det vil skje igjen.

Det er stengt for kommentarer.