Ukrainske Patriark Filaret: Russlands president Vladimir Putin er under innflytelse av Satan

Ledende ukrainsk patriark ut mot Vladimir Putin som sammenlignes med Kain og Judas Iskariot

“President Vladimir Putin er under Satans forbannelse og vil møte evig fordømmelse patriarkdersom han ikke omvender seg,” sa en ledende ukrainsk patriark i en usedvanlig krass uttalelse som ensidig la skylden på den russiske leder for krigen i Ukraina. Patriark Filaret som er overhode for den ortodokse kirke i Kiev  brøt med Moskva i 1992 etter at Sovjetunionen kollapset og erklæringen av Ukrainas uavhengighet. Den ortodokse kirke i Ukraina er en rival til patriarken i Moskva som er nært forbundet med Putin. Den ortodokse ukrainske kirke støtter sterkt opp om Ukrainas selvstendighet og Kievs kamp for å bekjempe separatistene i Øst-Ukraina.

Det er med beklagelse jeg nå må proklamere offentlig at blant verdens ledere, har det stått frem en ny Kain, ikke gjennom hans navn, men gjennom hans gjerninger, sa den putin-angryukrainske patriarken som dermed sammenligner Vladimir Putin med den bibelske skikkelsen Kain som slo ihjel sin bror Abel. På samme måte som med historiens første brodermord (da Kain slo ihjel sin bror Abel) viser gjerningene at denne herskeren (Putin) har falt for Satans handlinger. “Fra de hellige skrifter, kjenner vi at de to store syndene, mord og løgn står i nær forbindelse med hverandre, og den som råder over og inspirerer til slike handlinger er djevelen. -Derfor er det slik at alle som lever i disse syndene, i følge vår frelser -har djevelen til far og Putins far er djevelen fordi han gjør sin fars gjerninger,” heter det i uttalelsen fra den ukrainske patriarken som viser til en tekst i evangeliet. “Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre hva deres far lyster; han var en manndraper fra begynnelsen og står ikke i sannheten; for sannhet er ikke i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. (Joh.8,44). “Mye makt er gitt til denne herskeren, men både vi og hele verden er vitne til det faktum at bruker sin makt, ikke til det gode, men det onde,” heter det videre i uttalelsen som er rettet mot Putin.

Sprer løgn og hat mot det ukrainske folk

Det er etter hans ordre at media i hans eget land, dag og natt og på mange språk sprer kyniske løgner om Ukraina, sår fiendskap i mot det ukrainske folk og mot vårt ønske om å være selvstendige og gjenreise vår egen uavhengige stat. Disse løgner fremprovoserer blodsutgytelse og mord i Donbass. Uten å blunke lyver han for alt og alle, han organiserer og sender mordere inn i vårt land, han sier det er en “intern konflikt” som han sier han ikke er involvert i, -men sender inn i Ukraina sine tropper. Han sier offentlig at disse (russiske) styrkene ikke er i Ukraina. Denne herskeren lyver kynisk og sier at hans land ikke er part i konflikten i Ukraina, samtidig som han gjør alt for å fyre opp under konflikten og vedlikeholde den. -Mange ofre er konsekvensene av hans handlinger. I de siste månedene er soldater blitt drept hver eneste dag og frivillige som beskytter Ukraina fra denne aggressive hersker, som ynder å kalle seg selv vår bror. Kampene har påvirket livene til millioner av sivile og titusener er blitt tvunget til flykte fra krigen, hundrevis er drept og byer og landsbygder er lagt i ruiner.

Å se dette, og som patriark og ansvarlig overfor Gud og for det ortodokse ukrainske folk, forsikrer jeg at den største skyld for alt dette hviler på den nevnte hersker og det står opp til ham og stanse denne blodsutgytelse og død, men på grunn av hans stolthet fortsetter han å forøke ondskapen. Han kaller seg selv en bror av det ukrainske folk, men når vi ser hans gjerninger er han i virkeligheten den nye Kain, som utgyter sin broders blod og fyller verden med sine løgner.

Derfor til dem som er fristet av løgner og spesielt til de ortodokse både i Ukraina og over hele verden, vil jeg minne om vår frelsers ord. ” Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver!  Av deres frukter skal I kjenne dem; kan en vel sanke vindruer av tornebusker eller fiken av tistler?  Således bærer hvert godt tre gode frukter, men det dårlige tre bærer onde frukter.  Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal I kjenne dem av deres frukter. (Matt. 7,15-20) “Men det ser ut som om han forblir døv overfor patriark-moskvaappeller og bare øker sin ondskap fordi Satan er fart inn i ham på samme måte som med Judas Iskariot. -Dine handlinger adskiller deg fra den ortodokse kirke og fra Gud og du har fordømt deg selv forferdelig ende og evig fortapelse i helvete – i den fremtidige verden,” heter det videre fra den ukrainske patriarken. “Alt det blod som ble utgytt etter din vilje og den ondskap gjort etter dine ordre, så vil din straff bli den straff som tilfaller løgnere og brodermorderen Kain -og den forbannelse evig fordømmelse betyr. -Dersom du ikke angrer, så vil Skriftens ord ble oppfylt på deg. Fra denne straff kan du kun bli reddet ved anger bekreftet av handlinger, og ikke av smigrende ord fra det kirkelige hierarki som er avhengig av deg og ledet av patriarken i landet du leder.

 

 

 

 

6 tanker om “Ukrainske Patriark Filaret: Russlands president Vladimir Putin er under innflytelse av Satan

 1. Langesæter said:
  “Den falske profet i Åp 13 markerer seg.”

  Hvordan kan du hele tiden plukke ut ting av NT når du påstår at boken er en forfalskning???

  Lenger ut i Åp 21.22 står det f.eks, stikk i strid med din mening:

  “Noen tempel så jeg ikke i byen, for Gud Herren Den Allmektige, og Lammet er dens tempel.”

 2. “Etter dei 1000 åra skal det ikkje finnast noko tempel.”

  Mente bestemt at du et sted skrev at templet skulle bygges opp og offertjenesen gjennopptas og for altid holdes i hevd. Men det er kanskje mulig dette stod på en av nettsidene du linker til. På disse sidene står det mye rart. Men også blandt disse plukker du ut ting som kan brukes.

  Men for å gjennta bare litt av alt det jeg ikke skjønner. Gud sier at jorden bare er en skammel for hans føtter. Og i Joh åp. står det at Gud skal være hos menneskene, han skal være deres tempel i det nye Jerusalem. Og du mener at menneskene skal bo på jorden til evig tid.

  Ser du ikke selv hvor utrolig vanskelig det er for andre å forstå hva du mener?

 3. Det er verdens enkleste sak og påstå noe når man ikke trenger å dokumentere det.

  Du unngår systematisk å svare på alle spørsmål om hvordan du siler ut det i NT som du kan bruke for å lage din nye religion. F.eks om Gud skal bo på jordkloden sammen med menneskesker av kjøtt og blod etter Tusenårsriket.

  Du har vel ikke en gang fortalt hvor i Bibelen det står at hedningene skal omskjæres og holde den gamle pakt. Ikke en gang det.

  Som sagt. Du har laget det en historie. Og for å underbygge denne velger du ut litt her og litt der og stryker resten. Etter å ha diskutert alle sider ved dette gjennom lengre tid har du blitt blind for alt annet enn det du selv mener. Du repeterer bare gamle urellevante argumenter i det uendelige for å “lyse opp” den egen teori.

  Det samme gjør jehovas vitner. Når de leser noe i Bibelen så er de forhåndsprogramert til å forstå hva det betyr. Man kan prøve å diskutere problemstillinger med dem, men man oppdager at med en gang de føler seg usikre så går de over i påstandsmodus. På samme måte som du påstår at absolutt alle kristen er bedratt av “skurken paulus” sier de at alle kristne er “djevelens barn”. På den måten “VET” de at de bare mååå “stå i mot” all argumentasjon som ikke passer deres “organisasjon”.

  Og etter mange år består ikke deres religion lenger i å studere Bibelen, slik de sier, men i å forsvare en vranglære. Og på samme måte som deg sier de at Bibelen er feil. Det må den være siden den ikke passer med deres meninger.

  De har forresten laget sin egen bibel.

  Kanskje dette hadde vært en ide for deg også? Du kunne byttet ut hele NT med “Langesæters åpenbaring”.

 4. Langesæter skrev:
  “Alle Paulus sine skrifter har eg kasta på søppelhaugen.”

  Jeg kan ikke annet enn å forstå at du har kastet hele NT og den nytestamentlige menigheten på søpplehaugen. Hvor i GT står det om dåpen f.eks? Hvorfor kom den?

  Langesæter skrev:
  “Der er romarbrevet med alle Paulus sine løgner.
  Der er Galatarbrevet med alle sine erstatningsteologiløgner.”

  I Romerbrevet skriver Paulus:
  Hvilket fortrinn har da jøden,eller hva gangn er det i omskjærelsen? Mye, på alle måter! Først og fremst at Guds ord ble betrodd dem. Men hva så om noen av dem har vist seg utro? Kan deres utroskap oppheve Guds troskap? Slett ikke!

  Veldig vanskelig for meg å forstå dine anklager mot Paulus.
  Det han beskriver er forskjellen på jødenes forhold til Gud i GT og hedningenes forhold til Gud etter at Jesus ble korsfestet og etter at Peter ble sendt til Kornelius.

  Langesæter skrev:
  “Matteus evg., Johannes evg., Juda brev, Johannes 1,2 og Joh Åp. stolar eg på.”

  Der vil du finne mange klare indikasjoner på at de frelste vil komme til Himmelen. Og ikke slik du sier, at Gud skal flytte ned på jordkloden og bo der til evig tid sammen med mennesker av kjøtt og blod.

  Langesæter skrev:
  “Det er Tanakh eller GT som er Guds ord slik Yeshua beskriv det.

  Omskjeringspakta slik den er nemnd i 1 Mosebok 17 kan ikkje eg sjå er avskaffa.
  Yeshua vart omskoren 8.dagen og han heldt sabbaten.”

  Det har teke meg mange år å landa der eg er no.
  —————-

  Ingen steder i Bibelen, hverken i GT eller NT finner jeg indikasjoner på at det skal settes likhetstegn mellom jøder og hedninger så lenge vi er vanlige mennesker. Alt i 1. Mosbok 17 settes dette skille. Pakten skal gjelde for Abraham og hans etterkommere. De som skulle få Kanaan-landet. Det settes ikke en gang likhetstegn mellom Isak og Ismael.

  Gjennom hele GT kan vi følge Abrahams etterkommere. Men ingen steder settes det likhetstegn mellom disse og hedningene. Og like lite som vi kan si at Guds Pakt med Abraham er opphevet kan vi si at Pakten bygget på moseloven og tempeltjenesten er opphevet. Begge paktene ble inngått mellom Gud og Abraham og hans etterkommere. Dvs Israel. Og Jesus var også jøde.

  Men sammtidig var han lovens oppfyllelse og soningsoffer for alle mennesker.

  Du vet nok at ingen hedninger ønsker å leve etter moseloven i dag. Tipper du er ganske “ultraliberal” i forhold til den, selv om loven i seg selv var kompromissløs.

  Faktisk var alle medlemmer av den nytestametlige menigheten jøder til å begynne med. Men likevel ble de forfulgt pga at denne var helt andeledes enn “den gamle menigheten”. Av samme årsak ble også Jesus forfulgt og korsfestet.

  Hvem ville du tatt parti med Langesæter? Fariseerne og prestene, den gamle pakts forvaltere, eller Jesus og hans etterfølgere?

  Det er denne “nye menigheten” jeg identifiserer meg med. Selv om jeg adri kan si jeg har funnet den i praksis.

  Personlig vil jeg anbefale alle å lese gjennom Bibelen, Guds Ord, syv ganger på rad uten å la hverken sektrisk lære, rariteter på internett eller spesielle menighetsrellaterte spesialtolkninger få legge noen som helst føringer for forståelsen. Gjør man dette med et åpent hjerte og sinn så tror jeg man vil få en riktig oppfattning av alt som betyr noe.

  Og det som “betyr noe” er primært det som som gjelder ens eget liv. Alt utover dette kommer etter hvert i den grad det er behov det for å bygge opp eller hjelpe andre.

  Hvis man leser mye i Bibelen på denne måten kan man få mange aha-opplevelser. Men noen ganger kan man få direkte åpenbaringer også. Min erfaring er at det alltid ligger noe av stor betydning bak disse. Når Gud sier noe bør man virkelig lytte.

 5. Langesæter skrev:
  “Ingen må vera i tvil om at det er HER på jorda.”

  En ting er sikkert. Det vil bli to store forvandlinger. Den første vil komme i tusenårsriket. Den andre i evigheten.

  Det er nok når det gjelder evigheten at jeg tviler mest på din fremstillng. Flere steder i Bibelen står det at alt skal bli nytt og at det gamle ikke skal være mer. I Joh åp står det som tidligere nevnt at vi skal få en NY Himmel og en NY jord og Både Gud og Jesus skal være hos menneskene. Gud skal være menneskenes lys og det skal aldri mer bli natt. Havet skal ikke være mer, heldigvis. For det nye Jerusalem, som skal komme ned fra Himmelen er ca. 220 mil lang og bred. (Tilsynelatende 220 mil høy også!) Og da vil store deler av byen havne mitt i Middelhavet og i en del andre havområder også.

  Jeg vet du har bestemt deg for hva du vil tro Langesæter. Men andre kan jo vurdere om de tror den nye Himmel og den Nye jord er den samme som den vi har i dag. Jeg tror det ikke. For Gud ville ikke få plass på den. Det står flere steder i Bibelen. “Gud er alt”, universets milliarder av lysår inkludert.

  Og bare for å være litt morsom. Hva skal skje med “den gamle Himmel”? Der hvor Gud har sin trone i dag? Skal den bli stående tom etter at Gud har flyttet ned på jorden?

  Den som har studert litt moderne vitenskap om “tid og rom”, og om relativitetsteorier og e=mc2 osv. De vet at bak vår ganske enkle opplevelse av virkeligheten ligger det ufattelige ting. Og vi kan være sikre på at Gud har skapt dette også. Potensialet i skaperverket er overgår antagelig alt vi kan evne å forestille oss.

  Og hvordan ting vil bli i fremtiden tror jeg ikke vi vil kunne forstå før vi ser det. Og dette er i grunn det eneste jeg er sikker på at jeg har forstått.

 6. “GT lærer at Jerusalem skal SKAPAST OM.”

  Selv om det ikke kan kalles teologisk i tradisjonell forstand tror jeg det dreier seg om det som populært kalles “dimmensjoner”, eller paralelle virkeligheter. Siden både demoner og engler er usynlige og likevel kan gjøre ting som får inflytelse i vårt univers er det tydelig at dette må være en realitet. De lever i sine paralelle verdner. I Daniel 10 eller 11 forteller en engel litt om dette.

  Det spesielle er at vitenskapen tror de er på sporet av disse “dimmensjonene”. Og svært avansert matematikk kan sannsynliggjøre at det er et visst antall av dem. Ut fra dette håper de på å finne en endelig rellativitetsteori som kan få alt til å henge sammen. F.eks at det finnes uendelig mye ute i verdensrommet som vi ikke kan se og ikke vet hva er. Man registerer bare kraften fra det. Det vi ser utgjør nesten ingen ting.

  Man antar at disse dimmensjonene er delt opp med “nesten helt tette vegger” og kan ha helt forskjellige fysiske lover. Men engler kan tydeligvis bevege seg gjennom “veggene” mellom dimmensjonene. Og de som kan det kan også gå gjennom fysiske vegger.

  Man kan lure på om både vi og jordkloden eksisterer i flere slike dimmensjoner samtidig. Englene bruker jo samme stedsnavn. Kanskje en forklaring på at menneske kan bli besatt uten at noen ser noe som helst også.

  Jeg tror at Gud som har skapt alt dette kan forskyve “veggene” og forandre de fysiske lovene i hver dimmensjon. Kanskje vil restene av vår dimmensjon bli til en brennende sjø, slik det står i Joh åp? Og kanskje vil de kristne dras helt over i en annen dimmensjon hvor verden befinner seg i en totalt annen virkelighet. Kanskje den nye himmelen og den nye jord er en helt ny dimmensjon?

  “Den rike mannen” så Lasarus, men en “dyp kløft” skilte dem.

  Ikke teologi akkurat, men en fasinerende teori.

Det er stengt for kommentarer.