Amerikansk industriproduksjon stuper -langt verre enn ekspertene hadde trodd

Den amerikanske industriproduksjonen stupte i juli måned fra 43,0 på indeksen til 18,3. På forhånd hadde “ekspertene” ventet at indeksen ville falle til 32, men fallet ble langt verre enn forventet. Den amerikanske økonomien under Joe Biden fortsetter å stupe i fritt fall, og dette vil gjøre at sentralbanken ikke har noe annet valg enn å fortsette å pumpe penger inn i markedet. Dermed vil sentralbanken fortsette å kjøpe gjeldspapirer med nytrykkede dollar og forsterke inflasjonskrisen amerikanere opplever.

Amerikansk økonomi fortsetter å falle og det er ingen ende i sikte. Sentralbanken som holder renten nær null har ikke så mange andre muligheter enn å fortsette å stimulere markedene med nytrykkede dollar som igjen forsterker inflasjonen folk opplever. Investor Gregory Mannarino som bruker å ha rett, har ingen tro på at sentralbanken vil øke renten og skjære ned på stimuleringenstiltakene, slik enkelte syntes å tro. Den økonomiske krisen USA befinner seg i ser ut til å bli stadig dypere og dypere og i forrige uke kom talldata som indikererer at amerikanske forbrukere er svært pesimistiske med tanke på fremtiden. I videoen under kommenterer Gregory Mannarino dagens oppløftende nyhet om at New York Empire State Manufacturing Index er i fritt fall

Facebook Comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.