Absolute Proof – Mike Lindell Election Documentary

I en verden hvor ytringsfrihet er noe som er forbeholdt de som er politisk og religiøst korrekte, er sannheten eller den andre sidens synspunkter vanskelig å finne. Både Facebook, YouTube, Twitter har fulgt håndboka til Hitler og Stalin og forsøker effektivt å hindre at sannheten om fjorårets valgjuks kommer ut. Derfor er Mike Lindells dokumentar om jukset som førte til at USA for øyeblikket styres av en ilegitim president ikke å finne på YouTube eller de andre CCP-kontrollerte sosiale plattformene. Verken Fake news Fox eller News Max kan tillate at Mike Lindell snakker om fjorårets valgjuks. Men det finnes en nyhetskanal som er villig til å dele Lindells dokumentar, nemlig One America News Network og den frie plattformen Rumble

Mike Lidell, en konservativ kristen røst som har måttet oppleve det samme som en rekke andre konservative og kristne røster har opplevd. Nemlig å bli totalt fratatt sin ytringsfrihet på CCP-kontrollerte sosiale plattformer. YouTube. MSM, Facebook og Twitter har alle på sin måte medvirket til å dekke over det de fleste av oss så skje rett foran våre øyne. Nemlig at fjorårets valg var rigget -for å frata Trump seieren og installere en president som vil føre USA tilbake inn under Guds dom og forbannelse. Mike Lindells dokumentar avslører det mange av oss vet er sannheten -men siden venstresiden og den globale maktelite ikke ønsker debatt eller åpenhet om fjorårets valgjuks, velger de i stedet og forsøke å tie i hjel det mange av oss mener var et valgjuks. Se den nærmere to timer lange dokumentaren som viser hvordan valget ble stjålet og hvordan juks førte til at Biden kom til makten i Amerika

 

 

19 tanker om “Absolute Proof – Mike Lindell Election Documentary

 1. Jeg er usikker på om “absolute proof” vil gjøre noe fra eller til. De ansvarlige starter heller en borgerkrig eller innfører diktatur. For alternativet for dem vil jo være å sitte i fengsel resten av livet.

  Og jeg er redd for at statskuppet i USA vil påvirke resten av verden. Det er lett å bli minnet om talene som Winston Churchill holdt i begynnelsen av krigen. Da stod hele verden i fare for å falle i hendene på et ondskapens diktatur.

  5
  6
  • Sånn bortsett fra at de fleste bare har hørt utvalgte utdrag av utvalgte taler som ikke gir et riktig bilde av talene.

   De bitene som har passet best med den historien man ville fortelle i ettertid.

 2. Konspirasjonsteorier har røtter i den kristne antijudaismen.

  Mange i USA har mangelfulle skolekunnskaper, har begrenset sitt eget medietilfang til konspiratoriske nettsteder, er vant til religiøs demagogikk og er indoktrinert i en overnaturlig virkelighetsforståelse. I tillegg føler de på tapet av gamle privilegier og usikkerhet overfor det fremmede og nye. Ikke så rart folk blir faktafornektere og antidemokrater som lar seg lure av maktsyke dommedagsprofeter.

  Menneskedyret har utviklet en enorm evne til å fantasere og skape mening i det meningsløse. Dessuten er grunntilstanden en lett misfornøyd uro.

  Religionene er menneskeskapte forklaringer på en komplisert og uforståelig verden. De er konstruert som en trøst for å holde ut en urettferdig tilværelse.

  9
  3
 3. Aleksej Navalni er en fare for Russland, jeg synes det er helt riktig at han blir fengslet for sin virksomhet og at alle hans menigsfeller blir kneblet, så de ikke skal spre konspirasjonsteorier om de russiske folke valgte.

  • Helt riktig, han er ikke den figuren han blir fremstilt som, og er egentlig ganske høyreekstrem og samarbeidet med enda mer ytterliggående rasistiske og nasjonalistiske krefter.

  • Det er sant nok de gjest , men mitt poeng er ett spark mot de politisk korrekte som vil kneble den frie mening i USA og vesten forøvrig..

   Jeg tror personlig at Putin er den personen som bibelen beskriver som Gog fra Magogs land, vi beveger oss inn i den ytterste endetiden.

   Jeg tror USA er Babylon som er beskrevet i Johannes åpenbaringen og at Russland kommer til å ta ut USA med atomvåpen i ett overraskende angrep, der etter er Europa lett match, så vil Russland i spissen sammen med sine allierte gå mot Israel.

   Dette er bare ett mønster jeg tror er mulig og jeg understreker, jeg vet ingenting sikkert, men med dagens politiske situasjon , så virker det ikke utenkelig.

 4. Hvorvidt du eller mange andre mener det er valgjuks er likegyldig, det er hvorvidt det kan bevises etter objektive kriterier som er viktig.

  Det er det som definerer en rettsstat. Ikke folks meninger eller følelser,

  Har det fallt deg inn at grunnen til at selv de mest ytterliggående republikanske pro-Trump propagandakanalene vil vise dette er at det er lett motbeviselig løgn og sludder?

  • Ropereid , har det noen gang falt deg inn att det er nettopp fordi indisie bevisene er så kraftige , at alle som så mye som ytrer valgjuks blir sensurert av sosiale medier .

   Dersom dette var bare tullete og lett mot beviselige påstander, hvorfor bry seg , hvorfor ikke bare komme med gode mot argument i plassen for å sensurere ?

  • Dette er to forskjellige temaer.

   Hvis jeg sier at kosebamsen min er stjålet, men NRK ikke rapporterer saken er det ikke sensur.

   At sosiale medier bestemmer hva slags ytringer de vil ha på sine plattformer (f. Eks ikke grov vold, konspirasjonsteorier, porno eller rasisme) er deres rett. Det finnes utallige andre sosiale medier hvor du kan ytre deg.

   Når det er sagt, så synes jeg staten bør bryte opp monopolsituasjonen i sosiale medier på nøyaktig samme vis som andre monopoler.

   Det er heller ikke illegitimt å si at sosiale medier må forholde seg til samme regler som øvrige medier. Da må du bare være klar over at laaaangt færre ytringer vil tillates om selskapene selv skal stå rettslig ansvarlig for dem. (Den modellen Trump gikk for.)

   Pedo påstander, og påstander om private selskaper som f.eks Dominion ville da aldri vært tillatt siden de ikke ville risikert å bli saksøkt. Fri tale på Internett ville fra det tidspunktet vært dødt på annet enn en plattform du selv eier.

  • Men min opprinnelige kommentar var rettet til alle de som ikke rapporterer om, eller sender denne dokumentaren. Ikke at noen sletter den fra deres plattformer. Det er altså to litt forskjellige temaer.

   Når det er sagt er det lagt inn mye ressurser på å imøtegå disse påstandene og det er lett tilgjengelig.

   Problemet er jo at de som sprer åpenbare løgner vet at om en løgn gjentas ofte nok så blir det en sannhet (Ihvertfall for mange) så de bryr seg ikke om påstandene motbevises.

   Eller som Steve Bannon åpent har sagt er strategien hans. Overstrøm offentligheten med støy/propaganda slik at man ikke får oversikt nok til å sortere.

 5. 06/02/2021, kl. 16:30 sa Roperid:

  “Hvorvidt du eller mange andre mener det er valgjuks er likegyldig, det er hvorvidt det kan bevises etter objektive kriterier som er viktig.

  Det er det som definerer en rettsstat. Ikke folks meninger eller følelser”

  —-
  Jeg antar du er en eller annen slags venstreradikal aktivist! Kanskje en journalist?

  BEVISES ETTER OBJEKTIVE KRITERIER! Etter at sentrale folk i FBI og CIA påstod at de hadde sett bevis for at Trump var i lomma på Putin, etter de har brukt hundrevis av millioner kroner på en etterforskning som bygde på en løgn som var bestillt av Clinton, etter at de ble tvunget til å innrømme at de ikke hadde noe som helst å legge frem, så tror du fremdeles at USA er en rettstat etter din definisjon!!!

  Deffinisjonen på en rettstat er at loven er lik for alle. Trump har blitt anklaget for absolutt alt uten at noe kan bevises men Biden har kompromitere seg selv gang på gang for åpent kamera uten at det får noen som helst konsekvenser.

  En annen betingelse for en rettstat er yttringsfrihet og objektive medier. USA med big-teck i spissen sensurerer nå stadig ber. Projekt Veritas har flere avsløringer som viser hvor eksteme agendaer de har. Og demokratene vil gjøre det straffbart å si det som faktisk har blitt grundig omtalt i Time magazin. Nemlige det som i en rettstat defineres som valgsvindel.

  En tredje betingelse for at noe skal kalles en rettstat er at rettsystemet plikter å etterforsk noe som fremstår som åpenbart mistenkelig. Som f. eks at et stort anntall Trumpstemmer bare forsvinner for åpent kamera under sending.

  Vekselsvis gir du inntrykk av å kun ha gnudd nesa i NRK-skjermen de siste fem åra eller du prøver å fremstå som en som vet mye mer enn alle andre om hva som skjer i USA. Nettopp dette skaper inntrykket av at du er en aktivist. At du stadig er inne på dette forumet og på en arrogant og frekk måte forsvarer noe som for meg gir intrykk av å være en marxistisk agenda tyder også på dette.

  • Vel, så lenge han ble frikjent så kan man vel ikke klage over at loven ikke er lik for alle? Ser ikke helt problemet her?

   Når det er sagt er jo den frikjennelsen absolutt ingenting verdt siden saken ikke ble vurdert etter objektive kritierier, men av senatet hvor republikanerne hadde flertallet.

   Ham ble ikke frikjent av de som etterforska saken, de lot det være opp til senatet å vurdere bevisene.

   Altså ikke en sak som er ført etter rettsstatens prinsipper, ettersom den amerikanske grunnloven sier den ikke skal det.

  • Altså, hvis Trump ble etterforsket og frikjent i retten ville ikke det vært et elsempel på at rettsstaten fungerer om vi skal legge ditt premiss om at han var uskylfig til grunn? (At slike saker føres for senatet etter grunnloven, ikke retten er ikke for dette eksempelets skyld relevant.)

 6. 06/02/2021, kl. 23:16 sa Roperid:

  Vel, så lenge han ble frikjent så kan man vel ikke klage over at loven ikke er lik for alle? Ser ikke helt problemet her?

  Når det er sagt er jo den frikjennelsen absolutt ingenting verdt siden saken ikke ble vurdert etter objektive kritierier, men av senatet hvor republikanerne hadde flertallet.

  Ham ble ikke frikjent av de som etterforska saken, de lot det være opp til senatet å vurdere bevisene.

  Altså ikke en sak som er ført etter rettsstatens prinsipper, ettersom den amerikanske grunnloven sier den ikke skal det.

  ….. .
  Her beviser du min påstand at du må være en politisk aktivist som er forblindet av NRK. Alle normale personer forstår jo at det ikke handler det ikke om noe Trump har gjort eller ei. Det handler om at falske påstander blir brukt i rettsystemet gjennom mange år for å ødelegge en lovelig valgt presiden. Venstresiden hadde ingen ønsker om å stoppe denne rettsfarsen med stadige lekasjer til de marxistiske mediene om “bevis”. Den ble stoppet da de måtte begrunne bruken av hundrevis av millioner på etterforskningen av noe de påstod var bevis for Trumps samarbeid med russerne. De hadde absolutt ingen ting. Det eneste de hadde var løgnene som Clinton bestilte av Steel. De visste det var løgn.
  Ingen stat i nyere historie kan oppvise noe lignene uten å få status som et diktatur eller bananrepublikk.

  USA kan ikke lenger kalles et demokrati. Og diktaturer oppstår når aktivistene blir mange nok. Når de gjør seg selv blinde for sannheten og forsvarer løgn og urett.

  • Altså… Müller etterforskningen hadde ikke så godt som en eneste lekkasje. Da kan du vel ikke gi den skylden for hva folk spekulerte i heller? Ingen av disse påstandene kom fra Müller etterforskningen selv.

   Demokratene kom således heller ikke med noen påstander om innholdet i etterforskningen all dem tid de ikke hadde noen innsikt i den.

   Så la oss da oppsummere. De etterforsket Trump helt uten lekkasjer fra etterforskningen og det endte med en frikjennelse (riktignok i en rett hvor flertallet var senatorer fra eget parti.)

   Det bør jo også nevnes at republikanerne, heiet frem av Trump har vært de ivrigste tilhengerne av denne type etterforskninger, høringer og grunnløse påstander under f. Eks Obamas regjeringstid. (Benghazi, e-post server, Obamas fødeland etc.)

   Nå er jeg heller ikke enig i at det ikke kom frem lovbrudd i Müller rapporten, men jeg er enig i at Trumps partifeller frikjente han. (Det er ikke sikkert utfallet ville blitt det samme i en ekte rettsak.)

   Legg også merke til at en del av rettsprosessene ble satt på vent siden presidenten har politisk immunitet og vil i tilfellet komme fram i nærmeste tid.

   Kan det her tenkes at du er en slik aktivist du omtaler?

  • Roperid:
   I den grad jeg er en “aktivist” så er det i form av historieinteresse. Og tiden vi lever i har åpenbart mye av det jeg har lurt på om tiden før 2.VK.

   Hvordan kunne det skje lurte alle på. Mange, deg inkludert, gir svaret. Du identifiserer deg med “sannheter” som kan dementeres med noen tasteklikk. Men så lenge det er politisk korrekt å følge strømmen, enten det er rikig eller galt, velger veldig mange dette. Det ble godt dokumentert etter krigen.

   Faktisk skulle jeg gitt mye for å gått inn i hodet ditt for å forstå hvordan du filterer ut det du ikke vil se og hvordan du maner frem “riktige sannheter”. Tror du virkelig på dem inners inne?

   Mange journalister trodde på nazipropagandaen. De skrev den selv og trodde faktisk blindt på den. Men det det sies at de etter krigen fikk sjokk når de innså hvor blinde de hadde vært. Når den åpenbare sannheten ble rullet opp for deres øyne.

  • Tja, dette er jo en ganske presis beskrivelse av hvordan jeg ser på deg. Jeg ser absolutt paralleller til 1930-tallet.

   Ganske komisk at jeg synes både det du skriver her og hva du skrev om aktivister omtaler deg selv ganske presist.

   Det vi uansett kan være enige om er at et samfunn hvor man ikke en gang kan være enige om fakta (fortolkningen av fakta er en annen sak) vil slite med samlivet.

 7. 07/02/2021, kl. 18:38 sa Roperid:

  Tja, dette er jo en ganske presis beskrivelse av hvordan jeg ser på deg. Jeg ser absolutt paralleller til 1930-tallet.

  Ganske komisk at jeg synes både det du skriver her og hva du skrev om aktivister omtaler deg selv ganske presist.

  Det vi uansett kan være enige om er at et samfunn hvor man ikke en gang kan være enige om fakta (fortolkningen av fakta er en annen sak) vil slite med samlivet.

  ….
  Du har rett. I mellomkrigstiden var det to typer aktivister. De som forsvarte eller holdt med Makta med stor K og de som var kritiske til Hitler. Ingen tvil om hvem kategori du er i.

  • Makta med stor K? 🤷‍♂️😂

   Og tja, det var unge Høyre og konservative Aftenposten som skrev positivt om Hitler før krigen. Det var Anders Lange, grunnleggeren av FrP (som organisasjonssekretær i Fedrelandslaget som ble stiftet av Michelsen og Nansen) som foreslo å gi fredsprisen til Hitler og Mussolini. «Mine» sloss mot brunskjortene i gatene på 30-tallet.

Det er stengt for kommentarer.