Den engelske kirke kan komme til å si opp en av fem prester da de frykter at folk ikke vil komme tilbake etter Covid-19 nedstengningene

St James The Great Church Of England Church, Church Lane, Leeds. Foto: Mark Stevenson (lisens)

Den engelske kirke kan komme til å si opp hver femte prest og lønnede ansatt  da de frykter at minst tjue prosent av kirkegjengerne ikke vil komme tilbake til kirken etter at Corona pandemien er over. Den langvarige nedstengningen av kirker og kristen virksomhet i store deler av Europa har ført til et kraftig fall i gaveinntekter og den engelske kirke er den første som advarer om at Covid-19 pandemien kan få alvorlige følger for kirkens virksomhet. Den svært lange nedsteningen eller restriksjonene kirker og kristen virksomhet i Australia og Europa gjennomlever, kan komme til å få varige konsekvenser både for besøkstall og økonomien.

Tror færre vil søke til kirker og gudstenester etter at Corona-pandemien er over.

Det er i et lekket internt dokument fra den engelske kirke som avdekker at kirken frykter at så mange som hver femte kirkegjenger kan bli borte og dette får konsekvenser for tallet på lønnede stillinger i kirken. Den engelske kirke har lenge slitt med kirkedød og Corona-pandemien er nok en spiker i kista på en døende kirke. Dersom anslagene om at hver femte kirkegjenger vil bli borte varig -slår til, er kirken tvunget til å kutte kostnader og redusere tallet på prester og andre ansatte. Når kirken blit tvunget til å kutte tallet på lønnede medarbeidere håper man at noen av de oppsagte kan bli erstattet av frivillige vil ta over noen av de prestelige tjenestene som går tapt. Også andre kirkesamfunn og menigheter som har måttet stenge ned eller sette maksgrense på hvor mange som kan delta i møter og gudstjenester, kan komme til å oppleve litt av det samme. Etter en viss tid med nedstengninger legger folk seg til andre vaner, og penger som tidligere ble lagt i kollektskåla blir brukt på andre ting enn kollekt til misjon og kristen virksomhet.

 

 

3 tanker om “Den engelske kirke kan komme til å si opp en av fem prester da de frykter at folk ikke vil komme tilbake etter Covid-19 nedstengningene

  1. Ja takk og pris kommer det i alle fall noe godt ut av denne forkjølelsen.

    • Jepp. Egentlig kan det være greit at den religiøse mafia av prester og pastorer mister litt av sin makt over folk. De kirker og menigheter som blindt følger myndighetenes råd og krav og lar seg stenge ned, er stort sett vranglærere og falske profeter som bruker prekestolen og sin posisjon for å kontrollere hva menighetens medlemmer skal tro og tanke. Nå må folket lese Bibelen selv og forstår at menigheter og prester/pastorer som lar seg stenge ned, rett og slett er avsatt av Gud. Disse er falske hyrder og Herren bruker denne forkjølelsen til å frata dem makten. Guds folk bør trosse myndighetene og finne sammen i husmenigheter og praktiserer den kristendom vi møter i undergrunnsmenighetene i Kina

Det er stengt for kommentarer.