Frafalls-kirken: Kristiansands-prester lager oppskrift for forbønn for homoekteskap

Frafallskirken, den norske kirke fortsetter å ta stadig større skritt bort i fra hva bibelen sier tomme-kirkerog lærer. Den er studentprest Hans Jørgen Wennesland, Gunnar Lindtveit, sokneprest på Flekkerøy og Liv Turid Blesvik, kapellan i Lund kirke som har brukt sine kløktige hjerner til å skape en liturgisk bønn som inneholder endel formuleringer som minner om en vanlig bønn for et bibelsk ekteskap. Disse tre kirkens menn og kvinner representerer alle det nye mørke som er i ferd med å senke seg over den norske kirke som stadig tar nye steg bort fra alt som kan kalles bibelsk kristendom. «Dere skal være ett og holde trofast sammen i gode og onde dager» og «Gode Gud, vi takker deg for … … deres kjærlighet til hverandre. Velsign deres liv som ektefolk.» er blant ingrediensene i bønnen foreslått av disse tre apostate prestene i den norske statskirke. Les videre