Et vekkende budskap fra David Wilkerson: “Vi lever i begynnelsen av endetidens trengsel”

Pastor David Wilkerson er et kjent og kjært navn for mange av oss. Den avdøde pastoren som omkom i en bilulykke i 2011 har hatt stor innvirkning på mange av oss som tror at tiden nærmer seg, og at Jesu gjenkomst er en hendelse som vil skje snarlig. Jesus sa at ingen kjenner dagen og timen, men vi kan kjenne tiden. Jesus sa også om denne tid: “Da skal de overgi eder til trengsel og slå eder ihjel, og I skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre; og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.” (Matt 24,9-13)

Hør David Wilkersons aktuelle budskap i videoen under. Nå er tiden inne for å komme i rett stilling overfor Gud. Det er YouTube kanalen End Times Production som har lagt ut videoen hvor broder David Wilkerson peker på endetidens trengsel. Personen bak End Times Production er blant dem som har et sterkt personlig vitnesbyrd om overgangen fra Satans makt til Gud.

 

Facebook Comments