37 Corona-dødsfall i Danmark siste uke -833 Covid dødsfall i Tyskland siste uke

37 dansker har den siste uken dødd som følge av å ha fått påvist Corona-virus i kroppen. Også i Polen herjer nå Corona-døden og oppdaterte tall viser at hele 114 polakker har dødd den siste uken av Covid-19. Fra Japan meldes det om 250 Corona døde den siste uken. Fra USA rapporteres det om 451 dødsfall den siste uke. Fra Frankriket meldes det om 184 Covid dødsfall. I Storbritannia død det omtrent 260 mennesker i måneden. I Tyskland var det hele 833 Corona-dødsfall siste uke. Det kan også være store mørketall. De fleste som nå dør av Corona har mottatt en eller flere vaksiner mot viruset.