22 juli profetien, boka som burde ryste det norske folk til tårer og omvendelse -vi svek Israel og høster hva vi har sådd

22-juli-profetien22 juli angrepene har fått mange til å spørre seg:”Hvor var Gud?”  Det kan være vanskelig å akseptere tanken på at Gud kunne tillate at noe så forferdelig fikk lov til å skje. Med det faktum at dette skjedde, tyder ikke det på at Gud faktisk har tillatt det?  “22 Juli profetien” er tittelen på en bok nylig utkommet og forfattet av Jeremy Hoff. Boka som også er utgitt på engelsk under tittelen “A Breach in the Wall” er et brennende oppgjør med vår kollektive norske synd i forhold til staten Israel. Hoff’s bok tar oss tilbake til den dramatiske ettermiddagen for nøyaktig fire år siden da bomben smalt i Oslo sentrum, i regjerings-kvartalet og på Utøya da massedød og blodbadet kom til AUF som er Arbeiderpartiets radikale ungdomsorganisasjon. En hel nasjon måtte i sjokk og sorg konstatere at døden vi har sett der ute, også var kommet til oss. Selv om det primært var arbeiderpartiet som ble rystet i sine grunnvoller var vi som nasjon dypt rystet og i sjokk og det norske flagg over det ganske land ble firt på halv stang som en følge av tragedien. Bloddåden ble utført av den da 32 år gamle Anders Behring Breivik, men fantes det en bakenforliggende årsak til at dette forferdelige kunne skje?  “-Ja,” svarer forfatteren, Jeremy Hoff som mener at det finnes en åndelig forklaring bak det hele. Nemlig vårt kollektive og enda mer spesifikt, Arbeiderpartiets svik mot staten Israel og det jødiske folk

Å skrive denne kommentaren til Jeremy Hoff’s bok omkring hendelsene og årsakene til 22 juli tragedien har ikke vært noen enkel jobb. Selv om det er gått fire år siden tragedien rammet vårt land og folk, og da spesifikt Arbeiderpartiet og de unge i AUF, er ting fremdeles sårt for mange. Jeremy Hoff’s bok tar oss med til den ettermiddagen som noe som mange omtaler som “Norges 11 september 2001” og det må også ha vært fryktelig tøft for Jeremy Hoff å skrive denne boken da temaet både kan og bør vekke debatt og oppmerksomhet. Hoff’s bok inneholder det både han selv og andre tror er et budskap fra den levende Gud til nasjonen Norge.Terroraksjonen mot regjeringskvartalet og senere mot Utøya har preget den offentlige debatt i årene som har fulgt, men få eller ingen har forsøkt å peke på hva som var (og fremdeles er) de bakenforliggende årsaker til at Jahve, Israels Gud, tillot at dette tragiske skulle ramme vår nasjon og kreve så mange menneskeliv. De brutale drapene som ene og alene må tilskrives Anders Behring Breivik, – en høyreradikal og kanskje “kulturkristen” nordmann, sendte oss alle inn i et kollektivt sjokk da hans handlinger ryster vår nasjon i grunnvollene. Det norske flagg ble senket på halv stang over hele nasjonen, og tusener søkte til kirker og religiøse symboler for trøst, men ikke med anger og for å søke den levende Gud.

Ettermiddagen da alt gikk galt og revnene i murene ble tydelige

https://youtu.be/wQspbIA5i3U

Den første del av Jeremy Hoff’s bok tar for seg hendelsesforløpet den skjebnesvangre julidagen da terroristen Anders Behring Breivik utløste det mest dødelige enmanns-angrepet i nyere tid. Mens sjokkerte nordmenn satt klistrert til nyhetssendingene fra regjeringskvartalet  og Utøya, gjenforteller Hoff det som også var kritikken i stortingens 22 juli kommisjon om hvordan alle ledd av politiet beredskap sviktet de skjebnesvangre minuttene fra bomben gikk av i Oslo sentrum til gjerningsmannen begynte å henrette uskyldige ungdommer på Utøya. Rot, kaos, misforståelser, feilaktig eller manglende kommunikasjon og en “forvirrende lammelse” i de avgjørende øyeblikkene syntes å være den rette beskrivelsen. Fra det øyeblikket det smalt i Oslo sentrum og inntil politiet var på plass på Utøya hvor 69 var drept ble vi vitne til en skandaløs og kaotisk håndtering av en revne i landets sikkerhetsmurer. -Det er nesten som om ledd etter ledd sviktet. At det hadde vært en gigantisk sprekk i murene, noe bemerkelsesverdig og nesten uforståelig. “Det virker som om en unaturlig tåke og forvirring senket seg over politiet,” skriver Hoff videre. Dette skjedde igjen og igjen og man kan undre seg over om denne forvirring og inkompetanse er et resultat av noe større og utenfor oss selv. Politiets inkompetanse, forvirringen, kaoset og  usikkerheten vitner på alle måter om et politiapparat som opererte planløst, tilfeldig og uten sentral styring. Når attpåtil politiets båt havarerer underveis til Utøya skulle man tro at det var mer enn tilfeldighetene som rådde. Det er nesten som man ser at Guds hånd har trukket seg vekk fra landet og alt er overlatt til kaosets tåke. I ettertid har mange spurt seg selv hvorfor Herren lot denne tragedien ramme Norge og forfatteren av boken er av den bestemte oppfatning at det finnes en spesifikk synd og årsak til at tragedien kunne skje og også hvorfor den spesielt rammet Arbeiderpartiet som mistet 77 av sine denne dagen. 69 på Utøya og 8 i regjeringskvartalet.

“22 juli profetien” er en bok som burde ryste nasjonen og det norske folk i sine grunnvoller. Boken som er forfattet av Jeremy Hoff er en lettlest bok, med et svært alvorlig budskap til et land og folk som sørget uten å omvende seg og rope til Gud om nåde. I sin bok snur Hoff opp ned på det gudsbildet mange mennesker har om at Gud bare er snill bestefar som aldri vil straffe og holde dom over synden. Mens Jeremy Hoff i sin bok peker på en spesifikk synd, nemlig det norske sviktet mot Israel i Oslo avtalen peker andre profetiske røster på flere ting. Vi svek barna i mors liv da vi vedtok at fosterdrap var greit i 1978 da loven om selvbestemt abort ble vedtatt i stortinget. Vi svek Israel og det jødiske folk med å presse Israel til å avstå land til palestinerne i bytte mot “fred”. “Frukten av Oslo har vært terror, terror og mer terror. Hva slags frukt bør så Norge forvente seg å høste fra den sæden som det har sådd? Jeg sier ikke at en hvilken som helst terrorhandling som rettes mot Norge, uten videre bør sees som en frukt av Oslo. Men dersom en bestemt hendelse er omgitt av svært uvanlige omstendigheter som syntes å peke i den retningen, mener jeg vi bør stoppe opp litt og vurdere dette nærmere.

“Er det ikke merkelig at en massakre som slo alle rekorder skulle komme til Utøya, AUFs “åndelige hjem”? Den gruppen ble på et tidlig stadium bærer av den pro-palestinske bevegelsens hjerte og sjel i dette landet, og de forble en spydspiss når det gjaldt å bryte ned moderpartiets lojalitet til sin beste venn Israel. Det er tvilsomt om Arbeiderpartiet hadde funnet nok politisk vilje til å være en agent for Arafats “palestinske trojanske hest”, hvis ikke det hadde vært for den tålmodige innsatsen til AUF i de to tiårene forut for Oslo-avtalen. Nå, to tiår senere. ser det ut til at de har fått en bitter høst av samme slag som det de sådde,” skriver Hoff videre i sin særdeles leseverdige bok. Bildet viser et norsk pass “tilfeldig” funnet i kloakken i Israel som et tegn på vår anseelse blant mange jøder. (Foto You Tube Jeremy Hoff) -Årsaksforholdet til at det eksisterte et omfattende brudd i den norske sikkerhetsmuren i den åndelige verden er rett og slett at vi var blitt en Judas som sviktet Israel med et freds-kyss som brakte mer terror til Israel og jødene. Det vi så 22 juli var Guds reaksjon på det norske sviket, og omstendighetene under det hele vitner om at en unaturlig tåke hadde senket seg over politiet og sikkerhetsmyndighetene. En tåke som gjorde det enkelt for drapsmannen å kunne ta seg til Utøya. Det faktum at riksalarmen først ble utløst 77 minutter etter at bomben smalt, gav Breivik dyrebar tid slik at han rakk å ta seg til Utøya hvor han drepte 69 unge liv. Det gikk med andre ord 77 minutter fra alarmen gikk til Breivik var pågrepet og da var 77 mennesker døde. Alle ofre for en terrorhandling forfatteren av boken mener kom som en konsekvens av en spesifikk synd begått av Norge.

En varslet tragedie

Gjennom flere tiår har Guds sendt vektere til Norge som har varslet om at synden ville komme til å få sin konsekvens og de første vektere vi så var nå avdøde Børre Knudsen som sammen med Ludvig Nessa gjennomførte en rekke profetiske symbolske handlinger for advare mot den norske praksisen med å drepe barn i mors liv. Ved hjelp av sterke visuelle virkemidler fikk de to prestene massiv oppmerksomhet i norsk presse. I en av de profetiske symbol handlingene helte Børre Knudsen en skål blod over sitt eget hode og ropte “barnas blod for vårt blod” (skjermfoto fra Googles arkiv) I et annet tilfelle hadde de to prestene med seg en tung stein som skulle illustrere at Guds vrede hvilte tungt over dette landet for sine mange fosterdrap. I tillegg ble blodige dukker som illustrerte det groteske med abortloven blant annet sendt til kongen, media og menn med innflytelse i samfunnet.

Samtidig som Børre Knudsen, Ludvig Nessa og Per Kørner samt en gruppe kristne ungdommer kjempet for å reversere abortloven jobbet sterke krefter i politikk og media med å gjøre Norge om til et Israel-fiendtlig land. Selv om Jeremy Hoff ikke har abort-elementet med i sin bok om 22 juli er også dette en synd som hviler tungt på Norge. I løpet av noen få tiår har vi sviktet barna, vi har sviktet Israel og blitt et av de mest Israel-fiendtlige land i den vestlige verden. Norge er den nasjonen som gjorde Mads Gilbert til folkehelt og årets navn i 2014. Den samme Mads Gilbert gikk i etterkant av terroraksjonen mot USA den 11 september 2001 ut med en uttalelse der han støttet terroraksjonen mot USA. Se saken fra TV 2 her Selv om Gilbert i ettertid skal ha beklaget sine uttalelser ble likevel denne mannen hyllet som folkehelt under Gazakrigen i 2009 og senere kåret til årets navn av VG i 2014. Årsaken til at Gilbert ble kåret nettopp til denne heder ligger i det faktum at han stod frem som mikrofonstativ for Hamas og palestinerne i deres krig mot Israel.

Nedtelling

I årene før 22 juli terroren var hatet og retorikken mot Israel intens i norske medier. Under Gazakrigen i 2009 var det massive demonstrasjoner til støtte for Hamas og boikott av israelske varer og tjenester kom høyt opp på agendaen. (saken fortsetter)

AUF og Arbeiderpartiet som etter den jødiske statens tilblivelse i 1948 hadde vært en trofast venn og støttespiller av Israel hadde nå lykkes med sitt prosjekt og omskapt det norske folk til å bli Palestina-sympatisører som raste mot den jødiske nasjonen og kirkene forholdt seg tause. I sin bok gjengir Jeremy Hoff en profeti som Francois Botes mottok den 11 mai 2011 mens han tjenestegjorde på Ungdom i Oppdrags base på Flekkerøy (rett sør for Kristiansand) som lyder slik: “Gud vil vende nasjonen tilbake til ham med en ny tilbedelse og lovsang. Men jeg ser at flagget blir firt på halv stang over hele landet på grunn av en hendelse. Mange vil gråte og sørge, men det er ikke tid for tårer, men det er en tid for å vende seg tilbake til Gud. Over hele nasjonen vil mennesker vende tilbake til Gud. For dette landet er kalt til å være en kristen nasjon. Han vil vinne hjertene på en helt ny måte. Og selv om det som skjer i det naturlige er en katastrofe – og det er ikke en naturkatastrofe – så vil nasjonen vende tilbake til Gud. Folk vil se Gud på en ny måte. Gud har en plan for alle mennesker. Han kalte dere som nasjon før verdens grunnvoll. Fienden har prøvd å stjele menneskenes hjerter. Men dette varer ikke evig. For Norge er kalt til å bli satt til side for Guds hensikter. Gud skal bli herliggjort ifra nord til sør, Gud vil bli herliggjort ifra øst til vest i dette landet,” gjengir boka som på mange måter lar et spørsmål henge i lufta. “Hvorfor er ikke del II av profetien blitt oppfylt?

En flom av mørke

22 juli 2011 kunne ha blitt en tid for sorg, ransakelse og omvendelse, men det norske folk og deres ledere gjorde det hele om til en sorgmarkering av trass og nasjonal stolthet fordi vi ikke ville vende om til Ham som kan lege våre hjerter. “Dessverre ble de positive følgende som tragedien kunne ha fått, overskygget av steil retorikk fra våre politiske ledere som sverget at Norge ikke ville endre kurs i kjølvannet av angrepene,” skriver Hoff og realitetene bekrefter det hele. Allerede to år før terroraksjonen mot Utøya og regjeringskvartalet fant sted hadde ekteskapsloven som tillater at to av samme kjønn kunne gifte seg blitt vedtatt. Også denne endringen av ekteskapsloven ble fremmet av Arbeiderpartiet og i årene etter har kirken vært utsatt for et enormt press som vil tvinge kirken til å begynne å vie såkalte likekjønnede “ektepar”. Mens profetien fra  Francois Botes peker på Guds ønske om at “Han vil vende nasjonen tilbake til ham med en ny tilbedelse og lovsang,” pågår det nå en intens og knallhard kamp om kirkens sjel. I årene etter 22 juli tragedien har Norge fortsatt å vise trass mot Gud, vi har fortsatt å vandre på de veier som ledet frem til vårt eget “11 september”  og det som skjedde den 22 juli frambrakte tårer av sorg, men ingen tårer av anger. Samfunnet har gått videre i samme spor som før 22 juli og det har fått flere til å tenke at 22 september 2011 bare var et stormvarsel, en advarsel om at noe større og verre kan komme til å norge-i-dommens-dalvederfares vår nasjon dersom ikke vi gjør bot og vender om til Herren. Den Messianske troende biskopen Dominiquae Bierman maner nå nordmenn til omvendelse og ydmykelse siden Norge nå befinner seg i det hun kaller “dommens dal.” Det var under et møte i et mindre husfellesskap i Trondheim at den Messias troende jøden bar frem sitt alvorlige budskap til det norske folk. “Vår nasjon er i følge kvinnens profetiske budskap lullet inn i en dyp søvn vi må vekkes opp fra. Det norske folk er som nasjon på kollisjonskurs med Den Hellige Gud og vi lever i en tid hvor vi enten vil få en dyp og ekte omvendelsesvekkelse eller og få føle på hvordan det er å leve som en nasjon under Guds vrede. Bakgrunnen for hennes budskap er det faktum at Norge i sin uvitenhet er med på å forbanne det folket Gud har velsignet. Dermed er ikke Jeremy Hoff den eneste røsten som Gud har sendt til vår nasjon med en advarsel fra Herren. Det store spørsmålet fremover blir hvordan vi responderer. Vi avviste de profeter Herren sendte til oss for å advare mot den grusomme abortloven. Vi avviste de røster som ropte at vi må verne om ekteskapet og vi avviste de røster i samfunnet som ropte “trøst mitt folk Israel, tal vel om Jerusalem:”Trøst, trøst mitt folk, sier eders Gud.  Tal vennlig til Jerusalem og rop til det at dets strid er endt, at dets skyld er betalt, at det av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder.” (Jes 40,1-2)

Et veivalg

Jeremy Hoff’s røst og budskap er en røst mange i vårt samfunn vil enten neglisjere eller og tale ille om. Den lutherske folkekirke som kanskje har vært den institusjonen som har hatt mest åndelig innflytelse i Norge har gradvis oppgitt sin status som salt og lys for land og folk, og famler nå rundt i mørke samtidig som den figurerer som et offentlig samlingspunkt når ulykker og brå død rammer. Evangeliets røst har nesten forstummet helt i den norske kirke i samme takt som prekestolene er overtatt av liberale teologer 220px-Wilkerson_Conferencesom formidler et tannløst og tolerant “evangelium” ribbet for ånd og kraft. I dag har vi en kirke som taler uklart om barnet i mors liv, uklart om homofile ekteskap og biskoper som krever at det israelske flagget skal fjernes fra møtelokale før de vil fremsi sine budskap. Samtidig som kirken er okkupert av talsmenn som sier “ja” til det Guds ord sier “nei” til, – har bibeltro prester som Ludvig Nessa, Per Kørner med flere blitt fordrevet ut av kirkens rom, og sammen med dem alt engasjement for barnet i mors liv. David Wilkerson, (foto) -en avdød profetisk røst så at det var to sperrer som ennå holdt igjen for Guds dømmende hånd og det var samfunnets og kirkens nei til den homofile synd. I Norge er den ene sperre allerede fjernet, mens den andre står for fall, så den viktigste åndelige muren rundt det norske folk har allerede revnet og gjort landet sårbart for den dommen mange tror vil komme.

Jeremy Hoff’s bok som er høyaktuell i vår profetiske tid berører i sin kjerne at Norge står 22-juli-profetienforan et veivalg. Vår voksende forakt mot Israel, endetidens store profetiske tegn er i realiteten summen av vårt frafall mot Herren og nettopp AUF/APs svik mot Israel sendte Guds dom over Norge den 22 juli 2011. Et åpent spørsmål er hvorvidt dette var en dømmende advarsel fordi vi har mer i vente eller om det resulterer i vekkelse, anger og bot. Jeg tror at  Hoff’s “profetisk analytiske bok” kan være fyrstikken som utløser en åndelig brann, en vekkelse blant Guds folk til bønn for vår nasjon om omvendelse, slik at det kan bli en ny lovsang og stemning i landet, en lovsang etter Guds hjerte…men den kan og bli et profetisk jærtegn om Gud igjen holder sin vernende hånd borte fra nasjonen. Når de gammeltestamentlige profetene advarte sin egen samtid, kalte de også menneskene og nasjonen til omvendelse og bot. En omvendelse førte da til velsignelse for nasjonen, mens forherdelse og avvisning førte til ytterligere vrede og dom over nasjonen. På profeten Jonas tid vendte som kjent Ninive om og den påtenkte straffedom ble utsatt -inntil nasjonen igjen, på profetens Nahums tid begikk de samme synder og ble rammet av straffedom.  Jeg har en følelse av at vi står ved et veiskille, et veiskille som vil føre til sann vekkelse eller en større dom enn den Norge opplevde 22 juli 2011.

Sagt om Jeremy Hoff’s bok

Denne boken er en advarsel som alle kristne i Norge bør lese.
Jan Willem van der Hoeven, grunnlegger av den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem (ICEJ)

-22. juli-profetien er en bra bok, som alle burde lese og tenke over.

Jan Hanevold, grunnlegger av TV Visjon Norge

-Boken til Jeremy Hoff «22. juli-profetien» er en fantastisk bok som alle bør lese. Gro Wenske, leder av Stiftelsen for Bibelen og Israel

Wenske som selv er en varm talskvinne for Israel utdyper: “Boken til Jeremy Hoff “12.JULI-PROFETIEN” er en fantastisk bok som alle bør lese. Den viser sannheter og bokstavelig oppfylte profetier både fra det Gamle og Nye Testamente. Massakren på Utøya var ikke tilfeldig men tillat av Gud for å vekke opp Norge til omvendelse, så vi igjen kan komme under Guds velsignelse. For den som forbanner Israel vil selv bli forbannet. Bokens budskap er klart: Den er en advarsel og formaning til vårt folk. Gud ga oss en sjanse til omvendelse. Om vi ikke griper den kommer en ennå større katastrofe over vårt land. Det spesielle i boken er den Ånd boken er skrevet i. Fordi Gud elsker Norge, som i mange år var Israels beste venn, sender han oss en advarsel,” skriver Gro Wenske.

Bruno Wenske: Norge forførte Israel til, gjorde de en stor synd mot Guds folk.

“Med “22. juli-profetien” av Jeremy Hoff fikk vi en bok som belyser alle aspekter ved den skrekkelige terror-aksjonen fra 22.7.2011. Etter nøyaktig å ha fremstilt alle utrolige “tilfeldigheter” som gjorde denne hendelsen mulig, kommer han til den eneste riktige konklusjon, at Gud står bak det hele. Etter at Norge i mange år var en god venn av Israel, har de de siste år vendt seg mer og mer mot Israel. Spesielt gjennom Oslo-avtalen, som Norge forførte Israel til, gjorde de en stor synd mot Guds folk. For forfatteren er det derfor ingen tvil, at Gud i sin store kjærlighet til Norge lot denne massakren skje, for å gi landet en advarsel/straff, om å vende om og gjøre bot for sin forbrytelse (som Han ofte har gjort i historien). Og fordi AUF var hoveddrivkraften for denne negative utviklingen in Norge (som brukte Utøya som sin basis for å oppdra sine ungdommer til hat mot Israel) er det ikke tilfeldig at A.B Breiviks udåd skjedde akkurat der. Denne boken er fantastisk, meget godt skrevet, og skulle leses av alle. For den har et viktig budskap. Den viser igjen, at den som forbanner Israel, selv blir forbannet,” skriver Bruno Wenske om Hoff’s leseverdige bok.

Søkelys: En bok som burde vekke

Jeremy Hoff’s bok omkring hendelsene og årsakene til 22 juli tragedien er en bok hele Kristi legeme i Norge burde lese. Boken er lettlest men samtidig grundig i sin gjennomgang av hendelsene som rystet vårt land en ellers så fredfylt fredagen i juli 2011. Boken forteller om en nasjon som engang var Israels beste venn, men som ble en Judas som har forløftet seg på Jerusalem i og med Oslo avtalen som har brakt mer sorg og terror til Israel. Jeremy Hoff’s stemme er en røst som ikke bør bli neglisjert av verken Guds menighet eller samfunnet men hans budskap burde lede Guds menighet ned på kne i bønn for vår nasjon som dessverre viser få tegn til anger eller søken etter Gud. Hoff’s bok vil uten tvil også være en bok som kan skape reaksjoner og mange vil storm-skyer-norgevel kritisere og nekte å tro at Gud kan ha tillatt eller stått bak det som skjedde 22 juli 2011. For å få et helt og fullstendig bilde av boken er det viktig og nødvendig å lese boken i sin helhet for å forstå de åndelige realiteter som ligger bak ulykken som rammet Norge og spesifikt Arbeiderpartiet og AUF den 22 juli 2011. På tross av denne rystende og advarende straffedommen mot vårt land og folk, velger vi ennå å trosse Guds vei og leve i våre synder. Som Jeremy Hoff skriver i sin bok var vi et land dyp sorg i ukene etter 22 juli, men vi var samtidig et folk som ikke ville endre kurs, som ikke ville bøye oss og angre våre synder. Dermed kan mer ligge foran og kanskje det vil være midt i en fremtidig Herrens dom at erkjennelsen og en ny lovsang vil kunne bryte ut? Profeten Daniel som selv var en dypt troende som gjennomlevde Guds dom over Juda i 587 før Kristus skrev dette: “Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre fyrster og våre fedre og til alt folket i landet.” (Dan.9,6)   Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og forlatelse. For vi har satt oss opp imot ham, og vi hørte ikke på Herrens, vår Guds røst og fulgte ikke hans lover, som han forela oss ved sine tjenere, profetene; (Dan 9,9-10) Veien for Norge og gå er om korset og deretter om Israel og be landet om tilgivelse for at vi manipulerte og presset dem til å akseptere en “Oslo avtale” som ikke brakte annet enn terror, terror og atter terror til Israel.

Boken kan bestilles gjennom denne nettsiden: 22.juliprofetien.com

76 tanker om “22 juli profetien, boka som burde ryste det norske folk til tårer og omvendelse -vi svek Israel og høster hva vi har sådd

 1. Takk til Søkelys for viktig artikkel!
  AP har bidratt sterkt i forsøk på å utslette Israel, noe kristne burde forstå dersom de åpner øynene. Resultatet ser man, Guds lysestake flyttes og landet vårt ligger ubeskyttet for angrep. 22. Juli kan bare være begynnelsen på hendelser som vil ryste landet når Gud ikke lenger holder sin hånd over oss.

  Dessverre forstår ikke engang mange kristne at Israel er utvalgt av Gud og at enhver som vender seg mot landet i onde hensikter kun skader seg selv.

  Joel 2,27 Dere skal kjenne at jeg er midt i Israel. Jeg er Herren deres Gud, og ingen annen. Mitt folk skal aldri bli til skamme.

  1. Kong. 6,13 Jeg vil bo midt blant israelittene og ikke forlate mitt folk Israel.

 2. “Beklager veldig harde ord. Men jeg hadde ventet bedre fra kristne mennesker enn dette. Langt bedre”.

  20.07.15 Sm-b. Imperdonabile!!!

 3. Merkelig trang til stadig å refse Søkelys fra en som beviselig driver med systematisk mobbing av personer. Er på kollisjonskurs med egen moral?

 4. Torstein. Du har rett i at alle som prøver å dele Israel vil bli straffet. Jerusalem er en tumleskål ifølge skriften og alle som løfter på den vil skade seg selv. Norge er spesielt aktiv og vil dessverre rammes.

 5. Har alltid sett på 22. juli som et resultat av anti Israel holdninger og avkristning. Har møtt mange som tror det samme. Bra at Søkelys tar det opp.

  • Synes det er leit at Norge er så israelfiendtlig og at det vil ramme landet hardt. Media med bl.a. Tveit, Sunnanå og venstrevridde politikere har stor skyld i hatet mot Israel. De forstår ikke at de spiller russisk rulett med landet.

 6. Jeg vet at dette er en vanskelig sak og svelge for mange. At Gud faktisk er en Gud som også dømmer. Norges store tabbe var 1. abortloven. 2 Medvirke til at terroren kom nærmere Israel og 3. omdefineringen av ekteskapet.
  Det bør heller ikke være overraskende for noen at jeg er blant dem som faktisk tror at Gud har gitt nasjonen Israel til jødene, at jeg er blant dem som mener at abort er brudd på det 5 bud og at ekteskapet er forbeholdt en mann og kvinne.

  Det bør heller ikke overraske at jeg ut fra Skriften leser at synd får sin konsekvens også for en nasjon dersom vi ikke omvender oss og søker Kristus og står opp for Israel, for barna i mors liv og for det bibelske synet på ekteskapet.
  Jeremy Hoff’s bok er en grundig men lettlest gjennomgang av hva som skjedde 22 juli samt at han mener at Norges rolle i Oslo prosessen var den utløsende årsak til at tragedien skjedde den 22 juli.

  Jeg forstår at dette kan være vanskelig å svelge for enkelte og jeg vil anbefale alle å skaffe seg et eksemplar av boken å lese den i sin helhet.

  • Hva skjer rundt 13. September? Hvis Cahn får rett blir det horribelt. kollapser dollaren? Naturkatastrofer? Skremmende er det.

  • Det er mange profetiske “baller” i luften nå i tiden. Jeg er i den alder at jeg husker Lebesbymannens profetier om et russisk angrep på Norge, også synene og visjonene om en russisk okkupasjon av nord-norge som verserte i kristne miljøer på 1970 tallet. Dersom Norge ikke omvender seg fra å bidra til at Israels land blir delt, vil kanskje Gud gjengjelde Norges synd med å dele Norge i to deler. En under vår kontroll og den nordlige del av Norge ned til Trondhjemsfjorden på russisk kontroll.
   Gud er den som styrer herskernes tanker, og når Gud har bestemt dom og vi ikke vender om, vil Gud få sin vei, og da hjelper det lite hva muslimen i Det Hvite Hus gjør.

 7. Torstein. Ingen tvil om at landeløftene gjelder det bokstavelige Israel. Erstatningsteologien har ødelagt mye med uvitende (med vilje eller fordi de ikke kjenner G.T.) biskoper og prester i spissen. Jeg tolker ikke Paulus på samme måte som deg, men ditt syn på Israel kan jeg støtte 100 %. Israel er viktig i Guds plan og skal også ha en ledende rolle i 1000 årsriket. Når Jesus kommer tilbake setter han sine føtter på Oljeberget slik du sier. Vi går spennende tider i møte.

 8. Du peker på Paulus som grunnlag for hva vranglærer Halvor Nordhaug lirer av seg av teologi.
  Vi i pinsebevegelsen har alltid funnet støtte i Paulus tekster til å stå sammen med Israel og støtte Guds nasjon.
  Så denne “biskopen” forvrenger Paulus for å lage en lære som passer den sosialistiske religion som statskirka er.

 9. Jeg syntes dette var et tankevekkende tema. Enhver kristen trenger å høre slik forkynnelse og sosialistene som har ført Norge inn i elendigheten trenger å rystes slik at de vender om. Norge har blitt for Israel som Judas var for Jesus. Et forræderisk land som har solgt sin beste venn til fienden for noen så sølvpenger. Judas fikk sin lønn for å ha sveket Jesus, men Norge er som ei hore som ikke tar horelønn. Gjennom alle år har vi gitt palestinerne millioner på millioner som er blitt brukt til terror mot Israel. Troende i dette landet må våkne opp og be til Gud om vekkelse så ikke noe verre vil vederfares oss.
  En parantes: vi bør merke oss at den åndelige fordervelsen i Norge er langt dypere nå enn i 2011. Vi trenger en sann vekkelse.

 10. Tankevekkende! Må vi ta dette til oss og søke Herren for Norges del. Til Fuglesteg:
  Jeg tror du bare ser i den naturlige verden og ikke i den åndelige.
  Derfor forstår jeg at du reagerer.

  • Som vanlig reagerer Fuglesteg med angrep på Søkelys som her har levert en grundig gjennomgang av hva som har skjedd i den åndelige verden ved Norges frafall. Bruddet i den norske sikkerhetsmuren var omfattende den 22 juli, men etter at vi fortsetter i synd og håne Gud vil all verdens sikkerhetstiltak og kommisjoner ikke hjelpe. Dypest sett var det Gud som stod bak 22 juli i og med at Gud er suveren og allvitende.
   Gud ønsket og ønsker å ryste denne onde nasjonen og selvfølgelig er Torodd Fuglesteg mannen som må protestere.
   Kjenner ikke herr Fuglesteg Bibelens beretninger eller har Fuglesteg skapt seg sin egen gud hvor hans egne rettferdighetsbegreper er mal for hvordan Gud er?

   Jeg vil høfligst anmode Fuglesteg om å lese aktuelle bok som kan bestilles her 22.juliprofetien.com

 11. Jeg klarer selvfølgelig ikke å følge din kritikk av Paulus. Saken er nok den, at de som motarbeider Israels posisjon i det frelseshistoriske lys hadde funnet “argumenter” likevel. De aller fleste kristne Israel vennene finner støtte til sitt syn også i Paulus brevene, så jeg tror problemet sitter i hjertene og tankene til dem som har rasjonalisert bort Israels posisjon og betydning. Jesus sa jo at “dere (jødene) skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld” og Paulus selv holder fast på tanken om at “Jakobs falne hytte skal gjenopprettet”.
  De som holder fast på erstatningsteologien hadde nok hatt dette grunnsynet uavhengig av hva apostelen Paulus har skrevet og vi som er hedningekristne er innpodet på oljetreet som Paulus skriver i Rom 11.
  På en måte er ikke Halvor Nordhaug relevant for den kristne kirke å lytte til da han på mange måter har plassert seg i apostat-kirkenes rekker.
  Vi har sett at biskopene i den norske kirke lenge har diskutert for å muliggjøre noe Guds ord forkaster, og bare det at de drøfter og vurderer hvorvidt man skal vie likekjønnede eller tilby velsignelser av slike forteller oss hvor langt disse er kommet på avveie fra den felles kristne tro.

 12. Dette er datoen som har gått inn i vår historie. Våre tanker denne dagen går til alle de som ble rammet, den 22 juli. Uskyldige unge mennesker, som hadde en politisk mening.Og ble bare meiet kaldblodig ned av en forskrudd fyr. En taper som ikke tålte at noen trodde på noe annet enn han selv. Hvordan kunne dette skje ?
  Grunnen er enkel, når ikke alle har en toleranse for andre menneskers tro og meninger. Smeller det på en eller annen måte.
  Derfor må vi hegne om demokratiet og ytringsfriheten. Samtidig som vi må søke Gud i en slik situasjon. Her har vi så mye, å lære av jødene. Når en terror aksjon skjer imot Israel eller selvmordbombere går løs. Søker alltid jødene Gud i bot og ydmykhet, selv om de som blir rammet er uskyldige. Det er tid for ettertanke, å når slike ting skjer rammer det oss alle. Derfor er det godt å lese Jonathan Cahn bok Profetien og Shemitahens mysterium. Og 22 juli Protetien skrevet av Jeremy Hoff. Han er søskenbarnet til Knut Arild Hareide kone. Som har fått et profetisk budskap til Norge. En bok en skulle lese og tenke over. Men uansett hva en tror og ikke tror. Hvilken politisk mening en har, så kjenner en stor empati med alle som er rammet. Og må vi be til Gud at dette aldri må skje igjen. Må Gud se i nåde til oss alle.

 13. Fuglesteg, det kan bevises at det er deg. Usselt er det du gjør. Du er en notorisk løgner og fullstendig uten skrupler og samvittighet. Du har mange lik i lasten og fortjener kun forakt. FORAKT!

  Ord 16,27 Et ondsinnet menneske graver opp ondskap, på leppene hans brenner det som ild.

 14. fuglestads ugjerninger e bare motbydelig. Jeg har mista all respekt for han. Han står avkledd og forakta.

 15. Jeg forstår absolutt ikke din holdning overfor Paulus. Den forbauser meg. Paulus står aldeles ikke for noen erstatningsteologi som du beskriver. Vil anbefale deg å lese denne artikkelen:

  https://bibelogtro.wordpress.com/2015/05/25/erstatningsteologien/

  ellers burde du lese denne artikkelen av Matt Slick

  https://carm.org/hva-med-de-forskjellige-trosretningene

  Husk at vi er alle brødre i Kristus selv om det finnes forskjeller. Forsvarer kristne å leve i synd, er det selvsagt forkastelig og må påpekes og taes et oppgjør med, men vi burde være bedre til å “backe” hverandre opp i troen på Jesus Kristus fremfor å “rakke” ned på oppfatninger som muligens er feil, men som ikke har noe å si for frelsen.

  Slik ser iallefall jeg på det!
  Mvh Richard

 16. Vi avslutter debatten omkring personen Fuglesteg da den skygger for den viktige saken som også er Jeremy Hoffs budskap, om det triste som skjedde 22 juli 2011.

 17. Torstein, nå så jeg ditt svar var til Richard, men jeg vil likevel skyte inn at mange kristne som fastholder at Paulus var en Herrens apostel og leser Pauli brev deler din helhjertede støtte til Israel. Selv om Paulus aldri hadde eksistert, ville nok Halvor Nordhaug likevel ha talt i strid med hva GT sier om Israel. Disse som fremmer erstatningsteologien ser likevel alt ut fra sin teologiske tolkningsmodell samt ønske om å være politisk korrekte og relevante overfor et Norge som er overveiende anti-israelske. Det finnes millioner av bibeltroende kristne som leser Paulusbrevene som Guds inspirerte skrifter og Paulus selv understreket at hele skriften er av Gud. 2 Tim 3,16 “Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet,”
  Dette innebærer jo at Paulus helt anerkjenner Tanakh eller GT som nyttig til lærdom, overbevisning, rettledning og opptuktelse i rettferdighet.
  Både jeg og Richard som tror at Paulus var en ekte apostel har ikke svelget erstatnings-teologiens forførelse fordi vi balanserer skrift med skrift.
  Enhver som ønsker å presentere vranglære finner nok av løsrevne bibelvers til å skape seg en forunderlig lære både med og uten Paulus brevene.

 18. Modig artikkel om en viktig sak som opptar mange troende. Tror Norge står foran en ny dom dersom landet ikke vender seg til Gud, endrer kurs og søker Herrens rette veier. Dette er en bok jeg kommer til å kjøpe.
  Guds velsignelse

 19. Hei Torstein. Beklagelig at så mange tror på erstatningsteologien som slett ikke stemmer med ordet. Jødene er Guds eiendomsfolk og dersom man leser i GT ser man at de har fått et konkret landområde. I den siste tid vil Gud ta vekk sløret for deres øyne slik at de kan se sin Messias. Gud vil dømme folkeslagene i Josafats dal for at de deler Israel. Gud har store planer med dette folket som vil stå sentralt i endetidsdramet. Israel er viserne på tidens klokke og et bevis på Guds eksistens. Det er en grunn til at den onde har lagt hat i menneskers hjerter for å utslette hans folk. Mange har gjennom historien prøvd å utslette jødene for derved å hindre Guds plan med dette folket. Hitler, araberland, venstrevridde radikale for å nevne noen. Obama er en av dem. Han må være styrt av et ufattelig hat mot Israel.
  Jeg har aldri tolket Paulus slik at han ser bort fra Israels rolle for nåtid og fremtid.
  Det er nok av bevis i GT for at landet Israel er det viktigste land i verden, for Jesus kommer tilbake dit og skal styre verden fra Jerusalem.

  Joel 3: 6 For se, i de dager og på den tiden, når Jeg fører tilbake de bortførte av Juda og Jerusalem, 7 da skal Jeg samle alle folkeslagene og føre dem ned til Josjafats dal. Der skal Jeg holde dom over dem for Mitt folk og Min arv Israels skyld, fordi de spredte dem blant folkeslagene, og fordi de delte opp Mitt land.
  21 Herren skal brøle fra Sion og løfte sin røst fra Jerusalem. Himmelen og jorden skal skjelve. Men Herren skal være en tilflukt for sitt folk og en festning for Israels barn. 22 Da skal dere kjenne at Jeg er Herren deres Gud, som bor på Sion, Mitt hellige berg. Da skal Jerusalem være hellig, og ingen fremmede skal komme over henne igjen.

 20. Og HVEM er Jeremy Hoff??? Har noen identifisert han?
  Jeg tror navnet er et psevdonym og at et annet og virkelig navn står bak denne bok.

  • Har akkurat fått lest boka til Hoff, og dette er den beste boka jeg noensinne har sett. Jeremy Hoff’s kusine er gift med Knut Arild Hareide. Tusen takk til Søkelys og Guds velsignelse over at du/dere var modige nok til å omtale denne boken så bredt.
   Det vil alltid være “kristne” i Norge som ikke tåler å høre at Gud faktisk er en dømmende Gud, men dette er fordi en vantroens ånd har forblindet de så de ikke ser hva Ordet sier.

  • Takk for gode ord. Noen er rasende, mens andre er takknemlige. Du har rett: Jeremy Hoff forteller i boka at hans kusine er gift med Knut Arild Hareide.
   Jeg må også si det at enkelte av de sinte reaksjonene fra kristne viser de ikke kjenner Bibelen.

 21. Ja, Gud skal styre kloden fra det bokstavelige Jerusalem. Mennesker feiltolker skriften hele tiden og jeg tror også at den eller de som kom med erstatningsteologien har gjort det samme. De fleste leser ikke GT og får derved ikke det hele bilde. For mange er GT komplett uforståelig. En venn sa at han ikke kunne forstå at GT og NT hadde samme Gud fordi han oppfattet GT’s Gud som ufattelig skremmende. Gud er den samme, men det handler om 2 forskjellige pakter. Mange som kun leser NT kan få en oppfatning om Gud som en snill og tannløs julenisse, men det er den samme Gud som vi finner i GT, en Gud som våker over sitt eiendomsfolk Israel og som straffer forsøk på å utslette jødene og ta deres land.

  Jeg fant en god artikkel her:
  http://www.sjibbolet.no/dokumenter/Erstatningsteologien_og_konsekvenser.pdf

 22. Jeg må dessverre konstatere at med en så til de grader forkvaklet artikkel, så fremstår søkelys ikke som et kristent nettsted, men som et religiøstekstremistisk anested for fundamentalistiske utskudd. Jeg vil ikke synke så lavt som til å kommrntere dette, men vil generelt si at å publisere slikt tankegods må i alle tilfelle være en sak for PFU, og muligens være gjenstand for en alvorlig reaksjon. Jeg vil minne om at med ytringsfriheten følger et ytringsansvar!

  • Braut. Jeg viste at dette var en sak som kom til å skape sinne hos endel. Du reagerer sterkt uten å ha lest boka. Med en gang jeg leste boken så kjente jeg en eksplosjon i åndens verden, dette var et budskap jeg har kjent på selv, men jeg er klar over at det vil gjøre mange sinte.
   Jeg nevnte dette også for Jeremy Hoff som svarte dette: “Yes, I think you are right. Many will be angry”
   Men dette er egentlig budskapet mange har fått opp gjennom årene, men jeg er synlig klar over at dette er budskap som ikke blir vel tatt i mot liberale eller lykkereligiøse menigheter. Jeg tror mange kristne har lett for å rasjonalisere bort deler av Guds måte å handle på.
   Forøvrig vil jeg anbefale boken selv om du nok kommer til å eksplodere.

  • Tankevekkende om profetier. Alvorlige greier. Vi må be til Gud for Norge om en sann vekkelse. Lit for mange søtsake-kristne tåler ikke å høre slikt lengre, kanskje fordi de har tatt seg forkynnere som preker noe som klør bak øret.
   Gud er hellig, hater og avskyr synd og selv om Ansgar Braut protesterer så finnes det likevel noen som har hørt fra Guds tale.
   https://www.youtube.com/watch?v=4bKxlZ4bEOY

  • Og Ansgar Braut fremtrer igjen med sitt sanne avkledde jeg, ribbet for kjennskap til Guds ord og bud. Som en typisk personlighet uten sann respekt for Bibelen som har lyttet til falske lærere som sprer kristeligkledd new-age filosofi og som tror han kan kontrollere andres ytringsfridom. Braut må vende om!

 23. De inhumane og menneskefiendtlige holdningene overfor annerledes troende og tenkende, mot palestinere og en god del andre som begrunnes i Bibelen av folk som etter sigende tror på en Jesus som alltid talte de svakes sak, og som synliggjøres her, er av den sorten som fikk meg til å tenke at dette går ikke i hop. Det var begynnelsen på en tankerekke som ledet meg til ateismen, hvor jeg befinner meg mer vel og hel enn jeg gjorde som kristen. Med all respekt for de kristne som lever ut nestekjærlighet og toleranse, må jeg si meg skuffet over det destruktive tankegodset jeg ser her. Størst av alt er kjærligheten!

  • Det er nok mange elementer i kristen tro som bryter med dine forestillinger om Jesus og kristen tro. Guds tanker og rettferdighetsbegreper er totalt annerledes enn de verdier mange mennesker tror er rettferdige. Gud er dommeren og den ingen kan overprøve siden han er den som er selve autoriteteten og rettferdigheten. Siden Krafft Myhren omtaler seg selv som ateist må vi regne med at han og Guds rettferdighetsbegreper har kollidert, og at Krafft Myhren har satt sine selvproduserte tanker om Gud i førersetet.

  • “Det var begynnelsen på en tankerekke som ledet meg til ateismen, hvor jeg befinner meg mer vel og hel enn jeg gjorde som kristen.”

   En sann kristen er født på ny, Myhren. Han har Guds ånd i sitt indre og kjenner Gud og hans ord. En sann kristen kan ikke velge vekk Gud for han vet at Jesus er veien, sannheten og livet. Personer som ikke har opplevd livet i Jesus har aldri vært kristne i den rette betydning av ordet. Myhren, oppfordrer deg til å lese i bibelen og la Jesus komme inn i ditt hjerte så du blir født på ny og forstår hvor fantastisk evangeliet er og hvilken trygghet det gir i alle livets situasjoner og ikke minst inn i døden. Løftet om et evig liv med Jesus er mer verd enn all verdens gods og gull og alle menneskelige tankerekker som leder til forskjellige ismer.

  • Hei Ove Jan Ludvigsen.
   Pris på aktuelle bok er 150,-
   Jeg regner med at forhandleren din Lista bokhandel vil få boken da de har forespurt.
   Jeg har noen stykker liggende her, så ønsker de raskere må du sende epost til sokelys@gmail.com

 24. Det går ikke upåaktet hen av Gud at mennesker plukker Guds suverene ord fra hverandre heller. Det å kalle Paulus en falsk profet er ganske alarmerende.

  • Det er jeg enig i Betten. Å omtale Paulus som en falsk profet medvirker til at mennesker kan miste tillit til hele bibelen, for vi er da i den situasjon at hver og enkel kan sitte i sin egen stue å velge å vrake av hva som er bibelske forfattere eller ikke.
   Mange forskere mener eksempelvis at Daniel boken i GT er en forfalskning, men andre igjen mener at det kun er første del av Jesaja boken som er opprinnelige skrifter og alt annet er lagt til. Gud har gitt oss en hel Bibel, og skriftene er blitt bevart gjennom kirkens historie av Gud selv fra alle mulige slags angrep, så Torstein kjemper her en nytteløs kamp.

  • Torstein. De som vil ha erstatningsteologi finner sine argumenter uavhengig av Paulus. Mange kristne finner grunnlag for støtte til sin kjærlighet til Israel ut fra Pauli undervisning. Jeg mener at disse biskopene og prestene forvrenger Paulus og bibelens ord, og denne forvrengningen ville de ha gjort uavhengig av om Paulus skrifter var kanoniserte. Det du siterer av Paulus må også ses i forhold til den trengselstid den kristne kirke da opplevde, og med kristne på flukt fra antikristelige myndigheter som ville knuse den kristne menighet. Faktisk var Paulus råd et godt råd i en vanskelig tid

 25. Jeg har lest boka til Jeremy Hoff og anbefaler den til alle som ønsker å åpne øynene sine for den uretten som er begått mot Israel. Ikke rart at Ivar Fjeld betegner Utøya som “Den rødgrønne terrorøya”. Øya har en radikal anti-israelsk historie og hit har arabiske terrorister årlig blitt invitert og tatt imot med åpne armer. I en 14 måneders periode før 22. juli-angrepene var AUF spesielt aktive med antiisraelske stunts som oppfordret til handlinger som ville svekke Israels økonomi og gjøre Israel sårbare for fiender med uttalte mål om å utslette nasjonen.

  Takk til Søkelys for opplysende artikkel. Man ser en grunn til at Guds straff rammet nettopp Utøya.

 26. Hårreisende at det er noen her som mener at Utøya er Guds straff. Breivik var altså Guds utsendte, som var kalt til å gjøre dette? Dersom vi et øyeblikk følger den tankebanen, ville det vel ha vært nærliggende å tro at
  Gud utryddet hele Unge Høyre og Fpu, som er varme tilhengere av homofili, abort, porno, prostitusjon,fyll og narko(og her kan vi også slenge med V).
  Fpu vil la millioner av barn sulte ihjel i u-land for å heller bruke pengene på skattelette, billigere alkohol og bensin. Dersom noen VIRKELIG skulle vært gjenstand for Guds vrede av de politiske ungdomspartiene, måtte det i all sannhet være Fpu, V, og Unge Høyre(i den rekkefølgen).
  Når det gjelder støtte til Israel, så er det vel ikke nevneverdig mer støtte fra andre europeiske land, og disse rammes ikke av “Guds vrede”.
  Kjell; dette blir rett og for dumt. Du er for god til å presentere slikt , og jeg oppfordrer deg, for din egen del, å slette dette uhyggelige tankegodset.
  Med ønsker om en fortsatt fin sommer:-)
  Ansgar

  • Du har vel neppe lest boka Ansgar. En tydelig tanke i bibelen er at Gud dømmer synd og at Gud handler med nasjoner i sin suverenitet. Jeg tror så avgjort at det kommer en dag da de synder du nevner vil føre til nok en dom over dette landet.
   Men jeg forstår ditt argument, det er menneskelig å tenke slikt…men oppfordrer deg til å lese boken.
   God sommer om du vil kalle det sommer da Ansgar. :-))

  • For noen ville ideer du sitter med Torodd.
   Jeg sitter ikke med mange eksemplarer Torodd og jeg akter ikke å tjene en eneste krone på dette.
   Men boken kan kjøpes fra forhandler og nettstedet det linkes til.

  • På samme måte som Gud selv utryddet menneskene ved flommen, bruker han både enkelt mennesker og nasjoner til å utføre sin dom over ulydige mennesker. Derfor er han suveren. (Se Jesaja 10, 2.Tess.2, Åp.6-16, Rom.1:18-32) og mange fler skriftsteder.

 27. Jeg må selvfølgelig legge til at jeg forventer at mange i dette landet ikke tåler å høre slike budskap. De fleste mennesker foretrekker sukkersøte ting uten anstøt eller som anfekter vår nasjons nasjonale synder.
  Abort, aksept av likekjønnede ekteskap, godkjennelse av samboerskap, og sviket mot Israel er slike synder jeg tror vårt land vil møte seg selv i døra på. Vi høster hva vi har sådd.
  Tidligere var Norge en nasjon som sendte ut et stort antall misjonærer til land hvor evangeliet ikke var forkynt.
  Nå er vi et land som sender ut våre vekslende utenriksministere med penger i sekken som går til et korrupt palestinsk lederskap som driver terror mot Guds øyensten blant nasjonene, Israel.
  Men jeg vet jeg taler de kristen-politisk korrekte midt i mot med denne saken og det er selvsagt ikke populært.

  • Takk til Jeremy Hoff og Søkelys som er åndelig våkne og tør å stå fram og si sannheten. Jeg har lest boka og anbefaler den på det varmeste.

 28. Torodd, du mangler kunnskap i bibelen.
  Israel er Guds eiendomsfolk og du ser hva som har skjedd med dem gjennom tidene fordi de vek av fra Guds ord. De mistet landet sitt, ble spredd rundt i landene, forfulgt og til og med forsøkt utryddet. Gud er ingen julenisse som ser gjennom fingrene med synd. Han sier at i den siste tiden skal han gjenreise Israel igjen og han vil straffe de som prøver å ødelegge hans land og folk. Det står klart i bibelen at når han ikke sparte de naturlige greinene (Israel) når de syndet, så vil han heller ikke spare oss. Hvordan kan vi tro at han vil hindre ulykker i å ramme et land som er blitt så antisemittisk og ugudelig som Norge? På grunn av synd oppsto det en revne i beskyttelsesmuren som gjorde det mulig for en terrorist å trenge seg gjennom. Så også i USA 11/9.
  Alle kristne bør be om at Norge omvendes til Gud. Fortsetter avkristningen og den ensidige fordømmelsen av Israel og aksepten av de som har som mål å utslette Israel, er jeg redd for at 22/7 bare er begynnelsen på tragedier som vil ramme Norge. Muren smuldrer vekk og landet legges åpent for fiendlige angrep.

 29. Et respektløst og forferdelig innlegg. på lik linje med boken. Det er utrolig trist hvordan dere setter deres engen fornuft, kritiske sinn og menneskelige medfølelse til side for overtro og galskap.

  • Tenker På Deg. Jeg forstår din reaksjon, men ber deg lese artikkelen en gang til, tenke over det du leser og be Gud vise deg sannheten dersom du er en kristen.

   Vi trenger kristne vaktmenn i dag som kan advare mot ødeleggelser som vil ramme Norge dersom landet ikke vender om. Det som sies er ikke politisk korrekt, men det har heller aldri Guds ord vært – Gud handler suverent, han er langmodig og full av nåde, men nå er nådetiden i ferd med å renne ut for Norge. Uten at antisemittismen opphører og landet vender om fra sin ugudelighet blir denne nasjonen rystet i sine grunnvoller. Jeg er redd vi er på vei mot svært vanskelige tider.

  • Dommen kommer til å komme over hele jorden. Alle land vil bli dømt står det i Bibelen. Det som skal til for at Gud skal bli fornøyd er at man vender om fra sine synder og Tror på Hans Sønn jesus Kristus og frykter Ham og skjelver for Hans ord, og elsker hans bud.

 30. Endelig noen som våger å sette på trykk det som er Herrens budskap til Norge.
  Hvor kan jeg få tak i denne boka?

  • Ansgar Braut. Så du identifiserer deg med Fuglesteg. Gjorde noen google søk og så kom dette opp sitert fra http://www.rusmetal.ru/vae_solis/specialxii.html
   av et intervju med Fuglesteg

   I have never been a christian. Those are the rumors the kindergarten rejects in Moonfog spread about me to further the sales of their own records. These rumors are completely unfounded. I am an atheist and that is why I do not like black metal or it’s religious views. In my view; there is no difference between white and black metal, christians and satanists. For me; Moonfog is a religious label, on the same line as other christian record labels. They all preach the same lie; the existence of God and Satan. The truth is; there is no God; there is no Satan. They are all products of the mankind’s need to rise above the fellow animals from the forest and the open plains. I believe that human beings are a part of the animal kingdom. Yes, we sit on the top of the food-chain and we think we are smarter than other animals, but the basic animal instincts are the same. From the minute we are born ’til we die. Religion is only a denial of these facts. That is one of the many reasons I fight all kinds of religion.

   I ignored these christian wanker accusations and that was a big mistake. Far too late; I tried to put my views across in a magazine in ’96, but nobody wanted to listen to what I had to say. But this does not matter anymore. It is too late now.

   -pussig “gud” du kjenner Braut

 31. Torodd. Hvordan kan du uttale deg her? I et intervju med deg som ligger nå nettet sier du: Jeg har aldri vært en kristen……jeg er ateist…de forkynner alle samme løgnen; eksistensen av Gud og Satan…..religion er bare en fornektelse av fakta. Det er en av grunnene til at jeg bekjemper alle slags religioner.

  Så vet vi det!

  • Ansgar Braut..kristen? Ha Ha Ha. Denne mannens aktiviteter mot Jan Kåre er vel kjent. Hatefulle eposter til både Christensen, hans kone og hans kones arbeidsplass. I tillegg trusler om å sverte Christensens sønn.
   Dette skriver broder Christensen:

   Denne «Ansgar Braut» har nærmest terrorisert oss og skapt frykt!

   Dette som denne personen som skriver under psynonym navnet Ansgar Braut har gjort, er å skape frykt og indre spenninger og konflikter, noe Torp overhode ikke har klart. Derfor er egentlig det som denne AB har gjort, det som har skadet og gjort mest ondt. At politiet totalt overser dette viser bare at den såkalte hatgruppa på Manglerud har også andre agenda en å stange hat, men la det får fritt utløp. Og hvorfor? Selvfølge, det er et ledd i å knekke meg og den Himmelske blogg. Snakk om råttenskap og å overse det som er virkelig straffbart og som er vanskelig å takle

   Er dette oppførselen til en frelst mann? Svaret er selvfølgelig nei, så når Ansgar og Fuglesteg reagerer med hat mot Kjell på grunn av denne artikkelen om boka til Hoff, er det i tråd med den ånd de har uttrykt mot Jan Kåre. Jeg er sikker på at de som står bak den politianmeldte falske Smyrnabloggen er Braut og Fuglesteg.

 32. Hva med Sverige?
  Palme var var ingen god mann for Israel, tvert imot. Han ble myrdet og det skaket og rystet hele Sverige. Kanskje ikke tilfeldig?

 33. Voldsomt som denne personen opptrer som en refser i alle mulige sammenhenger. Forunderlig hvordan han til stadighet viser til moralske etiske standarder og det 8. bud når det beviselig er så at han selv opptrer som den usleste mobber mot personer han har fått noe imot. Mot dem tar han i bruk djevelske midler som får Christensens stygge innlegg mot gjengifte til å virke stuerene. Han har blitt anmeldt for denne avskylige virksomheten som bare vekker forakt blant anstendige og moralske mennesker. Fuglesteg kaller seg en kristen, mens han beviselig ikke ikke en gang kjenner definisjonen av ordet kristen. Han er bare en rumlende tom tønne, en nobody uten substans.

  • Ja, Fuglesteg er en rumlende tønne, eller kanskje mer korrekt en rumlende mage som resulterer i stank når innholdet i rumlingen kommer ut.

 34. En virkelig tankevekkende bok.Utøya var et rottereir av palestina-elskere som ikke ønsket annet enn ondt over Guds folk. Har lest hele boken nå, og det er ikke tvil. Dette var Guds dom over et parti som har stått og står Gud i mot i sitt hat mot alt som har med det som er rett og sant å gjøre. Dette er en av de beste saker Søkelys har tatt opp. Her settes fingeren på rett punkt, her påpekes de synder som fikk Herren til å slippe denne dommen over Norge.
  Jeg ser at enkelte her, spesielt Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg forsøker å sverte budskapet, og når du ser på hva disse skriver i lys av Åndens lys, så kan vil alle raskt slå fast at disse legger alt annet til grunn en Guds ord.

  Boka til Jeremy bekrefter det Herrens ord mange troende har hørt tidligere. Sosialistene har lykkes med å trekke Norge med seg ned i ugudelighet. Norge var tidligere en nær venn av Israel, men under inspirasjon fra demoniske krefter har AUF lykkes med å trekke landet ut i jødehat.
  AUF har vært og er en forkjemper for alt Gud kaller vederstyggeligheter, og fikk på seg Guds dom som en konsekvens av sitt opprør mot Gud.

  Må Gud gi oss sann vekkelse under neste dom.

 35. Tilredes ikke Braut. Dine argumenter er på Jan Kåre Christensen nivå. Har knapt hørt maken til sammensurium du blander sammen. Skjønner ikke helt hva slags Bibel du bruker hvis du har noen da, for alle dine tanker og ideer er jo hentet fra ditt eget sinn. Hva Ordet sier snakker du aldri om.

 36. Hvis Gud ikke dømmer dette landet snart, så må Han be om undskyldning til sodoma og gomorra. Norge går mer og mer imot Gud og Hans Ord. Det er ingen Gudsfrykt igjen i dette landet, og dette landet blir bare mer og mer ukristelig. Det kan se ut som at Gud holder igjen, Men dommen vil komme, det er garantert. Ser at enkelte her kritiserer Søkelys for å fremføre budskapet. Disse burde skamme seg og deretter omvende seg fra sin dårskap.

  • Er enig, selv blant mange kristne er det lite Gudsfrykt igjen. Enhver bibeltro kristen med litt åndelig gangsyn ser dette JB

  • Det er alvorlig, for det handler om et evig liv eller fortapelse. Bibelen sier at det kommer et frafall fra Guds ord der ordet ikke lenger er viktig, men tvert imot er den enkeltes tanker og meninger satt i sentrum. Vi lever da også i den tiden der bibelen sier at den sunne lære ikke skal tåles og at folk tror det de ønsker å tro.
   Når man leser bibelen ser man at Gud er langt mer enn den overbærende snille julenissen man gjerne gjør han til. Han er også er en skremmende Gud som etter en nådeperiode kommer tilbake som dommeren, herskeren over liv og død. La oss stå fast på ordet uansett hvor upopulært eller politisk ukorrekt det er, slik at vi ikke blir forkastet, men får et evig liv. I Guds rike er det ikke flertallet som definerer hva som er rett eller galt, men kun Gud selv.

  • Landet vårt er under dom. Det er nettopp derfor tilstanden er slik den er, og hvorfor det går i denne retningen. Gud har tatt sin hånd bort fra Norge for lengst. (Rom.1:18-32)

 37. Dyptpløyende om det profetiske. Ser frem til å få boka som jeg bestilte i går.
  Det er ikke tvil om at Norges synder mot Israel er store. Bare på noen få tiår har norge blitt veldig anti-israelske, er tydelig at medias hjernevask har ført frem. Når Norge gav nobels fredspris til terroristen Arafat var det som å spytte alle ofrene for palestinsk terror i ansiktet. Jeg tror 22 juli dommen ble besluttet akkurat da.

 38. Som breivik ble avist på politiske møter blir også gud kalt avist i sammfundet i dag. Resultate fikk vi se 22 juli! Fortsetter vi å snu gud ryggen er dette bare pianøtter i forhold! Jeg ber for vekkelse å sann gudsfrykt. Jeg ber også for breivik at gud skall openbare seg for han å at han kan bli som paulus! Midt i denne tid! Hadde jeg mødt breivik ville jeg gitt han et winerbrød! Jeg ville sakt alt som ikke er korsfesta med kristus er naturlig muslimsk !!! Ber for breivik hver dag om styrke å at gud må reise han opp !!! Amen!!!!!!!

  • Selv Anders Behring Breivik kan bli frelst, på tross av det grusomme han gjorde. Jesu død på korset dekker også over slike grusomme handlinger, og han må sone sin straff, men frelse kan han finne for den er av nåde ved tro. Men frelse fritar han selvfølgelig ikke for det han gjorde 22 juli. Folk her i Norge reagerer kanskje når vi sier noe slikt, men fakta er at folk var villig til å tilgi Yasser Arafat og også gi han nobels fredspris -selv om han var ansvarlig for langt flere døde enn det ABB er. Kunne verden tilgi Arafat burde de og kunne tilgi ABB.

Det er stengt for kommentarer.