22 juli profetien, boka som burde ryste det norske folk til tårer og omvendelse -vi svek Israel og høster hva vi har sådd

22-juli-profetien22 juli angrepene har fått mange til å spørre seg:”Hvor var Gud?”  Det kan være vanskelig å akseptere tanken på at Gud kunne tillate at noe så forferdelig fikk lov til å skje. Med det faktum at dette skjedde, tyder ikke det på at Gud faktisk har tillatt det?  “22 Juli profetien” er tittelen på en bok nylig utkommet og forfattet av Jeremy Hoff. Boka som også er utgitt på engelsk under tittelen “A Breach in the Wall” er et brennende oppgjør med vår kollektive norske synd i forhold til staten Israel. Hoff’s bok tar oss tilbake til den dramatiske ettermiddagen for nøyaktig fire år siden da bomben smalt i Oslo sentrum, i regjerings-kvartalet og på Utøya da massedød og blodbadet kom til AUF som er Arbeiderpartiets radikale ungdomsorganisasjon. En hel nasjon måtte i sjokk og sorg konstatere at døden vi har sett der ute, også var kommet til oss. Selv om det primært var arbeiderpartiet som ble rystet i sine grunnvoller var vi som nasjon dypt rystet og i sjokk og det norske flagg over det ganske land ble firt på halv stang som en følge av tragedien. Bloddåden ble utført av den da 32 år gamle Anders Behring Breivik, men fantes det en bakenforliggende årsak til at dette forferdelige kunne skje?  “-Ja,” svarer forfatteren, Jeremy Hoff som mener at det finnes en åndelig forklaring bak det hele. Nemlig vårt kollektive og enda mer spesifikt, Arbeiderpartiets svik mot staten Israel og det jødiske folk

Å skrive denne kommentaren til Jeremy Hoff’s bok omkring hendelsene og årsakene til 22 juli tragedien har ikke vært noen enkel jobb. Selv om det er gått fire år siden tragedien rammet vårt land og folk, og da spesifikt Arbeiderpartiet og de unge i AUF, er ting fremdeles sårt for mange. Jeremy Hoff’s bok tar oss med til den ettermiddagen som noe som mange omtaler som “Norges 11 september 2001” og det må også ha vært utøya-boikott-israelfryktelig tøft for Jeremy Hoff å skrive denne boken da temaet både kan og bør vekke debatt og oppmerksomhet. Hoff’s bok inneholder det både han selv og andre tror er et budskap fra den levende Gud til nasjonen Norge.Terroraksjonen mot regjeringskvartalet og senere mot Utøya har preget den offentlige debatt i årene som har fulgt, men få eller ingen har forsøkt å peke på hva som var (og fremdeles er) de bakenforliggende årsaker til at Jahve, Israels Gud, tillot at dette tragiske skulle ramme vår nasjon og kreve så mange menneskeliv. De brutale drapene som ene og alene må tilskrives Anders Behring Breivik, – en høyreradikal og kanskje “kulturkristen” nordmann, sendte oss alle inn i et kollektivt sjokk da hans handlinger ryster vår nasjon i grunnvollene. Det norske flagg ble senket på halv stang over hele nasjonen, og tusener søkte til kirker og religiøse symboler for trøst, men ikke med anger og for å søke den levende Gud.

Ettermiddagen da alt gikk galt og revnene i murene ble tydelige

Den første del av Jeremy Hoff’s bok tar for seg hendelsesforløpet den skjebnesvangre julidagen da terroristen Anders Behring Breivik utløste det mest dødelige enmanns-angrepet i nyere tid. Mens sjokkerte nordmenn satt klistrert til nyhetssendingene fra regjeringskvartalet  og Utøya, gjenforteller Hoff det som også var kritikken i stortingens 22 juli kommisjon om hvordan alle ledd av politiet beredskap sviktet de skjebnesvangre minuttene fra bomben gikk av i Oslo sentrum til gjerningsmannen begynte å henrette uskyldige ungdommer på Utøya. Rot, kaos, misforståelser, feilaktig eller manglende kommunikasjon og en “forvirrende lammelse” i de avgjørende øyeblikkene syntes å være den rette beskrivelsen. Fra det øyeblikket det smalt i Oslo sentrum og inntil politiet var på plass på Utøya hvor 69 var drept ble vi vitne til en skandaløs og kaotisk håndtering av en revne i landets sikkerhetsmurer. -Det er nesten som om ledd etter ledd sviktet. At det hadde vært en gigantisk sprekk i murene, noe bemerkelsesverdig og nesten uforståelig. “Det virker som om en unaturlig tåke og forvirring senket seg over politiet,” skriver Hoff videre. Dette skjedde igjen og igjen og man kan undre seg over om denne forvirring og inkompetanse er et resultat av noe større og utenfor oss selv. Politiets inkompetanse, forvirringen, kaoset og  usikkerheten vitner på alle måter om et politiapparat som opererte planløst, tilfeldig og uten sentral styring. Når attpåtil politiets båt havarerer underveis til Utøya skulle man tro at det var mer enn tilfeldighetene som rådde. Det er nesten som man ser at Guds hånd har trukket seg vekk fra landet og alt er overlatt til kaosets tåke. I ettertid har mange spurt seg selv hvorfor Herren lot denne tragedien ramme Norge og forfatteren av boken er av den bestemte oppfatning at det finnes en spesifikk synd og årsak til at tragedien kunne skje og også hvorfor den spesielt rammet Arbeiderpartiet som mistet 77 av sine denne dagen. 69 på Utøya og 8 i regjeringskvartalet.

sorg-uten-omvendelse“22 juli profetien” er en bok som burde ryste nasjonen og det norske folk i sine grunnvoller. Boken som er forfattet av Jeremy Hoff er en lettlest bok, med et svært alvorlig budskap til et land og folk som sørget uten å omvende seg og rope til Gud om nåde. I sin bok snur Hoff opp ned på det gudsbildet mange mennesker har om at Gud bare er snill bestefar som aldri vil straffe og holde dom over synden. Mens Jeremy Hoff i sin bok peker på en spesifikk synd, nemlig det norske sviktet mot Israel i Oslo avtalen peker andre profetiske røster på flere ting. Vi svek barna i mors liv da vi vedtok at fosterdrap var greit i 1978 da loven om selvbestemt abort ble vedtatt i stortinget. Vi svek Israel og det jødiske folk med å presse Israel til å avstå land til palestinerne i bytte mot “fred”. “Frukten av Oslo har vært terror, terror og mer terror. Hva slags frukt bør så Norge forvente seg å høste fra den sæden som det har sådd? Jeg sier ikke at en hvilken som helst terrorhandling som rettes mot Norge, uten videre bør sees som en frukt av Oslo. Men dersom en bestemt hendelse er omgitt av svært uvanlige omstendigheter som syntes å peke i den retningen, mener jeg vi bør stoppe opp litt og vurdere dette nærmere.

“Er det ikke merkelig at en massakre som slo alle rekorder skulle komme til Utøya, AUFs “åndelige hjem”? Den gruppen ble på et tidlig stadium bærer av den pro-palestinske bevegelsens hjerte og sjel i dette landet, og de forble en spydspiss når det gjaldt å bryte ned moderpartiets lojalitet til sin beste venn Israel. Det er tvilsomt om Arbeiderpartiet hadde funnet nok politisk vilje til å være en agent for Arafats norsk-pass-kloakken“palestinske trojanske hest”, hvis ikke det hadde vært for den tålmodige innsatsen til AUF i de to tiårene forut for Oslo-avtalen. Nå, to tiår senere. ser det ut til at de har fått en bitter høst av samme slag som det de sådde,” skriver Hoff videre i sin særdeles leseverdige bok. Bildet viser et norsk pass “tilfeldig” funnet i kloakken i Israel som et tegn på vår anseelse blant mange jøder. (Foto You Tube Jeremy Hoff) -Årsaksforholdet til at det eksisterte et omfattende brudd i den norske sikkerhetsmuren i den åndelige verden er rett og slett at vi var blitt en Judas som sviktet Israel med et freds-kyss som brakte mer terror til Israel og jødene. Det vi så 22 juli var Guds reaksjon på det norske sviket, og omstendighetene under det hele vitner om at en unaturlig tåke hadde senket seg over politiet og sikkerhetsmyndighetene. En tåke som gjorde det enkelt for drapsmannen å kunne ta seg til Utøya. Det faktum at riksalarmen først ble utløst 77 minutter etter at bomben smalt, gav Breivik dyrebar tid slik at han rakk å ta seg til Utøya hvor han drepte 69 unge liv. Det gikk med andre ord 77 minutter fra alarmen gikk til Breivik var pågrepet og da var 77 mennesker døde. Alle ofre for en terrorhandling forfatteren av boken mener kom som en konsekvens av en spesifikk synd begått av Norge.

En varslet tragedie

Gjennom flere tiår har Guds sendt vektere til Norge som har varslet om at synden ville børre-knudsen-blodkomme til å få sin konsekvens og de første vektere vi så var nå avdøde Børre Knudsen som sammen med Ludvig Nessa gjennomførte en rekke profetiske symbolske handlinger for advare mot den norske praksisen med å drepe barn i mors liv. Ved hjelp av sterke visuelle virkemidler fikk de to prestene massiv oppmerksomhet i norsk presse. I en av de profetiske symbol handlingene helte Børre Knudsen en skål blod over sitt eget hode og ropte “barnas blod for vårt blod” (skjermfoto fra Googles arkiv) I et annet tilfelle hadde de to prestene med seg en tung stein som skulle illustrere at Guds vrede hvilte tungt over dette landet for sine mange fosterdrap. I tillegg ble blodige dukker som illustrerte det groteske med abortloven blant annet sendt til kongen, media og menn med innflytelse i samfunnet.

Samtidig som Børre Knudsen, Ludvig Nessa og Per Kørner samt en gruppe kristne ungdommer kjempet for å reversere abortloven jobbet sterke krefter i politikk og media med å gjøre Norge om til et Israel-fiendtlig land. Selv om Jeremy Hoff ikke har abort-elementet med i sin bok om 22 juli er også dette en synd som hviler tungt på Norge. I løpet av noen få tiår har vi sviktet barna, vi har sviktet Israel og blitt et av de mest Israel-fiendtlige land i den vestlige verden. Norge er den nasjonen som gjorde Mads Gilbert til folkehelt og årets navn i 2014. Den samme Mads Gilbert gikk i etterkant av terroraksjonen mot USA den 11 september 2001 ut med en uttalelse der han støttet terroraksjonen mot USA. Se saken fra TV 2 her Selv om Gilbert i ettertid skal ha beklaget sine uttalelser ble likevel denne mannen hyllet som folkehelt under Gazakrigen i 2009 og senere kåret til årets navn av VG i 2014. Årsaken til at Gilbert ble kåret nettopp til denne heder ligger i det faktum at han stod frem som mikrofonstativ for Hamas og palestinerne i deres krig mot Israel.

Nedtelling

I årene før 22 juli terroren var hatet og retorikken mot Israel intens i norske medier. Under Gazakrigen i 2009 var det massive demonstrasjoner til støtte for Hamas og boikott av israelske varer og tjenester kom høyt opp på agendaen. (saken fortsetter)

AUF og Arbeiderpartiet som etter den jødiske statens tilblivelse i 1948 hadde vært en trofast venn og støttespiller av Israel hadde nå lykkes med sitt prosjekt og omskapt det norske folk til å bli Palestina-sympatisører som raste mot den jødiske nasjonen og kirkene forholdt seg tause. I sin bok gjengir Jeremy Hoff en profeti som Francois Botes mottok den 11 mai 2011 mens han tjenestegjorde på Ungdom i Oppdrags base på Flekkerøy (rett sør for Kristiansand) som lyder slik: “Gud vil vende nasjonen tilbake til ham med en ny tilbedelse og lovsang. Men jeg ser at flagget blir firt på halv stang over hele landet på grunn av en hendelse. Mange vil gråte og sørge, men det er ikke tid for tjen-folkettårer, men det er en tid for å vende seg tilbake til Gud. Over hele nasjonen vil mennesker vende tilbake til Gud. For dette landet er kalt til å være en kristen nasjon. Han vil vinne hjertene på en helt ny måte. Og selv om det som skjer i det naturlige er en katastrofe – og det er ikke en naturkatastrofe – så vil nasjonen vende tilbake til Gud. Folk vil se Gud på en ny måte. Gud har en plan for alle mennesker. Han kalte dere som nasjon før verdens grunnvoll. Fienden har prøvd å stjele menneskenes hjerter. Men dette varer ikke evig. For Norge er kalt til å bli satt til side for Guds hensikter. Gud skal bli herliggjort ifra nord til sør, Gud vil bli herliggjort ifra øst til vest i dette landet,” gjengir boka som på mange måter lar et spørsmål henge i lufta. “Hvorfor er ikke del II av profetien blitt oppfylt?

En flom av mørke

22 juli 2011 kunne ha blitt en tid for sorg, ransakelse og omvendelse, men det norske folk og deres ledere gjorde det hele om til en sorgmarkering av trass og nasjonal stolthet fordi vi ikke ville vende om til Ham som kan lege våre hjerter. “Dessverre ble de positive følgende som tragedien kunne ha fått, overskygget av steil retorikk fra våre politiske ledere som sverget at Norge ikke ville endre kurs i kjølvannet av angrepene,” skriver Hoff og realitetene bekrefter det hele. Allerede to år før terroraksjonen mot Utøya og regjeringskvartalet fant sted hadde ekteskapsloven som tillater at to av samme kjønn kunne gifte seg blitt vedtatt. Også denne endringen av ekteskapsloven ble fremmet av Arbeiderpartiet og i årene etter har kirken vært utsatt for et enormt press som vil tvinge kirken til å begynne å vie såkalte likekjønnede “ektepar”. Mens profetien fra  Francois Botes peker på Guds ønske om at “Han vil vende nasjonen tilbake til ham med en ny tilbedelse og lovsang,” pågår det nå en intens og knallhard kamp om kirkens sjel. I årene etter 22 juli tragedien har Norge fortsatt å vise trass mot Gud, vi har fortsatt å vandre på de veier som ledet frem til vårt eget “11 september”  og det som skjedde den 22 juli frambrakte tårer av sorg, men ingen tårer av anger. Samfunnet har gått videre i samme spor som før 22 juli og det har fått flere til å tenke at 22 september 2011 bare var et stormvarsel, en advarsel om at noe større og verre kan komme til å norge-i-dommens-dalvederfares vår nasjon dersom ikke vi gjør bot og vender om til Herren. Den Messianske troende biskopen Dominiquae Bierman maner nå nordmenn til omvendelse og ydmykelse siden Norge nå befinner seg i det hun kaller “dommens dal.” Det var under et møte i et mindre husfellesskap i Trondheim at den Messias troende jøden bar frem sitt alvorlige budskap til det norske folk. “Vår nasjon er i følge kvinnens profetiske budskap lullet inn i en dyp søvn vi må vekkes opp fra. Det norske folk er som nasjon på kollisjonskurs med Den Hellige Gud og vi lever i en tid hvor vi enten vil få en dyp og ekte omvendelsesvekkelse eller og få føle på hvordan det er å leve som en nasjon under Guds vrede. Bakgrunnen for hennes budskap er det faktum at Norge i sin uvitenhet er med på å forbanne det folket Gud har velsignet. Dermed er ikke Jeremy Hoff den eneste røsten som Gud har sendt til vår nasjon med en advarsel fra Herren. Det store spørsmålet fremover blir hvordan vi responderer. Vi avviste de profeter Herren sendte til oss for å advare mot den grusomme abortloven. Vi avviste de røster som ropte at vi må verne om ekteskapet og vi avviste de røster i samfunnet som ropte “trøst mitt folk Israel, tal vel om Jerusalem:”Trøst, trøst mitt folk, sier eders Gud.  Tal vennlig til Jerusalem og rop til det at dets strid er endt, at dets skyld er betalt, at det av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder.” (Jes 40,1-2)

Et veivalg

Jeremy Hoff’s røst og budskap er en røst mange i vårt samfunn vil enten neglisjere eller og tale ille om. Den lutherske folkekirke som kanskje har vært den institusjonen som har hatt mest åndelig innflytelse i Norge har gradvis oppgitt sin status som salt og lys for land og folk, og famler nå rundt i mørke samtidig som den figurerer som et offentlig samlingspunkt når ulykker og brå død rammer. Evangeliets røst har nesten forstummet helt i den norske kirke i samme takt som prekestolene er overtatt av liberale teologer 220px-Wilkerson_Conferencesom formidler et tannløst og tolerant “evangelium” ribbet for ånd og kraft. I dag har vi en kirke som taler uklart om barnet i mors liv, uklart om homofile ekteskap og biskoper som krever at det israelske flagget skal fjernes fra møtelokale før de vil fremsi sine budskap. Samtidig som kirken er okkupert av talsmenn som sier “ja” til det Guds ord sier “nei” til, – har bibeltro prester som Ludvig Nessa, Per Kørner med flere blitt fordrevet ut av kirkens rom, og sammen med dem alt engasjement for barnet i mors liv. David Wilkerson, (foto) -en avdød profetisk røst så at det var to sperrer som ennå holdt igjen for Guds dømmende hånd og det var samfunnets og kirkens nei til den homofile synd. I Norge er den ene sperre allerede fjernet, mens den andre står for fall, så den viktigste åndelige muren rundt det norske folk har allerede revnet og gjort landet sårbart for den dommen mange tror vil komme.

Jeremy Hoff’s bok som er høyaktuell i vår profetiske tid berører i sin kjerne at Norge står 22-juli-profetienforan et veivalg. Vår voksende forakt mot Israel, endetidens store profetiske tegn er i realiteten summen av vårt frafall mot Herren og nettopp AUF/APs svik mot Israel sendte Guds dom over Norge den 22 juli 2011. Et åpent spørsmål er hvorvidt dette var en dømmende advarsel fordi vi har mer i vente eller om det resulterer i vekkelse, anger og bot. Jeg tror at  Hoff’s “profetisk analytiske bok” kan være fyrstikken som utløser en åndelig brann, en vekkelse blant Guds folk til bønn for vår nasjon om omvendelse, slik at det kan bli en ny lovsang og stemning i landet, en lovsang etter Guds hjerte…men den kan og bli et profetisk jærtegn om Gud igjen holder sin vernende hånd borte fra nasjonen. Når de gammeltestamentlige profetene advarte sin egen samtid, kalte de også menneskene og nasjonen til omvendelse og bot. En omvendelse førte da til velsignelse for nasjonen, mens forherdelse og avvisning førte til ytterligere vrede og dom over nasjonen. På profeten Jonas tid vendte som kjent Ninive om og den påtenkte straffedom ble utsatt -inntil nasjonen igjen, på profetens Nahums tid begikk de samme synder og ble rammet av straffedom.  Jeg har en følelse av at vi står ved et veiskille, et veiskille som vil føre til sann vekkelse eller en større dom enn den Norge opplevde 22 juli 2011.

Sagt om Jeremy Hoff’s bok

Denne boken er en advarsel som alle kristne i Norge bør lese.
Jan Willem van der Hoeven, grunnlegger av den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem (ICEJ)

-22. juli-profetien er en bra bok, som alle burde lese og tenke over.

Jan Hanevold, grunnlegger av TV Visjon Norge

-Boken til Jeremy Hoff «22. juli-profetien» er en fantastisk bok som alle bør lese. Gro Wenske, leder av Stiftelsen for Bibelen og Israel

Wenske som selv er en varm talskvinne for Israel utdyper: “Boken til Jeremy Hoff “12.JULI-PROFETIEN” er en fantastisk bok som alle bør lese. Den viser sannheter og bokstavelig oppfylte profetier både fra det Gamle og Nye Testamente. Massakren på Utøya var ikke tilfeldig men tillat av Gud for å vekke opp Norge til omvendelse, så vi igjen kan komme under Guds velsignelse. For den som forbanner Israel vil selv bli forbannet. Bokens budskap er klart: Den er en advarsel og formaning til vårt folk. Gud ga oss en sjanse til omvendelse. Om vi ikke griper den kommer en ennå større katastrofe over vårt land. Det spesielle i boken er den Ånd boken er skrevet i. Fordi Gud elsker Norge, som i mange år var Israels beste venn, sender han oss en advarsel,” skriver Gro Wenske.

Bruno Wenske: Norge forførte Israel til, gjorde de en stor synd mot Guds folk.

“Med “22. juli-profetien” av Jeremy Hoff fikk vi en bok som belyser alle aspekter ved den skrekkelige terror-aksjonen fra 22.7.2011. Etter nøyaktig å ha fremstilt alle utrolige “tilfeldigheter” som gjorde denne hendelsen mulig, kommer han til den eneste riktige konklusjon, at Gud står bak det hele. Etter at Norge i mange år var en god venn av Israel, har de de siste år vendt seg mer og mer mot Israel. Spesielt gjennom Oslo-avtalen, som Norge forførte Israel til, gjorde de en stor synd mot Guds folk. For forfatteren er det derfor ingen tvil, at Gud i sin store kjærlighet til Norge lot denne massakren skje, for å gi landet en advarsel/straff, om å vende om og gjøre bot for sin forbrytelse (som Han ofte har gjort i historien). Og fordi AUF var hoveddrivkraften for denne negative utviklingen in Norge (som brukte Utøya som sin basis for å oppdra sine ungdommer til hat mot Israel) er det ikke tilfeldig at A.B Breiviks udåd skjedde akkurat der. Denne boken er fantastisk, meget godt skrevet, og skulle leses av alle. For den har et viktig budskap. Den viser igjen, at den som forbanner Israel, selv blir forbannet,” skriver Bruno Wenske om Hoff’s leseverdige bok.

Søkelys: En bok som burde vekke

Jeremy Hoff’s bok omkring hendelsene og årsakene til 22 juli tragedien er en bok hele Kristi legeme i Norge burde lese. Boken er lettlest men samtidig grundig i sin gjennomgang av hendelsene som rystet vårt land en ellers så fredfylt fredagen i juli 2011. Boken forteller om en nasjon som engang var Israels beste venn, men som ble en Judas som har forløftet seg på Jerusalem i og med Oslo avtalen som har brakt mer sorg og terror til Israel. Jeremy Hoff’s stemme er en røst som ikke bør bli neglisjert av verken Guds menighet eller samfunnet men hans budskap burde lede Guds menighet ned på kne i bønn for vår nasjon som dessverre viser få tegn til anger eller søken etter Gud. Hoff’s bok vil uten tvil også være en bok som kan skape reaksjoner og mange vil storm-skyer-norgevel kritisere og nekte å tro at Gud kan ha tillatt eller stått bak det som skjedde 22 juli 2011. For å få et helt og fullstendig bilde av boken er det viktig og nødvendig å lese boken i sin helhet for å forstå de åndelige realiteter som ligger bak ulykken som rammet Norge og spesifikt Arbeiderpartiet og AUF den 22 juli 2011. På tross av denne rystende og advarende straffedommen mot vårt land og folk, velger vi ennå å trosse Guds vei og leve i våre synder. Som Jeremy Hoff skriver i sin bok var vi et land dyp sorg i ukene etter 22 juli, men vi var samtidig et folk som ikke ville endre kurs, som ikke ville bøye oss og angre våre synder. Dermed kan mer ligge foran og kanskje det vil være midt i en fremtidig Herrens dom at erkjennelsen og en ny lovsang vil kunne bryte ut? Profeten Daniel som selv var en dypt troende som gjennomlevde Guds dom over Juda i 587 før Kristus skrev dette: “Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre fyrster og våre fedre og til alt folket i landet.” (Dan.9,6)   Hos Herren vår Gud er barmhjertighet og forlatelse. For vi har satt oss opp imot ham, og vi hørte ikke på Herrens, vår Guds røst og fulgte ikke hans lover, som han forela oss ved sine tjenere, profetene; (Dan 9,9-10) Veien for Norge og gå er om korset og deretter om Israel og be landet om tilgivelse for at vi manipulerte og presset dem til å akseptere en “Oslo avtale” som ikke brakte annet enn terror, terror og atter terror til Israel.

Boken kan bestilles gjennom denne nettsiden: 22.juliprofetien.com

Facebook Comments

110 tanker om “22 juli profetien, boka som burde ryste det norske folk til tårer og omvendelse -vi svek Israel og høster hva vi har sådd

 1. Som breivik ble avist på politiske møter blir også gud kalt avist i sammfundet i dag. Resultate fikk vi se 22 juli! Fortsetter vi å snu gud ryggen er dette bare pianøtter i forhold! Jeg ber for vekkelse å sann gudsfrykt. Jeg ber også for breivik at gud skall openbare seg for han å at han kan bli som paulus! Midt i denne tid! Hadde jeg mødt breivik ville jeg gitt han et winerbrød! Jeg ville sakt alt som ikke er korsfesta med kristus er naturlig muslimsk !!! Ber for breivik hver dag om styrke å at gud må reise han opp !!! Amen!!!!!!!

  • Selv Anders Behring Breivik kan bli frelst, på tross av det grusomme han gjorde. Jesu død på korset dekker også over slike grusomme handlinger, og han må sone sin straff, men frelse kan han finne for den er av nåde ved tro. Men frelse fritar han selvfølgelig ikke for det han gjorde 22 juli. Folk her i Norge reagerer kanskje når vi sier noe slikt, men fakta er at folk var villig til å tilgi Yasser Arafat og også gi han nobels fredspris -selv om han var ansvarlig for langt flere døde enn det ABB er. Kunne verden tilgi Arafat burde de og kunne tilgi ABB.

 2. Dyptpløyende om det profetiske. Ser frem til å få boka som jeg bestilte i går.
  Det er ikke tvil om at Norges synder mot Israel er store. Bare på noen få tiår har norge blitt veldig anti-israelske, er tydelig at medias hjernevask har ført frem. Når Norge gav nobels fredspris til terroristen Arafat var det som å spytte alle ofrene for palestinsk terror i ansiktet. Jeg tror 22 juli dommen ble besluttet akkurat da.

 3. Hvis Gud ikke dømmer dette landet snart, så må Han be om undskyldning til sodoma og gomorra. Norge går mer og mer imot Gud og Hans Ord. Det er ingen Gudsfrykt igjen i dette landet, og dette landet blir bare mer og mer ukristelig. Det kan se ut som at Gud holder igjen, Men dommen vil komme, det er garantert. Ser at enkelte her kritiserer Søkelys for å fremføre budskapet. Disse burde skamme seg og deretter omvende seg fra sin dårskap.

  • Er enig, selv blant mange kristne er det lite Gudsfrykt igjen. Enhver bibeltro kristen med litt åndelig gangsyn ser dette JB

  • Det er alvorlig, for det handler om et evig liv eller fortapelse. Bibelen sier at det kommer et frafall fra Guds ord der ordet ikke lenger er viktig, men tvert imot er den enkeltes tanker og meninger satt i sentrum. Vi lever da også i den tiden der bibelen sier at den sunne lære ikke skal tåles og at folk tror det de ønsker å tro.
   Når man leser bibelen ser man at Gud er langt mer enn den overbærende snille julenissen man gjerne gjør han til. Han er også er en skremmende Gud som etter en nådeperiode kommer tilbake som dommeren, herskeren over liv og død. La oss stå fast på ordet uansett hvor upopulært eller politisk ukorrekt det er, slik at vi ikke blir forkastet, men får et evig liv. I Guds rike er det ikke flertallet som definerer hva som er rett eller galt, men kun Gud selv.

  • Landet vårt er under dom. Det er nettopp derfor tilstanden er slik den er, og hvorfor det går i denne retningen. Gud har tatt sin hånd bort fra Norge for lengst. (Rom.1:18-32)

 4. En virkelig tankevekkende bok.Utøya var et rottereir av palestina-elskere som ikke ønsket annet enn ondt over Guds folk. Har lest hele boken nå, og det er ikke tvil. Dette var Guds dom over et parti som har stått og står Gud i mot i sitt hat mot alt som har med det som er rett og sant å gjøre. Dette er en av de beste saker Søkelys har tatt opp. Her settes fingeren på rett punkt, her påpekes de synder som fikk Herren til å slippe denne dommen over Norge.
  Jeg ser at enkelte her, spesielt Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg forsøker å sverte budskapet, og når du ser på hva disse skriver i lys av Åndens lys, så kan vil alle raskt slå fast at disse legger alt annet til grunn en Guds ord.

  Boka til Jeremy bekrefter det Herrens ord mange troende har hørt tidligere. Sosialistene har lykkes med å trekke Norge med seg ned i ugudelighet. Norge var tidligere en nær venn av Israel, men under inspirasjon fra demoniske krefter har AUF lykkes med å trekke landet ut i jødehat.
  AUF har vært og er en forkjemper for alt Gud kaller vederstyggeligheter, og fikk på seg Guds dom som en konsekvens av sitt opprør mot Gud.

  Må Gud gi oss sann vekkelse under neste dom.

 5. Voldsomt som denne Torodd Fuglesteg opptrer som en refser i alle mulige sammenhenger. Forunderlig hvordan han til stadighet viser til moralske etiske standarder og det 8. bud når det beviselig er så at han selv opptrer som den usleste mobber mot personer han har fått noe imot. Mot dem tar han i bruk djevelske midler som får Christensens stygge innlegg mot gjengifte til å virke stuerene. Fuglesteg har blitt anmeldt for denne avskylige virksomheten som bare vekker forakt blant anstendige og moralske mennesker. Fuglesteg kaller seg en kristen, mens han beviselig ikke ikke en gang kjenner definisjonen av ordet kristen. Han er bare en rumlende tom tønne, en nobody uten substans.

  • Ja, Fuglesteg er en rumlende tønne, eller kanskje mer korrekt en rumlende mage som resulterer i stank når innholdet i rumlingen kommer ut.

 6. Ikke nok med at du ubevisst eller bevisst gir de 77 som mistet livet den forferdelige dagen skylden for sin egen dod. Men hvis vi ser litt nermere paa din “aandelige” sak, holder heller ikke denne vann.

  Paa 1970 tallet var Sverige mye mer PLO og palestiner vennlige enn det Norge noensinne har vert. Sverige gikk aktivt inn for en palestinsk stat i Gaza og paa vestbredden. De tillot abort og de tillot homofili. Sverige var pornoens hjemland og spriten rant fritt. Hvorfor ble ikke Sverige da rammet av en slik 22/7 tragedie ?

  Det samme som over kan sies om Frankrike og ostblokk landene. Hva med dem ?

  Men jeg antar at fakta og “aandeligheter” ikke passer inn naar det gjelder aa selge boker samt maksimere sin egen profitt. Hva var det Jesus engang sa om business i tempelene ? Og hva er det bibelen samt murere og snekkere sier om aa bygge sine hus paa sand ?

  Ja, hva med Sverige ?

  • Ja nettopp. Hva med Sverige ? Hvis teorien og bibel kunnskapene til Kjell holder maal skulle altsaa Sverige ha hatt sitt eget 22/7. Det har de faktisk ikke hatt.

   Ergo blir denne boka til “Jeremy Hoff”, en person for feig til aa gi ut boka under eget navn, et spekulativt angrep paa minnene til de 77 mennesker av kjott og blod som helt uskyldig ble myrdet den dagen. For som boka og omtalen her sier det; de 77 uskyldige hadde nemlig delvis skyld i sin egen dod da de var paa Utoya, et sted som lerer opp folk til aa trosse Gud = noe de ble drept for, og i Regjerings kvartalet = et sted som har trosset gud = noe de ble drept for.

   Om jeg derfor vil kjope denne boka ? Nei takk. Ei kjoper jeg den type blader og produkter der unge kvinner blir utnyttet til glede for menn. Man har et moralsk nivaa.

   Og dermed har jeg sagt det jeg skal si. Flere aviser vil si det samme som meg.

  • Det var da voldsomt til tøv Torodd. Jeremy Hoff er hans reelle navn så dette du lirer av deg er jo bare vrøvl.

  • Torodd. Guds dom eventuelt over Sverige vil komme i sin tid. Det er flere troende som har advart Sverige, men Gud handler alltid i sin tid og etter sin suverenitet.
   Hvem er du Torodd Fuglesteg som setter deg til dommer over Gud selv? Du har dine rettferdighetsbegrep, Gud har sine..Og til syvende å sist er vi mennesker fullstendig underlagt Guds plan og vilje. Dersom du slår opp i Bibelen vil du se at Gud anvender selv ugudelige som sine redskaper.

  • Hva med Sverige?
   Palme var var ingen god mann for Israel, tvert imot. Han ble myrdet og det skaket og rystet hele Sverige. Kanskje ikke tilfeldig?

  • Tiltredes 100 % Torodd. Som vanlig ser du hele bildet, og lar deg ikke rive på av det paranoide hylekoret.
   Det har skuffet meg voldsomt at Kjell at han lar seg forlede av denne “Hoff”. Her er vi i et politisk/religiøst selskap som typer som Arne Tumyr, Kjersti Margrete Gilje og andre
   ekstremister i feks Sian, hører hjemme i. Vi befinner oss i et
   svært grumsete landskap, og det opprører meg at Kjell lefler med slikt.

   Allerede i 1752 fikk den dansk-norske biskop Erik Pontoppidan en profeti om at det var enorme oljeforekomster i nordsjøen. Vi har altså blitt velsignet med en enestående økonomisk velstand, som har gitt oss verdens høyeste levestandard, og et oljefond på 5000 mrd, som skal sikre fremtidige generasjoner. Er det ikke nærliggende å tro at Gud tok bort denne velsignelsen, fremfor å slakte ned 77 ungdommer?

   Faktum er at ansvaret for terroren alene ligger hos en mann, som forøvrig var en tidligere frp-politiker(noe mange dessverre ikke tør å nevne)

   Det forundrer meg også at han tillater at du regelrett mobbes her. Innlegg uten mening, annet enn å sjikanere deg. Skammelig:-(

   Vi trenger flere debattanter som deg, som har et nyansert og balansert syn på vanskelige tema. De fleste her er preget av sort/hvitt-tekning, og evner ikke å se dybden og at det kan være flere sider av en sak!-

   Når det gjelder det siste innlegget ditt, så har du helt rett. Det er ikke noen grunn til at Norge skulle oppleve dette fremfor andre. Dessuten er det vel bare typer som Torstein Langesæter, som stort sett forholder seg til GT, som tror på en Gud som straffer. For en Gud, som skulle ta livet av alle de barna, hvorav mange kristne?!? Tror det er en annen gud de forholder seg til?

  • Tilredes ikke Braut. Dine argumenter er på Jan Kåre Christensen nivå. Har knapt hørt maken til sammensurium du blander sammen. Skjønner ikke helt hva slags Bibel du bruker hvis du har noen da, for alle dine tanker og ideer er jo hentet fra ditt eget sinn. Hva Ordet sier snakker du aldri om.

  • Du forstår nok hva jeg mener Torodd. Norge var engang et mer Kristent og gudfryktig samfunn enn i dag. Men klart helt bra har det aldri vært. Men det jeg mener med å forlate Gud, er at landet blir mer og mer sekulært og gudløsheten tar mer over nå enn noen gang. Før i tiden så hadde man ivertfall respekt for Gud og Hans Ord, og Man hadde en viss moral, som nå er blitt borte. Nå spotter man Gud uten å skjelve, og gjør narr av Hans ord, og man tror ikke lenger på Han. Vitenskapen og menneskets intelekt er blitt dette landets avgud, og nå for tiden er det skamløsheten og pervers sexuel umoral i fri flyt både på tv og i aviser, og man gleder seg over slike usømmelige ting. Og man skammer seg ikke lenger over umoral og lovløshet. Slik var det ikke før i tiden.

  • Omsider har andre forstått at både Fuglesteg og Braut ikke er av det gode. Jeg tipper at Fuglesteg eller Ansgar stod bak de anonyme brevene i Torps navn til forskjellige kristenledere, bare for å fyre opp situasjonen mot Jan Kåre. Fuglesteg har spesielt en fortid og nåtid i å stalke, å henge ut folk på det groveste. Jeg er sikker på at Torodd og eller Ansgar har stått bak mye av det onde som har skjedd med Jan Kåre som tross alt bare forkynner Guds ord til predikanter som lever i synd.
   Ellers har jeg lest 22 juli profetien og det er en bok jeg anbefaler alle å lese.

  • Dette er tydeligvis blitt for bibelsk for Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg. Jeg er rystet over de holdninger disse to figurene har o forhold til Guds ord. Nå har jeg lest gjennom noe av det Fuglesteg og Braut har skrevet, og det er lite Jesus og Guds ord å spore i det de skriver. For meg kan det se ut som om Gud er uviktig for enkelte individer som opererer i ly av kristennavnet og jeg syntes det er berettiget å stille spørsmål ved hvorvidt disse er frelst.

 7. Torodd. Hvordan kan du uttale deg her? I et intervju med deg som ligger nå nettet sier du: Jeg har aldri vært en kristen……jeg er ateist…de forkynner alle samme løgnen; eksistensen av Gud og Satan…..religion er bare en fornektelse av fakta. Det er en av grunnene til at jeg bekjemper alle slags religioner.

  Så vet vi det!

  • …. og etter at det intervjuet ble offentliggjort ble jeg kristen. Dog kan jeg ikke huske at jeg har uttalt akkurat de ordene du tillegger meg. Men dog.

   Men jeg har aldri ment at det aa bli kristen betyr at man skal folge tesen “hensikten helliger alle midler” og at man skal bryte det 8. bud. Som kristen skal man ogsaa respektere at de som har mistet sine barn og har rett paa respekt. Noe jeg ikke ser mye av i denne traaden.

  • “..,,og etter at det intervjuet ble offentliggjort ble jeg en kristen”.

   Da finner jeg det merkelig, Torodd at du som kristen kan finne på å lage så mye kvalm for andre kristne. Lurer på hva som feiler deg når du kan skrive mail i andres navn, forfølge og mobbe uskyldige personer på det groveste. Kristen? Vend om og be om tilgivelse for den ondskapen du har gjort.
   “I de siste 48 timene har det vært mye bråk og gatas justis i……” Et ekkelt skriv forfattet av deg Torodd. Vend om!!!

  • Ansgar Braut..kristen? Ha Ha Ha. Denne mannens aktiviteter mot Jan Kåre er vel kjent. Hatefulle eposter til både Christensen, hans kone og hans kones arbeidsplass. I tillegg trusler om å sverte Christensens sønn.
   Dette skriver broder Christensen:

   Denne «Ansgar Braut» har nærmest terrorisert oss og skapt frykt!

   Dette som denne personen som skriver under psynonym navnet Ansgar Braut har gjort, er å skape frykt og indre spenninger og konflikter, noe Torp overhode ikke har klart. Derfor er egentlig det som denne AB har gjort, det som har skadet og gjort mest ondt. At politiet totalt overser dette viser bare at den såkalte hatgruppa på Manglerud har også andre agenda en å stange hat, men la det får fritt utløp. Og hvorfor? Selvfølge, det er et ledd i å knekke meg og den Himmelske blogg. Snakk om råttenskap og å overse det som er virkelig straffbart og som er vanskelig å takle

   Er dette oppførselen til en frelst mann? Svaret er selvfølgelig nei, så når Ansgar og Fuglesteg reagerer med hat mot Kjell på grunn av denne artikkelen om boka til Hoff, er det i tråd med den ånd de har uttrykt mot Jan Kåre. Jeg er sikker på at de som står bak den politianmeldte falske Smyrnabloggen er Braut og Fuglesteg.

 8. Endelig noen som våger å sette på trykk det som er Herrens budskap til Norge.
  Hvor kan jeg få tak i denne boka?

  • “Herrens budskap til Norge”??? Hvordan våger du? Man er på ville veier dersom man tror at Gud hadde regien på drapet av uskyldige barn, og etterpå får denne Hoff-figuren til å lage en skrytebok om ugjerningen!!! Her er det mange som må skamme seg, inkl. Kjell som legger ut denne artikkelen og alle de psyke konmentarene:-(
   Torodd og jeg synes å være de eneste her som kjenner den sanne Gud…

  • Ansgar Braut. Så du identifiserer deg med Fuglesteg. Gjorde noen google søk og så kom dette opp sitert fra http://www.rusmetal.ru/vae_solis/specialxii.html
   av et intervju med Fuglesteg

   I have never been a christian. Those are the rumors the kindergarten rejects in Moonfog spread about me to further the sales of their own records. These rumors are completely unfounded. I am an atheist and that is why I do not like black metal or it’s religious views. In my view; there is no difference between white and black metal, christians and satanists. For me; Moonfog is a religious label, on the same line as other christian record labels. They all preach the same lie; the existence of God and Satan. The truth is; there is no God; there is no Satan. They are all products of the mankind’s need to rise above the fellow animals from the forest and the open plains. I believe that human beings are a part of the animal kingdom. Yes, we sit on the top of the food-chain and we think we are smarter than other animals, but the basic animal instincts are the same. From the minute we are born ’til we die. Religion is only a denial of these facts. That is one of the many reasons I fight all kinds of religion.

   I ignored these christian wanker accusations and that was a big mistake. Far too late; I tried to put my views across in a magazine in ’96, but nobody wanted to listen to what I had to say. But this does not matter anymore. It is too late now.

   -pussig “gud” du kjenner Braut

 9. Et respektløst og forferdelig innlegg. på lik linje med boken. Det er utrolig trist hvordan dere setter deres engen fornuft, kritiske sinn og menneskelige medfølelse til side for overtro og galskap.

  • Tenker På Deg. Jeg forstår din reaksjon, men ber deg lese artikkelen en gang til, tenke over det du leser og be Gud vise deg sannheten dersom du er en kristen.

   Vi trenger kristne vaktmenn i dag som kan advare mot ødeleggelser som vil ramme Norge dersom landet ikke vender om. Det som sies er ikke politisk korrekt, men det har heller aldri Guds ord vært – Gud handler suverent, han er langmodig og full av nåde, men nå er nådetiden i ferd med å renne ut for Norge. Uten at antisemittismen opphører og landet vender om fra sin ugudelighet blir denne nasjonen rystet i sine grunnvoller. Jeg er redd vi er på vei mot svært vanskelige tider.

  • Dommen kommer til å komme over hele jorden. Alle land vil bli dømt står det i Bibelen. Det som skal til for at Gud skal bli fornøyd er at man vender om fra sine synder og Tror på Hans Sønn jesus Kristus og frykter Ham og skjelver for Hans ord, og elsker hans bud.

 10. Og beklager at jeg er sint-sint her. Men det aner meg at Kjell ikke helt forstaar hva han har gjort og hvilke folelser han har pirket bort i blandt vanlige folk. 5 millioner nordmenn som hadde noen grusomme timer og dager for 4 aar siden.

  Men han vil fort finne ut av det. Paa tross av harde ord; han har min respekt som menneske og jeg forsvarer hans rett til aa si hva han vil.

  • Torodd, du mangler kunnskap i bibelen.
   Israel er Guds eiendomsfolk og du ser hva som har skjedd med dem gjennom tidene fordi de vek av fra Guds ord. De mistet landet sitt, ble spredd rundt i landene, forfulgt og til og med forsøkt utryddet. Gud er ingen julenisse som ser gjennom fingrene med synd. Han sier at i den siste tiden skal han gjenreise Israel igjen og han vil straffe de som prøver å ødelegge hans land og folk. Det står klart i bibelen at når han ikke sparte de naturlige greinene (Israel) når de syndet, så vil han heller ikke spare oss. Hvordan kan vi tro at han vil hindre ulykker i å ramme et land som er blitt så antisemittisk og ugudelig som Norge? På grunn av synd oppsto det en revne i beskyttelsesmuren som gjorde det mulig for en terrorist å trenge seg gjennom. Så også i USA 11/9.
   Alle kristne bør be om at Norge omvendes til Gud. Fortsetter avkristningen og den ensidige fordømmelsen av Israel og aksepten av de som har som mål å utslette Israel, er jeg redd for at 22/7 bare er begynnelsen på tragedier som vil ramme Norge. Muren smuldrer vekk og landet legges åpent for fiendlige angrep.

  • Torodd, hele Norge hadde noen grusomme timer denne ettermiddagen da dette rammet Norge. Jeg forstår at dette er et hardt budskap: Men hva om det er nettopp dette Gud ønsker å formidle til det norske folk nå? Ethvert kristent menneske som har bladd litt i bibelen forstår at Gud straffer synd med død, syndens lønn er døden heter det hos Paulus og Gud har opp gjennom historien med Israel og de omkringliggende land straffet nasjonene når syndebegeret ble fylt.
   Her i Norge har syndebegeret rennet over og Guds ord sier at enhver nasjon som forløfter seg på Israel vil skade seg selv.
   Hoffs bok forteller i all sin grellhet hvor anti-israelsk Utøya var i tiden før terroren kom. Hoffs bok dokumenterer dette.
   I etterkant av det hele har vi som nasjon fulgt forherdelsen og stolthetens kurs slik Israel gjorde og dermed tror jeg vi bygger opp mer vrede over oss selv.

   Vi får be om en sann vekkelse i Norge, det haster.

 11. Jeg må selvfølgelig legge til at jeg forventer at mange i dette landet ikke tåler å høre slike budskap. De fleste mennesker foretrekker sukkersøte ting uten anstøt eller som anfekter vår nasjons nasjonale synder.
  Abort, aksept av likekjønnede ekteskap, godkjennelse av samboerskap, og sviket mot Israel er slike synder jeg tror vårt land vil møte seg selv i døra på. Vi høster hva vi har sådd.
  Tidligere var Norge en nasjon som sendte ut et stort antall misjonærer til land hvor evangeliet ikke var forkynt.
  Nå er vi et land som sender ut våre vekslende utenriksministere med penger i sekken som går til et korrupt palestinsk lederskap som driver terror mot Guds øyensten blant nasjonene, Israel.
  Men jeg vet jeg taler de kristen-politisk korrekte midt i mot med denne saken og det er selvsagt ikke populært.

  • Nei. Du snakker nordmenn med normale etiske og moralske standarder stikk i mot. De nordmenn som mener at man ikke skal tjene penger paa terrorisme taler du i mot. De nordmenn som mener at ABB alene hadde skylden for 22/7. Du taler i mot de nordmenn som mener at man ikke skal tale ondt om 69 dode barn og 8 voksne samt gi dem skylda for sin egen dod.

   I det hele tatt; du tramper paa folelsene til de av oss som mener at anstendighet og normal folkeskikk er noe man skal ha for i det hele tatt kunne leve i Norge.

   Og noe mer mystisk er det ikke.

  • Takk til Jeremy Hoff og Søkelys som er åndelig våkne og tør å stå fram og si sannheten. Jeg har lest boka og anbefaler den på det varmeste.

 12. Hårreisende at det er noen her som mener at Utøya er Guds straff. Breivik var altså Guds utsendte, som var kalt til å gjøre dette? Dersom vi et øyeblikk følger den tankebanen, ville det vel ha vært nærliggende å tro at
  Gud utryddet hele Unge Høyre og Fpu, som er varme tilhengere av homofili, abort, porno, prostitusjon,fyll og narko(og her kan vi også slenge med V).
  Fpu vil la millioner av barn sulte ihjel i u-land for å heller bruke pengene på skattelette, billigere alkohol og bensin. Dersom noen VIRKELIG skulle vært gjenstand for Guds vrede av de politiske ungdomspartiene, måtte det i all sannhet være Fpu, V, og Unge Høyre(i den rekkefølgen).
  Når det gjelder støtte til Israel, så er det vel ikke nevneverdig mer støtte fra andre europeiske land, og disse rammes ikke av “Guds vrede”.
  Kjell; dette blir rett og for dumt. Du er for god til å presentere slikt , og jeg oppfordrer deg, for din egen del, å slette dette uhyggelige tankegodset.
  Med ønsker om en fortsatt fin sommer:-)
  Ansgar

  • Jeg synes hele denne traaden er et haan mot Norge og det kristne samfunn. Og Ansgar har rett. Kjell, bevisst eller ubevisst, gaar veldig langt i aa frata ABB ansvaret for 22/7 – og frata ansvaret for terroristen for de eventuelle kommende terrorist anslag mot Norge.

   Ubevisst har Kjell ogsaa gaatt langt i aa unnskylde Holocaust.

   I det hele tatt har Kjell skrevet med sitt hjerte og ikke med sin hjerne. Og hjernen er en undervurdert del av legemet blandt Kjell og de som deler hans syn.

   Jeg er enig med Ansgar og den norske kristenheten her.

  • Du har vel neppe lest boka Ansgar. En tydelig tanke i bibelen er at Gud dømmer synd og at Gud handler med nasjoner i sin suverenitet. Jeg tror så avgjort at det kommer en dag da de synder du nevner vil føre til nok en dom over dette landet.
   Men jeg forstår ditt argument, det er menneskelig å tenke slikt…men oppfordrer deg til å lese boken.
   God sommer om du vil kalle det sommer da Ansgar. :-))

  • I det hele tatt finnes det mye rettferdiggjoring for en ny terrorist udaad i den boka og i denne traaden. Jeg vet ikke helt om Kjell vil gaa ned den veien. Men jeg er lite begeistret for ideen om flere 22/7 copycats. Saa faar Kjell begrunne 22/7 med hva han vil.

   Og nei. Jeg betaler ikke 150 kroner for ei bok som til de grader er basert paa 77 andres dod og som implisitt gir disse, herunder barn, skylden for sin egen dod.

   At boka saa aggressivt markedsfores here med fortjeneste for Kjell som sitter med mange eksemplarer av den som han vil selge, gjor ikke saken bedre. Man tjener ikke penger paa terrorisme er det en god moralsk standard som sier. Ei skriver og utgir man slike meget spekulative boker med den hensikt aa tjene penger paa terrorisme.

   Men nok om det. Jeg tror at Kjell vil bli mott med den moralske forargelse han fortjener fordi han som enhver rosablogg har markedsfort et produkt som er basert paa umoral. Og nok om det.

  • For noen ville ideer du sitter med Torodd.
   Jeg sitter ikke med mange eksemplarer Torodd og jeg akter ikke å tjene en eneste krone på dette.
   Men boken kan kjøpes fra forhandler og nettstedet det linkes til.

  • På samme måte som Gud selv utryddet menneskene ved flommen, bruker han både enkelt mennesker og nasjoner til å utføre sin dom over ulydige mennesker. Derfor er han suveren. (Se Jesaja 10, 2.Tess.2, Åp.6-16, Rom.1:18-32) og mange fler skriftsteder.

 13. Jeg har lest boka til Jeremy Hoff og anbefaler den til alle som ønsker å åpne øynene sine for den uretten som er begått mot Israel. Ikke rart at Ivar Fjeld betegner Utøya som “Den rødgrønne terrorøya”. Øya har en radikal anti-israelsk historie og hit har arabiske terrorister årlig blitt invitert og tatt imot med åpne armer. I en 14 måneders periode før 22. juli-angrepene var AUF spesielt aktive med antiisraelske stunts som oppfordret til handlinger som ville svekke Israels økonomi og gjøre Israel sårbare for fiender med uttalte mål om å utslette nasjonen.

  Takk til Søkelys for opplysende artikkel. Man ser en grunn til at Guds straff rammet nettopp Utøya.

  • Karakteriserer man Utøya som “Den rødgrønne terrorøya” har man ogsaa legitimert oya som et legitimt maal for en “selvforsvars” terrorist aksjon. Noe ABB har gjort.

 14. Det går ikke upåaktet hen av Gud at mennesker plukker Guds suverene ord fra hverandre heller. Det å kalle Paulus en falsk profet er ganske alarmerende.

  • Guds ord er Tanakh.
   Det kallast for “lova og profetane”
   av Yeshua.

   “Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, det seier eg dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt. 19 Om då nokon opphevar eit einaste av desse minste boda, og lærer menneska såleis, skal han reknast for den minste i himmelriket. Men den som held boda og lærer andre det, han skal vera stor i himmelriket.”

   https://no.wikipedia.org/wiki/Tan%C3%A1kh

   Første Mosebok
   Andre Mosebok
   Tredje Mosebok
   Fjerde Mosebok
   osv…….
   ————–
   Alt må vegast opp mot Tanakh.

   Som det står i Esaias 8,20:

   “To the law and to the testimony: if they speak not according to this word, it is because there is no light in them.”

   Dersom folk ikkje forkynner i samsvar med “lova og profetane/vitnesbyrda” så er det ikkje noko ljos i dei.

   Paulus har ikkje noko fortrinn framfor andre. Orda hans må kontrollerast opp mot Tanakh.

   Og gjer ein det, vil ein sjå at løgnene er mange.

   Sannsynlegvis er det Paulus som har skrive hebrearbrevet og.
   Der står nokre ord om Melkisedek.

   “I namnet Melkisedek ligg for det fyrste at han er rettferds konge, og dernest at han er Salems konge, det vil seia freds konge. 3 Han er utan far og utan mor og har inga ættetavle. Dagane hans har inga byrjing, og livet hans tek aldri ende.” Hebrearane 7.

   http://www.annomundi.com/history/travels_of_noah.htm

   Melkisedek var namnet SEM, son til Noah hadde. Han budde i Salem, dagens Jerusalem.

   Sem hadde både far og mor og ættetavle.
   Det er berre Adam og Eva som ikkje har ” foreldre”.

   I Habakkuk 2 står dette kjende uttrykket:
   “Den rettferdige skal leva ved si tru”.

   “Og om det dryer, så venta berre!
   Det kjem for visst, det vert ikkje borte.
   4 Sjå, frekk og uærleg er han.
   Men den rettferdige skal leva ved si tru.
   5 Rikdomen skal svikta den stolte,
   han skal ikkje nå sitt mål.
   Som dødsriket spilar han opp sitt gap,
   umettande er han som døden.
   Han sopar til seg alle folk
   og samlar folkeslaga til seg. ”

   Habakkuk snakkar om endetidas Antikrist .
   Paulus misbrukar orda i Heb 10.
   Han brukar dei på Jesus.

   “For enno er det berre ei lita stund,
   så kjem han som koma skal,
   og han skal ikkje drya.
   38 Min rettferdige skal leva ved tru;” Heb 10.

   Om rettferdigjering ved tru kan ein samanlikna Jakob og Paulus.
   Jakob er lett å forstå. Det er logisk det han skriv.

   “Mine brør! Kva gagnar det om nokon seier at han har tru, når han ikkje har gjerningar? Kan vel trua frelsa han? 15 Set at ein bror eller ei syster ikkje har klede og vantar mat for dagen, 16 og ein av dykk seier til dei: «Far vel, kled dykk varmt og et dykk mette!» Kva hjelper det, om de ikkje gjev dei det kroppen treng? 17 Sameleis er det med trua: Har ho ikkje gjerningar, er ho beint fram død.
   18 Einkvan kan seia: «Den eine har tru, den andre har gjerningar.» Vis meg di tru utan gjerningar, så skal eg visa deg mi tru av mine gjerningar. 19 Du trur at Gud er éin? Det gjer du rett i. Dei vonde åndene trur det same – og skjelv! 20 Veit du ikkje, du tankelause menneske, at tru utan gjerningar er gagnlaus? 21 Var det ikkje gjerningar som gjorde at Abraham, far vår, vart sagd rettferdig då han ofra Isak, son sin, på altaret? 22 Der ser du: Trua verka saman med gjerningane hans, og gjennom gjerningane vart trua fullenda. 23 På den måten vart det skriftordet oppfylt: Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han for rettferdig,…”

   Kva presterer Paulus å skriva?

   “Kva skal vi då seia om Abraham, ættefar vår? Kva vann han fram til? 2 Vart Abraham rettferdig for Gud på grunn av gjerningar, då har han noko å rosa seg av. Men det har han ikkje for Gud. 3 For kva seier Skrifta? Abraham trudde Gud, og difor rekna Gud han for rettferdig. 4 Den som gjer eit arbeid, får løn etter forteneste, ikkje av nåde. 5 Annleis er det med den som ikkje har gjerningar, men trur på han som seier den ugudelege rettferdig. Han får rettferda tilrekna fordi han trur. 6 Såleis prisar òg David det mennesket sælt som Gud tilreknar rettferd utan at det har gjerningar:”
   ——————-
   Det er i grunnen akkurat det motsette av Jakob, og ikkje minst Yeshua sine ord.
   ———-
   Då kom det ein mann til han og spurde: «Meister, kva godt skal eg gjera så eg kan få evig liv?» 17 Jesus svara: «Kvifor spør du meg om det som er godt? Det er berre éin som er god. Men vil du gå inn til livet, så hald boda!» 18 «Kva for bod?» spurde mannen. Jesus svara: «Du skal ikkje slå i hel. Du skal ikkje bryta ekteskapet. Du skal ikkje stela. Du skal ikkje vitna rangt. 19 Du skal æra far din og mor di..”

   Det er mykje rart Paulus skriv.
   Gud seier i starten dette.

   “Då sa Herren Gud: «Det er ikkje godt for mannen å vera åleine. Eg vil gje han ei hjelp som svarar til han.”….Og Gud velsigna dei og sa til dei: «De skal veksa og aukast, fylla jorda og leggja henne under dykk.
   ———-
   Kva presterer Paulus å skriva:
   “Når det gjeld det de skreiv om, så er det godt for ein mann at han ikkje rører ei kvinne.”
   ———
   Gud ba Adam og Eva om å laga mange ungar. Etter jødisk tradisjon fekk dei 32 gutar og 22 jenter.
   Paulus beskriv seksuallivet slik:

   “Hald dykk ikkje frå einannan utan at de har vorte samde om det, for ei tid, så de kan leva i bøn. Kom så saman att, for at Satan ikkje skal freista dykk, av di de ikkje kan vera fråhaldande. ”
   ——–
   Faktisk presterer han å koma med desse orda:

   “Men om du gifter deg, SYNDAR DU IKKJE; og om ei ung jente gifter seg, syndar ho ikkje. Men dei som det gjer, kjem til å møta mange vanskar, og eg ville gjerne spara dykk.”

   “Hald dykk ikkje frå einannan utan at de har vorte samde om det, for ei tid, så de kan leva i bøn. Kom så saman att, for at Satan ikkje skal freista dykk, av di de ikkje kan vera fråhaldande.”

   “Så gjer den rett som gifter seg med jenta si, og den som ikkje gifter seg, GJER BETRE.”

   Skulle me følgd Paulus så hadde det ikkje levd mange på jorda i dag, då han kom med dette “gode” rådet.

   “På grunn av den trengselstida vi lever i, meiner eg at det er godt for eit menneske at det vert verande ugift.”
   ————-
   Det er denne personen biskopar og prestar brukar for å dokumentera erstatningsteologien.

  • Torstein. De som vil ha erstatningsteologi finner sine argumenter uavhengig av Paulus. Mange kristne finner grunnlag for støtte til sin kjærlighet til Israel ut fra Pauli undervisning. Jeg mener at disse biskopene og prestene forvrenger Paulus og bibelens ord, og denne forvrengningen ville de ha gjort uavhengig av om Paulus skrifter var kanoniserte. Det du siterer av Paulus må også ses i forhold til den trengselstid den kristne kirke da opplevde, og med kristne på flukt fra antikristelige myndigheter som ville knuse den kristne menighet. Faktisk var Paulus råd et godt råd i en vanskelig tid

  • Det er jeg enig i Betten. Å omtale Paulus som en falsk profet medvirker til at mennesker kan miste tillit til hele bibelen, for vi er da i den situasjon at hver og enkel kan sitte i sin egen stue å velge å vrake av hva som er bibelske forfattere eller ikke.
   Mange forskere mener eksempelvis at Daniel boken i GT er en forfalskning, men andre igjen mener at det kun er første del av Jesaja boken som er opprinnelige skrifter og alt annet er lagt til. Gud har gitt oss en hel Bibel, og skriftene er blitt bevart gjennom kirkens historie av Gud selv fra alle mulige slags angrep, så Torstein kjemper her en nytteløs kamp.

  • Hei Ove Jan Ludvigsen.
   Pris på aktuelle bok er 150,-
   Jeg regner med at forhandleren din Lista bokhandel vil få boken da de har forespurt.
   Jeg har noen stykker liggende her, så ønsker de raskere må du sende epost til sokelys@gmail.com

 15. De inhumane og menneskefiendtlige holdningene overfor annerledes troende og tenkende, mot palestinere og en god del andre som begrunnes i Bibelen av folk som etter sigende tror på en Jesus som alltid talte de svakes sak, og som synliggjøres her, er av den sorten som fikk meg til å tenke at dette går ikke i hop. Det var begynnelsen på en tankerekke som ledet meg til ateismen, hvor jeg befinner meg mer vel og hel enn jeg gjorde som kristen. Med all respekt for de kristne som lever ut nestekjærlighet og toleranse, må jeg si meg skuffet over det destruktive tankegodset jeg ser her. Størst av alt er kjærligheten!

  • Det er nok mange elementer i kristen tro som bryter med dine forestillinger om Jesus og kristen tro. Guds tanker og rettferdighetsbegreper er totalt annerledes enn de verdier mange mennesker tror er rettferdige. Gud er dommeren og den ingen kan overprøve siden han er den som er selve autoriteteten og rettferdigheten. Siden Krafft Myhren omtaler seg selv som ateist må vi regne med at han og Guds rettferdighetsbegreper har kollidert, og at Krafft Myhren har satt sine selvproduserte tanker om Gud i førersetet.

  • “Det var begynnelsen på en tankerekke som ledet meg til ateismen, hvor jeg befinner meg mer vel og hel enn jeg gjorde som kristen.”

   En sann kristen er født på ny, Myhren. Han har Guds ånd i sitt indre og kjenner Gud og hans ord. En sann kristen kan ikke velge vekk Gud for han vet at Jesus er veien, sannheten og livet. Personer som ikke har opplevd livet i Jesus har aldri vært kristne i den rette betydning av ordet. Myhren, oppfordrer deg til å lese i bibelen og la Jesus komme inn i ditt hjerte så du blir født på ny og forstår hvor fantastisk evangeliet er og hvilken trygghet det gir i alle livets situasjoner og ikke minst inn i døden. Løftet om et evig liv med Jesus er mer verd enn all verdens gods og gull og alle menneskelige tankerekker som leder til forskjellige ismer.

 16. Jeg må dessverre konstatere at med en så til de grader forkvaklet artikkel, så fremstår søkelys ikke som et kristent nettsted, men som et religiøstekstremistisk anested for fundamentalistiske utskudd. Jeg vil ikke synke så lavt som til å kommrntere dette, men vil generelt si at å publisere slikt tankegods må i alle tilfelle være en sak for PFU, og muligens være gjenstand for en alvorlig reaksjon. Jeg vil minne om at med ytringsfriheten følger et ytringsansvar!

  • Braut. Jeg viste at dette var en sak som kom til å skape sinne hos endel. Du reagerer sterkt uten å ha lest boka. Med en gang jeg leste boken så kjente jeg en eksplosjon i åndens verden, dette var et budskap jeg har kjent på selv, men jeg er klar over at det vil gjøre mange sinte.
   Jeg nevnte dette også for Jeremy Hoff som svarte dette: “Yes, I think you are right. Many will be angry”
   Men dette er egentlig budskapet mange har fått opp gjennom årene, men jeg er synlig klar over at dette er budskap som ikke blir vel tatt i mot liberale eller lykkereligiøse menigheter. Jeg tror mange kristne har lett for å rasjonalisere bort deler av Guds måte å handle på.
   Forøvrig vil jeg anbefale boken selv om du nok kommer til å eksplodere.

  • Tankevekkende om profetier. Alvorlige greier. Vi må be til Gud for Norge om en sann vekkelse. Lit for mange søtsake-kristne tåler ikke å høre slikt lengre, kanskje fordi de har tatt seg forkynnere som preker noe som klør bak øret.
   Gud er hellig, hater og avskyr synd og selv om Ansgar Braut protesterer så finnes det likevel noen som har hørt fra Guds tale.
   https://www.youtube.com/watch?v=4bKxlZ4bEOY

  • Og Ansgar Braut fremtrer igjen med sitt sanne avkledde jeg, ribbet for kjennskap til Guds ord og bud. Som en typisk personlighet uten sann respekt for Bibelen som har lyttet til falske lærere som sprer kristeligkledd new-age filosofi og som tror han kan kontrollere andres ytringsfridom. Braut må vende om!

  • Ok……

   Et par mediehus har sokt litt etter Jeremy Hoff fordi vi vil skrive en eller flere avis-artikler om dette. Vi har funnet null levende organismer som svarer til forfatteren Jeremy Hoff. En slik forfatter eksisterer visstnok ikke. Her tar jeg all mulig forbehold om at vi som alle andre mennesker kan ha tatt feil. Men som sagt; vi kom opp med null i denne sokingen. Hans giftemaal med kusina til Hareide er mildt sagt tvilsomt selv om det selger litt mer boker og gjor boka “respektabel” og troverdig.

   Jeg tar her et stort forbehold om at jeg tar feil om Jeremy Hoff. Men at Google og andre kilder ikke har noen info om han er mildt sagt underlig. Boka er visstnok ogsaa oversatt fra engelsk til norsk. Merkelig nok finnes ikke denne engelske utgaven noen steder. Jeg synes det lukter fisk av hele denne bokas opprinnelse.

   Og da tar jeg ikke meningene i betraktning der jeg deler synet til nordmenn flest hvis de hadde blitt konfrontert med denne boka. Heldigvis har de blitt forskaanet for det. Alle, inklusiv Kjell Andersen og hvem nu enn “Jeremy Hoff” er har full rett til aa ytre seg. Sokelys er som forum og sted fullt ut legitimt selv om jeg synes det enkelte ganger bryter det 8ne bud. Men her er jeg og Kjell i all vennlighet uenig med hverandre og Kjell Andersen har min respekt.

   Jeg synes derfor at PFU eller noen andre instanser er en meget daarlig ide. Ja, jeg er meget langt unna Sokelys politisk og i ren kristentro. Men er det ikke det som er det herlige med Guds mangfold ? La oss heller elske mangfoldet istedet for aa forbanne det.

   Utover det er jeg enig med Ansgar Braut. Saa faar vi fortsette letingen etter “Jeremy Hoff” ved arbeidets start i morgen tidlig. Hvis det er noen her som har informasjoner er det bare aa pinge meg med dem.

 17. Og HVEM er Jeremy Hoff??? Har noen identifisert han?
  Jeg tror navnet er et psevdonym og at et annet og virkelig navn står bak denne bok.

  • Har akkurat fått lest boka til Hoff, og dette er den beste boka jeg noensinne har sett. Jeremy Hoff’s kusine er gift med Knut Arild Hareide. Tusen takk til Søkelys og Guds velsignelse over at du/dere var modige nok til å omtale denne boken så bredt.
   Det vil alltid være “kristne” i Norge som ikke tåler å høre at Gud faktisk er en dømmende Gud, men dette er fordi en vantroens ånd har forblindet de så de ikke ser hva Ordet sier.

  • Takk for gode ord. Noen er rasende, mens andre er takknemlige. Du har rett: Jeremy Hoff forteller i boka at hans kusine er gift med Knut Arild Hareide.
   Jeg må også si det at enkelte av de sinte reaksjonene fra kristne viser de ikke kjenner Bibelen.

  • (svar til Kjell/Sokelys over)

   OK, da har jeg tatt feil. Jeg og flere ble overrasket da Google ga oss zilch, nill, null resultater. Mulig fordi vi brukte UK versjonen av Google. Jeg tror vaare kollegaer i Akersgata kan hjelpe oss med det vi vil ha her.

 18. Hallo igjen Kristen.
  “Jeg har aldri tolket Paulus slik at han ser bort fra Israels rolle for nåtid og fremtid”.

  Eg er einig i det du skriv.
  Spørsmålet eg stilte .
  Kvifor er erstatningsteologien komen?
  Det er berre i Paulus sine skrifter du finn desse omtolkningane av Tanakh sine ord.
  Det er mange ting Paulus skriv om ikkje går an å foreina med GT.
  Eg har teke opp dette med “opprykkelsen” som strider mot Esekiel 37 sine ord.
  Ved Messias kome til Oljeberget, vil han gå inn austporten til tempelet.
  I frå heile kloden vil folk koma for å delta på lauvhyttefesten, slik og Esaias 25 fortel. Messias skal styra kloden frå det BOKSTAVLEGE Jerusalem i Israel.
  Folkeslaga skal leva på jorda her og koma til Jerusalem for å tilbe.
  Om dei ikkje vil halda lauvhyttefesten, så skal det ikkje koma regn over dei.

  http://templemountfaithful.org/articles/gershon-salomon-and-the-1967-six-day-war.php

  “When we asked him why he wanted to do this he told us that G‑d sent him to show us the location of the Jewish Temple and to tell us that the G‑d of Israel had returned the Temple Mount to his children Israel. He took us to the Dome of the Rock, showed us the rock, and said that this is the location of the Holy of Holies. Then he took us to the Eastern Gate and said the Messiah, the seed of David, will come from here. He said that even in the Koran it is written that G‑d will redeem His chosen people Israel and will return them to their place on the Temple Mount. He said: “You can see with your own eyes that the time has come and I am sure that Israel will soon rebuild the Temple.” As we walked from place to place he suddenly disappeared and we did not see him anymore. He was no longer on the Temple Mount. Each of us was sure that he was an angel sent by the G‑d of Israel to share with us and all the people of Israel the godly significance of this godly moment. He appeared as a human being as in the biblical times but we were so sure that he was an angel of G‑d.”

  • Ja, Gud skal styre kloden fra det bokstavelige Jerusalem. Mennesker feiltolker skriften hele tiden og jeg tror også at den eller de som kom med erstatningsteologien har gjort det samme. De fleste leser ikke GT og får derved ikke det hele bilde. For mange er GT komplett uforståelig. En venn sa at han ikke kunne forstå at GT og NT hadde samme Gud fordi han oppfattet GT’s Gud som ufattelig skremmende. Gud er den samme, men det handler om 2 forskjellige pakter. Mange som kun leser NT kan få en oppfatning om Gud som en snill og tannløs julenisse, men det er den samme Gud som vi finner i GT, en Gud som våker over sitt eiendomsfolk Israel og som straffer forsøk på å utslette jødene og ta deres land.

   Jeg fant en god artikkel her:
   http://www.sjibbolet.no/dokumenter/Erstatningsteologien_og_konsekvenser.pdf

 19. Modig artikkel om en viktig sak som opptar mange troende. Tror Norge står foran en ny dom dersom landet ikke vender seg til Gud, endrer kurs og søker Herrens rette veier. Dette er en bok jeg kommer til å kjøpe.
  Guds velsignelse

 20. Richard.
  Det ein ser i den etablerte kristenheten er den negative haldninga til landet Israel.
  Paven har anerkjent den palestinske staten.

  http://www.breakingisraelnews.com/44759/pope-francis-tried-sanhedrin-jewish-world/#txBVx4fJgSduUr3f.97

  “In February 2013, the Vatican officially recognized the “State of Palestine” but more significantly, the Vatican signed a treaty in June 2015 with “Palestine” in which the Holy See switched its diplomatic relations from the Palestinian Liberation Organization to the “State of Palestine”.

  http://www.breakingisraelnews.com/40827/pope-francis-is-aligning-himself-against-israel-opinion/#USAIReImmOI0pKQ0.97

  Kvifor kan paven gjera dette ? Kva legg han til grunn?

  ” the covenant between God and the Jews, as outlined in the pages of the Old Testament, was superseded by the new covenant in Christ.”

  Det er igrunnen det same som Nordhaug seier.Han siterer ein del sitat frå Paulus som skal rettferdiggjera at Israel ikkje lenger er Guds Land og folk.

  Tek med nokre sitat frå Nordhaug.

  http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread107925/

  “Har løftene om landet som ble gitt til Abraham i Det gamle testamentet politisk relevans i dag?..
  Kirkens utgangspunkt er at alle – Bibelens løfter har sin oppfyllelse i Kristus:«For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen, til Guds ære»(2 Kor 1,20).
  Universialisering. Den mest omfattende refleksjon over løftene til Israel og deres betydning i den nye pakt, finner vi hos Paulus. I Galaterbrevet (3-4) og Romerbrevet (4) tar han sitt utgangspunkt i løftene som ble gitt til Abraham, der Herren lover ham at han skal arve landet, bli stamfar til et stort folk og til velsignelse for alle jordens slekter …. For Paulus er dette nå oppfylt i Kristus, og alle som tror på ham er arvinger til løftene: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.» (Gal 3,28-29). Abrahams arvedel er derfor ikke et avgrenset landområde men«verden»(Rom 4,13).
  I det gammeltestamentlige Israel er Jerusalem sentrum i landet, og templet er sentrum i Jerusalem. Når templet kommer i en ny stilling i den nye pakt, får det følger for Jerusalem og for landet. Alle Israels løfter og privilegier, også landløftene, utvides nå til å gjelde både jøder og hedninger i Kristus. Landet som Guds folk skal arve er ikke lenger et territorium i Midtøsten, …
  «Løftets land blir altså utvidet til å omfatte hele det forløste skaperverket»
  Kan Jerusalem og templet miste sin betydning uten at det berører landløftene? T
  Men hvis landløftene er oppfylt i Kristus, er da Israel forkastet? Paulus svarer: «Slett ikke» (Rom 11,1). Gud har ikke forkastet dette folket, men vil gi dem del i frelsen i sin tid (Rom 9-11). Men det er viktig å legge merke til at landløftene ikke omhandles når Paulus her drøfter Israels rolle i den nye pakt.
  Folkeretten.Den som vil være bibeltro, har ingen grunn til å innrømme dagens israelske statsdannelse noe politisk privilegium i forhold til palestinerne. Israel er en sekulær stat av jøder og arabere, ….
  «Paulus ville ganske sikkert ha blitt overrasket, til og med sjokkert, hvis han hadde fått vite at kristne- i Korint eller Efesus hadde adoptert en Hellig Land-teologi av samme type som hans tidligere rabbinske venner i Jerusalem.» (s. 94).
  ———–
  PAULUS, PAULUS , PAULUS.
  Det Nordhaug seier er totalt i strid med Tanakh eller GT.
  Guds ord er fyrst og fremst “lova og profetane”

  • Torstein, nå så jeg ditt svar var til Richard, men jeg vil likevel skyte inn at mange kristne som fastholder at Paulus var en Herrens apostel og leser Pauli brev deler din helhjertede støtte til Israel. Selv om Paulus aldri hadde eksistert, ville nok Halvor Nordhaug likevel ha talt i strid med hva GT sier om Israel. Disse som fremmer erstatningsteologien ser likevel alt ut fra sin teologiske tolkningsmodell samt ønske om å være politisk korrekte og relevante overfor et Norge som er overveiende anti-israelske. Det finnes millioner av bibeltroende kristne som leser Paulusbrevene som Guds inspirerte skrifter og Paulus selv understreket at hele skriften er av Gud. 2 Tim 3,16 “Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet,”
   Dette innebærer jo at Paulus helt anerkjenner Tanakh eller GT som nyttig til lærdom, overbevisning, rettledning og opptuktelse i rettferdighet.
   Både jeg og Richard som tror at Paulus var en ekte apostel har ikke svelget erstatnings-teologiens forførelse fordi vi balanserer skrift med skrift.
   Enhver som ønsker å presentere vranglære finner nok av løsrevne bibelvers til å skape seg en forunderlig lære både med og uten Paulus brevene.

  • Hei Torstein. Beklagelig at så mange tror på erstatningsteologien som slett ikke stemmer med ordet. Jødene er Guds eiendomsfolk og dersom man leser i GT ser man at de har fått et konkret landområde. I den siste tid vil Gud ta vekk sløret for deres øyne slik at de kan se sin Messias. Gud vil dømme folkeslagene i Josafats dal for at de deler Israel. Gud har store planer med dette folket som vil stå sentralt i endetidsdramet. Israel er viserne på tidens klokke og et bevis på Guds eksistens. Det er en grunn til at den onde har lagt hat i menneskers hjerter for å utslette hans folk. Mange har gjennom historien prøvd å utslette jødene for derved å hindre Guds plan med dette folket. Hitler, araberland, venstrevridde radikale for å nevne noen. Obama er en av dem. Han må være styrt av et ufattelig hat mot Israel.
   Jeg har aldri tolket Paulus slik at han ser bort fra Israels rolle for nåtid og fremtid.
   Det er nok av bevis i GT for at landet Israel er det viktigste land i verden, for Jesus kommer tilbake dit og skal styre verden fra Jerusalem.

   Joel 3: 6 For se, i de dager og på den tiden, når Jeg fører tilbake de bortførte av Juda og Jerusalem, 7 da skal Jeg samle alle folkeslagene og føre dem ned til Josjafats dal. Der skal Jeg holde dom over dem for Mitt folk og Min arv Israels skyld, fordi de spredte dem blant folkeslagene, og fordi de delte opp Mitt land.
   21 Herren skal brøle fra Sion og løfte sin røst fra Jerusalem. Himmelen og jorden skal skjelve. Men Herren skal være en tilflukt for sitt folk og en festning for Israels barn. 22 Da skal dere kjenne at Jeg er Herren deres Gud, som bor på Sion, Mitt hellige berg. Da skal Jerusalem være hellig, og ingen fremmede skal komme over henne igjen.

 21. Vi avslutter debatten omkring personen Fuglesteg da den skygger for den viktige saken som også er Jeremy Hoffs budskap, om det triste som skjedde 22 juli 2011.

 22. Gud seier dette i 5 Mosebok 13.

  “Det kan henda at det står fram ein profet eller drøymar hos deg og lovar deg eit teikn eller under. 2 Så hender teiknet eller underet, slik han har sagt, men samstundes seier han: «Kom, lat oss følgja andre gudar» – som du ikkje kjenner – «og dyrka dei». Då skal du ikkje høyra på det som ein slik profet eller drøymar seier. For Herren dykkar Gud vil berre prøva dykk og sjå om de elskar Herren dykkar Gud av heile dykkar hjarte og av heile dykkar sjel. Herren dykkar Gud skal de følgja, og han skal de frykta. HANS BOD SKAL DE HALDA, og hans røyst skal de lyda. Han skal de dyrka, og han skal de halda fast ved. 5 Men denne profeten eller drøymaren skal straffast med døden fordi han lokka deg bort frå den vegen som Herren din Gud baud deg å gå.”
  ———–
  Erstatningsteologien finn me gjennom heile NT.
  Paulus avslører seg fullstendig i Galatarane 5, når han seier:

  “Høyr kva eg, Paulus, seier dykk: Lèt de dykk omskjera, vil ikkje Kristus vera til noka hjelp for dykk. 3 På nytt slår eg fast at kvar den som lèt seg omskjera, er skuldig til å halda heile lova.De som vil bli rettferdige ved lova, er skilde frå Kristus; de er FALNE UT AV NÅDEN”

  Paulus seier med desse orda akkurat det motsette av det Gud seier gjennom heile Tanakh.

  “Dersom du no vil lyda Herren din Guds røyst og trufast følgja alle boda hans som eg gjev deg i dag, skal Herren din Gud setja deg høgt over alle folkeslag på jorda. 2 Og alle desse velsigningane skal koma over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud:

  3 Velsigna er du i byen
  og velsigna ute på marka!

  4 Velsigna er frukta av ditt morsliv,..”

  Gud seier at dersom me fylgjer Guds lov så fører det til velsigning.
  Det motsette er ulydnad som fører til forbanning.

  I 1 Mosebok 17 seier Gud desse kjende orda.

  “Så sa Gud til Abraham: «Du skal halda pakta mi, både du og etterkomarane dine, frå slekt til slekt. 10 Dette er pakta de skal halda, pakta mellom meg og dykk og etterkomarane dine: Alt av hannkjønn hos dykk skal omskjerast. 11 De skal la forhuda bli omskoren, og det skal vera teiknet på pakta mellom meg og dykk. 12 Kvart gutebarn hos dykk skal omskjerast når det er åtte dagar gammalt, i slekt etter slekt, både dei som er fødde i huset, og dei som er kjøpte for pengar hos framande, slike som ikkje er av di ætt. 13 Både dei som er fødde i huset, og dei du har kjøpt for pengar, skal omskjerast. Såleis skal pakta mi vera ei evig pakt på kroppen dykkar. 14 Men ein uomskoren, ein av hannkjønn som ikkje har fått forhuda omskoren, ein slik skal støytast ut frå folket sitt, for han har brote mi pakt.»

  Paulus presterer å seia at dersom nokon let seg fysisk omskjera så er han falle ut av nåden.

  Gud seier “han har brote mi pakt”

  “Omskjeringa er nok til gagn for deg om du held lova. Men bryt du lova, er du som ein uomskoren. 26 Men om ein som er uomskoren, held lovboda, skal ikkje han då reknast som omskoren, endå han ikkje er det? 27 Den som er uomskoren fysisk, men held lova, skal dømma deg. For endå du er omskoren og har lova i bokstavleg form, så bryt du lova. 28 For rett jøde er ikkje den som er jøde i det ytre, og rett omskjering er ikkje det som er gjort i det ytre, på kroppen.” Rom 2

  Romarane 2 omdefinerer kven som er ekte jøde.

  Gud seier det er ein som er fysisk omskoren.
  Mange kristne trur dei er dei ekte jødane.

  I Åp 2 og 3 er desse folka nemnd.

  “Eg veit om trengslene du må lida, og kor fattig du er – men du er rik. Eg veit òg at du blir spotta av dei som kallar seg jødar, men ikkje er det, for dei er Satans synagoge…..Sjå, eg lèt nokre koma frå Satans synagoge, slike som lyg og seier dei er jødar, men ikkje er det. Dei skal koma og kasta seg ned for føtene dine, og dei skal skjøna at eg har elska deg.”

  Problemet med desse folka er at dei trur dei er dei ekte jødane. Gud kallar dei Satans synagoge eller Satans kyrkje.

  Dei er ikkje interessert i å halda Guds lover.

  “Den eine gjer forskjell på dagar, den andre held alle dagar for like. Lat kvar og ein vera fullt overtydd om sitt eige syn. 6 Den som set ein dag framfor andre, gjer det for Herren, og den som et, gjer det for Herren, for han takkar Gud. ”

  Paulus seier med desse orda at det er det same kva dag du held som kviledag, fullstendig i strid med Guds ord i Tanakh.

  “Hugs på sabbatsdagen og hald han heilag. 9 Seks dagar skal du arbeida og gjera all di gjerning, 10 men den sjuande dagen er sabbat for Herren din Gud. Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje slaven din eller slavekvinna di, korkje buskapen din eller innflyttaren som bur i byane dine. 11 For på seks dagar laga Herren himmelen og jorda, havet og alt som er i dei; men den sjuande dagen kvilte han. Difor velsigna Herren sabbatsdagen og helga han.”

  “Så lat då ingen dømma dykk når det gjeld mat og drikke, høgtider, nymånedagar eller sabbatsdagar. ” Kol 2

  Orda er akkurat det motsette av det Gud seier i Tanakh.
  —————–
  Nokon av orda som åndeleggjer Jerusalem står i Gal 4.

  “Son til slavekvinna er fødd etter naturens orden, medan son til den frie kvinna er fødd etter Guds lovnad. 24 Dette har ei djupare meining. Dei to kvinnene står for to pakter. Den eine, Hagar, er pakta frå Sinai-fjellet; ho føder til slaveri. 25 Hagar står for Sinai-fjellet i Arabia og SVARAR TIL DET NOVERANDE JERUSALEM, som lever i slaveri med borna sine…”

  Her får lesaren det inntrykket at Jerusalem i Israel er noko negativt der folket lever i slaveri.

  Alle profetiane i Tanakh handlar om det jordiske bokstavlege Jerusalem i Israel.
  Tempelhøgda eller “GUDS HEILAGE FJELL” er sjølve nøkkelplassen.

  Pga desse misvisande og falske orda vert tekstane i GT omtolka.

  • Jeg forstår absolutt ikke din holdning overfor Paulus. Den forbauser meg. Paulus står aldeles ikke for noen erstatningsteologi som du beskriver. Vil anbefale deg å lese denne artikkelen:

   https://bibelogtro.wordpress.com/2015/05/25/erstatningsteologien/

   ellers burde du lese denne artikkelen av Matt Slick

   https://carm.org/hva-med-de-forskjellige-trosretningene

   Husk at vi er alle brødre i Kristus selv om det finnes forskjeller. Forsvarer kristne å leve i synd, er det selvsagt forkastelig og må påpekes og taes et oppgjør med, men vi burde være bedre til å “backe” hverandre opp i troen på Jesus Kristus fremfor å “rakke” ned på oppfatninger som muligens er feil, men som ikke har noe å si for frelsen.

   Slik ser iallefall jeg på det!
   Mvh Richard

 23. R. on 22/07/2015 at 19:36 said:

  R. skrev:

  “…..kristne ogsaa burde vere hoflige og vennlige mot andre. Vi burde ikke saare andre mennesker”.

  Absurd utsagn fra Fuglesteg som beviselig driver med systematisk mobbing av mennesker og som ser ut til å ha en meget fleksibel samvittighet.
  Han burde vært tiltalt i steden for Jan Kåre Christensen.

  Et navn er slettet av moderator

  http://www.nrk.no/hordaland/–du-er-en-tilbakestaende-jodehater-1.6126969

  http://bygdetullingsentralen.blogspot.no

  Hei.
  For ordens skyld; en britisk domstol har domt at jeg ikke har skrevet de to linkene samt det andre jeg har blitt beskyldt for av deg, Randi.

  Samme domstol har domt min motpart for sin langvarig netthets mot meg.

  Saa slutt med din lyving, Ingwersen.

  • Fuglesteg, det kan bevises at det er deg. Usselt er det du gjør. Du er en notorisk løgner og fullstendig uten skrupler og samvittighet. Du har mange lik i lasten og fortjener kun forakt. FORAKT!

   Ord 16,27 Et ondsinnet menneske graver opp ondskap, på leppene hans brenner det som ild.

  • fuglestads ugjerninger e bare motbydelig. Jeg har mista all respekt for han. Han står avkledd og forakta.

  • Randi. *gjesp*

   Jeg har ikke skrevet noe det du lyver paa meg og det er bevist hinsides enhver tvil av en domstol og det paa basis av elektroniske og andre bevis. Saa “det kan bevises” har du altsaa ikke bevist, du kan ikke bevise det og det er det. Din forakt av meg kan jeg leve med, ditt rykte og renome tatt i betraktning.

   Noe mer er det ikke aa si om deg, Randi Finn deg ei ordbok og les deg opp paa ordene “bevis” og “domstol”. Du har beviselig ingen anelse.

   Men det var altsaa 22/7 tragedien vi diskuterer. Ikke meg.

 24. Dette er datoen som har gått inn i vår historie. Våre tanker denne dagen går til alle de som ble rammet, den 22 juli. Uskyldige unge mennesker, som hadde en politisk mening.Og ble bare meiet kaldblodig ned av en forskrudd fyr. En taper som ikke tålte at noen trodde på noe annet enn han selv. Hvordan kunne dette skje ?
  Grunnen er enkel, når ikke alle har en toleranse for andre menneskers tro og meninger. Smeller det på en eller annen måte.
  Derfor må vi hegne om demokratiet og ytringsfriheten. Samtidig som vi må søke Gud i en slik situasjon. Her har vi så mye, å lære av jødene. Når en terror aksjon skjer imot Israel eller selvmordbombere går løs. Søker alltid jødene Gud i bot og ydmykhet, selv om de som blir rammet er uskyldige. Det er tid for ettertanke, å når slike ting skjer rammer det oss alle. Derfor er det godt å lese Jonathan Cahn bok Profetien og Shemitahens mysterium. Og 22 juli Protetien skrevet av Jeremy Hoff. Han er søskenbarnet til Knut Arild Hareide kone. Som har fått et profetisk budskap til Norge. En bok en skulle lese og tenke over. Men uansett hva en tror og ikke tror. Hvilken politisk mening en har, så kjenner en stor empati med alle som er rammet. Og må vi be til Gud at dette aldri må skje igjen. Må Gud se i nåde til oss alle.

 25. Tankevekkende! Må vi ta dette til oss og søke Herren for Norges del. Til Fuglesteg:
  Jeg tror du bare ser i den naturlige verden og ikke i den åndelige.
  Derfor forstår jeg at du reagerer.

  • Tusen takk, Tobias for dine to siste innlegg om meg. Det forste for 2-3 dager siden. Begge to var oppklarende og jeg har tatt til meg din visdom. Og det er visdom du kom med.

   Jeg sier ja og nei til det du skriver over. Jeg synes det er saart at noen paa denne dagen kan faa seg til aa agressivt pushe en bok, med fortjeneste og det hele, paa en slik dag. En bok som vil saare 99.8 % av den norske befolkning hvis de faar hore om den. Saa jeg synes Kjell viser en noe manglende respekt for sine naboer i Kristiandsand og resten av det norske folk. Og dette er for aa si det forsiktig.

   For meg er det aa drepe 69 barn paa Utoya en meget grov forbrytelse og jeg var mildt sagt opprort av aa lese dette innlegget fra Kjell. Et innlegg som baade var en annonse for en kommersiell vare og noe annet. Rosa bloggene har visse problemer med akkurat det og forbrukerraadet……..

   Kjell har forklart seg her. Hans syn respekterer jeg selv om vi er uenige.
   Dog har Kjell ikke tenkt over at han i sitt syn som han uttrykker slik har delvis unnskyldt ABB. Jeg vet at Kjell misliker ABB like mye som jeg misliker han. Muligens hater han ABB ogsaa. Jeg er erlig nok til aa innromme at mitt syn paa ABB er tilnermet hat.

   For de av oss som ikke har Kjell og andre her sitt syn paa aandelighet og kristendom, og det er 99 % av oss som snakker norsk, virker som om Kjell fratar ABB skylden for drapene paa de barna og de 8 menneskene i Oslo. Han plasserer skylden paa andre. Jeg vet at dette ikke er riktig. Men for alle andre som ikke kjenner terminologien her i Sokelys kan det virke slik.

   Det Kjell ikke har tenkt over er at en slik artikkel som dette bereder grunnen for en ny 22/7. En ny massakre. Og kanskje en der igjen.
   For en gjerningsmann, forstyrret i hodet eller ikke, vil rettferdiggjore en massakre ved aa vise til denne boka samt det Kjell selv har skrevet. Ergo; rettferdig drap av 50 – 1000 nordmenn i 22/7 del 2. Om det vil skje ? Jeg har en teori om dette som jeg holder for meg selv. Men jeg tror ikke at Kjell har tenkt over dette.
   Men Kjell er mye mer modig enn meg. Dumdristig modig.

   Kjell burde ogsaa ha tenkt over samt ta til seg dommen i Nurnberg etter den WW2. Rettsoppgjoret mot de som bl.a sto for Holocaust.
   Kjell kan i ro og mak lese hovedpunktene der.

   Ja, jeg er litt verdslig av meg og jeg mener at kristne ogsaa burde vere hoflige og vennlige mot andre. Vi burde ikke saare andre mennesker. Vi burde alltid si det vi tenker i offentlighet. Vi burde ikke haane andre mennesker eller selge boker paa en dag da de minnes sine tapte barn, venner, slektninger og partifeller.

   I bunn og det hele finnes det noe som heter hoflighet. Jeg forstaar at i Kjell brenner det en intens brann. Men av og til kan man ogsaa vere litt taktisk og tenke paa at det ogsaa kommer en dag i morgen.

   Takk.

  • Torodd. Jeg unnskylder ikke ABB. Rent personlig syntes jeg at ABB fikk for mild straff. For hvert av drapene han gjennomførte skulle han ha hatt 21 år.
   Når det er sagt, lærer Bibelen oss at Gud er suveren, Gud er den som vet alt og Bibelen forteller oss at han er allmektig.
   Disse 69 unge som falt for terroristens kuler eller de 8 som omkom i regjeringskvartalet var tilfeldige ofre for det som skjer når en nasjon vender Gud ryggen.
   Kanskje noen av disse 77 var personlig kristne, hadde en relasjon til Jesus, men de ble likevel ofre?
   Bibelen sier at “For tid og hendelser møter dem alle.” og dette gjelder oss alle.
   Hadde jeg vært på Utøya den dagen kunne jeg likefullt ha blitt et offer for Breiviks kuler, men til syvende og sist taler boka til Hoff om at Norge gjennom sine synder (da spesielt mot Israel) har skapt en revne i muren som gjør at Guds beskyttelse ikke lenger hviler over landet.

   Derfor må vi be for landet vårt, om en vekkelse, at mennesker må finne omvendelse og at Norge endrer kurs.

   Det er interessant å merke seg at under årets 17 mai sending ble denne strofen av nasjonalsangen utelatt i NRKs sending
   :Norske mann i hus og hytte,
   takk din store Gud!
   Landet ville han beskytte,
   skjønt det mørkt så ut.
   Alt hva fedrene har kjempet,
   mødrene har grett,
   har den Herre stille lempet,
   så vi vant vår rett
   Og man kan undre seg hvorfor? Er vi blitt en nasjon som ikke lenger søker Herrens veier for beskyttelse under hans vinger.

  • Som vanlig reagerer Fuglesteg med angrep på Søkelys som her har levert en grundig gjennomgang av hva som har skjedd i den åndelige verden ved Norges frafall. Bruddet i den norske sikkerhetsmuren var omfattende den 22 juli, men etter at vi fortsetter i synd og håne Gud vil all verdens sikkerhetstiltak og kommisjoner ikke hjelpe. Dypest sett var det Gud som stod bak 22 juli i og med at Gud er suveren og allvitende.
   Gud ønsket og ønsker å ryste denne onde nasjonen og selvfølgelig er Torodd Fuglesteg mannen som må protestere.
   Kjenner ikke herr Fuglesteg Bibelens beretninger eller har Fuglesteg skapt seg sin egen gud hvor hans egne rettferdighetsbegreper er mal for hvordan Gud er?

   Jeg vil høfligst anmode Fuglesteg om å lese aktuelle bok som kan bestilles her 22.juliprofetien.com

 26. Jeg syntes dette var et tankevekkende tema. Enhver kristen trenger å høre slik forkynnelse og sosialistene som har ført Norge inn i elendigheten trenger å rystes slik at de vender om. Norge har blitt for Israel som Judas var for Jesus. Et forræderisk land som har solgt sin beste venn til fienden for noen så sølvpenger. Judas fikk sin lønn for å ha sveket Jesus, men Norge er som ei hore som ikke tar horelønn. Gjennom alle år har vi gitt palestinerne millioner på millioner som er blitt brukt til terror mot Israel. Troende i dette landet må våkne opp og be til Gud om vekkelse så ikke noe verre vil vederfares oss.
  En parantes: vi bør merke oss at den åndelige fordervelsen i Norge er langt dypere nå enn i 2011. Vi trenger en sann vekkelse.

 27. Jeg vet at dette er en vanskelig sak og svelge for mange. At Gud faktisk er en Gud som også dømmer. Norges store tabbe var 1. abortloven. 2 Medvirke til at terroren kom nærmere Israel og 3. omdefineringen av ekteskapet.
  Det bør heller ikke være overraskende for noen at jeg er blant dem som faktisk tror at Gud har gitt nasjonen Israel til jødene, at jeg er blant dem som mener at abort er brudd på det 5 bud og at ekteskapet er forbeholdt en mann og kvinne.

  Det bør heller ikke overraske at jeg ut fra Skriften leser at synd får sin konsekvens også for en nasjon dersom vi ikke omvender oss og søker Kristus og står opp for Israel, for barna i mors liv og for det bibelske synet på ekteskapet.
  Jeremy Hoff’s bok er en grundig men lettlest gjennomgang av hva som skjedde 22 juli samt at han mener at Norges rolle i Oslo prosessen var den utløsende årsak til at tragedien skjedde den 22 juli.

  Jeg forstår at dette kan være vanskelig å svelge for enkelte og jeg vil anbefale alle å skaffe seg et eksemplar av boken å lese den i sin helhet.

  • Hva skjer rundt 13. September? Hvis Cahn får rett blir det horribelt. kollapser dollaren? Naturkatastrofer? Skremmende er det.

  • Det er mange profetiske “baller” i luften nå i tiden. Jeg er i den alder at jeg husker Lebesbymannens profetier om et russisk angrep på Norge, også synene og visjonene om en russisk okkupasjon av nord-norge som verserte i kristne miljøer på 1970 tallet. Dersom Norge ikke omvender seg fra å bidra til at Israels land blir delt, vil kanskje Gud gjengjelde Norges synd med å dele Norge i to deler. En under vår kontroll og den nordlige del av Norge ned til Trondhjemsfjorden på russisk kontroll.
   Gud er den som styrer herskernes tanker, og når Gud har bestemt dom og vi ikke vender om, vil Gud få sin vei, og da hjelper det lite hva muslimen i Det Hvite Hus gjør.

 28. Hallo Kristen.
  Kjernen i Tanakh er at Gud har valgt seg ut eit spesielt landområde og eit spesielt folk. Det gjeld til fulle i dag.
  Løgna er at dette opphøyrte då Jesus kom.
  Les td Nordhaug sin kommentar.

  http://www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=18303

  “Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug mener landløftene til Israel ikke er gyldige i vår tid, fordi de ikke er nevnt i Det nye testamentet…Vi som kristne må ikke først og fremst forholde oss til enkeltvers i Det gamle testamentet, men lese hele Bibelen med utgangspunkt i oppfyllelsen av løftene i Jesus Kristus. I Det nye testamentet ser jeg ingen fortsettelse av landløftene uavhengig av løftet om den nye himmel og den nye jord, som er en overoppfyllelse av landløftet til Israel, og som også inkluderer hedningene, sier han i en kommentar til Norge I DAG etterpå”.

  Eg har provosert mange kristne med å stilla spørsmålet kor desse falske tankane har sitt utgangspunkt.Du finn dei sjølvsagt ikkje i GT eller “lova og profetane”
  Yeshua eller Jesus er og tydeleg på at ingenting i lova og profetane skal opphøyra så lenge kloden står.
  Då står me igjen med nokre få alternativ.
  Og raskt ser me at svaret er diverre : PAULUS.

  Erstatningsteologi er å byta ut det bokstavlege Israel og erstatta det med kyrkja eller dei kristne.
  Når biskopar og prestar les desse tydeleg tekstane i GT, så vert dei automatiske omdefinert i ljos av Paulus sine forvridde ord.

  “Sjå, det kjem ein Herrens dag. Då skal det hærfanget dei har ført bort frå deg, skiftast ut hjå deg.
  2 Eg vil samla alle folkeslaga til strid mot Jerusalem. Byen skal verta teken, husa plyndra og kvinnene tekne med vald. Halve byen skal førast bort i fangenskap, men resten av folket skal ikkje rydjast ut or byen.
  3 Herren sjølv skal fara ut og strida mot desse folka som på stridens dag, den dagen han gjekk til kamp. 4 Den dagen skal han stå med føtene på Oljeberget, som ligg rett aust for Jerusalem. Og Oljeberget skal dela seg i to frå aust til vest, så det vert ein brei dal. Den eine halvparten av fjellet vik unna mot nord og den andre mot sør”

  Alt handlar om det bokstavlege Jerusalem.
  Valdtekt er valdtekt. Fangenskap er fangenskap.
  Oljeberget er Oljeberget.
  Alle folkeslag er nasjonane som bur på kloden.

  • Torstein. Ingen tvil om at landeløftene gjelder det bokstavelige Israel. Erstatningsteologien har ødelagt mye med uvitende (med vilje eller fordi de ikke kjenner G.T.) biskoper og prester i spissen. Jeg tolker ikke Paulus på samme måte som deg, men ditt syn på Israel kan jeg støtte 100 %. Israel er viktig i Guds plan og skal også ha en ledende rolle i 1000 årsriket. Når Jesus kommer tilbake setter han sine føtter på Oljeberget slik du sier. Vi går spennende tider i møte.

  • Du peker på Paulus som grunnlag for hva vranglærer Halvor Nordhaug lirer av seg av teologi.
   Vi i pinsebevegelsen har alltid funnet støtte i Paulus tekster til å stå sammen med Israel og støtte Guds nasjon.
   Så denne “biskopen” forvrenger Paulus for å lage en lære som passer den sosialistiske religion som statskirka er.

  • Jeg klarer selvfølgelig ikke å følge din kritikk av Paulus. Saken er nok den, at de som motarbeider Israels posisjon i det frelseshistoriske lys hadde funnet “argumenter” likevel. De aller fleste kristne Israel vennene finner støtte til sitt syn også i Paulus brevene, så jeg tror problemet sitter i hjertene og tankene til dem som har rasjonalisert bort Israels posisjon og betydning. Jesus sa jo at “dere (jødene) skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld” og Paulus selv holder fast på tanken om at “Jakobs falne hytte skal gjenopprettet”.
   De som holder fast på erstatningsteologien hadde nok hatt dette grunnsynet uavhengig av hva apostelen Paulus har skrevet og vi som er hedningekristne er innpodet på oljetreet som Paulus skriver i Rom 11.
   På en måte er ikke Halvor Nordhaug relevant for den kristne kirke å lytte til da han på mange måter har plassert seg i apostat-kirkenes rekker.
   Vi har sett at biskopene i den norske kirke lenge har diskutert for å muliggjøre noe Guds ord forkaster, og bare det at de drøfter og vurderer hvorvidt man skal vie likekjønnede eller tilby velsignelser av slike forteller oss hvor langt disse er kommet på avveie fra den felles kristne tro.

 29. Har alltid sett på 22. juli som et resultat av anti Israel holdninger og avkristning. Har møtt mange som tror det samme. Bra at Søkelys tar det opp.

  • Synes det er leit at Norge er så israelfiendtlig og at det vil ramme landet hardt. Media med bl.a. Tveit, Sunnanå og venstrevridde politikere har stor skyld i hatet mot Israel. De forstår ikke at de spiller russisk rulett med landet.

 30. Takk til Søkelys for viktig artikkel!
  AP har bidratt sterkt i forsøk på å utslette Israel, noe kristne burde forstå dersom de åpner øynene. Resultatet ser man, Guds lysestake flyttes og landet vårt ligger ubeskyttet for angrep. 22. Juli kan bare være begynnelsen på hendelser som vil ryste landet når Gud ikke lenger holder sin hånd over oss.

  Dessverre forstår ikke engang mange kristne at Israel er utvalgt av Gud og at enhver som vender seg mot landet i onde hensikter kun skader seg selv.

  Joel 2,27 Dere skal kjenne at jeg er midt i Israel. Jeg er Herren deres Gud, og ingen annen. Mitt folk skal aldri bli til skamme.

  1. Kong. 6,13 Jeg vil bo midt blant israelittene og ikke forlate mitt folk Israel.

 31. Jeg synes slikt er like usmakelig som aa gi jodene og deres angivelig drap av Jesus skylda for Holocaust. Ren kloakk med andre ord.

  PS: Jeg gir selvsagt ikke jodene skylda for Holocaust.

  • De av oss som har lest endel av terroristen sitt manifest finner ogsaa at hans motiver, reelle eller ikke, for hans Utoya udaad mye sammenfallende med det denne boka skriver.

   Denne boka minner litt vel mye om hvitvasking av denne terroristen og vil vekke glede i en viss fengsels celle i Norge der terrroristen sitter i sitt isolat.

   Det er litt usmakelig at denne boka kommer frem overst i Sokelys i dag og ganske saa stor mangel paa respekt for de etterlatte og det norske folk i sin helhet. Et folk Sokelys hevder at de har respekt og omsorg for.

   Beklager veldig harde ord. Men jeg hadde ventet bedre fra kristne mennesker enn dette. Langt bedre.

  • “Beklager veldig harde ord. Men jeg hadde ventet bedre fra kristne mennesker enn dette. Langt bedre”.

   20.07.15 Sm-b. Imperdonabile!!!

  • Merkelig trang til stadig å refse Søkelys fra en som beviselig driver med systematisk mobbing av personer. Er på kollisjonskurs med egen moral?

 32. Det er fleire som vert ført fram for domstolen og må svara for gjerningane sine.

  http://www.breakingisraelnews.com/45544/sanhedrin-calls-obama-to-trial-jewish-world/#KfRfz4IVcV6RXqOy.97

  “A re-established and self declared Israeli Sanhedrin is calling US President Barack Obama to trial for what it says are “criminal offenses” against the Jewish people following the passage of the Iran nuclear deal.

  The modern day Jewish high court, made up of 71 Judaic scholars and rabbis, plan to bring the American president to trial on Mount Zion on September 9, 2015, four days before Rosh Hashana, the beginning of heavenly judgement days for the Jewish nation.”

  Alle som ynskjer å dela Guds Land og fordriva Guds Folk vil verta straffa.
  Det er Tanakh heilt tydeleg på.

  På av erstatningsteologien så forstår diverre mange “kristne” ikkje dei enklaste orda.

  “Då skal Herren vera konge over heile jorda. Den dagen skal Herren vera éin og namnet hans det einaste.
  10 Heile landet skal verta som Araba-sletta, frå Geba til Rimmon, sør for Jerusalem. Men byen skal liggja høgt på sin stad, frå Benjamins-porten til den staden der den gamle porten var, til Hjørneporten og Hananel-tårnet, heilt til vinpressene åt kongen. 11 Der skal det bu folk. Det skal ikkje vera noka bannlysing meir. JERUSALEM SKAL LIGGJA TRYGT.
  12 Dette er den PLAGA Herren vil senda over alle dei folka som GÅR TIL STRID MOT JERUSALEM:
  Kjøtet skal rotna på dei
  medan dei enno står på føtene.
  Augo skal rotna i holene sine
  og tunga rotna i munnen på dei.”

  • Torstein. Du har rett i at alle som prøver å dele Israel vil bli straffet. Jerusalem er en tumleskål ifølge skriften og alle som løfter på den vil skade seg selv. Norge er spesielt aktiv og vil dessverre rammes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *