Zack Drev i “Revelation in the news”: “Hillary Rodham Clinton skulle ha vært ansett som en kriminell!”

zach-drev“I følge vårt lands lover skulle Hillary Rodham Clinton ha vært ansett som kriminell, men ingen av hennes tilhengere ser ut til å bry seg,” er blant tingene Zack Drev i Revelation in the News trekker frem i sin oppsummering av demokratenes nominasjonsmøte denne uken. Fokus under årets nominasjonsmøte var åpenbart å tåkelegge de problemene som virkelig er USAs problem, og det var ingen av talerne under nominasjonsmøtet som snakket om terror, islam og det vi ser nærmest skje hver eneste dag. Istedet lages et show hvor en hvitkledd Hillary hylles for noe hun ikke er. De som styrer USA i dag lever i en boble, i denne uken sa utenriksminister John Kerry at “air condition er en like stor trussel som IS. Hva slags planet befinner egentlig USA utenriksminister seg på,” burde være et relevant spørsmål- Se siste ukes program med Revelation in the news.