Renee Moses står bak “Rapture Puzzle”, falsk You Tube profet med røtter i satanisme og det okkulte

Falsk  You Tube profet som spådde at bortrykkelsen vil finne sted den 24 januar knyttes opp til nettsted som forfekter satanisme og guddommer fra underverden 

You Tube profilen Renee Moses som har 3256 (ned fra 3262) kristne “subscribers” har siden 2012 renee-moses-2figurert som “kristen” endetids-profet som angivelig har vært i stand til å kunne si datoen for Jesu gjenkomst eller bortrykkelsen vil finne sted. Ut fra hennes You Tube kanal kan man få inntrykk av at man i Renee Moses står overfor en kristen personlighet, men dette er så langt fra sannheten som det kan få blitt. En grundig undersøkelse av Renee Moses avdekker at den falske You Tube profeten egentlig er med i et prosjekt som kalles “The Deceivers” som har en flertydig betydning og sett i lys av en religiøs kontekst er Satan en “Deceivers” hvis oppgave er å forføre. Renee Moses har siden juli 2012 figurert som “profet” på sin egen You Tube kanal hvor hovedoppgaven har vært å angi datoer for Jesu gjenkomst.

“You Tube profilen “Renee Moses” som nylig måtte fjerne en rekke videoer som lærte at okkultmenigheten ville bli bortrykket den 24 januar 2014 er på ingen måte en sann kristen,” sier personer som har undersøkt Renee Moses virksomhet. “Renee Moses er ikke bare en falsk profet men hun er også medlem av et satanisk nettverk som kaller seg “Ningishzida”. Nettsiden til “Ningishzida” bugner over av okkulte symbol hvor blant annet bukken eller mannen med horn henger på et kors som er snudd opp ned. Et annet bilde fra gruppens nettside viser et bilde av “det siste måltid” hvor Djevelen, Jesu 12 disipler skåler over en blodig Kristusfigur som er beseiret og drept av djevelen. I følge nettsiden den falske You Tube profeten skal være assosiert med er Renee Moses prosjektleder for den okkulte gruppen som inviterer mennesker til å bli medlem av et lukket forum som skal ledes av en “Circle leader”. Interesserte kan henvende seg til denne for å få nettadressen og passord til det lukkede forumet. Invitasjonen til medlemskap avsluttes med en dårlig fordekt trussel at dersom noen gir denne nettadressen til ikke-medlemmer vil dette bli “dealt with”. Hva som ligger i dette vites ikke, men når vi ser symbolikken den aktuelle nettsiden opererer med og promoterer, er dette neppe særlig gunstig.

“Slange og lysets engel”

Den “kristne” You Tube profeten Renee Moses er avslørt både som falsk profet serpentog som et individ som dyrker mørkets eller underverdens krefter. Flere tusen godtroende kristne har gitt sine “likes” på You Tube til den falske profetens spekulative videoer som blant annet har tidfestet datoen/e for Jesu gjenkomst og bortrykkelsen.  Den kvinnelige profeten har så langt ikke stått fram og vist sitt ansikt og de videoer som opererte med datoer er nå fjernet uten at hennes spådommer ble oppfylt. Renee Moses som på sin egen kanal promoterer sin kristne tro fremstår som en helt annen personlighet når hun opererer som prosjektleder for nettsiden “Ningishzida” som er full av okkulte og sataniske bilder. Nettsiden du kan sjekke ut her taler åpent om sin agenda:  “Consciousness is ours. We have already won and can demonstrate how we control the masses through the powers of the old Gods. The Gods of all gods.”

Omtaler seg som slanger og talsmenn for fortidens ånder

Vi er fartøyet til lysets engel. Den ene og forglemte. De aldrende ånder som lever i skjensel. Vi er Slangen, Adapa fant oss og Dumuzi fra gammelt av. (Adapa  var en mytisk skikkelse som uten å være klar over det forkastet udødelighetens gave. Dumuzi var en mystisk guddom i forhistorien) De kalte oss Slangen, den første Slange. Vi er ikke mann eller kvinne. Vi er Legion. The Axial Rod er vårt monument. Men de glemte vårt navn. Senere generasjoner fant oss i Eden som Slangen som tilbød kunnskap. Senere ble vi omtalt som Satan, Lucifer og Djevelen. Men i dag har de igjen glemt våre navn. De tror vi er en myte, den glemte kunnskap. Dette har vært målet vårt for tidenes dager. Vi arbeider blant skyggene.”

Ville skjule sitt egentlige jeg

Den kvinnelige You Tube profeten har etter sine bomskudd fjernet en rekke av videoene 24-januarsom inneholdt datoen på Jesu gjenkomst. Hun har også bevist forsøkt å fjerne referansene og sin epost adresse fra den aktuelle siden. Dette har hun ikke lykkes med da den bufrete siden avslører hennes epost adresse flere steder. På medlems profilsiden kommer hennes epost adresse (som hun nå har fjernet) frem, og det samme har hun også  forsøkt på den en bufret “bli medlem side”. Sjekk ut siden fra 10 januar her mens den reviderte siden pr i dag er rensket for koblingen til Renee Moses (Legg merke til at epost adressen reneemoses2012@aol.com er fjernet fra siden slik den fremstår den 31 januar 2014. 

Advarsel mot dem som hoster opp datoer

Opp gjennom historien har ulike sekter og  personligheter skråsikkert fremsatt datoer på Jesu gjenkomst eller bortrykkelsen. Både Jehovas Vitner, Harold sauCamping og en rekke andre figurer har operert med bestemte datoer eller årstall på tross av at Bibelen sier: “Ingen kjenner dagen eller timen”. Mange av disse spåmennene som har hostet opp datoer enten basert på åpenbaringer eller kalkulasjoner har ofte vært genuint oppriktige i sin tro, men slik er det ikke med Renee Moses. Denne figuren som åpent lefler med mørkets krefter fremsetter datoer for Jesu gjenkomst utelukkende av en grunn, nemlig for å uskadeliggjøre sann forkynnelse om Jesu gjenkomst og skape generell mistillit til Bibelens løfter. “The Deceivers, -Does God Control Your Actions? Consciousness is ours. We have already won and can demonstrate how we control the masses through the powers of the old Gods. The Gods of all gods. (som i følge Reneee Moses er Satan, Lucifer eller Djevelen)

The Jesus Deception (Fra nettsiden)

It was “we” who told jesus that he should prove himself as a messiah. He cried like a child to his god the night before we took him to the cross. He begged and pleaded but his god’s words were gone. We convinced him that his god would not take this cup from him and like a sheep he literally believed that he should be crucified! We told him he was the lamb of god so he could face death and be victorious. Like a lamb ready to be decapitated he had no idea what we had done and died without a fight.

Bli med i bevegelsen

Det finnes en vei for å bli med i denne okkulte religiøse bevegelsen. Fra deres “Join Us” side siterer vi følgende: “If you want to join the over 6,700 demonology members of Legion and access the Day Of Ages forum you must be initiated.”

Første skritt: 

Lage en video hvor man skal bekjenne: “Jeg fornekter Den Hellige Ånd” og deretter poste den på en spesiell nettside eller “maile” videoen til et etablert medlem av gruppen. Videoen nedenfor er akseptert eksempel.

Det andre skritt:

devilNår vi har fått bekreftet at du har akseptert “blasfemi utfordringen” og renset deg selv fra tidligere velsignelser som kan ha blitt lagt på deg, så vil du få instruksjoner på hvordan du skal bli et fartøy for Legion. Mens du venter på instruksene må du faste, kun drikke vann, ingen tv, ingen alkohol og du må være fullt våken i 66 timer.

 

Tredje steg

Du vil bli fornyet når Legion inntar deg. Du må være et lydig og villig fartøy. Du vil måtte renee-moses-satanistsverge en forpliktelse til Legion både for dette og neste liv. Du må godta å operere i hemmelighet, være anonym i det du gjør både på nett og ellers i Legions navn. Seks av våre medlemmer vil møte deg personlig og foreta den endelige besettelsen når du er i en storby. Vi har minst seks medlemmer i enhver amerikansk storby. Dersom du bor et sted det ikke er seks medlemmer vil en slik besettelse skje via at du er online sammen med seks medlemmer for den endelige dåp.

 

Fjerde skritt

Er å starte ditt nye liv innenfor Legion. Du vil bli kjent med Legion fellesskapet som halvparten lys, halvparten mørke. Halv sannhet og halvt løgn. Du kan beholde ditt egentlige wolffornavn, men etternavnet må være falskt og relatert til til Toraen eller den kristne bibel. Eksempel Renee (ekte) Moses (falskt navn)  De som forteller halve sannheter er de mest effektive til å forføre. Det er gjennom dette du vet at du har å gjøre med andre Legion medlemmer uten å behøve å spørre. Du vil bli kunne få bestemte oppdrag av Legion når som helst og du må utføre oppdraget når Legion krever det. Hvis du er i en maktposisjon innenfor en menighet eller kristenheten (noe mange av våre medlemmer er) vil du umiddelbart få et prosjekt eller oppdrag. Hvis ikke vil ditt første oppdrag være å opptre som en “ulv i fåreklær” på nettet, slik at vi kan se hvor effektiv du er før du blir med i “biskopens indre sirkel.