William Branhams sju visjoner om endetiden, fra 1933

william-branhamDen kontroversielle profeten William Branham som døde i en bilulykke på juleaften i 1965
skal i 1933 (før han antok den såkalte Jesus Only læren og andre tvilsomme dogmer som ideen om slangens sæd) ha fått 7 forskjellige visjoner om endetiden. Serien av visjoner endte endelig opp med den fullstendige ødeleggelsen av USA i endens tid. De to første visjonene dreide seg om Benito Mussolini og Italia og invasjonen i Etiopia samt Mussolini’s endelikt. I den andre visjonen så William Branham Adolf Hitler og hvordan denne førte verden inn i den andre verdenskrig. Den neste visjonen var at fascismen og nazismen ville bli erstattet av kommunisme og da spesielt Russland. I den fjerde visjonen så han teknologiens fremskritt og han så angivelig førerløse kjøretøy, forteller Paul Begley som minner sine følgere om den avdøde profetens visjoner

Nå er det snart 50 år siden den omstridte helbrederen og profeten William Branham omkom i en tragisk trafikkulykke den 24 desember 1965, bare 56 år gammel. I 1933 mottok Branham som var mest kjent for å be for syke, sine 7 visjoner hvor den siste skulle peke hen på USAs endelige undergang. Hans visjon nr 5 omhandlet moralen i hillary-clintonAmerika og verden. Han så kvinner som klippet sitt hår (som et tegn på opprør mot Gud) og som oppførte seg og kledde seg som menn. Disse kvinnene forlot sin kvinnelighet og det Branham så kan peke på den lesbiske, den transseksuelle og homoseksuelle  bølgen som feier over Amerika og verden. I sin sjette visjon så Branham en kvinne som reiste seg med stor makt i Amerika. Branham var ikke sikker på om dette var en fysisk kvinne som vokste frem til makt eller en religiøs størrelse som vokste til makt, og spørsmålet er om den kvinnen vokser frem til makt akkurat nå i form av Hillary Rodham Clinton. Dersom det er tilfelle vil det bekrefte en drøm pastor Begley hadde i 2004, hvor han så Hillary Rodham Clinton kledd i hvitt og entret en sal i hans drøm som en dronning med en krone og et septer. I drømmen til pastor Begley erklærte Hillary at dette var slutten på kristendommen som vi kjenner den. Begleys drøm indikerer at USAs neste president vil bli Hillary Rodham Clinton og i William Branhams siste visjon, så han USA rammet av en kraftig eksplosjon, og nasjonen USA ble til aske. Sjekk ut hva pastor Begely har å si om den William Branham’s sju visjoner som han fikk før han markerte seg som en meget spesiell bibellærer som fremdeles har tilhengere verden over i form av retninger som holder fast på Branhams lære.

24 tanker om “William Branhams sju visjoner om endetiden, fra 1933

 1. Det er alltid besnærende å kjenne til noe om framtiden, noe som ikke andre kjenner til. Disse visjonene av William Branham er av det slaget, og at det er muligheter for at det kan skje.
  Men at en kvinnelig president, for eksempel fru Clinton som president i USA, vil sette en stopp for dagens nåværende kristendom, er vel i overkant av synsing. Likeledes at USA skal bli til en ruinhaug, det måtte i tilfelle være gjennom en vulkan eksplosjon, som faktisk kan skje når som helst i et spesielt område, ifølge vitenskapen.
  Atomkrig er det ihvertfall ikke, da ville HELE verden gått opp i flammer.
  Salige Branham er en av de store kristne menn i historien, men som med de fleste andre store ledere, etter noen tiår, har de lett for å falle ned av pidestallen!
  Og uansett om “profetiene” kommer fra den ene eller den andre av de store, er jeg alltid skeptisk, men underholdene er det jo…

 2. Når det gjelder de andre påståtte oppfylte visjonene Braham hadde, er det vel som med profetiene til Wilkerson. Når vi maler framtiden med bred penn, er det alltid noe av det som blir oppfylt.
  Men bevares, jeg ønsker også at Gud taler til oss om framtiden.

  • Uhyggelig nok så stemmer Wilkerson’s profetier så langt, og flere venter på å bli oppfylt. Det er ikke riktig å avskrive Wilkerson enda.

  • Branham hadde en svært interessant tolking av “Slangens sæd”. Han hevdet at Kain, som Gud i sitt Ord sier han hadde motvilje mot og som ble den første morder, ikke var barn av Adam og Eva, men av Eva og Satan. På denne måten ble hele menneskeheten etter hvert infisert av den ondes blod. Da er ikke synden lenger på utsiden, men har kommet inn i hvert menneske.
   Om dette stemmer vet jeg ikke, men jeg må innrømme at det gir en god forklaring på det som skjedde i Edens hage. Mange har nok gjennom tidene funnet det urettferdig å bli rammet av at Adam og Eva spiste et forbudt eple, men her ser man i all sin gru menneskets håpløse tilstand før Jesus ga sitt blod som løsepenge for de mange. Det gir også en forklaring på ofringene, viktigheten av blodet av dyr som rant over nådestolen i tempelet, et forbilde på Jesu endelige offer.

  • I en av Branham menighetene var det bitter strid over dette med slangens sæd. Syndefallet var for Branham seksuelt, Eva hadde omgang med slangen, og dette resulterte i Kain som ble en manndraper, Abel var av Adams blod og var således ikke av den ondes blod. Set som kom i stedet for Abel var heller ikke av slangens blod. Hos endel i Branham budskapet er det slik at “de frelste, de utvalgte, de predestinerte er etterkommere av Adam, Set osv, mens satans barn, de som ikke er utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt er etterkommere av Kain som dermed er av den ondes blod. Med andre ord er dette fødestedet til predestinasjonslæren, men denne tanken om to blod blir motsagt av Apgj 17,26 “og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder,” Jeg skal love at det ble rabalder da dette temaet var oppe i en form for menighetsmøte i lokal Branham menighet her på Sørlandet. Jeg vil legge til at også den forente familie (Moon sekten) har ideen om slangens sæd i seg) og under debatten var det en som siterte fra en bok av pastor Moon som grunnla Moonsekten for å vise at Den forente familie hadde samme lære som deler av Branham budskapet hadde -og da ble det enda mer rabalder. I løpet av få minutter med intens rydding av bordet og stoler som ble flyttet på plass ble møtesalen tømt og alle bilene forsvant. Tror aldri jeg har sett et lokale ble så fort tømt noen gang, og etterdønningene av det møte preget Branham miljøet på Sørlandet i lang tid etterpå. Jeg tror ikke på det seksuelle syndefallet som Branham lærte, da det krever mer åpenbaring enn det Bibelen alene gir oss. Derfor er det viktig å fastholde det skrevne Guds ord som grunnlag for tro og lære, og ikke “the spoken word” av Branham som endel retninger innen Branhamismen holder fast ved.

   0
   1
  • Litt underlig å utvikle en predestinasjonslære av “Slangens sæd”, for alle ville vel før eller senere bli infisert av slangens blod.

   Kenneth Hagin (hm..) sa at han hadde fått åpenbaring fra Gud om at Branham ville bli fjernet fordi han underviste i Ordet, noe han ikke hadde forutsetninger for eller var utpekt til å gjøre, han var satt til å helbrede. Også en profetinne som var anerkjent av både Branham og Hagin fikk vite at Branham ville bi tatt vekk. En broder meddelte dette til Branham, men han ville ikke høre, for han ønsket å undervise.
   Etter at Branham var død tok det tid før han ble begravet. Det drøyet fordi man trodde at han ville stå opp fra de døde, ble det sagt.

   Branham var en fascinerende mann, og aldri har det senere kommet en person med slike nådegaver til å helbrede. Ved et besøk i Finland ble et lite barn vekket opp fra de døde, og mengdevis med krykker og rullestoler sto igjen i lokalet, går det frem av en bok om Branham skrevet av Stadsklev. I Norge hindret daværende helseminister Evang at han la hendene på de syke.

   Slik jeg forstår det har en usunn bevegelse oppstått i kjølvannet av Branham.

  • Det var mange teorier i Branham budskapet, De utvalgte er i følge denne tesen etterkommere av Set og er derfor predestinerte til frelse, mens de vantro er etterkommerne etter Kain som angivelig ble til gjennom en seksuell relasjon mellom Eva og Slangen. Denne relasjonen førte til at Kain ble unnfanget og dermed går Satans blodlinje fra Slangen/Eva via Kain ++++++++++++++ og til den ufrelste Per Olsen i 2015. Herrens blodlinje (de som er utvalgt til frelse) går gjennom Adam/Eva – Set ++++++ og frem til den frelste Per Olasen i 2015. Men ordet sier at vi alle er av et blod som menneskeslekt og siden det menneskelige blod er infisert av synden, er det bare Guds blod i Kristus Jesus som har makt til å frelse og rense fra all synd.

 3. Branham var en seriøs og salvet forkynner av Guds ord. Ingen tvil om det. Mennesker ble helbredet i hopetall. Han visste på forhånd navnet til mennesker som kom frem til forbønn, hvor de bodde, hvilken sykdom de hadde m.m. Dette kunne han ikke vite uten å få det direkte ovenfra.
  Hans visjoner om endetiden har stemt så langt. I dag ser vi at førerløse biler har kommet på markedet.
  Jeg har leste uendelig mye av Branham i en periode. Han var ingen god pedagog, ofte vanskelig å få tak i det han sa, noe jeg også delvis vil tilskrive dårlige oversettelser. Etter hvert oppfattet jeg han som svært fanatisk i enkelte ting som for eksempel kvinners påkledning og hårfrisyrer. Som sagt mente han at en kvinne ikke skulle klippe håret. Den vakre kvinnen han så i en visjon mente han muligens kunne være Jackie Kennedy. Han hevdet ikke hardnakket at det var henne, men han undret. Hun var jo katolikk.
  En pussig ting om Braham. Han koplet av med jakt, merkelig nok ekornjakt.

  Branham beriket seg aldri på sin virksomhet, noe han hadde store muligheter til å gjøre etter som han hadde helbredelsens nådegave i rikt monn. Han rager over samtlige helbredelsespredikanter, i helbredelser ker det er ingen som når han til kneet engang.
  Filmer fra møtene hans finnes på Youtube. Spennende å se han i aksjon.

  Selv om jeg ikke er enig med Branham i alt han sa, så tror jeg hans visjoner er virkelige nok.

  • Bramham var en falsk profet som fornektet treenigheten og forkynte lykke, fremgang og mirakler. Branham er trosbevegelsens “far”, og den falske profeten Kenneth Hagin sin forløper. Trist å lese at folk tror oppriktig at dette var en Guds mann, mens han forkynte vrangt, og fornektet sentrale læresetninger i den kristne tro.

  • Paul, dette var en veldig forenklet fremstilling av Branham. Branham anses ikke som trosbevegelsens far, for det var Kenneth Hagin og hans forløper Essek William Kenyon. Branham var riktignok en mann som ba om helbredelse for syke, men han var ingen talsmann for lykke og fremgangsteologien-Jeg har studert Branhams liv og teologi forholdsvis grundig og spesielt hans to store teologiske verk som heter “Conduct, Order, Doctrine of the Church” som er en grundig gjennomgang av hans grunnleggende religiøse virkelighetsforståelse. Vi snakker her om et bokverk på over 1000 sider som detaljert forteller og beskriver hva Branham lærte og trodde.
   Han var i utgangspunktet en evangelist som mente seg å ha en spesiell gave vedrørende helbredelse, Han fikk angivelig “kunnskapsord” om menneskers sykdommer hvorpå han ba for dem som dette gjaldt. Det er intet i hans skrifter og lære som indikerer at han lærte fremgang og lykke slik eksempelvis Kenneth Hagins bøker er fylt av. Han avviste faktisk det materielle velstandsbudskapet og garanterte ikke sine følgere “lykke og fremgang” og han garanterte heller ikke alle mirakler på basis av de teknikker vi møter i klassisk trosforkynnelse.

   Grunnen til at han forenklet er blitt plassert i samme bås som “word of Faith movement” er at det skjedde helbredelser i hans møter, dette søkte enkelte innenfor trosbevegelsen å slå mynt på, og søkte derfor å dele plattform med Branham.

   Branham ser rent læremessig ut til å ha lagt seg midt i mellom “Jesus Only” doktrinen og klassisk treenighetsforståelse. Når man leser hva han sier om disse spørsmål i sine to litt tyngre teologiske betraktninger i “Conduct, Order og Doctrine bøkene” finner vi et mellomstandpunkt på hvordan Guddommen er. Både Jesus Only (her representert ved UPC (United Pentecostal Churches) og de ortodokse treenighetstroende aksepterte ikke hans “mellomstandpunkt” i forhold til treenighetslæren. UPC sa at han fornektet ikke treenigheten tydelig nok til at de kunne ha samfunn med ham, mens de klassiske treenighetstroende mente at hans forståelse av “personene” i Guddommen var for svak. Branham poengterte at Gud er en, åpenbart i tre forskjellige “væren” men han brukte ikke termen “person” siden han ikke fant ordet “person” i Bibelen.
   -Han døpte i Jesu navn og ikke med regla i “Faderens og Sønnen og DHÅ navn” da han mente at hele Guddommen var nærværende i navnet Jesus. “Alt Faderen er, Alt Ånden er og alt Sønnen er, gjenspeiles i navnet Jesus” Branhams guddomslære er med andre ord noe midt i mellom klassisk modalisme og den tradisjonelle kirkelære. Hans mer tvilsomme sider er læren om slangens sæd, forutbestemmelsen samt endel detaljerte ideer om lengden på hår og skjørt. Han er langt fra noen herlighetsteolog eller lykke og fremgangsprofet, men ettertiden har åpenbart gjort Branham større enn det han selv mente seg å være. For noen i dette budskapet var “han Gud i kjød i Amerika” mens for andre var han endetidens store profet, Elias den nye, mens andre anser han som en profet i nytestamentlig forstand. Hans dogmer og detaljer er åpenbart av en slik karakter at den moderne trosbevegelsen vil sky ham som pesten, men gjøre mynt på de helbredelser som skjedde rundt ham.

   “funksjons-trinitarisme” som er en slags “light utgave” av den tradisjonelle treenighetslæren.

  • Du har nok misforstått litt her, Paul. Branham kan ikke regnes som trosbevegelsens far. Han var en ydmyk mann som aldri lovet lykke og fremgang, og selv brydde han seg ikke om penger. Men han helbredet svært mange, og det kan da ikke være så galt.
   For ordens skyld, jeg er ikke en Branhamist.

  • Han fornektet treenigheten..noe som uansett stiller han utenfor det kristne felleskap. Og at han påstod å gjøre mirakler er av liten betydning, da Guds ord advarer i kapittel etter kapittel om falske profeter som gjør store mirakler (Matt.7:15-23, Matt.24:24)..Spørsmålet blir om det sanne evangeliet og den sanne Gud blir forkynt..dette gjorde Branham ikke, da han ikke snakket stort om synd, dom og kristus Jesus som vår stedfortreder, altså ingenting jeg har hørt om en korsfestet og oppstanden frelser.. og samtidig fornektet treenigheten, noe som er å fornekte GUD selv.

  • Jeg har lest her i mange år , men har aldri kommentert her før i dag .
   Denne farlige forkynnelsen som William Marion Branham stod som representant for er faktisk ikke som Kjell hevder . Han innrømmet for øvrig at han hadde lånt ” stuff ” fra E W Kenyon .
   Jeg synes det er betenkelig at Søkelys legitimerer denne trosretningen . Og han fornektet faktisk treenigheten og forkynte ikke noen mellomting som Kjell hevder .
   Bevegelsen opphøyer WMB som hellig . Jeg har lest mye om denne bevegelsen og lest mye da jeg har lidd mye p.g.a. av denne lære .
   Jeg anbefaler dere å lese : ” Legend of the fall ” av Peter M .Dyyzer .
   Branham selv var kanskje måteholden og ikke grådig til økonomiske saker , men familien lever godt av ” navnet ” som de har opphøyd ” nesten til himmelen ” for å si det forsiktig .
   Det er mye om Branham på nett og den som leter vil finne .

  • Velkommen! La meg ta en ting om gangen. Jeg legitimerer på ingen måte denne trosretningen. Læren om slangens sæd er en farlig forførelse som har likhetspunkter med doktrinene i den forente familie (Moon bevegelsen) I tillegg legaliserer jeg ikke predestinasjonslæren som blir praktisert av mange i vår tid, da vi har sett hva slags anfektelser den lære kan føre mennesker inn i. Når det gjelder treenighetslæren så kommer han med noen utsagn i Conduct, Order og doctrine of the Church som plasserer han utenfor “klassisk Jesus Only” forståelse men det minner om en slags mellomting mellom “modalismen” og “funksjons-trinitarisme” hvor det den tradisjonelle kristne kirke bruker å forstå som “personer” mer blir forstått som egenskaper/funksjoner/fremtredelser av Gud. Branhams tanker er helt klart en avsvekkelse av det klassiske treenighetsdogmet. Jeg har nå brukt en god del tid på Branhams “Conduct, Order og doctrine of the Church” og la meg si det slik, det er mye rart i dette bokverket, men jeg klarer ikke å kalle den guddomslæren han der forkynner en ren fornektelse av treenigheten, men jeg syntes ordet “avsvekkelse” er mer korrekt.
   Men det er ingen lykkeforkynnelse å spore i de bøker jeg har i min bokhylle av Branham. Jeg vet at Kenneth Hagin ble avslørt for plagiat av Kenyon men at Branham skal ha gjort det samme, er ukjent for meg. Når det gjelder dagens Branham bevegelse- så er det et sorgens kapittel med tydelige sekteriske trekk. Jeg har tidligere skrevet dette om Branham bevegelsen https://sokelys.com/branham.htm
   Bevegelsen står i tillegg på denne oversikten https://www.sokelys.com/?page_id=8002 (rull ned til branham bevegelsen) -så det er ikke snakk om å legitimere denne retningen.
   Når jeg sier at det ikke er velstands eller lykkeforkynnelse ala det vi ser hos Creflo Dollar og Kenneth Copeland så er det åpenbart at Branham ikke hadde det fokus på penger og velstand som de klassiske lykkeforkynnerne har. Jeg har tidligere skrevet at de forkaster treenighetslæren som du ser av linkene til de eldre sakene om Branham bevegelsen. Etter å ha studert grundig de 1000 sidene fra bøkene “Conduct, Order og doctrine of the Church” så er det saksvarende å nyansere litt på akkurat dette med guddomslæren. Når det gjelder de ulike sekt-retningene og grenene som i dag er innenfor “budskapet” så er det et langt sorgens kapittel av strid, konflikt, fiendskap, utstøtelser og ulike “tordener” som tordner i mot hverandre. Dersom du har vært involvert i bevegelsen så forstår jeg godt at du har lidd, for du er ikke alene.
   En rekke mennesker har lidd og lider pga krangler om små detaljer i læren og jeg har møtt mennesker som plutselig ble som spedalske fordi de hadde lyttet eller sagt noe fordelaktig om “feil torden-røst” En jeg kjenner mistet alle sine venner pga dette og opplevde plutselig at ingen ville snakke med ham lengre etter at han hadde lyttet til Ewald Frank. (Denne gutten er nå i en normal kristen menighet) Jeg har besøkt noen få stevner og møter i regi av noen av disse sektene og hørt fra talerstol utsagn som er helt hårreisende. På et stevne i Skiensområdet sa gjesteforkynneren “At Branham var Gud i kjød i Amerika” og andre (noen i Sarpsborg området) trodde nærmest at Branham ville bli gjenkomstens sønn. SÅ vi snakker her om en bevegelse som er mer å regne som en religiøs sekt enn som en typisk kristen menighet -selv om det finnes mer moderate forsamlinger som er under påvirkning av Branhams skrifter.

  • Paul, du har rett i at Branham var en falsk profet, men det er også slike som John McArthur, Paul Washer og Justin Peters. Disse avviser 1.Kor 12 og 14 og avviser jo også Åndens kraft til tegn og under.

  • Man er ingen falsk profet ut fra hvilket syn man har på nådegaver. At du sier det viser jo at du ikke vet noe om dette tema. I alle år har kristne sett forskjellig på dette tema. En falsk profet er en som forkynner ett annet evangelium og en annen Gud slik Branham gjorde..Jeg har ikke hørt mye på MacArthur, men vet at Washer er en av de mest solide forkynnere i dag. Han tror på Åndens kraft og mirakler, men ikke på samme måte som Branham og andre karismatikere..Hør bare her hva Washer sier?

   https://youtu.be/Hf0oqDqM9UM

   Der som altså skiller en sann forkynner fra en falsk er forkynnelsen av evangeliet og forkynnelsen av Gud som treenig.

 4. Det står i Guds ord at vi skal akte på profetordet og jeg fant det interessant at Paul Begley brakte dette opp akkurat nå. La oss gjøre akkurat det. Akte på det, ikke gå i spinn av det, men notere oss det og bevare det i våre tanker. Ikke som bibelske sannheter, men som noe som mulig kan skje. Når man viser til hva en eller annen profetisk røst har sagt, har det selvfølgelig ikke samme tyngde som når vi siterer fra Guds ord i Bibelen. Vi gjenkjenner nå tiden i det som skjer.
  Jeg har lest endel av Branham, har hans to tykke “lovbøker” hvor han utførlig og detaljert forteller om rett og galt ut fra Branhams synspunkter. Disse to tykke bøkene heter “Conduct, Order, Doctrine of The Church volume 1 og 2 som er basert på noen spør og svar “seanser” hvor forsamlingen spør broder Braham om absolutt alt tenkelig og utenkelig. -og det er mye rett og godt, men og mye tvilsomt. Et eksempel man skal ikke kalle sine barn Rick eller Ricky da dette angivelig skal være navn utledet av termen en rotte osv osv.
  Resultatet av hans virke ser vi i vår tid i form av en rekke mer eller mindre lukkede sekt-lignende retninger som tildels er i krig med hverandre over detaljer i Branhams lære. Mange av hans etterfølgere siterer Branham på samme måte som vi siterer Bibelen, og jeg var for noen år siden på endel stevner og møter i regi av noen av de forskjellige retningene innenfor Branham bevegelsen, og jeg husker jeg ble rystet over hvor lett det var innenfor disse kretsene å falle i unåde dersom en familie begynte å lytte til “feil” budskapsrøst. Jeg husker de omtalte hverandre “at den var i budskapet” og den var ikke i budskapet. Jeg en husker også en ung mann som vokste opp i en “budskapsfamilie” og som begynte å lytte til “feil stemme”; (tror han lyttet til Ewald Frank i stedet for et annet amerikansk navn på en “budskapsforkynner” og plutselig fant han seg skydd og ble ikke lenger invitert til eventer i regi av sin gamle venneflokk. Han var meget fortvilet over det han erfarte da, og jeg forsøkte å gi ham råd som best jeg kunne i forhold til dette med menneskelige relasjoner. Etterhvert fant han en menighet på utsiden av “budskapet” og når han fikk ny jobb i Oslo -endte han i Oslo Filadelfia, men har fremdeles gode relasjoner til foreldre og familie som er i budskapet.
  Det er ikke tvil om at Branham hadde mye godt med seg, samtidig som han har enkelte sider som eksempelvis læren om “slangens sæd” og predesinasjon for å ta to dogmer jeg er uenig i.

 5. Du skriver, at Branham mente, at Kain ble skapt ved at djevelen og Eva fikk barnet sammen. Men dette står ikke i bibelen, tvert i mot. Der står det i 1. Mosebok kapittel 4 og vers 1: “Adam holdt seg til sin hustru, Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: Jeg har fått en mann ved Herren. Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter, Kain ble jordbruker.” Sitat slutt.
  Der har du en av svakhetene til slike Guds menn som Branham. Deres autoritet blir som pavens og som Luthers. De overprøver bibelens lære. Da må det jo bli en forbannelse ut av det…

 6. Hei Torstein!
  Gjennom mange år som kristen, har vi vel fått orden på hva bibelen forteller oss…og hva andre menigheter lærer. Dette er mange ganger helt forskjellige lærer. Når det gjelder Ellen White, så har hun gjort mye godt, men så har hun også hatt en del falske syner og åpenbaringer.
  Men når jeg summerer min lære, vil jeg anta at jeg idag er adventist, læremessig.
  Idag er jeg også hundre prosent sikker på, at de 12 israelske stammene er den hvite befolkningen i verden. Vi skal sammen med jødene ned til et stor-Israel engang. Les gjerne mer og ofte på
  http://www.evangeliekirken-arendal.no
  Selv om Søkelys regner oss som tvilsomme, er sannheten der like fullt.

  • Igjen velkommen

   Som jeg skrev tidligere, jeg ønsker ikke å legitimere Branham bevegelsen, for jeg har sett med mine egne øyne noen av fruktene til denne bevegelsen, og de er ikke videre gode. Mange av disse er å anse som lukkede sekter hvor Branhams skrifter har erstattet Bibelen og man opererer med å “være i budskapet” som om det er viktigere enn å være i Kristus. Under noen møter jeg var på i regi av dette budskapet hørte jeg faktisk predikanter si: “At Branham var Gud i kjød i Amerika) så dette er så feil som det kan få blitt.
   Videre er det noen som faktisk anser Branham nærmest som Gud og hans bøker har like mye autoritet som Bibelen.
   Problemet med denne bevegelsen er at man har noen fanatiske retninger, mens andre er mer moderate, -men fellesnevner er at det er krig og konflikt mellom de ulike grenene.
   Når det gjelder treenighetslæren så studerte jeg dogmehistorie under det teologiske seminaret og leste om oldkirkens den tidlige kirkes utfordringer med ulike strømninger som opererte i kirkens randsone da. Alt fra Arius til modalismen til Sabelius og hvilke ord og uttrykk som ble brukt av kirkefedrene for å forklare “personene” eller substansia eller hypostasene i Guddommen. Etter å ha lest om vår tids ulike treenighetsfornektende retninger så er det naturlig å plassere Jesus Only (blant annet Nardus bevegelsen) og United Pentecostal Church som vår tids “modalister” mens Branhams egen undervisning i “Conduct, Order and Doctrine” plasserer ham noe nærmere klassisk treenighetstro enn typisk modalisme. Derfor mener jeg at det mest korrekte å si er at han avsvekker treenighetslæren, men summerer man eksempelvis dette og slangesædslæren samt predestinasjonen samt konfliktene, stridighetene og maktkampene som er, så får man ei farlig “suppe” som ikke har gitt bevegelsen særlig oppslutning i Norge. Når det gjelder Pauls poeng at dette var typisk lykke og fremgangs forkynnelse så har ikke jeg klart å finne det hos Branham.
   For min del er hans lære om slangens sæd samt predestinasjon nok til å ikke anbefale hans hefter eller de forsamlinger som følger Branhams doktriner. Jeg vil ikke anbefale mennesker å gå i en forsamling hvor de blir boikottet eller utstøtt fordi de av en eller annen grunn har lyttet til feil pastor eller hørt på et “feil torden”.
   Jeg så og en gang med mine egne øyne hvordan en diskusjon i en Branham-menighet omkring temaet “Slangens sæd” utviklet seg til full krig, og et møte som ble avsluttet i all hast og hvordan baktalelseskrigen raste i uker i etterkant. Søkelys legitimerer ikke Branham bevegelsen på noen måte og vi oppfordrer folk til å holde fast på Bibelens ord selv om vi gjenga hva pastor Begley sa i den videoen.

  • Hei takk for velkomst og redgjørelse om dette tema og teologien bak . Dette er en farlig vei å slå inn på da det er store avvik fra Bibelens lære .
   http://wmbranham.net/
   Jeg har blitt forsøkt manipulert av slektninger og venner fra denne bevegelsen og min barnetro som jeg trodde stod klippefast ble snudd opp ned . Alt jeg hadde trodd og lært ble snudd opp ned og alle andre trossamfunn og kirker var djevelens påfunn og yngel . Jeg hørte heldigvis varselklokkene ringe og det var de ubibelske doktrinene som ikke stemte med Ordet . De går ofte etter svake og syke og forteller om Branhams nådegaver til helbredelse og opphøyer ham opp til gudommelig nivå og når folk er svake og nedbrutt er «garden « nede «. For mitt vedkommende fulgte år med angst og søvnløshet . Det gode som kom ut av dette var at jeg ble en ihuga leser av Bibelen og dermed kunne jeg avsløre dette med vers fra Ordet og mitt eget forhold til Herren ble fornyet etter å ha blitt plukket fra hverandre av disse menneskene og denne trosretningen .
   http://people.delphiforums.com/JohnK63/home.htm
   http://en.believethesign.com/index.php/Main_Page
   https://www.facebook.com/SearchingForVindication
   http://www.seekyethetruth.com/
   https://www.facebook.com/Examining-the-Message-of-William-Branham-442961255783737/
   Håper at noen vil lese dette og håper linkene virker ellers kan dere søke på adressene .
   De reiste for noen år siden rundt i Norge og Sverige og hadde møter og viste en film som heter « Dypet kaller på dypet «på den tiden var det mange som gikk ut og kritiserte bevegelsen bl.a. Jan Bygstad – DELK- med flere avisartikler .

  • Helt klart er din historie relevant. Jeg anser Branham bevegelsen slik den er nå, langt mer skadelig enn det selve personen Branham var.
   Jeg kunne være interessert i å skrive en sak omkring dine erfaringer med Branham bevegelsen i Norge. Anonymt dersom du ønsker det, Jeg forstår meget godt at det kan være vanskelig å stå frem med en slik historie dersom man har familiemedlemmer i en av sektene i budskapet.
   Send en epost til sokelys@gmail.com dersom du er interessert i å dele dine erfaringer. Jeg kan skrive anonymt.
   Mvh Kjell

Det er stengt for kommentarer.