Israelske homokrefter sendte begjæring til høyesterett om at Israel skal tillate likekjønnede “ekteskap”

lgbt-israelMot homofile ekteskap også i Israel? Det bibelske synet om at ekteskapet er en pakt som er forbeholdt parforhold mellom mann og kvinne kan også stå for fall i Israel. Etter at den amerikanske høyesterett i juni i år fattet en historisk kjennelse som innebærer at homofile og lesbiske kan gifte seg, håper det israelske LGBT samfunnet å vinne en juridisk kamp og skyve til side det religiøse  etablissementet og få samme rettighet for homofile og lesbiske også i Israel. Det israelske “GLBT Association” sendte i helgen en begjæring til israelsk høyesterett med krav om at den jødiske staten også skal tillate såkalte likekjønnede ekteskap i Israel, melder Yedioth Ahronoth

De samme krefter som råder grunnen i den sekulære vestlige verden jobber nå med full kraft til å få også den jødiske staten til å anerkjenne såkalte likekjønnede “ekteskap”: I helgen sendte den israelske GLBT Association en begjæring til høyesterett hvor de krevde rettslig behandling for at også likekjønnede skal kunne gifte seg i Israel. Ansporet og oppmuntret av den amerikanske presidentens jubel og glede over den tragiske lgbt-israel2kjennelsen i amerikansk høyesterett den 26 juni går israelske homofile med friskt mot inn i sin kamp for å få høyesterett til å tillate at likekjønnede kan gifte seg. Den israelske staten har frem til nå akseptert likekjønnede ekteskap som er blitt inngått utenlands, men man har ikke tillatt dem å gifte seg i hjemlandet. Det var sommerens kjennelse i amerikansk høyesterett som gav Hen Arieli og Imri Kalman, som er ledere for den israelske homo-sammenslutningen inspirasjon til å fremsette begjæringen til israelsk høyesterett. På samme måte som med homobevegelsen i Norge har også de likekjønnede i Israel det samme kravet at deres såkalte “ekteskap” skal være akseptert av de religiøse institusjonene i landet. “Vi vil kreve at disse behandler oss uten å diskriminere oss på grunn av vår seksuelle legning,” er blant de krav som ser ut til å bli stilt overfor jødiske religiøse. Som er også seksuell omgang mellom to av samme kjønn forbudt i følge loven. Det faktum at israelsk høyesterett ikke avviste saken med en gang er en liten seier i seg selv og oppmuntrende,” sier paret som har fremsatt begjæringen. I likhet med de homofile pressgruppene i Europa og USA er det påstandene om diskriminering som er det viktigste samt kravet om like rettigheter også for dem. Israel er som kjent et av de få land i Midtøsten som aksepterer homofili og er på mange måter et liberalt land som tillater synd som homofili og abort selv om likekjønnede ikke har kunnet gifte seg i Israel. Hvordan og når en eventuell kjennelse kan foreligge, vites ikke, men det er grunn til å frykte at også Israel vil komme til å følge i hedenskapets fotspor og tillate likekjønnede vielser også i Israel.

Facebook Comments

2 tanker om “Israelske homokrefter sendte begjæring til høyesterett om at Israel skal tillate likekjønnede “ekteskap”

 1. Israel kommer til å falle for dette de også. De er ikke bedre enn andre før de omvender seg til Messias Guds evige sønn.

 2. 5 Mosebok 28 fortel kva Israel vil oppleva om dei går på tvers av Guds lover.

  “Ulydnad og forbanning
  15 Men om du ikkje vil lyda Herren din Guds røyst, ikkje held alle boda og forskriftene hans som eg gjev deg i dag, og ikkje gjer etter dei, då skal alle desse forbanningane koma over deg og nå deg:

  16 Forbanna er du i byen
  og forbanna ute på marka!…………… Herren skal senda forbanning, forvirring og plage over deg og over alt det hendene dine har gjort, til du blir utrydda og brått går til grunne, fordi du gjorde det vonde og gjekk bort frå meg.
  Herren skal la pesten bli hangande ved deg til han gjer ende på deg i det landet du no går inn i og skal leggja under deg. Herren skal slå deg med tæring og verk, kulsing og feber, med tørke og kornsot og svartrust, og det skal forfølgja deg til du går til grunne.”

  Velsigning er det andre alternativet, men då må Israel innretta seg etter Guds lov.

  “Dersom du no vil lyda Herren din Guds røyst og trufast følgja alle boda hans som eg gjev deg i dag, skal Herren din Gud setja deg høgt over alle folkeslag på jorda. 2 Og alle desse velsigningane skal koma over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud….Når fiendane går på deg, skal Herren gjera det slik at du vinn over dei. Kjem dei mot deg på éin veg, skal dei rømma for deg på sju.
  8 Herren skal gje påbod om velsigning over deg og di matbu og over alt ditt arbeid. Ja, Herren din Gud skal velsigna deg i det landet som han gjev deg.
  9 Dersom du held boda frå Herren din Gud og går på hans vegar, vil Herren gjera deg til sitt heilage folk, slik han med eid har lova deg. 10 Då skal alle folk på jorda sjå at Herrens namn er ropa ut over deg, og dei skal frykta deg.”

  Homolova kjem sikkert til Israel og. Dei har lyst å vera lik nasjonane rundt seg, slik me kan lesa om det i GT.
  Sabbaten har begynt å slå sprekker.
  http://www.timesofisrael.com/tel-aviv-supermarkets-can-stay-open-on-sabbath/
  Gradvis fjernar ein Guds reglar.
  Når Messias kjem etter 6000 år vil Gud oppretta ei ny pakt med Israel, seier Jeremias 31.
  Etter trengselstida som kjem over Isarel på slutten og 2/3 av folket vert reinsa vekk, vil dei som overlever alle kjenna Herren.
  Gud vil leggja lova i hjarta deira.

  “Ein reinsa rest
  7 Sverd, vakna mot gjetaren min,
  mot mannen som står meg nær,
  seier Herren over hærskarane.
  Slå gjetaren så sauene spreiest!
  Eg lyfter handa mot dei minste.

  8 Det skal skje i heile landet, seier Herren,
  at to tredjedelar skal ryddast ut og døy,
  men ein tredjedel skal bli att.

  9 Den tredjedelen fører eg gjennom eld,
  eg reinsar han som ein reinsar sølv,
  eg prøver han som ein prøver gull.
  Dei skal kalla på mitt namn,
  og eg skal svara dei.
  Eg skal seia: «Dei er mitt folk»,…”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.