Vil OttomanTyrkia styre Europa? -Stakkars Bat Yeor

Eurabia_map“Ett av de helt store hatobjektene innenfor den politisk korrekte familien i Norge,har vært bøkene til Bat Yeor om Eurabia. Ingenting tyder på at de som hater Bat Yeor noen gang har lest hennes bøker for de er i sin yttre form veldig kjedelig. 80% av innholdet består av sitater fra toppmøter mellom EU og Arabia. Damen er multilingual. Men disse dokumentene ble utformet på arabisk og akademisk fransk slik at normale mennesker ikke skulle få tilgang til dem og pressen/partier holdt kjeft for de visste at fellesstaten Europa-Arabia ikke var populært hos allmenheten,” skriver Jan Hårstad i dette innlegget

Globaliseringseliten innen EU -Eurabiafolkene – har alltid villet ha Tyrkia med i EU. Det spilte ingen rolle at Tyrkia fengslet og torturerte dissentere,førte krig mot erdogan-666kurdere,støttet Qaida-Nusra og Islamsk Stat og islamiserte den 700 000 mann store tyrkiske Nato- hæren. Nei,neo-Ottoman Tyrkia under islamist Erdogan var flotte saker. I kynisk amerikansk politikk er det en setning som heter: aldri la en stor krise være bortkastet. Eller sagt på norsk: kriser må utnyttes til dine formål. EU-kommisjonen ligger nå på kne foran føttene til kalif Erdogan. Han har tre millioner flyktninger i Tyrkia han kn slippe løs på Europa. EU har allerede gitt 1 milliard Euro for å hjelpe den tyrkiske situasjonen da hele 350 000 har allerede kommet via Tyrkia. Greske politikere mente bestemt at Tyrkia med full bevissthet sendte dem i retning arvefienden Hellas.

Og her skjer saker som er så ultraviktige for Europas utvikling at ikke noe media i Norge vil nevne det engang. Herr Juncker har i forhandlinger med Erdogan lovet at 78 millioner tyrkere – de aller fleste muslimer – skal få visafri adgang til EU. Det betyr i praksis at Tyrkia nå er iferd med å bli en ny EU-stat.

De fleste Midtøsten-eksperter er av den oppfatning at det internasjonale globale Muslim Brotherhood idag står under beskyttelse og samarnbeid med den tyrkiske staten. For disse åpner det seg nå opp eventyrlige muligheter såfremt neo-ottoman Tyrkia fikk fritt fram til å bygge opp tyrkisk infrastrukturer i EU. Ikk en trojansk hest,men flere. Av alt vanvittig som har skjedd i de siste månedene er dette toppen. Det aller verste skrekkscenario fra Bat Yeors verker,skal nå realiseres: å slippe en islamistisk supermakt inn i EU.

Jeg ser av Aftenposten idag at de siste prognosene går ut på at det vil komme tilsammen 60 000 asylanter til Norge i 2015-16. det ikke være noen folkeavstemming om dette, eller skal vi bare nedlegge Stortinget? Som Arne Garborg sa det i sin tid: “All makt ut av denne sal.” Hadde han et poeng?

Av Jan Hårstad. Gjengitt med tillatelse