Vil globalistene og våre politikere og kronprins bruke FN pins også på 17 mai?

17 mai i år blir vist annerledes enn vanlige 17 mai feiringer. Den pågående Corona-situasjonen gjør oss til en del av et globalt fellesskap og våre politikere som bærer FNs agenda pins går foran. Kanskje vi i år skal la være å synge “ja vi elsker dette landet” og heller stille oss sammen med våre politikere og kronprinsen og erstatte “ja vi elsker” med FN hymnen til støtte for bærekraft, klimakatastrofen, Antifa,  Greta Thunberg og The New World Order?

Og med disse ord ønskes alle en riktig god 17 mai og kanhende vi før eller siden vil stå opp for vårt eget land, få politikere som tar lærdom av Donald Trumps “America first” og er villige til å sette Norge og nordmenn først. Kanhende kong Haakons berømte “alt for Norge” igjen kan komme på moten i Norge.