Vil det bli slik å være kristen i et Norge anno 2021?

Åndsmakten islam er på fremmarsj i Europa. Selv om bare et fåtall av Europas mange muslimer representerer den voldelige og ekstreme utgaven, står vi likevel i islam overfor konfrontasjon-med-islamen fremmed gud, en fremmed åndsmakt som slett ikke er så fredelig som enkelte vil ha det til. Gjennom de siste årene har Europa formelig blitt invadert av muslimer og faktum er at disse blir flere, men bibelske kristne blir færre. I Storbritannia som har en betydelig andel av muslimer, har samfunnets antikristelige og antibibelske holdning økt i samme tempo som islam har vokst frem. Å være modig kristen, og stå for Guds ord -alene mot flokken av spottende og hånende muslimer er slett ikke lett. -Noe en eldre kristen mann fikk erfare da han våget å holde frem navnet Jesus og Bibelen i møte med Allahs spottende representanter

“Dere kan nok spotte å le, men dere kan ikke fjernet navnet Jesus,” proklamerte den gamle kristne mannen midt i ansiktet på islams demoniske krefter. Muslimske innvandrere fra alskens muslimske land invaderer nå Europa, og med seg i sekken har de også koranen og sin religiøse tro som ballast. Samtidig som mange av disse er hengivne til sin en-mot-mangetro, så har vi Europa og Skandinavia de siste tretti årene sett et voldsomt frafall fra bibelsk kristendom og stadig færre kaller seg nå “personlig” eller gjenfødt kristen. Europa av i dag, kan knapt lenger kalles et kristent kontinent, fordi vi har forlatt de gamle stier og gitt oss i kast med en kraftløs, sekulær og død kulturkristendom. Fakta er at det i vår tid krever mot å holde frem Jesu ord og Bibelens budskap dersom man beveger seg ut av menighets-lokalet eller bedehusets fire vegger. Scenen i videoen nedenfor er fra Hyde Park i London som viser “konfrontasjonen” mellom en eldre kristen mann og en skokk med Kristus-hatende og spottende muslimer. Vil dette bli Norge anno 2021 dersom Herren skulle drøye?  “Allah er en demongud og Muhammed er en falsk profet,” sier den gamle mannen til flokken av spottende muslimer som faktisk roper “nei” når mannen sier at i Syria dreper muslimer hverandre. – For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste, siterer den eldre kristne mannen mens mobben ler. Men mobben inspirert fra selve avgrunnen kan ikke annet enn å håne å le, og vi aner den demoniske makt som ligger bak. Ville du ha hatt samme mot til å stå for Jesus i en lignende situasjon? -Eller ville du som mange, ha gått feigt bort? Sjekk ut og ville dette være Norge anno 2021?

https://www.youtube.com/watch?v=1No0EecdtWE

Som kristne skal vi

I en tid som denne holde hodet kaldt og hjertet varmt, og bruke de “våpen” Gud har gitt oss. I Paulus brev til menigheten i Efesus leser vi dette: “Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan stå imot på den onde dag, og stå etter å ha overvunnet alt! Stå da med sannheten spent som belte om livet, og iført rettferdigheten som brynje, og med den beredskap fredens evangelium gir, som sko på føttene!  Grip alltid troens skjold, for med det kan dere slokke alle den ondes glødende piler!  Ta også frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord!  La det alt skje under stadig påkallelse og bønn, og be til enhver tid i Ånden! Ja, vær årvåkne i dette med all utholdenhet i bønn for alle de hellige! (Ef 6,13-18) -Med andre ord skal vi ikke møte motstanderne med hat, forakt eller onde tanker, men vi skal be, be Gud om å gi oss av den kjærlighet som er i Kristus Jesus, og be om at muslimer skal få se Kristus Messias, og bli frelst og født på ny. Vi må be Herren reise sitt vern over land og folk, og be Gud gi vår nasjon nåde og omvendelse.

8 tanker om “Vil det bli slik å være kristen i et Norge anno 2021?

 1. Jesús sier: Som det var i Noas dager, slik skal det vare naar Menneskesonnen kommer:Denne videoen minner meg om hva som er skrevet om Noa. Menneskene spottet Noa mens han holdt paa med byggingen av arken. Men spottingen fikk en braa slutt naar flommen tok dem alle.

  • Noe jeg blir minnet om stadig vekk er “dommertiden” i Israel. “Folket gjorde igjen det som var ondt” sies det med gjevne mellomrom. De omvendte seg, men ganske raskt ble det like ille igjen. Og Gud lot stadig nye invasjoner, plyndringstokt og andre plager skje. I 1940 kom tyskerne, og da ba folk til Gud. Men siden sekstitallet har folk latt venstresiden i norsk politikk lede seg inn i stadig mer synd og ugudelighet. Akkurat som i mellomkrigstiden med faner og kommunistisk ideologi.

   Hvis man skal tro Bibelen kan det vel hende at det vi ser er en straff fra Gud selv. Kanskje vil det utvikle seg til noe mye mye verre en 40-45.

   De som har lest litt historie vet at destabilisering av nasjoner er en strategi for etablering av diktatur. Alt indikerer at den ukontrollerte innvandringen er skapt av politikerne selv. Og alt tyder på at de har avviklet nasjonale lover og underlagt seg politiske nettverk med en global agenda. Flere forhold i forbindelsen med all den falske “reklamen” for klimakrisen og den kunstig fremprovoserte finanskrisen for noen år siden, som i dag har druknet verden i gjeld, peker i samme rettning. Alt skapt av kapitalister og politikere fra venstresiden. Av de som hater kristendommens ord om synd og omvendelse eller evig fortapelse.

  • Du skriver veldig mye korrekt her gjest. Jeg har også vært inne på tanken. “Alt indikerer at den ukontrollerte innvandringen er skapt av politikerne selv. Og alt tyder på at de har avviklet nasjonale lover og underlagt seg politiske nettverk med en global agenda. Flere forhold i forbindelsen med all den falske “reklamen” for klimakrisen og den kunstig fremprovoserte finanskrisen for noen år siden, som i dag har druknet verden i gjeld, peker i samme rettning”, -her tror jeg det ligger mange sannheter som folk flest ikke helt ser. Det ligger en bevist plan bak alt sammen, det er ikke tvil. Denne verden hater Kristus og hans folk, og gjør alt de kan for å binde oss opp mot verden, enten via gjeld (som nærmest gjør oss til slaver av systemet) eller å gjøre oss verdslige i våre sinn, og dermed tappe oss for den åndelige kraft som Kristi ord og Den Hellige Ånd er. Må Herren gi oss styrke til å stå oppreist i denne tiden.

  • Vondt å se slike videoer Odd Gunnar. Jeg er ikke tvil om at det er en ånd bak islam. En ånd som driver mennesker til å ikle seg bombebelter og gå inn i et konsertlokale og plaffe ned mennesker og deretter sprenge seg selv i luften. Disse menneskene vi ser i videoen er både spottende, hånende og også aggressive mot den eldre mannen og er drevet av åndskrefter som styrer dem. Jo mer hengitt til islam, jo mer ekstreme blir de. Og siden islam er en religion som ikke er født frem av Abraham og Isaks og Jacobs Gud, er nok fødestedet ikke himmelen, men den åndelige verdens mørkeste avkroker. Jeg syntes jeg nylig leste i Bibelen, desto flere de ble, desto mer syndet de, -og jeg tror vi må si det samme om muslimene med litt andre ord. Jo flere de blir, desto mer modige og hovmodige blir de i møte med vår kultur. Jeg tror kristne virkelig behøver å være modige for Jesus fremover.
   Vi er ikke ombord på et cruiseskip slik enkelte i vår tid forkynner, men heller et krigsskip som er under dobbeltangrep, først fra vår egen tids sekulære ånd, og også fra islam som blir representert med stadig flere innbyggere i Europeiske land.

   Må Herren gi oss styrke fremover, for jeg tror det blir tøft.

  • Ja, du kan så si Terje M. Det er allerede nå endel mennesker som faktisk vet veldig lite om dette.

 2. En modig mann som forkynner sterkt og klart at Jesus er den eneste Gud og at Allah er en demon. Så flott at det finnes slike kristne som hevder sannheten uansett hvor ubehagelig (og farlig) situasjonen er.

Det er stengt for kommentarer.