Video: Denne predikanten gjør det ingen norske pastorer hadde våget

En seanse der en kristen predikant konfronterer en mann utkledd som kvinne som leser eventyr for barna. En såkalt Drag Queen. Predikanten som våger trosse rop om å forsvinne er Dorre Love. En gatepredikant som ikke er redd for å si i fra. YouTuberen Nick Jones kommenterer