Charles Lawson: Når mennesker har vendt Gud ryggen -et samfunn som Gud har overgitt

Charles Lawson, snakker om hvordan en uren ånd vender tilbake, spesielt i USA og hvordan Gud overga dem til forkastede sinn i disse siste dager, ifølge denne bibelske passasjen. Et aktuelt budskap som passer på både USA og Europa og vårt eget frafalne land. Teksten som er utgangspunkt for denne talen og illustrerte videoen er Matteus evangeliet kapittel 12, 43-45

Og det hellige Guds Ord lyder slik: “Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, men finner den ikke. Da sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus, som jeg fór ut av. Og når den kommer dit, finner den det ledig og feid og pyntet.  Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første. Således skal det også gå denne onde slekt.” USA og Vesten har gått fra ille til verre og frafallet har eskalert i et tempo vi ikke har sett maken til. Selv langt inne i Guds menighet har frafallet grepet om seg. Hør pastor Lawsons sterke og tydelige budskap. Hvor hører man slike budskap i den kristne kirke i Norge?

https://www.youtube.com/watch?v=ee-FUVbFYck

 

3 tanker om “Charles Lawson: Når mennesker har vendt Gud ryggen -et samfunn som Gud har overgitt

 1. Interessant å merke seg at de såkalte kristne jamrer og bærer seg når Jesu ord går i oppfyllelse og samfunnene langsomt kollapser. Det er jo nettopp disse tegnene som skulle vise de SANNE kristne at tiden snart er inne for Jehovah Guds rike ved Kristus og de 144000 brødrene hans til å fjerne den gamle verdensorden til fordel for en ny. Da burde jo de som forstår hva som skal skje JUBLE, og ikke klage over at eksempelvis det satanistiske landet Norge seiler mot avgrunnen. Nei jo verre jo bedre for oss. Dette må vi igjennom – jo før jo heller.

  1
  6
  • Kjære JV. Kjære Herr Allwissend.

   Blind overtro, hatefull kynisme, virkelighetsfjernt prinsipprytteri og narsissistisk selvgodhet tyder på asosial personlighetsforstyrrelse i autismespekteret. At det «mangler en ring i kransekaken». Vi får håpe sadistiske apologeter, svovelpredikanter og endetidsprofeter bare har det i munnen. Ja, måtte ingen i virkelighetens verden bli rammet av de dumlures flammende hånlatter og iskalde jubel.

   😘

   6
   2
 2. Når minoriteten tar majoriteten som gissel
  19.05.23 12:44

  Kjetil Bregård
  I juni skal vi igjen feire “mangfold, solidaritet og kjærlighet”, får vi høre mye i disse dager.

  MENINGER
  Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
  Det går derimot an å hevde at Pride handler om noe helt annet: Om en liten minoritet som vil ta hele den øvrige majoriteten til “gissel” under skeiv og normløs ideologi.I 2006 utformet 29 kjønnsaktivister de såkalte Yogyakarta Prinsippene. Få hadde nok kunne forutse at 29 (!) personer uten noe offentlig mandat sine nedfelte prinsipper siden skulle bli retningsgivende for hele den vestlige verden. I dag anvendes disse kjønnsnøytrale prinsipper av FN-organer, interesseorganisasjoner, domstoler, politiske partier og regjeringer. I Norge kunne Stoltenberg – regjeringen den 25 juni 2008 fastslå at “Norge støtter Yogyakarta Prinsippene”. Dette uten å ha gjort rede for hva prinsippene innebærer eller invitert til debatt.

  I disse prinsippene skal skeiv ideologi bli retningsgivende for alle lover som omhandler menneskerettigheter og diskriminering. Begrepene seksuell orientering og kjønnsidentitet er her helt sentrale, og disse blir nå også innlemmet i Norge i alle lover og vedtekter som omhandler diskriminering og menneskerettigheter. Seksuell orientering og kjønnsidentitet betyr at kjønn løsrives fra det biologiske prinsipp, og alle former for seksuelle preferanser og relasjoner er like gode. De som har et tradisjonelt biologisk syn på kjønn og samliv “diskriminerer”, og vil kunne bli rammet av lovverket.

  For de som utarbeidet de opprinnelige menneskerettighetene var derimot menneskets samvittighet og fornuft deres utgangspunkt for forsvaret av rettighetene. Det ble derfor utarbeidet det sterkeste vern rundt menneskets samvittighet, og det ble vektlagt at dersom det oppstod konflikt mellom enkeltmenneskets samvittighet og andre interesser, skulle nasjoners lovgivere alltid forsvare retten til samvittighetsfrihet.

  I FNs Menneskerettighetserklæring artikkel 18 heter det da også: “Enhver har rett til tanke, samvittighets og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer”.

  Det er derimot nettopp dette som rammes når det “ikke blir tillatt å diskriminere basert på seksuell orientering eller kjønnsidentitet”. De som underviser, forkynner og lærer i tråd med sin egen samvittighet, tro og overbevisning at noen samlivsformer og seksuelle relasjoner er bedre enn andre – er diskriminerende overfor LHBTI – personer. Religions og trosfriheten, samvittighet og tankefrihet, tilsidesettes til fordel for skeiv ideologi.

  I prinsipp 19 og 21 skal også menings og ytringsfriheten innskrenkes for denne gruppens krav. Det skal ikke være lov å “krenke” (som er individuelt og subjektivt betinget, men en effektiv måte å kneble sine meningsmotstandere på) LHBTI – personer. Det settes derimot ikke noen krav om anstendighet for denne gruppen selv.

  I siste prinsipp ønsker man også å kriminalisere sine meningsmotstandere. Alle som får sine menneskerettigheter “krenket” basert på seksuell orientering og kjønnsidentitet, har krav på at de som direkte eller indirekte er ansvarlige stilles til ansvar. Staten skal iverksette overvåkingsmekanismer for grundige og omgående undersøkelser basert på påståtte “forbrytelser”. Det skal etableres uavhengige og effektive institusjoner og prosedyrer for utforming og håndheving av denne overvåkingen. De tiltalte skal bli forhørt, siktet og behørig straffet. Assosiasjoner til totalitære og autoritære regimer burde melde seg.

  Det er helt klart at de skeive opp gjennom historien har blitt utsatt for mye dårlig behandling. Jeg kommer derimot aldri til å gå i Prideparaden, og det gjør jeg ikke fordi jeg mener denne bevegelsen har skiftet farge. Det som for 50 år siden var et forståelig opprør fra en undertrykt gruppe, handler nå om et krav om å herske over alle oss andre. Jeg går ikke i Prideparaden fordi jeg heier på mangfold, demokrati, og tros og ytringsfrihet.

  1
  2

Det er stengt for kommentarer.