Vi ønsker våre lesere enn velsignet feiring av vår frelsers fødsel

baby_jesus_3Blant mange er det stor uenighet om hvorvidt Kristus Jesus ble født den 24 eller 25 desember år 0. Mange plasserer hans fødsel til mars/april, men ingen kan si noe helt sikkert. Nå er det slik at hele den vestlige verden og den postkristne kulturen bruker disse dagene til en slags feiring av Jesu fødsel med god mat, god drikke, julegaver, julenisser, juletrær og får sin tradisjonelle årlige kirkegang. I vår postkristne kultur hvor tallet på kristne er nedadgående, må vi vel nå kunne si at julen er en sekulær feiring for de aller fleste mennesker, og at det er Mammon, lyst og grådighet som står i sentrum for mange. 

I Guds menighet burde disse dagene som verden bruker til å feste og fylle seg med alt marsipangrisfra svineribbe til juleøl og julemarsipan være en ettertankens tid. Det er ikke julenissen, julegaver og juletrær som er sentrum for Guds barns påminning av Jesu fødsel, men takknemlighet til Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik,  men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død. Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøie sig, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Sentrum for en troendes feiring av disse dagene bør og må være det budskapet om Frelserens fødsel vi finner i Bibelen og med ønske om noen fredfulle og velsignede dager vil jeg minne om de evige Ord om vår frelsers fødsel

Luk 2,1-20 Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall.  Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle gikk for å la sig innskrive, hver til sin by.  Men også Josef drog op fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,  for å la sig innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig. Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulde føde.  Og hun fødte sin sønn, den førstefødte, og svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rum for dem i herberget.  Og det var nogen hyrder der på stedet, som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord. Og se, en jesus-krybbenHerrens engel stod for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferdet.  Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket!  Eder er idag en frelser født, som er Kristus, Herren, i Davids stad. Og dette skal I ha til tegn: I skal finne et barn svøpt, liggende i en krybbe.  Og straks var det hos engelen en himmelsk hærskare, som lovet Gud og sa:  Ære være Gud i det høieste, og fred på jorden, i mennesker hans velbehag!  Og det skjedde da englene var faret fra dem op til himmelen, da sa hyrdene til hverandre: La oss nu gå like til Betlehem og se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss!  Og de skyndte sig og kom og fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben;  og da de hadde sett det, fortalte de dem det ord som var sagt dem om dette barn. Og alle som hørte det, undret sig over det som blev dem sagt av hyrdene;  men Maria gjemte alle disse ord og grundet på dem i sitt hjerte.  Og hyrdene vendte tilbake, og priste og lovet Gud for alt det de hadde hørt og sett, således som det var blitt sagt dem.

Med ønske til alle om noen velsignede dager med Jesus i sentrum!

10 tanker om “Vi ønsker våre lesere enn velsignet feiring av vår frelsers fødsel

 1. God jul og velsignet godt nyttår til deg Kjell. Takk for mange oppbyggende artikler.

 2. Jeg ønsker deg også en velsignet feiring, Kjell! Tusen takk for en veldig nyttig og oppbyggelig webside!

  Vi feirer at vår frelser kom til oss. Jesus er vårt eneste håp!Det blir meg mer og mer bevisst hvordan vi trenger Jesus. “Oh, how I need Jesus!”

  Mine tanker går til alle som sørger og har det vanskelig nå i disse tider. Måtte de kjenne at Herren er nær dem.

  God jul!

 3. God jul Kjell. God jul til deg også Torstein.. (selv om du er helt på bærturt teologisk)? hilser med julens sanne budskap, budskapet som hele verden trenger, og som frelser enhver som tar imot.

  “Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren – i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.”
  Lukas 2:10-12

  “For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.”
  Jesaja 9:6

  “Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.”
  Matteus 1:21

  • Jeg tror nok at de fleste som samles i kirken i jula gjør dette av tradisjon uten å hylle noe annet enn materialismen. Julen er blitt en for sekulær feiring her i landet og Larry Norman tok opp nettopp dette poenget i sin sang fra 1973 https://www.youtube.com/watch?v=QboJM9EsYv8
   Jeg tror ikke du har rett når du skriv at folk har vært i kirken å gitt sin hyllest til Tammus.
   Jeg tror de har gitt sin hyllest til en tradisjon som nå Mammon har tatt mer og mer kontroll på, men de sanne Guds barn hyller frelseren hver eneste dag året rundt med å ære og tilbe Jesus Messias, Guds enestefødte sønn, Han som er menneskehetens eneste håp, og som stadig flere jøder ser er den sanne Messias.

 4. Torstein Langeseter skrev:
  “Gud har som sagt berre ein førstefødd son.”

  Hvem er hvem i dette verset:

  Da skal de se paa meg, paa ham som de har gjennomboret, og sorge over ham liksom en sorger over sin eneste sonn, og klage bittert over ham liksom en holder klage over den forstefodte. Sakarja 12,10.

  Torstein Langeseter skrev:
  “No har folk vore i kyrkja og gitt sin hyllest til Tammus.”

  Med denne uttalelsen presenterer du deg bokstavelig talt som en antikrist. Du var en gang kristen, men naa kaller du Jesus en avgud og de kristne for avgudsyrkere!

  Hva blir det neste????

  • Å tilbe Jesus er en videreføring av å tilbe Baal i GT sier du Langesæter..Du er fordømt Langesæter..Fordømt Du begår det Jesus selv kaller “den utilgivelige synd”..Akkurat som fariseerne, som sa Jesus drev ut de onde åndene ved Belsubel (Baal)..Du spotter den hellige Gud, og vil dømmes deretter..snu nå Torstein! Omvend deg til Gud!

 5. Guds fred og God Jul Kjell. Takk for en matnyttig side med mange gode innslag. Vi trenger til stadig bli påminnet om tidens løp. Guds velsignelse til alle her på denne tråd.

 6. God jul til alle her inne, og takk til redaktøren for at vi kan ha til tider tøffe diskusjoner uten at noen blir sensurert eller utestengt

  • COULD Jesus be the Messiah based on the Old Testament Prophets?

   According to these verses, Jesus not only cannot be part of a Trinity, but also cannot share Glory with G-d OR be His equal… nor can he be co-eternal (from the beginning):
   Exod 20:2-3 “…NO OTHER gods…”
   Num 23:19 “G-d is NOT a man…”
   Dt 4:12 “…saw NO form, ONLY heard a voice”
   Dt 4:35 “…there is NO OTHER besides Him”
   Dt 4:39 “…there is NO OTHER”
   Dt 6:13-14 “…(do not swear by the name of jesus)…
   Dt 32:39 “…there is NO god with me…”
   1 Sam 2:2 “…there is NONE besides You…”
   1 Sam 15:29 “…He is NOT a MAN…”
   1 Ki 8:27 “Would G-d DWELL on the EARTH?…”
   1 Ki 8:60 “…there IS no one else”
   2 Ki 19:19 “…you are the L-rd G-d, You ONLY”
   Isa 40:18 “…(G-d will not allow Himself a human likeness)…”
   Isa 40:25 “…that I should be ANYones equal…”
   Isa 42:8 “…My Glory I will NOT share…”
   Isa 43:10-11 “…no one before OR AFTER Me…”
   Isa 44:6 “…I Am the First and Last, besides me there IS no other”
   Isa 44:24 “…(jesus was NOT in the beginning with G-d)…”
   Isa 45:5-6 “…no god besides Me…”
   Isa 45:18 “…I Am The L-rd and there IS no one else”
   Isa 45:21-22 “…(again, no room for jesus in the beginning)..”
   Isa 46:5 “…(jesus is not a human form of G-d)…”
   Isa 46:9 “…there IS NO-ONE like Me”
   Isa 48:11 “…I will NOT give my glory to another”
   Isa 48:12 “…(again, no mention of jesus)…”
   Hos 13:4 “…there IS no Savior besides Me”
   Joel 2:27 “…(only G-d, no partner)…”
   Psa 73:25 “…(King David declaring G-d is G-d ALONE)…”
   Psa 146:3 “Do NOT put your trust in princes or the son of man…”
   Neh 9:6 “…(no mention of a helper)…”
   1 Chr 17:20 “…NO other G-d…”

 7. NT oppfyller GT..Men du må ta imot Jesus for å forstå og se det..Lykke til videre du også..Men du vil trenge mer enn lykke etter å ha stilt deg i din posisjon..du trenger nåde, barmhjertighet og ett mirakel.

Det er stengt for kommentarer.