Fortsetter kampanjen mot norsk barnevern, avviser beskyldninger om at barna er mishandlet

kampanje-barnevernetDen internasjonale kampanjen for å få tilbakeført de fem barna til Ruth og Marius Bodnariu som i november ble fratatt sine fem barn av barnevernet, angivelig på grunn av “kristen indoktrinering” fortsetter for fullt i en rekke land. I de siste dagene er det blitt kjent at ekteparet Bodnariu er siktet av norsk politi for angivelig barnemishandling og at dette skal være grunnen til at ekteparet ble fratatt sine barn. Familien avviser at de skal ha mishandlet barna, men sier i en kommentar til Søkelys at barna er blitt tuktet i tråd med de retningslinjer de finner i bibelen, noe som skal ha innebåret forsiktige klask bak som markering når barna hadde gjort noe galt. Familien og dem som står bak de internasjonale kampanjene til støtte for ekteparet Bodnariu sier at klask bak og forsiktige ørefik er vanlig i oppdragelsen av barn, selv om det er ulovlig i Norge. 

Den internasjonale kampanjen for å føre ekteparet  Bodnariu’s fem barn tilbake til sine foreldre fortsetter for full styrke og stadig flere nettsider og nye demonstrasjoner og kampanjer blir iverksatt i en rekke land. I media verden over har saken blitt fremstilt som at barnevernet-4det var snakk om tradisjonell kristendomsforfølgelse og at årsaken utelukkende var “kristen indoktrinering”, men det formelle grunnlaget ser ut til å være at barnevernet mistenker at foreldrene skal ha mishandlet sine barn. Hva denne “mishandlingen” skal ha gått ut på sier politiet lite om, men familien og flere av dem som styrer den internasjonale aksjonen sier at det er snakk om milde former for fysisk avstraffelse i form av klask på rumpa osv.

Familien reagerer

Søkelys har i de siste 2 timene vært i kontakt med familien og deres støttespillere i en kommentar til påstandene om “mishandling av barna” sier Emilia Stoia som er søster til barnevernet2Marius Bodnariu dette: “Barnevernet kom til skolen til  Eliana og Naomi basert på en klage fra skolens rektor. I klagen ble det sagt at familien var “veldig” kristelige og at de lærte barna sine at Gud straffer synd og den kvinnelige rektoren var redd for at dette kunne skade barna. Etter at barnevernet kom til skolen ble barna utsatt for et omfattende avhør hvor de ble spurt om de ble straffet hjemme dersom de gjorde noe galt,” sier Emilia som representerer og taler på vegne av hele familien. “Vi stiller spørsmål med hva slags relasjon det mellom skolens rektor og barnevernet og hvorfor barnevernet i det hele tatt kom til skolen. Var dette med den såkalte “mishandlingen”. Nei, det er snakk om å finne en grunn -og den fant de eller skapte med å legge setninger i munnen på barna. I avhøret hvor barna ble spurt om de ble straffet hjemme, svarte de vettskremte jentene at de av og til hvis de hadde gjort noe galt, fikk en klaps på rumpa eller fikk en ørefik. Dette var god nok grunn for barnevernet til å ta alle barna. Barnevernet skal ha sett til at det ble tatt røntgen bilder av det minste barnet og CT scanning, uten at det viste noe unormalt. Barnas fastlege og sykepleier skal ha sagt at det ikke var noe tegn på mishandling på barna. Ei heller har barnevernet snakket med foreldrene eller forsøkt å veilede å hjelpe dem. De tok bare barna og sa at de vil evaluere det hele i februar og i mellomtiden har de startet prosessen med å bortadoptere barna. Dette er galskap, hvordan kan dette skje i et sivilisert land og hvorfor kom barnevernet i det hele tatt til skolen. Hvem står bak? Er det sladder og rasisme siden min svigerinne har giftet seg med en rumensk mann som kan være årsaken? Er det det at de oppdrar sine barn slik vi er vant med blant troens folk i Romania?,” spør Emilia som legger til at hennes bror og svigerinne ikke er voldelige mot sine barn, men at de er fredelige mennesker som gjør det beste for å lære barna opp i en bibelsk ånd.

Mener barnevernet skader barna

anti-barnevern-kampanje“De psykiske skader barnevernet påfører denne familien og disse barna vil for alltid prege disse barna, sier Marius søster som mener at barnevernet bare bruker dette som et påskudd for å ta barna for å forhindre at de får kristen oppdragelse. I følge Emilia Stoia er barnevernets metoder i strid med menneskerettighetene og derfor jobbes det nå i en rekke land med å skape engasjement og debatt omkring det norske barnevernets metoder.

Kampanje og demonstrasjoner

Søkelys har i de siste døgnene kommunisert med en rekke pastorer og figurer som har engasjert seg i saken, og disse mener alle at dette er snakk om en form for “kristendomsforfølgelse” selv om foreldrene skal ha disiplinert barna sine med dask og klask på baken. “Bibelen er tydelig på at foreldre har plikt og rett til å tukte sine barn, slik Ordet sier: “La ikke den unge være uten tukt! Når du slår ham med riset, skal han ikke dø.  Du slår ham med riset, men du frelser hans sjel fra dødsriket.” fra Ordspråket. Gud gjør med eder som med sønner. For hvem er den sønn som hans far ikke tukter?  Men er I uten tukt, som alle har fått sin del av, da er I uekte barn, og ikke antenne3sønner. (Hebr 12,7-8) -Denne familien blir forfulgt av norske myndigheter fordi de etterfølger Guds ord og i mange land er det helt normalt at kristne foreldre bruker en mild form for fysisk avstraffelse. “Det er deres sekulære og antikristelige lover som er i strid med Guds ord som bryter med grunnleggende rettigheter,” sier pastoren som nå forsøker å påvirke landets statsminister, Dacian Cioloș til å ta opp saken med norske myndigheter. Saken om familien Bodnariu var nylig på rumensk Antena 3 som er et stort medium i Romania. På ulike fora uttrykkes det nå fordømmelse mot Norge, “og det er dypt tragisk å se hvordan Norge nå har vendt seg mot Kristus,” skriver Linda Sare Litke. “This is not about praying, this is about human rights and legal issues! What Norway did is utterly ILLEGAL!” skriver Ama Saru. “SHAME ON YOU NORWAY, I thought you were PROGRESSIVE and ALLOW FREEDOM OF RELIGION??? Are any other religions allowed in Norway? This is SO OUTRAGEOUS, beyond words,” skriver en annen som responderer på den pågående kampanjen. “I hope you keep up the pressure. In Norway everyone are obedient to the barnevernet. They dont listen to critisism. And no one dare to speak up agains barnevernet. Norway need to be rescued from barnevernet:” skriver Rosa Meyer som er en av mange som nå fordømmer det norske barnevernet. Og kampanjen mot barnevernet kommer til å trappes opp og øke i omfang selv om norsk media forsøker å tone ned det religiøse aspekt ved saken.

Stiller spørsmål ved barnevernets kompetanse og evner

Barnevernet i Naustdal har tidligere fått oppmerksomhet rettet mot seg i flere artikler i NRK. En av artiklene har tittelen “Vi driver ikke forsvarlig barnevern” og kan leses via NRKs nettsider her. Den andre kritiske artikkelen har overskriften “Uro over barnevern i Naustdal” og i oppslaget står det blant annet “Fylkesmannen i Sogn og Fjordane uroa over at Naustdal kommune er mellom dei dårlegaste kommunane i landet når det gjeld ressursar til barnevern.” Den saken kan leses i sin helhet her og i et tredje oppslag under overskriften “Lovbrot i barnevernet auka frå tre til nitten på to år” og kan leses her. Et fjerde oppslag som går på barnevernets har tittelen “Privat barnevern truer barnas rettssikkerhet” og kan leses her, -og når man vurderer alt samlet må det i hvert fall være god grunn til å stille kritiske spørsmål ved barnevernets metoder. Det er ikke tvil om at vi trenger en instans til å sjekke barnas oppvekstkår i Norge, det som bør debatteres er hva slags verktøy barnevernet skal ta i bruk. Det finnes en middelvei mellom det å ta barna eller gi fullstendig blaffen, og det er tilsyn, støttekontakter som følger opp barn og familier som sliter og veiledning til foreldre og barn i krise. Slike tiltak tror vi er langt bedre enn å ta barna fra deres biologiske foreldre, plassere dem i institusjoner og gjøre dem til kasteballer eller salgsvare mellom fosterforeldre. Å vokse opp som fosterbarn i en familie og oppleve forskjellsbehandlingen mellom dem selv og familiens “ekte” barn kan være en grufull opplevelse som setter varige spor, og vi lar en som har opplevd det beskrive det:

3 tanker om “Fortsetter kampanjen mot norsk barnevern, avviser beskyldninger om at barna er mishandlet

 1. “De tok bare barna og sa at de vil evaluere det hele i februar og i mellomtiden har de startet prosessen med å bortadoptere barna. Dette er galskap, hvordan kan dette skje i et sivilisert land og hvorfor kom barnevernet i det hele tatt til skolen.”

  Ja, dette er totalt galskap fra barnevernet! Dette kan da ikke være lovlig! Jeg blir målløs…..

  • Jeg er også matt over hvor lite fleksible barnevernet har vært i denne saken. Jeg fikk selv i min barndom klask bak og det var vanlig da. I mange land er slikt en naturlig del av oppdragelsen, men jeg merker blant veldig mange nordmenn at de har enorm tiltro til systemet og myndighetene. Barnevernet er ufeilbart, nesten ei hellig ku for kristne, og selv Vårt Land og Dagen kjøper barnevernets versjon i slike saker.Selv om dette kanskje ikke er å definere som kristendomsforfølgelse ut fra vårt norske utgangspunkt, så er jeg faktisk i stand til å skjønne at enkelte som kommer fra en annen kultur som ikke har de særnorske lovene kan oppfatte dette som forfølgelse. Norge importerer nå titusener av flyktninger som kommer fra muslimske land som har en helt annen holdning til fysisk avstraffelse enn det vi har i Norge. Jeg tipper barnevernet vil få mye å gjøre sjekker de forholdene der.
   Det familien sier er jo at Barnevernet verken hadde tilbudt den råd, veiledning og hjelp og dersom det stemmer bør barnevernet vurdere egne metoder på nytt. Det å frata noen barna deres er et dramatisk skritt og jeg vil nok mene at barnevernet her burde ha satset på en annen vei.
   Jeg har vondt av disse barna som eventuelt må vokse opp i et fosterhjem hvor de gjennom 10-15 år skal gå med følelsen av å være annerledes enn resten av familien. Det finnes jo historier hvor barn som er blitt kasteballer i barnevernsystemet. Jeg tror ikke nødvendigvis at å bli satt bort og være under barnevernet er til det beste for barna. Jeg syntes denne videoen som heter “idag, flere år senere,,,,får jeg frysninger av ordet “Barnevern” er et vitnesbyrd som fortjener å bli hørt. https://www.youtube.com/watch?v=ustVbtfLTp8
   Jeg tror det må finnes mange gode løsninger som bør utprøves i stedet, og jeg forstår at kristne rundtforbi i verden reagerer.
   Avisene Dagen og Vårt Land har i de siste dagene publisert artikler hvor man nedtoner at det har noe med kristendom og forfølgelse å gjøre. Men hvem har gitt disse definisjonsmakten? Hvem har sagt at vår vurdering av hva som er forfølgelse av mennesker pga religiøs overbevisning er den eneste rette?

   V

 2. Takk for en seriøs oppfølging av saken.

  Barnevernet i Naustdal og Sogn og Fjordane blir i flere reportasjer på NRK beskrevet som svært mangelfullt og dårlig fungerende. Her er noen linker:

  “– Vi driver ikke forsvarlig barnevern”
  http://www.nrk.no/norge/_-vi-driver-ikke-forsvarlig-barnevern-1.12115480

  “Uro over barnevern i Naustdal”
  http://www.nrk.no/sognogfjordane/uro-over-barnevern-i-naustdal-1.12117766

  “Lovbrot i barnevernet auka frå tre til nitten på to år”
  http://www.nrk.no/sognogfjordane/lovbrot-i-barnevernet-auka-fra-tre-til-nitten-pa-to-ar-1.12211995

  Det skulle vært interessant å vite om det i familien Bodnariu saken er innleide barnevernkonsulenter fra private eller statlig ansatte.

  “– Privat barnevern truer barnas rettssikkerhet”
  http://www.nrk.no/norge/_-privat-barnevern-truer-barnas-rettssikkerhet-1.12187236

Det er stengt for kommentarer.