Vi ønsker alle våre lesere godt og velsignet nyttår

I skrivende stund er det bare litt over fem timer igjen av 2015 og i kveld klokken 24 må vi 2016-nyttårbytte kalender, skrive 2016 når vi underskriver papirer eller skal hente en ny pc på posten. 2015 har vært et turbulent år med uro på verdens børser, eskalerende krig i Midtøsten og en eksplosjon i tallet på flyktninger som har ankommet Europa. Jeg vil med dette benytte anledningen til å ønske alle lesere og besøkende godt nyttår. Jeg vil også ønske alle som deltar i hissig debatt og kommenterer sakene et riktig godt nyttår og Guds velsignelse i året som ligger foran. På tampen av 2015, fold dine hender og legg året som ligger fremfor i Guds hånd i bønn. Kanskje 2016 vil bli året Herren kommer tilbake og kanskje ikke. Kanskje 2016 vil bli året da du blir kalt hjem av Gud. Ingen vet, men vi vet at morgendagen ligger i Faderens hender og må han i Kristus Jesus velsigne hver dag som ligger fremfor oss, og la oss alle kunne si: “for om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren; enten vi da lever eller vi dør, hører vi Herren til.” Godt nyttår!

Facebook Comments

25 tanker om “Vi ønsker alle våre lesere godt og velsignet nyttår

  • Ifølge Apokryfene skal paktens ark komme til syne i den siste tid. Spennende å se om det skjer i år.

 1. Denne kommentaren hvor “Jan Kåre Kristensen” ba om tilgivelse overfor Torp og Braut og Fuglesteg samt resten av verden er ikke skrevet av den ekte Jan Kåre Christensen. Christensen står nok fast på sine meninger og vil om 19 dager møte i Oslo Tingrett

  Sluttkommentar: Tilgi meg…

  Og godt nyttår.

  • Jeg håper du sletter det som er skrevet der Kjell. Det er klart at det IKKE er JKC som har skrevet det.

  • Han heter vel Christensen til etternavn, og ikke Kristensen – med K.

   Vil også minne deg om det niende bud:
   “Du skal ikke tale usant om din neste.”

   capish?

   Nå som vi skriver 2016, kanskje vi skal ha som nyttårsforsett å ikke med viten og vilje bryte Guds bud – av den enkle grunn at frelsen DRIVER oss til å VILLE adlyde Gud! ?
   (jeg antar du er kristen, men hvem vet..?)

   Dette er for øvrig ingen forsvarstale for det JKC har skrevet om div. folk på sin blogg. Man skal likevel kunne dømme/vurdere og advare mot pastorer og predikanter som har forlatt den smale sti, men dog uten å bruke de fordømmende ordelag han har gjort bruk av!

  • Dette var en gledelig start på det nye året:-) Du er tilgitt.

   Ønsker deg et velsignet godt 2016:-)

  • Godt Nyttår, JKC.
   Det er saka di med Torp som vert hovudoppslaget i 2016 og kanskje Iran.

   http://www.timesofisrael.com/iran-will-make-missiles-for-as-long-as-us-supports-israel/

   Iran: ‘We’ll make missiles for as long as US supports Israel’

   Iran skryter av at dei har så mange rakettar at dei ikkje veit å plassera dei.
   http://www.watch.org/
   “Today the Americans speak about Iran’s missile development program and they want to impose new sanctions on Iran,” the semi-official Fars news agency quoted General Hossein Salami as saying in a speech during Friday prayers in Tehran.

   “We tell the Americans that we will further expedite enhancement of our missile capabilities as long as they massacre the Palestinian children..”

   Eg reknar med det smell rundt valet i november 2016.

 2. Godt nyttår til Kjjell og alle dere som har vært med på å gjøre bloggen så interessant å følge med på.

 3. Ifølge Apokryfene..
  —————————
  Interessann opplysning.

  Templet vil verta gjenoppbygd ved slutten av dei 6000 åra og då vil paktens ark verta teken fram frå skjuleplassen sin og ALLE menneske vil sjå kva Gud forlangar i dei 10 boda.

  http://templemountfaithful.org/articles/the-temple-will-be-rebuilt-on-the-temple-mount-and-no-terror-will-stop-it.php

  “The Temple Will Be Rebuilt on the Temple Mount in Our Generation and No Terror Can or Will Stop It!”

  Jødane vil starta med tempeltenesta igjen – daglege ofringar.
  År 2020 vil templet vera gjenreist i all si prakt.

  http://www.breakingisraelnews.com/19539/ready-rebuild-temple/#0fLIOSEB4mmG8wJj.97

  “First is the foundation of the modern state of Israel and the miraculous victories that G‑d gave the people of Israel in the wars against 22 Arab enemy states.

  Second is the regathering of the people of Israel from all over the world to the Promised Land.

  Third is the liberation and consecration of the Temple Mount.
  Fourth is the building of the Third Temple.

  The final step is the coming of the King of Israel, Messiah Ben David.”

  http://templemountfaithful.org/vision.php
  ———————-
  Det er mykje å gleda seg til.

  http://3.bp.blogspot.com/-4Xf9-R6kctc/T2cBr0hHvNI/AAAAAAAAB3Y/f9iJoQxDoP8/s1600/Hesus-Krishna.jpg

  Kvifor gråt kvinnene for Tammus slik me les i GT?

  “Så tok han meg med bort til inngangen av den porten som fører inn i Herrens hus på nordsiden. Der satt kvinnene og gråt over Tammus. 15 «Ser du, menneske?» sa han til meg. «Men du skal få se mer styggedom som er verre enn denne.” Esekiel 8

  http://www.sabbathcovenant.com/book2MysteryReligionOfBabylon/Chapter7.htm

  Dei gråt fordi Tammus var død.

  “Forty Days of Weeping for Tammuz: Lent & Ash Wednesday

  When Tammuz was forty years old, he was hunting in the woods and he was killed by a wild boar (a pig) that is why we eat “ham” on Easter/Ishtar Day even though it is against YHVH’s commandments to eat pig. He took after his father Nimrod in that he was a “mighty hunter.” After Tammuz died, his mother Semiramis began a custom in Babylon called “forty days of weeping for Tammuz” where people were commanded to fast and pray for Tammuz in the underworld”

  Tammus stod etter tradisjonen opp frå dei døde igjen.

  http://www.speakassyria.org/The_Origin_of_Easter.html

  ..” the Festival of Ishtar was the religious celebration of the fertility and pregnancy of the Mother-Goddess, who bore them all, as well as the resurrection of her Son/Husband, Tammuz, the “incarnated son of God.”

  Jeremias 44 fortel.

  “Nei, vi vil halda kvart ord som har kome frå vår munn, tenna offereld for Himmeldronninga og ausa ut drikkoffer for henne, slik vi og fedrane våre, kongane og leiarane våre gjorde i Judas byar og på gatene i Jerusalem. Då hadde vi brød nok, det gjekk oss godt, og vi opplevde ikkje noko vondt. 18 Men sidan vi heldt opp med å tenna offereld til Himmeldronninga og ausa ut drikkoffer for henne, har vi mangla alt; vi mistar livet ved sverd og svolt.» 19 Kvinnene sa: «Når vi tenner offereld for Himmeldronninga og auser ut drikkoffer for henne, er det vel ikkje utan våre menns vitende og vilje vi lagar offerkaker i hennar bilete og auser ut drikkoffer for henne?»

  Me ser korleis jødane tilba himmeldronninga og Tammus. Det var ein styggedom i Herrens augo.

  http://4.bp.blogspot.com/-WtN6MLHbfsc/TsnWKp-5U9I/AAAAAAAAAYo/dPZdrbX5Eps/s640/z67034171.jpg

  • Det var Jesus som lerte oss hedninger aa omvende oss fra avgudsdyrkelsen. Moseloven og israel var kun for joder.

   Saa vidt jeg vet har ingen kommet paa tanken om at det var Tammuz som ble korsfestet for akkurat naa. Var det ikke litt rart at noen helt plutselig, naa etter to tusen aar, kunne lansere en slik braking news?

   Og kan du ikke folge opp med aa beskrive likheten mellom evangelsik kristendom og dyrkelsen av Tammuz?

   Jeg synes dette illustrerer hvor lett det er aa faa deg til aa tro ting Langeseter. Du leser ett eller annet paa en nettside, og vips, hvis det bare passer inn i din religionskonstruksjon, saa blir det en “gudommelig sannhet”. For det maa det vel vere naar du helt uten videre kan stemple alle kristne som avgudsdyrkere?

   Den kristne menigheten vokste raskt i arene etter korsfestelsen. Hele hendelsen var saa spektakuler at det finnes tusenvis av historiske kilder som bekrefter det som skjedde. Til og med kilder du selv har referer til.

   Kristne ble brent og myrdet i stort anntall for sin tro skyld. Tror ikke dette hadde skjedd hvis Jesus bare var en utdatert avgud blandt et stort anntall andre avguder. Grunnen var vel heller at de forkynnte omvendelse fra synd og avgudsdyrkelse i alle former. Dette var ikke populert.

   Det ble opprettet mange pakter opp gjennom den tiden som beskrives i GT. Men siden jodene falt fra gang paa gang paa gang og pakter ble brudt hele tiden, maatte stadig nye pakter opprettes. Og de nye paktene var ikke alltid lik de gamle. Ogsaa pakter med “evig gyldighet” kunne bestaa kun paa bestemte betingelser.

   I GT kan man regne seg ganske noyaktig frem til det aaret Jesus ble fodt og til vaaren 1948, da Israel gjennoppstod som nasjon. Det ligger forklaringer paa dette paa nettet. Men for meg ser det absolutt ikke ut som om at det som skal skje heretter skal lede frem til en vidreforing av det som ble avsluttet da Salomons tempel ble revet og jodene fordrevet. Alle mesiasprofetiene viser vel det.

   Det eneste jeg er helt sikker paa er at demoniske vilfarelser og falsk lere skal fore folk bort fra den sanne troen. Og alle steder hvor falske profeter slipper til vil de forsoke aa bedra folk og fore dem bort fra troen paa Jesus.

  • Det er muligens en helt grunnleggende forskjell mellom oss. Jeg legger ingen vekt paa private youtubesnutter som gjor krav paa aa vere sin egen dokumentasjon. Slike kan settes sammen paa et gutterom, og ofte brukes bilder og tekster fra andre lignende hjemmelagede videosnutter. Det samme gjelder udokumenterbare paastander og “forklaringer” fra sekter og andre erklerte motstandere av evangelisk kristendom.

   Kristen tro er bokstavelig talt en vesentlig del av verdenshistorien. Hele dens historie er godt dokumentert. En av aarsakene til dette er faktisk alle anklagene og all motstanden den har mott.

   Og utrolig nok, noe av det de evangelisk kristne har blitt kritisert for var faktisk forkynnelsen og arbeidet for Israels gjennopprettelse. Beromte predikanter som f.eks Spurgeon og mange andre talte varmt for at jodene skulle faa vende tilbake til sitt land. Var de inspirert av Tammuz?

   Jesus ble henrettet av Romerne paa en helt reguler maate. Grunnen var kun at en gruppe joder var provosert av det han sa. Jesus viste det, men valgte aa la seg hennrette fremfor aa fornekte sitt eget budskap.

   Forstaar man dette fullt ut vil man forstaa grunnlaget for kristen tro.

   Da Hans Nilsen Hauge gikk rundt i Norge og forkynte omvendelse fra synd i et samfunn hvor hor, bannskap og fyll det vanlige, ble anklagene mot ham typisk nok ogsaa “teologisk begrunnet”. Og de som utformet anklagene mot ham kom ogsaa fra et frafallent presteskap. Man kan si at disse til overmaal dokumenterte sitt eget frafall slik vi i ettertid kan se at profetene i GT dokumenterte Israels avvisning av deres mesias og det jodiske samfunnets sammenbrudd.

   Og helt erlig, hvis Tammusdyrkelse virkelig kunne skapt saa mye possitivt som de ekte kristne vekkelsene har gjort, saa kunne man nok uten videre annta at Tammus var en langt mektigere enn Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.

   En slik tanke ville raakke ved alt grunnlag for Bibelsk tro. Det ville rokke ved all etablert forstaaelse av godt og ondt. Det vil vere akkurat en slik fremgangsmaate som psykopater og farlige maktmennesker bruker for aa faa kontroll over folks tanker.

 4. Gjest-sitat:
  …annta at Tammus var en langt mektigere enn Abrahams, Isaks og Jakobs Gud..
  —————–
  Israel skulle tilbe EIN Gud, ikkje fleire slik me kristne er opplært til.
  Baal-dyrkinga til Israel var ikkje noko anna enn tilbedinga av Nimrod/Tammus og Astarte – himmeldronninga.

  Det er det me idag tilber som Jesusbarnet og Maria.
  Det er trist å måtte innsjå dette, men samtidig gjer det Herren Gud mykje større.

  “Alfa og omega” er IKKJE Jesus.

  «Ver ikkje redd! Eg er den første og den siste og den levande. Eg var død, men sjå, eg lever i all æve og har nøklane til døden og dødsriket….Eg er Alfa og Omega, seier Herren Gud, han som er og som var og som kjem, Den allmektige….Eg er Alfa og Omega, den første og den siste, opphavet og enden….”

  Jesus har teke Guds plass, vorte eit bilete av Gud, ei falsk etterlikning.

  “Kven har utført og gjort dette?
  Han som frå opphavs tid
  kalla slektene fram.
  Eg, Herren, er den første,
  og eg er hos dei siste.
  Eg er Han.” Esaias 41

  Gud har ikkje ein son i bokstavleg forstand.
  Han kallar Israel, folket Sitt for sin fyrstefødde son.

  Me slepp å gå gjennom Jesus for å koma til Herren GUD.
  Jesusnamnet frelsar ingen.

  Me kan gå direkte til GUD.

  Korleis tilgjev Han?
  Jau, Han tilgjev om du vender deg bort frå syndene og lever riktig.
  Han treng ikkje eit menneskeoffer på korset.

  https://www.youtube.com/watch?v=x5eHhP1XSco

  Ikkje er det eit brennande helvete slik Jesus seier.

  “Om høgre auget ditt lokkar deg til fall, så riv det ut og kast det frå deg! Det er betre for deg at du mistar ein kroppsdel, enn at heile kroppen blir kasta i helvete”.

  Jødane har eit humant syn på dommen.
  https://www.youtube.com/watch?v=xwRR8hBuPbg

  Kyrkjehistorien har mange skamplettar.
  Desse som skulle vera “fødde på ny” har mange ting å svara for.

  https://www.youtube.com/watch?v=CWS0ePXeq24

  • At du forkaster NT forstår jeg, men det er jo endel løfter om en Messias i GT, feks Jes 7,14 og Jes 9, 2-7.
   Det finnes mange løfter og tekster som viser til at det skal komme en Messias, Guds sønn. Dette anerkjenner jo også jødene.
   Men, det gjør ikke du, og du forkaster jo også Daniels bok i sin helhet.

   Det er forsåvidt fair om du sier at du forkaster kristendommen og velger jødedommen, men det du gjør er at du er i ferd med å skape deg en helt egen religion! Lykke til med det prosjektet:-)

 5. Ansgar Braut-sitat:
  Løfter om en Messias i GT, feks Jes 7,14 og Jes 9, 2-7.
  ———————–
  https://www.youtube.com/watch?v=YiFixVjwAYk

  Kvifor forkastar jødane Jesus eller kvifor trur dei ikkje Jesus er Messias?

  Det er viktige spørsmål som krev logiske svar.
  Eg har brukt mykje tid på dette og må diverre innsjå at Jesus er falsk.
  Samtidig gjer det godt å avsløra bedraget.

  Det er nokre ting som jødane ikkje kan akseptera.

  1. Treenigheten, der Jesus er gjort til Gud.
  2. Messias kjem IKKJE to gonger.
  3. Jødane kan ikkje akseptera at pakta i GT vart oppheva då Jesus kom.
  4. Jødane kan på ingen måte akseptera at td omskjeringspakta er avskaffa eller Torahen, slik Paulus skriv.
  ————–
  https://www.youtube.com/watch?v=wx5EKaY1B8g
  “Jesus Was Not the Messiah — Part One”

  https://www.youtube.com/watch?v=sv0pgcHkrP0
  “Jesus Was Not the Messiah — Part Two”

  https://www.youtube.com/watch?v=UyHCxl-5a0A

  “Jesus Was Not the Messiah — Part 3”

  https://www.youtube.com/watch?v=4RjJXduuNlg

  “Jesus Was Not the Messiah — Part 4”
  ———————–

  • Men, du mener jo at det ikke skal komme en Messias. Og da er du på kollisjonskurs med svært mange tekster i Gt(og selvsagt hele NT), og er i praksis i sving med å lage deg en helt egen religion.

  • A.Braut-sitat:
   Men, du mener jo at det ikke skal komme en Messias.
   —————
   Sjølvsagt meiner eg det skal koma ein Messias på slutten av desse 6000 åra.
   Han kjem som ein redning for nasjonen Israel. Gud brukar han på slutten til å knusa Israels fiendar.
   Han er eit vanleg menneske frå Davids linje.
   Templet vil koma på plass under han, slik tekstane i GT viser.
   Messias betyr “den salva” og er td brukt om td Kyros.
   Personar som er spesielt utvalgd av Gud til å utføra eit oppdrag får tittelen “salva”.
   Kva skal Messias gjera?

   http://www.jewfaq.org/mashiach.htm

   “The Jewish idea of mashiach is a great human leader like King David, not a savior”

   “..we pray for all of the elements of the coming of the mashiach: ingathering of the exiles; restoration of the religious courts of justice; an end of wickedness, sin and heresy; reward to the righteous; rebuilding of Jerusalem; restoration of the line of King David; and restoration of Temple service.”

   Jesus gjorde ingenting av dette.

   “Sjå, dagar skal koma, seier Herren,
   då eg skal reisa opp ei rettferdig SPIRE for David.
   Kongen skal STYRA MED VISDOM
   og gjera det som er rett og rettferdig i landet.

   I hans dagar skal JUDA BLI FRELST
   og Israel BU TRYGT.
   Og dette er namnet han skal få:
   Herren, vår rettferd.” Jeremias 25

   Faktisk vart templet rive ned etter Jesu død.
   Israel vart ikkje frigjort. Dei budde ikkje trygt. Romarane styrte med hard hand og reiv til slutt ned templet.
   Jesus hadde ingen far frå David. Det var jomfrufødsel etter NT.
   I Esekiel 37 fortel Gud korleis det vert etter oppstandelsen.

   “Dei skal ikkje lenger vera to folkeslag og ikkje meir vera delte i to kongerike. 23 Då skal dei ikkje gjera seg ureine meir med avgudane sine og alt det motbydelege og alle brota sine. Eg vil berga dei frå alle stadene der dei levde i synd, og eg vil gjera dei reine. Dei skal vera mitt folk, og eg skal vera deira Gud.
   MIN TENAR DAVID skal vera konge over dei, og alle skal dei ha éin gjetar. Dei skal følgja lovene mine og halda forskriftene mine, så dei lever etter dei. Så skal dei få bu i landet som eg gav min tenar Jakob, og som fedrane dykkar budde i. Dei skal bu i det for alltid, både dei og borna og barneborna deira. Og MIN TENAR DAVID skal vera deira fyrste for alltid. 26 Eg gjer ei fredspakt med dei; det skal vera ei EVIG PAKT. Eg LET DEI BLI MANGE. Eg set min heilagdom hos dei for alltid.”

   Jesus seier at etter oppstandelsen så vert ikkje fleire fødd.

   “For etter oppstoda er det ingen som gifter seg eller blir bortgifte; nei, dei er som englane i himmelen.”

   Dette stemmer på ingen måte med Esekiel og Esaias 65.

   “Dei skal ikkje streva til inga nytte
   og ikkje føda til brå død.
   For dei er ei ætt velsigna av Herren,
   dei skal ha ETTERKOMARAR hos seg….
   ….Ulven og lammet skal beita saman,”…

   Jerusalem i Israel vil vera senteret på kloden.

   I Johannes Op. står desse orda som ikkje stemmer med GT.

   “Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord. For den første himmel og den første jord var BORTE, og havet var ikkje meir. 2 Og eg såg den heilage byen, det nye Jerusalem, koma ned frå himmelen, frå Gud, gjord i stand lik ei brur som er pynta for sin brudgom”

   Esaias 66 fortel om kloden som på ingen måte skal verta borte.Den vert berre fornya.

   “For slik den nye himmel
   og den nye jord som eg skaper,
   ALLTID skal stå for mitt andlet, seier Herren,
   slik skal dykkar ætt og namnet dykkar stå seg.

   “Sjå, eg skaper ein ny himmel og ei ny jord.
   Ingen skal minnast dei første ting,
   ingen skal tenkja på dei.

   18 Gled og fryd dykk til evig tid
   over det som eg skaper!
   For sjå, eg SKAPAR JERUSALEM OM til fryd
   og folket der til glede.

   Eg vil fryda meg over Jerusalem
   og gleda meg over mitt folk.
   Aldri meir skal det høyrast
   gråt eller klageskrik i byen.

   Der skal det ikkje lenger finnast SPEDBORN
   som berre blir nokre dagar gamle,..” Esaias 65.

   Messias kjem no på slutten i kampen mellom Israel og verdssamfunnet.

   “The mashiach will be a great political leader descended from King David (Jeremiah 23:5). The mashiach is often referred to as “mashiach ben David” (mashiach, son of David). He will be well-versed in Jewish law, and observant of its commandments (Isaiah 11:2-5). He will be a charismatic leader, inspiring others to follow his example. He will be a great military leader, who will win battles for Israel.”

   Det blir spennande å sjå dei neste åra kven det vert.

   https://www.youtube.com/watch?v=LBSRiwy4T7k
   REAL MESSIAH

 6. Langeseter..

  Siden du altid lar “jodene” faa siste ord i denne diskusjonen, saa vil den vel aldri fore til noe. Rent hypotetisk ville den vel heller ikke kunne hjelpe noen, selv om du hadde rett, for baade Moseloven og Israel er eksplisitt for joder. Og dessuten, som profetene forutsa, dette kunne ikke hjelpe jodene heller. De var nesten like syndige, stae og egenraadige som vi selv var.

  Kjernen i denne diskusjonen er at du definerer Gud som et individ slik man definerer et avgrenset jordisk individ. Dette til tross for at han skapte alt bare ved aa si “det bli”, og siden lar alt bestaa ved seg selv. Baade det synlige og det usynlige. Han som er allestedsnerverende og kan hore paa ti million bonner samtidig.

  At du ikke vil eller evner aa se at mesiasprofetiene handler om en gudommelig person er en ting.

  Men kan du beskrive forholdet mellom “Guds Aand” eller “Herrens Aand” og “Gud”, slik det fremstilles i GT? Naar det f.eks staar i 1. mosebok 1,1, at “Guds Aand svevet over vannet”, eller at Herrens Aand kom over noen, eller frakter en person fra a til b. Er da “Guds Aand” og “Gud” synonyme begreper, eller er det snakk om to forskjellige ting?

  • Søk i nettbibelen på HERREN GUD .

   http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=herren+gud&type=and&book2=-1&searchtrans=
   Hjå meg viser det 1266 treff.

   Herren Gud er berre EIN.

   “Du skal ikkje laga deg gudebilete, inga etterlikning av noko som er oppe i himmelen eller nede på jorda eller i vatnet under jorda. Du skal ikkje tilbe dei og ikkje la deg lokka til å dyrka dei! ” 2 Mosebok 20

   Mange kristne har problem med å dela Gud opp i tre slik misjonsbefalinga gjer.

   “Då steig Jesus fram og tala til dei: «EG HAR FÅTT ALL MAKT i himmelen og på jorda.Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og Sonen og Den heilage ande og lær dei å halda alt det som eg har bode dykk.”

   Det må vera falskt. Gud er IKKJE TRE PERSONAR.

   Skaparen er gjennom heile Tanakh beskrive som ÅLEINE om å skapa.

   “Kven vil de likna Gud med,
   kva kan de setja opp som liknar på han?
   Eit gudebilete?” Esaias 40

   Jesus kanskje?

   Det er tragikomisk at det er akkurat det menneska har gjort.
   “Han er biletet av den usynlege Gud,
   den førstefødde før alt det skapte.

   For i han vart alt skapt,
   i himmelen og på jorda,
   det synlege og det usynlege,
   troner og herredøme,
   makter og åndskrefter –
   ved han og til han er alt skapt.
   Han er før alt,
   og i han blir alt halde saman” Kol 1
   ———————————
   Det er eit komplett gudebilete, ei etterlikning etter Gud.

   …”og skjøna at eg er Han.
   Før meg har INGEN GUD vorte forma,
   og etter meg skal INGEN KOMA.

   11 Eg, eg er Herren,
   det FINST INGEN ANNAN FRELSAR ENN EG.

   12 Det er eg som har fortalt
   og frelst og gjort det kjent,
   det finst ingen framand hos dykk.
   De er mine vitne, seier Herren.
   Eg er Gud,..” Esaias 43

   Guds Ånd er Herren Gud sjølv.
   Som det står i Esekiel 37.

   “Knoklane la seg inn mot kvarandre, knokkel mot knokkel. 8 Eg såg, og sjå! – det kom sener og kjøt på dei, og det drog seg hud over. Men ånd mangla dei…. Då kom det ånd i dei, så dei vart levande. Dei reiste seg opp og stod på føtene.. Så seier Herren Gud: Sjå, mitt folk, eg opnar gravene dykkar og lèt dykk stiga opp or grav.”

   I 1 Mosebok ser me det same.

   “Då forma Herren Gud mennesket av støv frå jorda og BLES LIVSPUSTi nasen på det, og mennesket vart ein levande skapning”.

  • Langeseter skrev..
   Søk i nettbibelen på HERREN GUD .
   ________________

   Jeg har lest Bibelen mange ganger og trenger ikke soke.

   Du fokuserer veldig det som passer best og glemmer helst alt det som ikke harmonerer med din spesielle tolkning. Litt slik som Jehovas vitner. De konstruerte teologien forst, og etterpaa tolket de Bibelen slik at den skulle passe.

   Paa den maaten kan man lage saa mange religionsvarianter man bare vil. Det har faktisk vert ganske mange av dem opp gjennom historien. Og nesten alle har vel ment at absolutt alle andre mennesker, til alle tider, har tatt feil. “Bare jeg har forstaatt”. Og saa prover de aa skaffe seg tilhengere.

   At Gud er en betyr ikke at Guds Aand ikke er ett med Gud selv om den kan fremstaa paa en annen maate for oss. Dette vet du helt sikkert, men du vil heller gjennta dine firkantede paastander i det uendelige, slik at det kan fungere som et forsvar. Som en mur du kan hjemme deg bak.

 7. Gjest-sitat:
  Og saa prover de aa skaffe seg tilhengere.
  ————————————–
  Eg gjengir det jødane trur, at Herren Gud er EIN.
  Det er ein av grunnpillarane i Tanakh og er repetert mange gonger.
  Det er ikkje ein spesiell tanke som eg har funne på.

  https://www.youtube.com/watch?v=LUTjEol6jRQ
  “Why do the Jews reject the trinity doctrine?”

  Johannes evg.1 seier desse falske orda om Jesus.

  “I opphavet var Ordet,
  Ordet var hos Gud,
  og Ordet var Gud.

  2 Han var i opphavet hos Gud.

  3 ALT VART TIL VED HAN,
  og utan han vart ikkje noko til.”

  Tanakh tilbakeviser dette.
  I såfall må Jesus vera Herren Gud i 1 Mosebok.

  Det er han ikkje.

  “Ingen har nokon gong sett Gud,
  men den einborne, SOM ER GUD,
  og som er i fanget til Far,
  han har synt oss kven han er”

  NT er eit bedrag, diverre.
  Tovia Singer tek for seg korleis NT vart til.

  https://www.youtube.com/watch?v=_5lJ3y4ihd8

  • Igjen og igjen og igjen. Sporsmaalet er ikke om Gud er en, men om ditt krav paa aa faa bestemme av hva dette vil si. Og ikke minst, at du helt systematisk tillegger andre meninger de ikke har. Du prover bokstavelig talt aa fremtvinge en storst mulig forskjell mellom dine egne og andres meninger, slik at du kan fremstaa som den som har “mest mulig rett”.

   Det vi vet i dag om f.eks kvantefysikk, tid og rom og fenomenet string theory, som mange mener kan vere nokelen til en fullstendig relativitetsteori, viser klart at virkeligheten vi omgis av er uendelig mye mer kompleks og uforstaaelig enn vi i det hele tatt er i stand til aa fatte. De fremste vitenskapsmenn i verden kan bare fastslaa at vi praktisk talt ikke forstaar noen ting.

   Naar noen da gjor krav paa aa kunne beskrive den allestedsnerverende skaperen av alt dette, saa gir det meg asossiasjoner til noe som det staar mye om i GT. Om menneskenes trang aa definere sine egne guder. Skjere dem ut av en trestokk og plassere dem paa en stubbe, slik at de kan peke paa den og si: “akkurat der staar min gud”.

  • Ja, Herren har aapenbart seg for Guds folk. Bla kan man lese om dette i 1. Mosebok 18.

   “Siden viste Herren seg for Abraham i eikelunden i Mamre, en gang han satt i teltaapningen midt paa heiteste dagen. Da fikk han se tre menn som stod foran ham.”

   En av disse ble av Abraham kalt “Herre”. Og siden Sara turde aa le er det sannsynlig at denne personen ikke var sa veldig ulik et vanlig menneske. Hva mener du Langeseter, kan Gud vise seg for oss som ett menneske? Eventuellt, tror du Guds Trone var tom da han besokte Abraham?

   Konflikten mellom kristne og joder, og spesiellt ortodokse Joder er ingen hemlighet. De onsker aa bekjempe kristendommen. De har mildt sagt daarlige erfaringer med veldig mange av de som har kalt seg “kristne”. Spesiellt katolikkene. Og mange av ligthvarianten, – “Luthersk kristendom” ogsaa. Mange av Luthers skrifter kunne fungere som lereboker for Hitler. For Norges del kan man f.eks nevne “jodeparagrafen” i grunnloven som ble gjenninnfort av prestesonnen Quisling.

   Alle staar selvsagt fritt til aa la jodene diktere sin tro, men selv syntes jeg det er langt mer interessant aa lese Bibelen selv. Den er skrevet for helt vanlige mennesker og man trenger ingen “bortforklaringer” for aa forstaa den.

   Tror det vil vere det sikreste ogsaa. For i tiden som kommer tror jeg folk vil bli utsatt for mye manipulasjon og bedrag. Det absolutt viktigste blir aa velge “riktig messias” naar han kommer. Han som jodene plutselig skal kjenne igjen og graate over.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *