Vi har alle krav på helbredelse eller? De lot sin sønn dø fordi de trodde på troen

Trosforkynnelsen ble introdusert for Norge gjennom menn som Arild Edvardsen, Åge Åleskjær, Jan Hanvold og Enevald Flåten tidlig på 1980 tallet. Plutselig så en rekke ny menigheter dagens lys, og mange av de etablerte frimenighetene måtte se at en betydelig andel av deres ungdommer plutselig fant seg et nytt åndelig hjem hvor det var mer fart og spenning. Den nye type kristendom bød på frisk lovsang, dynamiske og karismatiske forkynnere med snakketøyet i orden. I tillegg var det en type tro som lovet de troende både fremgang, lykke og helse. Helbredelse var noe vi alle hadde krav på i Jesu navn, og basert på undervisningen i bøkene til Kenneth Hagin, var velstand og helbredelse ikke bare en mulighet, men også noe vi som kongebarn rett og slett hadde krav på i Jesu navn

Trosforkynnelsen har vært en forkynnelsestype som har lovet mye. Filmen “Promised a Miracle” fra 1988 er en film basert på en sann historie om et troende foreldrepar som i blind overtro lot sin sønn dø fordi han angivelig var helbredet ved tro. Videoen gir et sannferdig bilde av hva som skjedde med Alice Elizabeth “Lucky” Parker og hennes ektemann, Larry -som lot deres diabetes syke sønn Wesley dø som følge av å ikke ha fått nødvendig insulin. Videoen demonstrerer med all tydelighet at det finnes en gylden grense mellom tro og overtro. Se videoen og si hva du mener

42 tanker om “Vi har alle krav på helbredelse eller? De lot sin sønn dø fordi de trodde på troen

 1. Hva med de eldste i denne menigheten i videoen? Når de la slik vekt på helbredelsen på møtene, ville det vel vært naturlig at de fulgte opp ekteparet og deres syke barn.

  Jeg tror at miraklene Jesus utførte sammen med disiplene var til for de vantro. Og for at jødene skulle kunne forstå at den lovte Messias nettopp var Kristus.

  Hvorfor praktiserte ikke apostlene helbredelser for hverandre? Paulus’ syn var sterkt svekket og Timoteus’ maveproblemer måtte avhjelpes med et vanlig legeråd fra Paulus om å drikke litt antiseptisk vin for sine jevnlige plager. Ingen helbredelser der i gården.

  Jesus formaner oss alvorlig i Matteus 7:22-23:
  ” Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ 23 Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’

  Vi skjønner av dette Kristi utsagn at ikke alle slike ”mektige gjerninger” nødvendigvis kommer fra Gud. Også Djevelen lot Faraos prester utføre samme mirakler som Gud lot Moses utføre.

  Men samtidig betyr jo ikke dette at vi ikke kan eller skal be Gud om hjelp og endog helbredelse for vår egen del eller venner og kjente. Men vi kjenner jo også til at den trofaste og rettferdige Job måtte tåle lidelse på grunn av Satans utfordringer overfor Gud.

  «Skal vi bare ta imot det gode fra Gud og ikke også det onde?» (Job 2:10)

  Derfor er det alltid viktig i våre bønner å legge til: Som du vil Far og ikke som jeg vil. Og uansett må vi be om hjelp til å holde ut lidelsen. Slik kan vi vise engler og mennesker at vi holder ut enhver plage for Guds navns skyld. Denne kampen er vi lovet, dog ikke verre enn at vi alltid kan klare det.

  Gud har imidlertid i vårt rike land gitt oss tilgang til et høyt utviklet helsevesen. Det vil derfor være dårskap å unnlate å la et lite barn undersøkes av en lege om vi har mistanke om en mulig sykdom. Det kan umulig være noe ubibelsk i det. Apostelen Lukas var jo lege selv.

  Uansett er det – ikke minst i vanskelige prøvelser – svært viktig alltid å fokusere på lønnen rett der fremme, og at enhver lidelse vi må gjennomgå kun er midlertidig. Dette er alltid lettere sagt enn gjort, men om Gud vil i vårt tilfelle vil utgangen alltid tjene den til gode som elsker Gud og Kristus.

  «Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull – som jo lutres ved ild – skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.» (1 Pet 1,6-7)

  «Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.» (1. Kor 10,13)

  17
  6
 2. Det er et par ting som virker ganske åpenbart for meg som en utenforstående observatør. Mye av trosbevegelsens vekst hadde sin årsak i store mangler ved de etablerte menighetene. Og mye av problemene så for meg ut til komme av at “omvendelse fra synd” var et ikke-tema.

  En annen ting er at mye av kritikken som de forskjellige trosrettningene retter mot hverandre i stor grad blir “skreddersydd” for å tjene avsenderens ønsker og motiver. Ingen ønsker å se ting i sammenheng.

  I nesten alle sammenhenger handler problemene om dypereliggende årsaksforhold. Men det alle fokuserer på er symptomene og konsekvensene.

  Det blir nesten som å gi snørra skylda for en forkjølelse. I alle år har jeg spurt meg om hvorfor det er slik.

  Det som illustrerer disse problemstillingen best er hvordan folk leser Bibelen. Alt det som er veldig lett å forstå blir bare sett på som selvfølgeligheter som ingen egentlig tenker over betydningen av, selv om det handler om alt det som er viktigst. Men alt det som er vanskelig eller umulig å forstå, som dypest sett ikke har noen praktisk betydning for livet her og nå, det blir først gjennstand for spekulasjoner og siden blir det statisk lære. For all lære som er dårlig dokumentert ut fra Bibelen må være fastlåst for å kunne bestå. Slik har den kristne troen blitt til svært mange forskjellige trossystemer.

  Når Gud prøver å lede noe oppstår det åndskamp og da gir de fleste opp med en gang. Og når ulydigheten mot Guds kall er et faktum, da er åndskampen over og alt føles mye lettere. Da tenker mange plutselig at nå skal de nok få gjort alt det som var meningen i utgangspunktet. Men da er ikke Gud med dem og alt blir resultatløst menneskeverk.

  Slik ser det i hvertfall ut for meg.

  8
  16
  • Ja, når enkle, lettoppfattelige læresetninger som at “kvinnen skal tie når menigheten samles” og at “den som ikke godtar dette selv ikke blir godtatt” ikke får gjennomslag blant de som kaller seg kristne, er det overtydelig at deres øyne er forblindet. For dette forstår selv et barn. Og kanskje er det akkurat der problemet ligger. “Uten at dere blir som barn igjen…”

   16
   10
  • ” Ja, når enkle, lettoppfattelige læresetninger som at «kvinnen skal tie når menigheten samles» og at «den som ikke godtar dette selv ikke blir godtatt» ikke får gjennomslag blant de som kaller seg kristne, er det overtydelig at deres øyne er forblindet. ”

   Tror ikke det handler om evne til å se, men vilje. Om at folk setter sine egne meninger høyere en Guds vilje.

   Ofte velger folk ut enkelte ting som de kan slå andre hardt i hodet med, slik at man selv kan fremstå som veldig rettroende. Men på andre områder er man like “blind” selv.

   Jeg har til gode å se noen som er troende nok til å la hele Bibelen tale for seg selv. Det vanligste er at folk bruker Bibelen som et rorshackbilde hvor de ser det de selv helst vil se.

   Det folk ser i slike rorshackbilder skal si noe om deres underbevissthet. Luther ble en ekstrem jødehater og andre forkynner høylytt om “jehovas fantastisk hevn når hele den råtne kristenheten blir utryddet i harmageddon”.

   Jøder og evangeliske kristne har ofte delt samme skjebne.

   8
   15
  • Sitat: “«jehovas fantastisk hevn når hele den råtne kristenheten blir utryddet i harmageddon».”

   Skjønner at du ikke liker bibelens ord, men der står det direkte:

   “Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren.” (Romerne 12:19)

   Dersom noe skal gjengjeldes må det være foregått en urett. Guds rettferdige normer krever faktisk at grove synder blir straffet eller gjengjeldt.

   Mennesker som idag praktiserer grusomheter eller andre som narrer menneskene vekk fra Gud og Hans sønns frelse – slik kristenheten gjør – får de narredes blod på sine hender. Slike onde mennesker har forherdet sine hjerter og det er derfor umulig for dem å vende om.

   Sane kristne vil aldri søke å gjengjelde deres urettferdighet selv, men vil overlate dommen til Kristus. Når dommen eksekveres i Harmageddon vil det derfor være helt i samsvar med Jehovah Guds rettferdighet at disse mister sine evige liv.

   Det er selvsagt trist at mennesker velger en slik vei, men når de først gjør det er ikke sanne kristne lei seg for at ondskapen på jorden blir utryddet. Vi jubler over at all falskhet og all ondskap blir borte en gang for alle, og at de som står tilbake er fylt i hjertene av et ønske om å arbeide seg frem til Guds normer for akseptabel adferd gjennom tusenårsriket.

   Vi er ikke lik Djevelens representanter som syr puter under armene på overtredere og kriminelle. Slike skal ikke lenger få lov å ødelegge planeten og dens innbyggere. Derfor sier Jehovah: “Han skal ødelegge de som ødelegger jorden”. Det b lir en gigantisk gledesdag for alle sanne kristne.

   “Den rettferdige blir vanskelig frelst, hva da med den ugudelige?” er bibelens ord til de selvrettferdige som selv vil bestemme hva som er godt og hva som er ondt lik Adam og Eva. Og hvor er de to idag? Jovisst – borte for all fremtid! Takk og lov!

   15
   7
  • ” Sitat: ««jehovas fantastisk hevn når hele den råtne kristenheten blir utryddet i harmageddon».»

   Skjønner at du ikke liker bibelens ord, men der står det direkte:

   «Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet: Hevnen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren.» (Romerne 12:19) ”

   Det å plukke ut enkelte ord og settninger fra sin sammenheng og bruke dem etter forgodtbefinnende er i tråd med rorshackbilde-teorien. Man finner litt her og litt der og setter det sammen sik at det kan underbygge egne forstillinger.

   At straffen hører Gud til er noe alle vet som har lest Bibelen. Men like før og etter rom12,19 sier Paulus at man skal holde fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Og videre: “er din uvenn sulten så la ham få mat, er han tørst så la ham få drikke. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.”

   Kanskje føles det godt for deg å være masete og dømmende, men er det dette Paulus mener tro?

   At “den råttne kristenheten” skulle være representert ved et lite nettforum og at du som en “anonym endetidsprofet” skulle være kalt til å forkynne dommen over disse er så sprøtt at du garantert forstår det selv. Det er vel mer sannsynlig at du ønsker å provosere frem en konflikt som du kan avreagere på i stedet for å gå i deg selv. Kanskje føles det lettere å rettferdigjøre seg selv gjennom å dømme de menneskene du selv har ertet på deg enn å kjempe mot sin din egen samvittighet, stolthet eller mangel på ydmykhet?

   I Matt 7 står det at de som dømmer andre skal dømmes med det samme målet selv. Og nesten alt du har skrevet på dette forumet gir assosiasjoner til fariseeren i Luk 18,9-14. Og mye av det du har skrevet kan ikke en gang relateres til noe som står i Bibelen.

   Hvor står det f. eks om Adams evige skjebne? Bekjente han ikke sin synd? Gjør Gud forskjell på folk? Er det bare du og Jesus som er syndfrie?

   7
   14
  • Sitat: ” Hvor står det f. eks om Adams evige skjebne?”

   Det finner du ikke i “Kringlen: Psykiatri”, men i den boken som det står ”Bibelen” utenpå. I 1. Mosebok 3:1-5:

   Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» 2 Kvinnen sa til slangen: «Vi kan spise av frukten på trærne i hagen. 3 Men om frukten på treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Dere må ikke spise av den og ikke røre ved den; FOR DA SKAL DERE DØ.» 4 Da sa SLANGEN til kvinnen: «DERE SKAL SLETT IKKE DØ! 5 Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.»

   Ser du mener at Adam ble tilgitt. Det ser du at Satan mente også. Forskjellen på sanne og falske kristne er at sanne kristne ikke tror no’ på’n.

   7
   4
  • Hvor blind går det ann å bli? Jehovas vitners sektlære ser ut til å oppheve alle grenser for dette.

   Adam døde akkurat som milliarder av andre mennesker har gjort siden. Antagelig var det bare Enok og Elia som unngikk dette. Hvor i Bibelen står det at en legemlig død er det samme som “den annen død”?

   “Jeg vet at min gjennløser lever” sa Jobb. Men jeg tror ikke den plagsomme vaktmannen vet så mye om hva som står i Bibelen. Han bruker den bare som undskyldning for å kunne plage folk. Han fremstår som en figur forbausende lik en viss mohammed som beskrives i Koranen. Han fartet også en god del opp og ned mellom himmelen og jorden og stadig fikk han viktige meldinger fra gud. Han definerte guds vilje på samme måte vaktmannen. Og guds vilje var straff, død og fordervelse over alle som ikke underordnet seg allah. I praksis ville dette si ham selv. For det var jo ham selv som bestemte hva “allah mente”. Mohammed kokte også sammen en religiøs blanding av Bibelen og andre religioner. Akkurat slik vaktmannen blander sammen jehovas viters sektlære og evangelisk kristendom.

   Det finnes flere likheter mellom vaktmannes/JV’ers lære og mohammeds lære enn det man skulle tro.

   Det har vært mange slike figurer opp gjennom tidene. Og det som kjennetegner dem kan beskrives ved at det hjertet er fullt av det taler munnen. Og når de stadig gulper opp den samme surdeigen hele tiden så vet alle hva det dreier seg om.

   Hva annet kan vaktmannen oppnå enn å ødelegge sitt navn og rykte? Burde han ikke tenke litt på sin familie? For det er jo mange som vet hvem han er.

   6
   4
 3. GODHETSTYRANNER…

  …i form av snillistiske ”psykologer”, sosionomer og andre ettergivenhetstanter har snart ødelagt hele vesten. Men ikke bare den verdslige vestens nye guruer gir kriminelle fritt spillerom, samfunnsstraff og klapp på skulderen. Også kristenheten degger for ondskapen og har gjort Jesu og Pauli klare lære om til et sosiologisk bløtkakeparadis i sitt ustyrlige godhetstyranni og lysten til å undergrave og helt desavuere Guds vilje.

  ALT er greit. Synd så mye du vil, blås en lang marsj i konsekvenser og lek din egen gud. Det er hva kristenhetens presteskap forkynner blant leg og lærd. Drep ungene dine om du er gravid og du heller ønsker en annen hobby uten forstyrrelser med barneskrik og bleieskifting.

  Det er Narcissos som rår i vestens selvnytertilværelse. INGEN normer gjelder. Tenk på et kjønn og velg selv. Ran en gammel dame og få straff som vinduspusser i fjorten dager hos samme dame – hvis du i det hele tatt blir dømt. For kanskje finner du en advokat som drar ut hele saken så lenge at den blir foreldet. For advokatene taper jo ALDRI en sak. De får betalt og kan til og med ende opp med en grei tur til en eller annen menneskerettsdomstol i en interessant europeisk storby med godt nattelivsutbud.

  Den som tror at dette kommer til å vedvare og at Gud har sovnet eller ser gjennom fingrene med ondskapen kan umulig ha lest bibelen. Der heter det at vi ”må sloss mot synden som om det gjelder livet”, og at ”den rettferdige blir vanskelig frelst, hva da med den ugudelige”.

  Når Guds dag i Harmageddon kommer vil resultatet i følge skriftene bli at likene av de fleste menneskene skal ligge ut over hele jorden, og at de få som overlever skal bruke syv samfulle år på å grave ned knoklene. ”Markens dyr og himmelens åtselsfugler er invitert til festmåltid”, sier Bibelen. Du har kanskje lagt merke til at kråker og måker har økt i et voldsomt antall de senere årene – også i innlandet.

  Derfor jordmennesker – lytt ikke til disse ”en pust i en nese” som foregir seg å ”bestemme hva som er godt og hva som er ondt”, slik Adam og Eva ønsket seg. Vend dem ryggen og se ufravendt hen til bibelens Gud Jehovah og Hans sønn Jesus Kristus. Hva disse forventer av oss med våre liv finner du svart på hvitt i 66 brever skrevet spesielt til hver og en av oss. Lykke til som åndelig arkeolog.

  16
  8
 4. Søkelys. JV ødelegger nettstedet ditt. De har fullstendig tatt over styringen.
  Er det ingenting du kan gjøre?.

  8
  10
  • Dette har jeg tatt opp mange ganger – men det ser ut for at Kjell Andersen bare lar denne vranglæreren holde på – uvisst av hvilken grunn. På min nettside er det bare et lite klikk fra meg ; så er en uønsket kommentar slettet.

   Vi kristne bør gjerne slutte fullstendig å kommentere noe som helst her ; inntil denne JV-eren er fjernet for alltid fra Sokelys.

   6
   9
  • Ture.
   Vedkommende logger seg på fra proxy IP eller en annen løsning som gir han flytende IP. Ellers er det snakk om disquss og facebook innlogging.
   Kan bli aktuelt.
   Videre sliter jeg fortiden med å følge med på hva som skjer av helsemessige grunner.
   Jeg vurderer å introdusere Disquss og Facebook igjen. Sist gikk det dårlig, men man kan alltids prøve igjen Ture.

  • Jeg tenkte: Velkommen etter.
   Men jeg skal ikke skrive det.

   I stedet mener jeg Kjell bør tenke på å kanskje legge ned denne nettsiden for godt, eller i det minste tenke igjennom hva er hans mening og hensikt med denne siden?

   Er det å fremme Guds Rike eller JV læren?

   Eller kanskje komme opp med et nytt prosjekt, med strengere retningslinjer, mer oversiktlig, nettside med hyppige og rettferdig kontroll.

   Men Kjell lider under en sykdom som slår ham ut, så det viktigste vi gjør for ham, er å be for helbredelse og styrke ham ved vår bønn til Jesus.

   La oss slå ring rundt Kjell og be for ham

   Mvh RJ

   6
   9
  • Takk for forbønn!
   Jeg vurderer fra nyttår og reintrodusere disqus som plattform for debatt sammen med Facebook som ligger inne.
   Sist gang drepte det all debatt, men kanskje jeg ikke gav det tid nok.
   Jeg ser at det har blitt endel rare og tåplige kommentarer fra enkelte.
   Kan jo teste ut igjen disquss/facebook løsningen.
   Det nytter ikke å utestenge IPer for folket vet hvordan de skal logge seg på via proxy iper.
   Jeg kan svarteliste enkelte ord og utrykk ellers er det veldig håpløst å gjøre noe med dette kommentarsystemet som følger wordpress

  • Siden er for alle mener jeg. Men hvis Søkelys ber noen av oss å skjerpe seg og ta hensyn, så gjør vi det. Hvis ikke, er det ut. Men det kan ikke jeg bestemme.

   10
   3
  • Who cares hva dere mener? Dere er alle gjester på denne bloggen. Innse det eller finn dere en annen sandkasse.

   5
   5
  • Nei, who cares Maria…
   Du synes det er nydelig å sitte der å lese de livløse lange talene til JV. Du synes også at det er helt ok at han ikke tar hensyn til de mange ønskene her inne om å kutte ut talene. Normal folkeskikk er å ta hensyn.
   Han finner ingen glede i å skrive talene, men han tror han gjør det.

   4
   3
  • Jo, Kjell kan jo velge å kreve at man skal kommentere under fullt navn, feks innlogging gjennom facebook. Da vil garantert kvaliteten og seriøsiteten i ordskiftet bli betydelig bedre, og jehovas vitser og andre useriøse rariteter vil forvinne.

   5
   3
  • Jeg kan velge å introdusere disquss og facebook.
   Sist drepte det all debatt, men vi kan prøve igjen.
   Facebook ligger klar og disuss er det bare å aktivere.
   Er usikker på om jeg vil gjøre det.
   Kan bli aktuelt selvfølgelig.
   Kanskje jeg gjør det så lenge jeg ikke er helt i form og orker følge med for mye.
   Har sett at JV boltrer seg. Jeg sier: Neglisjer vedkommende dersom du ikke gidder lese.

  • Sitat: “Søkelys. JV ødelegger nettstedet ditt. De har fullstendig tatt over styringen. Er det ingenting du kan gjøre?.”

   Men det er noe du kan gjøre. Finn en annen sandkasse eller prat med deg selv foran speilet. Det pleier å hjelpe! :=o

   4
   2
  • Hadde det ikke vært for at noen av oss kristne hadde kommentert på denne bloggen, så hadde det ikke vært debatt her. JV, debatterer mot kristendommen som jeg har forstått at det er den du ønsker å fremme med dine artikler. Når ingen av oss svarer eller kommenterer, har ikke JV, interesse av å kommentere, og kommentarfeltet vil etter hvert død ut av seg selv. Det blir som å slutte å helle bensin på «bålet».

 5. Vi kan ikke la Søkelys tillate at andre meninger enn våre egne eksisterer på denne nettsiden. Da blir i alle fall jeg kjempenervøs. Jeg skjønner ikke at andre synspunkter enn våre riktige skal høres i det hele tatt. Flertallet i Israel var jo enige i at Jesus var en god lærer og alle sluttet opp om han. Derfor sa han vel noe sånt som at slik verden har elsket meg skal de elske de som kommer etter meg. Var det ikke det da? Eller var det motsatt..?

  11
  6
  • Veldig riktig Saffira. Få denne fæle bofsebamsen bort. Han har jo den uhørte frekkhet å ha enbannen mening enn meg og oss. Her er det vi som ruler. Både pastorer, psykiatere og pyskologer har jo fjerndiagnostisert han her inne og bekreftet vitenskaplig at han er en farlig mann. Slik er det jo med disse vitnene. De er veldig skumle. Og så kan de jo Bibelen på rams, og hva skal vi da svare annet enn å gå på han personlig. Fysjomfyom.

   11
   6
 6. Vi trenger ikke annet enn det Paulus sa:
  For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.
  1 Korinter 2:2
  Så får andre gjøre hva de vil. JVen med sitt, og hans tilhengere får bare henge seg på hans eventyr.

  5
  4
 7. 1. KORINTERBREV 2:2 – SAMMENHENGEN

  1.Korinterbrev 2:2: ” For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham pelfestet.”
  For å forstå dette skriftstedet må man få med seg sammenhengen. Nemlig splittelsene i Korint der forvirringen var stor om hvem de utvandrede jødene i diasporaen skulle følge:
  ”Noen av dere sier: «Jeg holder meg til Paulus», mens andre sier «til Apollos», «til Kefas» eller «til Kristus». 13 Er da Kristus blitt delt? Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus’ navn? (1. Korinterbrev 2:12,13)

  Disse jødene og deres lilleasiatiske konvertittmedlemmer av menigheten kjente jødenes Gud Jehovah gjennom den eneste komplette bibelen de hadde – nemlig det gamle testamentet.

  Problemet var altså den nye kristne etterfølgeren til jødedommen. Og da var det noen som ville sette Paulus, Peter eller Apollos mer i sentrum enn Kristus selv. Derfor satte Paulus dem på plass. Men det betød ikke at de ikke satte Faderen Jehovah øverst. Det var jo Han Jesus selv ba til. Han ba ikke til seg selv.

  Men det betyr ikke at Pauli ord ikke er livsviktige for oss. ”HELE skriften er inspirert av Gud”. (2. Tim. 3:16,17)

  For øvrig finnes ikke ordet kors – crux – i NT. Kun stake – stauros – eller pel – xulon. Kors er et falskneri.

  3
  2
 8. 1. Kor: 1/18: «For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss frelst, er det. Guds kraft. « for ordet om staken/pelen er en dårskap for dem som går fortapt «, osv, har jeg aldri lest.

  6
  2
 9. 1. Kor: 1/18: «For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft til frelse«. «for ordet om staken/pelen er en dårskap for dem som går fortapt «, osv, har jeg aldri lest.

  5
  3
  • Nei det har du nok ikke lest, for du er blitt narret. Ordet kors – crux – finnes ikke i Bibelen uansett hvor fanatisk mange ganger du gjentar det. Sorry for å ta fra deg livsløgnen Bettina.

   3
   5
  • Hva som er løgn, og hva som er sannhet, er ikke opp til deg å definere for meg. Det må du ha klart for deg.

   6
   3
  • Ring filologene på universitetene som er gresk-kyndige og spør om ordet kors finnes på gresk i NT. Eller fortsett å bedra deg selv.

   3
   5
  • Hva sier Jesus egentlig her da? hva skal en ta opp om det ikke er korset?

   Matt 10,38

   Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig.

  • går du inn på bibel.no, Håvard, og søker på ordet kors, vil du se at det vises til 10 forskjellige bibelvers der ordet kors er nevnt. Hvis bibelen er feil oversatt, vil jeg gjerne vite hva som er det rette ordet som skal stå der

  • De rette ordene som benyttes er greske “stauros” og “xulon”. De betyr pel og stake. Ordet kors – “crux” – er lagt inn av falske oversettere som i falsk iver har trodd på både dette og flere andre forfalskninger. Som ordet helvete m.fl.

Det er stengt for kommentarer.