Vårt Land har avviklet debattforumet “Verdidebatt”

Avisen Vårt Land mottok for noen år tilbake “Fritt ord prisen” for sitt da mye brukte og populære debattnettsted som het “Verdidebatt”. Imidlertid og gradvis har mange av debattantene forsvunnet eller blitt utestengt fra avisens debattside. Nå, som en litt tidlig julegave til sine gjenværende brukere, har avisen nå stengt for direkte kommentarer til andres innlegg, slik at brukerne kun kan besvare eller forsvare egne synspunkter med å skrive et selvstendig innlegg som andre igjen ikke kan kommentere. Med dette har avisen i realiteten avviklet all virkelig debatt med det resultat at brukerne kommer til å rømme fra nettstedet. En som har reagert på det faktum at Vårt Land nå dreper all debatt på egen nettside er Rune Holt som mener at verdidebatt nå er blitt et forum for dem som vil høre sin egen stemme

Redaksjonen har kastet seg inn i likestillingsdebatten og gjort VD om til et forum for monologer.
Ikke vet jeg hvordan de tror at kvinner er mer anlagt for å holde tale enn det menn er,men det kan virke sånn at de tror det.
Likestilling går ut på at folk har frie valg uavhengig av kjønn.Dette er oppnådd etter en lang periode med kvinnekamp som har vært høyst nødvendig.
Men jeg tror kvinner er i stand til å bedømme hva de vil sjøl uten hjelp av kvotering og andre nedverdigende påfunn fra politikere og redaktører.
Men dette er nok ikke hele grunnen til slike krampaktige påfunn for å rette opp kjønnsbalanser…Det har nok også sammenheng med den generelle frykten for den frie ytring i debatter og sosiale medier.
Det er visst viktig å pense folket inn på å ha rett mening og da må alle midler forsøkes.
Helt uavhengig av kjønn faktisk.

Det er flere enn Rune Holt som har reagert negativt på Vårt Lands nye policy som i realiteten vil drepe all debatt i den religiøse avisen. Dermed vil trenden med dalende interesse for verdidebatt og Vårt Land fortsette. Med dette innfører avisen i realiteten full kontroll og sensur og den siste rest av “fri debatt” strupes. Og vi spør: Er dette veien å gå i et sunt demokrati? Fortjener Vårt Land å beholde “fritt ord prisen” eller burde denne nå bli returnert til dem som gav dem prisen? Vi tror i hvertfall at dette er begynnelsen til slutten for verdidebatt som har tapt seg betydelig etter at Johannes Moren sluttet i Vårt Land.

 

 

 

18 tanker om “Vårt Land har avviklet debattforumet “Verdidebatt”

 1. RELIGION…

  …er som tiden nå løper konvertert til en mektig trussel mot verdensfreden. Stort sett hele den internasjonale elitens drøm om en ny verdensorden er nå truet av en religiøs terror fra et fremadstormende islam. Senest ute er massedrapene i Strasbourg.

  For ateistiske globalsosialister og globalkapitalister har islam vært en nyttig faktor til utjevnende kamp mot hovedfienden – den nasjonalkonservative kristenheten. Men det har vist seg at denne for vesten nye religionen slett ikke lar seg integrere, assimilere eller temmes ved hjelp av materiell neddoping slik suksessen var med kristenheten.

  Det må derfor komme et endelig oppgjør før en ny verdensorden blir endelig. Og for at det skal gjøres med legitimitet må samtlige religioner overvinnes – også den tidligere fremste eksponent kristendommen. Det løpske lokomotivet islam er nå fremst på agendaen bak kulissene under G20, i Davos og blant Bilderberg-strategene.

  Men ingen av dem vet ennå at Gud Jehovah ved Kristus om kort tid skal inngi dem å ”kle (den religiøse) skjøgen naken og brenne henne opp med ild”, slik Åpenbaringen så treffende beskriver religionenes fall. Men når Kristus setter i gang vil alle være samstemte og en dyp lettelse vil strømme gjennom dem.

  ENDELIG FRED OG SIKKERHET! vil lyde fra jordens ene ende til den andre. Og folkene vil juble over at den siste store trusselen mot verdensfreden er eliminert – slik mange også nå ser det. Men Paulus har en ny overraskelse på lur for verden i 1. Tessalonikerbrev 5:3:

  ” Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna.”

  For når det verdslige ”dyret” snur seg mot den siste rest av sanne kristne som ikke gjør knefall vil Kristus i spissen for himlenes hærer gjøre kort prosess med den falske verdens myriader av mennesker som ikke lot seg affisere av advarslene – HARMAGEDDON!

  Dette nærmer seg med stormskritt. Når det starter skal alle vite som bibelen sier at ”en profet har vært midt i blant dem!”

  10
  6
  • Ja, det gjør nesten alle her inne. Ikke fordi vi ikke kan innestå for våre meninger, men fordi det er så mange gærninger nå i endetiden som tagger ned selv justisministerens bolig, forsøker å tenne på bilen hans og driver stalking at det akkurat på nett er best å ligge lavt. Må jo tenke på barn og barnebarn.

   Men nesten daglig går jeg fra hus til hus og på gatene og forkynner bibelen, og da ser jo alle hvem jeg er.

   10
   5
  • Ja , ja , ” profeten er redd – derfor bruker han dekknavn ! Har du ikke lest Bibelen skikkelig eller tror du ikke hva som står der : ….Ta på Guds fulle rustning….
   Du kaller deg ” Vaktmannen ” : Men en vaktmann som er redd og gjemmer seg selv – er nok ikke mye å stole på !

   6
   7
  • Hvorfor tror du Josef og Maria flyktet til Egypt Ture? Og hvorfor flyktet Jesus unna da de ville ha ham til konge? Også andre av Guds kvinner og menn flyktet unna da de rabiate folkemassene ble ustyrlige.

   Så godt som hver dag forkynner jeg åpent på gatene. Men du har sikkert lagt merke til at også her på nettsiden fremstår det entiteter som virker rimelig skrudd. :=)

   Men du behøver ikke være engstelig Ture. Jeg kommer til å stå frem når tiden er inne. Men alt har sin tid under solen. Forhold deg derfor heller til HVA jeg skriver, og svar gjerne på det med dine egne meninger. Da slipper du å ringe rundt i landet og dumme deg litt ut.

   Lykke til med operasjonen Ture. Ønsker deg alt godt.

   11
   4
  • «Så godt som hver dag forkynner jeg åpent på gatene»
   Hva forkynner du om? Deg selv? Den tiende dimensjon?

   4
   8
  • Jeg forkynner evig liv på en ny, renset, paradisisk jord for til nå hardt prøvede mennesker. Dette er hva Kristus har i mente for de fleste av jordens befolkning. Den himmelske regjeringen – “den lille hjord” – er få i forhold til “den store skare” med håp om liv på en ny jord.

   Jeg treffer mennesker som knapt aner hva bibelen sier. Da kan jeg ikke drøfte teologi på samme måte som med dere her inne som er kjent i Bibelen. jeg forteller dem at jeg har et godt budskap om en fredfull planet under Kristi styre. Og så gir jeg dem litteratur jeg selv har trykket på forhånd hjemme.

   9
   5
  • Her snakker vi virkelig dyptpløyende analyse! Synes nesten du fortjener ny Nintendo til jul etter denne kraftanstrengelsen. Stå på!

   10
   4
 2. KOMMENTARFELT…

  …er konvertert til en trussel mot elitenes sologang i vestlige samfunn der demokratur (skinndemokrati) har overtatt for demokrati.

  Vi ser nå at nasjonalsinnede kristne er begynt å våkne i hele Europa til kamp mot et antikristent pampevelde som tilsniker seg en totaldominerende makt som trolig ikke ville ha endt før vi satt med et nytt ”fjerde rike” worldwide.

  En eneste jordisk verdensregjering kan for mange høres besnærende ut. Men tenk dere om en slik verdensregjering tok en Adolf og gikk bananas! Da ville det ikke vært noe alternativ ala USA under krigen som kunne hjelpe.

  Dette begynner å gå opp for folkene, og de møtes i kommentarfeltene – det siste felles fristedet elitene fortsatt ikke har full kontroll på menneskesinnene.

  10
  6
 3. Dette må jeg bare dele med dere.
  Det som står under her er en bit av en mail jeg sendte til en kjær søster i troen den 25.03.2018.

  Sitat:
  “Ja jeg tror at ofringene kommer i gang igjen, for det sier Guds ord. Det er nok flere årsaker til det.

  Men jeg ser også dette:

  Luk 22-31 31 Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete.
  1 Pet 5:8 8 Vær nøkterne og våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.
  Åp 13:7 Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon.
  Matt 24:24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte.

  Hvordan skal satan klare å lure selv de kristne? Hvordan lage en fristelse så dødelig at selv de hellige går fortapt?

  Satan kjenner Guds Ord ut og inn, og på det grunnlag så lager han er forførelse så fristende og lett å gjennomføre, at det nesten er umulig å gå i den fellen.

  Hvordan klarte satan å lure en så klok og vis mann som kong Salamo? Han hadde jo en hel by av kvinner som han måtte tilfredstille. Hvordan ble Salamo lurt?

  Kong Salamo ble lurt til ofring, så også de kristne.

  Hva er vel ikke lettere å lure kristne til det nye herlige templet, å se på dyreofringene der, og selv være med på det, og ofre der.

  Heb 10: 26-29 26 Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. 27 Forferdelig er det vi da har i vente: dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem som står ham imot. 28 Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. 29 Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt((forkastet)) Guds Sønn under fot, vanhelliget paktsblodet som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens Ånd?”

  Så i går den 14.12.2018 kom denne videoen, se hele videoen på ca. 33 min.

  https://z3news.com/w/anger-kindled-partake-viewing-sacrifices-temple/

 4. AVGIFTSBLØFFEN…

  …om at jorden er inne i en klimakrise der havene vil stige og oversvømme oss på grunn av menneskeskapt global oppvarming er direkte i strid med Guds regnbuepakt som garanterer at Gud aldri mer vil la vann utrydde livsbetingelsene på jorden.

  I Polen leker nå politikere fra hele verden gud og søker å redde oss fra en fiktiv trusselårsak som i realiteten skyldes vekslende solflekk-aktiviteter og bare marginalt kan tilskrives menneskelige virksomhet.

  En helt annen sak er beskyttelsen av miljøet. Hav fulle av plastavfall, redusert luftkvalitet på grunn av urbanisering, kullkraftverk og rovdrift på alt som heter naturressurser gir profeten Hosea rett:

  ” Derfor skal landet sørge,
  og alle som bor der, skal tørke bort
  sammen med dyrene på marken og fuglene under himmelen, selv fiskene i havet skal utryddes. (Hosea 4:3)

  På grunn av dagens menneskers grådighet og utplyndring for kontinuerlig pekuniær vekst blir det en stor jobb å rydde planeten etter Harmageddon. Her vil nok også englene bidra sterkt med ryddejobben.

  Særlig byene strider mot Guds befaling om å spre seg ut over jorden og ikke klumpe seg sammen i byer. Når Guds dag opprinner vil by-menneskene kjapt forstå at asfalt og betong ikke hører hjemme i det kommende gjenopprettede paradiset og gir liten beskyttelse mot Guds vrede.

  Men frem til da er det globalistene som styrer skuta rett mot land. Og til det trenger de masse penger. Derfor den kvasi-religiøse klimabløffen som skal generere klingende mynt i avgiftskassen til den nye klimaguden.

  I realiteten erklærer de bibelens Gud for endelig død og maktesløs og hevder selv de vil redde jorden med en ny verdensregjering av klimareligiøse.

  Og imens øker søppelbergene – av uhåndterlige og ugjenvinnbare batteripakker – fra el-bilene. Bilbransjen i Norge har skjønt tegninga og har foreslått å løse problemet ved å sende skiten til – ja hvor ellers – uland i Afrika. Ute av øye – ute av sinn – har alltid hjulpet hyklerne.

  Og i varme Afrika bruker folk femti ganger mindre energi enn i Europas kalde nord. Så da importerer de klimareligiøse afrikanerne hit, og sender søpla nedover. Det er nå vedtatt med akklamasjon i Marrakesh.

  Ukens quiz blir da: Hvordan reagerer Satan og demonene?

  A) Smiler i skjegget.
  B) Ler rått.
  C) Gapskratter av de lettlurte menneskene.

  For slik var det i de dager om hvem Forkynneren profeterte dette i 10:6,7:

  ”Dårskapen sitter i høye stillinger, mens fornemme folk må sitte lavt. 7 Jeg har sett tjenere ride på hester og fyrster gå til fots som tjenere.”

  14
  5
 5. Et samfunn der ikke enhver har rett til å si sin mening skriftlig og muntlig er ikke et demokrati verdig. Problemet er at mange europeiske politikere ønsker å bytte ut befolkningene sine med nye borgere som i en helt annen grad er vante med diktatoriske herskere. Man regner da med at de nye er lettere å styre over da disse aldri har våget å si myndighetene i mot.

  I vestlige land er mediene fullt ut på myndighetenes side. Derfor kutter de bort kommentarfeltene der den siste rest av frihet eksisterer. Av denne grunn er det høyst prisverdig at Søkelys lar alle meninger slippe til som ikke er injurierende eller bryter norsk lov på annet vis.

  Det er det dessverre ikke alle som setter pris på. Men det tjener Kjell Andersen til ære. Han har skapt en blogg som ikke er et vanlig ekkokammer som det finnes flest av. Alle bør verdsette denne friheten, for den dagen den forsvinner også for de som ønsker kun sine tanker på trykk, er det som regel for sent også for dem.

  10
  4
  • Problemet er vel at den global-orienterte eliten i vesten ikke lenger bryr seg om sin egen etniske befolkning. Det er ingen fremtid i deres øyne for nasjonalsinnede kristne. Vi er bare i veien for deres store eksperiment med å lage en ny verdensordning der de selv er guder.

   De har jobbet med å få bort kristendommen helt siden 60-tallet. Abort, bort med kjernefamiliene, infiltrering av skolevesen, NGO’er, barnehager, byråkrati, presse, medier og politikken bærer nå dramatiske frukter.

   Heldigvis sier Bibelen at det er akkurat slik det skulle gå. Derfor skulle vi løfte våre hoder og rette våre rygger for vår forløsning stunder til.

   10
   2
  • Finn deg en annen blogg om du vantrives her. Her er det hverken lesetvang eller skrivetvang. God reise og lykke til på turen om vi aldri snakkes mer.

   4
   3
  • Sidsel, hvor skal du tilbringe evigheten?
   (bare lurer på om meg og deg treffes eller ikke)

Det er stengt for kommentarer.