Bokrapport om The Physics of Heaven: Av Marianne Olsen og Andreas Olsen

The Physics of Heaven er en bok skrevet av hele 12 forfattere. Hovedforfatterne er Judy Franklin og Ellyn Davis. I tillegg bidrar Bill Johnson, Beni Johnson, Larry Randolph, Kris Vallotton, David Van Koevering, Bob Jones, Ray Hughes, Cal Pierce, Dan McCollan og Jonathan Welton (The physics of heaven, 2012, Forside). Boken er i dag tilgjengelig på Bethel Store, altså Bethel Church sin bokhandel på internet1. Judy Franklin arbeider for Bill Johnson i Bethel Church California, mens Ellyn Davis har skrevet tre bestselgende bøker for det kristne markedet ifølge utgiverne av boken (The Physics of heaven, 2012, Baksiden). Bill og Beni Johnson er hovedledere av Bethel church, Redding i California2. Bob Jones er kjent som profet i Bethel church (The Physics of heaven, side 182, 2012). Kris Vallotton er senior leder i Bethel Church (Vallotton, Kris, side. iii, 2012).

Bill Johnson er den sentrale figur i Bethel Church

Alle de kristne lederne som har bidratt til denne boken hevder at det finnes dyrebare skjulte sannheter gjemt i New age, som opprinnelig tilhører oss kristne og må separeres fra det verdiløse. Dvs. at New age kunnskap må frem i lyset og verdsettes av oss kristne (Davis, Ellyn, kapittel 2, side. 18, linje 19-29, 2012).n ”I believe that the holy spirit is moving again. So do all of the christian leaders who contributed to this book. They are all trying to position themselves to be ”where the puck is going to be” not where it´s been” (Davis, Ellyn, kapittel 2, side. 18, linje 19-22, 2012. ”They all agree that the next move of God will cause a shift at the deepest level of who we are—perhaps at the very ”vibrational level” that the New Age movement has been exploring. They also all agree that there are precious truths hidden in the New age that belongs to us as christians and need to be extracted from the worthless”
(Davis, Ellyn, kapittel 2, side. 18, linje 24-29, 2012.

Hensikten med boken:
Forfatterne av boken skriver at hensikten med boken er å dele hva de har oppdaget, slik at du kan gå på din egen reise av oppdagelser med Gud inn til riker av lyd, lys, energi, vibrasjoner og kvantefysikk (Franklin, Judy, side. Vii: linje: 28 – side. Viii: linje: 1-3, 2012). «Its sole purpose is to share what we have discovered so you can go on your own journey of discovery with God into the realm of sound light energy vibration, and quantum physics»
(Franklin, Judy, side. Vii: linje: 28 – side. Viii: linje: 1-3, 2012).

Introduksjonen forklarer at boken ikke er noe vitenskapelig verk angående emnene den dekker. Derimot er den en sammensetning av de puslespillbrikkene forfatterne mener å ha funnet (Franklin, Judy, side. x, linje: 24 – 26, 2012).

Boken er ment som en invitasjon til å bli med oppdagerne, dvs. forfatterne til å oppdage nye områder ved Gud (Vallotton, Kris, side. ii, linje: 15 – 22, 2012). Judy Franklin siterer Bill Johnson i at man kan ikke bare leve på gamle sannheter, men man burde søke nye sannheter for vår generasjon, og bevare disse sannhetene for de kommende generasjoner (Franklin, Judy, Kap: introduction, side. X, linje: 8-11, 2012). Dvs at en av hovedhensiktene med boken er å få leserne til å ønske å søke nye sannheter.

”Bill Johnson writes that we can´t just camp around old truth, but should seek newly revealed truths for our generation and then preserve those truths for the generations that follow”
( Franklin, Judy, Kap: introduction, side. X, linje: 8-11, 2012).

Boken ufarliggjør det å søke inn i det overnaturlig. Forfatterne begrunner dette med at vi som kristne er under Guds beskyttelse (Welton, Jonathan, side. 44 – 45, linje s. 44: 27 – 28, linje s. 45: 1-2, 2012).

Hovedtanker i boken:
I denne boken ønsker forfatterne å formidle nye sannheter, som de mener Gud har åpenbart for dem.

New age:
Ellyn Davies snakker åpenhjertig om at New age var hennes ungdomsideal, og at disse idealene og drømmene i en periode ble tilsidesatt (Davis, Ellyn, Side. 12-13, Linje side 12:5-6, linje side 13: 6-8, 2012).

I 2006 fikk Ellyn Davis et jobbtilbud i Sedona, Arizona. Dette var et globalt episenter for New age tankegang og praksis. På den tiden hadde hun opplevd det meste av hva karismatisk Kristendom hadde å tilby (Davis, Ellyn, Side. 13, linje: 23-28, 2012).
Ellyn Davis bestemte seg så for å undersøke hva som skjedde i Sedona, og forene sin vitenskapelige bakgrunn og kristne tro i en miks for å søke sannheten (Davis, Ellyn, Side. 15, linje: 3-5, 2012). Hun hevder at mye av det hun så i New age kunne støttes opp av bibelske prinsipper (Davis, Ellyn, Side. 14, linje: 11-15, 2012).

”It wasn’t that i wanted to become a New ager, I just wanted to find out if maybe they had uncovered some truths the church hadn’t. The strange thing was , much of what i saw and heard embodied biblical principle and could be backed by stripture”
(Davis, Ellyn, Side. 14, linje: 11-15, 2012).

Jonathan Welton hevder at han gjennom Bibelen har funnet 75 eksempler på ting som New age har forfalsket, som å ha en ”Spirit guide”, transer, meditasjon, aura, kraftobjekter, klarsynthet, klarhørsel osv (Welton, Jonathan, side. 49, linje: 20-23, 2012).

”I have found throughout scripture at least 75 examples of things that the New age has counterfeited, such as having a spirit guide, trances, meditation, auras, power objects, clairvoyance, clairaudience and more.”
(Welton, Jonathan, side. 49, linje: 20-23, 2012).

Vi mener Jonathan Weltons påstand om at Bibelen gir klarsignal til 75 New age fenomener er tvilsomt, da Bibelen advarer mot okkultisme (5. mosebok:18:9-12 i Bibelen).

5 mosebok 18:9-12:
9 Når du kommer til det landet Herren din Gud gir deg, skal du ikke ta etter all den styggedom som folkene der driver med. 10 Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ingen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann. 11 Ingen må drive med besvergelser, spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde. 12 For alle som gjør slikt, har Herren avsky for, og det er på grunn av slik styggedom Herren din Gud driver folkene bort fra deg.

Det nye testamentet forteller om en kvinne, som var besatt av en spådomsånd. Hennes spådommer var ikke til behag for Gud, og Paulus kastet ut denne onde ånden (apostlenes gjerninger 16:16-18 i Bibelen).

Lyden fra himmelen

Fra en seanse i Bethel Churh: Foto You Tube

Bob Jones skriver at i 1995 kom det profetier om at det skulle komme en ny lyd. Dvs. en ny himmelsk lyd (Jones, Bob, side. 25, 2012). Denne åpenbaringen fikk også Judy Franklin, som opplevde at Gud sa at lyden ville forandre tankestrukturen vår (Franklin, Judy, Kapittel: 1, side. 2, linje 22-24, 2012). Bokens forfattere poengterer at denne lyden fra himmelen har klare paralleller til pinsedag. Det legges vekt på at det ikke var en vind, men en lyd, som kom på pinsedag. Lyden forandret de som hørte den fullstendig. De dro ut på gatene og forkynte om Jesus (Franklin, Judy, Kapittel: 1, side. 3, linje 1-8, 2012). Forfatterne mener at vi nå lever i en tid, der Gud skal frembringe en lignende lyd. Denne lyden skal ifølge boken forandre måten vi tenker på, og gi oss kraft, slik at vi kan gjøre større ting enn det Jesus gjorde. For å frembringe denne lyden må vi plasserer våre hjerter i det øvre roms posisjon. Da vil Gud igjen frembringe denne lyden, som vil forandre måten vi tenker på, og gi oss kraft til å gjøre større gjerninger enn det han gjorde (Franklin, Judy, Kapittel: 1, side. 3, linje 11-15, 2012).

”but i feel like the Lord has told me if we will place our hearts in an upper room posture, He is again releasing a sound that will transform the way we think. I believe that sound is going to empower us to do greater works than he did”
(Franklin, Judy, Kapittel: 1, side. 2, linje 11-15, 2012).

Ray Hughes mener at Gud har skapt hver og en av oss til å lage en unik lyd, som reflekterer Guds herlighet på jord (Hughes, Ray, side. 65, linje: 3-6, 2012).

En gjennomgående hovedtanke i boken er at Gud har gitt oss et valg om å innstille vår lyd på linje med lyden fra himmelen. Vi har fått den unike muligheten til å frigjøre den himmelske lyden. Altså at vi kan frembringe lyden fra himmelen gjennom vår munn ved å justere vår lyd lik himmelens lyd (Hughes, Ray, side. 67, linje 17-20 og 21-23, 2012).

”Man has been given a will, because man has been given a soul. Therefore, we have a choice to align our sound with the sound of heaven, while the other elements remain inanimate”
(Hughes, Ray, side. 67, linje 17-20, 2012).

”Man sounds like man, but we have been given the creative ability to release the sound of God” (Hughes, Ray, side. 67, linje 21-23, 2012).

Det hevdes i boken at en himmelsk lyd kan skape et forhøyet nivå av synestesi, som åpner våre sanser slik at man får ufattelige møter med det overnaturlige. I disse møtene vil man oppleve Gud i hvert fiber av sin kropp (Randolph, Larry, side. 98, linje 4-9, 2012).

I psykologi er det en dynamikk som kalles synestesi. Dette er en tilstand som gir evnen til å høre farger, lukte nummer, smake lyder osv (Randolph, Larry, side. 97, linje 16-23, 2012).

I følge boken er det viktig å finne sannheter, som er holdt fanget av de ikke kristne (new agere). Mange new agere har for eksempel begynt å oppdage fenomenet synestesi, og er desperate etter å stemme seg inn, slik at de kan oppleve de ulike sfærene av åndelig virkelighet (Randolph, Larry, side. 103, linje 3-10, 2012). I følge Larry Randolph er det nettopp dette vi kristne også må gjøre for å posisjonere oss selv for ”den nye lyden”.

”Now to answear the second part of the question about the ways we can stretch ourselves to receive from God. Perhaps the most significant thing we can do to position ourselves for the ”new sound” is to start recovering the truths that are currently held capture by many unbelievers. Many new agers, for example, have already begun to explore the phonomenon of synesthesia and are desperately trying to”tune in” to multiple realms of spiritual reality”
(Randolph, Larry, side. 103, linje 3-10, 2012).

Kvantemystikk:
Boken introduserer noe som heter kvantemystikk. Disse teoriene angående kvantemystikk er blant annet:

· Verden vi lever i er ikke den virkelige verden, men en illusjon (Davis, Ellyn, side. 113, linje: 26-28, 2012)

· Universet er en samlet sammensatt helhet. Dette betyr at fordi alle er en, må alle være Gud, noe som betyr at du er Gud. Din bevissthet er et aspekt av guddommelig bevissthet (Davis, Ellyn, side. 114, linje: 3-7, 2012).

«The second major quantum mysticism concept is that the universe is a unified, inter-connected whole. This translates to the idea that, because all is one, then all must be God which means that you are God and your consciousness is an aspect of divine consciousness» (Davis, Ellyn, side. 114, linje: 3-7, 2012).

· Fordi materie trenger en som observerer for å få det til å ta materiell form, har mennesket gjennom sin bevissthet kraft til å skape fysiske ting (Davis, Ellyn, side. 114, linje: 19-23, 2012).

· Troen på at våre tanker og følelser sender vibrasjoner av energi (Davis, Ellyn, side. 124, linje: 26-27, 2012).

· Troen på at noen vibrasjoner er gode for oss, og gir fra seg helbredende energier, mens andre vibrasjoner gir fra seg skadelige energier. Nivåer av høy bevissthet gir fra seg gode energier, mens nivåer av lav bevissthet gir fra seg negative energier. Derfor har New age og helbredelses sentre satt seg inn i teknikker for å fjerne oss fra negative energier, og skape balanse av flyt med positive energier, for at vi skal ha bedre helse og høyere bevissthet (Davis, Ellyn, side. 125, linje: 1-17, 2012).

· Troen på et paralelt univers (Davis, Ellyn, side. 125, linje: 18, 2012).

· Troen på at menneskeheten utvikler seg til et høyere nivå av bevissthet (Davis, Ellyn, side. 126, linje: 23-24, 2012)

Til slutt spør forfatteren om noen av disse ideene fra kvantemystikk er forenlig med kristendom, altså om de kan passe inn i kristendom. Forfatteren svarer ja, det er de. Hun tror de er forenlig på mange måter men helt uforenlig på andre måter. Forfatteren vil ikke gå inn på hvilke prinsipper som er uforenlige med kristendom (Davis, Ellyn, side. 127, linje: 7-11, 2012).

”but are any of the ideas advanced by quantum mysticism compatible with christianity? Yes, they are. I think the beliefs of quantum mysticism are compatible with christianity in many ways bu tare totally incompatible in a few, most important ways”
(Davis, Ellyn, side. 127, linje: 7-11, 2012).

Vår posisjon i forhold til engler:
I salme 91, står det ifølge Cal Pierce: at han vil sende hans engler for å yte tjeneste på vegne av de som arver frelsen (Pierce, Cal, side. 89, linje 6-8, 2012). Med andre ord så mener han at englene kan gjøre tjenester for oss. Altså er våre tjenere.

”psalm 91, ”He sends his angels to render service on behalf of those who inherit salvation””
(Pierce, Cal, side. 89, linje 6-8, 2012).

Videre står det at når vi taler hans ord, så gjør englene det vi sier (Pierce, Cal, side. 92-93, s. 92: linje 23-28, s. 93: linje 1-2, 2012).

Da vi sjekket dette bibelstedet, kunne vi ikke finne en eneste bibeloversettelse som brukte ordene «yte tjeneste». Vi sjekket opp betydningen av grunnteksten og heller ikke der kunne vi finne en slik betydning. Slik vi forstår det handler dette bibelverset om at englene skal bevare oss kristne, og stå i tjeneste for Gud den allmektige. Englene er ikke i vår tjeneste, men i Guds tjeneste, da det er Gud som sender dem.

Vibrasjoner og bølgelengder:
Hva mener forfatterne at vi skal gjøre for å høre fra Gud? De er opptatt av at vi må strekke oss forbi våre kjente begrensede bølgelengder. Den første tingen vi må gjøre er å stemme oss inn på det åndelige rike med alle våre sanser, for å få tak i mer av Guds Ånd. De mener at vår ånd er allerede programmert til vår favoritt kanal, da vi holder oss til det som er kjent og komfortabelt. Vi mennesker er som et perfekt lydbrett, som tar inn signaler fra en talende Gud (Randolph, Larry, side. 100-101, side 100: linje 26-28, side 101: linje 1-6, 2012).

Oppsummering og konklusjon

Boken er en invitasjon til å utforske nye metoder for å komme i kontakt med Gud. Disse metodene er blant annet: Frembringe lyden fra himmelen, muligheter til å styre engler, stemme inn på bølgelengder og frekvenser, komme inn i synestesi, der man kan lukte farger osv. Samtidig så antydes det at det finnes mange flere praksiser innenfor New age som kan brukes. Blant annet synskhet og bruk av kraftobjekter.

Vi tror denne tankegangen er farlig, da vi lett kan åpne opp for onde ånder og falske doktriner. Etter vår mening er det viktig å ikke åpne opp for noe som ikke har bibelsk belegg. Bibelen taler klart imot okkultisme og kaller det en styggedom.

Boka legger stor vekt på kvantemystikk i sin søken etter nye metoder.
Selv om forfatteren ikke anerkjenner alle prinsipper i kvantemystikk som forenlige med kristendom, kan man spørre seg om hvorfor hun skriver om dem? Vi vet at Ellyn Davis er påvirket av New age tankegang, da dette er hennes ungdomsideal. Kvantemystikk er på ingen måte bevist, og jeg vil påstå at mange av disse prinsippene er Panteisme.

Panteisme betyr at alt/alle er Gud, og at alle ting er en sammensatt enhet og er avhengige av hverandre. I panteismen fremmes det også teknikker for å forhøye ens bevissthet (Harrison, Paul, side. 6, side.78, 2013).
Hvorfor kaller forfatterne det kvantemystikk og ikke Panteisme? En mulighet er at kvantemystikk høres mer vitenskapelig ut enn Panteisme og New age. Forfatteren kler New age inn i begrepet kvantemystikk. Boken virker å ha et mål; å spre New age tankegang.

Vi er svært uenige med Ellyn Davis når hun sier at mange av kvantemystikkens tanker er forenlige med kristendom. Ettersom store deler av innholdet i kvantemystikk er Panteisme, og panteisme er en undersjanger av New age. New age er en blanding av ulike okkulte fenomener i en nyreligiøs miks.

I og med at hovedlederne i Bethel Church har vært medforfattere og godkjent denne boken, gir det oss en klarhet i hva denne kirken står for. New age må på sett og vis være en del av menighetens bakenforliggende lære. Med andre ord har ikke Bethel Church en ren bibelsk teologi, men en blanding av bibel og «såkalte nye sannheter».

Litteraturliste:
· ”Franklin, Judy”, ”Davis, Ellyn”, ”Vallotton, Kris” ”Johnson, Bill”, ”Johnson, Beni”, ”Randolph, Larry”, ”Koevering, David Van”, ”Jones, Bob”, ”Hughes, Ray”, ”Pierce Cal”, ”McCollam, Dan”, ”Welton, Jonathan”(2012), THE PHYSICS OF HEAVEN, U.S.A, Destiny Image
· «Harrison, Paul»(2013), Elements of Pantheism a spirituality of nature and the universse(third edition), U.S.A, (first edition: element books)

Kilder:
1. Bethel STORE, USA: På < https://shop.bethel.com/products/the-physics-of-heaven >
[Slått opp den 15 september, 2018, kl. 8]
2. Bethel church, USA, Redding, California: På< https://www.bethel.com/leadership/bill-johnson/>
[Slått opp den 15 september, 2018, kl. 08.30]

Bokrapport av Marianne Olsen og Andreas Olsen og opprinnelig publisert på bloggen Rettesnor

471 tanker om “Bokrapport om The Physics of Heaven: Av Marianne Olsen og Andreas Olsen

 1. Jeg må bare være ærlig og spørre hvorfor redaktøren av denne nettsiden viser dette våset. Jeg har god kjennskap til fysikk gjennom min utdannelse – men dette er verken ” fugl eller fisk “.

  En ting er helt klart for meg : Vår menneskelige hjerne er blokkert for å forstå den store sammenhengen. Vi forstår bare stykkevis og delt – men en dag vil denne blokkeringen bli fjernet fra oss. I mellomtiden må vi tro på det Yeshua fortalte oss den tid han var tilstede på jorden i kjøtt og blod. Slikt er å lese i Det nye testamente.

  1
  1
  • Enda større undring får vi av hr. Andersens hyppige visitter til en blogg han misliker og det tross at han har sin egen blogg. Neida Kjell Andersen – bare fortsett du å gi oss interessante åndelige smakebiter fra hele verden og ikke bry deg om en utdatert, gammel grinebiter som sitter hjemme og kjeder seg.

   1
   2
  • Ja , Maria : Det er godt med verbale utblåsninger – slikt setter jeg pris på. Dessuten : Jeg sitter ikke hjemme – men har vært på Haraldsplass Sykehus i dag og senere på møte med kommunen i forbindelse med den alvorlige saken jeg har blitt en del av. Ja , trolig har jeg tråkket på dine ømme tær Maria – er du også en skjult JV-er som ikke har mot til å stå frem med ditt eget navn? Men å angripe andre som ikke dekker sin identitet ; er selvsagt meget enkelt. Elendig mot vil jeg kalle slik fremferd !

   2
   1
  • Alt vi trenger å vite står i Guds Ord, alt annet en det er bare av den onde.

   Mvh RJ

  • Du Ture Andersen fremstår som så dominerende med dine ville påstander i ett sett at jeg blir helt matt. Du har jo sjelden noe å komme med slik som RJ har. Er du så uenig med bloggeier som du stadig er så ta det i mail med bloggeier eller ti stille og utfold deg på din egen blogg. Ikke ødelegg den gode ånden vi andre har med bitre oppgulp i ett sett.Dette er sykt.

   Maria Andreverdis

   Beklager Kjell Andersen, men denne gubben ødelegger den flotte og frisinnede bloggen din.

   1
   2
  • Vet ikke hva som er verst. Grinebitere eller kvinnehatende mørkemenn. Ekte mannfolk ser ihvertfall ut til å være stoor mangelvare.

   1
   3
  • “Vet ikke hva som er verst. Grinebitere eller kvinnehatende mørkemenn. Ekte mannfolk ser ihvertfall ut til å være stoor mangelvare.”
   Ja slik taler en grinebiter. Maria legger ikke fingrene imellom. Hun gulper opp det ene etter det andre. Ingenting er tess. Jeg kan snu det hun sier tilbake på henne selv: Vet ikke hva som er verst. Grinebitende mannshatende mørkekvinner. Ekte kvinnfolk ser ihvertfall ut til å være en mangelvare.
   Les gjerne igjennom det du skriver, og TENK igjennom det FØR du legger det ut. Da unngår du å blotlegge din uintelligente tenkemåte.

   2
   2
 2. Tror ikke du tenkte helt over det Ture, men det er bra at det fortelles om boka. Og advarer. Vi klarer oss uten den. Jeg har sett en halvtime av en tale på Visjon Norge med en viss BethelChurch-taler. (det hadde holdt med 2 minutt). Her skrives det at Judy Franklin arbeider for Johnson. Det var greit å vite.
  Det er mange som trenger å lese dette Ture, vær glad for at Søkelys tar det opp 🙂
  (Og Ture, ikke glem at det er lov til å hete kun Maria her, eller bare M eller RJ)
  Alt godt Ture.

  3
  1
 3. Det er ikke rart det er krig i verden når man ser de som representerer kristenheten ALLTID slåss så fillene fyker.

  De tror på samme falske gud – Satan Djevelen – og nyhetene er fulle av svindel og ondskap og strid blant dem. Det ser alle lett her inne også.

  Fasiten er klar.Jesus sa det enkelt og greit: ”Et hus som er i strid med seg selv kan ikke bli stående”.

  Enkelt og greit – Harmageddons vinder vil feie dem vekk sammen med de opprørske hedningene om de ikke vender om. Fruktene avslører dem.

  1
  3
 4. Maria

  Du svarer ikke på mitt meget enkle spørsmål : Tilhører du Jehovas Vitner – eller har du tilhørt denne sekten ?

  2
  2
  • Ture, du ser vel at denne Josef, Maria, Vaktmannen, Miriam, Osv er samme mann fra Hallingdal.

   Mvh RJ

   2
   1
  • Mest sannsynlig er de påvirket av vakttårnets tankegods.
   Avisen Fædrelandsvennen kjørte for en tid tilbake en god del artikler om nettopp JV og deres tvilsomme praksis på flere områder.
   Grundig og tankevekkende artikler som viser hykleriet i den organisasjonen.

  • Jeg er helt enig i at Vakttårnet representerer et hykleri – akkurat som nesten resten av kristenheten. Det kan man ikke unngå å legge merke til her inne heller med Pedersen- og Christensen-debattene i friskt minne samt alle de andre sakene Kjell Andersen er modig og presenterer.

   For min del er mitt bibelske ståsted annammet ved selvstendig lesning i Bibelen samt ved hjelp av Guds ånd. At jeg derved tangerer ulike andre trosretninger her og der er jo ikke å undres over. Vi leser jo samme boken.

   Imidlertid er det lett å observere at noen av kommentatorene her inne har liten eller ingen bibelkunnskap. Sett fra min side er det beste at mennesker legger frem sine bibelsyn, og så kan den enkelte leser selv evaluere autentisiteten av utsagnene ved å sjekke påstandene opp i mot fasiten – Bibelen.

   Resten er opp til Gud og den enkelte søkende. Jeg takker Kjell Andersen for at han er raus og slipper til alle.

   2
   2
 5. Det er all grunn til å mene at bibelens himmelske sfærer har en annen åndelig-fysisk beskaffenhet enn den jordiske. ”Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike”, sier Paulus.

  Det gir mening til beretningen om Jesus som ”led døden i kjødet, men ble levendegjort i ånden, og i denne (som ånd) for han ned til åndene som ble holdt i varetekt”. Her forkynte han dem at han hadde seiret og løskjøpt menneskeheten fra den dødelige forbannelsen som disse demonene hadde påført oss. Dette viser at Jesus ikke sto opp fra de døde som menneske. Da hadde han jo tatt verdien av sitt offer som fullkomment menneske tilbake og vi var like langt.

  ”Jorden har Han gitt menneskenes barn”, sier Jehovah, og snart vil de som tjener Ham og Hans sønn Kristus få oppleve løftenes oppfyllelse: ”Alle tings GJENOPPRETTELSE”. Et fullkomment paradis!

  2
  2
  • Godt poeng Vaktmann. Jeg trodde lenge at Gud Fader også samtidig var den samme som Jesus slik keiser Konstantin vedtok på kirkemøtet i Nikaia i år 325. Men nå vet jeg at Gud Fader ikke kan dø, og derfor må Jesus være en annen person enn Ham. Takk for flott innlegg!

   2
   2
  • Det har du helt rett i Miriam. Dessuten kaller Jesus oss sine BRØDRE, og jeg har ennå til gode å høre noen kalle JHVH Gud for ”bror sin” annet enn villfarne blasfemikere.

   2
   2
  • Jeg er helt enig i at Vakttårnet representerer et hykleri – akkurat som nesten resten av kristenheten. Det kan man ikke unngå å legge merke til her inne heller med Pedersen- og Christensen-debattene i friskt minne samt alle de andre sakene Kjell Andersen er modig og presenterer.

   For min del er mitt bibelske ståsted annammet ved selvstendig lesning i Bibelen samt ved hjelp av Guds ånd. At jeg derved tangerer ulike andre trosretninger her og der er jo ikke å undres over. Vi leser jo samme boken.

   Imidlertid er det lett å observere at noen av kommentatorene her inne har liten eller ingen bibelkunnskap. Sett fra min side er det beste at mennesker legger frem sine bibelsyn, og så kan den enkelte leser selv evaluere autentisiteten av utsagnene ved å sjekke påstandene opp i mot fasiten – Bibelen.

   Resten er opp til Gud og den enkelte søkende. Jeg takker Kjell Andersen for at han er raus og slipper til alle.

   1
   1
 6. “i ham har også I, da I hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse – i ham har I og, da I var kommet til troen, fått til innsegl den Hellige Ånd, som var oss lovt”

  og

  “men jeg frykter for at likesom slangen dåret Eva med sin list, således skal også eders tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus”

  Jeg fatter ikke hva dette evangeliet har å gjøre med New Age, lyd, vibrasjoner, bølgelengder og kvantemystikk eller kvantefysikk?

  Men det er jo tydelig at det for noen lyder spennende og klør dem i øret. Men det de gjøre er å vende øret bort fra sannheten og vender seg til eventyr. De tåler ikke den sunne lære.

  • Hva dette her med evangeliet å gjøre??

   Ingen ting, absolutt ingen ting.

   Falske apostler, falske lærere, falske hyrder, falske evangelister falske profeter skal det kry av i de siste tider, og blant disse er Jehovas vitner

   Det er ikke noe å undres over, de sier jo bare det de før høre av
   sin far.
   Og alle disse skriver sine bøker, for å nå flest mulig med sin fordervede lære. Finner de en som de kan gjøre til sin tilhenger, så går det virkelig ille med tilhengeren.

   «Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste tilhenger, og når dere har klart det, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv.»

   Det er bare en måte å avsløre falskneriene på, det er å ha inngående kjennskap til Guds Ord, og prøve alt på det.

   Mvh RJ

 7. INGEN…

  …religiøse falskmyntere har klart å generere flere åndelige lurendreiere enn den bunnfalske kristenheten. Med sine trehodede trollguder, djevelens udødelige sjelstilbud og Tor og Odins helveteslære kommer de på førsteplass på rankingen.

  For å lede oppmerksomheten bort fra sitt formidable svik lurer de sine narrede representanter nedover i rekkene til å benytte hersketeknikk ved å blinke ut et knøttlite annet trossamfunn som også er på ville veier – Vakttårnet. Den gode fiende.

  Vakttårnet blir lynavlederen som får oppmerksomheten bort fra deres egen gigantiske villfarelse som har bedratt milliarder av enkle sjeler worldwide og ledet dem over i Djevelens rekker.

  Dette skitne falskspillet skal snart få en brå ende når Bibelens Gud Jehovah om kort tid vil ødelegge alle de som ødelegger jorden og kleber løgner opp mot Hans store og hellige navn. Da skal de i et forsøk på å unnfly dommen kaste seg ned på sine knær og kaste sitt gull og sølv på gatene for å slippe konsekvensene av sitt megasvik.

  Men det vil ikke hjelpe dem. Jesus er krystallklar på at det KUN er FÅ som går på den smale vei som fører til livet. ”Da skal de kjenne at jeg er Jehovah”, sier Han i sitt ord. Og da skal Hans sønn og sønnens brødre sette en endelig stopp for all den løgnen kristenheten har kommet med gjennom to tusen år.

  Vil DU unnslippe denne dommen? Da må du sporenstreks nærme deg Gud med et åpent sinn og forkaste alle de falske læresetningene du er blitt opplært i, og ta til den det Bibelen virkelig sier. Først da er det håp. Lykke til!

  3
  5
  • Et enkelt eksempel på Jehovas vitners falskhet!

   Hvordan kan en voksen oppegående mann, representant for en såkalt kristen sekt som Jehovas Vitner, sitte på TV2 og fortelle at han ikke kjenner til ett tilfelle av psykiske nedbrutte mennesker innen sekten?

   Han kjenner da Wilting. Hvordan kan han hovere å si at ingen blir utstøtt og behandlet som ikke -mennesker uten at de har begått grove synder over lengre tid?

   Joseph Wilting er et utmerket eksempel på at Furuly ikke snakker sant. Wilting har ikke foretatt seg noe annet enn å innse at han ikke lengre kan stå for Jehovas Vitners lære og har senere lagt frem beviser for dens falskhet.

   For dette har han mistet hele sin familie og blir ikke engang kontaktet vedr sykdom og dødsfall innen familien. Til dette faktum sier Hr Furuly: Nei slike ting vil ikke skje i min familie. Nei, Furuly, men har du vært utstøtt har du vært i samme situasjon som Wilting.

   Jeg er selv utstøtt og har aldri fått det såkalte årlig besøk av eldstebrødre fra menigheten som Furuly , men jeg har vel syndet så grovt over lengre tid, at jeg er ikke verdig de høge herrers besøk.

   Dere jogger raskt forbi min dør. Ingen utstøtte kommer tilbake til JV fordi de er blitt vist “kjærlighet” ved å bli vendt ryggen og betraktet som en ikke-person. Hvis de vender tilbake er det fordi de savner familien sin, mor, far , søsken og venner.

   Å være utstøtt er ingen spøk! Det er for mange dyp ensomhet og blodig alvor. Ja, så stort alvor som for mange har ført til selvmord. Skam dere JV og skam deg Furuly.

   Tørk av deg selvgodheten og les Bibelen din om igjen uten Vakttårnbriller. Frøydis Walstad Sagen Tidligere Jehovas Vitne Ålesund Furuly

   https://www.smp.no/meninger/ytring/article178726.ece

   4
   3
  • Kan du Vaktmann stadfeste at DITT Harmageddon vil inntreffe den 19. desember 2018 ? Er det derfor du er så ivrig med JVs lære for tiden – på denne nettsiden ?

   3
   3
  • De mest bisarre påstander fremkommer på denne bloggens kommentarside for å skjule det faktum at om jeg ikke var her inne ville krangelen om Christensen, Pedersen og andre florert vilt i kristenhetens krigsparadis.

   Selv er jeg ikke medlem noe sted. Verken i det fariseiske Vakttårnet eller i RJ’s demoniske tankespinn-univers. Jeg forholder meg kun til bibelen, som jeg siterer hele tiden, uten at mine opponenter ser seg i stand til å kunne svare. Kun substansløse angrep på min person og en religiøs stråmann-organisasjon.

   Dette viser at dere har tapt, men som fanatikere flest kjører dere bare rett på utfor stupet.

   5
   3
  • Men Jesus vant 🙂 og som fanatiker kjører jeg bare rett på -mot Himmelen 🙂

   2
   3
  • Bare pass på at ikke sjåfør’n kaster deg av når dere passerer Tartarus..

   3
   2
 8. Har aldri hørt om kvantemystikk. Men det er et fakum at kvantefysikk åpner muligheten for en virkelighet som ligner mye på den Bibelen beskriver. Flere rettninger innen nyere forskning gjør faktisk det. Det forskerne også innser idag er at de har møtt veggen. De er ikke i stand til å finne ut noe som helst om det de langt på vei kan påvise eksistensen av. Naturlovene stenger for det.

  Det kan bevises matematisk at ikke mennesker og dyr kan ha blitt til av seg selv. Det gjør ateistiske akademikere livredde. Men på en annen side er det ikke mulig å bevise noe om hvordan livet ble til. Bare at det som står i Bibelen er tusen ganger mer sannsynlig enn det Darwin foreslo. Eller kanskje riktigere sagt, de konklusjonene som trekkes fra Darwins lære. At alt er en konsekvens av tilfedligheter.

  • Meget kloke ord fra “pottemakeren”. Men det spørs om de som leser det evner å forstå det. Galileo Galilei ble jo tvunget til å si at solen gikk rundt jorden. :=)

   3
   3
 9. ”I begynnelsen var ordet.
  ordet var hos gud,
  og ordet var av guddomsart (Lyder Brun)

  2 Han var i begynnelsen hos gud.”
  (Johannes 1:1,2)

  Så sant. Og ”ordet” var selvsagt Jesus Kristus – sønnen – i hans førmenneskelige, himmelske tilværelse. For ordet var selvsagt ikke gud selv. Gud fader har jo ingen begynnelse.

  Men Jesus var ”den førstefødte fremfor enhver skapning” da Jehovah gud skapte ham i tidenes morgen. Selveste odelsgutten!

  Jesus var HOS GUD – ikke hos seg selv. Og etter som han var sønn av en gud, var han selv av guddomsart – en gudesønn. Akkurat som vi er menneskesønner.

  Ikke noe trehodet troll ute og går her. Verre er det ikke.

  PS. På norsk benytter vi både små og store bokstaver. Det gjør ikke paleo-hebraisk. Det blir derfor ren synsing å bruke stor G i gud her.

  2
  2
 10. JV er jo tilbake igjen og når jeg skriver om Jesus så får jeg ikke-liker av ham 🙂
  Selv om han liker Hannah. (han skriver metervis, så jeg tar det heller her øverst)
  Her er den fine sangen du ønsket; JV: (du kan sitte ved siden av Hannah i vognen hvis du vil)

  “Så tar vi sporvognen,
  som går til Himmelen.
  Med Gud som sjåfør,
  og Jesus konduktør.
  Det går så lett, lett, lett,
  når man er frelst, frelst, frelst.
  Ære være Gud som kjører, tuuuuuut!”

  JV sa jeg blir kastet av på veien. (Men han tror nok ikke egentlig det)

  4
  2
  • Ordspråksboken 9:13:

   “13Dårskapen er en ¬ustadig kvinne,
   lettsindig og vettløs er hun.
   14Hun sitter ved inngangsdøren ¬til sitt hus
   på en stol høyt oppe i byen.
   15Hun roper til dem ¬som går forbi,
   som vandrer rett fram ¬på sin vei:
   16«Den uerfarne kan vende ¬seg hit.»

   3
   2
 11. Jeg skulle ønske mange av disse kverulantene som driver å skrive på søkelys måtte bli fjernet. Hvilken hensikt har det å holde på slik?

  • Kan slutte med en gang jeg Jorunn, selv om både JV og Betina syns det var ok. Jeg vet det blir mye rart her 🙂 så jeg skjønner deg veldig godt jeg.
   Hvilken hensikt det har, spør du… DET er ikke godt å si 🙂 (men noe vet jeg)
   Men EN ting, hvordan får du JV til å være høflig og også ta hensyn? JV’ere trenger jo ikke det i følge releegionen sin.

   Jeg prøver meg på en liten pause, men kan ikke love helt. (Fordi det vil jeg ikke si )

  • La en ting være sagt Hannah. Det er kjempefint at du er opptatt av Kristus og forteller om ditt syn på hans virke. Og av og til bruker du bibelen til støtte for ditt syn. Det er bra, for da kan vi diskutere Guds ord og ikke min person.

   Det er et par-tre andre her som forfeiler målet når de kaster seg over meg i stedet for å forsvare sin tro ved hjelp av Guds ord. Det skaper bare støy, akkurat som med Pedersen, Christensen og ditto fjaseutspill.

   Er det noe du er uenig med meg i så belegg dine utsagn med skriftene. Da oppnår du positiv autoritet, og Guds navn blir ikke spottet for de som er innom her på (be)søk. Alt godt til deg.

   5
   3
  • «Det er kjempefint at du er opptatt av Kristus og forteller om ditt syn på Hans virke. Og av og til bruker du bibelen til støtte for ditt syn. Det er bra, for da kan vi diskutere Guds ord og ikke min person». Ja, dette er en grei måte å si det på. Det du gjør, er at du finner bibelvers som du beskriver andre med, på den måten slipper du å bruke dine egne ord når du ønsker å sjikanere dine meddebattanter.

   Med andre ord, du bruker bibelvers så det skal fremstå som du ikke er opptatt av å beskrive andre sin person, som du selv er så opptatt av at andre ikke skal gjøre mot deg. Dette må det bli slutt på, da det er en forkledd måte å bruke sjikane mot andre som ikke er greit. Kjell burde kanskje gripe inn og sette noen grenser for dette ordspillet som bedrives av JV.

  • Full støtte til deg Betina i siste innlegg. Denne JV-eren kom med lovnad for noen uker siden : Han skulle opprette sin egen nettside og slutte med å skrive på Søkelys.

   Jau , sa jeg smør…..

  • Dette er jo helt korrekt observert Betina, du setter helt riktige ord på hva JVène gjør. Og på den måte viser de total forakt for Guds Ord som er Hellig, som vi skal ha age og respekt for.
   For vår Gud er Hellig og vi skal ha Gudsfrykt for Ham og Hans ord.

   JVène bruker Guds Ord som våpen på andre mennesker. Og som kjent så måler Gud våre hjerter til enhver tid hva som bor i oss. Et rystet stappet mål for vi tilbake av det mål vi måler opp for andre mennesker.

   Så dette lover ikke godt for JVène.

   Mvh RJ

  • Gud Fred!

   Jeg er nok ikke en av dem som er aktiv inne på Søkelys med å kommentere, men har gledet meg med gode ord og kunnskap i fra kristne brødre og søstre.

   Har i min ånd den sitte tid begynt å kjenne at dette som JV prøver å forføre oss vek i fra sannhetens vei. Det vil dem ikke kunne klare. Jeg ber for mine kristne brødre og søstre her på Søkelys. Mange kloke innlegg i fra Kjell, Ture, Betina Hannna m.fl. og håper at vi kan få ha dette nettstedet der vi kristne kan komme med våre ytringer i Jesus navn

   CA

  • Jeg klarte ikke holde meg vekke så lenge 🙂 🙂
   En bror jeg ikke visste om, Carl-Atle, sier han ber for meg og de andre. (det trengs virkelig her i gården) Det er fantastisk at han gjør!!! Jeg blir så glad at jeg bare måtte skrive og si takk! Jeg har mange ganger tenkt at redaktøren ikke aner hva han er med på.
   Takk for at du ga lyd ifra deg Carl-Atle. Ser deg i skyen 🙂

 12. Om jeg ikke tar mye feil ; så er Carl-Atle den samme som Vaktmannen / Bibelen / Josef osv. Han prøver på ny å lure oss kristne. Redaktøren av Søkelys kan se IP -adressene fra denne mannen. Så langt har mine undersøkelser funnet ut at JV-eren opererer med flere IP-er.

  Han slutter nok ikke med sine aktiviteter her – før hans fulle navn er offentliggjort.

  • Ture,
   Carl-Atle er mannen min og han er ikke JV. Han pleier ikke kommentere noe som helst i kommentarfelter. Vi leser noen få kristne blogger fast, blandt annet din når du legger ut noe nytt. Vi deler også Guds ord og har våre bønnestunder sammen. Et velmenende råd til deg: Gi nye debattanter en sjanse før du feller «dommen». Det er ikke kjekt å kjenne seg mistenkeliggjort for noe man ikke er. PS, denne kommentaren har jeg fått tillatelse til å skrive sånn at du ikke tror han er den du tenker han er.
   Hilsen Betina

   5
   1
  • Om det er du Betina som skriver dette – så må jeg beklage meget – da har jeg tatt feil.
   Således : Er det din mann som har vært inne på Søkelys og skrevet ; så er det i alle fall meget kloke ord.
   Tja , man kan bli paranoid av mindre – men Kjell Andersen kan se IP-adressene og finne ut rett og galt !

   Hilsen

   Ture

  • Det er helt i orden. Jeg forstår at det er lett å tenke at man kommer i mange ulike «forkledninger» med alle disse navnene som er brukt av sannsynligvis samme person. Kjell kan se IP-adressene, så det er ikke noe problem. Hilsen den ekte Betina ?

  • Du er hjertelig velkommen Carl-Atle det ble litt kluss her i oppstarten din, noe som vel er et uttrykk for skepsisen i opplever her pga. JV læra, og denne JV fyren med mange triks, løgner og fanteri.

   Det er jo veldig bra at vis du og Betina som ektepar kan skrive her inne på denne siden, det ville jeg oppleve som en stor styrke, for denne siden.

   Du har nok rett i at JV`s formål er å føre oss på avveier, for de har jo ikke sin glede i sannheten, men gleder seg over løgnen, og hvor mye galskap de klarer å skape.

   Men det vil til slutt bli til fall.

   Setter stor pris på at du/dere ber for oss kristne her inne.

   Men også be for disse JVène slik at de kan ta avstand fra løgnen, og ha sin glede i sannheten.
   Slik at de kan se Jesus uten JV briller.

   Mvh RJ

 13. Kjære, gode Ture

  Ingen vonde tanker om deg Ture, men jeg tror det hadde vært smart av deg å snakke med noen gode stabile kristne venner om problemene dine. Du er nå så opphengt på hvem som er hva her på forumet at det tenderer i en ikke-frisk retning. Alt godt til deg Ture, og om du er helt alene med dine frustrasjoner så send en mail til Kjell Andersen. Jeg er overbevist om at du vil ha stor glede av det. I kjærlighet fra vårherre Jesus. Håvard

  1
  3
  • Denne personen er jo rett og slett full av ondskap – det kommer nok av vranglæren han stadig presenterer her på nettsiden.
   Da jeg var 71 år var jeg oppe til eksamen i 6 fag for å få kystskipper-eksamen ( D5L ). Videre måtte jeg gjennomgå en utvidet legesjekk for å få sertifikatet Deck Officer Class 5 – der det står :
   ” Den norske regjering bevitner at Ture Andersen…..”
   Tja , da har vel den norske regjering tatt fullstendig feil – om man skal høre på Hallingdølen. Stakkars mann !

   4
   2
  • Kjære Ture.
   Jeg forstår at du har et sterkt behov for å få bekreftelse. Derfor presenterer du hele tiden hvor flink du er. Det er du sikkert også. Men 71 år gamle menn som trenger aksept ved enhver anledning forteller meg at du bærer på traumer det er vanskelig for deg å bearbeide på egen hånd.

   Om barn tenkte vi kanskje at vi ”vant” når vi konsekvensløst kalte de som var uenige med oss for ”onde” eller andre ukvemsord. Vi var veldig umodne. Voksne skjønner etter hvert at slik adferd ikke gagner. ”Bærsjen, prompen” ble liksom et tilbakelagt stadium.

   For kristne er verken selvhevdelse eller ukvemsord nyttige. Selv om de vi møter andre som både skryter og banner.

   Derfor anmoder jeg deg atter en gang på det innstendigste å oppsøke modne, voksne kristne som garantert vil kunne hjelpe deg med akkurat dine vanskeligheter.

   Dette er ment som en kjærlig hånd til deg, en åpenbart kunnskapsrik eldre herre, men som kan ha nytte av en god prat i kristen ånd.

   Måtte Jesus være med deg Ture. Gode hilsener fra din venn Håvard

   2
   4
  • Håvard da…
   Tenk hvis du kunne gjøre bare litt av det som Ture gjør… Vært ute i vær og vind og jobbet. Fisket og malt båt og hus og hogd ved. Det hadde gjort noe med deg (du med alle navn). Du hadde blitt glad 🙂
   For denne helga har du det ikke så bra… Det skulle jeg virkelig ønske du hadde.
   Ture har mange som bryr seg om han. Han vil klare seg veldig godt.
   Jeg sa visst at jeg skulle ta en pause. Så Jorunn..?? 😉

  • Hei Ture. Kan du ikke bare se bort fra denne kverulanten? Hvis han ikke får noen reaksjoner kan det hende han slutter å skrive. Fortsett heller å skrive om det DU er opptatt av for du har mye interessant å komme med. Å du, 71 er bare et tall. Glem alderen din som du stadig terper på. Vi er sikkert mange på 70+ her.
   La deg ikke trekke opp av denne Håvard/Vaktmannen. Alle ser at hans utsagn faller på sin egen urimelighet. Alt godt til deg, Ture.

  • Vaktmannen/Håvard/Josef. Hvordan tør du påstå at Ture har et sterkt ønske om å få bekreftelse når du selv påstår å være en av de 144 fra Åpenbaringen og en av de som skal styre jorden? Snakk om å leve i villfarelse og med et hinsides behov for å opphøye seg.

 14. Ja , vi vet at navnet til vår gode Gud er : JHVH som tyder : Jeg er den jeg er. Denne skriveren opererer med fullt navn – og er den jeg gir meg ut for å være. Det samme gjør Richard – han bruker heller ikke noe dekknavn. Jeg tenker på han hver dag – og ber for ham – om at den verdslige dommeren gjør det rette og avsier en korrekt dom i Richards sak.

  Jeg kjenner ikke sakens detaljer ; men skjønner at det trolig har med hans religiøse overbevisning å gjøre. Så jeg ser med spenning fram til å få melding om denne verdslige domsavsigelsen – og om Richard får møte rettferdigheten avsagt av en jordisk dommer.

 15. NAVNET

  Guds navn stammer fra de fire konsonantene JHVH. Det kalles tetragrammet og finnes rundt syv tusen ganger i bibelen, hvorav 237 ganger i det nye testamentet der de kristne siterer det gamle testamentet.

  Jesus henvendte seg til jødene, og de kjente JHVH – Gud Fader – godt i det de jo hadde vært i et paktsforhold til Ham i flere tusen år. Det er derfor naturlig at det var Guds sønn Jesus det ble fokusert på i NT, for dette var jo noe helt nytt for jødene.

  Men konsonanter alene er ikke like enkelt å uttale uten supplerende vokaler. For Jesu Fars del er det uenighet blant filologer om det skal uttales og skrives JaHVeH, eller JeHoVaH.

  Men i følge bibelen er Guds navn helt maktpåliggende for å bli frelst. Guds navn forekommer imidlertid i en rekke bibelske menneskers navn som forstavelse – prefix. Jesu eget navn var Jehoshuah. Det er hevet over tvil.

  Navnet betyr Jehovah er frelse, og vi ser derfor at forstavelsen JE viser tilbake på JEhovah. Da kan det umulig bli rett å si JAsus på latinsk eller JAhoshuah på hebraisk, for sistnevnte er dokumentert.

  Når det så er så viktig å påkalle Jehovahs navn at det gjelder livet, kan vi jo ikke la oss affisere over at noen falske, fariseiske lærere i Vakttårnet også sier og skriver Jehovah. Da kunne vi jo ikke si Jesus heller fordi noen andre falske lærere sier Jesus.

  Nei ”det er gått mange falske kristne lærere ut i verden”. Da avslører vi dem på det som er falskt og henger oss ikke opp i at de også sier noe som er rett. ”En liten surdeig syrner (=ødelegger) HELE deigen (=troen).

  4
  5
 16. Takk til Kjell som gjør Søkelys til en møtested der kristne kan «komme sammen» å dele Guds ord.
  Søkelys bør vi kristne verne om og vise respekt for. Det viktigste for meg er at kristne kan ytre seg om det Kjell ligger ut på en god måte. Ytringer som blir skrevet her blir sådd ut, noe i god jord og noe i dårlig jord. La det komme noen gode frø fra Søkelys.

  I Bibelen står det at kjærligheten er størst av alt. La oss alle være rause i denne tiden mot hverandre og etterleve Guds ord og ha olje på lampene slik at vi er klare til Jesu gjenkomst. Derfor be for alle brødre og søstre så det kan gå oss vel, samt be for Norge, kongefamilien, storting og regjering samt våre grenser.

  Guds fred!

 17. KJÆRLIGHETEN…
  …er kvintessensen av de øvrige åtte åndens frukter.
  I alle fall om vi med ”kjærlighet” mener det greske ordet agape og dets verb agapeo.

  For dette bibelske ordet betyr en egenskap som er bygget på prinsipper som utgjør et åndelig immunapparat som skal beskytte den kristne mot både omverdenen og seg selv. Selvkontroll er en annen av disse fruktene og den setter oss i stand til å tåle press fra omverdenen som følge av vår tro i en fiendtligsinnet verden.

  ”Svarer du dåren etter hans dårskap blir du han lik”, sier bibelen. Da er det bedre som skriften sier ”å sanke glødende (åndelig) kull på hans hode”, som i sin tur forhåpentligvis får ham til å gå i seg selv på grunn av den åndelige smerten.

  Det bibelske ordet agape er virkelig et studium verd, men må ikke misforstås som rent følelsesbasert slik verden rundt oss praktiserer ordet.

  På norsk har vi bare dette ene ordet, men på koine-gresk er dette bare ett av fire ord som vi oversetter kun med ”kjærlighet”.

  Storge er ett annet ord som beskriver kjærlighet mellom nære familievenner.
  Filia beskriver følelser mellom venner.
  Og til slutt eros som omfatter det spesielle forholdet mellom mann og kvinne. Det er gjerne dette siste ordet verden rundt oss forbinder med kjærlighet.

  9
  3
 18. Noen “vet alt om Gud” men kjenner ham ikke. De de kan være veldig opptatt av å fortelle OM Gud, men det kan være vanskelig å fornemme at Gud virker gjennom dem. Dette fenomenet har jeg blitt mer og mer oppmerksom på etter som årene går.

  Et typisk tegn på at ånden ikke virker gjennom folk er at de må kompensere med alle slags kjødelige erstattninger. Men uansett hvor mye et menneske annstrenger seg vil det aldri kunne gjøre noe for Gud. Det eneste vi kan gjøre er å la Gud virke gjennom oss. Hvordan?

  Jesus ba sine etterfølgere om å vaske beina på folk. Han fortalte om den barmhjertige samaritan og om sauene og gjeitene i Matteus 25, 31 og utover. Der står det bla. om de som skal gå bort i den evige ild som er gjort i stand til djevelen og hans engler. Det ble ikke begrunnet med noe de hadde gjort, men fordi det var mye de ikke hadde gjort. Sant å si har jeg lurt på om dette er nøkklen til å forstå hvorfor kristendommen forsvinner i Norge. Ingen kan snakke seg til, eller høre seg til å bli et medmenneske. Uansett vil snakk bare være snakk hvis den som snakker ikke omsetter det han sier i praksis. Det å høre på dem eller lese det de skriver blir som å prøve å drikke seg utørst på en tom brusflaske. Det levende vannet er ikke der.

  6
  7
  • Dette var godt skrevet, JV kjenner ikke Jesus. De har ikke skjønt at det å kjenne Ham er det evige liv, og at DHÅ er selve billetten til Himmelen.

   Skulle ønske at JV ville forstå disse to setningene her.

   Mvh RJ

   2
   6
 19. ÅNDENS FRUKTER…

  …kommer som navnet sier av at Jehovah Gud lar sin ånd virke gjennom oss. Ikke slik at vi blir veldig følelsesladde eller konverterer til tryllekunstnere.

  Nei poenget er at vi blir gagns mennesker som opparbeider en personlighet som er i samsvar med Guds normer for adferd.

  Mange misoppfatter Guds ånd som et verktøy til å fylle sinnet med følelsesutbrudd og skrik og skrål på noen av kristenhetens rockekonsert-liknende arrangementer.

  Nei den sanne Guds ånd gjør mannen til en sindig, rolig og avbalansert kristen borger som er reflektert, romslig og sunn i sinnet.

  Dette er nok ikke så interessant for de som er ute etter en åndelig rus, men er desto mer verdifullt i Guds og Jesu øyne.

  Derfor oppfordrer Bibelen oss til ”å granske daglig i skriftene for å se at det stemmer det som blir fortalt oss”. De færreste skulle elske dette, men det er den eneste veien til livet.

  9
  3
  • Hvis man vil ha litt innsikt kan man lese om de historiske personlighetene som virkelig har hatt betydning i kristendommens historie. Det kan man lære mye av. Og så kan man gjerne studere de fenomenene som er vanlige i tider med tilbakegang også. I tider hvor det gis lite rom for de åndelige nådegavene. I tider hvor menneskelighet fortrenger den plassen Jesus skulle ha i hjertet.

   Og det kan være sendrektighet og latskap. Man er fornøyd med seg selv bare man greier å holde møtevirksomheten i gang.

   Andre mister stedsansen helt og lever seg inn i en åndelig forestillingsverden som er helt uten betydning for det virkelige livet. Kanskje litt slik som kvantemystikken?

   Og atter andre tror at hvis de bare får hundre prosent kontroll med organiseringen og medlemmene i menigheten så skal det bli resultater.

   Det siste som kan nevnes er de som bare er opptatt av å sette seg selv i sentrum. De som kun motiveres av å kunne fremstå som “den helt spesielle”. Den som er sykelig opptatt av å fremheve seg selv fremfor alle de andre. De høyrøstede som snakker og snakker og snakker. Og jo mer de snakker jo færre blir interessert i hva de har og si. Og jo færre tilhørere de får jo mer desprate blir de etter å få slippe til med sin endeløse enveiskommunikasjon der de kan. Typisk vil de snakke om ting som bare de selv har forstått og som selvfølgelig er uhyre viktig. Og hvis noen blir enige med dem finner de på noen nytt for hele tiden å kunne skjønne noe som ingen andre skjønner. Dette er nok det vanligste utgangspunktet for alle de sektene som har oppstått opp gjennom tidene.

   Alle slike tendenser har sitt opphav i synd. De som virkelig har et kall og en tjeneste, slik som f. eks Paulus, kan lett avsløre slike ting. Jesus gjorde også det. Det var derfor han ble hatet av fariseerne. Av de som trodde at alt stod så bra til med dem fordi de kunne hele Bibelen utenatt.

   6
   8
 20. PSYKOLOGI…
  …er en retning som sammen med sosiologi forsøker å forklare menneskets beveggrunner og disse satt i et samfunnsmessig perspektiv.

  Ikke sjelden praktiseres disse av mennesker som står milevis fra den bibelske verden. Når disse ofte motstridende tankegods toucher hverandre i debatter ser man straks at der den sanne kristne er levende opptatte av læren i alle brevene de har mottatt fra sin himmelske Far, er deres opponenter mest opptatte av å desavuere både de bibelinteresserte og deres lære.

  Store deler av dagens kristenhet fremholder gjerne at det slett ikke er så viktig å lese hele Bibelen jevnlig eller å tilegne seg stadig mer kunnskap fra den. Det holder at den står i bokhyllen og at dens påståtte tilhengere spiller på hele det feminine følelsesgalleriet dagens trossamfunn fremelsker på euforiske møter med mye sang, musikk, rørende historier og tryllekunstshow til pekuniær inntekt for grådige entiteter.

  Troende bibelstudenter er det verste disse vet, for ikke må det komme noen her og utfordre vår tids psykologisk korrekte presteskaps nyervervede evige sannheter med noe sludder fra nedstøvede for lengst utdaterte bokruller fra Midt-Østen.

  Det Jesus og apostlene hele tiden fremholdt – ”det står skrevet” og ”det står atter skrevet” – er for vår tids nyåndelige sosiologer blitt en trussel mot deres nyervervede plass i solen. De vil ikke vite av kunnskap som kan rive deres djevelske byggverk fra hverandre. De er ikke opptatte av Jehovah Guds navn, men av MY NAME – seg selv.

  Dette er grunnen til at når de møter bibelske motforestillinger, så går de til frontalangrep og foreskriver sin forledede flokk enda mer følelsesreligiøs innlevelsesrus. Stikk i strid med Lukas krystallklare oppfordring i Apostelgjerningene 17:11:

  ” Jødene (i Berøa) der hadde et edlere sinnelag enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om ALT stemte.”

  7
  2
  • Dette innlegget kunne vært skrevet av hvilken som helst jehovas vitner. Hersketeknikken består i å definere et ord, i dette tilfelle “psykoloig”, og bruke en slik fremstilling til å delegitimere andres innlegg.

   Som Jesus sa, det var Ordets gjørere som var hans etterfølgere. Dette kunne Jesus si bla fordi det aldri har levd noe menneske med større psykoloigisk innsikt en ham.

   4
   6
 21. FRED…
  …er en annen av åndens ni frukter som vi finner i Galaterbrevets femte kapittel. Ettersom fred altså skulle kjennetegne de sanne kristne kan vi derfor bruke dette begrepet som en lakmustest på alle som påstår seg å være sanne troende.

  ” Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke.” (1. Korinterbrev 1:10)

  Spør deg selv – preges kristenheten av fred, eller ser vi en storm av ufred som gir verden rundt gode grunner til skepsis og latterliggjøring? Selv ser jeg også her på Søkelys nærmest krigerske tilstander der bloggeiere, menighetsledere og åndelige frilansere fyker i tottene på hverandre i en slik grad at både høyesterett og europeiske domstoler må hjelpe de påstått kristne å dømme dem i mellom. Tenk etter hva Bibelen sier i 1. Korinterbrev 6:1-9:

  ” Når en av dere har en sak mot en annen, hvordan kan han da våge å legge den fram for de urettferdige og ikke for de hellige? 2 Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere ikke da til å dømme i småsaker? 3 Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Kan dere ikke da dømme i jordiske saker? 4 Og når dere har slike saker, hvorfor setter dere til dommere folk som ikke har tillit i menigheten? 5 Dette er en skam for dere! Finnes det ikke en eneste forstandig blant dere som kan ordne opp i saker mellom brødre? 6 Nei, bror fører sak mot bror, og det for dommere som ikke er troende. 7 At dere har rettssaker mot hverandre, er i seg selv et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor ikke heller lide tap? 8 Men dere gjør urett og lar andre lide tap – til og med søsken. 9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill!”

  Å diskutere trosspørsmål i ro og fred er en åndelig legal handling. Så har vi da også fasiten – Bibelen – til å avgjøre rett og galt. Hvorfor i all verden skulle Gud sende oss 66 brev om det ikke var meningen at vi skulle lese dem og ta lærdom av dem. Tenk over dette, og evaluer din egen forsamling. Er den preget av ufred mangler den Guds ånd og frukten FRED. Da er det på høy tid å se seg om videre.

  Og husk – det er ikke at de sier ”fred”, men at de HAR fred som teller. Lykke til!

  7
  2
  • JV, noen her prøvde å si fra om at for mange tok seg til rette her på siden. Det er jeg enig i. Jeg sa jeg skulle prøve å slutte. Synes du ikke at du også burde ta hensyn? Blir skuffet hvis du ikke kan svare meg på det, (du feiger ut noen ganger ved å ikke svare meg). Du skriver 4 lange prekener hver dag, det er litt uhøflig -er du litt enig? (Da prøver du å eie hele kommentarfeltet) Jeg ser noen tall i “kommentaren” din, det er vel en del bibelvers, men jeg og de andre her får bibelundervisning annen plass.
   Det som opptar en del av oss andre her nå er en viktig sak, det ligger på mange av våre hjerter nå, tiden nærmer seg nå. (denne saken vet jeg du er svært obs på, du har kommet med dine belæringer og alt annet enn respekt. Da gikk du over en grense)

   4
   6
  • Vaktmann skrev:

   ” Jeg formaner dere, søsken, ved vår Herre Jesu Kristi navn, at dere må være enige. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke.” (1. Korinterbrev 1:10)

   Det må være splittelse for at det skal vise seg hvem som holder mål sa Paulus. For det alle vet er jo at det hele tiden står frem mennesker som gjør krav på å være “den eneste sanne troende” fordi bare de har sett “sannheten”. Det har vært uendelig mange av dem.

   Vaktmann skrev:
   “Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere ikke da til å dømme i småsaker?”

   Er det ikke dette mange på dette forumet gjør? De setter spørsmålstegn ved at noen som gjør krav på å være noe virkelig stort innen teologi ikke en gang tør å si hvem man er.

   Er det et trekk man kan forvente fra en som kaller seg “broren til Jesus”? Nei, de som har lest litt i Bibelen vil nok heller assosiere dette med Peter etter at han hadde falt. Fallet besto i at han fikk store tanker om sin egen rolle. Men han ble seg ikke bevisst sin tilstand før han prøvde å fremstå som anonym. Da hanen gol forstod han dette.

   4
   7
  • Denne personen som kverulerer hele siden, gjør de fleste som leser Søkelys ganske opprørt. Det er riktig som du sier Hannah, han har tatt over styringen av hele nettstedet og deler ut bibelvers til sine motdebattanter i hytt og pine.

   Bare til å lese hvordan han svarer nedover og lager overskrifter: « Kjærligheten er størst av alt «! Da har han fått overskriften til neste innlegg, så fortsetter han med « Åndens frukter « for å fortelle i innlegget hvordan det fungerer.

   Deretter « skrikers « det til « MY NAME», som personen har valgt å kalle seg, at han er mer opptatt av seg selv enn av Gud. Han som ikke er i stand til å bruke sitt eget navn, så « viktig « som han utgir seg for å være. Det går rett og slett ikke an at han får vinne fram med den fremtoningen som han holder på med på en kristen nettside, å drive og harselere med alle som skriver noe her inne.

   4
   6
 22. SELVKONTROLL…

  …er en annen av åndens ni frukter. Det er et almennpsykologisk fenomen at mangelen på saklige argumenter knyttet til en utveksling av synspunkter søkes kompensert med personangrep og negativt ladede interjeksjoner. Også kalt hersketeknikk.

  Mennesker som er usikre av mangel på viten, vil når de søker konfrontasjon bli redde for hva de kan finne i sitt indre. Og som avvergemekanisme blir de sinte. For midt i mobilisert opprørthet er det lettere å skyve de fundamentale spørsmålene vekk.

  Deretter er det viktig også å mobilisere andre til sin tapte sak, for da oppleves ikke sviket mot en selv så brutalt.

  Derfor er det beundringsverdig når min storebror Kristus maktet å stå i mot sitt sinne overfor all dårskapen han møtte. Noen ganger holdt det hardt. Ved en anledning laget han seg en pisk av oksehud, veltet pengevekslernes bord og jaget dem ut av tempelets forgård.

  Ved en annen anledning var han så oppgitt over sine treglærte disipler at han utbrøt: ”At jeg i det hele tatt orker å snakke til dere!”

  Men det orket han. Enhver sann kristen må derfor være forberedt på den almenne dårskapen han eller hun møter daglig. Skal han gi opp av den grunn? Nei ” du skal tale til dem om de vil høre eller ikke. Klin deres ører til”, sier skriftene. Og for å makte det må man få av Jehovah Guds hellige ånd. For via den får man selvkontroll – en av åndens frukter.

  Selvkontroll bevirker en annen frukt – utholdenhet. Og det skal jeg komme inn på ved neste korsvei.

  7
  3
  • Flott at du vil debattere Bibelen Bettina. Joda, Apgj. 8:37 handler om den jødiske konvertitten som var finansminister for dronning Kandake i Etiopia.

   Han hadde som alle jødiske tilbedere vært i Jerusalem for å delta i en av de lovpålagte jødiske høytidene. Vi skjønner derfor at han kjente det gamle testamentet godt og som jødisk konvertitt allerede hadde god rede på de gamle skriftene. Dronningen av Saba hadde jo lært om Jehovah av Salomo, og bragte med seg denne læren da hun dro hjem med sitt følge etter oppbruddet fra Salomo.

   Han kjente derfor godt til alle profetiene om Jesus som også gjorde at ”jødene gikk i forventning”. Når så Filip forklarte ham hva det betød som han satt og leste i profeten Jesaja, trengte han ikke lang tid til omvendelse og dåp. Det var rett og slett oppfyllelsen av hans forventninger.

   Slik er det ikke nødvendigvis for hedninger og ateister, (som eksempelvis i dagens Norge), som må etablere en helt ny forståelse av et mulig grunnlag for en gudstro. Derfor tar veien til dåpen noe lenger tid for mange som vil la prosessen modne og ikke kaste seg ut i ting de senere kanskje kan angre på.

   Bare spør i vei videre du.

  • Har hørt at den nye oversettelsen av JV, sin bibel har utelatt v/37: « Og Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror Jesus Kristus er Guds Sønn. Dette har jeg hørt er tatt bort i den nye oversettelsen. Stemmer det?

  • Det må du spørre Vakttårnvitnene om. Deres bibler har noen positive ting – som bruken av Guds navn – men en god del dårlige oversettelser etter min smak. Noe er direkte feil.

  • Har undersøkt i mine bibler for deg, og konklusjonen tør være at fordi dette verset mangler i de eldste håndskriftene vi kjenner velger noen å utelate det i sine, moderne oversettelser.

   Det norske Bibelselskapet utelot også vers 37 i utgaven fra 1978, men i 2011 er det med. Trolig fordi de mener at innholdet ikke er kontrafaktisk.

   2
   2
  • Leser stort sett i 1930 oversettelsen, skriftstedet finnes også i 78-oversettelsen, ( sjekket det opp ). Har hørt skriftstedet er fjernet i JV, nyere oversettelser, og at de har sin egen oversettelse. Om det stemmer vet ikke jeg sikkert, men som kristen tror jeg Gud våker over sitt ord og fullbyrder det.

   4
   1
  • Hdde det vært slik at Jehovah Gud eller Hans sønn totalovervåket bibelen, hadde Han ikke trengt å advare om ikke å legge til eller trekke fra i Åpenbaringen.

  • Får sitere Jeremias 1/12» « Da sa Herren til meg: Du har sett rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det. Du mener da at Gud ikke våker sitt eget ord? Om mennesker roter til bibelen og våger å trekke fra eller legge til, så våker like fullt Gud over sitt ord.

   4
   1
  • Jehovah vil selvsagt ”våke over sitt originale ord” i den forstand at Han ”fullbyrder” det. Det betyr jo ikke det samme som at det ikke finnes en rekke oversettelser som er innbyrdes ulike og motsetningsfylte.

   Mange oversettelser har jo til og med fjernet Jehovahs egennavn og falskelig erstattet det med ”herren”. Og atter andre har forfalsket andre passasjer – som Vakttårnbibelen.

  • Vaktmannen er forblindet av egen skoleflink selvgodhet. Selv tryllekunstnere vet at det kan være enda lettere å lure dem som i sin innbilske sprenglærdhet tror de har full innsikt. De forstår ikke at de selv er like mye offer for hjernens luner og selvbedrag som alle andre.

   Sier som Yuval Harari: religion er fake news.

   😉

  • Når det gjelder selvkontroll har du en MEGET LAAAAAAAAANNNNNG vei å gå.

 23. Nå har jeg skrevet et innlegg her som jeg ber alle JVère og eller de som sympatiserer med JV og holde seg langt unna dette innlegget.

  Vi vet alle hva JV mener om dette.

  Jol eller vårt moderne Jul, er egentlig midtvinters blote.

  https://no.wikipedia.org/wiki/Midtvinterdagen
  https://nn.wikipedia.org/wiki/Jul

  Så hvorfor skal vi egentlig gå rundt juletreet?
  Som unnskyldning sier vi at vi feirer Jesus gebursdag, men Jesus ble ikke født på julaften, og ingen i Israel feiret noen sin bursdag.

  Så hvorfor skal vi danse rundt juletreet, og nikke, bukke og tilbe juletreet? På samme måte som de gamle Israelittene danset rundt gullkalven.

  Hvordan ser Jesus på den slags tilbedelse?

  Det står skrevet: Lovsyng Herren vår Gud, bøy dere ned og tilbe ham på hans hellige fjell. For Herren vår Gud er hellig.

  Vitner vår julefeiring om age, respekt og Gudsfrykt for vår Gud som er Hellig.

  Det står skrevet: Bøy dere ned for Herren og tilbe ham i hellig skrud! Skjelv for hans åsyn, hele jorden!

  Skal vi tilbe et tre, eller vår Gud?

  Det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe og bare ham skal du tjene.»

  Kanskje vi trenger å gå inn for Jesus og be over saken her nå FØR jul.

  Mvh RJ

  • Ja , RJ : Her er du inne på noe meget viktig ! Jeg har skrevet om vår julefeiring i lokalavisene her. Bibelforskere har kommet fram til at Jesus trolig ble født medio september. Da er det nærliggende å spørre hva det er vi egentlig feirer i julehelgen. Tja , kan nok ikke være annet enn det gamle midtvintersblótet og at sola har snudd.
   Videre : Hvis det var viktig for Jesus at vi feiret hans fødelsdag ; så ville Det nye testamente fortelle oss nøyaktig når på året han ble født.

  • Jeg tror nok mange har feiret jul med gode intensjoner. En gang i tiden visste folk lite om opprinnelsen til de tradisjonelle kristne høytidene. Men de viste mye om det kristne innholdet som ble tillagt disse. Tror nok dette var en del av alt det som preget befolkningen gjorde landet til en av verdens største misjonsstater.

   Men slik er det ikke lenger. Folk drikker seg fulle og velter seg i mat. De dyrker en materialistisk forbrukskultur og julenissen er den viktigste guden. På julebordene florerer utroskap og all slags synd.

   Vi er nok tilbake der hvor man var før kristendommen kom til Norge.
   Den viktigste årsaken ser for meg ut til å være sosialismen. Venstresiden i norsk politikk har systematisk, helt siden AP regnet seg som et søsterparti til sovjetkommunistene, kjempet for å utrydde kristendommen. De fleste kristne har vært passive eller spilt med gjennom å være med å finnansiere alle de mediene som har drevet frem utviklingen. Det store flertallet har vært helt likegylidge. En av de viktigste årsakene til den gennerelle likegyldigheten er at kristen i stadig mindre grad har vært det “saltet” Jesus mente de skulle være.

   Det jeg leste om for mange år siden, men som jeg nesten ikke kunne tro, det ser jeg skje idag. Det er som det står i Bibelen. Kaster man ut kristen tro så fylles tomrommet automatisk opp med noe annet. Islam ønskes velkommen, jødehatet øker, mediene målbærer alt som er negativt og demokratiet avvikles i rekordfart.

  • Ture. Jesus er Guds lam og som lam ble også han født om våren. Lammene som ble ofret i tempelet i Jerusalem kom fra Betlehem. Det samme gjorde Jesus.

   JR. Jeg liker godt juletreet, men betrakter det som en stor hyggelig dekorasjon. Kanskje mange andre også ser det på samme måte som meg. Med andre ord ingen tilbedelse av treet her.

   3
   2
  • Når er Jesus født.

   Jesus nevner sin egen fødselsdag her i samtale med Pontius Pilatus, les her utdrag av samtalen.

   Denne norske utgaven av brevet er hentet fra et tilleggsskrift bakerst i boken «De tolv patriarkers Testamente», fra Esca Forlag 1988 (ISBN 82-90729-02-2).
   ACTA PILATI – ET BREV FRA PONTIUS PILATUS

   ACTA PILATI – ET BREV FRA PONTIUS PILATUS
   Av Pontius Pilatus
   Dette er et brev fra stattholder Pontius Pilatus til keiseren i Rom Tiberius Cæsar.
   Skrivet ble funnet i Vatikanet på 1800-tallet.
   Til Tiberius Cæsar, keiser i Rom

   Sitat:
   «Skriftlig ba jeg Jesus om en utredning i Pretoriet. Han kom. I mine årer flyter spansk blod blandet med romersk. Derfor er jeg uskikket til å føle frykt eller ha barnslige gestikulasjoner. Men da nasareeren kom mens jeg vandret i min Baselika, syntes benene å være naglet til marmorbrolegningen med en jernhånd, og alle mine lemmer dirret som på en skyldig forbryter, men han var rolig og stille som en uskyldig.
   Jesus kom bort til meg, og med en bevegelse syntes han å si meg at han var der. Med beundring og ærefrykt betraktet jeg en stund dette usedvanlige vakre billede av en mann. Billedet av en mann som var ukjent av våre mange malere, som maler våre guder og helter. ”Jesus”, sa jeg endelig stammende, ”i de siste tre årene har jeg tilstått deg ubegrenset frihet og angrer det ikke. Dine ord er som en av de vise. Jeg vet ikke om du har lest Sokrates eller Platon. Men så meget vet jeg, at i dine taler ligger en majestetisk enkelhet som hever det langt over disse filosofene. Keiseren er underrettet om det, og jeg, hans ringe tjener i dette landet er glad over å ha ydet deg denne friheten som du er verdig.
   Likevel tør jeg ikke skjule for deg at du har fått mektige fiender på grunn av dine taler, og det er ikke overraskende. Sokrates hadde sine fiender, og han falt som offer for sine forfølgere. Dine fiender er dobbelt forbitret på deg på grunn av dine taler mot dem, og på meg er de sinte på grunn av den ubegrensede frihet jeg har forunt deg. Nettopp disse anklager meg for å stå i hemmelig forbindelse med deg med det mål for øye å berøve hebreerne deres små borgerlige rettigheter som Rom ennå tillater dem. Min bønn, jeg sier ikke befaling, er at du for framtiden måtte være forsiktigere og mildere og mindre åpenbart vekke stoltheten hos dine fiender. Tilslutt, hvis du oppvigler den dumme befolkningen mot deg, tvinger du meg til å benytte dommernes verktøy.”
   Nasareeren svarte meg rolig: ”Jordiske fyrste, dine ord er ikke av sann visdom. Si til den framstyrtende bekken: stå stille mellom bergene for at du ikke skal rykke opp trærne i dalen med roten. Styrtebekken vil svare deg at den må følge Skaperens lover. Gud alene vet hvor bekken renner. Sannelig sier jeg eder: Før Sarons roser blomstrer, skal blodet til den rettferdige være utgydt.”
   ”Ditt blod skal ikke bli utgydt”, sa jeg med en gestikulasjon, ”du er dyrere i min høyaktelse på grunn av din visdom enn alle de opprørske og stolte fariseerne som misbruker den frihet som romerne gir dem. De sammensverger seg mot keiseren og tolker vår godhet som frykt. De frekke skurkene er ingenting å stole på, da Tiberias ulver undertiden kler seg i fårepels. Jeg vil beskytte deg mot dem. Mitt Pretorium er åpent for deg som tilflukt. Det er et hellig sted.”
   Jesus rystet sorgløst på hodet og sa med tiltalende og sorgløst smil: ”Den dag vil komme da det ikke er noe sted for menneskesønnen hverken på eller under jorden. Den rettferdiges tilflukt er der oppe.” Han pekte mot himmelen. ”Det som står i bøkene og i profetene må bli oppfylt.”
   ”Unge mann,” sa jeg mildt, ”du nøder meg til å ikle min bønn en befaling. Sikkerheten for denne provins, som er satt under min bevoktning, krever det. Du må vise mere måteholdenhet i din tale. Overtred ikke min befaling som du kjenner. Måtte lykken stå deg bi og beskytte deg. Lev vel!” ”Jordiske fyrste”, svarte Jesus, ”jeg er ikke kommet for å skape krig på jorden, men fred og velferd. Jeg er født på selve den dag, på hvilken Cæsar Augustus ga den romerske verden fred.
   Forfølgelsen kommer ikke fra deg. Jeg venter den fra andre, og vil møte den i lydighet mot min Faders vilje som har vist meg veien. Hold derfor din verdslige klokskap tilbake. Det står ikke i din makt å fengsle forsoningsofferet på templets dørstokk.” I det han sa dette forsvant han som en lysende skygge bak Baselikaens forheng.»

  • Enig med Suzy. Legger ikke noe mer i det treet enn at det står på pynt en liten uke, går ikke rundt og bukker og neier til det. Julen er mer som en tradisjon der familien samles rundt god mat og hyggelig samvær. Etter å ha lest litt om hva julen egentlig i utgangspunktet dreide seg om, måtte jeg revurdere hele julen. Har lest at flere kristne har gjort det samme.

  • RJ, man kan bruke mye tid på å diskutere hva som er riktig ang. julen. Vi kan være et lys 🙂 På julaften sier jeg gjerne: I dag har Jesus fødselsdag 🙂 DET må vi feire!! I noen kroker blir det stille som i graven. Noen syns kanskje jeg lyste litt vel mye da 🙂 Men i min jul er Jesus med.
   En gang finner vi ut når Han ble født. Inntil da feirer jeg den 24. Og gleder meg over at Gud har skapt familie, mat, juletre, fuglenek og dompaper (som forresten kommer fra tysk “dompape” som betyr “Domherre”, jeg bare måtte ta det med)
   Adventssangen i dag (Vårt 1.lys vi tenner, stirrer mot det blå, Guds Sønn vi venter på) minnet meg i disse tider om noe annet enn et lite barn vi venter på.
   Frem til solnedgang 2.des. var det etter jødisk kalender “den 24. dagen i den 9. måneden” (måneden Kislev). Tenk på 2018 så husker du Haggai 2:18: …den 24.dagen i den 9.mnd…legg dere på hjertet…19: fra denne dag skal jeg velsigne deg…21:jeg skal ryste himmelen og jorden….22:jeg skal styrte kongerikenes troner.. gjøre slutt på makten til folkeslagenes kongeriker…
   Også Hannukkah startet i dag. (Joh.10:22)

 24. Vaktmannen skrev: Klin deres ører til”, sier skriftene.

  Hvilke skrifter? Hvem skal kline til ørene til hvem?

  Personlig mener jeg man heller bør lese Bibelen og gjøre som den sier. Og det står vel at hvis man ikke er velkommen så skal man trampe støvet av føttene og dra til en annen by. Og Paulus sier vel et sted at man skal tale folk til rette en gang og to ganger. Hvis det ikke hjelper og irettesette folk offentlig så skal man gi opp.

  Jeg tror det er dette de sanne kristne forholder seg til. De vet at det er bedre å be enn å mase høl i hodet på folk som ikke er interessert. Det er vel denne strategien JV bruker? De rettferdiges bønn derimot har stor kraft.

  Hva med å prøve noen måneder med bønn faste vaktmann?

  10
  16
  • Nå er vel ikke Vaktmannen heller invitert av nicket Misteltein. Misteltein er selv gjest, og det er Søkelys som er vertskapet her.
   Vaktmannen ser ut til å trives, men om nicket Misteltein vantrives står han/hun fri til å forlate denne bloggen som enhver annen gjest. Takk for deg Misteltein.

   16
   10
  • Hva vet Misteltein om folk er interessert? Jeg er meget interessert selv om en del andre høylytte her spreller i garnet. La Misteltein mene det han eller hun vil. Det kommer ikke noen bibelundervisning fra dem likevel.

   17
   7
  • Når det gjelder bobelundervisning, har Maria, Hansemann og han/hun som NÅ går under dekknavnet Vaktmannen (men er en ulv UTEN fåreklær), så har bibelundervisning vært totalt fraværende.

   5
   13
 25. Maria skrev:

  “Nå er vel ikke Vaktmannen heller invitert av nicket Misteltein. Misteltein er selv gjest, og det er Søkelys som er vertskapet her.
  Vaktmannen ser ut til å trives, men om nicket Misteltein vantrives står han/hun fri til å forlate denne bloggen som enhver annen gjest. Takk for deg Misteltein.”

  Nei, vaktmannen er heller ikke invitert av nicket meg. Men takk for at du takker for meg Maria. Det er godt at vaktmannen ser ut til å trives. For jeg har ikke alltid hatt en klar forståelse av dette selv. Han er svært misfornøyd med de kristne Maria. Bla bruker de ikke de hebraiske navnene og da kan de lett gå fortapt. Han vil gjerne gi utrykk for dette i et stort anntall innlegg. Han vil gjerne brilliere og blir misfornøyd hvis han ikke får til dette slik han ønsker. Han har påberopt seg martyrstatus. Men han har holdt ut hittil. Det skal han ha, han er en usedvanlig utholdende martyr.

  Selv er jeg bare en bortkommen sau. Ingen hyrder leter etter meg. Jeg har overlevd fordi jeg har lært meg og gjennomskue de falske hyrdene. De som vil kline igjen ørene på folk slik som vaktmannen i følge skriften sier. Og jeg har lært meg å unngå ulvene. Og frem for alt slangen. Den som lokker folk til synd.

  Det eneste som kan hjelpe oss i tiden som ligger foran oss er å vite hva som står i Bibelen. Bli ett med Ordet. Og be om at vi må få se og forstå alle ting i lyset fra Guds Ord.

  10
  15
  • Det er Bibelens ord som definerer den kristne lære. Der synes jeg Vaktmannen gjør en hederlig innsats. Du bare angriper hans person, men har lite eller ingenting å fare med ellers. Støy er ikke opplysning.

   15
   10
  • Maria.. .
   Den annonyme “Vaktmannen”, “bibelen” osv har lagt ut et uendelig anntall innlegg på dette forumet hvor han karakteriserer andre på en svært negativ måte med utgangspunkt i sin egenutviklede religionsforståelse. Mener du virkelig at han skal ha monopol på dette? At han har rett til å ta seg til rette på dette forumet uten at noen skal kunne svare ham? I tilfelle viser du hvordan en sekt blir til.

   I stedet for å synse eller påstå burde man belegge sine synspunkter med noe fra Bibelen. Og ikke minst, forsvare sine oppfattninger ut fra det som står i Bibelen.

   11
   14
 26. Denne Hallingdølen kom med skriftlig lovnad om at han skulle opprette sin egen nettside og slutte med å skrive på Søkelys. Dette har han ikke gjort ; og er mer aktiv enn noen gang.
  Han skjønner nok at vi kristne har noe som han ikke har – derfor prøver han febrilsk med mange ulike dekknavn å ødelegge denne nettsiden.
  Således kan man slå fast at denne JV-eren er både en løgner og ødelegger.
  Han slutter nok ikke med sine skriverier her før hans identitet er avslørt. Dette skulle være enkelt : Flå kommune har bare kring 1000 innbyggere der ” alle kjenner alle ” . Så en pensjonert journalist med mange barn og barnebarn og som etter eget utsagn driver misjonsvirksomhet med sin JV-lære – skulle være lett å identifisere. Så la oss gjøre det !

  11
  15
 27. UTHOLDENHET…

  …er en viktig egenskap sanne kristne trenger å utvikle. ”Den som holder ut helt til enden skal bli frelst”, sier skriften.

  Utholdenhet betyr derimot ikke uimottagelig stahet når en konfronteres med nye, overbevisende argumenter basert på bibelen. De fleste jødene inntok en sta og uforsonlig holdning overfor Jesus og mistet derved muligheten til et himmelsk liv etter døden.

  Slik er det også i motbildet i dag. Kristenheten er stivnet i ubibelsk dogmatikk og de fleste er blitt uimottagelige for tilbakevenden til den urkristne, opprinnelige lære.

  De drar derfor sine narrede tilhengere med seg i døden. Det er trist, og Jesus kalte da også de jødiske, religiøse lederne for ”to ganger døde, opprykket med rot”.

  Men bibelen fremholder at det bare ville være ”FÅ mennesker som går på den smale vei som fører til livet, og MANGE som heller vandrer på den brede vei som fører til døden”. Bibelen hadde derfor ikke vært sann om de fleste – også her inne – tok i mot Jehovah og Hans sanne sønn. Uten motstand, ingen sann tro.

  Skjønner en kristen dette, vil all motstand bare virke ansporende til ytterligere oppfyllelse av profetien:

  ”Du skal tale til dem enten de vil høre eller ikke, for de er en trassig ætt”. Slik er egenskapen utholdenhet både nyttig og nødvendig for den sanne kristne. Etter Harmageddon er alle motstanderne døde. ”Det er NÅ som er den beleilige tid”.

  16
  7
  • “De fleste jødene inntok en sta og uforsonlig holdning overfor Jesus og mistet derved muligheten til et himmelsk liv etter døden.”
   ——–

   Jeg mener du skrev et sted at bare du og noen få andre skulle til Himmelen? Alle de andre måtte leve evig som vanlige mennesker på jorden. Enda Peter sier at jorden skal brenne opp og Jesaja sier den skal bryte sammen og falle, og ikke reise seg igjen.

   “Slik er det også i motbildet i dag. Kristenheten er stivnet i ubibelsk dogmatikk og de fleste er blitt uimottagelige for tilbakevenden til den urkristne, opprinnelige lære.”
   —————

   Her tror jeg du avslører at de mangler kunnskap. Kristendommens historie er godt dokumentert hva gjelder både lære og kultur. Og det har variert fra kontinent til kontinent til forskjellige tider. Men i urmenigheten var bruk av nådegavene helt vanlig og det skjedde mange mirakler. Dette var noe fundamentalt annet enn det du forfekter. Hva jehovas viter anngår så kan de ikke legge skjul på at de lanserer stadig nye sannheter som overtar for de gamle. Likevel gjør de altid krav på å ha “den eneste sanne sannhet”. Så man kan god grunn si at deres lære ikke har stivnet. Det eneste som har stivnet er kravet om å være den eneste organisasjonen som er godkjent av “jehova”.

   Det er synd at du skjuler din identitet. Hadde vi kjent den kunne vi kanskje fått et innblikk i hvordan du praktiserer din lære. Da ville alle se om den var i tråd med urmenighetens lære. Den vet vi som sagt ganske mye om.

   7
   3
  • Håpet om himmelsk liv blant de 144000 i Kristi regjering gikk først ut til jødene på Jesu tid. Bare FÅ takket ja, og derfor gikk dette håpet og kallet ut til hedningene. Først ute var Kornelius, og det var Peter som fikk nøkkelen til å åpne for folkeslagene. I våre dager fylles de siste plassene, og når den siste er beseglet slipper englene ”de fire vinder lø” = Harmageddon.

   Fint at du spør og begynner å lese og forstå. Jeg begynte der en gang jeg også. Bare spør videre.

   2
   9
  • Hva vakttårnvitnene bedriver og mener til enhver tid må du ta med dem. Selv er jeg et vitne for bibelens gud Jehovah og kun med i menigheten av de hellige.

   2
   8
  • Nei du stakkars Vaktmannen. Du er ikke vitne for noe annet enn deg selv, og din selvgodhet.

   5
   3
 28. Ang. Hansemann’s video og Jehovas Vitner.
  Jeg så noen sekunder. Hvor er barnets advokat? Enhver normal far og mor er selvfølgelig advokat og legger ikke ut sånn. Barnet gav aldri tillatelse.

  JV får 15 likes for siste tale og videoen til Hansemann omtrent det samme.
  I JV’s lære er det aldri noe liv. Derfor må de kanskje ty til tragiske videoer for å oppleve litt latter. (så hvilke folk er det som filmer?…)

  9
  6
  • Dette er nok en video hentet fra YouTube. Det denne gjengen driver med er regelrett mobbing. Det er Kjell som må gripe inn å få stoppet denne trakasseringen.

   9
   7
 29. RETTFERDIGHET…

  …er nok en egenskap som kjennetegner vår Skaper Jehovah. Rettferdighet innebærer at vi opererer med ”like lodd i vektskålene” og heller ikke slik at vi dømmer en vi er på parti med annerledes enn en vi ikke liker.

  Urettferdighet er svært utbredt i kristenheten, noe som forteller oss at det er en helt annen gud de tilber enn de tror.

  Jehovahs ultimate rettferdighet er postulert i de første lovene Han overbragte menneskene:

  ”Like for like, tann for tann, øye for øye og liv for liv”. At Han også lever etter dette ser vi når Han tilveiebringer et fullkomment menneskes død – sin sønn – for å utlikne det fullkomne mennesket Adams død. Likt liv som soning for likt liv. Slik ble denne Guds grunnlov oppfylt en gang for alle.

  Hva kan så vi lære av det? Jo, dersom vil vil motta Jehovah Guds fred og aksept må også vi tilstrebe å etterlikne denne egenskapen i våre daglige liv. Om noen angriper andre vil de da møte veggen når de settes på plass.

  Men i blant kommer vi bort i onde mennesker som skjeller oss ut og forfølger oss. Da vil disse – om de ikke vender om – møte Guds vegg ved Kristus og til slutt miste alt håp om evig liv. Også dette er rettferdig.

  Men hva med det faktum at vi er ufullkomne? Kan vi da vente barmhjertighet? Det skal jeg komme mer inn på etter hvert.

  10
  8
  • Kjære vaktmannen!
   Du gir meg følelsen av å være litt slik som eplebonden som herjet i alle de forumer han slapp til i. Han visste at Bush var antikrist og Paulus en svindler. Og dette blei han aldri lei av å skrive om. Vi skal ikke dømme slike mennesker men de blir så utrolig domminerende. Og de bare kværner på de samme tingen hele tiden. Kanskje har de gode intensjoner, menneskelig sett, men alle innspillene deres oppleves nesten som mygg og knott. Man kan slå i hel millioner av dem uten at det ser ut til å hjelpe. Det kommer bare mer og mer.

   Du legger veldig mye energi i å forkynne dine meninger. Men som du sier selv så har du hentet litt her og litt der. Bla fra bladet vaktårnet. Mange av oss vet at dette er vranglære.

   Jeg har lest gjennom Bibelen ganske mange ganger. Jeg har aldri latt andre fortelle meg hvordan den skal forstås. Jeg er ikke en gang medlem i noen menighet. I dag tror jeg dette er den eneste måten man kan få en riktig forståelse av Ordet.

   Jødene er fremdeles Guds folk.
   Jordkloden skal brenne opp og forsvinne for alltid etter tusenårsriket.
   Alle som har fått nåden kommer til Himmelen.
   Den Hellige Ånd kan tenke, glede seg, sørge og tale.
   Mirakeler skjer idag. Jeg har opplevd det selv.
   Og hundre andre ting kunne nevnes som du antagelig benekter.

   Kort sagt, du forkynner vranglære. Som det ble nevnt. Det beste for alle ville være om du brukte mer tid i bønn og faste.

   11
   8
  • Veldig klokt innlegg fra deg, «kontrolløren». Selv hadde jeg i utgangspunktet ingen planer om skrive innlegg til «vaktmannen». Når man bruker bibelvers til å sjikanere
   andre med for å fremstå som full av selvkontroll, da er
   dette en måte å manipulere andre på som er stygt.

   Dette har jeg opplevd tidligere, og det gjør meg lei. Alle
   kan finne vers i bibelen som passer på andre, men dette er en måte å misbruke Guds ord på for og få kontroll over andre. Det er riktig som du sier, man skal ikke dømme andre, men man skal heller ikke la være å si i mot vranglære.

   Selv kommenterer jeg ikke på så mange artikler, da det lett blir nettopp sånn som nå. Det er jo helt meningsløst å ligge i ordkrig, men samtidig er det ikke riktig at en person skal styre hele Søkelys med sine stadige bibelvers som han bruker mot andre. Kanskje du også «vaktmannen», bør tenke over hvordan du svarer andre.

   Å gjøre narr av Ture, synes jeg man bør holde seg for god til. Ture har mange interresante observasjoner som han deler med oss som leser Søkelys, også kommer han med noen råd som det kan hende noen og en hver kan få bruk for. Alt godt til alle her inne, også deg som kaller deg «vaktmannen».

   9
   7
 30. JV, du har så lange taler som jeg aldri orker å lese. Du svarte meg ikke på det om at du prøver å eie siden her 😉 Jeg vet du skriver om oss vrange som aldri vil høre, og du mener du har en oppgave å tale til oss.
  Du tar jo feil. Jesus er svaret. Skriver du andre steder også?

  10
  9
 31. TIL KJELL ANDERSEN:

  Betina: ” Det er Kjell som må gripe inn…”

  Om også Kjell Andersen ønsker seg et ekkokammer her og ikke ønsker supplerende innlegg fra mennesker med andre syn enn sitt eget, så er jeg enig i at han bør si i fra om det. Kom igjen Kjell – skriv et tilsvar på moderator-raster så vi vet det er deg. Det er jeg sikker på at de aller fleste vil respektere.

  Jeg vet du ser annerledes på deler av Bibelens budskap enn meg. Fatt derfor mot og skriv hva som er din vilje. Det er din blogg og du må ta en avgjørelse. Frem til da anser jeg mangel på svar som en aksept til at mennesker med et avvikende livssyn enn flertallet er ønsket på bloggen. Ditt svar må være helt konsist FOR ELLER IMOT, slik at det ikke blir misforståelser om dette i fremtiden.

  13
  3
  • JV, først lære seg å være høflig og lese det redaktøren skriver, deretter kanskje vente deg et svar. Hvis du må vente like lenge på svar fra han som vi andre må fra deg, så er du fornøyd og glad 🙂 Ventetiden kan du bruke på respektfulle og vennlige kommentarer (ikke taler)

   Se saken selv om David Wilkerson. Litt av det:

   “PS: Inntil videre vil jeg på basis av det jeg har skrevet i ordene overfor, bare sporadisk oppdatere Søkelys. Jeg håper og tror at jeg snart vil være tilbake med fornyet kraft og styrke. I mellomtiden: Våk og be. Be for meg og be for hverandre. Bønnens makt er stor. Jes 40,31”

   Og hva han har “skrevet i ordene ovenfor” -det finner du. I tillegg til redaktøren så er det andre her inne som ligger spesielt på hjertet til mange av oss i disse dagene.

   7
   9
  • Jeg behøver slett ikke vente. Min forespørsel til Kjell Andersen implementerte at intet svar inntil videre er et positivt svar fra ham til andre å skrive enn deg og dine. Så inntil nye pasninger dukker opp ligger ballen hos Kjell. That’s it.

   11
   10
  • “JEG behøver slett ikke vente” “That’s it”.
   JV har talt.

   (hvorfor kom jeg nettopp på “JEG ER den jeg ER”)

   6
   10
  • Fordi du antagelig kom på at Guds navn ikke er Herren, men Jehovah. Og det er dette navnet som betyr ”Jeg er den jeg skal vise meg å være”.

   9
   8
 32. Om denne nettsiden fremdeles skal være åpen for vranglæren til denne JV-eren ; så har jeg en nettside som er åpen for kommentarer. Her er det heller ingen irriterende reklame. Dukker denne uønskede entiteten opp på min nettside ; så er det bare et lite tastetrykk fra min side – så er kommentaren slettet.

  Men vi får først og fremst håpe at Kjell Andersen setter en stopper for denne dominante personen med uhorvelig skrivekløe !
  For øvrig : I går hadde jeg kontakt med ledelsen i Jehovas Vitner for å finne ut mer om denne anonyme mannen med et stort antall dekknavn.

  13
  10
 33. GLEDE…

  …er en annen av åndens ni fantastiske frukter. Den åndelige gleden overskygger totalt enhver irritasjon eller gremmelse man måtte finne hos andre mennesker.

  Denne verden er full av mennesker nå i endetiden som skal bestemme hva andre skal mene eller tro. Slik de selv vil ha det skal alle andre også ha det. Det skyldes både selviskhet og monomanisk opptatthet av andre. Om andre skulle befinne seg over deres nivå, så gjelder det å rive dem ned til sitt eget nivå slik at forskjellen utlignes.

  Skulle disse ikke makte å rive andre ned, setter de himmel og jord i bevegelse for å angripe den som utfordrer deres flokk. Fariseerne var en typisk eksponent for denne menneskekategorien. De tålte ikke Jesus, fordi han fortalte dem en annen historie de ikke ville høre.

  Like fullt bevarte Jesus gleden i sitt indre, i det han visste at han gjorde Guds vilje og sto foran fullendelsen av sitt virke.

  Slik kan en sann kristen også tenke. Bibelen er klar på at en slik person vil møte motstand over alt. Det er fordi Satan Djevelen har kuppet både kristenheten og omgivelsene. Når alt dette skjer kan vi derfor trygt møte disse med en indre glede. Fordi man vet man har sannheten. Derfor var Paulus ved godt mot sammen med sine brødre og sa til filipperne i 4:4,7:

  Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

  11
  11
  • Du er ikke på noen som helst måte i stand til å tilføre glede her på bloggen. Kun selvopphøyelse og skvalder

   11
   1
  • Nei for å oppnå varig glede må du vende om. Da vil bitterhet, ergrelse og irritasjon over at det finnes andre meninger enn dine egne dempes og du vil bli et avbalansert og modent menneske. Eller voksen som det også heter.

   Bare barn forventer å få alt som de selv vil.Du vil bli trygg på deg selv, du slipper å bli så sint hele tiden og livet blir også mye lettere å leve. Jeg ønsker deg alt godt i Jesu navn Birgir.

   2
   10
  • Du snakker som du har vett til, og DET er ikke mye å skryte av. Hvis du vil at andre skal LÆRE av det du skriver, er det en forutsetning at du selv lever det du forkynner. Der har du en LAAAAAAAAAAAAAANNNNNG vei å gå, før du når det målet.

   9
   1
  • JV’en sa “Hverken ånd eller glede her nei. Bare hat.”
   Kle deg i ånd og glede. Så blir du kvitt hatet ditt, og du slutter å opphøye deg selv.

  • “Bare barn forventer å få alt som de selv vil.Du vil bli trygg på deg selv, du slipper å bli så sint hele tiden og livet blir også mye lettere å leve.”
   Ikke er du i stand til å ta inn over deg at det er AKKURAT SLIK DU OPPTRER. LEV du i det, så vil du slutte å opphøye deg selv og bli himmelens disippel. Slik du OPPTRER her er det KUN selvopphøyelse og egenrettferdighet som gjelder.

 34. Leser i dag at TV Visjon Norge vil få en dagbot på kr. 7500,- fordi kanalen ikke har søkt om bruksendring av sin eiendom i Drammen. Boten gjelder fra 21. jan. 2019.
  Dette utgjør ca 2.7 mill. kroner i året ( kan selvsagt økes av kommunen ). Bygget er godkjent som forretningsbygg og der var før en bilforhandler som hadde sin virksomhet i dette bygget.
  Ja, her rir nok kommunen på kjepphester hjulpet av Plan – og bygningsloven for å kvitte seg med herr Hanvold og hans virksomhet.

  Samtidig leser jeg at avisen Norge I dag fortsatt mangler penger til restaureringen av den fredede Forum kino i Bergen. Først skulle åpningen være i september 2018 , så utsatt til desember 2018 og nå utsatt til slutten av mars 2019. Kristne bør være nøysomme , mener jeg , og ikke drive som finans-akrobater. Jesus hadde ikke så mye som han kunne helle sitt hode til….

  Beklager at jeg fraviker temaet.

  5
  2
  • Her er jeg helt enig med deg Ture. Når man ser hele denne pengedominansen i kristenheten så er konklusjonen at det hele er et forførerisk svik.

   Derfor holder jeg og mine oss langt vekk fra slike menighetsliv. Se bare på Vakttårnet der hovedkontoret i Brooklyn selger ut forsamlingssaler (selv i andre land) bygget på dugnad og finansiert av arbeidsfolk – for å skaffe midler til nedbetaling av svære dagbøter fordi de ikke vil møte i retten der etter hvert mange er dømt for pedofili.

   https://jwsurvey.org/

   4
   5
 35. JV, Birgir skriver til deg at du på ingen måte er i stand til å tilføre glede her på bloggen, og du svarer “Nei”. Det ligner ikke deg JV.

  Men så fortsetter du “for å oppnå varig glede må du vende om”. “Du”? Det skal vel stå “jeg” eller “man”? Du har ikke vendt om?

  Etter en sann kommentar fra Birgir så kommer alt dette utrolige fra deg om Birgir: bitter-arg-irritert-ubalansert-umoden-barnslig-utrygg-sint-sliter i livet. DET var ikke lite JV 🙂 Det må være tungt å ha det slik som du har det JV. Også strevet med å få dine til å trykke ikke-liker. Du er sjefen og de kommer når du befaler.

  Hvis jeg blir sint fordi du taler usant om f.eks. Jesus og korset, så tror jeg ikke du skal bekymre deg. Blir vel helst mere lei meg. Jesus ble også sint. Vi vet alle på hvem. (du trenger ikke forklare)

  Du ønsker tilslutt Birgir alt godt i….? Du må jo skrive hva du vil. Jeg mener det er galt. Først må du bli som et lite barn… For du blir med i sporvognen som jeg skrev om, sammen med Hannah håper jeg.

  7
  8
  • Hannah: ”JV, Birgir skriver til deg at du på ingen måte er i stand til å tilføre glede her på bloggen…Hvis jeg blir sint…”
   Hadde dere hatt sannheten hadde dere jublet over at noen resonnerte med dere. Det sier Bibelen. Slik at dere kunne ha fortalt sannheten til meg. Problemet deres er at dere ikke kjenner Bibelen og taper debattene.

   Det er derfor dere blir sinte og går løs på min person. Men da mister dere samtidig gleden. Og fordi gleden avspeiler Guds sanne ånd, beviser dere samtidig at dere mangler ånden.

   Jeg derimot er like rolig og glad hele tiden og beviser at jeg har ånden.

   8
   11
  • JV, du leste nok at jeg heller ble lei meg enn sint 🙂
   Men, i motsetning til deg har jeg feil og mangler. Som jeg trenger Jesus til å hjelpe meg med. Og jeg må si unnskyld til de rundt meg og Gud. Han slår aldri hånden av meg, men heier på Hannah. Og Han lærer meg stadig nye ting i Bibelen. Når vi kommer til Himmelen (hvis du har satt deg i den sporvogna i sangen jeg skrev) kan kanskje meg og deg studere Guds Ord sammen. Det hadde vært en stor glede! (Men tenk hvis Han satte Hannah til å undervise deg?)

   8
   7
  • Jeg er også helt sikker på at gud heier på deg. Spørsmålet er bare – hvilken gud?

   7
   9
  • Det finnes bare en Gud; Han er den første, Han er den siste. Foruten Han er det ingen Gud. Han som elsket verden så høyt at Han ga sin egen Sønn, Jesus, for at hver den som tror på Ham skal ikke fortapes men ha evig liv. Jesus som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom. Og ingen kommer til Faderen uten ved Meg sier Jesus.

   4
   6
  • Sitat Hanna: ” Det finnes bare en Gud.”

   Der tar du nok grundig feil. Bibelen fremholder at det finnes ”mange guder og mange herrer”. Derfor er det livsviktig å skille hvem som er Jehovah Gud og hvem som skjuler Satan.

   Bibelen forteller at ”det blir bare få mennesker tilbake” etter Harmageddon, og da må det være slik at de fleste har valgt feil Herre.

   ” Mange skal si til meg på den dagen: ‘HERRE, HERRE! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’ ”
   (Matteus 7:22,23)

   5
   8
  • Vaktmann. Tape diskusjoner?? Er det en konkurranse som foregår her? En kunnskapskonkurranse som det er om å gjøre å vinne? En merkelig uttalelse fra en som kaller seg Jesu bror og som påstår å være den eneste her som er fylt av den hellige ånd.

  • Hannah JV har avslørt hvilken Gud han har satt sin lit til. Han har laget seg en gud som er en avgud. Slik avguden hans er, slik er JV selv. Han avslører for hvert innlegg han har, hvilken “sannhet han setter sin lit til.

   “Deres avguder er sølv og gull, et verk av menneskehender. De har ører, men hører ikke. De har nese, men lukter ikke. Som de selv er, slik blir også de som lager dem, hver den som setter sin lit til dem.
   Salmene 115:4‭, ‬6‭-‬6‭, “

  • JV, du rettet kun på den første setningen min “det finnes bare en Gud” der du sier det finnes mange guder. Jeg vet det, men jeg snakket ikke om gudene med liten g. De er det du som snakker om. Men da får du starte fra 2.setning når du leser 🙂

   “Det finnes bare en Gud; Han er den første, Han er den siste. Foruten Han er det ingen Gud. Han som elsket verden så høyt at Han ga sin egen Sønn, Jesus, for at hver den som tror på Ham skal ikke fortapes men ha evig liv. Jesus som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom. Og ingen kommer til Faderen uten ved Meg sier Jesus.”

   Blir det slitsomt for deg når jeg skriver hva Jesus har gjort for oss alle? Ble du fristet til å late som du ikke så denne kommentaren?

 36. FRED…

  …er også en av åndens frukter. Har kristenhetens trossamfunn fred? Å påstå det ville vært en sannhet med store modifikasjoner. Dessverre er det ofte det motsatte verden oppfatter fra de navnkristne.

  Aggressive krangler om lærespørsmål, penger, eiendommer og personer er noe vi har hatt orkesterplass til å bivåne også her på Søkelys.

  De mest nedsettende og simple interjeksjoner og beskrivelser kastes ut mot deres åndelige brødre innen de som kaller seg evangelisk kristne, karismatikere og pinsevenner. Ikke rart en standup-komiker sa det slik under sitt show: Styr unna kranglete pinsevenner. Kom heller til oss. Vi er venner hele året – ikke bare i pinsen.

  Årsaken til all denne elendigheten skyldes denne verdens ånd. Maktsyke og pengeglade ledere har ikke åndens frukt FRED. Og da blir to pluss to at de ikke er Guds tjenere, men Satans tjenere.

  Og da er det ikke til å undres over at det går som det går og at freden erstattes av strid. Det hele toppes av at de mot bibelens råd går til rettssaker mot hverandre.

  Sanne kristne har derimot fred i sinnet og blåser en lang marsj i om noen skjeller dem ut. Dette er bare oppfyllelsen av profetiene og uten dette hadde ikke bibelen vært sann. Derfor blir jeg både glad og fredfull når noen forfølger min person for da vet jeg at jeg har sannheten og at forfølgeren er i Djevelens mørke.

  7
  10
  • JV: “Derfor blir jeg både glad og fredfull når noen forfølger MIN PERSON for da vet jeg at jeg har sannheten”.

   Jeg har lest om en del som virkelig blir forfulgt. På grunn av sin tro på JESUS.

   8
   5
  • Du kan vel for alvor ikke mene at du forfølges her på forumet. At du ikke får støtte for din lære har da ingenting med forfølgelse å gjøre. Det du sier er en hån mot kristne som virkelig forfølges, som fengsles, tortureres, som ofrer livet for sin tro.

   9
   1
  • Du er ikke forfulgt, men sitter trygt bak laptopen eller PC,en og koser deg med dine anonyme nick. Du avslører din avsky mot de kristne. At Kjell som driver Søkelys, lar deg få holde på med denne aktiviteten er ganske uforståelig. Denne type retorikk som du bedriver her, må sies å være ganske uspiselig.

 37. « religiøse falsmyntere har klart å generere flere åndelige lurendreiere enn den bunnfalske kristenheten «, « jeg er helt enig i at vaktårnet representerer et hykleri – akkurat som RESTEN av kristenheten «! Her avsløres det mellom linjene hvordan JV, ikke tåler kristendommens budskap. Ikke tror JV på helvete heller, men djevelen tror de på.

  Har forstått at JV, ikke fordrar gjenfødte kristne. De liker heller ikke når man opplyser de om at det er bare gjennom Jesu død på korset der Hans dyrebare blod ble utgytt, at det finnes frelse, da det er Jesu blod som renser fra all synd. Han ble offeret som ble ofret en gang for alle. Det finnes ikke noe annet offer eller navn som kan frelse en stakkar synder. Kun navnet JESUS!

  17
  14
  • A) Helvete er et norrønt begrep fra Tor, Odin og Åsatro som ikke finnes i Bibelen. Det står gehenna i skriften, som var Jerusalems søppelplass. Symbolsk for evig utryddelse fra livet.

   B) Ordet kors (crux) forekommer heller ikke i noen grunntekst. Der står det stauros og xulon som betyr stake uten tverrpinne. Bibelen sier: ”Forbannet er den som henger på en stake.”
   Dere er narret

   14
   16
  • Her skrev du noe Betina som jeg ikke har skjønt før om JV. Jeg leser ingen av JV`s innlegg så jeg ser ikke det du har sett, nemlig at JV ikke fordrar gjenfødte kristne.

   Egentlig er det noe jeg burde ha skjønt, når jeg ser hvordan de oppfører seg. Ditt innlegg her gjorde det tindrende klart for meg, hvorfor JV ikke lar seg omvende.

   Takk Betina og Hils din mann

   Mvh RJ

   9
   13
  • Da vet vi som leser her at mange her inne tror på den norrøne dødsgudinnen Hels viti, som betyr Hels straff. Totalt ubibelsk og en gigantisk vranglære.

   At en kjærlig gud skulle pine noen i all evighet sier mye om det sadistiske sinnet som ligger bak.

   Mitt syn på gjenfødelse er at alle som har et himmelsk håp må fødes på ny. ”Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike”, sier bibelen. De må derfor dø og gjenskapes i en åndelig kropp for å kunne se Gud. For ”mennesker kan ikke se Gud og leve”.

   Alle de tradisjonsbundne falske læresetningene må vaskes bort før sannhet kan etableres.

   13
   13
  • Det er DIN ånd som må bli født på nytt, og det skjer når man tar i mot Jesus som Herre og Frelser. Mennesket består av ånd/sjel og legeme. Jesus til Nikodemus: « Sannelig sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir født på nytt, kan han ikke se Guds rike «. Du er på tynn is med alle dine argumenter.

   12
   10
  • I himmelen finnes kun ånder. Ikke sjeler. Sjel nephesh betyr”en puster” og brukes bare om dyr og mennesker. Derfor gjenfødes en med himmelsk håp som en åndeperson.

   10
   12
  • Uten ånd, er legemet dødt! Mennesket består altså av ånd/sjel og legeme!

   11
   7
  • Ånd (ruach eller pneuma) har flere betydninger. Vi har alle en ”ånd” – verdens ånd eller guds ånd. Men dette er ikke det samme som en åndelig kropp som de som lever i himmelen har. Dette viser at norsk språk er like fattig på ord for ånd som for kjærlighet.

   Pneuma er kjent fra pneumatikk som har med trykkluft å gjøre.
   En sjel (nephesh/puster) må også ha luft/ånd for å leve. Noe helt annet er din personlige innstilling. Eller Guds hellige ånd som er Guds kraft. Det er skrevet bindsterke verk om alle de ulike betydningene og ordene for ånd.

   7
   11
  • « Og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld, og blåste livets ånde i han nese, og mennesket ble til en levende SJEL! 1.mos, 2/7. Ønsker deg en riktig god natt!

   12
   6
  • Ja, her ser du at Gud blåste ånde (luft) i Adams nese og han ble til en sjel (nephesh=puster). Fint at du ser det du også.

   Han fikk ikke en sjel. Han ble en sjel.

   6
   9
 38. Sitat: ” Det finnes ikke noe annet offer eller navn som kan frelse en stakkar synder. Kun navnet JESUS!”

  Det er riktig at det: ”blant mennesker under himmelen ikke finnes noe annet navn det finnes frelse i”. Det er fordi Jesus ga sitt liv og oppfylte Adams fall her nede på jorden. Ingen andre MENNESKER har således bidratt til frelsen fra dødens forbannelse.

  Men Jesu Far Jehovah ”bor ikke som menneske under himmelen”. Han bor i himmelen og over jorden. Derfor er Jehovah Gud Faderen som Jesus krystallklart selv ber til. Derfor sier apostlene som siterer GT at: ”Hver den som påkaller JHVH’s navn skal bli frelst”.

  Sanne kristne ber derfor til Jehovah Gud, og avslutter bønnen med å vise til gjenløsningen og si: I Jesu navn amen.

  14
  14
  • Sier du at Jesus kun var et menneske og ikke guddommelig? Må vi påkalle Jehovahs navn for å bli frelst???
   Jesus selv kaller JWHW for FAR og han lærer disiplene å be til FAR, ikke til navnet Jehovah. «Fader vår……»
   Jesus er navnet over alle navn og ved troen på han blir vi frelst.
   …….at hver den som tror på han ikke skal fortapes men ha evig liv. Joh. 3,16

   13
   3
  • Sitat: ” Sier du at Jesus kun var et menneske og ikke guddommelig?”

   Selvfølgelig. Hadde han ikke vært et fullkomment menneske, men en åndelig gud, hadde hans løsepenge ikke tilsvart Adams liv. Guds grunnlov sier ”like for like, liv for liv”. Det var denne loven Jesus oppfylte.

   Etter sin død i 3,5 dager ”ble han levendegjort i ånden” som den åndeskapning han var før han kom ned til jorden. Hadde han ikke vært et vanlig menneske hadde Jehovah blitt anklaget i himmelen for uredelig spill.

   ”Kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike” og ”mennesker kan ikke se Gud og leve”. Derfor måtte Jesus dø som menneske og gjenfødes i himmelen som ånd. Gud kunne jo ikke ha kommet selv – “Mennesker kan ikke se Gud og leve”.

   Sitat: ” .at hver den som tror på han ikke skal fortapes men ha evig liv. Joh. 3,16”

   Du glemte resten av verset:

   ”For så høyt har GUD elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”

   Jehovah Gud sendte altså sin sønn for at vi skulle nyttiggjøre oss hans offer i gjenløsningen. Men det var GUD som sendte ham.

   Derfor heter det i 1. Korinterbrev 15:

   ” 24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.”

   Til orientering forekommer Jehovahs navn 237 ganger i det NYE testamentet. Men den bånnfalske kristenheten har fjernet navnet og satt inn ”Herren” i stedet.

   3
   13
 39. Hvis jeg nå summerer alle kommentarene vi kristne har om denne JV figuren, og ser på hva slags personlighets trekk dere beskriver denne JVèn som.

  Så dannes det et skremmende bilde.

  Det dere beskriver er oppførselen til den ånd som ligger bak, og driver JV ut mot fortapelsen.

  Betina gjorde det veldig tydelig da hun skrev at JV ikke kan fordra gjenfødte kristne.

  Nå er det forskjellige grader av å – kan ikke fordra –
  Det er også forskjellige grader av å – jeg forakter –
  Der er også forskjellige grader av å – jeg hater –

  Men alle disse tre gradene av tilstander i menneske hjertet arbeider og drar i samme retning, som er å – hate –

  Selve det å hate er en besettelse av en ond ånd.

  Hat brenner alltid videre, og kan ikke slukkes.
  Hat kan flytte seg fra person til ting og steder, og andre personer, og til lukter, osv. men brenner alltid videre.

  Det er kun en måte å slukke hat på, og det er å tilgi.
  Tilgi opprinnelsen der hat fikk komme inn i et menneske.

  Mvh RJ

  9
  2
 40. TÅLMODIGHET…

  …eller som noen oversettelser av Bibelen sier det – langmodighet – er enda en av åndens ni frukter. Alle som siden Edens haves paradis har ventet på en ny og bedre ordning på jorden har virkelig måttet legge denne egenskapen for dagen. Som Enok.

  Midt oppe i sin venten har de måttet vandre blant dåraktige mennesker som Gud ikke dro til seg og som etter beste evne forsøkte å ødelegge for alle de – om enn få – som søkte sin sanne Skaper.

  Mange har måttet vente hele sine liv og dødd i håpet om en oppstandelse på en ny jord der rettferdighet bor. Ja selv i endens tid etter 1914 har ventende kristne jordboere måttet vente et helt liv og dø uten å ha fått se oppfyllelsen av løftene.

  Nå er vi imidlertid kommet så langt på tidens tann at de som lever har et berettiget håp om å få være vitne til Jesu annet komme i Harmageddon. Så selv om også vi som venter i nettopp disse dager må holde ut all den blinde dårskapen fra forførte medmennesker og være vitne til at de ødelegger seg selv og sine nærmeste, kan vi som Paulus si at ”vi legger alt det gamle bak og strekker oss ut etter det som ligger foran”.

  Til deg som leser er det bare å si: Vend om til Jehovah Gud og Hans sønn Kristus og gi ikke opp! ”Prøv alle utsagn og hold fast ved de gode”, sier Bibelen. Det er NÅ eller ALDRI. Valget er DITT. Når dagen opprinner er det for sent. Da vil enhver gudløs skapning måtte følge etter sine falske veiledere i den evige graven – ikke-eksistens i Gehenna.

  2
  10
 41. Jeg er enig i at den såkalte vaktmannen gir inntrykk av å motiveres av noe fremmed. Antagelig er det årsaken til at enkelte blir så stresset av ham. Men siden han sikkert bare vil holde det gående kan man jo lære seg litt om hvordan man analyserer innflytelse fra “fremmede åndsmakter”.

  I et innlegg skriver vaktmannen:

  “Det er riktig at det: ”blant mennesker under himmelen ikke finnes noe annet navn det finnes frelse i”. Det er fordi Jesus ga sitt liv og oppfylte Adams fall her nede på jorden. Ingen andre MENNESKER har således bidratt til frelsen fra dødens forbannelse.”

  Det er flere grunnleggende feil i det han skriver her. Men legg merke til hvordan han hele tiden prøver å «menneskeliggjøre» Jesus. “Han er liksom bare en bror av vaktmannen”. Jesaja skriver i 9, 6 og utover: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.»
  Dette står i motsettning til jehovas vitners religiøse forestillener som vaktmannen gir inntrykk av å ha som rettesnor. Og dette umuliggør jo selvsagt påstanden om at Jesus og Den Hellige Ånd i den tradisjonelle kristne troen, kan kalles hoder på et troll, som vaktmannen skrev et sted.

  Videre skriver vaktmannen:
  “Men Jesu Far Jehovah ”bor ikke som menneske under himmelen”. Han bor i himmelen og over jorden. Derfor er Jehovah Gud Faderen som Jesus krystallklart selv ber til. Derfor sier apostlene som siterer GT at: ”Hver den som påkaller JHVH’s navn skal bli frelst”.”

  Ingen av de skriftstedene hvor apostlene bruker ordene “hver den som påkaller” nevner det hebraiske navnet Jhvh. Og i det eneste tilfelle i Bibelen hvor Jesus lærer disipplene å be bruker han konsekvent ordet «far». Alt vaktmannen skriver handler enten om ham selv eller om noe som hele tiden avviker fra det som står i Bibelen. Akkurat som da slangen fristet Eva. Det kan ligne men det er ikke det samme.

  Til slutt skriver vaktmannen:

  Sanne kristne ber derfor til Jehovah Gud, og avslutter bønnen med å vise til gjenløsningen og si: I Jesu navn amen.

  Så den som ber til «far» slik Jesus selv lærte oss, er altså i følge vaktmannen, ikke en sann kristen.

  11
  2
  • Amatørteologen :
   Det JV-eren har bekreftet for få uker siden skriftlig at han tror Jesus Kristus er erkeengelen Mikael. Således : Man skal ikke tilbe engler.
   Videre tror han at det ikke finnes noen evig fortapelse – stikk i strid med Jesu egne ord. Å diskutere med denne vranglæreren er det samme som å diskutere med veggen.
   Han er IKKE en kristen : JV blir jo definert som en sekt med visse kristne islett. Dessuten er han både uforskammet og vond – det har jeg fått erfare.

   12
   1
  • Du juger i ett sett. Når har jeg sagt det. Husk en løgner er ikke større enn sin herre.

   Rent bortsett fra det fortelles det i Daniel 12:1 om slutten på endetiden vi lever i følgende:

   Daniel 12:1:

   ” På den tiden skal Mikael stå fram,
   den store fyrsten
   som står ved dine landsmenns side.
   Det skal komme en trengselstid
   som det ikke har vært maken til
   fra folkeslag oppsto
   og helt til den tiden.
   Men på den tiden skal ditt folk bli berget,
   alle som er skrevet opp i boken. ”

   Hvorvidt dette er Jesus strides de lærde om, men det er Jersu komme vi venter på, og han er en stor fyrste. Så får vi se.

   1
   11
  • JV, ingen trengselstid for Hannah 🙂
   Jesus døde for oss.
   Snart går “sporvognen til himmelen”. Men husk at det står RYKKET OPP 🙂
   1.Tess. 4:16-17

   6
   1
  • Fortsatt blank i bibelen Hannah:

   Jesus 24:21,22:

   ” 21 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli. 22 Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men FOR DE UTVALGTES SKYLD skal disse dagene forkortes. ”

   2
   6
 42. Sitat Amatørteologen: ”Veldig Gud”.

  Skriftlig koine-gresk veksler ikke mellom store og små bokstaver. At det derfor står Gud med stor bokstav er en agenda og ikke i samsvar med virkeligheten.

  Theos – ”gud” – betyr kun at en skapning har høy rang. Dommerne i Israel ble kalt ”guder”, og englene i himmelen blir kalt ”gudesønner” – akkurat som Kristus. I Kristi tilfelle er Jesus ikke bare en gud, men en veldig gud, fordi han i en periode på 1000 år av Jehova er gitt all makt i himmel og på jord.

  Sitat Amatørteologen: ” Ingen av de skriftstedene hvor apostlene bruker ordene «hver den som påkaller» nevner det hebraiske navnet Jhvh.”

  Det er ikke noe merkelig, for navnet Jehovah er jo fjernet i disse skriftstedene. At navnet Jehovah opprinnelig sto i disse skriftstedene bevises enkelt ved at de kristne som siteres i NT jo nettopp siterer GT nøyaktig, og i GT står det Jehovah. Alle andre enn falske lærere fjerner elementer i et sitat.

  Sitat Amatørteologen: ” Så den som ber til «far» slik Jesus selv lærte oss, er altså i følge vaktmannen, ikke en sann kristen.”

  Jeg sier ofte ”pappa” til min himmelske Far Jehovah. Jeg ber altså til min Far, ikke til min storebror. At Jesus ved en anledning sa Fadervår, betyr ikke at han underkjenner alle de andre skriftstedene som apostlene siterte fra GT. ”Hver den som påkaller Jehovahs navn skal bli frelst.”

  Men rop bare du på Herren din (Satan Djevelen), driv med demonutdrivelser og andre mektige tegn. Jesus gir deg svaret i Matteus 7:22,23:

  ” 22 Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ 23 Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’ ”

  1
  10
 43. JV, falt du for fristelsen eller? (les 6/12 kl. 12:33 fra Hannah)
  Det finnes bare en Gud

  7
  2
  • Da tror du ikke på Bibelen Hannah, for der står det at “det finnes mange guder og mange herrer”. Dommerne i Israel blir kalt “guder” og englene i himmelen blir lokalisert til “gudenes forsamling”.

   Det er fordi du ikke tror på bibelen at du ikke oppnår Gud Jehovahs og Kristi gunst.

   2
   12
  • Der ser vi hvilken “innsikt” JV har. Det står visselig at de finnes mange guder og mange herrer, MEN “så er det for oss bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er til for ham. Og det er bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi er til ved ham.” Det “glemte JV.
   “Men ikke alle har denne kunnskap. (det er JV et gryende sksempel på) Noen har til nå vært vant til avgudene, (også DET er JV et gryende eksempel på)og eter derfor kjøttet som avgudsoffer. Og så blir deres svake samvittighet uren.” (også DET er JV et eksempel på)

   5
   2
  • Dessverre er det dere som forfekter alle de falske gudene, og jeg som tilber Faderen Jehovah og Hans sønn. Dere tror jo Kristus er Faderen i den trehodede trolls lære. Det er det lett å se på aggresjonsnivået deres.

   1
   10
  • Da er du ferdig med 2.linje.
   Så tar du 1.linje 🙂
   Du er jo litt morsom 🙂

   6
   1
  • “Dessverre er det dere som forfekter alle de falske gudene, og jeg som tilber Faderen Jehovah og Hans sønn. ”
   Der var selvopphøyelsen igjen.

  • Sånn er du av og til JV… Det var leit.
   Jeg respekterer du vil ikke snakke om det.
   Du har en plass i mitt hjerte allikevel du 🙂

 44. INNBYDELSE FRA JEHOVAH OG KRISTUS:

  Sitat Amatørteologen: ” Jeg er enig i at den såkalte vaktmannen gir inntrykk av å motiveres av noe fremmed.”

  Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. At det finnes guder i himmel og på jord som har makt over mennesker. Jeg er redd Jehovah og Kristus ikke drar dere, åpner øynene deres, gir dere sannheten i hjertet eller gir dere vekst.

  Men jeg har forkynt dere hele Guds råd og er ikke skyldig i deres fortapelse. Helt frem til enden er muligheten der for dere, men når det hele brått begynner sier Jehovah: ”Da vil jeg ikke lenger høre deres bønner”.

  Vend derfor om NÅ og få oppleve livet som et fullkomment menneske på en paradisisk jord der ”det ikke skal fødes barn til en brå død”, ”ingen borger skal si jeg er syk” og der ”kornet skal bølge over åsene”. Dette er menneskets eneste håp når Kristus på vegne av sin Far påbegynner ”alle tings gjenopprettelse” etter fallet i Edens have.

  2
  10
  • Vaktmann. Du tar feil. Jesus var sann Gud og sant menneske. Han gjorde seg lik med Gud og det var jo derfor han fikk de skriftlærde imot seg. «Judeerne svarte ham: For noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for gudsbespottelse, fordi du som er et menneske, gjør deg selv til Gud.»‭‭Joh.‬ ‭10:33‬. Jesus tilga også synder (selv før korset) og det er det bare Gud som kan gjøre.
   Et vanlig menneske kunne aldri ha gjenløst menneskeheten. Det måtte Gud gjøre selv, som menneske. «Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen?»Joh ‭14:9‬.
   Jesus brukte også Faderens navn, JEG ER. «Jesus sa da: Når dere får opphøyet Menneskesønnen, da skal dere forstå at JEG ER den jeg er. Og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette.» Joh.8:28‬.
   Da Jesus ble hentet av soldater i Getsemane hage svarte han også med Guds navn da de spurte hvem som var Jesus. JEG ER, sa Jesus og de falt alle til jorden.
   Faderen selv kaller Jesus for Gud. «Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud, står i all evighet, og rettferds stav er ditt rikes kongestav. Du elsket rettferd og hatet lovløshet. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre.» Heb‬ ‭1:8-9‬ ‭og Salmene 45,7-8.

   10
   2
  • Hebreerbrevet 1:8 oversettes i andre bibler slik:
   Men om sønnen: ”Gud er din trone for evig og alltid”.

   Hadde Jesus vært Gud hadde han ikke oppfylt loven om LIKE FOR LIKE i forhold til Adam. Det måtte et fullkomment menneske til for å utgjøre Adams like. Og ved at også Jesus døde, oppfylte han denne loven. Adam var IKKE Guds like. Han var fullkommen før fallet, men like fullt en pust i en nese.

   I Johannes 10: 33 står det: ”..fordi du er et menneske og gjør deg selv til en gud.” (Gresk ubestemt form entall) Videre heter det i neste vers: ”Står det ikke skrevet i deres lov: Jeg har sagt: Dere er guder. Når Han har kalt dem som Guds ord ble rettet i mot for ”guder” – og skriften kan ikke gjøres ugyldig – hvorfor sier dere da til meg, som Faderen har helliget og sendt til verden ”Du spotter Gud”, fordi jeg sa jeg er Guds sønn.”

   Vi ser at som sønn av Gud så er man en gudesønn og følgelig en gud. Akkurat som et menneske er et menneske fordi han er født av et menneske.

   I Johannes 8:28 sier bare Jesus at han er den lovte menneskesønnen. Det er ikke uthevning med store bokstaver – på koine-gresk, og all utheving er gjort etter skjønn av de som har en agenda. Derfor står det:
   ”Når dere en gang har løftet menneskesønnen opp, da skal dere vite at jeg er han (menneskesønnen), og at jeg ikke gjør noe på eget initiativ, men akkurat som Faderen har lært meg.” Jesus, menneskesønnen, er altså IKKE Faderen.

   Dette ser vi mange steder der Jesus sier: ”Min Gud min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” Han snakket ikke til seg selv.

   Samme i salme 45:7,8: ”Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med med olje.”

   I Johannes 14:9 heter det. ”Den som har sett meg har også sett Faderen”. Det greske ordet her betyr ikke å se med øynene, for bibelen er klar på at ”et menneske kan IKKE se Gud og leve”. Nei på gresk betyr det her at ved å skjele til Jesu personlighet vil man forstå hvordan Jehovah også tenker og er.

   De fleste bibler er oversatt av mennesker med en egen agenda og egen tro. Dette påvirker alltid resultatet. Derfor må man lese flere bibler.

   2
   9
  • Vaktmann. Kan det sies tydeligere at Jesus er en del av guddommen?
   «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Joh‬ ‭1:1.
   «Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.» Joh‬ ‭1:14

  • Vaktmann. Mener du at det er feil oversettelse både i Hebreerne og Salmene? Feil oversettelse både i NT og GT?

   «Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud, står i all evighet, og rettferds stav er ditt rikes kongestav. Du elsket rettferd og hatet lovløshet. Derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre.» Hebreerne‬ ‭1:8-9

   «Din trone, Gud, står fast for evig og alltid, rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav. Du elsker rettferd og hater ondskap, derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre.»‭‭ Salmene‬ ‭45:7-8‬ ‭

  • Sitat:
   ” «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Joh‬ ‭1:1.
   «Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.» Joh‬ ‭1:14

   Feil igjen. Jehovah Gud har ingen begynnelse. ”Han er fra evighet til evighet”.
   Jesus derimot (Ordet) er ”den førstefødte fremfor enhver skapning” og har følgelig en begynnelse. Han ble skapt helt i begynnelsen før resten av skaperverket. Derfor fikk han passende navnet Ordet (logos) fordi han var den første Jehovah hadde å snakke med.

   Ordet var følgelig etter sin skapelse HOS Gud. Men når siste passus oversettes blir det feil. På gresk er det ikke en blanding av store og små bokstaver, så det er derfor helt ugrammatikalsk å utheve ”ordet var Gud” med stor bokstav for å formidle at det er samme person.

   Men når din far er Gud, blir din sønn en gudesønn – en gud. Derfor oversetter eksempelvis Lyder Brun det slik: ”Og ordet var av guddomsart”. Andre sier ”ordet var en gud” – slik det vitterlig står i grunntekstene.

   For å frelse oss måtte Jehovah sende Ordet til jorden for å oppfylle loven om ”like for like, liv for liv”- da Adam måtte dø p.g.a. sin synd. Jehovah lot derfor Ordet sende til jorden ved å implantere ham som en fullkommen, dominant sædcelle i Marias recessive eggcelle. Da ble Jesus det første fullkomne mennesket siden Adam, og kunne deretter ved å ofre sitt liv oppfylle loven.

   2
   8
  • Sitat: ” «Din trone, Gud, står fast for evig og alltid”.

   Rett er: ”Gud er din trone til evig tid.”
   Dette er jo til David først, og så i den store oppfyllelsen til Kristus. David var jo ikke Gud.
   Mange oversettere tar seg store språklige friheter fordi de selv har en tro der skriftstedene skal passe inn. Særlig 3-enighetslæren fra 325 evt.

   1
   6
  • “Mange oversettere tar seg store språklige friheter fordi de selv har en tro der skriftstedene skal passe inn. ”
   Så JVen, som SELVFØLGELIG har “språklig innsikt”. Hans språklige “innsikt” ligger mest sannsynlig i Google translate.

  • Dette var veldig bra forkynnelse og vel verdt å høre på. Det er jo slik bibelen sier det skulle bli, og som vi også ser skjer.

   7
   1
  • Takk for tilbakemld 🙂 det var rett før jeg droppa å opplyse om det siden jeg synes jeg har stjålet nok plass av Søkelys nå. Ble så glad da jeg så ham på Kanal 10, det var på bibelogtro jeg så ham første gang. Under saken “Ordet eller opplevelser” for ikke så lenge siden. Der ligger en bra tale. Søkelys og Richard har gjort en god jobb. Jeg tenker på hvordan det går med dem hver eneste dag.
   Fikk dessverre ikke med meg alt på Kanal 10. Håper jeg finner en reprise utenom kl 00. Dette ligger meg sånn på hjertet da jeg har folk rundt meg som ikke vil høre på meg. Kanskje de hører på han her… Jeg rakk å melde noen.

 45. VENNLIGHET…

  …er også en av åndens frukter som kjennetegner en sann kristen. Når en ser kristenhetens stalkere og alle kranglene dem i mellom ser vennlighet ut til å være en stor mangelvare.

  Sier man det til dem vil de straks prøve å peke på andre som er uvennlige. Men bare det at de selv er uvennlige beviser jo greit at de ikke har ånden, selv om deres ofre heller ikke har det.

  ”Svar ikke dåren etter hans dårskap så du blir ham lik”, sier bibelens vismann. Og her ligger nok kjernen til all ufreden og uvennligheten. ”Hvorfor ikke heller lide et tap”, fortsetter skriften. Men dessverre så ender ofte disse innbyrdes kranglene opp i det verdslige rettsapparatet . ”På grunn av disse blir sannhetens vei spottet”.

  Med all ufreden innen kristenheten blir det derfor lett å tenke seg at de kanskje tilber en annen Gud enn fredens Gud Jehovah og Hans sønn Kristus. Bibelen beskriver Satan som ”denne verdens gud”. Altså er Satan en gud i forhold til menneskene. Gud kan jo ikke lyve. ”Han kler seg ut som en lysets engel” og ”søker hvem han kan oppsluke”. ”Og stod det ille til med den personen så blir det verre nå”.

  Vi kan derfor benytte åndens frukter som en lakmustest på hvem som har den og hvem som ikke har den. Førstnevnte skulle det ikke være mange av. Kranglete mennesker som ikke er generelt vennlige er ikke av sannheten.

  Hva mener du om deg selv. Når du ser deg i det åndelige speilet – ”glemmer du da hva du så etter kort tid”? Kikk heller nærmere etter. For om du ikke arbeider hardt på din frelse hva dette angår så går du glipp av frelsen om du ellers så ”gir ditt legeme til å brennes” som bibelens hyperbol beskriver. (Hyperbol = en illustrerende overdrivelse.)

  Vi har nå vært innom de fleste av åndens ni frukter i Galaterbrevets 6. kapittel fra vers 22:

  ”22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! 24 De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær.”

  3
  11
  • Vennlighet er et ord du ikke vet hva betyr. Det er bare å lese innleggene dine, så forstår du.

   7
   2
  • Læren til JV, tror jeg ingenting på, selv om de bruker bibelen. Når det gjelder helliggjørelse, så er det en prosess som alle troende må jobbe med hele livet, da de fleste mennesker har forbedringspotensiale på et eller flere felt, blant annet vennlighet.

   Vi er alle syndere frelst av nåde, men Jesus har gjort det mulig å komme til Faderen på grunn av det Jesus gjorde på korset. Disse versene fra 1.Joh, 1-10 viser oss at det er mulig for oss å komme til Jesus når vi snubler og faller på veien.

   Der står det tydelig: Dersom vi sier vi har samfunn med Ham, og vandrer i mørke, da lyver vi og gjør ikke sannheten, men dersom vi vandrer i lyset, likesom Han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, Hans sønns blod renser oss fra all synd.

   Dersom vi sier vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss, dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier vi ikke har syndet, da gjør vi Ham til en løgner, og Hans ord er ikke i oss!

   Nå vil jeg spørre deg som JV, om du tror at det er Jesu blod som renser oss fra all synd, og som gjør at vi kan komme til Ham når vi snubler og faller i synd, og ikke våre egenretttferdige gjerninger?

   9
   2
  • Helt riktig Betina. JV er dyktig til å bruke Bibelen til sin vranglære. Men sanne kristne tar ikke imot slikt. Bare det at han påberoper seg å være en av Israels tolv stammer, og skal dømme verden, er mer enn nok til å være på vakt. JV er pr. definisjon en av de som forkynner et evangelium som ikke er Guds rike verdig. Han går ikke av veien å sitere Bibelen på SIN måte, og gjerne med HALVE vers. Da kan man få ALT til å passe sin EGEN lære. Jeg sier bare: At han tør.

   8
   2
  • Sitat: “…gjerne med HALVE vers.”

   Hverken koinegresk eller paleohebraiske første utgaver av skriftrullene på pergament eller papyrus var inndelt i kapitler eller vers. Dette har “noen” tatt på seg i ettertid.

   I originsalskriftene stod dessuten bokstavene tett i tett uten opphold, og kun med store bokstaver. Derfor blir din påstand om “halve vers” totalt meningsløs.

   2
   6
  • Er enig med deg Birger. Det er ikke bedre å bruke bibelvers for å fortelle andre hvor dårlige mennesker man er, enn om man bruker egne ord. Det er holdningene man har. Ikke kunne han svare på det jeg spurte om heller, det bør man kunne gjøre når man påberoper seg «debatt», som det så fint står i innlegget hans over.

   6
   1
  • “Hverken koinegresk eller paleohebraiske”
   Og du forstår ingen av de språkene.

 46. GJERNINGER

  ”Tro uten gjerninger er en DØD tro”, sier Jesu kjødelige halvbror Jakob i sitt gud-inspirerte brev. (Theopneustos = gudåndet)

  ” 14 Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?”, fortsetter han og legger til:
  ” 19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver! ”Gud er altså ikke treenig.”
  Men denne troen er altså verdiløs om vi ikke ”arbeider hardt på vår frelse” og bestreber oss på å anvende Guds veiledning i våre daglige liv.

  Jakob resonnerer videre:
  ” Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret? 22 Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt.”
  ” Dere ser altså at mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger og ikke bare på grunn av tro. 25 26 For som kroppen er død uten ånd, er troen død uten gjerninger.”

  Men vi er alle forskjellige, og vi har helt divergerende plusser og minuser i ”boka”. Gud forventer ikke mer av oss enn vi er i stand til å mestre. Og når vi snubler så kan Han reise oss opp. Så fremt vi ber om hjelp i tro og ikke tviler på Hans evne til å komme oss i møte.

  Jakob hadde en enestående visdom. Ikke å undres over når han tilbragte så mye tid sammen med Jesus. Jeg anbefaler å lese og meditere over innholdet i alle de fem kapitlene. Brevet er overkommelig langt å ta for seg en kveldsstund.

  3
  6
  • “Og når vi snubler så kan Han reise oss opp.”
   Men, men, DU snubler jo ikke. Det er jo bare å LESE det du selv remser opp i det uendelige.

   6
   1
  • Verden kan virke konfronterende og utfordrende for mange av oss når voksenverdenen banker på døren. Det er en modningsprosess som tar tid, og mange vil ikke gi slipp på den infantile tryggheten der det meste er svart eller hvitt.
   Bibelen oppfordrer oss derfor til å lytte og være ydmyke. Det er problematisk å forlange å få være evig barn:

   https://www.youtube.com/watch?v=yJaewhZdzwoi

   1
   4
 47. BITTERHET

  ” La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade så mange blir forgiftet”, sier det vi tror er Paulus i Hebreerbrevet 12:15.

  Gamle, bitre menn eller kvinner som til stadighet føler seg krenket er et trist skue. De lirer ofte ikke av seg annet enn selvopptatte, introverte gloser. Ofte har de heller ikke mye å fare med. Spesielt om kunnskapen er laber.

  Bibelen har god medisin hva dette angår:

  ” 1 Et menneskes klokskap gjør ham langmodig, og det er hans ære at han overser krenkelser”. (Ordspråkene 19:11 )
  og
  ” Også dåren aktes for klok når han tier, for vis når han holder sine lepper lukket”. (Ordspråkene 17:28)

  4
  8
  • Hva i alle dager er det som gjør at du holder på som du gjør? Du lirer av deg karakteristikker av alle som ikke er enig med deg. Nå har du vel snart brukt opp arsenalet. Selv kjenner jeg ikke bitterhet, eller ønsker deg noe vondt, er bare oppgitt over at du ikke respekterer andre sin mening, og at du hele tiden skal sette andre på plass, og fortelle hvor feil andre tar, og hvor rett du har. Ha en fortreffelig kveld.

   9
   3
  • Debatt innebærer utveksling av meninger. Man drøfter, evaluerer og fremsetter egne syn på en sak og tåler følgelig andres meninger, som man igjen setter under lupen.

   Mange mennesker ønsker seg et koserom i form av et ekkokammer der alle står på stedet hvil. Nå har jeg her på bloggen offentlig foreholdt bloggens eier om hva han foretrekker. Videre implementerte jeg en setning om at intet svar fra ham bekrefter at han vil ha det slik jeg innledningsvis har skissert.

   Dette betyr at det er flere av dere som er på feil nettsted. Dere forsøker å kuppe Søkelys til indremedisinsk bruk. Så bitre som noen av dere fremstår er det en gåte at dere ikke bare finner andre steder å kommentere. Ture Andersen har invitert dere til sin blogg. Lykke til på ferden dit.

   Jeg er en voksen som tåler alle meninger – uansett om det er et kobbel av hissigpropper som angriper meg. Jeg holder meg til bibelen, så for meg er enhver motforestilling ønskelig som utgangspunkt for drøftelse. Som bibelen så tankevekkende repliserer:
   ”Den første som taler i saken synes å ha rett, men så kommer motparten og gransker saken”.
   Mitt inntrykk er at noen av dere blir irriterte fordi det påvises feil i standpunktene deres når fasiten dukker opp. Se det heller slik at dere her får muligheten til å lære og korrigere åndelige svakheter. Ikke bli sinte som de av jødene som ikke tålte Jesus.

   Dersom EIER av bloggen – Kjell Andersen – vil endre sitt blogg-konsept sier han nok i fra. Lykke til alle sammen.

   4
   8
  • Et fantastisk flott svar Vaktmannen. Hele samfunnet går mot sensur eller pludresnakk. Stå på vaktmann!

   3
   8
  • Han er ingen vaktmann, Maria/Josef, men skulle ønske han var.
   Du trenger ikke BE ham stå på. Han står på 🙂

   Men det var jo ikke JV som skrev riktig. Det var Betina 🙂

 48. Litt mer analyse.. .

  Vaktmannen skrev følgende om en ukjent kommentator:

  Men rop bare du på Herren din (Satan Djevelen), driv med demonutdrivelser og andre mektige tegn. Jesus gir deg svaret i Matteus 7:22,23:”

  Og et annet sted:

  “VENNLIGHET… …er også en av åndens frukter som kjennetegner en sann kristen.” sa vaktmannen 🙂

  Dypest er det i følge Bibelen to kategorier av tro og gudsdyrkelse.

  “Troen på Gud med stor G. For siden det bare finnes en egentlig Gud, i entall bestemt form, så skrives navnet med stor G. Akkurat som “Kongen”. Hvis ikke dette passer vaktmannen så synes jeg han burde lære seg hebraisk, arameisk og gresk slik at han kan lese orginaltekstene.

  Den andre formen for tro/ avgudsdyrkelse finnes i mange former. Men alle er de skapt av mennesket selv. Og når mennesket lager sine egne guder gjør de djevelens vilje. Djevelen ville sette seg selv høyere enn Gud og derfor lokker han menneskene til å sette sine egne guder høyere enn Gud. Da er det nemlig djevelen som får æren. Og det er dette gir han makt på jorden. Setter vi våre egne guder høyere enn Gud så vil han få makt over oss.

  En variant av avgudsdyrkelsen som er ganske vanlig er å bokstavelig talt “kuppe” troen på Ordet. “Har Gud vrkelig sagt”. Dette skjedde ofte i det gamle Israel. Idag skjer dette ved at man skaper sin egen variant av kristendommen som avviker så mye fra den sanne kristendommen at alle må kunne forstå det. De gir skriftstedene helt andre meninger slik at de kan koke sammen en helt annen historie. Og i noen sammenhenger skjærer det seg selvsagt fullstendig. Når f. eks Peter sier at de himmler og den jord som nå er har dette Guds ord spart til ilden, himmelen skal forgå med et drønn og elementene skal komme i brann og oppløses, himmelen skal fortæres av ild og elementene brenne og smelte, så sier jehovas viter “laannngt i fra”. For menneskene skal nemlig leve evig på jordkloden. Ikke vanskelig å trekke paraleller til slangen i paradiset når den sa: “dere skal visselig ikke dø”.

  Andre teknikker er å lage utrolige teorier. Som f.eks denne:

  “Jehovah lot derfor Ordet sende til jorden ved å implantere ham som en fullkommen, dominant sædcelle i Marias recessive eggcelle.”

  Tenk “sende oss ordet i en sædcelle”. Dette er en typisk, men likevel helt utrolig påstand som ingen kan hverken bevise eller sannsynliggjøre. Men den passer bra inn i jehovas vitners lære siden de benekter at mennesket består av noe annet enn kjøtt, bein og blod. Ikke legeme og ånd slik Jesus sier i matt 2,15 eller ånd sjel og legeme slik Paulus skriver i brevet til tessalonikerne 5, 23. Hvem vet hva som bor i et menneske uten menneskets egen ånd, sier han et annet sted. At mennesket ikke skulle ha en ånd innebærer faktisk at den Jesus som var med da himmelen og jorden ble skapt, helt måtte opphøre og eksistere da han ble menneske. Men dette har også å gjøre med å menneskeliggjøringen av Jesus, det er en viktig sak for djevelen. For han vet godt at Jesus er en VELDIG GUD og EVIG FAR. Det var dette han ville bli selv.

  Til sist, Jesus fikk ikke sin høye gudommelige status fordi han ble utnevnt til å “styre i tusen år”, slik vaktmannen skrev. Han fikk den fordi han tok vår staff på seg og døde for våre synder.

  9
  3
 49. Til Amatørteologen. Takk for dine teologiske innspill og her en analyse av hans analyse:

  Verken koine-gresk eller paleo-hebraisk veksler mellom minuskler og versaler. Du er rett og slett ignorant hva dette angår. Stor G i Gud er det VI som bruker for å fremme vår saksagenda.

  Bibelen forteller at det er mange guder. Blant dem ”denne verdens gud”, åndelige guder i himmelen og guder på jorden i form av dommere og ledere. Gud – theos på gresk – betyr bare mektig person.

  ” Peter sier at de himmler og den jord som nå er har dette Guds ord spart til ilden”.

  Salme 104: 5 sier: «Du grunnla jorden på dens søyler, aldri i evighet skal den rokkes.

  Når vi samtidig leser i 1. Mosebok at ”Hele JORDEN talte ETT språk” (1.Mo.11:6) , skjønner vi at dette ikke betød at Galdhøpiggen snakket til Glittertind, men at hele menneskeheten talte samme språk før språkforvirringen i Babel. Den bokstavlige himmelen skal ikke ødelegges. Det er jo Guds og englenes bolig. Himmelen er renset. Derfor ber vi: Skje din vilje på jorden, som i himmelen. Demonene der er kastet ut og ned til oss på jorden, forteller åpenbaringen.

  Derfor symboliserer himmelen de regjeringene som nå styrer i opposisjon til Guds rike. I Daniel 2:44 heter det:

  ” 44 Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noe annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evinnelig.”

  For øvrig gjennomgikk Maria et vanlig 9 måneder langt svangerskap og Jesus fikk pupp og det hele. Han kom ikke med storken. Men Guds virksomme kraft – Hans ånd – laget en dominant sædcelle som befruktet Marias recessive eggcelle og frembragte den fullkomne Jesus som kunne ”oppfylle loven” som sa ”like for like, liv for liv”. Dermed ble Adams døds konsekvenser for oss opphevet juridisk slik at ”alle tings gjenopprettelse kan komme i sin tid. Slik ”tok han vår straff på seg” – og løste oss juridisk fra vår dom som ufullkomne etterfølgere av Adam.

  3
  6
 50. 200 kommentarer på Søkelys! Hvem hadde trodd at det skulle bli så populært her inne. Litt debatt ikke bare tåler vi, men ønsker velkommen. Det har jo til tider vært helt stille her. Selv er jeg slett ikke enig med vaktmenn eller andre i alt, men debatten har fått meg til å tenke nøyere over hva Bibelen egentlig sier. GRATULERER!

  8
  3
  • Håper virkelig Kjell Andersen snart blir frisk nok til å oppdatere med nye gode innspill.

 51. Jeg er nyinteressert i Bibelen. Er det noen her som kan fortelle meg om vi vet noe om når Jesus kommer tilbake?

  6
  1
  • Det er et veldig sentralt spørsmål for en som er ny Frøydis.

   En ting er sikkert og det er at ingen kjenner den nøyaktige dagen og timen. Men da disiplene satt på Oljeberget sammen med Jesus så spurte også de ham det samme som du. Men heller ikke Jesus visste det. Det beviser at han ikke kunne være Gud selv, for han la til at det visste bare Gud selv.

   Svaret var videre et sammensatt tegn for den endetiden som skulle føre frem til Harmageddon. Jeg tror vi har vært i endetiden helt siden 1. verdenskrig da folk reiste seg mot folk og 56 nasjoner barket sammen.Rett etter ”red rytteren på den gule hesten” i Åpenbaringen og vi fikk en verdensvid pest som drepte 20 millioner mennesker globalt – hvorav 2,6 millioner i Europa.

   Men etter som tiden skred frem kom nok en verdenskrig, og ”vi hørte om kriger og rykter om kriger”. I ett skriftsted i Matteus sier Jesus at ”den generasjon (som levde i 1914 da det startet), ikke skulle forgå helt før enden kom”. Dersom rett forståelse her er bokstavlig er de som ble født i 1914 105 år gamle neste år, og etter det jeg kan finne på nett ser disse ikke ut til å være flere enn rundt 100 000 personer. Men jeg er ikke hundre prosent om jeg forstår skriftstedet helt rett.

   At alle de ulike tegnene på Jesu komme viser at Jesus snart kommer med dunder og brak er sikkert. Komme her er apokalypsis og erkomenon på gresk.

   Men på norsk skriver vi også komme om parousia, som egentlig betyr usynlig nærvær. Derfor tror jeg Jesus har hersket som konge usynlig i hele endetiden. Slik må det være fordi det står at ”han skulle herske midt i blant sine fiender og skille fårene fra geitene”. Og når han kommer i Harmageddon vil det jo ikke lenger være noen fiender å herske midt i blant, og de onde ”geitene” er døde.

   Det jeg venter på er at FN skal bli så lei all religion at de må finne på noe drastisk for å redde både seg selv og verdensfreden og verdensherredømmet. Da vil Jehovah Gud ved Kristus legge elitene i hjertet å forby all offentlig religiøs praksis. Rett etter dette vil folkene utrope ”Endelig fred og sikkerhet”.

   Deretter vil det politiske establishmentet (”dyret”) vende seg mot de siste som står dem i mot – de sanne kristne. Da ”rører de ved Guds øyesten og Han reagerer lynraskt – Harmageddon – verdens ende.

   Og “hadde ikke den tid blitt forkortet, hadde intet kjød overlevd, men for de utvalgtes skyld blir de dager forkortet”, sier bibelen.

   6
   6
  • Takk Hannah. Jeg skal kikke på det også. Ellers syns jeg vaktmanns tanker er spennende. Men bittelitt langt på en gang. Jeg skjønner at det er en del å bli kjent med. Hørte om Søkelys av noen andre og her er det mere liv enn mange andre blogger.

   7
   3
  • Vaktmann. Endetiden begynte ikke ved 1. verdenskrig, men langt tidligere: Paulus sier: «Men alt dette hendte dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til.»‭‭1 Kor. 10:11‬.
   Heller ikke kan det forstås slik at de som levde under 1. verdenskrig skal se enden komme. Dette er fantasi fra JV.
   «Lær en lignelse av fikentreet: Når greinene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også, når dere ser alt dette, vite at han er nær og står for døren. Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett ikke forgå før alt dette skjer.»‭‭Matt.‬ ‭24:32-34‬. Jesus sier mye om hva som skal skje: kriger, hunger, jordskjelv, forfølgelser m.m., men nevner også fikentreet, noe vi vet er et bilde på Israel. Israel ble opprettet i 1948 og det er mulig at Jesus mente at den generasjon som opplevde dette også skulle oppleve at Jesu komme er nær.

   Ser at du stadig nevner Harmageddon, men du sier lite om hva det er, nemlig et overfall av mange nasjoner på Israel og stort slag på Megiddo sletten. Dersom Gud ikke griper inn vil jødene ikke overleve, men for de utvalgtes skyld (det jødiske folk) blir den tiden forkortet Matt. 24,22. Jesus kommer tilbake og oppretter «riket for Israel». Da skal Jesus i tusen år styre jorden fra Jerusalem og alle nasjoner blir tvunget til å adlyde han. Alle ugudelige er ikke utryddet, men de styres med «jernstav» av Jesus. Djevelen er bundet i disse tusen år, men slippes deretter fri i en periode. Han forfører igjen nasjonene til et angrep på Israel, før han får sin endelige straff.

  • Takk Suzy. Så bra. For meg var det nok å se årstallet 1914 igjen, og jeg orker ikke ta det opp engang 🙂

   Et av tegnene som skjer i verden nå, Peters 2.brev 3: vers3og4: Først og fremst må dere vite at det i de siste dager skal komme folk som farer med spott og følger sine egne lyster. 4 Hånlig sier de: «Hva med løftet om hans gjenkomst? Fedrene våre er døde, men alt er som det har vært fra skapelsen av.»

 52. 5.des så vi noe bra på Kanal 10. (se Kanal10 Norge facebook kl.10:30)

  Skulle ønske Kanal 10 undersøkte litt mer angående filmen de nettopp nå startet….
  Styr unna.

  • Her er jeg ikke enig med deg Hannah. Vaktmannen sa bare at han ikke så ordet kors noe sted i grunntekstene. Han sa at det står stake eller pel. Men han anerkjenner jo verdien av Jesu død til gagn for oss.

   Når det står at ”ingen kommer til Faderen uten ved meg” så må jo det bety at det er til Faderen JHVH vi skal og at Jesus hjelper oss på veien dit. Først ved å oppfylle loven, og deretter ved å fortelle oss hvordan vi kommer til Ham.

   5
   4
  • Du må slutte å lyve Hannah. Vaktmannen har jo hele tiden skrevet om verdien av Jesu offer og død. Husk at løgnere ikke skal arve Guds rike. Skummelt. Og husk at veien ikke er målet. Veien er noe du bruker for å komme til et mål.

   6
   8
  • Du har rett Maria. Skulle ikke tro Hannah har lest det vaktmann skrev. Ikke pent og lite betryggende.

   5
   9
  • Hanna har jo flere ganger skrivd at hun ikke leser vaktmann. Da ere rart at hun kan påstå va han skriver. Jeg tror at de som mobber vaktmann er redde for å få undersøkt troa si.

   4
   8
  • Jeg har lest nok av JV til å vite hvor han står.
   Veien er ikke noe jeg BRUKER Maria 🙂 (eller Josef)

   “For Kristus sendte meg ikke ut for å døpe,
   men for å forkynne evangeliet,
   ikke med visdomstale,
   for at ikke Kristi kors skulle tømmes for kraft.
   For Ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt,
   men for oss som blir frelst er det Guds kraft.
   For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom,
   og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. (1.Kor.1:17-19)
   Og resten av kap.1 og hele kap.2.

   https://youtu.be/tLktVCH1qjk

   8
   2
  • Håkon Bringebær, jeg tror ikke JV er enig med deg at jeg mobber ham. JV har en plass i Hannas hjerte 🙂 Og det vet han.

   Når du skrev ” redd for å undersøke troa si” så er jeg ikke det. Vet du om et sted jeg kan bestille time?

   Håkon er et fint navn fordi det het oldefar.

 53. GLOBALISMEN…

  …er Satan Djevelens forsøk på å etablere en verdensregjering i opposisjon til Kristi rike. Kristi rike kommer først på banen over jorden med full kraft etter Harmageddon. Frem til da samles de siste av de 144000 regjeringsmedlemmene inn. Samtidig forbereder Satan seg ved å få alle verdens hedenske riker til å enes om en ny verdensorden i hans favør.

  Dette er overtydelig. Om to dager møtes mange av verdenseliten i Marrakesh der de skal underskrive en avtale som i praksis på sikt skal eliminere nasjonalstatenes rett til å beskytte sine grenser mot alle verdens migranter.

  Norge skriver under, og dette medvirker til at landet åpner sine grenser helt. Det er først og fremst folk fra Nord-Afrika og Midt-Østen som fra nå vil strømme på. Dette vil bety at Norge snart er i samme situasjon som Sverige, Frankrike, Tyskland og England.

  Europa går meget dystre tider i møte, og kristne kan belage seg på hard medfart.

  Men dette sivilisasjonskrasjet er forutsagt i Bibelen. I sitt ord sa Gud: ”Han satte grenser for nasjonene”, og ”et hus som er i strid med seg selv kan ikke bli stående”. Nå har vesten i stor grad forkastet kristendommen og gitt seg hen til en ny religion. Dette er også i Djevelens interesse. ALT som kan få bort oppmerksomheten fra den kristne tro tjener ham.

  ” Frykt ikke, du lille hjord, for det har behaget deres Far å gi dere riket”, sier Kristus. Det innebærer at når den siste store konfrontasjonen snart kommer, er det på forhånd avgjort hva som blir utfallet.

  Globalismen er Satan Djevelens nyeste krampetrekning. Det blir også hans siste. Vil du være med inn i nye verden på en renset jord er det NÅ det gjelder. Lykke til med DITT VALG!

  5
  7
 54. Vaktmannen skrev:

  “Når vi samtidig leser i 1. Mosebok at ”Hele JORDEN talte ETT språk” (1.Mo.11:6) , skjønner vi at dette ikke betød at Galdhøpiggen snakket til Glittertind, men at hele menneskeheten talte samme språk før språkforvirringen i Babel. Den bokstavlige himmelen skal ikke ødelegges. Det er jo Guds og englenes bolig. Himmelen er renset. Derfor ber vi: Skje din vilje på jorden, som i himmelen. Demonene der er kastet ut og ned til oss på jorden, forteller åpenbaringen.

  Derfor symboliserer himmelen de regjeringene som nå styrer i opposisjon til Guds rike.”

  Den riktige oversettelsen av 1. Mosebok 11,6 er: “Hele verden hadde ett språk og samme tungemål.” Og det går veldig klart frem ut fra sammenhengen at dette handlet om menneskene på jorden like før den babelske forvirringen.

  Peter derimot er veldig klar på at han snakker om jordkloden. Han nevner “de ugudelige som skal gå fortapt” for seg selv, og jorden som skal brenne opp for seg selv. Og når han i den ene sammenhengen konsekvent bruker ordet “jorden” er det liten tvil om hva han mener.

  Men som sagt, hvis noen vil lage en sekt så tar de gjerne ordlyder ut av sin sammeneng og bruker dem etter forgodtbefinnende. I kristendommens historie har man sett at det knapt finnes noen grense for slike kreative konstruksjonsmetoder. For mennesket har en sykelig trang til å sette seg selv høyere enn Gud. Og hva er vel da bedre enn å “fortelle Gud hva han selv mener”?

  Vaktmannen skrev:

  ” I Daniel 2:44 heter det: ” 44 Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noe annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evinnelig.”

  Like lite som Gud selv er bundet til “denne verden”, er hans evige rike bundet opp til en fallen jordklode. Guds rike er noe som eksisterer uavhengig av vår jordiske tilværelse. Guds rike eksisterte på Jesu tid og det vil eksistere i fremtiden. Uavhengig av tid og sted. Men det vil manifestere seg på forskjellige måter. Det kan man bla. lese om i Joh åp. hvor “den nye himmel og den nye jord” beskrives.

  Vaktmannen skrev:

  “Hans ånd – laget en dominant sædcelle”

  Hvor i all verden står dette?

  Det de fleste vet er at eneggede tvillinger kan ha et totalt forskjellig sjelsliv. En perfekt kropp trenger ikke si noe som helst om hverken sjelslivet eller ånden. Det er tre forskjellige ting.

  Hvis noen påstår at perfekt genetikk er utgangspunktet for et perfekt sjelsliv, så er de langt på vei ateister eller tilhengere av jehovas vitners ateistiske vri på evangeliets overnaturlige virkelighet.

  10
  4
 55. vaktmannen sa:

  “Verken koine-gresk eller paleo-hebraisk veksler mellom minuskler og versaler. Du er rett og slett ignorant hva dette angår. Stor G i Gud er det VI som bruker for å fremme vår saksagenda.”

  Det du avslører er at du har veldig lite kunskap om språk og oversettelser. Et talespråk må alltid være utgangspunktet for et skriftspråk. Og hvis man sammenligner de talespråkene som finnes på jorden i dag vil man raskt se at en ord for ord-oversettelse vil kunne bli 100% uleselig. Alle språk har sine gramatiske regler og sine egne måter for å beskrive meninger. I noen språk vil til og med tonefallet kunne gi totalt forskjellig mening med akkurat de samme ordene. Og det finnes eksempler på språk som over hodet ikke har de begrepene og ordene som må til for å kunne lage en oversettelse. Det finnes mange interessante historier om hvordan man har overkommet slike utfordringer. Tror nok det vil passe for vaktmannen å være litt mer ydmyk når han snakker om slike ting.

  Vaktmannen nevner salme 104:

  Salme 104: 5 sier: «Du grunnla jorden på dens søyler, aldri i evighet skal den rokkes.

  En annen oversettelse som etter min mening er bedre: “Who laid the foundations of the earth, that it should not be removed for ever. Thou coveredst it with the deep as with a garment: the waters stood above the montains.

  Dette er utdrag fra en salme. Du skal ha en veldig god innsikt i denne sammtidens hebraisk og trosliv for å forstå nyansene. Men siden syndfloden nevnes kan det muligens refereres til det løfte Gud gav i 1. Mos 9, 11-17 . Men uansett, det å ta enkelte slike linjer ut av sin sammenheng og bruke dette som “bevis” for at “resten av Bibelen” er feil, er ganske vanlig for jehovas vitner. Ett av deres yndlingsvers er 1.Kor 13. 8. Med dette værset “beviser” de at alt det som Den Hellige Ånd gjorde i urmenigheten er avsluttet. Og derfor må alt som ligner på dette idag være “djevelens handlinger”. Siden Den Hellige Ånd sannsynligvis er uønsket hos jehovas vitner passer slike fortolkninger godt inn i systemet deres.

  8
  4
 56. Sitat: ” Den riktige oversettelsen av 1. Mosebok 11,6 er: «Hele verden hadde ett språk og samme tungemål.»

  Her bruker du et helt annet skriftsted som stråmann og argumenterer ut fra det. Jeg sikter til 1. Mosebok 11:1, og der heter det i alle seriøse oversettelser:

  ” Hele JORDEN hadde samme språk og samme ord.”

  Slå opp og les selv og ikke narr leserne.

  » I Daniel 2:44 heter det: ” 44 Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noe annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evinnelig.”

  Dette samsvarer med utallige andre profetier som forteller om at jorden skal bli et paradis:
  ”Kornet skal bølge over åsene”

  ”Ingen borger skal si – Jeg er syk”.

  ”Ingen barn skal fødes til en brå død”.

  Disse og en rekke andre skriftsteder peker henimot det bibelen også kaller ”alle tings gjenopprettelse” etter fallet i Eden der mennesket ble forhindret fra å ”spise også av livets tre og leve evig”.

  Sanne kristne tror ikke at Jehovah’s hensikter med jorden lar seg forpurre av noen skapning verken i himmel eller på jord. ”Himmelen er Jehovahs himmel, JORDEN GA HAN MENNESKENES BARN.”

  4
  8
 57. Til alle som diskuterer med denne JV-eren med utallige dekknavn :

  Jeg har hatt kontakt med lederen for Jehovas Vitner i det området der denne JV-skriveren bor : Vedkommende hevder at han ikke har noe kjennskap til denne ex-journalisten med forferdelig skrivekløe.
  I går og i dag fremstår Jv-eren med både kvinnelige – og mannlige dekknavn : Slik at det skal se ut som enkelte støtter ham. Vi kristne må ikke la oss forføre av denne vranglæreren. I Bibelen kan vi lese om en annen med uhyre mange dekknavn ( 666 ) – så denne JV-eren har nok noe å strebe etter !

  Vi som støtter den kristne tro ; bør slutte å diskutere med denne Vranglæreren ; og vente på at Kjell Andersen stenger han ute fra denne nettsiden.

  13
  3
  • Jeg tror du bør prøve et annet område Ture. Kanskje han ikke bor der vi trodde.

  • Kanskje han ikke er i jehova vitner i det hele tatt? Prøv rundt i hele landet ture. Dette er mye viktigere enn å svare han

   2
   2
  • Vi heier på deg Ture. Dette er viktigere enn Kristus. Stalk etter han. Vis at vår oppgave som født på ny er å forfølge folk vi er uenige med. Da er vi skikkelig kristne.

  • Det burde gå an å finne ut hvor han bor ved å kontakte JV i hvert fylke eller en overordnet JV for hele landet hvis det finnes. Finn ut hvordan JV er organisert i Norge. Men prøv først Hakadal, Ture. Hallingdal var nok et blindspor.

   2
   1
  • Jeg har allerede ringt rundt i hele landet Geir. Men i Hakadalen visste de bare om ei kjerring som kunne passe til beskrivelsen.

   3
   2
 58. 1930 oversettelsen. 1.mos, 11/6 : Og Herren sa: Se de er et folk, og et tungemål har de alle.

  9
  7
  • Fordi det er DETTE skriftstedet jeg har benyttet som eksempel på at ordet ”jorden” betyr menneskeheten og ikke planeten. Det viser klart at bibelen heller ikke mener at jorden skal ødelegges i Harmageddon, men brorparten av de onde menneskene.
   1.Mosebok 11:1:

   ” Hele JORDEN hadde samme språk og samme ord.”

   Da nytter det ikke for Amatørteologen å prøve seg på en spansk en og sitere vers 6, et helt annet vers enn det jeg trakk frem. Lureri!

   ”Det blir bare få mennesker tilbake”, sier bibelen profetisk. Det må være på jorden da det er dårlig med luft i verdensrommet.

   5
   13
  • Selvsagt betyr det ikke planeten, men menneskene på planeten jorden. Hva er egentlig problemet med denne uenigheten om jorden? Det står da vitterlig i Åpenbaringen 21/1: « Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord er veket bort, og havet er ikke mere «.Hvorfor diskutere det åpenbare? Mer tydelig kan det vel ikke sies når det står skrevet i bibelen. Det enkleste er vel å tro det som det står.

   12
   4
  • Sitat: ” « Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord er veket bort, og havet er ikke mer”.

   Dette betyr at det vil komme en ny himmelsk regjering – Guds rike – som vil erstatte alle jordens nåværende, onde regjeringer.

   Den nye jord (jvnf. 1. Mo. 11:1) er en ny jordisk populasjon etter Harmageddon der de fleste mennesker dør. Bare de som tjener BÅDE Kristus og hans Far Jehovah vil overleve og danne grunnlaget for den nye menneskeheten. I tillegg kommer alle de som står opp i oppstandelsen et stykke ut i 1000-årsriket.

   På samme måte illustrerer ”havet” menneskehavet på rundt 10 milliarder blir borte i Harmageddon.

   ”Fjellene skal flyte med blod” og ”blodet skal stå til bisselet på hestene”, beskriver bibelen dette Guds oppgjør med menneskene den dagen han snart skal:
   ”ødelegge de som ødelegger jorden”.

   Den dagen vil Han ikke lenger høre bønner. Da er det for sent. Nådens år er NÅ.

   4
   9
 59. Sitat: ” Det de fleste vet er at eneggede tvillinger kan ha et totalt forskjellig sjelsliv. En perfekt kropp trenger ikke si noe som helst om hverken sjelslivet eller ånden. ”

  Hva har dette med befruktning å gjøre? Den ufullkomne Maria og Josef ville ikke kunne produsere et fullkomment menneske som kunne oppfylle Guds lov om ”like for like, liv for liv”. ”Ikke kommer det en ren av en uren”, sier skriften.

  DERFOR måtte det en dominant mannlig sædcelle til for å overskygge Marias egg. Ellers hadde det bare kommet nok et ufullkomment menneske til verden ala Jesu halvbrødre, som ikke kunne oppfylt loven og ved å dø opphevet Adams forbannelse – døden til etterkommerne.

  Men Gud virksomme kraft – Hans hellige ånd – utførte mirakelet ved å inseminere en fullkommen sædcelle til Marias morsliv. Fordi dene sædcellen var fullkommen og derved dominant, ble barnet fullkomment. Jehovah må også ha overført sin førstefødte sønns personlighet til dette barnet, slik at det virkelig var Ordet som ble kjød.

  Det er ingen juridisk mulighet for at dette kunne gjøres på noen annen måte. Ordet fra himmelen ble slik transponert til en jordisk person. Når han etterpå ”led døden i kjødet og ble levendegjort i ånden”, kunne han atter få tilbake sitt himmelske liv og se Gud Jehovah. Mennesker kan som kjent ”ikke se Gud og leve”. Derfor er det umulig at han fikk en oppstandelse til himmelen som menneske.

  8
  11
  • Spørsmålet er hvorfor du legger så veldig stor vekt på ting som det faktisk ikke står noe om i Bibelen. Det er lett å tro at du gjør dette for å “virke profetisk” eller gi andre inntrykk av at du har “helt spesiell innsikt”.

   Og dessuten. Bibelen bruker veldig mange navn og betegnelser på både Gud og Jesus. Men du skriver hele tiden om det Hebraiske ordet Jhavhe som betyr “jeg er”. Tror ingen benekter at dette navnet blir brukt i Bibelen. Men på en eller annen måte gjør du dette til et spørsmål om man er en ekte eller falsk kristen. “Enten ber man til Jehova eller så ber man til djevelen”.

   I skriftstedet som omtaler dette navnet da det ble gitt til Moses brukes også ordet “Gud”. Hva kalte man Gud før Gud gav Moses dette navnet? Var Abrahams, Isaks og Jakobs Gud bare en ubestemmelig navnløs teori?

   Og har du spurt deg selv hvorfor Moses fikk dette navnet? Jo, Moses ba om å få et navn som han kunne henvise til. Hvis ikke Moses hadde bedt om det hadde navnet antageligvis ikke eksistert.

   Kanskje er det en grunn til at Gud gav Moses ett navn som “jeg er”. Kanskje burde vi bruke Jeg-er i stedet for Jhavhe? Kanskje et litt eksotisk navn kan lede til det samme som skjedde med kobberslangen som Moses satte på en stake for at isralittene kunne se på den og bli helbredet for ormebitt. Slangen ble senere dyrket som en gud. Og akkurat det kan skje med navn eller hva som helst annet også. Et navn kan ta fokuset bort fra vårt eget forhold til Gud eller stenge for det som Gud ønsker å tale til våre hjerter. For et syndig menneske vil mye heller produsere sin egen informasjon enn å ta til seg informasjon. Det ser vi over allt. I den grad de gjør det siste er det helst bare for å øke trykket i sin egen enveiskommunikasjon.

   Når det gjelder de som Gud utvalgte, som Bibelen beskriver, så er akkurat dette fenomenet interessant å studere.

   Problemet med absolutt alt som er konkret, alt man kan fokusere sin oppmerksomhet på, er at det kan få en statisk institusjonell rolle som trekker oppmerksomheten bort fra det levende Ordet. Og da er det en avgud.

   11
   4
 60. DEN ALLMEKTIGE GUDS EGENNAVN JEHOVAH

  Svar til “frelst pga. nåde”

  Bibelen uttrykker klart: ”Hver den som påkaller JHVH’s navn skal bli frelst”. Også der NT flere steder siterer GT gjennom apostlene.

  At det betyr null for deg er helt greit. Men jeg skriver for ALLE som leser her. Også de som i motsetning til deg vil bli frelst på dette sanne grunnlaget.

  Navnet står 6828 ganger i bibelen hvorav 237 ganger i NT. I den bibelen Det norske bibelselskap distribuerer på Madagaskar benytter de dette navnet alle stedene i GT og 67 ganger i NT. De oversetter det korrekt på gassisk med: JEHOVAH.

  Gud Jehovah har i tillegg til sitt egennavn Jehovah også en rekke titler som imidlertid ikke er egennavn.

  Jødene fikk etter hvert en regulær overtro som ikke tillot bruk av egennavnet. Det medførte til slutt dødsstraff å uttale det. Men bibelen profeterer at Gud Jehovah i vår endetid ”skal ta ut et nytt folk for sitt navn” – Jehovah.

  Jakob – Jesu halvbror sier i 5:10:
  ”Ta profetene til forbilde, søsken, de som talte i Jehovas navn.”
  I sin yppersteprestelige bønn i Johannes 17 sier Jesus:
  ”Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det.”
  Og i Malaki 3:16 heter det profetisk:

  ” De som frykter JHVH, talte da sammen.
  JHVH lyttet og hørte hva de sa.
  Hos ham ble det skrevet en minnebok
  om dem som frykter JHVH og ærer hans navn.

  Allerede i 1. Mosebok 4:1 står tetragrammet i flere eldre bokruller:
  ” «Jeg har båret fram en mann ved JHVH’s hjelp.”

  5
  9
 61. Det lyder et alarmrop over hele verden :
  Harmageddon vil inntreffe den 19. desember 2018. Hvorfor har DU ikke fortalt oss om dette ? Du svikter !

  3
  9
  • Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, LYVER og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

   Jesus i Matteus 5:11,12

   5
   10
  • Sitat: ” Hvorfor har DU ikke fortalt oss om dette ?

   Dette er akkurat hva verden vil anklage kristne for når det har begynt. Damned if you do, damned if you don’t.

   4
   6
  • Johannes Landskog, døperen Johannes ropte også litt 🙂
   Bortrykkelsen kan skje i natt. Eller om noen år 🙂
   Det blir sikkert ikke 19/12, for ingen kjenner dagen.
   Har man tatt imot Jesus som sin Frelser så blir man med.
   Men, som på Noah’s tid; alle hadde et valg. Bare 8 sa ja.

   6
   2
  • Skal dere reise til syden å innta eiendommene dere har utvalgt dere, blir dere eldre enn Metusalem. BEINRANGLER alle sammen.

   7
   2
  • Sånn skal det være Birgir. Tungetale er tingen. Er det noen her som kan tyde?

   1
   4
 62. Denne datoen har vært kjent for oss som er utvalgt i mer enn ett år. Hvorfor har ingen mot nok til å fortelle oss alle om denne forferdelige begivenheten som snart vil finne sted ?

  • Det er mange datoer som har vært kjent. Jehovahs vitne har en lang historie i å fastsette datoer og ingen av dem har hittil slått til. Andre har også satt datoer i hytt og pine. Ingen fare for at det skjer noe på disse. Slapp av, denne datoen kommer …..og går.

 63. Det undrar meg at datoen for Harmageddon ikkje har vorte kjend før. Me her har visst dette i meir enn eitt år. Så det er på tide at andre får vita dette. Då er det nok for seint å snu….

 64. Eg trur ikkje på disse greiene om harmagedon. Kan de bevisa dette ? Eller er det dei som kjem på dørene her som fortel om slikt. Har ikkje høyrt om denne datoen frå naboane mine som går i bedehuset.

  2
  3
  • Til alle Leifer -siden jeg ikke vet om du er en tulle-leif: Les Bibelen hver dag. ALT som står, skal skje, men intet å frykte hvis du har tatt imot det Jesus gjorde for deg på korset. Og finn noen kristne å være sammen med. Men gå videre hvis de plukker vekk ting fra Bibelen. Og Jehovas Vitner er vranglære.

 65. Nå kom det mange nye navn opp her, noen med anklager om hvorfor denne datoen ikke nevnes. Har ikke hørt om denne datoen, men har hørt andre komme med ulike datoer uten sannhet. Bibelen sier ingen vet dagen eller timen, det er hva man burde forholde seg til om man tror det som står i bibelen. Ha en fin lørdagskveld.

  9
  2
 66. Paris koker med 125000 demonstranter og nå angripes EU-parlamentet i Brussel av rasende demonstranter.

  ”Hav og brenninger bruser (menneskehavet) og folkene engstes av fortvilelse over det som kommer over jorden”.

  Opprør, terror og borgerkrigsliknende tilstander bølger til og fra. Alt dette er et illevarslende tegn om at noe dramatisk nærmer seg faretruende raskt.

  6
  8
  • Vi er ikke der ennå, Vaktmann. Du glemmer at himmelens krefter skal rokkes. Det som vil skje i himmelrommet og som vil virke inn på vær, klima og havnivå. Ting som skjer der ute vil være så skremmende og skape slike enorme naturkatastrofer at et opprør i Paris er som en bondeoppstand å regne.

   Men straks etter de dagenes trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.»
   ‭‭Matteus‬ ‭24:29‬ ‭

   Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes. Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning stunder til.»
   ‭‭Lukas‬ ‭21:25-28‬ ‭

   5
   1
  • Tvert om det du sier så skal innledningen komme i en time vi IKKE TENKER . Det skal du nok komme til å erfare. For det hele begynner med at FN forbyr offentlig religiøs praksis world wide. Dette er så oppsiktsvekkende at “menneskene skal stå med åpen munn av forbløffelse når de ser hva som kommer over dem”. Det er Jehovah ved Kristus som legger dem dette i hjertet.

   1
   5
  • JV, menneskene kommer til å stå med åpen munn av forbløffelse hvis de står igjen etter bortrykkelsen.
   Som det var på Noah’s tid…..
   Bare det at da fikk de munnen full av vann.

   1.Tess. 5:4 har jeg gitt deg ca.5 ganger. Leser du aldri i Bibelen? Dette er om Herrens dag. (er du ikke snart ferdig med å herme etter geddon nå?)

   “Men dere brødre er ikke i mørket, så denne Dagen skulle komme over dere som en tyv.”

   Sangen…hvilken dag det skal bli, når min Jesus jeg får se
   og for Hans fot jeg kneler ned, som engang døde i mitt sted……

   Les gjerne om Herrens dag på bibelogtro.wordpress.com.

  • Vaktmann. Hvor i all verden har du det fra? At FN skal forby offentlig religiøs praksis world wide? Må være noe JV luringenei Brooklyn har funnet på.

 67. Bruden, Bortrykkelsen og Bryllupet

  http://spikerscorner.blogspot.com/2018/12/bruden-bortrykkelsen-og-bryllupet.html

  Andakt av Spikeren.

  Vi hører ofte om folk som forsøker å spå NÅR bortrykkelsen av menigheten vil finne sted. I bibelsk terminologi blir bortrykkelsen beskrevet som en event som vil skje når Jesus kommer tilbake for å hente sin “brud”. Idag skal vi heller se litt på HVORFOR bortrykkelsen vil komme til å skje og HVORFOR kommer Jesus tilbake for å hente sin “brud”?

  La oss først slå fast at det kristne ekteskapet mellom èn mann og èn kvinne symboliserer hvilket forhold det skal være mellom Kristus og menigheten. Dette skriver Paulus klart og tydelig om i Ef 5,31-32: “Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmeligheten er stor – jeg taler her om Kristus og menigheten.” Derfor kalles menigheten Jesu “brud”. Jesus regnes altså som “brudgom”, mens menigheten regnes som hans “brud”.

  Jesus talte som oftest i lignelser slik at de som virkelig hørte på ham skulle skjønne hva han snakket om. Det var med andre ord ingen “mystikk” i Jesu lignelser, men heller hverdagslige bilder som folket lett kunne relatere seg til og dermed også forstå. Men gjennom 2000 år, og ikke minst gjennom vår vestlige kultur, har vi mistet mye av forståelsen av HVORFOR Jesus kommer tilbake slik som han sier han vil, og det er gjennom dette HVORFOR vi kan vinne tilbake denne forståelsen.

  Og nå skal du få være med på et jødisk bryllup, nærmere bestemt et galileisk bryllup, slik historiske- og arkeologiske funn har avslørt det skjedde for 2000 år siden da Jesus vandret her på denne jord. Grunnen til at vi spesielt trekker frem de galileiske bryllupstradisjonene er fordi Jesus og disiplene hans kom nettopp fra Galilea (med unntak av Judas), og fordi de galileiske bryllup sermoniene er litt annerledes enn det som var vanlig blant jødene.

  Jesus vokste altså opp i Nasaret i Galilea og forstod galileisk kultur. Det samme gjaldt også for disiplene hans. Så når Jesus taler til disiplene om sin gjenkomst, relaterer han altså fortellingene til galileisk kultur. Dette gir oss en viktig pekepinn i forståelsen av HVORFOR bortrykkelsen kommer til å skje.

  Nå skal vi ta for oss et galileisk bryllup og se på seremoniens forskjellige trinn i kronologisk rekkefølge. Her tror jeg du ganske lett vil kunne gjenkjenne flere av trinnene med Jesu lignelser.

  Idag tror mange at kvinnene i det gamle Israel ikke hadde noen ting de skulle ha sagt dersom fedrene til brud og brudgom først var blitt enige om et giftermål. Men slik var det ikke i praksis. Det første som skjedde var at de to fedrene, sammen med brudgommen, gikk til bruden og fortalte om avgjørelsen de hadde kommet frem til. Så rakte brudgommen fram et beger med vin til henne. Dersom hun tok imot begeret og drakk av vinen, var dette et tegn på at hun godtok forlovelse og det planlagte bryllupet. Men dersom hun IKKE tok imot begeret og drakk av vinen, da ble det ikke noe bryllup. Ifølge jødisk tradisjon ble en slik handling omtalt som “hun nektet å ta imot vinen”.

  Etter at bruden (forhåpentligvis) hadde tatt imot begeret og drukket av vinen, gav hun begeret tilbake til brudgommen som selv drakk av den samme vin og sa: “Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt før den dag jeg drikker den ny sammen med deg i min Fars hus.” (Matt 26,29), og dermed var forlovelsespakten mellom de to inngått og forseglet.

  Husker du hva som skjedde i den øvre sal da Jesus instiftet Nattverden? Du kan lese om det bl.a. i Matt 26,27-28 som sier det slik: “Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: “Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.” – Har du tatt imot begeret som Jesus rekker fram til deg, eller skal det i evighet sies at “du nektet å ta imot vinen”?

  Etter at forlovelsen var inngått gikk brudgommen bort for å berede et bosted for seg og sin kommende brud. Det skjedde ved at brudgommen bygde på sin fars hus. Det samme gjøres faktisk den dag idag i Midtøsten der vi ser at hjemmene som oftest består av generasjonsboliger. Denne påbygningen tok som regel ett års tid, og selv om brud og brudgom nå offisielt var forlovet, bodde de likevel ikke sammen. De bodde fremdeles i sine respektive hjem og hadde svært liten eller ingen kontakt med hverandre inntil byggingen var ferdig.

  Dette var nøyaktig det samme Jesus fortalte disiplene sine i Joh 14,2-3 “I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.” De galileiske disiplene forstod klart og tydelig at her snakket Jesus om et kommende bryllup og at de var forlovet med ham gjennom Nattverden.

  Det eneste bruden hadde å gjøre var å forberede seg. Det innebar å holde seg ren og være på vakt, slik at hun var klar til å fare når brudgommen kom for å hente henne. Dermed kommer vi frem til det som Jesus sier i Mark 13,32: “Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen.” – Husk dette verset, for det er viktig! Ny forskning har nemlig avslørt en helt ny forståelse av dette verset som setter bortrykkelsen i klar kontekst.

  De fleste brylluper i Midtøsten foregår på samme måte som vi hittil har beskrevet. Men det var en ting galileerne gjorde annerledes. De gjorde noe som ingen andre gjorde. Derfor var det bare galileerne som forstod fullt ut hva Jesus snakket om i Mark 13,32. Galileerne var nemlig de eneste som praktiserte overraskelses bryllup.

  Bryllupet skulle være en så stor overraskelse at hverken brud eller brudgom fikk vite når bryllupet skulle være. Den eneste som visste det var brudgommens far. Samtidig kunne jo alle se klare tegn på at tiden nærmet seg, men de visste altså ikke hverken dagen eller timen bryllupet skulle skje.

  Det som skjedde var at brudgommens far midt på natten gikk inn og vekket brudgommen og sa: “Tiden er inne! Nå kan du hente din brud”. Brudgommen ville da skynde seg ut og blåse i sulfar (trompet) for å vekke byens sovende innbyggere. Da måtte alle være klare og ha olje på lampene sine siden hendelsen som regel fant sted midt på natten.

  Så ville de sammen dra til brudens hus og sette henne i en bærestol. Deretter løftet de henne opp i luften og bar henne hjem til faderens hus. Denne hendelsen ble kalt “å fly bruden til faderens hus”. Det hendte aldri at hun selv måtte gå.

  Brudens eneste oppgave var altså kun å være forberedt inntil brudgommen hadde gjort alt klart og kom for å hente henne. Og hva var det så som ventet i faderens hus? Det var selvsagt bryllupsfesten.

  Åpenbaringen 19,7-9 sier det slik: “La oss glede oss og juble og gi ham æren. Tiden er kommet for Lammets bryllup! Hans brud har gjort seg i stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. – Linet er de helliges rettferdige gjerninger. Så sier han til meg: “Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.” Og han la til: “Dette er Guds sanne ord.”

  Spikeren

  6
  2
  • Amen!
   Brudgommen kom fra sin fars hus til brudens hus. Jesus kom fra himmelen til jorden. Det må også komme med at han gir bruden en kostelig gave som hun kjenner verdien av; seg selv – Jesus som løsepenge for oss. Vi venter nå på bortrykkelsen, der brudgommen henter bruden.
   Vi får mer opplysning om alt dette ved å studere de jødiske høytider/fester – de som ennå ikke er oppfylt. Her gis det spor om når dette vil skje. Dag og time kjenner som kjent ingen, men vi får et klarere bilde av hendelsene. Alle store ting i Jesu liv skjedde under de jødiske høgtidene. Det samme vil skje med gjenkomsten.

   10
   2
  • Takk. Denne forkynnelsen trenger vi i dag, som vi lever i “Brudegenerasjonen”. Jeg har hørt forkynnelse om det jødiske bryllupet og sett assosiasjoner mellom det og Jesus som vår brudgom og vi som Hans brud. Jeg har også sett klart hvor viktig sannheten mellom en man og en kvinne til døden skiller ad er. Fordi ekteskapet er et bilde på Bruden og Brudgommen. Vi vet ikke eksakt når Bryllupet finner sted, men utfra Guds ord og tegn i tiden kan vi forstå at det nærmer seg. Om det vil skje før, i midten eller etter den store trengsel er det stor uenighet om blant Guds folk. Dette må ikke skape splid. Det viktigste er at vi som Brud nå gjør oss rede og lever i forventning til at Brudgommen skal komme. Jesus kommer for å hente dem som venter på Ham.

   8
   2
  • Må si som Suzy, Amen!
   Minner meg om dette jeg nylig så:

   https://youtu.be/FXGW4kGncLQ

   Akkurat nå var det solnedgang i Israel og ny dato, 2Tevet. De tenner det siste lys i Hannukah-høytiden. Som i dag er den 8.dagen.

   8
   1
 68. Vaktmannen sier han ikke er JV, men det han kommer med er reinspikka JV lære, og som vi vet er despotene i Brooklyn ganske fantasifulle i tolkningen av skriftsteder. Håper ingen lar seg bedra av løgnen.
  Les selv hva bibelen virkelig sier om Harmageddon, og som Vaktmannen stadig bruker som en trussel og som et skremsel.

  Han reduserer Jesus ved å ta bort hans guddommelighet. Han har også sjaltet ut Guds paktsfolk jødene. Dette kalles erstatningslære. Han har tidligere sagt under nicket «Bibelen»: «Det kjødelige Israel mistet alle sine privilegier i år 70, men folk fra nasjonen Israel i dag er like hjertelig velkomne som kristne som alle andre raser.» Alle seriøse bibellesere ved at dette er feil, for Gud skal bygge opp igjen «Davids falne hytte» og Jesus skal styre hele jorden fra Jerusalem. Da blir «Riket for Israel» som jødene ventet på og som de spurte Jesus om han skulle bygge opp, en realitet.

  De 144.000 i Åpenbaringen er alle jøder, men Vaktmannen hevder under nicket «Bibelen» at han er en av de dem. I en tidligere kommentar sier han: «Du har rett i at jeg er kalt til liv i himmelen som en av de 144 000 i Kristi regjering.»

  Her røper han grunnen til sin massive skrivekløe: «Frem til da finsliper jeg daglig åndens sverd – Guds ord – slik at jeg er beredt til å møte verdenseliten.»

  Du finsliper kun ditt eget ego, vaktmann. Du prøver å opphøye deg selv.
  Slutt å spre din falske lære. Les Guds ord uten JV-briller!

  12
  3
 69. HVEM ER ”JØDE”?

  Jøde betyr gudsdyrker.

  ” Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret på hjertet, ikke etter lovens bokstav, men ved Ånden..” (Romerne 2:29)

  ”8 Dette betyr at den naturlige avstamning ikke gjør noen til Guds barn. Det er de som er barn i kraft av løftet, som skal regnes som Abrahams ætt.” (Romerne 9:8)

  ”For i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forhud noe, men bare tro, virksom ved kjærlighet.” (Galaterne 5:6)

  ” Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én, i Kristus Jesus. 29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet.” (Galaterne 3:28,29)

  Dette viser klart at de etniske jødene etter år 70 ikke lenger var en særskilt utvalgt folk. Men de hadde og har fortsatt full tilgang til å bli en del av Guds rike så lenge kallet utgår.

  Når så NT snakker om ”jøder”, er det åndelige jøder fra alle folkeslag – inkludert etniske jøder.

  En annen sak er at det ikke lenger er mulig å fastslå hvem som har jødiske røtter tilbake til tiden før Jerusalems fall. I år 70 ble de fleste av dem bortført til Rom, og resten drept. Da romerne brant tempelet forsvant alle ættetavlene som kunne dokumentere hvem som tilhørte hvilke stammer eller presteklassen.

  I dag er dette et så stort problem at myndighetene i staten Israel avviser svært mange som kommer som migranter – spesielt fra Afrika – selv om mange av disse kaller seg jøder og viser til dronningen av Saba som hadde omgang med Salomo.

  6
  11
  • Bibelen er klar når det gjelder løftene til Israel. Dessverre er det kristne som ikke forstår Israels rolle som det utvalgte folk, viserne på tidens klokke. Det blir så altfor mye å skrive om det her, så jeg får nøye meg med noen få skriftsteder. Beklager at det likevel ble et langt innlegg.

   Ser at en debattant her fullstendig har misforstått Harmageddon. Det siste slaget før tusenårsriket som skjer i Josjafats dal, i Israel, på det som også kalles Harmageddon-sletta, der mange slag har vært kjempet gjennom tidene. Bakgrunnen for slaget er flere nasjoners overfall på Israel. «For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap, da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned til Josjafats dal. Der vil jeg holde rettergang med dem på grunn av Israel, mitt folk og min arv, fordi de spredte dem blant hedningefolkene og delte mitt land.» ‭‭Joel‬ ‭3:6-7‬ ‭

   «Blås i horn på Sion! Blås alarm på mitt hellige berg! La alle som er i landet beve. For Herrens dag kommer – den er nær. En dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde som folder seg ut over fjellene som morgenrøde – et stort og mektig folk. Det har ikke hatt sin like i svunnen tid, og skal heller ikke få sin like i år som kommer, fra slekt til slekt. Foran dem fortærer ild, etter dem brenner flammen. Som Edens hage er landet foran dem, bakom er det en øde ørken. Ingen slipper unna dem.
   Som larm av vogner lyder det når de hopper over fjelltoppene, det lyder som når flammene fortærer halm. De er et sterkt folk, rustet til krig»

   Gud forholder seg ikke passiv til overfallet på sitt folk og det han kaller «mitt land».
   «Og dere skal kjenne at jeg bor midt i Israel. Jeg er Herren deres Gud, og ingen annen. Og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme.» Joel‬ ‭2:1-3, 5, 27‬. ‭
   «For Herren skal dra ut og stride mot disse hedningefolkene, som han før har stridd på kampens dag. På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal. Den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot sør.»

   Tusenårsriket opprettes med Jesus som konge.
   «Da skal Herren bli konge over hele jorden. På den dagen skal Herren være én og hans navn ett. Hele landet, fra Geba til Rimmon sør for Jerusalem, skal bli til en slette. Og byen skal heve seg høyt og trone på sitt sted, like fra Benjamin-porten til det stedet hvor den tidligere port var, til Hjørneporten, og fra Hananels tårn til kongens vinpresser. Og folket skal bo der. Det skal aldri mer lyses bann over det. Jerusalem skal ligge der trygt. Men Herren skal la denne plagen ramme alle de folkene som har kjempet mot Jerusalem: Han skal la kjøttet råtne på dem mens de står på sine føtter, og deres øyne skal råtne i sine huler, og tungen skal råtne i deres munn.»‭‭Sakarja‬ ‭14:3-4, 9-12‬. ‭

   «Alle de som blir tilbake av alle de hedningefolkene som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, Herren, hærskarenes Gud, og for å delta i løvhyttefesten. Men om noen av jordens ætter ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe Kongen, Herren, hærskarenes Gud, så skal det ikke komme regn hos dem.»
   ‭‭Sakarja‬ ‭14:16-17‬ ‭

   Høres det ut som om Gud har forkastet Israel?
   «Herren skal brøle fra Sion, han lar sin røst høre fra Jerusalem. Himmel og jord skal skjelve. Men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, som bor på Sion, mitt hellige berg. Og Jerusalem skal være et hellig sted. Fremmede skal aldri mer trenge inn der.»

   «Egypt skal bli til en ødemark og Edom til en øde ørken, på grunn av deres voldsverk mot Judas barn. For i deres land har de utøst uskyldig blod. Men det skal bo folk i Juda til evig tid, og i Jerusalem fra slekt til slekt. Jeg vil hevne deres blod, det som jeg ikke før har hevnet. Og Herren bor på Sion.»‭‭Joel‬ ‭3:21-22, 24-26‬

   «Kom dette i hu, Jakob, og Israel! For du er min tjener. Jeg har dannet deg, du er min tjener, Israel, du skal ikke bli glemt av meg!
   Rop av jubel, dere himler! For Herren utfører sitt verk. Rop med fryd, dere jordens dybder! Bryt ut i jubel, dere fjell, du skog og hvert tre i deg! For Herren gjenløser Jakob, og på Israel vil han åpenbare sin herlighet.
   Jeg stadfester min tjeners ord og fullbyrder mine sendebuds råd. Jeg sier om Jerusalem: Der skal bo folk! – og om byene i Juda: De skal bygges opp igjen, jeg vil reise opp deres ruiner.» Jesaja‬ ‭44:21, 23, 26‬ ‭

   «Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, som dannet deg, Israel: Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, din frelser. Jeg gir Egypt til løsepenge for deg, Etiopia og Seba gir jeg i ditt sted. Fordi du er dyrebar i mine øyne, fordi du er aktet høyt og jeg elsker deg, gir jeg mennesker i ditt sted og folkeslag i stedet for ditt liv. Frykt ikke! Jeg er med deg. Fra Østen vil jeg la din ætt komme, og fra Vesten vil jeg samle deg.»
   ‭‭Jesaja‬ ‭43:1-5‬ ‭

   «Og du Israel, min tjener! Jakob, som jeg utvalgte, ætling av min venn Abraham! Jeg tok deg ved hånden og hentet deg fra jordens ender og kalte deg fra dens ytterste kanter. Og jeg sa til deg: Du er min tjener! Jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg! Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Se, de skal bli til spott og skam, alle de som harmes på deg. De skal bli til intet og gå til grunne, de menn som tretter med deg.
   Frykt ikke, Jakob, du usle makk, du Israels lille flokk! Jeg hjelper deg, sier Herren. Din gjenløser er Israels Hellige.»
   ‭‭Jesaja‬ ‭41:8-11, 14‬ ‭

   «Jeg vil være som dugg for Israel. Han skal blomstre som en lilje, og han skal slå røtter som skogen på Libanon. Hans skudd skal bre seg vidt utover. Hans løv skal skinne som oljetreet, og han skal dufte som Libanon.»
   ‭‭Hosea‬ ‭14:6-7‬ ‭

   «Egypt skal bli til en ødemark og Edom til en øde ørken, på grunn av deres voldsverk mot Judas barn. For i deres land har de utøst uskyldig blod. Men det skal bo folk i Juda til evig tid, og i Jerusalem fra slekt til slekt. Jeg vil hevne deres blod, det som jeg ikke før har hevnet. Og Herren bor på Sion.»
   ‭‭Joel‬ ‭3:24-26‬ ‭

   «Rop med fryd, Sions datter! Rop høyt, Israel! Gled deg og fryd deg av fullt hjerte, Jerusalems datter! Herren har tatt bort dine straffedommer, han har ryddet bort din fiende. Israels konge, Herren, er i din midte, du skal ikke mer se noe ondt. På den dagen skal det bli sagt til Jerusalem: Frykt ikke, Sion! La ikke hendene synke! Herren din Gud er i din midte, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop. Dem som sørger for høytidens skyld, samler jeg. De er fra deg, vanære tynger på dem. Se, jeg skal på den tiden ha med alle dem å gjøre som plaget deg, og jeg vil frelse det haltende og sanke det bortdrevne, og jeg vil gjøre dem til pris og til ry over hele jorden, hvor de er blitt så vanæret. På den tiden vil jeg føre dere hit. På den tiden vil jeg sanke dere. For jeg vil gjøre dere til ry og til pris blant alle jordens folk, når jeg gjør ende på fangenskapet for deres øyne, sier Herren.»
   ‭‭Sefanja‬ ‭3:14-20‬ ‭

   «På den dagen vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte. Jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som er nedbrutt av den. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager, slik at de får ta i eie det som er tilbake av Edom, og alle de hedningefolkene som kalles ved mitt navn, sier Herren, han som gjør dette.»
   «Og jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bo der og plante vingårder og drikke deres vin, og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud.»
   ‭‭Amos‬ ‭9:11-12, 14-15‬ ‭

   10
   3
  • Du har ikke lest de versene fra NT som viser at jøde – gudsdyrker – ikke lenger er den som er omskåret på kjødet. Det er som bibelen sier ikke lenger etnisk opprinnelse som danner grunnlag for å bli godkjent av Jehovah som jøde, men hjertets innstilling.

   Greit for meg at du forkaster NT’s ord:

   ” Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret på hjertet, ikke etter lovens bokstav, men ved Ånden..” (Romerne 2:29)

   ”8 Dette betyr at den naturlige avstamning ikke gjør noen til Guds barn. Det er de som er barn i kraft av løftet, som skal regnes som Abrahams ætt.” (Romerne 9:8)

   ”For i Kristus Jesus gjelder hverken omskjærelse eller forhud noe, men bare tro, virksom ved kjærlighet.” (Galaterne 5:6)

   ” Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én, i Kristus Jesus. 29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet.” (Galaterne 3:28,29)

   Guds sanne Israel er i dag et “folk uten bommer og porter som har smidd sine sverd om til vingårdskniver”.

   Da gjenstår bare oppfyllelsen. Lykke til.

   4
   7
  • Du mangler kunnskap, vaktmann. Hvis du leser bibelen uten JV-briller vil du forstå Israels utvelgelse og rolle i fremtiden. Synes også å se antisemittiske holdninger i svaret ditt.

   1
   2
  • Apgj. 10:34:

   “34 Da tok Peter til orde og sa: «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, 35 men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett.”

   2
   1
 70. Det “vaktmannen” sikkert ikke har forstått er at dette nettstedet ble opprettet for å advare mot nettopp slike som han selv. Advare mot alle som sprer lærer som avviker fra det som står i Bibelen.

  Det spesielle med bruken av navnet Jehovha er jo at det samme navnet brukes i to forskjellige sammenhenger. For det første er Jehova et av de bibelske navnene på Gud. Særlig brukt i den gammle pakt. Men navnet brukes også på den guden som jehovas vitner dyrker. Jehovas vitner har siden Rutterfords dager vært veldig klare på at de dyrker en annen gud enn de vanlige kristne. I følge dem dyrker nemlig de kristne djevelen.

  Vaktmannen er også veldig raskt ute med å stemple folk som ikke tar imot hans lære som djevledyrkere, og dessuten mener han at vakttårnet har mye “sann lære”. Det all grunn til å bli misstenksom. Mye mulig det dreier seg om “jehovas-vitner-guden”?

  I Joh. 17. 11 står det: “Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt meg, så de kan være ett, liksom vi er ett.”
  Hvilket navn er dette tro?

  7
  2
  • ” Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg”. (Johannes 17:11)

   Jehovas navn er JEHOVAH. Det navnet har Han også gitt sin sønn Jehoshua (Jesus-latin). For Jesu navn betyr nemlig ”Jehovah er frelse”.

   Det betyr ikke at de er samme person.

   De fleste mennesker bærer også sin fars navn. Sitt analoge etternavn.

   Hvem som har lov til å skrive hva på denne bloggen er IKKE opptil deg. Det privilegiet tilhører bloggens EIER Kjell Andersen. Dersom HAN har ønsker i noen retning er det HAN som bestemmer dette. Ikke DU!

   4
   10
 71. HAR-MAGEDON…

  …(fra hebraisk Megiddos fjell) er et ord som blir direkte knyttet til ”krigen på Guds den allmektiges store dag”.

  Det ser ikke ut til at det finnes noe sted som ble kalt ”Megiddos fjell”. Heller ikke i dag. Betydningen ligger derfor trolig i begivenheter som ble knyttet til oldtidsbyen Megiddo.

  Megiddo lå noen kilometer sørøst for Karmelfjellet med utsikt over Jisreel-sletten.(Esdrelon-sletten). Det var Josva som første gang erobret denne kanaaneiske byen. I nærheten av Megiddo ble også Jabins hær under Sioseras kommando slått fordi Jehovah benyttet naturkreftene for å hjelpe Barak. Ikke en eneste av Siseras hær overlevde.

  Esdrelon-sletten har vært åsted for mange verdslige slag også. Jøder, hedninger, sarasenere, korsfarere, egyptere, persere, drusere, tyrkere og arabere har alle slått opp sine telt der.

  I Åpenbaringen16:16 fortelles det at jordens kongers samlede styrker blir samlet til det sted som heter Har-Magedon. Ordet ”sted” her er på gresk ”topos”, som også kan brukes om et symbolsk sted, en tilstand eller en situasjon.

  At det dreier seg om en global krig fremgår av sammenhengen, der motstanderen blir identifisert som ”kongene på hele den bebodde jord” som mobiliseres av ”uttalelser inspirert av demoner”.

  I Åpenbaringen kapittel 19 sier Johannes: ”Og jeg så villdyret og jordens konger og deres hærer samlet for å føre krigen mot ham som satt på den hvite hesten”. Alle de jordiske hærene skal kjempe mot ”Lammet” – som i sin tur vil seire over dem.

  I synet i Åpenbaringen 19 er det utelukkende himmelske hærer som deltar i krigen på Guds side. Det viser at INGEN av Guds tilbedere på jorden skal delta.

  I Matteus 26:52 heter det nemlig at kristne IKKE skal gripe til våpen mot mennesker:

  ”Da sa Jesus til ham: «Stikk sverdet ditt på plass igjen. For alle som griper til sverd, skal falle for sverd”.

  5
  8
  • Sa mannen med dekknavnet Vaktmannen som aldri har vært i Israel.
   Da jeg fikk se denne enorme sletten ; var det et militær-uttrykk som kom fram i mitt hode : STRIDSVOGNLENDE.
   Jeg tror det blir et kjempestort panserslag på Harmageddon – som avslutter alle kamper på denne jord.
   Vi vet at Israel har et stort antall stridsvogner som er oppgradert de siste år. Det er panserbrytende raketter som setter en slik krigsmaskin ut av spill. Disse rakettene brenner seg gjennom mer enn 50 cm med stål ; som fører til flytende stål inne i stridsvognen og tar livet av mannskapet umiddelbart.
   Israel har oppfunnet en anti – anti – tankrakett som fungerer slik :
   Kommer en anti-tank-rakett mot stridsvognen ; utløses automatisk en rakett i stridsvognen som går mot innkommende rakett i løpet av hundredels sekunder. Disse to rakettene møtes og detonerer i sikker avstand fra den israelske stridsvognen.

   6
   3
  • Så når “Kristi himmelske hær” møter “alle jordens konger ” i Harmageddon så skal “kongene” skyte på ham med granater. Kanskje du skulle kikke etter hvem det er som skal møtes i dette slaget.

   Dette er et oppgjør der “Gud skal ødelegge de som ødelegger jorden”. Alle verdens hærer ville slett ikke få plass på Esdrelon-sletten. Dette er oppspinn og rent eventyr.

   4
   6
  • Du har misforstått vaktmann. Det er riktig som Ture sier at det vil komme et enormt slag i Israel. Det er fiendtlige nasjoner som vil utslette Israel. Muligens det gjenoppståtte arabiske kalifat. De gjør stor skade, men Jesus lar dem ikke utslette Israel.
   Gjennom hele historien har det jødiske folk blitt forsøkt utryddet. Dette for at Jesus ikke skal ha noe folk å komme tilbake til, og Guds løfter til dem ikke skal oppfylles, og dermed hindre at tusenårsriket blir opprettet. Her skal Jesus styre jorden fra Jerusalem, og djevelen arbeider hardt for å hindre det. I bibelen står det at hele verden skal vende seg mot dem. Jødehatet blomstrer også i Norge og kristne er uvitende om Israels rolle. FN vedtar stadig urimelige resolusjoner mot dem, i et uhyggelig antall.
   Viser til profeten Joel for mer informasjon om angrepet på Israel.

   6
   3
 72. Dikteren Arne Garborg ble født i 1851 og døde i 1924. Han hadde interessante perspektiver også på religion, noe han ga uttrykk for i sine bøker.

  Tore: ”Det må vera Fandens meisterstykke dette då han fekk kyrkja ombygd til sitt bruk, og det so fint at ho enno trur hu er Kristi kyrkje.

  Paulus: ”Ja, det bannar ho på kvar dag. Ti tusen professorar granskar skriftane opg finn ut språk og prov for all ting. Så om det kjem ei stakkars fåming i folket og seier: -Skulle det liksom ikkje væra skil på Kristus og Belial, så sparkar dei han ut og lysar han i bann i nettopp det same namnet Jesus. Er det ikkje så du kan tru du drøymer?”
  (Læraren 1896)

  ”Aslak Fjordan vart meir høgmælt. –Eg held med dei som vil ha prestane avsett eg. Stend dei ikkje der og lyg so det renn av dei kvar Guids skapte sundag. Trur dei ikkje dei veit at Jesus var utnemd til Gud selv på kyrkjemøtet i Nikea 300 år etter han vart daud. Utnemd til Gud med simpelt fleirtal. Og fleirtal fekk dei av di keisaren gjekk med. Hadde keisaren gjengi med Arius då, som han hadde fleire gongir fyrr, så hadde Jesus aldri i verdi verte Gud. Det veit dei, svinebeisti. For eit skravl”.

  3
  8
  • ”Det må vera Fandens meisterstykke dette då han fekk kyrkja ombygd til sitt bruk, og det so fint at ho enno trur hu er Kristi kyrkje.”
   Du kjenner deg igjen. Det er jeg ganske sikker på. Akkurat slik er oppførselen din.

   5
   3
 73. JV, kan du prøve å skrive litt mindre?
  Tar så lang tid å finne andre ting jeg leter etter.

  JV, “frelst pga. nåde” skriver til deg: “Spørsmålet er hvorfor du legger så veldig stor vekt på ting som det faktisk ikke står noe om i Bibelen. Det er lett å tro at du gjør dette for å «virke profetisk» eller gi andre inntrykk av at du har «helt spesiell innsikt».
  Ihvertfall tenke litt på det , JV..? 😉 (siden det er søndag)

  • Jeg skriver BÅDE mye om det som bibelen sier, men supplerer også med sammenhenger i samfunnet som jeg har fått innblikk i som sønn av Jehovah og bror til Kristus.

   4
   5
 74. Hannah, et spørsmål til deg, fordi det ser ut som om du vet mye om Gamle Israel.

  Jeg har lurt på når på dagen i gamle Israel hadde de frokost, middag og kveldsmat, lokal Israelsk tid, på vanlig hverdager.

  Og på høytidsdager var det andre tidspunkt da?

  Takknemlig for svar, hvis du vet.

  • Det har jeg aldri tenkt på RJ 🙂 Men vi finner helt sikkert noe om det i Bibelen. (jeg tenker at det ikke var ulikt fra oss)
   Det finnes masse intr. på nett, jeg startet med My Jewish Learning 🙂
   Jeg synes det er gøy å følge med kalenderen avogtil, mye interessant i G.T, hva Guds Ord sier om datoer og tall.
   Fint sagt JV, men føler selv jeg har SÅ mye å lære.

  • TIDER OG MÅLTIDER

   De gamle israelittene hadde to hovedmåltider. Det ene om morgenen, det andre om kvelden når arbeidsdagen var slutt. (Rut 3:2 og 3:7 samt 1.Kongebok 17:6)
   Men i NT finnes vitnesbyrd om at man inntok et lettere måltid midt på dagen også. (Apgj. 10:9,10)
   Måltidene ble inntatt både liggende og sittende. I det første århundre vasket man som regel hendene før man spiste, mange hundre år før Pasteur påviste mikrober. Fariseerne og de skriftlærde gjorde dette til en rituell handling.
   Hebreernes dag begynte om kvelden ved solnedgang og endte ved solnedgang dagen etter. Døgnet varte altså fra kveld til kveld. (”fra kveld til kveld skal dere holde deres sabbat” – (3.Mo. 23:32)
   Ikke bare hebreerne regnet dagen fra kveld til kveld. Også fønikerne, numiderne og atenerne gjorde det samme. Babylonerne derimot regnet dagen fra soloppgang til soloppgang. Vi regner dagen fra sen kveld kl. 24 og 24 timer frem – fra midnatt til midnatt – slik egyptere og romere gjorde.
   Det er ingenting som tyder på at hebreerne inndelte døgnet i timer FØR landflyktigheten i Babylon. Deretter ble det vanlig.

   Babylonerne brukte seksagesimalsystemet med tallet 60 som basistall, slik også vår inndeling er med 60 minutter og 60 sekunder.

   På Jesu tid var det alminnelig å dele inn dagen i timer. – fra soloppgang til solnedgang – fra 06 til 18. ”Den tredje time” var således rundt klokken 9. Det var da den hellige ånd ble utdelt på pinsedagen. Middagstid var ved den sjette time. Og det var ved middagstid det falt et mørke over hele jorden som varte til ”den niende time”, eller omkring klokken 15, da Jesus utåndet.

   Den niende time ble også kalt bønnetimen. Den syvende time var omkring klokken 13, og den ellevte time klokken 17.

  • Daniel Rops ga i 1969 ut en bok som ”Kjempefakkel” på Gyldendal Norsk Forlag som heter ”Dagligliv i Palestina på Jesu tid”. Den er veldig informativ, men de opplysningene jeg kom med i ovenstående innlegg er ikke derfra.

   Den får man sikkert tak i for en billig penge på et antikvariat her i Oslo. For eksempel Adamsstuen Antikvariat. meget hyggelig herre der som jeg er innom rett som det er..

  • Det var fint gjort JV 🙂
   Skal finne Ruth og Kongebok. Og de spiste liggende 🙂 (det gjorde en slektning av meg også etter ryggoperasjon).

   RJ, trykkfeil i svaret mitt til deg ovenfor, det skulle stå “Fint sagt RJ”

  • Takker for svar fra Hannah og vaktmannen.
   Jeg fikk litt nye tanker nå når middagstid er ca. kl. 1200.

   Hm, er det slik i dagens Israel også, at middag er kl. 1200?

   Og, Hannah jeg skjønte hva du mente, Takk.

  • Så hyggelig med litt hyggelig utveksling. En fredfull kveld til alle her inne både i hjerte og sinn.

 75. Vaktmannen skrev:

  ” Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg”. (Johannes 17:11)

  Jehovas navn er JEHOVAH. Det navnet har Han også gitt sin sønn Jehoshua (Jesus-latin). For Jesu navn betyr nemlig ”Jehovah er frelse”.

  Enda han skriver så mye så ville han ikke ta med ordene: “så de kan være ett, liksom vi er ett.”

  Men i stedet la han til for sin egen del: “Det betyr ikke at de er samme person.”

  Hele tiden må han vri på det som står i Bibelen. Noen ganger mye og andre ganger litt.

  En ting er sikkert. Det var Guds (i grunnteksten: “pater” -far) vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod, på korset. Kol 1. 19

  Gud lot hele sin fylde ta bolig i Jesus! Ikke rart at Jesus sier de var ett!

  Vaktmannen skrev:

  “Hvem som har lov til å skrive hva på denne bloggen er IKKE opptil deg. Det privilegiet tilhører bloggens EIER Kjell Andersen. Dersom HAN har ønsker i noen retning er det HAN som bestemmer dette. Ikke DU!”

  Hvem i all verden har sagt at jeg bestemmer hvem som skal skrive på denne bloggen?????? Jeg bare prøvde meg med en forklaring på hvorfor du møter en del motstand. Ett eller annet sted tror jeg du takket for dette fordi du mente at det gjorde deg til martyr.

  9
  2
 76. Til ”gjest”:

  Sitat: ” Enda han skriver så mye så ville han ikke ta med ordene: «så de kan være ett, liksom vi er ett.»

  Når utgangspunktet er som galest, så blir resultatet som originalest, sa hin Ibsen.

  Er du gift vet du (kanskje) at bibelen da sier at du og din ektefelle er ETT. Samme ord som om Kristus og Jehovah. Betyr det at du og din hustru er samme person?

  Og er du i en menighet vet du (kanskje) at Jesus ba for disiplene i sin yppersteprestelige bønn:
  ”Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for at de skal være ETT, slik vi er ETT”. (Johannes 17:22)
  Var disiplene en 12-enighet? Var de alle samme person?

  Vi skjønner derfor at ordet ”ett” her IKKE er det samme som tallordet ”EN”. Det brukes imidlertid i et annet skriftsted:
  ”Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det – og skjelver”. (Jakob 2:19)

  Tror du det bibelen her skriver ”gjest”? Eller bare dropper du det om det ikke passer..?

  PS.
  Å være ett betyr altså noe annet enn å være en. Ett betyr at ulike entiteter er i harmoni med hverandre og således uadskillelige.

  3
  7
  • Jeg er ikke gift og er heller ikke med i noen trossamfunn, men jeg har lest gjennom Bibelen noen ganger.

   Du skriver: “Å være ett betyr altså noe annet enn å være en. Ett betyr at ulike entiteter er i harmoni med hverandre og således uadskillelige.”

   Så vidt jeg vet er dette den vanlige forståelsen av treenigheten. Spørsmålet er hvorfor noen som har akkurat samme lære som deg og som alle tror er den samme som deg, angriper kristne for akkurat dette? Mener noen har brukt ordet hoder på et troll. Lett å tro at du bare bruker slike påstander for å skape et intrykk av at vanlige kristne tar feil.

   Har du omvendt deg litt?

   7
   2
  • Kristenheten benytter ordene i skriften om at Jehovah Gud og Kristus er “ett” som et bevis for treenigheten. D.v.s. at de to er samme entitet. Dette er som kjent kristenhetens lære slik den ble postulert ved kirkemøtet i Nikaia i år 325 evt. Derfor benyttet jeg anledningen til å påpeke at dette skriftstedet IKKE kan brukes i en slik sammenheng.

   3
   7
  • I Johannes 1:1 heter det at ”I begynnelsen var ordet”. Jehovah Gud har ingen begynnelse, og derfor kan ikke de to som denne læren fremholder ”være av samme evige majestet”.

   En sønn er hverken sin egen far eller like gammel som han.

   2
   7
  • Det de troende innen protestantismen må bekjenne er en tro på at Gud er én, men samtidig tre personer. Dette er visvas på høyde med Asbjørnsen & Moe.

   Jehovah og Kristus er to høyst forskjellige personer. Gud er evig. Kristus er født/skapt av førstnevnte. Å sammenstille sønnen Kristus med Skaperen Jehovah er ren blasfemi og kun egnet til å mystifisere troen og derved føre menneskene på avveie.

   4
   7
  • «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.»‭‭ Johannes‬ ‭1:1‬ ‭
   Jesus er identisk med faderen, dvs han er Gud, fordi han er FØDT av faderen, ikke skapt. Dette skjedde FØR verdens grunnvoll ble lagt.
   Mennesket føder sin art, det vil si 100 prosent menneske tvers gjennom, ingen blanding av menneske og noe annet.
   Gud fødte sin art, som ER Gud. Derfor er Jesus guddommelig. Alt i sønnen hadde alltid vært i faderen. Derfor kan man også si at Jesus alltid har eksistert. Ved fødselen (før tiden begynte) var han dermed 100 prosent Gud, fordi han er født, ikke skapt. Dersom man forstår dette faller brikkene på plass. Derfor kunne Jesus si at disiplene så faderen når de så han.

   Ved den jordiske fødselen ble Guds sønn også menneske ved at Maria ble hans mor. Himmel og jord ble forenet i Marias legeme og menneskesønnen ble født. Han ble dermed i stand til å bli fristet og synde, men gjorde aldri det. Han måtte være uten synd for å gjenløse menneskeheten.
   Den hellige ånd er Guds skapende kraft, hans åndepust som setter i verk det Gud bestemmer.
   Gud er med andre ord EN akkurat slik bibelen sier.

   «Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden i eie. Du skal knuse dem med jernstav, slå dem i stykker som pottemakerens krukke.»»‭‭ Salmene‬ ‭2:7-9‬ ‭

   «Jeg ble født da dypene ikke fantes og de vannrike kildene ikke var til. Før fjellene var satt på plass, før høydene ble jeg født. Han hadde ennå ikke laget jorden og marken og landjordens første støvkorn.»
   «Jeg var byggmester hos ham. Jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt.»
   »‭‭Ordspråkene‬ ‭8:24-26, 30,

 77. Vaktmannen skrev:

  “Det de troende innen protestantismen må bekjenne er en tro på at Gud er én, men samtidig tre personer. Dette er visvas på høyde med Asbjørnsen & Moe.”

  Det ser ut for meg som om han strever med å blåse opp betydningen av sin egen lære gjennom å konstruere anklager mot “kristenheten”. Dvs, slik jeg forstår ham, absolutt alle andre enn han selv.

  Hvis Gud har skapt alt, hva skapte han dette av? Det må nødvendigvis ha vært noe som kommer fra ham selv og består i kraft av ham selv. Det blir bare ordkløveri hvis man skal lage egne vaktmannreligioner hvor det avgjørende blir hvordan man skal skille alt det gud har skapt fra Gud selv. Og spesiellt hvis det skal skapes et størst mulig skille mellom Gud og Jesus. I Jesus er hele, dvs: HELE!, guddomsfylden legemlig til stede, sier Paulus i Kol 2,9.

  Som nevnt. Det å isolere Jesus og menneskeliggjøre ham så mye som mulig er nødvendig for den som ønsker å ta hans plass eller “gjøre seg lik Gud”.

  Den som benekter at Jesus har kommet i kjøtt og blod er antikrist, sier vel Johannes et sted. En annen måte å gjøre dette på er å si at han har kommet SOM kjøtt og blod. For da har man redusert Jesus til et helt vanlig menneske. Typisk har vaktmannen snakket om “den juridiske verdien” av Jesus offer. Det blir som å takke for at man har blitt reddet uten å gi reddningsmannen noen takk. Absolutt alt vaktmannen skriver preges av slike avvik som hele tiden trekker i rettning av jehovas vitners antikristelige lære.

  Men det alvorligste med vaktmannens og jehovas vitners lære er påstanden om at det meste i Bibelene ikke gjelder for vanlige kristne. Dvs alle de som påstås å måtte leve evig på en jordklode som Peter sier skal brenne og smelte og gå i oppløsning. Dette er VIRKELIG antikristelig lære.

  6
  2
  • Sitat Guest:

   “Den som benekter at Jesus har kommet i kjøtt og blod er antikrist, sier vel Johannes et sted.”

   Korrekt. Han kom IKKE som GUD, men som MENNESKE. Det er treenighetslæren som hevder at Jesus er Gud selv. Hadde Jesus kommet som Gud, hadde vi dødd bare ved å se på ham for:

   “Mennesker kan ikke se Gud og leve”.

   ETTER sin død i 3,5 dager ble han så levendegjort i ÅNDEN. Han fikk livet igjen, men IKKE som menneske, men som den ÅND han var før han kom til jorden..

   2
   8
 78. Dette er så viktig at jeg legger det inn igjen, på toppen. Jeg presiserer at det ikke er fordi jeg har skrevet det, for jeg ønsker på ingen måte å fremheve meg selv. Håper de som søker sannheten vil lese dette.

  «I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.»‭‭ Johannes‬ ‭1:1‬ ‭
  Jesus er identisk med faderen, dvs han er Gud, fordi han er FØDT av faderen, ikke skapt. Dette skjedde FØR verdens grunnvoll ble lagt.
  Mennesket føder sin art, det vil si 100 prosent menneske tvers gjennom, ingen blanding av menneske og noe annet.
  Gud fødte sin art, som ER Gud. Derfor er Jesus guddommelig. Alt i sønnen hadde alltid vært i faderen. Derfor kan man også si at Jesus alltid har eksistert. Ved fødselen (før tiden begynte) var han dermed 100 prosent Gud, fordi han er født, ikke skapt. Dersom man forstår dette faller brikkene på plass. Derfor kunne Jesus si at disiplene så faderen når de så han.

  Ved den jordiske fødselen ble Guds sønn også menneske ved at Maria ble hans mor. Himmel og jord ble forenet i Marias legeme og menneskesønnen ble født. Han ble dermed i stand til å bli fristet og synde, men gjorde aldri det. Han måtte være uten synd for å gjenløse menneskeheten.
  Den hellige ånd er Guds skapende kraft, hans åndepust som setter i verk det Gud bestemmer.
  Gud er med andre ord EN akkurat slik bibelen sier.

  «Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg: «Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden i eie. Du skal knuse dem med jernstav, slå dem i stykker som pottemakerens krukke.»»‭‭ Salmene‬ ‭2:7-9‬ ‭

  «Jeg ble født da dypene ikke fantes og de vannrike kildene ikke var til. Før fjellene var satt på plass, før høydene ble jeg født. Han hadde ennå ikke laget jorden og marken og landjordens første støvkorn.»
  «Jeg var byggmester hos ham. Jeg var til glede for ham dag etter dag og lekte stadig for hans ansikt.»
  »‭‭Ordspråkene‬ ‭8:24-26, 30,

  12
  2
  • Veldig bra!

   Det vil nok ikke være mulig å få vaktmannen til å innrømme hva som egentlig står i Bibelen. Han vet det nok men agendaen er en annen. Men alle de andre som leser disse innleggene vil lett kunne se forskjellen på hva som står i Bibelen og hva vaktmannen prøver å bedra oss med.

   Han har sin egen religionsvariant og forvrenger det som står i Bibelen slik at han kan bruke denne for å få bedre gjennomslag for sine ideer. Akkurat slik som da jehovs vitner og mange andre sekter ble til. Det tragiske er at noen alltid er godtroende nok til å bite på.

   Det er nesten som å missbruke et registrert varemerke. F. eks slik som alle de dårlige kopier som selges fra kina med påklistret falskt navn. For det er nok lite trolig at vaktmannen ville fått særlig oppmerksomhet hvis han var ærlig nok til å si at han kun var en privat konkurrent til jehovas vitner. Hvis han da ikke er en jehovas vitner. Jeg tror ikke han har kritisert noe av deres grunnleggende lære.

   9
   1
 79. GUD SKAPTE JESUS

  Gud er LYS sier bibelen – d.v.s. at Han er fri energi og IKKE bunden energi – masse – slik vi er bygget fysisk. Mennesket er bundet til en dyreliknende kropp, og derav bundet til fire dimensjoner – lengde, bredde, høyde og tid. Det er IKKE Gud eller åndene i himmelen.

  Kommentatorene her intenderer å binde den himmelske Skaperen Jehova til en dyrekropp som fysisk føder sitt avkom lik en jordisk kvinne. Årsaken til dette er åpenbar. Man pretenderer å gjøre Gud om til det samme som oss – en pustende nese som går på do, spiser og altså må forløses for sine fostere. Hva blir det neste? Gir Han pupp også? Nei, selvsagt skjer ikke skapelser i himmelen lik fødsler på jorden. Bibelen bruker bare illustrasjoner som menneskene er kjente med for at vi skal forstå.

  Det er Satan som forblinder menneskene til denne dårskapen for å forlede dem bort fra virkeligheten som snart rammer dem. Satan er lik Hitler som vet at hans tid snart er ute, og skal han dø, så skal også hans jordiske meddrabanter dø med ham.

  Bibelen er klar på alt. Den sier at Jesus er ”den førstefødte fremfor enhver skapning”. At ordet ”førstefødt” her benyttes betyr bare at vi skal forstå at Jesus er odelsgutten, som er hovedarvtager til skaperverket. Det er en illustrasjon som sier at av alt det skapte står Jesus øverst. Han var den som bistod Jehovah med resten av skaperverket. Derfor sier 1. Mosebok: ”La oss skape mennesker..”

  Kristus beskrives godt i Ordspråkene 8. Han omtales som visdommen på grunn av sine egenskaper. Men selvsagt hadde Jehovah også sin visdom intakt lenge før skaperverket ble til ettersom Han ikke har noen begynnelse:

  22 Jeg var det første som Jehovah SKAPTE,
  hans første verk i fordums tid.
  23 I opphavet ble jeg formet,
  i begynnelsen, før jorden ble til.

  29 Da han satte en grense for havet,
  så vannet stanset der han bød,
  og han la jordens grunnvoll,
  30 da var jeg bygningsmann hos ham.
  Jeg var til glede for ham dag etter dag
  og lekte stadig for hans ansikt.
  31 Jeg lekte på hele hans vide jord
  og hadde min fryd i menneskebarna.

  Kristus var altså det aller første Jehovah SKAPTE. En åndeperson som ble til ved at Jehovah benyttet litt av sin ÅND (energi) til å kreere ham. Den samme ÅND (energi) benyttet Han til videre å SKAPE resten av himmelens ÅNDER og også til slutt det synlige universet.

  6
  11
  • Vaktmannen skrev:

   “Gud er LYS sier bibelen – d.v.s. at Han er fri energi og IKKE bunden energi”

   “Ikke bunden energi” Hahahahhahahah! Er det noe du ikke vet?

   Les Hebreerbrevet kap 1.

   Guds sønn ble ikke skapt. Han ble født.

   Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord.

   Du er min sønn, jeg har født deg i dag.

   Din trone, Gud, står til evig tid, rettferds stav er din kongestav.

   Du Herre, i begynnelsen grunnla du jorden, og himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du forblir.

   Vaktmannen har en ganske håpeløs oppgave med å bortforklare det som står i Bibelen.

   Men det vi kan lære av vaktmennen er at hvis noen gjør krav på å forstå absolutt alt, så ender man opp med utrolig mye rart.

   Jeg regner meg ikke som veldig intelligent. Men jeg er akkurat intelligent nok til å forstå at den virkeligheten vi lever i uendelig langt overgår det menneskehjernen har kapasitet eller evne til å fatte. Og i enda større grad tror jeg dette gjelder for den høyeste Gud som har skapt alt. Det samme har mange av verdens mest inntelligente vitenskapsmenn sagt.

   Men dette gjelder ikke vaktmannen. Han budskap til oss idag er at “gud er fri energi”. Det jeg spør meg om er om det er en beskrivelse av hans egen “gud”?

   11
   5
  • Jeg er helt sikkert utenom temaet nå, men leser 1.setning “Gud er lys”, og tenker på noen sangstrofer.

   “There will be no need for the sun
   cause You will be the ligtht”

   Bli med meg en tur over skyene de som vil og syng til Vår Kjære Far. (trykk kun liker om du liker sangen -greit å vite om det i det hele tatt er noen her som har litt den samme musikksmak som meg, tror egentlig det er svært få eller ingen:-) )

   https://youtu.be/prP4ibSsZ18

  • Du vet det Hannah at smak og behag er som baken, to delt.
   De fleste mennesker liker mye forskjellig musikk, innen forskjellige musikksjangere. Jeg er av den typen.

   Men det er ikke alt av de forskjellige sjangere jeg liker, som eks. Carman men denne liker jeg av ham.

   https://www.youtube.com/watch?v=6wA44kqKAeA

   Eller denne av Michael W. Smith

   https://www.youtube.com/watch?v=U25fyuQvfqk

   Men jeg liker ikke alt av ham heller.

   Smak og behag kan ikke diskuteres sies det.

   Min mening er at smak og behag kan i høyeste grad diskuteres, men kan sjelden forenes.

   Mvh RJ

  • Så sant.
   Det ble som jeg trodde med likes. Morsomt.
   Men i himmelen kommer jeg til å synge sammen med dem 🙂

   1
   1
 80. Vaktmannen sa: “ETTER sin død i 3,5 dager ble han så levendegjort i ÅNDEN. Han fikk livet igjen, men IKKE som menneske, men som den ÅND han var før han kom til jorden..”
  Da vi je oppfordre deg til å LESE hva Jesus selv sa:
  Se mine hender og mine føtter, at det er meg selv! Rør ved meg og se! For en ånd har ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har.
  Lukas 24:39

  8
  7
  • Vaktmannen tør ikke tenke sjøl. De stakkars JVene får jo ikke lov til det.

   6
   7
  • Sitat: ” 39 Se mine hender og mine føtter, og se at det er mig selv! Kjenn på mig og se! En ånd har jo ikke kjøtt og ben, som I ser at jeg har.”

   En ånd kan materialisere seg. Det gjorde også demonene før vannflommen da de fikk barn med menneskenes døtre slik det står både i de hebraiske skrifter og i Judas brev:

   “6 Og de englene som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørket med evige lenker til dommen på den store dagen. 7 På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i unaturlige lyster.”

   Jesus kunne etter sin oppstandelse gå tvers i gjennom lukkede dører. Det kan ikke et menneske. Men for at disiplene virkelig skulle få bevis for at Jesus hadde fått livet tilbake måtte han jo materialisere seg slik at de kunne se ham. Og i materialisert tilstand hadde han menneskeham. Akkurat som demonene hadde da de hadde ulovlig sex med menneskenes kvinner og fikk bastardavkom – nefilim..

   “Kjøtt og blod kan IKKE arve Guds rike”, sier skriften krystallklart. Derfor kunne Jesus ikke ha vært i himmelen etter sin oppstandelse om det var en menneskekropp han hadde fått tilbake.

   KONKLUSJON:
   “Jesus ble levendegjort i ånden” da han fikk sin oppstandelse etter å ha vært død 3,5 dager. Men vi kan ikke se ånder uten at de materialiserer seg. Derfor var det dette han gjorde for å overbevise disiplene. verre er det ikke.

   7
   5
  • Det er bare pjatt det JV kommer med. Han rett og slett latterliggjør Jesu egne ord. Men slik har han gjort under alle nick han har skrevet under. Han er ikke i stand til å tilføre noe som helst åndelig.

   6
   4
  • Nei, intet åndelig finner veien frem til et fordervet hjerte som kun utgyter onde frukter. Bare evig fortapelse gjenstår dessverre for slike.

   Så får vi bare riktig snart se fasiten hvem som blir latt tilbake. Og hvem som blir avskåret fra livet. Håper virkelig du kan klare det Birgir. Selv om det ser mørkt ut. Lykke til.

   4
   7
  • Du bør helst være opptatt av hvor DIN sjel skal tilbringe evigheten.

 81. «Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.»‭‭Johannes‬ ‭1:18‬.

  Det greske ordet i bibelen for ‘den enbårne’ er monogenes og er satt sammen av ordene mono som betyr unik, den eneste og genes som betyr type, art, slag, klasse, kategori. Det vil si at Jesus er unik, den eneste i sitt slag, fordi han er den eneste som er født av faderen og derfor er Gud.
  Vaktmannen har sitert fra Ordsp. 8, men valgt å utelate dette: «Jeg ble FØDT da dypene ikke fantes og de vannrike kildene ikke var til. Før fjellene var satt på plass, før høydene ble jeg FØDT. Han hadde ennå ikke laget jorden og marken og landjordens første støvkorn. Jeg var der da han grunnfestet himmelen og risset opp himmelranden over dypet, da han ga kraft til skyene der oppe og kildene i dypet fikk styrke, da han satte grense for havet så vannet stanset der han befalte, da han risset opp jordens grunnvoller.» Ordspråkene‬ ‭8:24-29‬.

  Vaktmannen høres ut som kjerringa mot strømmen. At han går i rette med faderen fordi bibelen svart på hvitt flere steder sier at faderen fødte Jesus før verden ble grunnlagt, vitner om hvor skadelig og indoktrinerende JV-læren er.

  10
  7
 82. ENBÅREN SØNN

  En ”enbåren” sønn betyr at avkommet er båret frem av en person – i dette tilfellet Jehovah Gud – som begynte sin skapergjerning med å produsere entiteten Ordet. Navnet er passende fordi Ordet var den første Jehovah kunne snakke med ved hjelp av muntlig kommunikasjon. Etterpå skapte Far og sønn resten sammen. Først de andre englene. Så vårt univers, og så til slutt livet på jorden.

  Johannes 1:18 kan oversettes av andre på en annen måte enn i treenighetsforkjempernes bibelutgaver:

  ”Gud har ingen noensinne sett (av mennesker red.anm.);den enbårne som er av guddomsart, han som er i Faderens favn, han er blitt hans tolk”.
  (Lyder Brun)

  ”Ingen har noensinne sett Gud, men den enbårne gud som befinner seg på plassen ved Faderens bryst, er den som har forklart Ham”. ( Westcott og Hort)

  Når det gjelder ordlyden i Ordspråkene kapittel 8 er det uomtvistelig at det hebraiske ordet for ”skapte” benyttes.

  En av Norges mest kjente hebraisk-kyndige Sigmund Mowinckel skriver det slik:

  ”Som første verk har Jahveh SKAPT meg”. (8:22)

  Bokstavlig betyr dette hebraiske ordet ”den første av sine veier” – altså pekende på en gjerning foretatt av Skaperen – ”hans veier”. Slett ikke ”født”, men vav/bet/resh/pe – en vei av gjerninger hvorav dette var den første.

  7
  8
 83. OVER 300 KOMMENTARER!!

  Hvem hadde trodd at Søkelys skulle få en slik popularitet? Nå er det trolig all time high, og bloggen er blitt en populær plass for de som vil vite mer om hva Bibelen sier.

  Folk er uenige – ja visst. Men hva gjør det. Bibelen sier: ”Prøv alt og hold fast ved det gode”. Javel, så gjør vi det. Da har vi gjort så godt vi kan og mer venter ikke Jehovah og Kristus av oss.

  At noen ikke liker at Guds ord drøftes, eller at enkelte mister noe selvkontroll og spytter ut enkelte drittord lever vi alle greit med. Det viktigste nå som vi nærmer oss enden for denne onde tingenes ordning med stormskritt er at vi er i aktivitet, og ikke stivner i dogmer, men lærer noe her og noe der.

  Da står vi til sist tilbake med den optimale forståelsen av Guds ord det er mulig å oppnå til enhver tid. Dette er en veldig hyggelig utvikling og i sterk kontrast til paver og biskopers dogmer og statiskhet. Stå på folkens! Gi uttrykk for det du tror på. Lykke til videre! Og gi ikke opp! Den som holder ut til enden skal bli frelst.

  4
  5
  • Så flott da, vaktmann. Ja, det var andre toner hos deg som stadig har dømt oss andre til fortapelse.
   Håper virkelig du mener dette og at vi kan diskutere på en respektfull måte fremover.

   6
   4
 84. Hvordan omtaler vi Jesus?
  Har lagt merke til at en debattant flere ganger på en lettvint og sleivete måte kaller Jesus for «broren min». Vi ser at Jesus omtalte disiplene som sine brødre, men vi leser aldri at Paulus og disiplene omtaler Jesus som bror. Derimot omtaler de hverandre som brødre. Jesus blir alltid omtalt med respekt. De kaller han Herre, Konge, Gud, vår Frelser – og gir han ære og tilbedelse. Selv Jesu bror Judas sier ikke «broren min» men omtaler seg selv som Jesu tjener. Den vantro Thomas roper: Min Herre og min Gud når Jesus plutselig står midt iblant dem. Peter sa at Jesus var den levende Guds sønn. Uten tvil, de som fulgte Jesus den gangen, etter oppstandelsen forsto de hvem han var; kongenes Konge og herrenes Herre. Gud og deres Frelser kommet i kjød.

  Den aldrende Johannes var fange på Patmos da Jesus viste seg for han og ba han skrive Åpenbaringen. «Jeg er Alfa og Omega, Begynnelsen og Enden, sier Herren. Han som er og som var og som kommer. Den Allmektige. Joh.Åp.1,8.
  Hva svarte Johannes? Hei, broder, kjekt å se deg? Nei, Johannes sier selv: «Da jeg så Ham, falt jeg ned som død ved føttene hans….»Joh.Åp. 1,17.

  Noe å tenke på: «…hellige Kristus som Herre i deres hjerter. …‭‭1 Peter‬ ‭3:15‬ ‭

  8
  4
  • Jehovah er pappaen min og Kristus er storebroren min. Jeg er tilbudt av Kristus å arve riket sammen med ham og herske sammen med ham. Gud og Kristus er min nærmeste familie.

   Selvsagt ser ikke dere det slik. For dere er disse noe fjernt og utilnærmelig. Det er jo ikke å undres over, for dere er jo ikke Jehovahs og Kristi nærmeste familie. Dere er mennesker og deres eneste håp er å få fortsette å være akkurat det på en ny og renset jord. Da blir dere Kristi barn og ikke hans brødre. Og dere blir Jehovahs barnebarn.

   Dere vil fortsette å være i fire dimensjoner og slik kan dere aldri kunne se Gud og leve. Men jeg skal se Ham som Han er. Min kjære, elskede Pappa hjemme i himmelen har gitt meg en plass i den tiende dimensjonen, men det kan dere rett og slett ikke skjønne noe av, så akkurat der er dere tilgitt.

   Men gled dere over jorden og alt dere har fått her nede. Gjør dere til gode deres dager, og la Jehovah velsigne alt deres strev. Og si som de sa til bror Paulus: -Du har gått fra forstanden.
   Han skuet jo inn i den tredje himmel – englenes bolig i den syvende dimensjon.

   6
   10
  • «Pappa hjemme i himmelen har gitt meg en plass i den tiende dimensjonen,»

   Ja, du skal jo styre jorda også, som en av de 144.000 i Åpenbaringen.

   Noen som tror at det er mulig å diskutere med en mann med en så forstyrret virkelighetsoppfatning?

   9
   4
  • Takk Suzy Q for at du oppfylte også dette forbildet!

   ” Da han kom til dette punkt i forsvarstalen, ropte Festus høyt: «Du er fra sans og samling, Paulus! All lærdommen din driver deg fra forstanden.» (Apgj. 26:24)

   “”Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss”. (Rom.15:4)

   3
   8
  • Birger. Det står ingen steder i Bibelen.
   Vaktmannen sier han skal han operere i den tiende dimensjon, mens vi andre forblir i den fjerde, der vi ifølge vaktmannen aldri skal kunne se Gud og leve. «Men jeg skal se Ham som Han er.» sier han.
   En dimensjon sier noe om hvor et objekt befinner seg i høyde, dybde og bredde i den tredimensjonale verden som vi alle lever i. Tar man i tillegg med tid, snakker vi om fire dimensjoner. Det er selvfølgelig aldri bevist at det finnes ti dimensjoner. Dette er tåkeprat og fantasi, men mange synes det er spennende å tro at dimensjoner er en del av universet.

   Bibelen snakker om 3 himler; 1) himmelen hvor skyene befinner seg, 2) stjernehimmelen 3) den tredje himmel der Paradiset og Guds bolig befinner seg. Noe mer kjenner ikke bibelen til, og da burde vel det holde for oss også?

  • Sant det. Jeg bare venter på en forklaring fra JVen. Har kommer enten med noe pjatt og svermeri. Eller han gjør som så ofte før; han later som han ikke har lest det eller later som han ikke har skrevet det. Han påsto tilogmed at harmageddon skulle være i utgangen av mai 2018, og at han hardnakket påsto at han vat blant de 144000 som skulle styre/dømme verden. Han er kun opptatt av selvopphøyelse og egenrettferdighet.

 85. Hva er vaktmannes motiv for å legge så ned så utrolig mye arbeid i å markedsføre sine meninger tro. Jeg kan ikke tro annet enn at han er eller har vært medlem av jehovas vitner. For uansett hva JV leser i Bibelen så kan de si “dette betyr” og “dette betyr ikke” slik at deres egne meninger fremstår som eneste “sann lære”.

  Han skriver at nesten all kristendom gjennom to tusen år bygger på vranglære. Dette er ett av de svakeste punktene i JV’s lære siden kristendommen er den eneste årsaken til at de eksisterer. Litt slik er det vel med vaktmannens meninger også.

  Men i motsettning til JV, som er mest interessert i medlemmer og penger, har vaktmannen ikke noe annet å vise til enn sine egne meninger. “Bare disse kan vise vei til frelse”. Man kan trygt si at han fremstiller seg selv som en slags variant av “Johannes døperen” som skal spille en avgjørende rolle i endetiden med sine meninger.

  Det virkelig store problemet er jo at han ikke tør si hvem han er! Hadde jeg vært ham så hadde heller ikke jeg tørt å si det. For han legger virkelig lista høyt.

  Og da gjennstår det antagelig bare fem forklaring slik jeg ser det.

  Den første handler om et psykologisk fenomen som har tatt helt av på nettet. Det beskrives både i psykologien og psykiatrien og finnes i mange varianter. Veldig kort kan man si at det handler om et sterkt behov for å styre andres tanker.

  Den andre er at han seiler under falskt flagg og bare er et vanlig medlem av JV. som bruker dette nettstedet for å få “pionerstatus” gjennom veldig mange timer med “plikttjeneste”.

  Den tredje forklaringen er en kombinasjon av begge de to første.

  Og den fjerde forklaringen er at han kan ha vært et vanlig JV-medlem som har blitt kastet ut pga storhetstanker om seg selv eller at han har snakket hull i hodet på folk. Og da vil det vel være naturlig at han gjør hva som helst for å få “bekreftet” at han “er den han er”.

  Den siste mulige forklaringen er en vidreføring av den fjerde. “Han skal først stå frem når tiden er inne”.

  6
  1
  • Eller han er besatt av JV ånden, som før nevnt så står det en ånd bak alle religioner, og bak troen på Jesus står DHÅ.

   Skulle ønske at alle på denne siden slutter å diskutere med JV ånden.

   Mvh RJ

   5
   1
  • Psykologen. Tror nok den fjerde forklaringen er rett, at han er kastet ut. Selv ikke Jehovahs vitner vil akseptere en selvutnevnt hersker sammen med Kristus. Den posisjonen er nok øremerket despotene i Brooklyn.
   En annen grunn til at han skriver er som han tidligere har sagt at han ‘kvesser åndens sverd’ og at debattanters motsvar gjør at han er utsatt for det han har kalt ‘forfølgelse’. Han lider med andre ord for Jehovah, og det er jo en god ting i hans hode.

   Enig med JV. Vi bør ikke diskutere med han.

   4
   1
  • Jeg hadde nok ikke noe ønske å diskutere MED jv-vaktmannen. Men en diskusjon OM ham kan være interessant. Tror han har mye til felles med JV grunnleggere. Og for såvidt andre sektledere.

   Jeg tror ikke jeg har møtt noen slike som ham ansikt til ansikt. Men her har vi en som utfolder seg maximalt skriftelig. Som fenomen synes jeg han er interessant.

   Og en ting er sikkert. Hvis ingen reagerer på det han skriver vil denne bloggen bli en ren propagandakanal for JV.

  • For min del så er JV totalt uinteressant, både som fenomen, lære, menneske, og sekt.

   Så hvis det ikke hadde hvert noen mennesker her som har reagert på det han skriver, så hadde han sluttet og skriver her.

   Det er derfor han ikke har opprettet sin egen blogg enda, for det er ikke noe moro å sitte alene å skrive uten publikum.

   Du vet det at han er helt avhengig av at noen leser ham, og reagerer på ham, det er jo nettopp det som er hans glede.

   Mvh RJ

  • RJ, han er ikke uinteressant, Gud elsker ham. Veldig, veldig høyt.
   Og han har en plass i Hannas hjerte.

   1
   1
  • Sant det Hannah, men les hva Jesus sa om datidens JVère.

   14 Bry dere ikke om dem! De er blinde veiledere for blinde; og når en blind leder en blind, faller begge i grøften.»

   Mvh RJ

  • Riktig RJ, med det verset. I flg. verset kan Hannah -og dere, falle i grøften. Og verset som gjorde at jeg sa farvel i formiddag.
   “Et menneske som farer med vranglære, skal du vise fra deg, etter at du har formant ham én gang og én gang til. 11 For du vet at den som er slik, er villfaren og synder, dømt av seg selv.” (Titus3:10-11)
   Men vi skal også be for dem som taler ille om oss. Jeg velsigner JV -liker ikke navnet. (Kaller ham Rolf jeg)

   1
   1
 86. Vi har sikkert alle opplevd dem. Mennesker som kaller seg kristne og som har laget seg en boble de bor i. Der taler Gud til dem, forteller hvor grandiose de er og hvilken enorm maktposisjon han skal gi dem. Pirker du i bobla reagerer de med sinne og dømmer deg raskt til fortapelse, samtidig som de forteller om sin enestående stilling i Guds rike og den makt som Gud har tiltenkt dem.

  Forumet har heldigvis blitt kvitt en viss bussjåfør med «kall» fra Gud til å mobbe kristne ledere. Det kunne derfor være håp om å oppleve seriøse og verdige diskusjoner, der debattantene opptrer som brødre og søstre, uten at noen trenger å være maktglade, opphøye seg selv eller hevde at de er nærmere Gud enn andre.

  Vår nye variant av «bussjåføren» oppleves av mange som slitsom med sin JV-lære. Likevel et lite lysglimt i innlegg i går 22.57 der han faktisk er litt morsom (hvis vi ser bort fra den samme plata om hans overhøyhet og at vi slett ikke forstår noe):
  «for dere er jo ikke Jehovahs og Kristi nærmeste familie. Dere er mennesker og deres eneste håp er å få fortsette å være akkurat det på en ny og renset jord. Da blir dere Kristi barn og ikke hans brødre. Og dere blir Jehovahs barnebarn.»

  Tenk det, vi er mennesker og blir Jehovahs barnebarn! Jeg fikk meg en god latter her.

  Bibelen kjenner ikke til Jehovahs barnebarn.
  «Mine kjære! Nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er.»‭‭1. Joh‬ ‭3:2‬ .
  Dette skjer ved troen på Kristus og hans verk på Golgata kors.

  «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.» ‭‭Joh 3:16-18‬.

  I motsetning til det JV tror blir vi frelst ved å tro på Jesu navn, ikke navnet Jehovah.

  7
  1
  • JV, jeg er lei av at du skriver. Det er dødt, og jeg leser det nesten aldri. Du er ikke interessert i å finne ut om du kan ha tatt feil. Det skjønner jeg på en måte, men på en måte ikke. Fordi du merker vi vi har grepet noe som du ikke du har. Skulle ønske du innså at du ikke er i tjeneste for Gud. Leste reaksjonene til folk her og ser hva du egentlig skriver. Jeg har ikke ord. Jeg blir bare trist. Du må vende om før det er for sent. Du har en plass i hjertet til Hannah, håper vi sees når vi reiser hjem, men nå sier jeg farvel.

   3
   1
  • Hannah, det er omtrent umulig for de som er fanget i sekter som bruker Bibelen, å vende om.

   For først må de kvitte seg med den ånd som styrer sektene, så de kan se klart nok til å se Jesu herlighet som stråler fra evangeliet.

   Det å kaste ut en slik religiøs ånd må de ha hjelp av Jesus til å gjøre. Så hvordan skal de klare det uten DHÅ i Jesu navn?

   Det blir som en ubrytelig sirkel.

   Mvh RJ

   2
   1
  • jeg vet det RJ
   hvordan tegner man tåre-emoji her..

   Det var ikke JV -men Esekiel som åt bokrullen, Esekiel som fikk tegn og profetier osv. Jeg tror ikke det er JV’s “tunge som kan bli klistret til ganen så han blir stum og ikke kan irettesette de opprørske” (som Ånden sa til Esekiel) “men når Jeg taler til deg så skal Jeg åpne din munn”

 87. ” 4 Til disse barna med steinansikt og harde hjerter sender jeg deg, og du skal si til dem: Så sier Jehovah Gud. 5 Og enten de vil høre eller ikke – for de er en trassig ætt – så skal de forstå at en profet har vært hos dem.”

  (Esekiel 2: 4,5)

  3
  6
  • Og nettopp DET steinansiktet sender du til gjenfødte kristne. Til skam for deg selv.

   4
   1
  • Her sammenligner vaktmannen seg selv med Esekiel etter at han hadde hatt et mektig møte med Herren. Esekiel beskriver det dette i kap 1. 26-28. Straks etter dette ble Esekiel løftet opp og ført til Telaviv.

   Kjære vaktmann. Les litt videre. Les hva som står i Esek. 3. 24 -25 og gjerne litt videre også. Kanskje dette kunne vært noe for deg?

   Hvis du leser Bibelen i sammenheng vil du oppdage at det Esekiel ble kalt til ikke var så lettvindt og greit som bare å sitte og skrive anonyme innlegg på et nettforum.

   Esekiel ble sendt til datidens “menighet”, som var Israelsfolket. Ikke til hvem som helst som er inne på et nettforum.

   Esekiel ble kalt til å advare mot konsekvensen av frafall. Men det du markedsfører er en annen religion. En religion som ligner veldig mye på den de falske profetene som startet jehovas vitner lagde.

   Troverdig?

   4
   1
  • Om dere har lest det denne JV-eren har skrevet tidligere ; så har han en langt høyere rang enn profeten Esekiel – hør bare her :
   – han skal sammen med 11 andre styre hele jorden etter Harmageddon. Han kjenner ikke disse 11 andre eller hvilken del av jorden han skal herske over.
   – senere skal han rykkes opp til himmelen sammen med disse 11 andre . Der skal disse 12 sammen med de 12 opprinnelige disipler som ble utvalgt av Jesus – styre hele verden.

   Hvor Jesus kommer inn i bildet har han ikke fortalt noe om , men han har tidligere stadfestet at Jesus er erkeengelen Mikael.

   4
   1
  • Vaktmann. Ikke prøv deg med dette bibelverset igjen. Dette har du brukt mange ganger før uten at du har oppnådd det minste. Du er ingen profet.
   Vend om! Du er på kollisjonskurs med Bibelens Gud. Ta imot Jesus som din frelser og Herre.
   «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.»
   ‭‭Joh ‭3:16-18‬ ‭

   4
   1
 88. Det hadde vært artig om JV kunne opplyst oss hvor i Bibelen han finner den fjerde og tiende dimensjon. Regner med han holder oss oppdatert om sine svermerier.

  4
  2
 89. Siden jeg ikke har fulgt særlig med på vaktmannens skriverier så gikk jeg litt tilbake i tid. Så langt jeg ser har han skrevet under nickene Josef, Bibelen, JHWH og Vaktmannen. Og makan! Det er vel sjelden man opplever at en som kaller seg kristen er så ondskapsfull. Og for en radbrekking av bibelen! Sentralt står Harmageddon.

  Smakbiter som «Josef»:
  «De som tror Kristus er lik Jehova og ikke vender om er Satanister og vil snart avlives i Harmageddonslaget. De er to ganger døde og opprykket med rot og vandrer nå sine siste dager rundt som levende døde.»

  «Selvsagt er kristenhetens trehodede troll fra Djevelen selv.»

  «Ikke lytt til denne Richard og hans trehodede troll. Det betyr evig død.»

  «Alt mens Jehova har hvilt fra sin skapergjerning i 7000 år. Tenk så fantastisk når min storebror Kristus etter de tusen år står foran vår Gud Fader som spør ham:
  -Nå min Sønn, jeg har hvilt. Hvorledes er det med mitt skaperverk som jeg overlot deg i Eden? Kristus:-Jo elskede Pappa, der er det akkurat like fullkomment som da du startet din hvile fra Ditt skaperverk. Nåvel, Du vet jo det var noe spetakkel der en tid, men det har jeg rettet opp i etter at du reiste meg opp fra de døde midtveis. Ingen skapning, om så kjerub, piller deg på nesen vet du. Alt ondt er utslettet!FOR EN SUVEREN OG STRÅLENDE SKAPER OG PAPPA MIN ELSKEDE FAR ER! Og tenk, nå er det like før alt dette begynner å skje. Å falle av lasset nå er den største dårskap. Lykke til med de rette valg alle sammen.»’

  «Derfor måtte JHVH inseminere Maria med en fullkommen, dominant sædcelle som overskygget Marias ressesive, ufullkomne eggcelle slik at barnet ble fullkomment.»

  Som Bibelen:
  «Håper Jehovah Gud drar deg Kjell. Da blir ikke Jesu død forgjeves for deg. Lykke til!»

  Som JHWH:
  «Jehovah lar seg ikke pille på nesen og lar sitt verk ødelegge av Satan og hans jordiske drabanter. Akkurat nå er det et universelt stridsspørsmål som går på hvilken rett Gud har til å eie og styre himmel og jord. Dette stridsspørsmålet har tatt 6000 år, men når utfallet blir endelig klart vil de siste tusen år av den 7000-årige hviledagen benyttes av Guds sønn og hans rike til å føre alt tilbake til fullkommenhet.»

  Litt om hans egen overvurderte rolle i himmelen: «
  Da vil også jeg se til deg fra himlene, og min hovedoppgave vil være å hjelpe deg.»

  5
  1
  • “De som tror Kristus er lik Jehova og ikke vender om er Satanister og vil snart avlives i Harmageddonslaget.”
   Det Harmageddon som IKKE kom i utgangen av mai 2018, slik han hardnakket påsto. Men som han i ettertid i all sin heslighet benektet å ha sagt. Det er jo slik løgnerne opererer.

   3
   1
  • Tenk dere. Alt Suzy Q remser opp her er fra ham som etterlyser YDMYKHET fra sine meddebattanter, eller MOTdebattanter.

   4
   2
 90. Hør her kristne brødre og søstre !

  Nå må vi ikke lenger ta denne JV-mannen lenger høytidelig. Det han fremfører om sin egen person – der han skal styre verden sammen med 11 andre – vitner om noe som kan fortelle oss om en alvorlig diagnose. Det er ingen grunn til å imøtegå ham – men ønske ham lykke til i livet videre.

  2
  1
 91. En tidligere redaktør, tror han var redaktør i “haugesund avis”, ble kjent for sine skarpe ledere. Men det skjedde noe med ham. I ettertid har han laget denne nettsiden: http://oevrebotten.com/ Kan det være at vaktmannen har noe av det samme sykdomsbildet? Kanskje han ikke kan noe for at han skriver så mye rart?

  4
  3
 92. Sitat: “Her sammenligner vaktmannen seg selv med Esekiel etter at han hadde hatt et mektig møte med Herren”.

  Esekiel var bare en tjener i huset. Jeg er sønn i huset. Sammen med Kristus min storebror skal jeg være med å styre over resten av menneskene som blir tilbake etter Harmageddon.

  5
  2
  • Nei, du er et NULL i huset. Til tjeneste fullstendig ubrukelig. Du er EGENRETTFERDIG og SELVOPPHØYET. Du er NEDLATENDE og YDMYKENDE. Slik du opptrer blir du med i ILDSJØEN.

   2
   3
  • Vaktmann. Det var trist lesning.
   Jeg sier ikke dette for å være stygg mot deg, men vær så snill å søke hjelp. Du lider av alvorlige vrangforestillinger og kan ikke ha det godt med deg selv. Hvis du også har familie så søk i alle fall hjelp for deres del.

   6
   3
  • Ifølge dine tidligere uttalelser , herr Vaktmannen , så er Jesus Kristus den samme som erkeengelen Mikael. Du er vel således overordnet Jesus ?
   Videre må vi få lov å spørre : Når starter du å herske over jorden sammen med 11 andre ? Når drar du opp til himmelen og regjerer over hele universet sammen med dine 11 pluss Jesu 12 disipler ?

   Du vet nok også nøyaktig tidspunkt når Harmageddon starter ?

   2
   3
  • Jeg er så glad for alle karakteristikkene av meg. Slik hadde min storebror Kristus det også, og repliserte at “har de forfulgt meg, skal de forfølge dere”. Slik vet jeg at jeg har sannheten. Igjen takk!

   ” De skriftlærde som var kommet fra Jerusalem, sa: «Han har Beelsebul i seg! Det er ved hjelp av herskeren over de onde åndene at han driver de onde åndene ut.» (Markus 3:22)

   Og om Paulus:

   ” Da han kom til dette punktet i forsvarstalen, ropte Festus høyt: «Du er fra sans og samling, Paulus! All lærdommen din driver deg fra forstanden.» (Apgj. 26:24)

   5
   4
  • Leste ikke kommentaren din Hannah, før jeg postet min. Jeg sier det samme som deg, at jeg heller ikke sier det jeg sier for å være stygg, men dette blir så hinsides, at det ikke stå uimotsagt.

   2
   2
  • Skjønner 🙂 Ja, det er en del som ikke kan stå uimotsagt. En ting er når det tales usant om oss. Men han taler ikke respektfullt om korset og Jesus.
   Og som “psykologen” skriver lenger nedover i kommentarfeltet her, at hvis ingen reagerer på det han skriver så vil denne bloggen bli en ren propagandakanal for JV.

   2
   1
  • Hei Hannah ? så først at kommentaren var fra Susy etter at jeg svarte til deg, men det gjør ikke noe. Tror vi alle er enig i at dette er vranglære, og at det er synd det er JV,s vitners lære som får så stor oppmerksomhet her.

   2
   1
  • Ok 🙂 (jeg trodde det var ang kommentaren min kl.17:33)
   Ja, det er synd det handler så mye om JV-lære her. Og med Jesus og korset degradert. Jeg får synge som Jarle Waldemar

   “DU gav meg ALT, ALL min skyld ER betalt
   Mine synder ble båret av deg… Ord blir for små.. Gi meg Jesus”

   Og, Sigrid, ikke viktig om vi vinner eller taper noen debatt 🙂

   “Ordet om korset er en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft.” 1. Kor 1:18

   Hvordan reagerer man på ordet om korset? Blir man irritert? Vår reaksjon på evangeliet avslører oss.

 93. JEHOVAHS 12-TALLS-ORGANISERINGER

  Sitat: ” Det hadde vært artig om JV kunne opplyst oss hvor i Bibelen han finner den fjerde og tiende dimensjon”.

  Noen av dere kjenner kanskje til at Paulus fikk se inn i ”den tredje himmel”. Jeg har fått skue inn i ti av Jehovahs 12 himler. Himler er det samme som dimensjoner. Himlene består av 12 dimensjoner/himler som de ulike former for skapninger er knyttet til.

  Jehovah har alltid organisert sitt skaperverk etter tolvtallsystemet.
  12 hovedmåneder i året. 12 stammer. 12 disipler. 12 apostler. 12 porter i det himmelske Jerusalem.

  Astrofysikeren Stephen Hawking mente at man ikke kunne forstå universet uten å legge til grunn minst 11 dimensjoner. Jeg har fått vite at altet består av 12 dimensjoner, der menneskene besitter de fire første. (Høyde, bredde , lengde og tid)

  Paulus’ ”tredje himmel” er den tredje himmelske dimensjonen etter de fire jordiske. Fire pluss tre er lik syv, og det var de alminnelige englene Paulus fikk skue i sitt syn. Altså den syvende dimensjon. Det er der alle stevner foregår i himmelen, og dit Jehovah reiser ned for å presidere under sammenkomstene. Bibelen forteller at det en gang var tilstede:

  ”Og jeg så, og jeg hørte en røst av mange engler omkring tronen og livsvesenene og de eldste, og tallet på dem var ti tusen ganger ti tusen og tusen ganger tusen” (Åpb. 5:11) Altså et hundre og en millioner åndeskapninger tilstede på en gang ved et stevne.

  Mellom englene i syvende dimensjon og de fire jordiske er det to dimensjoner – 5. og 6. I femte dimensjon så jeg demonene som var ulydige mot menneskenes døtre fengslet. (Tartarus) I 6. dimensjon finnes alle demonene som nå er kastet ut av himlene og ned til ”jordens nærhet” slik Åpenbaringen 12:9 sier det.

  I åttende dimensjon befinner kjerubene seg. I niende dimensjon befinner serafene seg. Og i tiende befinner de 144 000 tidligere kvinner og menn seg. Ti er et jordisk fullstendig tall og derfor passende for tidligere mennesker.

  Over den tiende dimensjon – dit jeg skal – finner vi den ellevte der Kristus presiderer alene. Og i den tolvte presiderer Jehovah Gud alene. Den tolvte omfatter alle de øvrige dimensjonene – blant andre de 8 ulike himlene og nederst menneskenes fire.

  ALLE kan bevege seg ”nedover” i dimensjonene (unntatt tartarus-fengslede i 6. dimensjon) Men INGEN kan bevege seg oppover fra sine egne dimensjoner. Slik er himlene og det materielle organisert sammen, og derfor forstår vi at himlene er her. ”Jehovah er ikke langt borte fra en eneste av oss”, sier Bibelen.

  Som oppstanden åndeperson brukte således ikke Kristus mer enn ti dager for å frekventere Gud og fremlegge verdien av sitt offer og deretter å komme tilbake til jorden og organisere menigheten. Hadde han bare vært ”lys” – fri energi – hadde han ikke vært ute av Melkeveien ennå, da den er hundre tusen lysår i diameter. Men takket være de ulike dimensjonene er himlene bare en hårsbredd fra menneskene. Ja himlene er her, men menneskene kan ikke oppfatte dem.

  Vi kan litt spøkefullt si at jorden er som en liten bolle i storstua til Jehovah. Og som gullfisken i bollan ikke forstår hva som er utenfor, forstår heller ikke menneskene dette med alt sitt vett. Det må en åndelig forståelse til for å skjønne altet.

  5
  3
  • Jeg har testet deg før – herr Vaktmannen – og du har ikke peiling på fysiske lover og formler. Men på ett punkt har du rett : Om man legger til grunn at den absolutt høyeste hastigheten i universet er lysets hastighet på ca . 300.000 km / sek – og at Jesus gikk med denne farten mot himmelen – og så sendte den hellige ånd – så har du funnet ut at Paradiset egentlig ligger svært nær vår klode. Dette har jeg også skrevet om i lokalavisene her – og forklart utrekningene mine. Jeg sendte også mine utrekninger til Astronomisk Institutt i Oslo – hørte aldri noe fra dem. De trodde nok at jeg var ” klin kokos “. Bibelen oppfordrer oss til å grunde på slike ting ! Men man må da ta en rekke forutsetninger ; bl.a . at Jesus sendte DHÅ straks han kom fram og at hans fart var på lysets hastighet.

   Vår menneskelige hjerne er blokkert for å forstå den store sammenhengen her : Det står jo også i Bibelen at vi forstår bare stykkevis og delt – men at vi senere skal få fullt innblikk i hele sannheten.

   Men hadde du Vaktmannen hatt den minste innsikt i fysikkens verden ; så hadde du forstått formelen : c = lambda x f , som er høyst reell i denne sammenheng.

  • Jeg har jobbet med lyshastigheten daglig i et uttall år, så jeg kjenner godt til den Jehovah er lys, sier bibelen. Vi vet at i lyshastigheten finnes ikke tid. (Kun fri energi) Derfor er Gud fra evighet til evighet. Ordet derimot har en begynnelse. Det viser at Jesus IKKE er den samme som Jehovah.

   Tid oppstår når noe går saktere enn lyshastigheten. Som bunden energi (masse). Differansen mellom lyshastigheten og massens hastighet genererer tid – som populært kan defineres som ulik hastighet.

   6
   2
 94. NÅR?

  Sitat: ”Videre må vi få lov å spørre: Når starter du å herske over jorden sammen med 11 andre ?”

  Dagen og timen kjenner jeg ikke. Men alle for- og motbilder må stemme. I løpet av foråret 2019 har jeg vært døpt i 40 år. Lik Moses og Jeremia. Jeg ble døpt alene med tre vitner, og tilhører ingen menighet på jorden. Kun menigheten av de hellige i himlene.

  De tolv Jesu apostler er allerede i himlene. Nå finnes tolv andre som fremdeles er tilbake på jorden. Etter førti år med mottak av ”nye bøker” ved Guds hellige gave på jorden, vil vi rykkes opp og komme hjem til himlene. Der blir vi sammen med de andre tolv ”de 24 eldste” som blir konger under Kristus, og under Jehovah. Vi blir Kristi åndelige kvinne, mens englene for øvrig er Jehovahs åndelige kvinne.

  Lik Josef i Egypt regnes jeg ikke som levende, men som åndelig død i en brønn. Halvbrødrene mine må – lik Josefs onde halvbrødre – bøye seg dypt når dagen kommer.

  Jeremia gikk i førti år uten å få med seg en eneste ny i den egentlige sannheten. Men når så dagen opprinner, vil de som i dag regner seg som sanne kristne vende seg bort fra sine onde veiledere. Det blir som da folket i ett nu vendte seg bort i fra Adonja, og over til Salomo.

  De som urettmessig har kalt seg salvede med himmelsk håp, men som ikke er det, vil være lik de som under bryllupet ble kastet ut av brudgommen fordi de ikke hadde bryllupsklær.

  Noen av de kalte som har fulgt disse ikke-salvede og ”satt de fremmede til å styre over seg” vil kunne få tilgivelse, men vil måtte få ”noen slag og mange slag” og måtte gå i førti år lik de i ørkenen som var ulydige, før de blir tatt opp til himmelen og forenes med de trofaste.

  Dere ser vel selv av verden rundt dere at det nærmer seg slutten. ”Tidenes tegn kan dere ikke tyde”, sa Jesus.
  Men mange her ser nok ”tidenes tegn”. Dagen nærmer seg lynkjapt, og det er bare kort tid tilbake for å vende om. Vend derfor om, vær edrue og våk, og overse personforfølgernes glatte tale. De kan ikke frelse dere.
  Lytt heller til Bibelens ord slik jeg legger det frem for dere og dere skal få leve i all evighet.

  9
  5
  • Det du Vaktmannen her forsøker å forklare er vel den enkle formelen i fysikken : K = m x a
   Men over til det særs viktige :

   Hva skal vi enkle mennesker gjøre for å arve evig liv og oppnå den himmelske saligheten. Vær vennlig og kom med konkrete ting ut fra ditt ståsted.

  • Hvis det VIRKELIG er slik du sier kan det ikke være noe i veien for deg å fortelle oss HVOR I Bibelen du finner den fjerde og tiende dimensjon. Eller vil du heller fortsette å ro ro til fiskeskjær?

   2
   5
  • ”Himmelen er Guds himmel. Jorden ga Han menneskenes barn”.

   Menneskenes fremtid ligger i et evig liv på jorden. Som ung, frisk og med fred i sinnet. Uten krig, ufullkomne menneskers vanstyre, vold eller uro.

   På grunn av Adams fall oppsto det imidlertid en unntakstilstand der døden kom inn. For å fri menneskene fra dette ulykksalige dilemmaet måtte menneskets rett til evig liv gjenvinnes. Ved hjelp av det fullkomne mennesket Jesu død, oppfyltes loven om likt liv for likt liv etter det tidligere fullkomne mennesket Adams død.

   Men for å sikre menneskeheten mot nytt opprør i fremtiden valgte Jehovah å la sin oppstandne sønn Kristus opprette en himmelsk regjering av 144000 tidligere kvinner og menn som skal bidra til å lære opp menneskeheten i de normer og retningslinjer som kreves for at jorden atter skal bli et paradis for alle.
   Disse skal også forestå oppstandelsen til liv for nær alle som har levd og dødd tidligere – rettferdige og urettferdige. Under dette tusenårige arbeidet er Kristus gitt all makt i himmel og på jord mens Jehovah fortsatt er inne i den syv tusenårige hviledagen.

   Når hviledagen er over og tusenårsriket er slutt vil atter alt være fullkomment på planeten og Kristus vil igjen underlegge seg Jehovahs herredømme. Da vil den enkelte mann på jorden være øverste hode for familien og ikke lenger ha Kristus eller andre skapninger over seg, men kun Gud Jehovah. Da er ”alle tings gjenopprettelse” som Bibelen taler om fullført.

   Vi som har fått det himmelske kallet er ”valgt ut blant det som intet er”. Eneste kriterium er at vi elsker Jehovah og Hans lover og har dyp respekt for Guds fremste skapning Kristus. Vi skal IKKE herske, men TJENE menneskene gjennom tusenårsriket.

   Hvilke oppgaver vi får etter at den jordiske mannen har fått tilbake ALT ansvar for jorden vet jeg ikke. Men ”det er ikke oppkommet i noe menneskehjerte hva Gud har i beredskap for den som er Ham tro”. Kanskje skal nye planeter klargjøres for liv i universet, slik at det til slutt yrer av liv. Det får jeg ikke vite før jeg kommer hjem. Men det er spennende å meditere litt over mulighetene.

   For at menneskene på sin side skal arve sitt rettmessige liv må det flere ting til. Påkalle Jehovahs navn. Tro på Jesu gjenløsningsoffer. Forsøke å leve etter kristne prinsipper. Fortelle andre om håpet, og be om visdom, kunnskap, forstand og hellig ånd.

   7
   5
  • Fortsatt vil jeg spørre deg Vaktmannen. Hvis det VIRKELIG er slik du sier kan det ikke være noe i veien for deg å fortelle oss HVOR I Bibelen du finner den fjerde og tiende dimensjon. Eller vil du heller fortsette å ro ro til fiskeskjær?

   2
   5
  • Det du siterer om deg selv, er helt ubibelsk. Det finnes ikke noe belegg i Guds ord for dette. Når, moren til to av disiplene kom til Jesus, og ba om at sønnene måtte få sitte ved Hans høyre/venstre side i Guds rike, svarte Jesus at det tilkom det ikke Ham å vite.
   Hvordan i all verden tilkommer det deg å vite dette, når ikke engang Jesus visste det?

   Dette sier jeg ikke for å være stygg, men jeg tror du er på ville veier i din overbevisning om realitetene. Mennesker som har fått troen i gave og har tatt i mot Jesus som sin frelser, har alle en vei å gå og et mål å nå. Måtte Gud bevare oss alle i troen og føre oss helt til målet.

   8
   4
  • Kanskje du heller kan spørre HVOR i skriftene det var forutsagt at Paulus kunne ”se inn i den tredje himmel”? Jo han fikk et syn. Akkurat som det står i Joel 3:1-5 at skulle skje i de siste dager:

   ”En gang skal det skje
   at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
   Deres sønner og døtre skal profetere,
   de gamle skal drømme drømmer
   og de unge skal se syn.
   ”Da skal hver den som påkaller Jehovahs navn, bli berget.

   Dette siterer Peter for de daværende andre elleve i Apgj. 2:17-21:

   ”I de siste dager skal det skje, sier Gud,
   at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
   Deres sønner og døtre skal profetere,
   de unge skal se syn,
   og de gamle skal drømme drømmer.

   Men hver den som påkaller Jehovahs navn,
   skal bli frelst.”

   Alt i Bibelen må gå i oppfyllelse og akkurat nå gikk nettopp disse profetiene i oppfyllelse for deres øyne.

   5
   7
  • Jeg skjønner deg RJ. Det blir på samme måten som når Jesus fortalte lignelser “for at de ikke skulle forstå” – de som lyttet med en urett hjertetilstand.

   Men det er fullt mulig å be Jehovah i Jesu navn om hjelp til å forstå. Det er først etter at en har forstått og så faller fra, at det ikke lenger er noe offer for synder.

   Så lenge det derfor er liv er det håp RJ. Lykke til med livet ditt.

   8
   5
 95. Litt om Lyshastighet.
  Ut fra observasjonene anslo Rømer i 1676 lysets hastighet til å være 227 000 km/s. Den korrekte verdien er 299 792 km/s. Helt nøyaktig er lysets hastighet i vakuum 299 792,458 km pr. sek. I 342 år har mennesket visst om lyshastigheten. Vi tenker oss et aksekors der y aksen representerer lyshastigheten og går mot uendelig. Så tar vi x aksen som representerer tiden siden skapelse som er ifølge vitenskapen ca. 4,7 milliarder år, så bruker vi millimeter skala på begge akser. 1 mm for hver km/t på y aksen og 1 mm for hvert år siden skapelsen på x aksen. Da får vi en kolossal stor koordinat system, så tar vi ut den biten vi har kjent til lyshastigheten som da er 342 år. Da vil denne lille biten av koordinat systemet være flat. Hvilket arrogant menneske vil da påstå at lyshastigheten alltid har vært konstant? Lyshastigheten for noen milliarder år siden kunne ha vært uendelig stor.

  1
  3
  • Vi vet at lyshastigheten er konstant fordi vi via Hubble-teleskopet kan observere rødforskyvningen av restenergien fra Big Bang. Ut fra dette viser de nyeste målingene at det er 13,7 milliarder år siden “The Big Bang” – med et slingringsmonn på kun 100 millioner år.

   Relativitetsteorien bygger på et postulat om at lysets hastighet skal være konstant for alle observatører og uforanderlig under enhver koordinattransformasjon.

   4
   3
  • Ergo vet vi at når Jehovah Gud uttrykker at han er fri energi – lys – så har han ingen begynnelse fordi tid oppheves i denne hastigheten. Ordet derimot har en begynnelse, og kan således ikke være identisk med Faderen Jehovah.

   Loven om massens og energiens bevarelse understøtter dette ved å postulere at energi ikke kan ødelegges. Og kan det ikke bli til ingenting, kan det heller ikke ha blitt til av ingenting. Det må ha vært der bestandig.

   Bunden molekylær energi derimot – masse – oppstår ved megaeksplosjoner av fri energi – som et biprodukt. Som f.eks. ved nukleære hydrogenbombeutladning. (Ala Big Bang) Massen vil imidlertid ha vesentlig lavere hastighet enn de frie kvantene – lyset. Det er i denne hastighetsdiversiteten at tid oppstår.

   Mennesket er masse og kan ikke nærme seg lyshastigheten uten å gå i oppløsning og konvertere tilbake til fri energi. Derved opphører også den molekylære kompleksiteten og entiteten dør. Derfor “kan ikke mennesker se Gud og leve”.

   Det finnes slik Stephen Hawking antok minst 11 dimensjoner om universet skal kunne forstås. Det er derfor interessant at Paulus fikk skue inn i “den tredje himmel”. Det betyr at han beskrev ytterligere tre himler i tillegg til vår firdimensjonale substansielle verden.

   Mine prinsipale påstander er evaluert av fysikere både ved Yale og Harvard universiteter og møtt med interesse av entiteter som ved sin presumptive sakkyndighet er rette oponnenter for en disputas.

   3
   4
 96. HVORFOR GJØR FASTEN AT BØNNEN ” GÅR GJENNOM ” ?

  Her blir det sannelig mye ” skrolling ” for å skrive et nytt innlegg ! Men til saken : Det er mye jeg ikke forstår når det gjelder kristendommen – og jeg legger heller ikke skjul på at jeg ikke forstår. Men jeg forstår heller ikke hvordan den menneskelige hjerne er oppbygget – likevel prøver jeg å bruke den.

  Så til mitt spørsmål : Hva er grunnen til at våre bønner lettere ” går gjennom ” til den Allmektige når vi faster ? Dette har jeg ikke noe svar på – men skal være et faktum. Fra Bibelen vet vi også at Jesus fastet ved enkelte anledninger. Mangel på mat i magen gjør jo at kroppen settes i en form for alarmberedskap – vi søker å skaffe oss mat. Videre vil kroppen starte å bruke av sine egne fett-ressurser for å opprettholde funksjonene – og vi går ned i vekt.

  Fra krigshistorien vet vi at soldater som ligger i et oppmarsjområde klar til å gå inn i et angrep ; er redde og får hyppig vannlating. Altså : Frykt fører til at kroppen vil kvitte seg med vekt – fordi man må rømme unna farer.

  Men hvorfor er faste viktig i kristen sammenheng ? Kan du svare på dette ?

  • Vet ikke helt om dette er svaret: Det kan være våre åndelige sanser blir mer våken når man faster og magen er tom. Man åpner altså opp for at Gud kan få en i tale på en annen måte enn om man stadig er mett. Mange mennesker søkter jo Gud når nøden banker på døren med faste og bønn, så det ligger nok en åndelig dimensjon i den type faste der man søker Gud på denne måten. Når man spiser og blir mett, «sløves»våre sanser på en måte, på lik linje som andre ting kan sløve oss ned. Mat og drikke er et nødvendig onde, men kan også bli en slags «rus», som gjør at man blir åndelig giddaløs.

  • Fasten er en ytre tilkjennegivelse av at man vil markere en ydmyk holdning visavis Jehovah Gud. Noen av kristenhetens trossamfunn har gitt sine medlemmer pålegg om å faste, men i Bibelen finnes ikke noe pålegg om at kristne MÅ faste. For da Jesus talte til sine disipler om å faste var disse fremdeles under Moseloven. (Matteus 6:16-18) Jødene innførte 4 faster i året.

   Tekstene om faste i Matteus 17:21 finnes ikke i de tidligste håndskriftene. (”Dette slaget drives bare ut ved bønn og faste”) Noen har oppfattet Matteus 9:15 som et påbud til de kristne om å faste, men Jesus kom her bare med en uttalelse om hva som ville skje da han døde.

   ” 14 Disiplene til Johannes kom da til ham og sa: «Både vi og fariseerne faster ofte, hvorfor faster ikke dine disipler?» 15 «Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen er hos dem?» svarte Jesus. «Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste.”

   Da han døde var det greit at de fastet ut fra sitt tradisjonelle syn på at fasten også representerte sorg. Men etter oppstandelsen – eller opprettelsen av menigheten på pinsedagen i år 33 – var ikke fasten betimelig etter jødisk skikk. Da var det glede fordi loven som dømte dem endelig var avskaffet ved Kristi offer.

   Selv om de første kristne ikke betraktet fasten som et religiøst krav, fastet de likevel ved spesielle anledninger. Som når Barnabas og Paulus ble sendt ut i spesielt misjonæroppdrag og når man utnevnte eldste.

   ” 6… den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud.” (Romerne 14:6)

   Som Betina skriver har faste trolig visse gode virkninger på kroppen. Lever og nyrer avlastes for en periode, og kroppen kan ta seg inn litt. Men religiøst sett er ikke fasten påkrevd for de kristne. Det er tvert i mot minnemåltidet med brødet og vinen hver 14. nisan etter solnedgang som er påkrevd for de kristne å etterleve. (“Gjør dette til minne om meg…”)

   Paulus hadde nok de hyklerske fariseernes faste to ganger i uken da han advarte mot å overdrive betydningen av det kjødelige:

   ” 20 Når dere med Kristus døde bort fra grunnkreftene i verden, hvordan kan dere da leve som i verden og rette dere etter slike bud som 21 «ta ikke», «smak ikke», «rør ikke»? 22 De gjelder jo ting som er ment til å brukes og forgå. Alt dette er bare menneskers bud og lærdommer. 23 Slikt har riktignok ord på seg for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi, det tjener bare til å gjøre kjøttet tilfreds.” (Kolosserne 2:20-23)

   2
   4
  • Et godt spørsmål Ture, jeg tror det kan være flere årsaken til dette, og som Betina skriver så er det nok helt rett.
   Men jeg tror det er flere årsaker eks:

   «Denne tredjedel vil jeg føre gjennom ild, jeg renser den, som en renser sølv, og prøver den, som en prøver gull. De skal påkalle mitt navn, og jeg vil bønnhøre dem og si: «De er mitt folk,» og de skal svare: «Herren er vår Gud.»

   Det er mange eksempler på at Herren vår Gud prøver mennesker for å se hva de velger å gjøre.
   Ikke fordi Han vil finne det ut, for det vet Han allerede.

   Men fordi at alle andre skal se det.

   «Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett henger seg på oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss,»

   Det er spesielt dette Herren er opptatt av, hele åndeverdenen, alt av engler, onde ånder, demoner og alt annet djevelskap.

   Når disse ser at vi ydmyker oss for Jesus i bønn og faste, så sier Herren til åndeverden. Ser dere at han/hun mener alvor med sin bønn. Så ikke forsøk dere å hindre mitt svar, og til englene sier Han, dra ut og sørg for at han/hun får mitt svar.

   Her ser vi at Jesus tar åndeverdenen på alvor.

   «Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. 15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.»

   Også når vi tar nattverd så forkynner vi for åndeverdenen.

   «For så ofte som dere spiser dette brødet og drikker av kalken, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer. «

   Når vi faster så viser vi også for oss selv at vi blir mer besluttsomme, bestemte og vil ha et svar fra Jesus. Så vi trenger oss inn i himmelen med makt.

   Det kan også være flere ting som vi ikke ser enda.

   Mvh RJ

   3
   1
 97. Fortsatt har ikke Vaktbikkja klart å fortelle oss hvor i Bibelen det står om den fjerde og tiende dimensjon. Grunnen er at han er en religiøs falskmyntner, åndelig lurendreier, forkynner en bunnfalsk kristendom. I tillegg en trehodet trollgud, djevelens udødelige sjelevenn.

  6
  19
 98. Paulus og den 3. himmel.
  Paulus deler med oss en interessant hendelse. For ikke å skryte forteller han dette i 3. person, men det er ikke tvil om at dette skjedde med han selv:

  «Jeg kjenner et menneske i Kristus – om han var i legemet, vet jeg ikke, eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det – en som for fjorten år siden ble rykket like inn i den tredje himmel. Jeg kjenner dette mennesket – om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det. Han ble rykket inn i Paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er tillatt for et menneske å tale.»
  ‭‭2 Korinter‬ ‭12:2-4‬

  Paulus selv sier at han ikke vet om han var «i» eller «utenfor» legemet, men vi vet at Paulus en gang ble steinet, så det er stor sannsynlighet for at det Paulus opplevde kan sees i sammenheng med steiningen, at rett og slett døde og at det var hans sjel som gikk til Paradis i den 3. himmel.

  «Men det kom jøder dit fra Antiokia og Ikonium. De overtalte folket, så de steinet Paulus og dro ham utenfor byen, da de trodde at han var død. Men da disiplene samlet seg om ham, reiste han seg og gikk inn i byen. Dagen etter dro han av sted til Derbe, sammen med Barnabas. De forkynte evangeliet der i byen og vant mange disipler. Så vendte de tilbake til Lystra, Ikonium og Antiokia.»
  ‭‭Apostlenes gjerninger‬ ‭14:19-21‬ ‭

  Her blir vi vitne til et under. Jesus hadde før sin bortgang gitt disiplene sin makt; blant annet til å reise opp døde og til å helbrede syke.
  (Helbred syke, vekk opp døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.» Matt. 10,8)
  Paulus døde ved steiningen. Kroppen hans var utvilsomt ille tilredt, for vi leser at de trodde han var død. De hadde nok sjekket at han ikke lenger pustet før de dro kroppen hans utenfor byen.
  Så leser vi at disiplene samlet seg rundt Paulus og at han sto opp og gikk inn i byen. Ikke bare det, men dagen etter dro han på misjonsreise til Derbe! Både oppvekket fra de døde og helbredet for skader på kroppen.

  Uansett, Paulus fikk en åpenbaring om hvordan det er i den 3. himmel, i Paradis. Dessverre fikk han ikke lov til å si hva han så og opplevde, vi er mange som gjerne ville høre om det. Tydeligvis var det noe fantastisk som gjorde et voldsomt inntrykk på han, for senere sa han:

  «For mig er livet Kristus og døden en vinning; men dersom det å leve i kjødet gir mig frukt av min gjerning, så vet jeg ikke hva jeg skal velge, men står rådvill mellom de to ting, idet jeg har lyst til å fare herfra og være med Kristus for dette er meget, meget bedre; men å bli i kjødet er nødvendigere for eders skyld.»
  ‭‭Filipperne‬ ‭1:21-24‬ ‭

  Dette utsagnet fra Paulus er nok et bevis på at de troende ikke ikke befinner seg i en ubevisst tilstand i gravene. Det er kun legemet som befinner seg der, og uten sjelen har legemet ingen bevissthet. Bibelen betegner kun legemets tilstand for en søvn, herav uttrykket «å hvile i graven». Paulus hadde fått en forsmak av Paradiset, han gledet seg til komme dit igjen og visste at dette ville skje ved døden.

  7
  20
  • Ja , dette er nok sannhets ord , Suzy Q ! Så langt jeg husker så står det i Bibelen en plass : – De døde sover , og en annen plass : – De døde lever i dødsskyggens dal.

   Men Jesus sa også til røveren på korset at i dag skal du være med meg i Paradiset.

   4
   20
  • Sitat: ” Men Jesus sa også til røveren på korset at i dag skal du være med meg i Paradiset.”

   Feil igjen Ture. Jesus dro ikke til paradiset den dagen. Han var først død i 3,5 dager og deretter for han ned til åndene som var i varetekt.
   Derfor sa Jesus noe helt annet. Nemlig:

   ”Jeg sier deg i dag – du skal være med meg i paradis”.

   Paradis kommer av det greske paradeisos som betyr jordisk ”hage”, og det Jesus mente var at han i fremtiden skulle opprette et tusenårig rike på jorden der røveren skulle få en sjanse til i oppstandelsen.

   20
   7
 99. Vaktbikkje sa:

  “Fasten er en ytre tilkjennegivelse av at man vil markere en ydmyk”
  Da er det sannelig på tide du tar deg en laaaaaaang faste. For er det noe du mangler, så er det ydmykhet, først og fremst for GUDS ORD, og så for mennesker.

  6
  21
  • Ditt tiltalespråk vitner om at du ikke er en kristen. Tro uten gjerninger er en død tro.

   Slik løp også den onde Sjimi etter David og kalte ham nedsettende det ene og det andre. Bibelkyndige vet hvordan det gikk med ham. (2. Samuels bok 16:)

   For meg er det en ÆRE å få utgjøre motbildet til David her. Jeg gjør som David og overlater deg til himmelens rettferdige dommer.

   22
   8
  • “Ditt tiltalespråk vitner om at du ikke er en kristen.”
   Du kjenner deg igjen, ikke sant?
   “Tro uten gjerninger er en død tro.”
   Så GJØR Guds gjerning, for at troen din kan leve. Du sier du har vært en kristen i rundt 40 år. Allikevel har du ikke vendt om. Derfor er selve gjerningen din død. I tillegg til at synden i livet ditt roper så høyt at den overdøver alt det andre.

   6
   22
  • Nå må det snarest settes en stopper for denne mannens herjinger på forumet. Håper Kjell snart kommer på banen. Ser av tidligere innlegg at han irettesatt denne Josef, Bibelen, JHWH, Vaktmannen uten at det har hjulpet. Eneste måten er å stenge han ute med vranglæren sin.
   Vaktmannen tør tydeligvis ikke stå for det han sier siden han seiler under falsk flagg. Kanskje ikke så rart når han tror han skal styre jorden fra den tiende dimensjon. Ingen kan med sin beste vilje ta det alvorlig.

   9
   22
  • Ja får ikke fariseerne her inne kalle Vaktmannen for bikkje, så bør Kjell stenge siden sin. Vi risikerer at noen ikke tror løgnene våre om han får fortsette.

   23
   4
  • Susy Q: “Vaktmannen tør tydeligvis ikke stå for det han sier siden han seiler under falsk flagg.” “Nå må det snarest settes en stopper for denne mannens herjinger på forumet.”

   Pussig 1, men jeg finner ikke noen Susy Q i telefonkatalogen heller. Men slik er det gjerne når falske kristne legger ulike lodder i vektskålen.

   Pussig 2. Jeg visste ikke at Susy Q eide denne bloggen. Jeg har hele tiden trodd den var eid og drevet av Kjell Andersen.

   Han har hittil ikke ytret noe ønske om å kneble ulike tilnærminger til den kristne troslære. Fri og bevare oss alle om slike diktator-spirer som Susy Q skulle bestemme over andre. Men heldigvis er det slutt på middelalderens diktatoriske presteskap. Amen

   22
   8
  • Hvor har Vaktbikkja vært de siste ca. 40 årene? Alle, eller i hvert fall de aller fleste, VET at ikke alle personer står oppført i telefonkatalogen.

   3
   20
 100. DE TRE PAKTER

  Paradios betyr HAVE.(Gresk paradeisos) Trær og buskvekster er knyttet til jorden og ikke til himmelen der gud og åndene bor.

  Problemet for kristenheten er at de tror alle frelste skal til himmelen fordi NT omhandler dette. Men NT er skrevet for å samle inn de 144000 kvinner og menn som skal til himmelen og danne regjering under Kristus.

  På samme måte var GT skrevet for å illustrere at regjeringssjefen i tusenårsriket – Kristus – skulle komme.

  Etter Harmageddon vil de overlevende – sammen med de som etter hvert får en oppstandelse – få “NYE BØKER” som skal hjelpe dem å komme tilbake til den fullkommenhet som Adam tapte. Dette blir den tredje pakten etter GT og NT. Og når også denne tredje pakten er fullbragt vil hele skaperverket være gjenopprettet og fullkomment slik det var før syndefallet i himmelen og på jorden.

  22
  10
  • Dette er da det reneste tøv! «Nye bøker» for å komme tilbake til fullkommenheten???
   Det fullkomne kommer etter 1000 års riket, som er Riket for Israel (du forstår ikke dette, Vaktmann). Da slippes djevelen løs for en kort tid for å prøve menneskene. Hærene rustes igjen til et overfall på Israel. Gud griper inn. Da kommer den endelige dommen. Etter dette starter evigheten. Her er det intet behov for bøker. De frelste har blitt lik Jesus, «for vi skal se han som han er». De trenger ingen bøker for å komme tilbake til fullkommenheten for Gud har blitt «alt i alle.»

   11
   22
 101. DEN TREDJE PAKTS BØKER

  Åpenbaringen kapittel 20 handler om tusenårsriket. I vers 12 fortelles det om bøker som ble åpnet. Blant disse er først de bøker som vil inneholde den nye pakten mellom Jehovah Gud og Hans mennesker som har overlevd Harmageddon samt de som står opp. Her vil menneskene få ny veiledning om hvorledes de skal oppføre seg for å vinne det evige livet på jorden når tusenårsriket er slutt.

  På slutten av de tusen år vil også livets bok åpnes, og det vil avsløres hvem som har klart den siste prøven etter at Satan blir sluppet løs for en kort tid.

  Disse bøkene vil blant andre jeg få anledning til å ta i mot i den tempelliknende bygningen nord for Jerusalem som heter ”Den hellige gave” og dets indre som kalles ”Jehovah shamah” – er lik ”Jehovah er der”.

  Bøkene vil overleveres via Sadoks sønner som er de av de salvede som ikke ga etter for press i den gamle ordningen, slik det profetisk beskrives i Esekiels bok kapittel 44 og 45. Lik den trofaste Sadok på Davids tid.

  De kalles også ”fyrsten”, og vil foreta dømming i viktigere saker mellom folkene. Kanskje ved hjelp av noe ala terningene Urim og Tummim som de hadde i det første tempelet der Gud kunne avgjøre vanskelige saker som siste instans.

  Bøkene til menneskene vil overgis dem i de første førti årene av tusenårsriket. Bøkene leveres dem av engler gjennom den lukkede muren mot øst. Sadoks sønner vil da ha 24 skift i tempelet. 2 skift hver som i det gamle Israels presteskap. Og også vi må ha hvite linklær på oss kun til dette bruk – som tegn på renhet.

  Trolig vil denne tjenesten opphøre etter de førti første årene, og deretter vil både Sadoks sønner og de øvrige av de 144000 kvinner og menn som er tilbake på jorden, opprykkes og bryllupet i himmelen kan starte.

  22
  9
  • Du JV skriver her om Sadoks sønner. De av oss som har en smule langtids – hukommelse husker nok at du kalte deg selv med dekknavnet : Sadoks sønn. Men da opererte du med en annen IP-adresse ; har vi funnet ut !

   5
   21
 102. Jeg skjønner JV veldig godt når han ikke får lyst til å trappe ned på skrivingen 🙂

  6
  3
  • Det har du rett i at jeg ikke kan. Hverken her eller en rekke andre nettsteder. Dessuten ute på veiene og fra hus til hus.

   “Ve meg om jeg ikke forkynner”, sa Paulus.

   Og prinsippet finner vi i Esekiel 3:18,19:

   “18 Når jeg sier til den urettferdige: «Du skal dø» og du ikke advarer ham, ikke taler slik at han blir advart mot sin urette vei så han kan leve, da skal den urettferdige dø for sin synd. Og hans blod skal jeg kreve av din hånd. 19 Om du advarer den urettferdige og han ikke vender om fra sin urett, fra sin urette vei, da skal han dø for sin synd. Men du har berget livet.”

   Det gjelder altså det evige livet for både dere og meg.

   4
   10
  • Hei Birgir.
   Vi andre som får tommelen ned av JVèn må se det som en ære, for han der hater jo alt som er sant, rett og godt.

   Mvh RJ

   7
   3
  • Det denne JV-en her beskriver som sin plikt å forkynne – for selv å redde ” skinnet sitt ” fra fortapelsen ; vitner om rendyrket tvangsnevrose. Vi må ta hatten av for læren til Jehovas Vitner og deres fremragende kunnskaper omkring det å hjernevaske det enkelte individ. Selv om tyrannene i Nord-Korea besitter stor kunnskap innenfor feltet hjernevask – så tror jeg sannelig Bollefjeset har noe å lære av JV-ene.
   Det sies at det tar lang tid å ” om-programmere ” hjernen til disse ofrene. Men det finnes jo støttegrupper for de som greier å komme bort fra denne sekten og således kan begynne å tenke selv. Skjønner du ikke , herr JV , at du har alle mot deg her inne på denne nettsiden – og at vi ønsker dine skriverier dit pepperen gror ?

   6
   2
 103. EN VIDUNDERLIG FREMTID FOR MENNESKENE…

  …ligger rett foran de som ønsker å tjene Jehovah Gud og Hans sønn.
  ”Lykkelig er de milde, for DE SKAL ARVE JORDEN”.

  Det er ingen hvemsomhelst som lovte dette, men Jesus Kristus i egen person. De som vil takke ja til et evig liv på jorden med sin ungdoms fulle tilbakevendte kraft må være raske med å takke JA til innbydelsen.

  Tiden er kort før invitasjonen går ut, og når dagen opprinner for Harmageddon vil Han ikke lenger høre bønner, sier bibelen.

  De som setter sin lit til de lavtflyvende demonenes froskevekkende løgner har intet liv i vente. Bare en evig grav i bakken. Under den nye teokratiske menneskehetens lykkelige tilværelse vil alle oppnå fred i sinnet og alle de onde er borte for all fremtid.

  Vil DU takke ja til denne sjansen? Da må du først vende deg til Jehovah Gud i bønn – be inderlig om at Han må vise deg veien – og avslutte din bønn med å vise til gjenløsningen og si: I Jesu Kristi navn amen.

  Lykke til alle dere ydmyke av hjertet, og bry dere ikke om motstanden fra Satans disipler.”Akter du på deres sted er de snart borte.”

  10
  11
  • Nå har de nettopp vist, « Helene sjekker inn «, på NRK, det var i dødens venterom. Dette var en tankevekkende dokumentar ved livets slutt, som gjør en ydmyk for livet man har fått i gave fra Gud. Det ga også et perspektiv på hva som er viktig i livet, noe man har lett for å glemme i den vante hverdagen. Det å sitte her å diskutere side opp og side ned med lærespørsmål, er i allefall mindre viktig. Det viktigste er at man retter fokuset mot Jesus som er troens opphavsmann og fullender, Han som døde for våre synder på korset.

   9
   9
  • Amen.

   Har ikke sett programmet, men du har helt rett.

   Jesus er den viktigste i personen som har levd, sann Gud og sant menneske.

   Han er universets sentrum, som alt dreier seg rundt.

   Han den ene som har all makt i sine hender, i himmelen og på jorden.

   Jesus er det evige liv, det å lære Ham å kjenne er det evige liv.

   Ikke noe annet betyr noe, bare å kjenne Han.

   All vår ære tilfaller Ham, og Ham alene.

   Mvh RJ

   8
   9
  • Sitat Betina: ” Det å sitte her å diskutere side opp og side ned med lærespørsmål, er i allefall mindre viktig.”

   Bibelen gir svar på det også:

   “Kunnskapen holder sin eier i live”

   OG

   “Mennesket lever ikke av brød alene, men AV HVERT ORD OM KOMMER UT AV GUDS MUNN”.

   Derfor setter jeg mer lit til Guds ord enn en tilfeldig kvinnes føelsesliv. Det er derfor je er VAKTMANNEN.

   9
   12
  • Beklager å måtte si det, men din vranglære er så soleklar og åpenlys, at når man pirker i kjøttet så flekker det tenner og hveser.

   10
   8
  • “Helene sjekker inn”. Vel verdt å få med seg. Enig Betina. Anbefales, RJ. (NRK +2 klikk så er du der). Ligger mange andre gode episoder der.

   8
   8
  • Hva med “Farmen” og “Skal vi danse”? Det må da være mye viktigere enn bibelen – i dyreverdenen..?

   10
   11
 104. KVINNER SKAL TIE I MENIGHETEN OG UNDERORDNE SEG MANNEN

  Bibelen er krystallklar på at kvinner skal tie hva åndelige spørsmål angår når menigheten samles.

  ”Som i alle de helliges menigheter 34 skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier.35 Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det er en skam for en kvinne å tale i menigheten……… 38 Den som ikke godtar dette, blir selv ikke godtatt.” (1.Korinterbrev 14:33-38)

  ”En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. 12 Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille. 13 For Adam ble skapt først og så Eva. 14 Og det var ikke Adam som lot seg lokke, men kvinnen lot seg lokke og brøt budet.” (1. Timoteus brev 2:11-14)

  Dette viser grunnen. Selv om Adam var ansvarlig for fadesen i Eden, var det Eva som først lot seg friste av Satan og lokket Adam med ord. Derfor må hun tie i menigheten.

  Og hjemme:

  ” Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv. 23 For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sin kropp. 24 Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt.”
  (Efeserbrevet 5:22-24)

  Hun er også skapt for å behage mannen, og han skal elske henne som seg selv.

  ” 7 Mannen skal ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. 8 For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9 Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens.” (1. Korinterbrev 11:7-9)

  10
  8
  • Men å fortelle hvor Bibelen forteller om den fjerde og tiende dimensjon, er du ikke i stand til. Kapittel og vers er eneste bevis.

   6
   8
  • En kvinne skal ikke ta i mot vranglære fra JV, hun skal sette sin lit til Herren. Som en annen skrev her inne, denne siden ble vel blandt annet også opprettet for å advare mot vranglæren som du lirer av deg i dette foraet.

   8
   8
  • Hvis innlegget ditt er myntet på de flere av de som kommenterer artikler på Søkelys, så minner jeg deg på at mange av oss ikke tilhører den falske læren til JV, og heller ikke menigheten din. Søkelys er ikke din «menighet», selv om du nå opptrer som eier av dette nettstedet, og gir ut formaninger til alle som prøver å ha en dialog. Vil tro mange av oss her inne leser og har lest bibelen i mange år, og trenger ikke din bruk av sleivspark til høyre og venstre ved hjelp av bibelord som du bruker som hersketeknikk.

   8
   8
  • Sitat : ”…selv om du nå opptrer som eier av dette nettstedet.”

   Jeg er glad for at alle her inne får avdekke sin religion. Også du. Men faktum er at du er den som opptrer som ”eier” og vil bortvise de som har andre meninger enn dine.

   Det er en mann som er eier av dette nettstedet og ikke et kvinnemenneske. At du ikke liker bibelske skriftsteder lever jeg helt greit med. Det er et interessant antropologisk studium verd strevet. Og vel så det..

   8
   7
  • Ser du blir frekkere og frekkere for hver dag du får utfolde deg, og spesielt når man treffer punktet der du ikke greier å beherske deg. Det går ikke an å ta deg seriøst i det hele tatt. Får håpe at de som leser hva du skriver ikke blir smittet av å tro du er den nye «messias».

   7
   1
  • Du tåler ikke bibelen nei. nei, det er nok det fremste kjennetegnet på falske kristne.

   1
   7
  • Se der ja, nå begynner denne «fromme profeten» å manifestere sitt virkelige jeg. Må bare trekke på skuldrene av dine grandiose storhetstanker.

 105. Det negative kvinnesynet er typisk for maktglade menn som bare har kona å bestemme over. Disse mennene finnes dessverre også blant kristne. En psykolog kan sikkert gi dem en korrekt diagnose.

  JV bruker hersketeknikker, og som selve skremselet bruker han Harmageddon. Håper inderlig at folk leser sin bibel og ser hvor feil dette Harmageddon-skremselet er. Han lager en samrøre av bibelen og prøver å få makt over kristne. Noen på forumet har dessverre latt seg påvirke av den maktgale falske profeten.

  Det har ingen hensikt å diskutere med han.
  Er det noen her som har en blogg der vi kan dele Kristus på en seriøs måte, uten denne fanatiske vranglæreren?

  8
  3
  • Direkte sitater fra bibelen er nok ikke noe for Satan Djevelens tilhengere nei. De avslører sin falske, ubibelske agenda.

   3
   7
  • Som jeg har sagt før, SLUTT å lese noe av det JV nissen skriver, og slettes ikke svar ham, han for da bare flere argumenter som han bruker.

   Mvh RJ

   5
   1
  • Suzy Q, regner med det er noe Paulus sier -som JV her har tatt opp igjen.
   Vi vet alle om voldtektsakene i JV-menigheter. Da ble nok også Paulus sine ord misbrukt.
   Du skal selvfølgelig ikke bort fra Søkelys, Suzi 🙂 Du kommer med mye bra og viktige ord. Hopp over det som ikke er viktig. Han får ikke “ikke-liker” engang når han skriver tull. Det vet han.
   Når ikke JV til nå har begynt å “elske det eldgamle kors” og bøyer seg for Jesus, så kan ikke jeg hjelpe.

   6
   1
  • Takk Hannah. Setter pris på dine ord.

   Denne mannen opererer som rene terroristen og gjør det ganske utrivelig her. Vi får bare se bort fra han og be om at han omvender seg.

  • Vi ser at Vaktmannen har helt mistet kontroll over seg selv. Her kommer det fram, det som virkelig bor i han. Og det er slett ikke den Hellige Ånd som styrer denne personen, nei.

  • Suzy, trykket liker på den første da du takket.

   Men ingen terrorist for meg 🙂 (Han kan være litt slem)
   Har ikke mistet kontroll over seg synes jeg. (men styrer veldig)

   På Søkelys kommer det frem litt av hvert fra oss alle.
   Ikke alltid vi lar Ånden styre oss. Rådet du ga om BÅDE “se bort fra ham” OG “be om at han omvender seg” var litt vrient 😉 Ikke ment som kritikk. Vet du mente det godt. Like mye til meg selv og mange kristne. Det finnes nok av ting å ta tak i.

  • Forstår det Hannah. Jeg var litt upresis. Det jeg mente var rett og slett å overse han her på Søkelys, ikke kommentere det han skriver eller gå inn i noen diskusjon med han. Vi forandrer han ikke med skriving, men bønn derimot….

 106. RELIGIONSFORBUDET NÆRMER SEG

  Det er nå gigantiske demonstrasjoner rundt om i sentral-Europa. Folkene er begynt å reise seg mot et EU, som er totalinfiltrert av globalister som ser for seg verden styrt av en fåtallig elite.

  Sett med bibelske øyne er det Satan Djevelen som står bak og vil opprette en verdensregjering i opposisjon til Guds rike. Men han er i virkeligheten sjanseløs.

  For om kort tid vil nasjonene enes om å forby all offentlig religiøs praksis. Da legges også kristendommen i forbudspotten.

  Det er Gud Jehovah som legger eliten i hjertene å ødelegge den religiøse skjøgen. Det blir enkelt, for religiøs terror er det siste store hinderet for gjennomføringen av en ”ny verdensorden” slik den er skissert i FN’s ”Agenda 2030” og via den nylig vedtatte FN’s migrasjonspakt som også Norge er med på.

  Når forbudet plutselig kommer vil folkene som Paulus sier ”komme med et kraftig utrop om fred og sikkerhet”.

  Rett etter dette vil ”dyret” – nasjonene – vende seg mot alle sanne kristne som ikke har frasagt seg sin tro. Men da reagerer Kristus og Jehovahs myriader av mektige engler og Harmageddon er et faktum.

  Legg nøye merke til det jeg profeterer fra Bibelen og søk snarest ly under Jehovahs og Kristi beskyttelse. For om litt er det alvor!

  3
  7
 107. Et interessant tema for endetiden. Når Bibelen snakker om frafall handler dette i like stor grad om frafall fra den sanne Bibelelske troen som fullstendig fra fall fra den kristne troen. Men dette siste er ofte den endelige konsekvensen.

  Har falske profeter noen spesielle kjennetegn. Ja.

  Mange har skrevet om at folk med psykopatiske trekk gjerne skaffer seg innpass i menighetssammenhenger. Bla Edvin Løvås har skrevet en bok om dette. Men det er en annen diagnose som sannsynligvis er mer vanlig. Nemlig narsisissme. Noen kjennetegn:

  Drivstoffet som gir dem energi er oppmerksomhet. Om den er possitiv eller negativ er ikke avgjørende. Men jo mer oppmerksomhet de får jo mer energi kan de utvise i sine aktiviteter. Og slik kan lufttrykket i deres kunstige selvfølelse holdes oppe.

  Narsissister ser på seg selv som helt perfekte. Arrogansen søkes skjult, men kommer til syne indirekte gjennom adferd. Kronisk misunnelse på andres talenter, som de nedsettende kritiserer er vanlig. De er svært sårbare for alt de oppfatter som kritikk av sin person, sitt skjøre Selv.

  De manlgler empati og dette kan skjules bak en fasade av ofte uvanlig forståelse og selvoppoffrende interesse i andre. Narsissister har urimelige forventninger om særlig gunstig behandling og automatisk imøtekommelse, fordi de anser seg selv unike og veldig spesielle.

  Deres utnyttelse av andre kan ta mange former, men vil alltid involvere bruk av andre uten hensyn til deres følelser og interesser. Narsissister anerkjenner ikke egne og andres grenser, og ser ikke på andre som selvstendige individer men som forlengelser av seg selv.

  Typiske nevrotiske trekk er bruk av projeksjon, projektiv identifikasjon, rasjonalisering og benekting, fortrengning.

  Ellers har de et overdrevet grandiost selvbilde, preget utad av et falskt Selv.

  Nyttig å ha i bakhodet når man forholder seg til ukjente predikanter.

  11
  2
  • STYR UNNA PSYKOLOGER

   Nei, bibelen tåler nok ikke dagens psykologer. De har fått det for seg at psykologi rager høyere enn teologi. Men en sann kristen benytter bare bibelen til å avsløre all falskheten til dagens oppblåste hjernekrympere. Så frykt ikke disse selvoppblåste menneskene som mener seg å ha rede på andres hjerners innhold. Det er bare hersketeknikk og stråmannsargumentasjon for å vike bort fra bibelens rene og klare linje.

   Psykologer og bedrevitere ødelegger dagens samfunn og familier. De er dagens guder, men snart vil hele deres falske byggverk falle sammen som et korthus.

   3
   9
  • Hø, det du beskriver her Psykologen er praktisk talt en beskrivelse av en psykopat.

   Faktisk ikke utenkelig at denne JV nissen er det, når vi ser på hans oppførsel.

   Mvh RJ

   8
   1
  • Jeg har faktisk gjort JV nissen oppmerksom på oppførselen hans en gang før.

   • 30/08/2018, kl. 07:25 saJHVH:
   Jeg tør legge til at masse (bunden energi) og lys (fri energi) er ekvivalenter og har en dualitet som utgjør to sider av samme sak.
   Dette er bevist i cyklotronen ved CERN i Sveits (=partikkelaksellerator) der man har oppdaget at den innerste kjernen i atomet er bølgebevegelser og ikke spesifikt masse/bunden energi.
   Vi er derfor ekte barn av Jehovahs egen frie energi.

   1
   • 30/08/2018, kl. 16:49 saRJ:
   Bare svada.
   Det eneste som betyr noe er å kjenne ham som er fra begynnelsen av. 1 Joh 2:14
   Joh 17:3
   Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.
   Mvh RJ
   1

   • 30/08/2018, kl. 19:30 saJHVH:
   Jeg forstår at dette er komplisert materie å annamme RJ. Men fordi Bibelen sier «Gud er LYS», vet vi samtidig at Han ikke er bundet av «tid». Han har følgelig ingen begynnelse. Tid eksisterer ikke i lysets hastighet.
   «Han som er fra begynnelsen av» er Guds sønn Jesus – den første Gud skapte i fordums tid. HAN har en begynnelse. men ikke Gud Jehovah.

   • 30/08/2018, kl. 19:42 saRJ:
   Saken dreier seg ikke om du vet av Jesus
   Spørsmålet er om du kjenner Jesus?
   Mvh RJ

   • 30/08/2018, kl. 20:30 saJHVH:
   Visst kjenner jeg Jesus. Det er jo Jehovas sønn og storebroren til alle de salvede – de 144000.

   • 30/08/2018, kl. 21:04 saRJ:
   Du hevder å kjenne Jesus.
   Hva sier Jesus til deg om den oppførselen du har på dette forumet?
   Mvh RJ

   • 30/08/2018, kl. 21:25 saJHVH:
   Tenker du på den Jesus som flettet seg en pisk av oksehud, veltet bordene og kastet folk ut av tempelet..?

   • 30/08/2018, kl. 22:03 saRJ:
   Ja, nettopp den samme Jesus, som er beskrevet igjennom hele Bibelen.
   Hva sier Jesus til deg om din oppførsel her på dette forumet?
   Mvh RJ

   31/08/2018, kl. 14:57 saRJ:
   Ble det litt for vanskelig for deg å svare nå?
   Det er en av to årsaker til det at du får problemer til å svare på dette spørsmålet.
   Enten så kjenner du ikke Jesus, og har ingen kontakt med Ham!
   Eller så kjenner du din egen oppførsel, og er for feig til å svare ærlig på dette spørsmålet!

   5
   1
  • Psykolog. Det du har skrevet er veldig interessant,og ikke minst relevant for oss å vite her på forumet.
   Jeg har forstått det slik at psykopati er en personlighetsforstyrrelse. Da er vel disse trekkene ganske så grunnfestet i det mennesket og nærmest umulig å endre på. Kvinner som er gift med psykopater rådes jo til å komme seg vekk fra dem.
   Når en person tror at han skal styre hele jorden så sier det seg selv at her er det er mye galt.

   9
   1
  • Nå ser vi av svaret til JV nissen at han har vært bort i psykiatrien før, de gav ham diagnosen.

   Derfor hater han dem, og alle de som ser hvem han er.

   RJ

   5
   1
 108. Tanker om å stole på Herren

  Det er ikke vår fortjeneste at vi har kommet til troen – det er vår Gud , Jahve , som har æren for dette. Han har dradd oss dit vi er. Vi bør også observere at det er slett ikke alle han drar til seg. Noen motarbeider kristendommen i full overbevisning. Disse har ikke fått oppleve den enorme kraft man har til disposisjon gjennom bønn ! Det har jeg opplevd ; og blir overrasket hver gang jeg blir bønnhørt – og det er mange ganger.

  Jeg har nylig vært på sykehus og skal inn igjen der kommende uke for flere undersøkelser. Primo januar skal jeg opereres og jeg vet ikke nå om dette er et alvorlig tilfelle. Men her kommer troen min til hjelp : Frykt ikke , sa Jesus. Ja , jeg kaster alle mine problemer over på ham – og sier til meg selv at det skjer intet med meg som ikke er godkjent av Vår Herre. Således er jeg rolig til sinns.

  Den Allmektige vil at vi mennesker skal stole på Ham fullt og helt. Ofte tenker jeg da på Abraham som måtte gjøre alt klart for å ofre sin egen sønn – og han gjorde som Jahve ba om. Det endte godt.

  Hver eneste morgen tar jeg med i min bønn at Han må lede og styre meg gjennom dagen og lære meg å forstå hva Han vil at jeg skal gjøre. Når jeg i ettertid tenker gjennom dagen : Så ser jeg ofte at Han har gått mange krokveier for å lede meg fram til målet – dette gjelder gjerne helt praktiske ting. Jeg ser også at Han legger tanker inn i andre mennesker som ofte hjelper meg med de tingene som skal løses.

  Således : Vi kristne har enorme krefter til disposisjon – det er din tro og dine bønner som kan utløse disse kreftene. Husk alltid å takke når du får bønnesvar !

  • Så fint at du kjenner Guds fred, og tillit til at intet skjer som Han ikke ser og har kontroll på. Det er som sagt ikke alltid like lett å kjenne fred i alle livets situasjoner og utfordringer som møter oss. Selv har jeg opplevd situasjoner der Guds fred har kommet over meg på en helt overnaturlig måte, og som jeg selv ikke har prøvd å få til. Må erkjenne at det er lite konstruktivt av meg å ergre seg over disse innleggene til JV, men det virker som uansett hvordan man svarer, så må det komme noe negativt tilbake. Kjenner for min del at det kan være lurt å ta en pause fra Søkelys, da det ikke skaper særlig fred å verken lese eller kommentere her. Ønsker deg god bedring og håper det ikke er noe alvorlig.

  • Betina
   Jeg takker for ditt siste innlegg. Du bør fortsette med å skrive her fordi du har mye viktig på hjertet – gi blaffen i denne JV-en.
   Du nevner tilfelle med overnaturlig fred : Da har vi felles opplevelser.
   Jeg har kanskje to-tre slike dager i året : Disse dagene er så gode at dette fenomenet ikke kan beskrives med jordiske ord.
   Jeg hadde en god kompis som jeg ofte pratet med. Han skulle inn til operasjon for å skifte en hjerteklaff – over helgen. Lørdagen før fikk jeg denne ubeskrivelige gode freden over meg : Og jeg snakket med ham om denne operasjonen. Han døde på sykehuset et par dager etter operasjonen og jeg møtte ham ikke flere ganger.

   Hilsen

   Ture

  • Da skal jeg huske på deg Ture 🙂 Har tenkt flere ganger det har vært litt stille fra deg, og håpet at alt var bra. Og det skal gå bra!
   Takk så mye for at du deler. Så fantastisk med den freden, Ture! Jeg har også opplevd det også og da tenkte jeg på Jesus i stormen, rolig og avslappet. Ingen er som Han 🙂 Og det er da vi virkelig skjønner “ikke den fred som verden gir -men Min fred gir jeg dere”. Det gleder meg stort å høre at du er rolig til sinns.
   Er så enig med deg ang. Betina. Hun kommer med mye klokt og vet nok ikke selv om hvor bra hun skriver. Føler hun for en pause, så blir hun savnet, men jeg vet hun er der 🙂 Var selv litt lei for noen dager siden, det blir mye unødvendig å bla forbi.
   Ønsker deg gode dager Ture. Vær velsignet 🙂

  • Takker , Hannah , for dine gode ord !

   Ja , jeg takker Herren for disse få men uhyre gode dagene jeg har fått oppleve i mitt etter hvert lange liv ( i mars blir jeg 77 – det er vel et hellig tall ?). Men jeg tror fremdeles at jeg er 27 ! Men når jeg skal opp av en isete båt – så skjønner jeg at alderen er 76.
   Men til alvoret : Disse meget få – men uendelig gode dagene som kommer helt uventet på meg – der vil nok Herren demonstrere for oss troende den framtid vi kan oppnå om vi er heldige og få innpass i Paradiset. Jeg kan ikke med ord beskrive den følelsen i min kropp jeg har fått oppleve noen få ganger i mitt liv.

   Trolig er det den samme følelsen de narkomane kjenner den første gangen de prøver heroin. Men jeg har aldri testet narkotika – bare testet kristendommen.

  • Takk for det Ture. Det å få kjenne at Gud berører deg med en overnaturlig fred, er veldig spesielt. I noen tilfeller når det har kommet over meg, har det vært angående ulike avgjørelser jeg har vært usikker på, og andre ting som har plaget meg. Da har freden bare senket seg over meg på en helt spesiell måte, men det er ikke hverdagskost å oppleve dette.

   Når det gjelder bønn, så tror jeg at hvis man holder ved i bønnen selv når «tåken» henger tykt og bønnesvaret lar vente på seg, så er det noe kraftfullt med bønn. Tenker på de man er glad i som ikke har tatt i mot Jesus, som man ber for, men det er også mange ting man ikke forstår, det må jeg innrømme. Uansett er det godt å ha en tro og et håp.

   Noen ganger har jeg sett for meg bryllupet Jesus har invitert oss til. Der det er et stort vakkert/pyntet bord, finere enn noen kan forstille seg, som Gud har gjort i stand med navnelapper til alle som ville komme. Så er det så mange som takker nei og mange stoler har stått tom. Da har jeg i mitt indre sett for meg hvor sorgfull Gud har vært for de Han så inderlig elsket ikke ville komme. Dette er et indre bilde jeg noen ganger har sett for meg når jeg har bedt, og da har jeg blitt skikkelig lei meg.

   Dette gjelder selvsagt også for mitt eget liv, spesielt når jeg vet hvor lett det er å bli sløv og opptatt med andre ting som er helt uvesentlig for evigheten. Savner litt gode søstre og brødre som man kan ha gode bønnestunder med, og som kjenner på det samme. Ha en fin kveld alle sammen som er på Søkelys, de man er både enig og uenig med.

   7
   1
  • Det er fint at du benytter Guds navn Ture. Det er en forutsetning for å nå frem til Ham som ved sin sønn kan gi både lindring og frelse. Håper det går bra med operasjonen din. Og uansett hva som hende oss på livets vei, så er ikke dette livet det siste for de som tjener vår himmelske Far. Ingen av oss har noe brev på at vi lever om ett minutt. Men det evige livet behøver ikke å gå fortapt av den grunn. Det hele står på oss om vi vil. Gud vil alltid.

   3
   5
  • Ja , Betina : Nå er du inne på noe uhyre følsomt og slikt vi kristne burde være villige til å diskutere og dele med hverandre – i stedet for å ” slåss ” med denne JV-en – som ikke fører til noe som helst.

   Denne nettsiden leses av mange ; og det er nok flere av disse som har hatt lignende opplevelser om overnaturlig og ubeskrivelig fred . Jeg oppfordrer disse til å skrive om sine opplevelser. Slikt er uhyre viktig å få fram – slik at folk forstår hva kristendommen innebærer.

   9
   2
 109. RELIGIONSFORBUDET NÆRMER SEG

  Det er nå gigantiske demonstrasjoner rundt om i sentral-Europa. Folkene er begynt å reise seg mot et EU, som er totalinfiltrert av globalister som ser for seg verden styrt av en fåtallig elite.

  Sett med bibelske øyne er det Satan Djevelen som står bak og vil opprette en verdensregjering i opposisjon til Guds rike. Men han er i virkeligheten sjanseløs.

  For om kort tid vil nasjonene enes om å forby all offentlig religiøs praksis. Da legges også kristendommen i forbudspotten.

  Det er Gud Jehovah som legger eliten i hjertene å ødelegge den religiøse skjøgen. Det blir enkelt, for religiøs terror er det siste store hinderet for gjennomføringen av en ”ny verdensorden” slik den er skissert i FN’s ”Agenda 2030” og via den nylig vedtatte FN’s migrasjonspakt som også Norge er med på.

  Når forbudet plutselig kommer vil folkene som Paulus sier ”komme med et kraftig utrop om fred og sikkerhet”.

  Rett etter dette vil ”dyret” – nasjonene – vende seg mot alle sanne kristne som ikke har frasagt seg sin tro. Men da reagerer Kristus og Jehovahs myriader av mektige engler og Harmageddon er et faktum.

  Legg nøye merke til det jeg profeterer fra Bibelen og søk snarest ly under Jehovahs og Kristi beskyttelse. For om litt er det alvor!

  7
  11