Vi går i retning av et pengeløst samfunn – Er dette en oppfyllelse av åpenbaringsboken i bibelen og dyrets merke 666?

På våre nyhetskanaler er det blitt mer og mer vanlig å høre om implantering av microchip i mennesket Ved å lese dette tror jeg du vil bli forundret over hvor samfunnet er på vei og hva som er beskrevet i åpenbaringsboken i bibelen, skriver  Øystein Gaulin i en artikkel lagt ut på nettsiden Lundtorp.com. I artikkelen ser Gaulin på den nye teknologien som er utviklet og kursen vi nå har mot et helt pengeløst samfunn. På 1980 tallet ble det skrevet en rekke bøker omkring det pengeløse samfunnet og endetiden, og ettersom årene har gått har vi blitt mer og mer vant til all teknologi og tanken om et pengeløst samfunn virker ikke lenger som et fremtidig utopia. Bibelen har flere ting og si om dette som ligger foran, og vi gjør lurt i å  tenke grundig gjennom hvordan vi vil møte det antikristelige samfunnet som snart vil være en realitet

Innledning

Vi lever i en verden som beveger seg svært raskt i forhold til utvikling. Datateknologien har for alvor gjort sin fulle inntreden og man skal ikke gå mange år tilbake i tiden hvor man tenkte at det som er mulig i dag aldri ville kunne skje. Fra en PC, nettbrett eller en telefon har vi i dag tilgang til nærmest all verdens informasjon. Med noen enkle tastetrykk kan vi lese aviser og hente informasjon fra hvilket som helst sted på jordkloden og alt skjer i løpet av sekunder.

I denne artikkelen skal vi se litt på hva bibelen sier om vår tid. «Bibelen» sier du kanskje? Ja, bibelen er nok en bok som dessverre er foraktet av mange mennesker, men som inneholder sannheter som vi bør tenke litt mer over. Du tenker kanskje også: nei, dette gidder jeg ikke å lese? Da vil jeg si til deg: Ta deg allikevel tid til å lese dette. Jeg tror du skal bli ganske forundret over hva bibelen sier om det vi opplever i dagens samfunn med innføring av et nytt pengesystem og hvilken vei dette vil gå.

På verdensbasis foregår det noe skremmende som ethvert menneske bør sette seg inn i. Det snakkes i dag åpenlyst om implantater av chip fysisk i menneskekroppen og allerede stiller mennesker seg villige til å delta i forskningsprosjekter rundt dette. Dette vil bli omtalt senere i artikkelen. Hvis du ser på bibelen som en slags «eventyrbok» avslører du i alle fall at du ikke kjenner stort til dens innhold. Nåtidens mennesker og spesielt i den vestlige verden tror selv at de sitter på «fasiten» til alt.

Litt faktainformasjon om vår tid

Et lite eksperiment mens jeg skrev denne artikkelen viste at jeg kunne hente avisen “The New York Times” i løpet av under ett sekund. Nettet flommer over av informasjon på godt og ondt og det finnes ingen grenser for hva man kan finne på nettet. Det har blitt slik at nettet styrer mer og mer av vår hverdag og de styrende myndigheter legger opp til at det snart ikke er mulig å eksistere uten å ha tilgang til nettet. Eksempler på dette er banktjenester, E-posttjenester, bestillinger og besvarelser m.m.

Andre eksempler er opp- og nedlastingstjenester, informasjonsbaser, aviser, magasiner, kart, bilder, film og mye mer. Bare YouTube har over en milliard brukere, noe som tilsvarer nesten en tredjedel av alle som bruker internett. Tall fra 2006 viser at hver dag ser folk til sammen flere hundre millioner timer med videoer på YouTube og genererer milliarder av avspillinger. På verdensbasis regner man at det er ca. 3,5 milliarder som har tilgang til og bruker internett.

Med den farten YouTube vokser blir det vanskelig å forholde seg til tall. Angivelig skal det ta ca. 400 år for en person å se gjennom alle videoene på YouTube ved konstant visning. Det er således ikke mulig for et menneske å se igjennom dette i løpet av et helt liv selv om du sitter foran skjermen fra du blir født til du dør. Dette sier noe om den mengden som er tilgjengelig.

I tillegg til dette flommer nettet over av såkalte chattekanaler hvor man i nåtid kan snakke med mennesker over hele verden. Man kan se hverandre og utveksle nyheter og annen informasjon. Alt dette skjer med lynets hastighet. Alt i alt kan man si at nettet flommer over av all slags informasjon. Det er kun fantasien som begrenser hva som legges ut på nettet.

Nettet avslører også at 12 prosent av alle verdens nettsider har en eller annen form for pornografisk innhold. Hvert sekund brukes det ca. 3000 amerikanske dollar på porno. Denne industrien omsetter årlig for nesten 5 milliarder dollar på internett. (dvs. omtrent 40 milliarder norske kroner) Videre blir det søkt 116 000 ganger daglig på barneporno. Man kan spørre seg hvor skal dette ende? Når man tenker på dette kan man bli både redd og forskrekket, spesielt med tanke på framtiden og ikke minst for alle barn som vokser opp i en slik verden. Bibelen sier: det man sår får man høste.

Litt om vitenskapen

Det er bra og fint med vitenskap og kunnskap. Den har gjort svært mye godt for menneskeheten og det skal vi selvsagt være veldig takknemlige for. Uten kunnskap hadde vi stått på stedet hvil. Allikevel vil jeg advare mot at det er bare kunnskapen som skal styre alt.

Den moderne verden setter sin lit til visdom og kunnskap og gjennom den tror vi selv at vi er helt unike og kan alt. Man kan så spørre seg hva er vitenskap? Husk at all forskning drives ved at forskere lanserer teorier eller hypoteser for å forklare fenomen. Disse teoriene og hypotesene testes mot observasjoner. Dersom teorien kan forklare observasjonene, er teorien styrket, hvis observasjonene motsier teorien, må teorien forkastes eller modifiseres.

Strengt tatt kan ikke noe sies å være vitenskapelig bevist, bare at det hittil ikke er funnet observasjoner som motbeviser teorien. Derfor påstår ikke vitenskapsfolk at de besitter sannheten for all fremtid, men bare at vitenskapen – i følge dem selv – er den mest troverdige og motsigelsesfrie kunnskapen om sitt fagfelt. Les mer om dette på Wikipedia.

Verden og hele universet er så langt mer enn det vi kan se og oppleve og vi vil ikke tro på noe annet enn det vi kan forklare ut fra et såkalt vitenskapelig ståsted. En slik innstilling avslører egentlig hvor lite vi kan og vet. Sannheten er imidlertid at vi forstår svært lite av det hele.

I bibelsk perspektiv

Når vi vet at bibelen er en bok som inneholder 66 bøker og er blitt skrevet over en tidsperiode på rundt 800 år av mange forskjellige mennesker, inspirert av Gud, så er det meget bemerkelsesverdig at den taler om et pengeløst (kontantløst) samfunn som skal oppstå i endens tid? Hvis du ikke tror eller kjenner til dette vil jeg råde deg til å lese åpenbaringsboken kapittel 13, vers 16 og 17. Der tales det om at man en gang i framtiden ikke skal kunne kjøpe eller selge uten at man har et merke på høyre hånd eller i pannen. Hva er så dette merket? Dette er dyrets merke og det skal kjennetegnes med tallet 666. Dyret=antikrist personifisert. Han omtales også som fortapelsens sønn og løgneren.

For noen år siden var et slikt merkesystem helt utenkelig og man kunne ikke forstå at dette kunne være teknologisk mulig. I dag er det allerede utviklet systemer som gjør dette mulig. Foreløpig er det kun etiske årsaker til at dette ikke er blitt tatt i bruk, men dette vil komme for fullt i framtiden. Innen dyreverden er merkesystemet allerede tatt i bruk og det er også allerede under utprøving på mennesker. Har du hørt om «microchip» eller «RFID implantater» eller for den saks skyld nano-chip?

Et enkelt søk i Google på ordet «microchip» avslører at dette er meget aktuelt i tiden. Googler du dette ordet får du over 26 millioner treff. At dette er noe som kommer mer og mer i framtiden er hevet over enhver tvil. Du kan lese mer om dette på Wikipedia på denne linken: https://no.wikipedia.org/wiki/Menneskelig_implantat. Det blir også mer og mer vanlig å høre om merkesystemet på våre nyhetskanaler, det være seg NRK og TV2.

En Microchip er omtrent på størrelse med et riskorn og den kan inneholde svært mye informasjon. Den kan programmeres nærmest til alt. Den kan gi opplysninger om din helsetilstand og den kan med letthet utvikles til å benyttes som et betalingsmiddel. Systemet sniker seg inn på oss uten at vi merker det, alt går så gradvis og det er nettopp dette som er så utrolig farlig. Alt blir framstilt så positivt. Denne microchipen kan med letthet innplanteres fysisk i mennesket. Størrelsen er omtrent som et riskorn og kan med letthet implanteres i dyr og mennesker

Argumenter som allerede benyttes for å innføre et slikt system er: det blir vanskelig for kriminelle å utføre sine udåder. Man kan slå ned på narkotikalangere, skattesnytere, terrorister og hvitvaskere. Man slipper å huske alle passordene som vi stadig blir møtt med. Man slipper å ha med pass for å reise. Du bærer legitimasjonen konstant med deg. Det er bare å rekke ut hånden for skanning og så er det hele i orden. Du rekker ut hånden din for å betale når du kommer til kassa og det hele høres så fint ut. Og sist men ikke minst, det er jo så lønnsomt rent økonomisk – samfunnet vil spare en masse penger på et slikt system.

Baksiden av medaljen får vi ikke servert. En slik microchip vil også lett kunne tilpasses et overvåkingssystem slik at (storebror) til enhver tid kan følge deg å se nøyaktig hvor du er. Men det som er det mest skremmende med dette at det ligger en djevel bak som forsøker å få deg til å ende i helvete. Om du vil lese mer om en slik chip så klikk deg inn på denne linken: http://www.nyttnorge.com/digital-chipping-ferdigutviklet-og-klar-for-implementering.html.

Google forsker også på såkalte nonopartikler som menneskene skal svelge. Nanopartiklene måler en tusendel av bredden på en rød blodcelle, og når partiklene utløses fra pillen i kroppen din vil de søke ut og feste seg til celler, proteiner eller molekyler ut fra de egenskapene de har. Disse egenskapene kan designes så de kan fange opp alle slags forandringer i biokjemien i kroppen din. Les mer om dette her. Husk også at dette er en teknologi som ikke utvikles av en liten ubetydelig bedrift som holder til et eller annet sted. Systemet utvikles av giganter som snart er i ferd med å styre hele verden, dette om vi vil eller ei.

Gå heller ikke glipp av denne linken: Microchip…tvungen teknologi. Her beskrives den trinnvise tilpassingen til systemet og til slutt vil det være umulig å eksistere som menneske i samfunnet uten denne teknologien og merkesystem. Beskrivelsen på nettsiden er som hentet direkte ut fra bibelens åpenbaringsbok. Nettsiden anbefaler deg imidlertid om ikke å tro på det som står i åpenbaringsboken, men jeg overlater til leseren selv å vurdere innholdet på nettsiden opp mot det som er beskrevet i åpenbaringsboken i bibelen.

Dersom man ikke ser og heller ikke vil tro at dette er et ledd i oppfyllelsen av det profetiske ord, ja, da kan man faktisk spørre seg om hva som skal til. Kjære venn som leser dette. Når du leser dette må du på en eller annen måte forholde deg til det du leser. Følg ikke menneskemassene, men vurder dette ut fra hva bibelen sier i åpenbaringsboken.

Bibelen advarer på det sterkeste mot å ta dyrets merke. Gjør du det er du for evig solgt til djevelen og en evig fortapelse. Se åpenbaringsboken kapittel 14, vers 9 til 13. På sikt vil dette systemet vil bli innført med tvang, det vil si enten å følge antikrist (dyret) eller fornekte det han står for. Se åpenbaringen kapittel 13:16-18. De som nekter vil til slutt måtte lide martyrdøden.

Menneskene vil til slutt begynne å tilbe dyret fordi de blir mektig imponert over det han gjør. Les mer om dette i åpenbaringen 13:3-5. Bibelen sier at denne personen (antikrist) skal gjøre store tegn og under og hele jorden skal undre seg og følge etter dyret (antikrist) og til slutt ende opp med å gi ham tilbedelse på grunn av de forunderlige ting han gjør. (Sitat: All verden undret seg over dyret og fulgte det. De tilba dragen fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa: «Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?)

Bibelen taler også om den “store skjøgen” som kommer til syne i endens tid. Dette vesenet har eksistert siden Babeltiden og til slutt ender hun opp med en nær tilknytning til pavemakten i Rom. Vi skal i en senere artikkel se på hvem hun er og hvem hun representerer. Når Johannes i åpenbaringsboken fikk se hvem hun var/er undret han seg storlig. Hvorfor undret han seg? Jo, fordi hun – som av mange blir regnet som rettroende – her står som symbol på en frafallen og falsk kristendom. Jeg vil i en senere artikkel komme tilbake til dette.

For den som er våken og følger med i tiden vil jeg hevde at det vi nå ser av microchip og medfølgende datateknologi, så er dette en forberedelse og en tilvenning til det som vil komme. Vi opplever en gradvis tilvenning til dette systemet og det er så fort gjort å tenke: «er dette så farlig da»? Visste du at det på høyres landsmøte i januar i år (2017) ble vedtatt at Norge skal være et kontantløst samfunn innen 2030? – Se denne linken: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/vil-fjerne-kontanter-innen-2030/a/23891318/

Selv om dette ikke er vedtatt av stortinget er det tydelig at våre politikere legger opp til et kontantløst samfunn. Tilsvarende finner du også i svært mange andre land.

Når dette er sagt så vil jeg tilføye at jeg som forfatter av denne artikkelen vanligvis ikke er den første til å komme med dommedagsprofetier når ting skjer. Jeg ser på meg selv som en ganske nøktern person, men dette som nå skjer kan vanskelig sees på noen annen måte enn det som er omtalt i åpenbaringsboken.

Kjære leser: Jeg påstår ikke at det vi ser i dag er dyrets merke, men min hensikt med denne artikkelen er å gjøre flest mulig mennesker kjent med det som står i åpenbaringsboken om “dyrets merke” samt be den enkelte leser om selv å sammenligne det med den datateknologien som er beskrevet i denne artikkelen og som er i ferd med å innta vårt samfunn. Er du ærlig mot deg selv tror jeg du må medgi at dette ligger meget nært opptil det du leser i åpenbaringsboken. Se kapittel 13, vers 16 og 17. Det som skjer synes å være klare indikasjoner på at bibelens advarsler om dyrets merke må tas på alvor. Jeg vil også anbefale deg om å skaffe deg mer informasjon om dette.

Man kan så spørre seg når dette skal gjøre sitt fulle inntreden? Senest i dag (01.02.17) leser jeg denne artikkelen på nettet: Klikk her. Av artikkelen kan du se hvor positivt dette fremstilles. Den omtales som en ny og spennende teknologi.

Det trekkes fram den ene positiviteten etter den andre, men «medaljens» bakside sies det ikke noe om. Tenk deg bare om dette kommer i en gal manns hender? Tenk deg en situasjon hvor nærmest alle mennesker implanterer dette i sin kropp på lik linje med dagens debet og kredittkort og kontantene er borte? Ser du hvilken fare dette kan medføre dersom en gal maktperson styrer dette? Et slikt system kan tvinge hele samfunnet i kne i løpet av kort tid. Bibelen sier klart og tydelig at dette en dag vil bli en realitet.

Det vi opplever er en sniktilpasning til dette systemet og det er en forberedelse på det som skal komme. Alt legges til rette. Det er blitt så innprentet i oss at alt skal dataregistreres. Nærmest alt punches inn i store databaser, det være seg navn, adresser, personlige forhold og slik kan man liste opp ting for ting. Det er akkurat som det er en usynlig makt som driver oss framover til å gjøre dette. Hva er det som driver oss? Vi følger massene og det er ikke mulig å stoppe dette. Hvorfor? nei, fordi det er en forberedelse på antikristens komme og dyrets merke. Når han kommer ligger alt klart til å ta systemet i bruk og til sist bli misbrukt mot menneskene for å få de i sin fulle makt. Det er så lett å tenke: alle andre gjør jo dette, så hvorfor ikke jeg også?

Man kan innvende: Vi lever jo i et demokrati og et slikt system vil vanskelig kunne få rotfeste i vår del av verden. Vi har i den senere tiden vært vitner til det nylig avholdte presidentvalget i USA. Hvem skulle på forhånd ha trodd at Donald Trumph ville vinne valget. Mediene framstilte han nærmest som en klovn, men vi ser i dag hvordan det gikk. Ingen tok ham seriøst og ingen skulle ha trodd at denne mannen skulle bli USA’s neste president.

Saken er at mange mennesker i dag roper etter forandringer og det ser ut til at de fleste er villige til å godta nærmest hva som helst bare det blir såkalte endringer. Vi lever i en verden som flommer over av informasjon, katastrofer, terror og nyheter. Alle disse inntrykkene gjør oss mer eller mindre apatiske og likegyldige og til slutt svelger vi nærmest alt rått uten å akte på hva som egentlig skjer. Vi har det så bra og hvorfor skal vi bry oss med slikt. Går vi tilbake til krigens dager kan man også spørre seg: Hva var det som gjorde at Hitler i sin tid fikk en slik makt og fikk nærmest hele Tyskland med seg?

Jeg finner også grunn til å spørre om hvordan bankene i Norge i dag stiller seg til kontantuttak over disk? Har vi som brukere blitt spurt om hvorledes denne utviklingen skal gå? Eldre mennesker i dag har faktisk store problemer med å få ut sine kontanter som de gjennom en årrekke har spart og som står som innskudd i bankene. Av egen erfaring har jeg sett eksempler på dette.

Det er allikevel mange mennesker på jorden som ser at dette ragnarokket vil komme og at det vil komme kanskje raskere over oss enn vi aner. Dette systemet taler sterkt for at dette er det antikristelige systemet som er i ferd med å sige inn over oss. Selvsagt kan ingen med absolutt 100% sikkerhet si at dette er det antikristelige systemet som er omtalt i åpenbaringsboken, men det synes å være klare indikasjoner på at dette er i ferd med å komme og det er vanskelig å bortforklare dette i forhold til det som er beskrevet i forhold til åpenbaringsboken kapittel 13.

Denne artikkelen vil bli fulgt opp med flere artikler som omhandler tiden for antikristens komme og tiden på jorden etter at han har blitt åpenbart for menneskene. Alle artiklene vil utelukkende være basert på hva bibelen sier om tiden rundt antikristens komme.

Kjære venn som leser dette: Du gjør deg kanskje mange tanker når du leser dette? Kanskje du tenker: banalt, barnslig, utrolig at noen kan tro på dette, skremselspropaganda, dommedagsprofetier, eller du blir kanskje forskrekket? Mitt råd er: følg ikke menneskemassene. Les heller bibelen og skaff deg informasjon om dette tema. Jeg ønsker deg alt godt.

24 tanker om “Vi går i retning av et pengeløst samfunn – Er dette en oppfyllelse av åpenbaringsboken i bibelen og dyrets merke 666?

 1. Jeg tillater meg å kopiere deler av mitt tidligere innlegg slik at meningsutvekslingen får en start:

  Globalkapitalistene ønsker kontante penger vekk fra markedet. Når ingen lenger kan benytte eller spare opp kontanter, vil alle innskudd ligge inne i bankenes egne systemer. Da kan de, som det har hendt i Sverige, kjøre negativ rente på sparekontiene. Det betyr at pengene på kontiene taper sin verdi for hvert minutt de befinner seg på kontiene. De må derfor brukes så raskt som mulig før minusrentene spiser dem opp.

  Dette passe storkapitalistene svært godt, for de eier også produksjonsmidlene. Og når deres produkter selges øker også de styrtrikes kapital kontinuerlig. Det er blitt et Djevelens kommersielle system.

  For de av oss som tror på Bibelen vet vi også at all religion vil settes under et offentlig forbud. Det vil føre til at de som ikke fraskriver seg sin religion blir nektet å handle varer. Og da er vi der hovedartikkelen er inne på.

  Det er alltid greit å ha litt mat etc. i huset. Men kristne risikerer også at våre hjem invaderes under trengselen. Det er viktig derfor å ha i bakhodet at det er Gud som skal redde oss. Ikke vi selv.

  Jeg tenker på ryktet som gikk blant romerne om at noen jøder hadde svelget edelstener m.m. Visstnok sier historien da at romerne sprettet opp buken på flere av dem. Så grådighet og kjærlighet til penger er ikke noe kupp.

  • I turbulente tider hender det ikke sjelden at de politiske lederne rett og slett svikter fullstendig. Tenk bare på med hvilken totale hjelpeløshet mange av dem blir apatiske under presset fra millioner av afrikanske og arabiske velferdsmigranter akkurat NÅ.

   Faren med slik handlingslammelse er nettopp at tomrommet fylles av sterke, handlingspotente og ytterliggående ”sterke menn”. Det har skjedd i Europa før, og kan like kjapt vende tilbake når massene krever noen til å rydde opp.

   Søkelys: ”…det er ikke mulig å stoppe dette.”

   Nei, for kristne er det ikke mulig å reversere Bibelens profetier. Det som ligger rett foran oss nå er nødt til å komme. Ellers hadde ikke Bibelen vært sann.

   Noen bevegelser som mener seg å hvile på det kristne verdigrunnlaget har etablert nettsider der de går til felts mot den skremmende utviklingen. (Document.no m.fl.) Disse påberoper seg aktverdige motiver, men glemmer at denne kampen er selvmotsigende for en Kristi ambassadør, slik alle salvede kristne er.

   For hva sier Bibelen? Jo at Gud tillater at ”det skal gå fra vondt til verre inntil det blir så ille som det aldri før har vært og aldri mer skal bli”. Forsøker vi å reversere denne utviklingen slåss vi i realiteten ikke bare mot Satan, men også mot Gud selv og Hans ord.
   Så hva kan vi da gjøre mens vi venter på Kristi komme? Jo, en hel masse. Vi kan komme sammen og bygge opp vår tro på løftene. Vi kan øve oss i utholdenhet. Og vi kan bygge opp vår kunnskap om Guds vilje mens vi praktiserer sann brødrekjærlighet.

   Dessuten kan vi forkynne overfor ikke-troende, og ikke bare grave ned talenten. Forkynnelse foregår også uten ord ved kristne gjerninger. Betale skatt, være hjelpsomme, gavmilde og gjestfrie og ikke ta igjen med samme mynt når hedninger eller umodne kristne håner oss eller gir uttrykk for sinne.

   Slik opphøyer vi Guds og Kristi navn og som Bibelen sier: ”samler glødende kull på våre motstanderes hoder”. Da gjengjelder Gud vår troskap på sin store dag og vil beskytte oss. Så får hedningene forby kjøp og salg eller gjøre hva de enn vil. Deres ondskap tar uansett en snarlig slutt.

   ”Svarer du dåren etter hans dårskap blir du ham lik”, sier skriftene. Det viktige er derfor at Guds barn blir stående i striden og viser all verden den sanne verdien av kristendommen. Den som skal vare i all evighet.

   6
   1
 2. Det pengeløse samfunn er forlengst et faktum. Jeg går ikke rundt med kontanter, men bruker bankkortet som alle nå benytter. Eller jeg VIPPSer for de få som ikke har en bankterminal. Det er å lure folk å antyde at et pengeløst samfunn har noe med antikriste å gjøre. Chips-implantat er i dag overflødig, og det finnes langt bedre løsninger for personlig identifikasjon: Biometri eller ansiktsgjenkjenning.

  1
  8
  • Alle butikker og andre næringsdrivende er pliktige til å motta kontant oppgjør for varer og tjenester. Sentralbankloven §14.

   Jeg prøver å benytte kontanter i størst mulig grad, da jeg misliker den utbredte kortbruken.
   På internett benytter jeg kun kort når jeg skal bestille flybilletter.

   Vipps har jeg rett og slett ikke forstått vitsen med?(og slett ikke behovet for det…?)

  • Selvfølgelig er pengesystemet et uttrykk for Satans systemer. Han er “denne verdens gud” og “hele verden er i den ondes vold”, sier Bibelen.

   Og hvem er det bilde av på kontantene? Jo, på den ene siden fremstår ofte “dyret”. Den amerikanske ørn, den russiske bjørn, engelske leoparder, den kinesiske drage, den norske løve, og egyptiske okser. På den andre siden troner like ofte statsoverhodene – gamle som nye.

   Altså Bibelens fremste symboleksponent for “dyret” – Satans jordiske undersåtter militært, politisk – og altså monetært. Dette er helt åpenbart selv for barn.

   At dette politiske “dyret” inklusive de mektige finansoligarkene søker mest mulig kontroll over massene også finansielt er helt i tråd med Bibelsk og historisk empiri.

   Troende ser lett at det i dag foregår enkamp om verdensherredømmet. Hvem har rett til å styre over planeten? Dette er det urgamle stridsspørsmålet mellom Gud Jehova og Satan Djevelen helt siden sistnevntes opprør og fall i himmelen.

   Pengesystemet er således en viktig maktfaktor – særlig nå i den bibelske endetiden, og den vil bli benyttet for alt det den er verd i kampen om hvem som skal styre Guds planet jorden.

   Dette ser selvsagt ikke ateistene der blinde veiledere styrer andre åndelig blinde. Midt i det eskalerende kaoset setter de følgelig sitt håp til stadig nye desperate materielle løsninger på krisene som de håper kan retardere det endelige katastrofen ørlite til. Ikke så rart. De har jo ikke noe annet håp.

   7
   1
 3. ”Jern slipes med jern og det ene menneske sliper det andre.”, sier Ordspråkene 27:17.

  Ikke vær redd for å komme med din personlige kommentar på Søkelys. Jeg synes det er svært interessant å se hva andre mener. På den måten får man prøvet sine synspunkter og rett som det er oppdager man detaljer man ikke har tenkt over tidligere.

  Bibelen oppfordrer oss til å prøve (undersøke) alt, og finne det gode man kan holde fast ved. Paulus uttrykte at ”barnelærdommen er skrøpelig”.

  Galaterne 4:

  ”Således var også vi, dengang vi var barn, trælbundet under verdens barnelærdom.”

  ” …hvorledes kan I da vende om igjen til den skrøpelige og fattige barnelærdom? Vil dere da på ny igjen træle under den?”

  Pauli ord understreker at det vi som ukritiske små barn ble servert som sannheter ikke alltid tåler et voksent, modent blikk i ettertid. Som da jødene møtte Jesus. Men dette avhenger selvsagt av hva nettopp DU lærte i ung alder. Var du heldig lærte du kanskje til og med bibelske sannheter som står seg mot vær og vind.

  Så hvorfor ikke lufte dine egne tanker her inne på forumet. Kanskje du beriker oss og kanskje andre beriker deg? Og hva kan være verre enn at du til og med snubler over bibelske tanker du ikke har tenkt over tidligere og som åpner opp en helt ny verden.

  Kjell Andersen er i alle fall ikke skuggeredd, og avviser neppe noen som skriver i oppriktighet. Og hvor mange seriøse kristne fora er det egentlig igjen i vårt stadig mer ateistisk styrte samfunn?

  ”Kjøp den beleilige tid, for dagene er onde”, sier Paulus til efeserne i 5:16. I morgen er straks i dag, og vi har ikke noe brev på at vi i morgen får beholde den kristne friheten vi har i dag. Det er derfor viktig å verdsette og benytte øyeblikket til å både lære og undervise hverandre her på Søkelys.

  7
  1
 4. Tilvenning er det som muligjør å innføre denne type betalings system i form av å stikke inn en chipp i den høyre hånden. når man argumenterer for denne chippen, så vil de argumuntere for et tryggere samfunn, med tanke på kriminalitet, og for barns sikerhet. og at dette har vært i bruk i mange år, uten noe form for problemer for mennesket som allerede har fått dette i sin høyre hånd.med tanke på journalen på vår hels tilstand som også vil være nedlastet i denne chipp. så vil Det jo høres helt fantastisk ut for mange å ta i bruk denne chippen, men sannheten er at man blir slave under dette merket. Det snikreklameres, mer, og mer slik at dette blir ufarlig gjort. vi troende må være mer beviste i vår forkynnelse på det som står skrevet i Bibelen, der vi kan henvise fra en bok om ble skrevet for noen tusen år siden. der Bibelen advarer oss å mota dette merket.Viktig å formidle dette til ikke troende så kansje kan det redde mennesker fra dette slaveriet, hvis man innformerer andre ikke troende om hva denne chippen egentligt er myntet på.Dette er noe jeg har vist om siden 90 tallet at en slik system vil komme på markedet. Det vil være den siste endetids tegnet på menneskets valg for sin framtid.

  2
  1
  • Er mye enig med deg ”r”, bortsett fra ditt ord om at… ” Viktig å formidle dette til ikke troende så kansje kan det redde mennesker fra dette slaveriet”.

   Uansett hvilke grep ”dyret” tar i bruk for å kue befolkningene vil dette bare være en oppfyllelse av Bibelens profetier. Det er først ved Kristi komme at den maktpolitiske eliten vil fjernes.

  • Hva tror du menes med disse versene i åpenbaringen ? er de ord uten kraft og virke? eller har de en؟betydning for menneskhetens valg?
   Skriften antyder at det vi skulle merke oss mest, er det som advarer oss mot å tilbe Dyret. Tenk litt på disse fakta. Alle som tilber Dyret vil forkaste den fantastiske opplevelsen av evige liv med Jesus i en himmelsk verden. ”Alle som bor på jorden, skal tilbe ham, de som ikke har navnene sine skrevet i Livets bok hos Lammet som ble slaktet fra verdens grunnleggelse” (Åp 13,8). De blir offer for de ekstremt onde og fryktelige syv siste plager.”Så gikk den første og tømte sin skål ut over jorden, og et ondt og grusomt sår slo ut på de menneskene som hadde dyrets merke, og på dem som tilbad hans bilde”( Åp 16,2). Og til slutt vil de lide i all evighet i Helvetes ild.

   ”Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst: «Hvis noen tilber dyret og hans bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på hånden, da skal også han selv drikke av Guds vredes vin, som blir utøst ublandet i Hans vredes beger. Han skal pines med ild og svovel foran de hellige englene og foran Lammet. Og røyken av deres pine stiger opp i all evighet. Og de har ingen hvile verken dag eller natt, de som tilber dyret og hans bilde, og hver den som tar imot hans navns merke.” (Åp 14,9-11). Sikkert er det at vi ikke ønsker å finnes sammen med dem som tilber Dyret i tiden som skal komme.

  • Alle de valg en kristen tar er personlige avgjørelser som ved forkynnelse kan “smitte” andre. Men det går en skarp grense der politikken dukker opp. Verdslig politikk styres av Satan Djevelen og hans menneskelige drabanter der verdslig, jordisk makt samles.

   Dersom vi forsøker å hindre den utviklingen som verden i dag preges av vil vi de facto ende opp som Guds fiender. Da slåss vi mot Gud. Når Han sier at “alt skal gå fra ondt til verre inntil ,det blir så ille som det aldri før har vært og aldri mer skal bli” betyr dette at denne profetien er umulig å stanse.

   Evig liv avhenger av din personlige tro og dine handlinger. Du kan ikke tvinge Satans systemer i kne. Jesus rømte vekk da de ville ha ham til en jordisk konge. Det viser oss at når vår konge ikke ville blande seg i politikk, så må vi ta eksempel av ham.

  • Når det er sagt er det viktig å forstå at vi alltid “underordner oss keiserens lover”. MEN bare når disse ikke er i strid med Guds lover. Jeg deltar derfor ikke i militæret eller politikken. Men jeg kjører på høyre side av veien og betaler skatt.

  • Guds ord sier at ved å forkynne det levende ord som står skrevet, så vil mange hjerter vende om fra synden begrunn av ordet som treffer hjertet.Å advare andre om den kommende tid har man gjort i all tid؛ vend om roper johannes. og det med god grunn. Derfor så er det en del av det gode man gjør som Guds ambasadører i en verden som er på vei i kaos, og du svarte ikke på hva de skriftene fra åpenbaringen betydde for menneskheteni dag

  • Dette betyr at vi blir tvunget til å avskrive oss vår tro. Om vi ikke godtar dette vil det se ut som om alt håp er ute for oss. Akkurat som for jødene ved bredden av Rødehavet og med Faraos arme rett bak dem. Men så var det en ting Farao glemte.. :=)

 5. Så artikkelforfatter mener at får man en chip implementert i huden på kroppen idag, går man fortapt. Dette er jo bare tull. Viss man går fortapt med å få en chip, burde alle som går rundt med et bankkort gå fortapt. Dette er et blindspor. De som går fortapt er de som forkaster Jesus. Ikke de som bruker en chip, en telefon eller et bankkort. Dette med dyrets merke vet man ikke hva er enda. Det ligger forsatt mange generasjoner frem i tid. Viss en skulle konspirere på dette, ville Islam vært en god mulighet. I et 100% sharia styrt Islamsk land er det gjerne dødsstraff å tro på Jesus.

  1
  2
  • Sitat Z: ” Dette er jo bare tull………………. Dette med dyrets merke vet man ikke hva er enda.”

   Eehh – er det tull eller vet man det ikke enda..?

   Dyrets merke er bare et fremtidig symbol for myndighetenes krav om at enten fraskriver du deg din religiøse tro, eller så får du ikke kjøpe noe som helst.

   Eksempelvis dyrets merke i Norge – den norske løve – som finnes på alle andre offentlige dokumenter her til lands. I USA er det ørnen, England leoparder m.fl.

  • Dyrets merke har intet å gjøre med om man får en chip under huden eller ikke. Dyrets merke må være noe der man får et konkret valg, der man må forkaste Jesus eller ikke.

  • Har vanskelig for å tro at troende vil ha en chip under huden. Ja, er dem som har forkasten Frelseren Jesus Kristus som går fortapt. Dem som har forkastet evangeliet vil gå fortapt. Er jo ikke noe annet som kan frelse oss enn det Jesus Kristus har gjort for oss. Det er Jesu blod som frelser oss.

   Dyrets merke i åp handler om et merke i sin høyre hånd eller sin panne. Og det henger også sammen med dyrets bilde. Dyret fra Jordens skal gjøre slik at alle skal tilbe dyret og Hans bilde. Og alle dem som ikke har sitt navn i livets bok cil bli forført.
   2. Tess går inn på at alle dem som ikke tok i mot kjærlighet til Sannheten, slik at dem kan bli frelst, vil bli forført.
   Jesus sier også: Se til at ingen fører dere vill. Les gjerne matt 24 og utover.
   Vi har alle et ansvar for hva en tar inn. Og Guds Ord er klinkende klar på hva som frelser oss. Og det alene som Jesus Kristus har gjort frelser oss. er så om å gjøre å holde seg til Jesus alene og Hans Ord alene.

   1
   1
 6. Josef: «afrikanske og arabiske velferdsmigranter»

  Det er absolutt bekymringsfullt at muslimer strømmer inn i Europa og også Norge, men hvordan skal vi som kristne stille oss til mennesker i nød? Mennesker som har mistet alt de eier og som satser livet på å komme vekk fra krig og elendighet.
  Kan det være at Gud også har en plan med disse? Det skrives om at mange muslimer har mistet troen på egen religion og tar imot Kristus i sitt hjerte.

  1
  3
  • Jeg er litt redd for at de som kommer til vårt land som flyktninger vil bli behandlet som jødene ble behandlet før krigen.
   Nasisme og Rasisme er samme ondet.

   Helt klart at man skal ta imot dem flyktninger som kommer til vårt land godt, men samtidid beskytte rikets sikkerhet.

   Har også hørt at mange muslimer blir kristne. Og dem får ihvertfall mulighet for å høre evangeliet. og det er bra.
   Men tror ikke framtidsutsiktene i europa vil bli bra. Vi lever i en usikker tid hvor mange ting kommer til å skje framover.
   Men den som har tatt sin tilflukt til Herren Jesus Kristus er trygg!

   2
   1
 7. ”Kjærligheten til penger er roten til alt ondt”. Som med så mange andre fornuftige ordtak tror den jevne ateist at dette er visdomsord av menneskelig opphav. Og flere stusser når jeg sier det er Bibelens forfatter som står bak.

  Så hvor grådige kan vi bli? Vel, det har alltid eksistert en elite som har ”veltet seg i luksus”, som Bibelen sier det. Men de siste tiår har vi merket at flere og flere vanlige menneskers mål er å bli millionærer.

  Spill der du kan vinne titalls millioner, vanvittige aksjespekulasjon i usikre hedgefond, skatteparadiser og en lånekarusell av formidable dimensjoner har rammet store deler av menneskeheten.

  Men om noen skal vinne, så må det også være noen som må tape. Og dette spiller ingen rolle for griske sosiopater som gjerne tråkker på andre mens de klatrer oppover på topp-tusen-listene mellom indrefiletene og sjokoladepuddingen.

  Og her på toppen finner vi globalistene. Det er ikke nok med å bli mette en gang hver dag. De skal tilrane seg hele jorden, og besitte formuer og investeringer der 20 prosent eier like mye som de øvrige 80 prosentene til sammen. Soros, Rotschild, Rockefeller & co. Det er med andre ord blitt en kamp om selve verdensherredømmet.

  Og det er kulminasjonen av denne kampen vi vil få se når elitene om kort tid fjerner religion fra det offentlige kartet og vil nekte de som ikke er enige med dem å kjøpe eller selge. Opptrappingen til dette er det vi nå ser utfolde seg både hjemme og på verdensarenaen. Jorden skal bli One World Order og skal styres av One World Government. Først da ville Satans krig mot Jehova Gud ha blitt fullendt ved hans disipler.

  Dessverre for Satan vil han tape denne kampen også. Hans diktatoriske tyranni som krigsgud og dødsengel vil ende om kort tid. Men først skal den kristne bli prøvd til det ytterste for sin tro. Bruk derfor tiden godt til å stålfeste dere i den rette tro, slik at dere kan bli stående på Guds store Dag. Lykke til alle sammen med følgende ord fra Paulus:

  6 Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. 7 For vi har ikke hatt noe med oss til verden, og kan heller ikke ta noe med oss herfra. 8 Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. 9 De som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesker ned i undergang og fortapelse. 10 For kjærlighet til penger er en rot til alt ondt. Drevet av pengebegjær er mange ført vill og er kommet bort fra troen, og har påført seg selv mange lidelser.
  (1.Tim. 6:6-10)

  Så sant. Hva hjelper det om en vinner hele verden, men mister sitt evige liv. (Matteus 16:26)

 8. Også Den norske kirken er konvertert til en kanal for den nye globalismen som skal opprette ”gudsriket på jorden” gjennom FN og New World Order.

  Det er ”godt gjort” av denne kirken at de fra prekestolen forkynner at ”kjærlighet til penger er roten til alt ondt” fra Bibelen, samtidig som kirkens preses fr. Byfuglien tjener rundt 1,5 millioner i året som alle ikke-troende skal betale dem.

  Samtidig er kirken via det såkalte opplysningsfondet Norges nest største eiendomsbesitter etter Statskog med rundt 7 milliarder kroner i sin ekvipasje.

  Kirken er også konvertert fra å predike Guds ord til å bli aktivistiske politikere på den globalsosialistiske venstresiden. På samme måte som den nye paven i Rom som forkynner alle lands plikt til å ta i mot asylsøkere mens hans egen vatikanstat selvsagt i hovedsak er unntatt.

  Det skal bli en utsøkt fornøyelse å se deres ”tro” ramle sammen som et korthus når de står overfor deres ”elskere” nasjonene og avsverger seg sin tro for å få kjøpe og selge – ”dyrets merke”. Hvor mange liv har ikke disse åndelige villederne på sin manglende samvittighet!

 9. Jeg tror dyrets merke er noe helt annet enn en chip under huden. Om jeg tar en chip under huden eller bruker kort ved betaling går ut på det samme. Praktisk med chip’en, da har jeg alltid penger tilgjengelig.
  Hvis jeg derimot må avsverge meg min kristne tro for å få chip’en er saken en annen.
  Jeg tror det har noe med indokterinering å gjøre. Herav «pannen». Det er en «sannhet» satan ønsker å få inn i hodene våre. For å vise at vi har akseptert denne «sannheten» kreves det at vi handler i henhold til den. Herav «hånden».
  Bare en tanke.

  • Jeg tror du har rett her Ægir.

   For som Åp 13:16-18 sier:

   Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. 18 Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.

   Her er det tre ting som gjør at mennesker kan handle.
   1. merket
   2. tallet
   3 dyrets navn

   Det vil si at den som har visdom fra Gud, finner ut en måte å regne ut dyrets tall, eller det tall som varene/regningene får,eller det tall som gir autoritet på dette området.

   Og det er vel bare de troende som har fortrolig samfunn med Jesus som får denne visdommen. Sal 25:14

   Hvis du skal handle i dyrets navn, så må du nok være personlig venn med dyret.

   Mvh RJ

Det er stengt for kommentarer.