Vi går i retning av et pengeløst samfunn – Er dette en oppfyllelse av åpenbaringsboken i bibelen og dyrets merke 666?

“På våre nyhetskanaler er det blitt mer og mer vanlig å høre om implantering av microchip i mennesket Ved å lese dette tror jeg du vil bli forundret over hvor samfunnet er på vei og hva som er beskrevet i åpenbaringsboken i bibelen,” skriver Øystein Gaulin i en artikkel på egen blogg. Gjennom Skriften blir vi kjent med at det på et eller annet punkt i historien vil stå frem en person som Guds ord omtaler som Antikrist hvis navn skal ha tallverdi 666. En høyst aktuell artikkel av Gaulin som vi republiserer

Innledning  

Vi lever i en verden som beveger seg svært raskt i forhold til utvikling. Datateknologien har for alvor gjort sin fulle inntreden og man skal ikke gå mange år tilbake i tiden hvor man tenkte at det som er mulig i dag aldri ville kunne skje. Fra en PC, nettbrett eller en telefon har vi i dag tilgang til nærmest all verdens informasjon. Med noen enkle tastetrykk kan vi lese aviser og hente informasjon fra hvilket som helst sted på jordkloden og alt skjer i løpet av sekunder.

I denne artikkelen skal vi se litt på hva bibelen sier om vår tid. «Bibelen» sier du kanskje? Ja, bibelen er nok en bok som dessverre er foraktet av mange mennesker, men som inneholder sannheter som vi bør tenke litt mer over. Du tenker kanskje også: nei, dette gidder jeg ikke å lese? Da vil jeg si til deg: Ta deg allikevel tid til å lese dette. Jeg tror du skal bli ganske forundret over hva bibelen sier om det vi opplever i dagens samfunn med innføring av et nytt pengesystem og hvilken vei dette vil gå.

På verdensbasis foregår det noe skremmende som ethvert menneske bør sette seg inn i. Det snakkes i dag åpenlyst om implantater av chip fysisk i menneskekroppen og allerede stiller mennesker seg villige til å delta i forskningsprosjekter rundt dette. Dette vil bli omtalt senere i artikkelen. Hvis du ser på bibelen som en slags «eventyrbok» avslører du i alle fall at du ikke kjenner stort til dens innhold. Nåtidens mennesker og spesielt i den vestlige verden tror selv at de sitter på «fasiten» til alt.  

 Litt faktainformasjon om vår tid

Et lite eksperiment mens jeg skrev denne artikkelen viste at jeg kunne hente avisen “The New York Times” i løpet av under ett sekund. Nettet flommer over av informasjon på godt og ondt og det finnes ingen grenser for hva man kan finne på nettet. Det har blitt slik at nettet styrer mer og mer av vår hverdag og de styrende myndigheter legger opp til at det snart ikke er mulig å eksistere uten å ha tilgang til nettet. Eksempler på dette er banktjenester, E-posttjenester, bestillinger og besvarelser m.m.

Andre eksempler er opp- og nedlastingstjenester, informasjonsbaser, aviser, magasiner, kart, bilder, film og mye mer. Bare YouTube har over en milliard brukere, noe som tilsvarer nesten en tredjedel av alle som bruker internett. Tall fra 2006 viser at hver dag ser folk til sammen flere hundre millioner timer med videoer på YouTube og genererer milliarder av avspillinger. På verdensbasis regner man at det er ca. 3,5 milliarder som har tilgang til og bruker internett. 

Med den farten YouTube vokser blir det vanskelig å forholde seg til tall. Angivelig skal det ta ca. 400 år for en person å se gjennom alle videoene på YouTube ved konstant visning. Det er således ikke mulig for et menneske å se igjennom dette i løpet av et helt liv selv om du sitter foran skjermen fra du blir født til du dør.  Dette sier noe om den mengden som er tilgjengelig.

I tillegg til dette flommer nettet over av såkalte chattekanaler hvor man i nåtid kan snakke med mennesker over hele verden. Man kan se hverandre og utveksle nyheter og annen informasjon. Alt dette skjer med lynets hastighet. Alt i alt kan man si at nettet flommer over av all slags informasjon. Det er kun fantasien som begrenser hva som legges ut på nettet. 

Nettet avslører også at 12 prosent av alle verdens nettsider har en eller annen form for pornografisk innhold. Hvert sekund brukes det ca. 3000 amerikanske dollar på porno. Denne industrien omsetter årlig for nesten 5 milliarder dollar på internett. (dvs. omtrent 40 milliarder norske kroner) Videre blir det søkt 116 000 ganger daglig på barneporno. Man kan spørre seg hvor skal dette ende? Når man tenker på dette kan man bli både redd og forskrekket, spesielt med tanke på framtiden og ikke minst for alle barn som vokser opp i en slik verden. Bibelen sier: det man sår får man høste.  

Litt om vitenskapen 

Det er bra og fint med vitenskap og kunnskap. Den har gjort svært mye godt for menneskeheten og det skal vi selvsagt være veldig takknemlige for. Uten kunnskap hadde vi stått på stedet hvil. Allikevel vil jeg advare mot at det er bare kunnskapen som skal styre alt.  

Den moderne verden setter sin lit til visdom og kunnskap og gjennom den tror vi selv at vi er helt unike og kan alt. Man kan så spørre seg hva er vitenskap? Husk at all forskning drives ved at forskere lanserer teorier eller hypoteser for å forklare fenomen. Disse teoriene og hypotesene testes mot observasjoner. Dersom teorien kan forklare observasjonene, er teorien styrket, hvis observasjonene motsier teorien, må teorien forkastes eller modifiseres.

Strengt tatt kan ikke noe sies å være vitenskapelig bevist, bare at det hittil ikke er funnet observasjoner som motbeviser teorien. Derfor påstår ikke vitenskapsfolk at de besitter sannheten for all fremtid, men bare at vitenskapen – i følge dem selv – er den mest troverdige og motsigelsesfrie kunnskapen om sitt fagfelt. Les mer om dette på Wikipedia. 

Verden og hele universet er så langt mer enn det vi kan se og oppleve og vi vil ikke tro på noe annet enn det vi kan forklare ut fra et såkalt vitenskapelig ståsted. En slik innstilling avslører egentlig hvor lite vi kan og vet. Sannheten er imidlertid at vi forstår svært lite av det hele.  

I bibelsk perspektiv 

Når vi vet at bibelen er en bok som inneholder 66 bøker og er blitt skrevet over en tidsperiode på rundt 800 år av mange forskjellige mennesker, inspirert av Gud, så er det meget bemerkelsesverdig at den taler om et pengeløst (kontantløst) samfunn som skal oppstå i endens tid? Hvis du ikke tror eller kjenner til dette vil jeg råde deg til å lese åpenbaringsboken kapittel 13, vers 16 og 17. Der tales det om at man en gang i framtiden ikke skal kunne kjøpe eller selge uten at man har et merke på høyre hånd eller i pannenHva er så dette merket? Dette er dyrets merke og det skal kjennetegnes med tallet 666. Dyret=antikrist personifisert. Han omtales også som fortapelsens sønn og løgneren. 

For noen år siden var et slikt merkesystem helt utenkelig og man kunne ikke forstå at dette kunne være teknologisk mulig. I dag er det allerede utviklet systemer som gjør dette mulig. Foreløpig er det kun etiske årsaker til at dette ikke er blitt tatt i bruk, men dette vil komme for fullt i framtidenInnen dyreverden er merkesystemet allerede tatt i bruk og det er også allerede under utprøving på mennesker. Har du hørt om «microchip» eller «RFID implantater» eller for den saks skyld nano-chip?

Et enkelt søk i Google på ordet «microchip» avslører at dette er meget aktuelt i tiden. Googler du dette ordet får du over 26 millioner treff. At dette er noe som kommer mer og mer i framtiden er hevet over enhver tvil. Du kan lese mer om dette på Wikipedia på denne linken: https://no.wikipedia.org/wiki/Menneskelig_implantat. Det blir også mer og mer vanlig å høre om merkesystemet på våre nyhetskanaler, det være seg NRK og TV2. 

En Microchip er omtrent på størrelse med et riskorn og den kan inneholde svært mye informasjon. Den kan programmeres nærmest til alt. Den kan gi opplysninger om din helsetilstand og den kan med letthet utvikles til å benyttes som et betalingsmiddel. Systemet sniker seg inn på oss uten at vi merker det, alt går så gradvis og det er nettopp dette som er så utrolig farlig. Alt blir framstilt så positivt. Denne microchipen kan med letthet innplanteres fysisk i mennesket.  

 Bilde av en microchip – Klikk her 

Størrelsen er omtrent som et riskorn og kan med letthet implanteres i dyr og mennesker 

Argumenter som allerede benyttes for å innføre et slikt system er: det blir vanskelig for kriminelle å utføre sine udåder. Man kan slå ned på narkotikalangere, skattesnytere, terrorister og hvitvaskere. Man slipper å huske alle passordene som vi stadig blir møtt med. Man slipper å ha med pass for å reise. Du bærer legitimasjonen konstant med deg. Det er bare å rekke ut hånden for skanning og så er det hele i orden. Du rekker ut hånden din for å betale når du kommer til kassa og det hele høres så fint ut. Og sist men ikke minst, det er jo så lønnsomt rent økonomisk – samfunnet vil spare en masse penger på et slikt system.  

Baksiden av medaljen får vi ikke servert. En slik microchip vil også lett kunne tilpasses et overvåkingssystem slik at (storebror) til enhver tid kan følge deg å se nøyaktig hvor du er. Men det som er det mest skremmende med dette at det ligger en djevel bak som forsøker å få deg til å ende i helvete. Om du vil lese mer om en slik chip så klikk deg inn på denne linken: http://www.nyttnorge.com/digital-chipping-ferdigutviklet-og-klar-for-implementering.html 

Google forsker også på såkalte nonopartikler som menneskene skal svelge. Nanopartiklene måler en tusendel av bredden på en rød blodcelle, og når partiklene utløses fra pillen i kroppen din vil de søke ut og feste seg til celler, proteiner eller molekyler ut fra de egenskapene de har. Disse egenskapene kan designes så de kan fange opp alle slags forandringer i biokjemien i kroppen din. Les mer om dette her. Husk også at dette er en teknologi som ikke utvikles av en liten ubetydelig bedrift som holder til et eller annet sted. Systemet utvikles av giganter som snart er i ferd med å styre hele verden, dette om vi vil eller ei. 

Gå heller ikke glipp av denne linken: Microchip…tvungen teknologi. Her beskrives den trinnvise tilpassingen til systemet og til slutt vil det være umulig å eksistere som menneske i samfunnet uten denne teknologien og merkesystem. Beskrivelsen på nettsiden er som hentet direkte ut fra bibelens åpenbaringsbok. Nettsiden anbefaler deg imidlertid om ikke å tro på det som står i åpenbaringsboken, men jeg overlater til leseren selv å vurdere innholdet på nettsiden opp mot det som er beskrevet i åpenbaringsboken i bibelen.

Dersom man ikke ser og heller ikke vil tro at dette er et ledd i oppfyllelsen av det profetiske ord, ja, da kan man faktisk spørre seg om hva som skal til. Kjære venn som leser dette. Når du leser dette må du på en eller annen måte forholde deg til det du leser. Følg ikke menneskemassene, men vurder dette ut fra hva bibelen sier i åpenbaringsboken.  

Bibelen advarer på det sterkeste mot å ta dyrets merke. Gjør du det er du for evig solgt til djevelen og en evig fortapelse. Se åpenbaringsboken kapittel 14, vers 9 til 13. På sikt vil dette systemet vil bli innført med tvang, det vil si enten å følge antikrist (dyret) eller fornekte det han står for. Se åpenbaringen kapittel 13:16-18. De som nekter vil til slutt måtte lide martyrdøden.  

Menneskene vil til slutt begynne å tilbe dyret fordi de blir mektig imponert over det han gjør. Les mer om dette i åpenbaringen 13:3-5. Bibelen sier at denne personen (antikrist) skal gjøre store tegn og under og hele jorden skal undre seg og følge etter dyret (antikristog til slutt ende opp med å gi ham tilbedelse på grunn av de forunderlige ting han gjør. (Sitat: All verden undret seg over dyret og fulgte det. De tilba dragen fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret og sa: «Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?)  

Bibelen taler også om den store skjøgen som kommer til syne i endens tid. Dette vesenet har eksistert siden Babeltiden og til slutt ender hun opp med en nær tilknytning til pavemakten i Rom. Vi skal i en senere artikkel se på hvem hun er og hvem hun representerer. Når Johannes i åpenbaringsboken fikk se hvem hun var/er undret han seg storlig. Hvorfor undret han seg? Jo, fordi hun – som av mange blir regnet som rettroende – her står som symbol på en frafallen og falsk kristendom. Jeg vil i en senere artikkel komme tilbake til dette. 

For den som er våken og følger med i tiden vil jeg hevde at det vi nå ser av microchip og medfølgende datateknologi, så er dette en forberedelse og en tilvenning til det som vil komme. Vi opplever en gradvis tilvenning til dette systemet og det er så fort gjort å tenke: «er dette så farlig da»? Visste du at det på høyres landsmøte i januar i år (2017) ble vedtatt at Norge skal være et kontantløst samfunn innen 2030? – Se denne linken:  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/vil-fjerne-kontanter-innen-2030/a/23891318/ 

Selv om dette ikke er vedtatt av stortinget er det tydelig at våre politikere legger opp til et kontantløst samfunn. Tilsvarende finner du også i svært mange andre land.  

Når dette er sagt så vil jeg tilføye at jeg som forfatter av denne artikkelen vanligvis ikke er den første til å komme med dommedagsprofetier når ting skjer. Jeg ser på meg selv som en ganske nøktern person, men dette som nå skjer kan vanskelig sees på noen annen måte enn det som er omtalt i åpenbaringsboken.

Kjære leser: Jeg påstår ikke at det vi ser i dag er dyrets merke, men min hensikt med denne artikkelen er å gjøre flest mulig mennesker kjent med det som står i åpenbaringsboken om “dyrets merke” samt be den enkelte leser om selv å sammenligne det med den datateknologien som er beskrevet i denne artikkelen og som er i ferd med å innta vårt samfunn. Er du ærlig mot deg selv tror jeg du må medgi  at dette ligger meget nært opptil det du leser i åpenbaringsboken. Se kapittel 13, vers 16 og 17Det som skjer synes å være klare indikasjoner på at bibelens advarsler om dyrets merke må tas på alvor. Jeg vil også anbefale deg om å skaffe deg mer informasjon om dette.

Man kan så spørre seg når dette skal gjøre sitt fulle inntreden? Senest i dag (01.02.17) leser jeg denne artikkelen på nettet: Klikk her. Av artikkelen kan du se hvor positivt dette fremstilles. Den omtales som en ny og spennende teknologi. 

Det trekkes fram den ene positiviteten etter den andre, men «medaljens» bakside sies det ikke noe om. Tenk deg bare om dette kommer i en gal manns hender? Tenk deg en situasjon hvor nærmest alle mennesker implanterer dette i sin kropp på lik linje med dagens debet og kredittkort og kontantene er borte? Ser du hvilken fare dette kan medføre dersom en gal maktperson styrer dette? Et slikt system kan tvinge hele samfunnet i kne i løpet av kort tid. Bibelen sier klart og tydelig at dette en dag vil bli en realitet.  

Det vi opplever er en sniktilpasning til dette systemet og det er en forberedelse på det som skal komme. Alt legges til rette. Det er blitt så innprentet i oss at alt skal dataregistreres. Nærmest alt punches inn i store databaser, det være seg navn, adresser, personlige forhold og slik kan man liste opp ting for ting. Det er akkurat som det er en usynlig makt som driver oss framover til å gjøre dette. Hva er det som driver oss? Vi følger massene og det er ikke mulig å stoppe dette. Hvorfor? nei, fordi det er en forberedelse på antikristens komme og dyrets merke. Når han kommer ligger alt klart til å ta systemet i bruk og til sist bli misbrukt mot menneskene for å få de i sin fulle makt. Det er så lett å tenke: alle andre gjør jo dette, så hvorfor ikke jeg også?  

Man kan innvende: Vi lever jo i et demokrati og et slikt system vil vanskelig kunne få rotfeste i vår del av verden. Vi har i den senere tiden vært vitner til det nylig avholdte presidentvalget i USA. Hvem skulle på forhånd ha trodd at Donald Trumph ville vinne valget. Mediene framstilte han nærmest som en klovn, men vi ser i dag hvordan det gikk. Ingen tok ham seriøst og ingen skulle ha trodd at denne mannen skulle bli USA’s neste president.  

Saken er at mange mennesker i dag roper etter forandringer og det ser ut til at de fleste er villige til å godta nærmest hva som helst bare det blir såkalte endringer. Vi lever i en verden som flommer over av informasjon, katastrofer, terror og nyheter. Alle disse inntrykkene gjør oss mer eller mindre apatiske og likegyldige og til slutt svelger vi nærmest alt rått uten å akte på hva som egentlig skjer. Vi har det så bra og hvorfor skal vi bry oss med slikt. Går vi tilbake til krigens dager kan man også spørre seg: Hva var det som gjorde at Hitler i sin tid fikk en slik makt og fikk nærmest hele Tyskland med seg?  

Jeg finner også grunn til å spørre om hvordan bankene i Norge i dag stiller seg til kontantuttak over disk?  Har vi som brukere blitt spurt om hvorledes denne utviklingen skal gå? Eldre mennesker i dag har faktisk store problemer med å få ut sine kontanter som de gjennom en årrekke har spart og som står som innskudd i bankene. Av egen erfaring har jeg sett eksempler på dette.  

Det er allikevel mange mennesker på jorden som ser at dette ragnarokket vil komme og at det vil komme kanskje raskere over oss enn vi aner.  Dette systemet taler sterkt for at dette er det antikristelige systemet som er i ferd med å sige inn over oss. Selvsagt kan ingen med absolutt 100% sikkerhet si at dette er det antikristelige systemet som er omtalt i åpenbaringsboken, men det synes å være klare indikasjoner på at dette er i ferd med å komme og det er vanskelig å bortforklare dette i forhold til det som er beskrevet i forhold til åpenbaringsboken kapittel 13. 

Denne artikkelen vil bli fulgt opp med flere artikler som omhandler tiden for antikristens komme og tiden på jorden etter at han har blitt åpenbart for menneskene. Alle artiklene vil utelukkende være basert på hva bibelen sier om tiden rundt antikristens komme.  

Kjære venn som leser dette:  Du gjør deg kanskje mange tanker når du leser dette? Kanskje du tenker: banalt, barnslig, utrolig at noen kan tro på dette, skremselspropaganda, dommedagsprofetier, eller du blir kanskje forskrekket? Mitt råd er: følg ikke menneskemassene. Les heller bibelen og skaff deg informasjon om dette tema. Jeg ønsker deg alt godt.

8 tanker om “Vi går i retning av et pengeløst samfunn – Er dette en oppfyllelse av åpenbaringsboken i bibelen og dyrets merke 666?

 1. Globalkapitalistene ønsker seg et pengeløst samfunn snarest mulig. Da finnes ikke kontanter lenger og alle midlene er kontrollert inne på bankkonti som eliten kan skalte og valte med.

  Da kan de nemlig kjøre negativ rente på sparekontiene. Resultatet av dette er at pengene taper seg i verdi hver time. Av det følger at folk må bruke det de har snarest mulig mens pengene har verdi.

  Slik sørger eliten for at folk må kjøpe produktene deres mye kjappere enn om kontanters verditap kun var knyttet til inflasjonen. De eneste som tjener på dette er elitene som via dette genererer så mye verdier at de kan kjøpe opp all jord og eiendom. Tilbake sitter resten av verdensbefolkningen som leilendinger.

  Med en eneste globalist-lojal FN-hær kjøpt og betalt vil ingen kunne utfordre verdensregjeringen. Det er en ond verdenselite som nå styrer verden mot den totale undertrykkelse. Bak står Satan Djevelen.

  Det gode er at Jehova Gud ikke vil la Satan komme så langt. For enden på denne onde verdensordningen ligger like rundt hjørnet.

  6
  1
  • TIL LESERNE!

   Legg merke til de som ALDRI har substansielle motargumenter. Kun trassig oppgulp. Det er trist å se hvor lite kristenheten har å fare med. Dette er profetert om i Bibelen:

   “De har forkastet kunnskapen, derfor forkaster jeg dem, sier Gud.”

   IKKE ETT ENESTE PLAUSIBELT MOTARGUMENT.IKKE ETT!

   5
   4
  • Josef. Jeg er redd du kan ha rett når det gjelder bibelkunnskapen blant mange kristne.
   Mange behandler Bibelen som ei hellig bok, hvor selve boka, papiret og skinnomslaget er viktiger enn ordene som står i den.
   Før i tiden ble kristne omtalt som “lesere” og du kunne møte dem på et kristent møte hvor de alltid hadde med Bibelen.
   Nå står dessverre Bibelen og støver nesten urørt i hylla hos mange.
   Jeg er redd at generasjonen av kristne lesere er blitt borte.
   Derfor er mitt råd: Les mye i Bibelen, les systematisk, les både det nye og det gamle testamentet og les gjerne flere ganger hver dag.
   Ikke vær redd for å få en slitt eller utslitt Bibel. Det er ingen synd å ha en utslitt eller velbrukt Bibel.
   Og dersom du skulle bli utfordret av et vanskelig spørsmål du ikke kan svare på: Ikke mobb eller sleng dritt mot den som setter deg fast.
   Det er bedre å være ærlig å si :Jeg vet ikke” eller “dette er jeg usikker på, og skal se i Guds ord om jeg finner ut av det.
   Jeg antar da at Josef vil vise respekt å ikke hovere eller mobbe, eller tar jeg feil Josef?

  • Det er helt korrekt Kjell Andersen. Leste dette først nå. Det er fort gjort å snuble i tale. Det gjør jeg også rett som det er. Det ber jeg selvsagt også Gud om tilgivelse for.

   Er for øvrig helt på linje med ditt redaksjonelle syn. Desverre går det ikke an å redigere kommentarene. Dette hadde jeg nok benyttet meg av i blant om muligheten var der.

   Mvh. Josef

  • Det hadde vært greit å kunne gjøre, så der har du et godt poeng Josef. Ellers har du mye kunnskap om samfunnsaktuelle tilstander som jeg ofte er enig med.

 2. Søkelys skriver at “denne artikkelen vil bli fulgt opp med flere artikler som omhandler tiden for antikristens komme og tiden på jorden etter at han har blitt åpenbart for menneskene.”
  Bra! Jesus kommer snart og vi må være bevisst denne virkeligheten. Derfor må temaet få størst mulig oppmerksomhet. Anbefaler for øvrig også http://toreblogginfo.blogspot.no/

 3. Kutt ut drittslenginga mot Josef. Han har mye mer å fare med enn dere drittslengere. Og nei, jeg er IKKE et Jehovas vitne. Langt derifra. Jeg mener Søkelys godt kan fjerne den type innlegg som Ågot presser ut av sitt verbale rektum. Og blokker hvis den type dritt gjentar seg.

  • Jeg mener i likhet med deg Spiff at det er unødvendig å slenge med dritt mot Josef.
   Jeg skal sjekke hva Ågot skriver, og vurdere det for sletting eller redigering.
   Dog syntes jeg at kristenfolket bør være storsinnet nok til å tåle meninger og holdninger de ikke selv har.
   Det er slik når man opererer på internett som ligger åpent for alle.
   Søkelys er ikke et menighetsblad, ei heller en kirke, et bedehus eller en pinseforsamling.
   Vi er et åpent nettsted som opererer på et nett som er åpent for alle.
   Både Jehovas Vitner, Mormonere, Hare Krishna munker og andre som kommer fra religiøse retninger jeg ikke er enig i, kan fritt komme inn på Søkelys og lese og kommentere og dele synspunkter de måtte ha.
   Dog vil banneord bli slettet.
   Jeg oppfordrer kristenfolket til en god tone. Eventuelle sektmedlemmer og villfarne bør møtes med omsorg men selvfølgelig også med argumenter og ikke drittslenging.
   Drittslenging er et dårlig vitnesbyrd og blir åpenbart brukt for å slippe unna vanskelige spørsmål man ikke har svar på -eller som man ikke gidder å bruke tid i Guds ord for å finne ut av.

   Det er mye lettere å ty til billige løsninger enn å virkelig ta seg tid til å søke frem et svar eller et bibelvers når det etterspørres.
   Hvis man blir satt fast av et vanskelig spørsmål, så er det langt bedre å være ærlig å si “jeg vet ikke” eller “det har jeg ikke svar på for øyeblikket” enn å slenge dritt mot medmennesker.
   Skal sjekke denne kommentaren fra Ågot.
   Kjell

Det er stengt for kommentarer.