Verste fall i ordretilgangen for amerikanske produserte varer siden depresjonen

Stadig flere amerikanere må stille seg i køen foran mat-bankene og søke hjelp hos frivillige organisasjoner for å kunne fø sine familier.

Nye bestillinger etter amerikansk produserte gods stupte med 10,3 prosent fra forrige måned melder Marked Watch. Fallet i tilgangen av nye ordre fra amerikansk økonomi er det kraftigste siden den store depresjonen. Det var ventet at ordretilgangen skulle falle etter at amerikansk økonomi måtte tåle fall i ordretilgangen både i desember, januar og februar. Den amerikanske økonomien er og forblir i fritt fall, og nedgangen i ordretilgangen illustererer at dårlige tider ligger fremfor amerikanske arbeidstagere. Torsdag kommer det nye arbeidsledighetstall og det er ventet at ytterligere tre millioner amerikanere vil komme til å sette frem krav om førstegangstrygd.

I såfall vil nedturen og “lockdownen” ha medført at minst 33 millioner amerikanere har mistet jobben som en følge av krisen. Den amerikanske økonomien er død eller befinner seg i totalt frys. En etter en vil bedriftene måtte lukke døren og fra hele USA meldes det nå om økt trykk på frivillige organisasjoner som for første gang ser at folk fra det som engang var middelklassen nå må stille seg i matkø.